'De troefkaart van de melkveehouderij'

Door ERWIN WUNNEKINK, De bestuurlijke drukte rondom het Landbouwakkoord is begonnen en namens LTO Melkveehouderij mag ik aan de sectortafel plaatsnemen. Om te proberen tot een akkoord te komen om problemen die 'we' met elkaar hebben op te lossen. Nu zal het niemand zijn ontgaan dat we het een en ander hebben op te lossen. Interessant aan zo'n tafel is dat je met heel veel verschillende partijen zit. En iedereen kijkt met zijn of haar eigen werkelijkheid naar een probleem. Toen ik na afloop naar huis reed, schoot me een citaat van Godfried Bomans door het hoofd: 'De geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst'. Kortom, ergens in de komende jaren kijken we terug op deze periode. Wellicht schudt men dan het hoofd over het bestuurlijke gepruts van de jaren twintig. Of kijkt men juist met bewondering terug op de keuzes die we hebben gemaakt. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar de toekomst. Want waar bijvoorbeeld akkerbouw de kaarten goed heeft liggen voor de eiwittransitie, staat melkveehouderij supergoed voorgesorteerd op actuele thema's zoals bodem, water, biodiversiteit en klimaat. Want dé kaart van de melkveehouderij is (blijvend) grasland. Het houdt water vast, neemt een groot deel van het jaar nutriënten op en er spoelt relatief weinig van uit. Het levert daarmee een bijdrage aan de waterkwaliteit. Het levert voeding voor grazers, weidevogels en planten en zorgt voor het bodemleven. Daarmee levert het een bijdrage aan biodiversiteit. Grasland bouwt organische stof op en legt daarmee koolstof vast. De bijdrage aan het klimaat is daarmee een derde belangrijke factor. Niet voor niets is blijvend grasland Europees beschermd en een basisvoorwaarde in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. En elk voordeel heeft zijn nadeel. Gras is totaal niet geschikt voor menselijke consumptie. En dan komt de koe in beeld. Want al eeuwenlang is Nederland goed in staat dat gras te benutten door er melk van te maken. Niet voor niets begon export van melk al in de veertiende eeuw. Welk probleem moeten we dan oplossen? Hoe we de maatschappelijke waarde die de melkveehouderij toevoegt omzetten naar een verdienmodel. Want het verdienmodel voor de bijdrage aan 'nooit meer honger' verschuift naar waardering voor 'hoogwaardig eten en hoogwaardig groen'.

Wat is jullie ervaring met een onafhankelijk voeradviseur?

Beste mensen, Wij lopen er al jaren tegen aan dat voeradviseurs eigenlijk geen echte adviseurs zijn, maar gewoon verkopers zijn die proberen te verkopen qua brok wat de voerfabriek het meeste geld opleverd en de grondstoffen/brokken die op dat moment op moeten. De term wiens brood men eet, wiens woord men spreekt is voor mijn gevoel vaak van toepassing. Bijv. palmpitschilvers zijn bij grove kuilen niet passend maar toch zitten ze er bijna altijd in het krachtvoer op het moment dat die kuilen gevoerd worden. Ik heb het idee dat (zeker tegenwoordig met de huide krachtvoerprijzen) veel geld verdiend/bespraard kan worden met krachtvoer/brok die qua samenstelling precies bij de kuil past. Natuurlijk is het zo dat losse grondstoffen in verhoudig veel goedkoper zijn en je weet precies wat je krijgt etc., etc, maar wij hebben nou eenmaal verders niet zoveel te mengen en we hebben meestal alleen maar graskuil, dus een mengvoerwagen is ook niet echt rendabel te krijgen. Met andere woorden wie van jullie heeft ervaring met een onafhankelijk voeradviseur en zo ja wat zijn de voordelen ten opzichte van reguliere voerdadviseurs?

Drijfmest bron van ammoniak probleem

Opinie A.H. Wesselingh, Van 1950 tot 1985 medewerker bij het ministerie van Landbouw als voorlichter Machinaal Melken Het ammoniakprobleem heeft alles te maken met stalsystemen op basis van drijfmest. Daarnaast zijn er hardnekkige misverstanden over stikstof, signaleert oud-landbouwvoorlichter A.H. Wesselingh. Na de tweede wereldoorlog is het drijfmestsysteem in gebruik gekomen. In de groep achter de koeien dreef de mest op het dunne deel naar de mestput. Dagelijks uitmesten was niet meer nodig. In de huidige ligboxenstallen wordt de mest verzameld in de mestput onder de roostervloer. Beide systemen hebben het zelfde bezwaar; er wordt na enige tijd ammoniak gevormd. Dat is een gas dat inherent is aan dood en verderf; een sluipmoordgas. Men spreekt vrijwel altijd over stikstofuitstoot, maar dat klopt niet. Dat leidt ook tot spraakverwarring. Bewaring mest Wat gebeurt er tijdens bewaring van de mest? Deze ontmengt. Het organische materiaal komt naar boven en sluit op den duur de toegang van lucht naar het onderste dunne deel af. Daarin vindt afbraak van bestanddelen plaats. Als de aanwezige zuurstof is verbruikt wordt onder andere ammoniak ( NH3) gevormd, dat oplost in water. Ingrijpendere maatregelen Op deze wijze kan veel gas worden gevormd, die vrijkomt als de mest wordt gemengd, verwerkt of geïnjecteerd. Zolang er zuurstof is wordt geen ammoniak gevormd. Periodiek mengen van de mest kan een deel van de ammoniakvorming voorkomen. Mengen is ook mogelijk door het dunne deel van de drijfmest over de dikke mest te pompen. Wie heeft de goede oplossing? Misschien zijn nog ingrijpendere maatregelen nodig. Geen kans op ammoniakvorming Voor nieuwe stallen is het beter om geen drijfmest toe te passen, maar op een oude, eeuwen lang gebruikte methode terug te vallen. Toen werd de mest dagelijks naar het land gebracht en verspreid. Geen mestkelder, maar een put achter de stal waar de mest van bijvoorbeeld veertien dagen in kan worden op geslagen. De mest niet verspreiden, maar in ruggetjes op het land uitrijden. Dat voorkomt eventueel uitregenen. Nu is er geen kans op ammoniakvorming. Dat is vele malen belangrijker dan de kans op uitregenen. Laat u niets aanpraten zonder overtuigend onderzoekresultaat De bouw van een nieuwe ligboxenstal wordt daardoor ook veel goedkoper. Geen ammoniak in de mest betekent ook dat de wormen en de weidevogels weer terug komen. Er wordt veel gespeculeerd vanwege de vermeende stikstofproblemen, maar die zijn er niet. Het is ammoniak. Dikwijls spannende verhalen, maar tegenvallend resultaat. Laat u niets aanpraten zonder overtuigend onderzoekresultaat.

FrieslandCampina: 'Eerste nieuwe leden leveren al'

FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.

Schuitemaker stopt de verkoop en productie van de Innovado-voerrobot

Door de vorming van SVgroup (fusie tussen Schuitemaker en Veenhuis) in 2019 is de focus volledig op voederwinning en bemesting gelegd. Schuitemaker stopt hierdoor definitief met de verkoop en productie van de autonome voerrobot. https://d3ncyx4db87lab.cloudfront.net/05/58/360/141096.-detail.jpg Door de vorming van SVgroup (fusie tussen Schuitemaker en Veenhuis) in 2019 is de focus volledig op voederwinning en bemesting gelegd. Schuitemaker stopt hierdoor definitief met de verkoop en productie van de autonome voerrobot. Focus op groeisegmenten De toenemende groei in de segmenten voederwinning en bemesting leidt ertoe dat de focus is komen te liggen op de ontwikkeling, productie en verkoop van machines in deze segmenten. De komende jaren zal SVgroup dan ook gebruiken om haar productiefaciliteiten, fabrieksinfrastructuur en productiecapaciteiten aan te passen om de toekomstige groei te kunnen waarborgen. Innovado De Schuitemaker Innovado is een zelfrijdende mengwagen. Het unieke concept van de Innovado is het volledig automatisch halen, mengen, verdelen en aanschuiven van het voer. Met de Innovado is Schuitemaker de eerste fabrikant, die alle processen van het voeren combineert in één systeem. De voerrobot is ontwikkeld om een volledig automatische oplossing te bieden om zo de efficiëntie en het werkplezier te vergroten. Bron: SV Group

Evaluatie melkprijsbeleid Royal A-ware (2017-2022)

1. In 2012 kondigt A-ware aan dat zij vanaf januari 2015 zelf kaas gaat produceren. De benodigde melk wil A-ware onder meer betrekken van eigen melkleveranciers. 2. Om melkleveranciers aan zich te binden probeert A-ware melkleveranciers over te halen om over te stappen naar A-ware. In een interview met Het FD zegt Jan Anker dat voor veel melkleveranciers de melkprijs van A-ware daarbij belangrijk was (afb.1) 3. In juni 2014 legt A-ware in “Kaas op de plank” haar melkprijsbeleid uit. A-ware koppelt haar melkprijs aan DOC en zal een melkprijs betalen die 1,05 cent per kg. boven de melkprijs van DOC zal liggen, bij 1,1 miljoen kg. melk (afb.2) 4. In december 2014 maakt A-ware bekend dat zij binnen twee jaar een eigen melkprijs zal hanteren, waarbij de huidige afspraken (DOC + 1,05 cent) “als basis, gegarandeerd” zullen blijven (afb. 3). Zie ook Veeteelt: “…richting potentiele leveranciers moesten we destijds beginnen met een bepaalde garantie” (afb. 4). A-ware garandeert dus dat zij in de toekomst een melkprijs zal betalen die minimaal gelijk is aan “DOC + 1,05 cent” 5. In mei 2016 maakt A-ware bekend dat zij per 1 juli 2016 een eigen melkprijs zal uitbetalen, bestaande uit een basisprijs en een aantal toeslagen. De koppeling met DOC wordt losgelaten (afb.5) 6. De melkleveranciers verwachten dat ze met de eigen melkprijs van A-ware beter af zijn dan met de koppeling aan DOC (afb.6) 7. In een interview met het Belgische tijdschrift Landbouwleven (2021) zegt Jan Anker dat hij afspraken moet nakomen, en pas iets belooft als hij zeker weet dat hij het kan uitvoeren (afb.7). 8. De vraag is nu of Jan Anker zijn belofte is nagekomen. Met andere woorden: was het verschil tussen A-ware en DOC vanaf 2017 groter dan 1,05 cent? 9. Met behulp van de melkprijsvergelijker op boerenbusiness.nl zijn voor de jaren 2017 tot en met 2022 de melkprijzen van A-ware en DOC uitgerekend, voor een melkleverancier die 1,1 miljoen kg melk levert met standaardgehalten, die niet aan weidegang doet (net als in het voorbeeld van A-ware onder punt 3). In 2017 was het verschil 1,47 cent in het voordeel van A-ware In 2018 was het verschil 1,42 cent in het voordeel van A-ware In 2019 was het verschil 0,46 cent in het voordeel van A-ware In 2020 was het verschil 0,49 cent in het voordeel van A-ware In 2021 was het verschil 0,25 cent in het voordeel van DOC In 2022 was het verschil 0,45 cent in het voordeel van DOC (tot en met oktober) Conclusie In 2017 en 2018 valt de eigen melkprijs beter uit dan “DOC + 1,05 cent”, vanaf 2019 stelt de eigen melkprijs van A-ware zwaar teleur, afgezet tegen de garantie uit 2014 (zie punt 4) en de verwachting van de melkleveranciers in 2016 (zie punt 6). A-ware komt zijn belofte over de melkprijs vanaf 2019 dus niet na.

Jan boert al 30 jaar biologisch en geeft dat graag door aan zijn zoon

Jan van den Broek (68) gaat al dertig jaar lang biologisch te werk op boerderij 't Schop in Hilvarenbeek. Dat doet hij samen met zijn vrouw Cécile vanuit de overtuiging de wereld beter achter te laten voor de volgende generatie. Ondanks de stikstofplannen die de toekomst van sommige boerenbedrijven doet wankelen, aarzelt zoon Bart geen moment om de bioboerderij van zijn ouders over te nemen. Het verhaal van de familie is zondag te zien in de documentaire Boeren met de natuur. "Verbeter de wereld begin bij jezelf", met dat gedachtegoed begon Jan dertig jaar geleden op de boerderij. "Ik ben een oude hippie uit de jaren 70. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om de wereld slechter achter te laten voor mijn kinderen en kleinkinderen."Daarom gaat al het werk op de boerderij op een natuurinclusieve manier. "Wij begrazen met onze koeien gronden die toch niet te gebruiken zijn voor teelt. Dat verbetert de kwaliteit van de grond. Door de koeien daarnaast goed te behandelen, hebben we na een tijdje biologisch vlees." Die manier van werken was vroeger wel anders. "Wij boeren al vier generaties lang maar dat ging niet meteen biologisch", vertelt Jan. "Mijn opa begon honderd jaar geleden met een gemengd bedrijf met koeien, varkens en ander vee, maar ook landbouw."Jans vader gooide het roer om maar nog altijd niet op de biologische manier. "Hij ging uitbreiden met melkkoeien. Veel boeren breidden in die tijd uit maar op een gegeven moment koos mijn vader ervoor om niet nog groter te worden." Dat plantte een zaadje bij Jan en zijn vrouw Cécile die de boerderij overnamen. "Ik ben na gaan denken over hoe ik zinvol om kan gaan met de natuur en er toch een boterham mee kan verdienen. We besloten over te gaan naar biologisch boeren."Naast de duurzame werkwijze die de familie gebruikt, heeft de boerderij een moestuin waar bezoekers zelf gewassen kunnen plukken en mee kunnen helpen. Alles wordt rechtstreeks aan de mensen verkocht in de streekwinkel.Bart, de zoon van Jan, die als vierde generatie actief is op de boerderij, kan niet wachten om de bioboerderij op een dag over te nemen. Zo vertelt hij in de documentaire: "Het voelt als een eer om het te mogen doen." De stikstofplannen van het kabinet spelen daarbij geen rol, legt Jan uit. "Wij boeren biologisch op onze manier. Het zou raar zijn als de toekomst van ons bedrijf daarmee in gevaar komt. Gelukkig ziet Den Haag de biologische manier als oplossing voor de toekomst. Dat denken wij zelf ook."De boer denkt dat de keuze die zij dertig jaar geleden maakten niet alleen het klimaat goed doet, maar ook het voortbestaan van het bedrijf. "Onze Bart had het denk ik niet gedaan als we vijfhonderd koeien in een megastal hadden. Voorlopig gaan we dus verder met tachtig koeien op onze manier."In de documentaire 'Boeren met de natuur' verkent programmamaker Lout Donders het landleven op bioboerderij 't Schop in Hilvarenbeek. 'Boeren met de natuur' vertelt het verhaal over familie, traditie en transitie op de boerderij. De documentaire is zondag om 12:00 uur te zien bij Omroep Brabant.Bekijk hier alvast de trailer.

newholland6640


Topics
0
Reacties
729
Volgers

Over mij

Woonplaats: Dalfsen
Leeftijd: 25jr
Laatst online: 1u geleden

Ik ben Gerd-Jan
Sinds eind december woon ik weer bij de boerderij.
Nu verantwoordelijk voor het melkvee.
Mn broertje voor de kalveren.
En mn pa voor de kippen.
Werk nog een paar dagen per week buiten de deur als sturoloog bij de groene firma.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering