Wordt Adema de 'Verlosser' van de grondgebonden melkveehouder of wordt Holman de 'Martelaar' van de intensieve Brabantse veehouderij

Door John Spithoven, Het is vrijdag, eind van de week. Het is in Europa terecht onrustig. Om verschillende redenen gaan boeren terecht de straat op. In Nederland ook. Adema, die pas anderhalf jaar minister is, probeert met chaos tactiek zijn persoonlijke idealen te verwezenlijken. Door een opeenstapeling van destructief beleid is er voor geen enkele agrarisch ondernemer een toekomst in Nederland. Stikstof, NPLG, water, klimaat en derogatie zorgt voor eenheid onder de boeren tegen over de minister. Eenheid die lang zoek was en belangenbehartiging niet kon leveren. En dan ineens zegt Adema dat hij voor de boeren naar Brussel gaat. Hij wil iets regelen voor de boeren, voor de grondgebonden boeren, want die wil het kabinet zo graag (ineens). Adema wil weer verdeeldheid, en Adema wil zijn punt maken door eerst met destructief beleid een schot voor de boeg te lossen om vervolgens als 'Verlosser' de grondgebonden boer te redden.... voor even dan. Want bij het NPLG komen de grondgebonden boeren ook aan de beurt......NPLG staat synoniem voor 45 % van het landbouw areaal vernietigen. Boeren, trap niet in het trucje van Adema!!! Maar er was meer deze week, een landbouw begrotingsdebat. En daar was nieuwbakken ex boer ex EDF, zij instromer Holman van het Nieuw Socialistisch Contract. In zijn tweede politieke optreden in zijn carrière was hij ditmaal net zo teleur stellend als de eerste keer. Als ervaringsdeskundige hield hij de kamer voor dat boeren klaar waren voor een forse krimp. Hij kreeg zelfs een compliment van Tjeerdje 50%. Maar waarom krimp kon hij niet duidelijk maken, zo iets van inspraak zonder inzicht geeft uitspraak zonder uitzicht. Holman wil graag krimp, de Brabanders straffen , de varkensboeren en de pluimveehouders. Waarom? Omdat hij zichzelf nu eenmaal op het tweede kamer podium heeft gehesen voor deze gelegenheid (en zijn rancune tegen de Brabanders) door zich als vrijwilliger bij Pieter aan te melden.... En de boer.....die gaat de straat op....terecht....omdat hij zoekende is naar een daadkrachtig rechtvaardig bestuurder....in alle opzichten, als belangenbehartiger, als kamerlid en als minister.

Zomerstalvoederen

Dag iedereen, in vlaanderen krijgen we laatste maanden veel subsidie op bijzondere dingen die zogezegd goed zijn voor het milieu. Het rare is dat we vaste bedragen krijgen maw kopen we een goedkopere versie of een duurdere versie we krijgen evenveel. Meeste dingen die je echt nodig hebt krijg je eigenlijk geen subsidie. Maar tussen de lijst van hoog subsidiabele dingen staat een zero grazer, opraapwagen en frontmaaier apart tellen niet. Nu heb ik eens rondgevraagd bij de dealers maar er staan er weinig voor te springen om één of ander merk te verdelen. Nu eens rondgemaild naar nederlandse dealers en paar merken tegengekomen in allerhande prijscategorien. Omdat niemand dit hier doet is er dus weinig ervaring in vlaanderen, nu was mijn vraag of er prikkers zijn die goede of slechte ervaringen hebben met bepaalde merken. Daarnaast vroeg ik me af of een verdeelsysteem noodzakelijk is of je het beter zo simpel mogelijk houd. Heb momenteel prijzen van Zamet Bonino Grass tech Belair De prijzen zijn ook van hoog naar laag gesorteerd, we krijgen dus evenveel subsidie voor een zamet of een belair. Mijn gierige zelf zegt neem zo goedkoop mogelijk als het zomerstalvoeren tegenvalt hebben we niet veel verloren. Maar ik zie ook dat kwaliteit van zo'n belair er een pak degelijker uitziet. We zoeken een wagen van ongeveer 25m3. Verder vroeg ik me af of het onderhoud aan zo'n ding meevalt?

Jeroen van Maanen Keyenberghoeve stopt met melken

Nieuws van de Keyenberg Hoeve: De afgelopen jaren waren turbulent op de Keyenberg Hoeve met hoogte- én dieptepunten, ik heb goede en slechte keuzes gemaakt. Steeds meer belandde ik in een vicieuze cirkel waaruit ik mijn bedrijf op deze manier niet meer overeind kon trekken. De zoektocht door de jaren heen om het anders en beter te gaan doen bracht geen oplossing terwijl de noodzaak groter werd. Volhouden is een kunst, te lang volhouden een valkuil en ik héb lang volgehouden! De laatste maanden raakten zaken in een stroomversnelling en structurele oplossingen kwamen in beeld. Ik heb mijn bedrijf verkocht, huur het terug en ga samenwerken met een collega melkveehouder waarvoor ik jongvee ga opfokken. De koeien waren en zijn voor mij alles en ik ben gruwelijk blij dat het grootste deel van de veestapel mee gaat, de Keyenberg fokkerij gaat door! Het afbouwen van het oude en opbouwen van het nieuwe lopen dwars door elkaar heen, een traan en tegelijk ook een glimlach. Het is een intensief proces wat een berg energie kost en gelukkig inmiddels steeds meer energie geeft. Ik wil de mensen die naast me bleven staan en me hielpen met steun, raad, hulp, geduld en vertrouwen gruwelijk bedanken!! En één iemand speciaal, Linda Verriet , ondanks je inspanningen en betrokkenheid, je zag wat nodig was, baalde dat je niet méér kon, lag wakker van hoe het moest of wat ik hier niet kon. Maar naast al het andere wat je deed, was er niemand meer betrokken, en was er niemand meer voor me dan jij, "we will find our way" dankjewel! ❤ De komende tijd gaan we volgas door met opbouwen. Ik kijk weer met vertrouwen vooruit en zie uit naar nieuwe uitdagingen die op m’n pad komen. Bron: https://www.facebook.com/keyenberg.hoeve/posts/pfbid0ddU7Jz4ns1NdqwnP1pSBEetdbiAXNcRGiiWm8nHZuHBGfRZXkuegj7Prw77uTpXzl

Nieuwe reacties

Mest, niet stikstof, laat veestapel nu krimpen

De kranten staan bol van de stikstof en steeds strengere eisen. Afgelopen week kwam naar buiten dat de WUR een nieuw model over de stikstofgevoeligheid van de natuur vertaalde naar het bestaande rekenmodel en constateerde dat Nederland nog strengere eisen moet gaan stellen aan de uitstoot van stikstof. Al snel sijpelde het nieuws naar België door. Ook daar bepalen modellen de wereld van de politiek. Maar al die modelmakerij zorgt even hard voor blokkades in het maken van keuzen, omdat die te groot en ingrijpend zijn. Onderwijl haalt de werkelijkheid de politiek in. In Nederland verdween de derogatie, een regeling die door het groeizame Nederlandse klimaat boeren toestond meer mest op hun grond toe te passen dan volgens de Europese wetgeving mag. Nu dat niet meer mag, zitten boeren met te veel mest. Een oplossing is er niet, want in die mest zit stikstof en daar durft niemand zijn handen meer aan te branden. En zo komt het dat het ministerie de boer met de stront laten zitten en hem dwingt tot krimp van de veestapel, omdat hij de mest niet meer kwijt kan. Mestkoepel Cumela vindt het onverantwoordelijk en spreekt er schande van. De organisatie heeft voorstellen gedaan om tijdelijk meer stikstof uit te mogen stoten. Maar dat ligt zo gevoelig dat het ministerie 6 weken niet wist wat het moest antwoorden. Uiteindelijk kwam langs informele weg het antwoord: het ministerie gaat niet op de voorstellen in. Wat er wel moet gebeuren, weet niemand. Op Nieuwe Oogst, het blad van boerenorganisatie LTO Nederland, is het antwoord te vinden: de echte krimp van de veehouderij is begonnen en dat gebeurt via het mestdossier. Waarom: omdat zelfs geld niet meer helpt om de mest van het erf te krijgen omdat de mest niet meer op het land mag. Over stikstof blijft de politiek nog lang praten. Mest doet de rest.

