Prikkebord nieuws en discussie

Vandaag

Vetkant trekt de kar op de zuivelmarkt 5
Betalen pannenkoek! 23
Eerste snede 2024 94
Vier op de vijf melkveehouders in problemen door mestcrisis 66
Melkveehouders kunnen mest niet kwijt: ‘Lol van het boeren is er voor velen wel af’ 33
Minder klachten over geur van Friese agrarische sector 6
Protesterende boeren die afval dumpten op A7 moeten 35.000 euro betalen 190
Vlog van Agractie 1
Column van Rinus Vemue 28
Stort onze democratie in ? 71
LTO Noord positief over komende acties Agractie en FDF 7
Mest van 1 melkkoe bespaart per jaar 440 liter diesel 30
Pas 140 PAS-melders weten waar ze aan toe zijn
Grote bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan fors meer betalen 13
80% melkveehouders heeft problemen met mestafzet 3
Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2023
Aardappelen, uien en graan moeten de grond in, maar boeren zitten met een probleem 51
De Ierse derogatie voor nitraten is 'onzeker'
Europese EVP zet herijking Natura 2000 op de agenda 4
‘Graslandnorm zet de melkproductie onder druk’ 46
Opnieuw fors minder melk in Ierland
Melkveehouders Tiggeloven voeren mengkuil met gewalste grondstoffen
Vlees en zuivel nog steeds favoriet bij consument 1
BBB krijgt volle laag in heftig Kamerdebat over mest en uitkoop boeren 67
'Mestvergisting kent marktkansen maar ook economische risico's'
Aanbod slachtrunderen stijgt door mestprobleem - Analyse Vlees & Eiwit
Melktoename is merkbaar op vloeibare zuivelmarkt
Melkveehouders kunnen mest niet kwijt: ‘Lol van het boeren is er voor velen wel af’ 1
Varkenshouder Bull: ‘Het is niet eerlijk dat wij als sector op de dierrechten gekort worden’
Oplossing voor de mestproblematiek ligt in handen van de Tweede Kamer! - Farmers Defence Force 14
FrieslandCampina werkt aan lokkertjes nieuwe leden 79
Aantal vleesveeslachtingen in Frankrijk neemt verder af 3
LTO Melkveehouderij: 'Er voltrekt zich een ramp die te voorzien was' 354

Gisteren

Bleker pleit voor onderzoek naar juridische mogelijkheid nieuwe derogatie grasland
Agractie vraagt minister om gedoogbesluit voor mest 34
Geven en nemen, brengt resultaat en rust - Melkvee100plus 6
Goed gerepareerd? 4
FDF België
Wolf mag in Gelderland onder voorwaarde worden afgeschoten
Harm Holman nieuwe Tjeerd 18
Courant Fries melkveebedrijf voor ca. 400 koeien te koop aangeboden 97
‘Schapenhouders bieden hun vee voor de wolf op een presenteerblaadje aan’ 11
Varkensbedrijf in Deurne mag uitbreiden ondanks stoppersregeling 3
Op 16 april gaan de Nederlandse boeren naar Brussel 38
Biologische sector ziet niets in graslandnorm 3
Bleker pleit voor onderzoek naar juridische mogelijkheid nieuwe derogatie grasland 4

Oudere berichten

3 vliegen in een klap met innovatieve onkruidbestrijding 10
De BeddingCleaner aan het werk in Italië 12
Wild spotten met een warmtebeeldcamera 48
Er worden nu weer volop kleine baaltjes geperst 17
Vroeger werd het gras geel en bruin vanaf september 39
Nog paar weken dan mogen we weer #sleepslangen 27
Stalvoeren met onze nieuwe zamet 89
Zijn jouw sloten al schoon? 37
Het is nogal nat 127
Het eerste voer dit jaar ligt er ook weer voor 90
Gras inkuilen in November 25
Zelf gras hakselen met getrokken hakselaar 127
Met een lasagne kuil stabiel voeren 125
Publieksprijs ATH voor de Agromec Electric 700 Vario 38
Gesneden vrachtwagenbanden voor het afdekken van de voerkuil 77
De najaarsschouw komt er weer aan 36
De New Holland T6 methane power maakt de kringloop rond 14
Zo kun je ook protesteren 24
Alles draait om de liefde 11
Wie zijn er al aan volop het maaien? 58
70 kuub mestcontainer voor de Blokken 43
De tulpen zijn al weer vroeg dorstig 28
Wat te doen met dit stro? 65
Voederbietensoep voorsnijden 13
Stalvoeren in januari? 14
Kuilgras voeren met de zijkipper 27
Gigant voor een Solomix aan de kant gezet 69

Bekijk alle topics in het forum »