Gerlant: Agrarisch Salland. U bent aan zet

Opinie Gerlant: Het zal niet makkelijk voor hem zijn. Opkomen als boer Koekoek, schreeuwend als Hans Jan Maat en dat ondergaan op een zelfde manier, maar zonder ooit een zetel aan de hoofdtafel te hebben gehad. Meewarig heb ik er van de week naar zitten kijken: Mark van den Oever van FDF die in vlogjes beweerde met duizenden trekkers naar den Haag te gaan om de regering om te werpen en het CDA aan haar verantwoordelijkheid te houden. Geen contact op willen nemen met de gemeente daar om een demonstratie aan te melden, geheimzinnig doen, een grote bak met bluf. Voor hen golden geen regeltjes, om dan vervolgens met een drup aan de neus zonder trekkers, zonder duizenden mensen op het malieveld met een paar honderd man te gaan staan, terwijl de ME er op los knuppelde. Ik heb vanaf het begin af aan, in het najaar van 2019, hier gezegd dat hun manier niet mijn manier is en niet de manier is waarop wij in een democratie met elkaar omgaan. Dat heb ik geweten. Ik heb de volle mep over mij heen gehad van FDF bestuursleden van het eerste uur. Laat ik het gepassioneerde gesprekken noemen. Dat de meeste honden er geen brood van zouden lusten, kunt u zelf wel invullen. Ik ben in mijn leven nog nooit een hond tegengekomen waar ik bang voor was. Wanneer je gewoon recht op ze afgaat bedaren ze wel en anders steek je gewoon je hand in die grote bek en trek je ze binnenstebuiten. Angst is een verschrikkelijke slechte raadgever. Mislukking Er is in die vier tussenliggende jaren van alles gebeurd. Met verbazing heb ik gevolgd hoe er een landbouwcollectief kwam. Samen met al die andere splinterclubjes die zijn ontstaan onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, de oude baas van ‘Wageningen’, de creator van het huidige landbouwbeleid. Dat is als een slager die in zijn eigen vlees moet gaan snijden. Mislukking was al in de lucht geschreven, maar de oorzaak van de mislukking heeft mij echt verbaasd. En toch eigenlijk ook weer niet. Een column hier in Salland die ‘zelfmoord’ heette, waarin ik verhaalde over een ervaring van vijfentwintig jaar terug in Brabant bij het vinden van een hangende boer en het gebrek aan passende geestelijke zorg, bracht mij terug in Brabant op verzoek van een GGD medewerker. Een organisatie die mijn vergelijking tussen de ‘arme’ zandgronden en de bijbehorende mentaliteit, hard werken: niet lullen maar poetsen, had ontleed. Hoe het kon dat wij hier in Overijssel alles samen deden? LTO, FDF. NMV, OAJK, al die organisaties die samen optrokken terwijl bij hun de Kempen en de Peel elkaar nog afmaakten. Een echt antwoord heb ik nog niet behalve dan dat in Brabant de gemoedelijkheid schijnbaar iets meer gevoed wordt door zuidelijke invloeden van heethoofden wanneer je – dat laat de geschiedenis tot voor twee weken terug in landbouwbehartiging zien – als je heel hard schreeuwt, een eigen plekje aan tafel krijgt. Denk daarbij aan het recent geklapte landbouwakkoord. Bens van ZLTO, gesteund door een ingezonden brief van diverse van zijn voorgangers liet de boel bewust klappen in de hoop het trucje van vijventwintig jaar terug opnieuw te kunnen doen. Ook toen al moest het minder en anders in de landbouw. Door stoïcijns te weigeren, kregen de Brabanders het voor elkaar dat de minister niet ging snijden, daar waar het zeer deed, maar kortte landelijk alle varkensboeren 25% om toch maar wat te doen aan hun mestprobleem. Terwijl agrarisch Nederland de hoop had gevestigd op het landbouwcollectief, belde een GGD medewerker mij zonder een keer uit haar professie te klappen, verzuchtend: “Maar Gerlant, dat hele spul ligt bij elkaar in bed.” Voor mij vielen de puzzelstukjes op de plek. Wanneer ik met mijn lul ga denken heb ik hooguit drie minuten schik. Daarna moet ‘de liefde’ wel heel erg diep zitten, wil ik m’n kop er nog bij kunnen houden. Terwijl het landbouwcollectief mislukte ‘bestuurders’ van het toneel verdwenen of hun meisjesnamen weer begonnen te gebruiken, heb ik gevolgd hoe politiek Den Haag, uiteindelijk de opdracht van Remkes om tot een landbouwakkoord te komen, warm onthaalde maar er bijvoorbeeld voor Mark geen plek aan de hoofdtafel was. Besturen is wat anders dan… een verbitterde Sieta van FDF? Nee, die heeft nooit bij Sjaak van der Tak van LTO in bed gelegen, die (Brabantse) verdachtmakingen daar moet je boven durven staan. Ik heb de afgelopen jaren wel eens medelijden gehad. Sieta had deze week op een bijna leeg Malieveld haar zoveelste Waterloo. Buiten spel Waar staan we nu? LTO Nederland heeft zichzelf buiten spel gezet. Mark heeft z’n eigen club opgeblazen. We hebben geen landbouwakkoord, we zijn terug bij af. We hebben in Overijssel onze eigen ‘gebiedsgedragen’ aanpak waarbij iedereen zelf de stal uit moet, de goeie broek aan, het erf af om voor zich zelf en voor de buurman, samen de toekomst veilig te stellen. De doelen zijn bekend, niet tot achter de komma, maar op hoofdlijnen wel. Salland heeft ineens 100 piekbelasters, niet tot ieders verrassing. Lokale LTO man Rudie begon ineens te waarschuwen en belegt nu een bijeenkomst voor alleen leden. Waar is nu ons ‘samen?’ De Provincie heeft deze week haar PPLG aanbod naar Den Haag gestuurd met de nadruk op het bieden van sociaal-economisch perspectief voor het platteland. De regering heeft deze week een gigantische tik over de vingers gehad van de EU. De OECD schrijft weliswaar dat de veereductie blijft staan maar dat ze in Den Haag veel meer moeten inzetten op innovatie, de leidende rol in de wereld van voedsel productie moeten behouden. https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/policies-for-the-future-of-farming-and-food-in-the-netherlands_bb16dea4-en Een rechtstreeks gevolg van Overijsselse inbreng. Daarmee is de D66 droom uit het regeerakkoord, waar ze nu nog over bakkeleien een utopie. Daarmee komt er perspectief voor Salland en Overijssel in een bos waar velen van u door de bomen de weg kwijt zijn. Inclusief Den Haag. Ik wil afsluiten met dit advies: kom je als boer in aanmerking voor de 120% uitkoopregeling en twijfel je ook nog maar iets hoe je verder wil? Meld je op 4 juli aan. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, dat is hoe onze overheid werkt. Het is niet zo dat u dan op een lijst komt, u staat al op een lijst. Afmelden kan altijd nog, ook wanneer er straks ander perspectief komt, nadat u zelf en zonder landelijke beslommeringen op zoek bent gegaan. Denk je aan zelfmoord? Bel 113. Zorgen en iemand nodig die jouw taal verstaat? Taboer.nl https://taboer.nl/ Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt weer licht. gerlant@regiobode.nl

Nieuwe reacties

‘Oproep aan collega-boeren: stop met beregenen’

Boer die beregent benadeelt boer die niet beregent Opinie H. van Ditshuizen veehouder in Barchem (Gld.) Stikstof is niet de boosdoener voor de natuur. Stikstof hebben we allemaal nodig: mens, plant en dier. Ga maar kijken onder gronden die al jaren lang door Het Geldersch Landschap worden beheerd. Daar gaan vele bomen dood. Niet door stikstof maar door lage grondwaterstanden. De lage grondwaterstanden worden veroorzaakt door het oppompen van grondwater voor het beregenen van gewassen, waarbij meer dan de helft van het water verdampt. Het is van de zotte. Dat boeren van Vitens een vergoeding krijgen voor grondwateronttrekking en dan met regeninstallaties nog meer gaan onttrekken. Tien regeninstallaties die een etmaal (24 uur) draaien, onttrekken net zoveel als 240 gezinnen in een jaar aan water. En daarmee benadelen zij de boeren (collega’s) die niet beregenen. Nadelen van beregenen Ik ben al meer dan 55 jaar boer met 45 hectare grond. Heb nog nooit beregend. Zorg in de goede jaren voor wat buffervoorraad en koop in de droge jaren wat voer bij. Dat is door de jaren heen goedkoper dan de kosten van beregenen. Beregenen heeft nadelen, zoals lagere grondwaterstanden, waardoor bomen en planten geen water meer kunnen krijgen en capillaire opstijging niet meer kan plaatsvinden. Het is dus noodzakelijk zo snel mogelijk te stoppen met beregenen. Goed voor boeren die beregenen (geen kosten) en goed voor boeren die niet beregenen. Het is bovendien goed voor natuur, landbouw en het imago van de boeren. Bron: https://www.boerderij.nl/oproep-aan-collega-boeren-stop-met-beregenen

Leerdammer raakt steeds meer boeren kwijt

Leerdammer raakt steeds meer boeren kwijt “Dweilen met de kraan open”. Zo omschreef een medewerker van Leerdammer een paar weken geleden zijn werk. “Leerdammer doet er alles aan om het vertrouwen bij zijn boeren terug te winnen, maar keer op keer hebben we last van het slechte imago van Lactalis” Met enige regelmaat is Lactalis negatief in het nieuws. Onder Leerdammer boeren worden deze berichten over Lactalis driftig gedeeld. Vorige maand meldde Boerenbusiness dat Lactalis een boete had gekregen van de Roemeense concurrentie waakhond. https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10904295/boete-voor-roemeense-dochterbedrijven-lactalis Een week later werd bekend dat Lactalis in Spanje de boeren dwong om ruim onder de kostprijs te werken. https://inspanje.nl/spanje/20133/de-harde-werkelijkheid-van-spaanse-veehouders-achter-je-glaasje-melk/ Lactalis wordt door dit soort berichten diep gewantrouwd. “Moeten wij binnenkort ook onder de kostprijs werken? wordt dan aan mij gevraagd”, aldus de gefrustreerde medewerker van Leerdammer. Wat Leerdammer ook niet helpt is de starre houding die wordt ingenomen in het conflict over de leveringsvoorwaarden. Een groep boeren heeft bezwaar aangetekend tegen een aantal onderdelen van de leveringsvoorwaarden. Als reactie daarop betaalt Leerdammer een deel van de kwantumtoeslag niet uit. Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat steeds meer boeren Leerdammer verlaten, en dat nieuwkomers zich niet melden.

Kwaliteit kuilplastic

Een bekende firma in Friesland is sinds kort overgestapt naar een ander merk kuilplastic, daarvoor was het altijd goed, maar nu is is rekbaarheid zeer ondermaats te noemen. Ik zak er zonder goede duidelijke reden zo door heen terwijl ik op sokken op het beschermkleed heb gelopen om de autobanden te verdelen. Toen ik bijna klaar was kwam ik er achter dat ik er een paar keer doorheen was gezakt (op de oprit van de bult). Ik heb de gaten geprobeerd te plakken, maar dat had geen zin want ik zakte overal waar ik liep er telkens weer doorheen. Daarom moesten alles er weer af en hebben we nieuwe kuilplastic (ander merk) er overheen gelegd en toen was het goed. Wel veel werk maar het was wel noodzakelijk omdat ik er kennelijk zonder dat ik het wist op heel veel meer verschillende plekken doorheen was gezakt zonder dat ik het door had gehad. Hier kwam ik was achter toen we de beschermkleden er af hadden gehaald omdat we het niet vertrouwden. De firma waar wij al decennia kuilplastic kopen, daarvan kan ik geen geval herinneren dat er bij het vorige merk dat ze voerden ooit kwaliteitsproblemen zijn geweest. Ze zijn letterlijk zonder bericht overgestapt op een ander merk, zonder dat aan ons (waarschijnlijk alle klanten) te vermelden. We hebben ook even met ze gebeld en de reden zou zijn dat het er met het vorige merk dat ze leverden leveringsproblemen waren. Ik ben hier niet om zielig te doen of zo, iedereen heeft zijn/haar ondernemersrisico. Maar ik wil iedereen wel waarschuwen, heeft iemand dit jaar kuilplastic gekocht bij een grote bekende agrarische groothandel in Friesland die dit jaar overgestapt is van merk zonder dit (goed) te communiceren, let a.u.b. op.

newholland6640


Topics
0
Reacties
729
Volgers

Over mij

Woonplaats: Dalfsen
Leeftijd: 26jr
Laatst online: 53min geleden

Ik ben Gerd-Jan
Sinds eind december woon ik weer bij de boerderij.
Nu verantwoordelijk voor het melkvee.
Mn broertje voor de kalveren.
En mn pa voor de kippen.
Werk nog een paar dagen per week buiten de deur als sturoloog bij de groene firma.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering