Lees het nieuws en volg de discussies op Prikkebord

Vandaag

Fosfaatreductie plan 2017 6
Meer leden FrieslandCampina laten koeien grazen 2
Prijs van de verzekering van een MMBS 2
Solar Magazine - Minister Wiebes: salderingsregeling zonnepanelen vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar 21
Alex boert in Wierden, maar voor hoe lang nog? 192
Ing/Rabobank 121
Raad van Bestuur WUR blokkeert vrijgave ammoniakdata. 97
Melk van je voorkeur in de super: Floortje 30, Noortje 16 en Geertje 64 krijgen eigen flessen 18
'Melkveehouders onderschatten infectie' 16
WUR schetst de contouren van de nieuwe kringlooplandbouw 21
Dierenarts stelt vaker diagnose fosfortekort bij koeien 27

Gisteren

Is 1,5% verruiming rfc quotum voldoende? 14
Trekkers kieken - Week 24
Wolf 20

Eergisteren

Natuurmonumenten en LTO Nederland hebben gezamenlijk opgesteld opinieartikel in NRC aandacht gevraagd voor positie van de boer. 27
In nieuwe belastingstelsel voor waterschappen gaan boeren betalen voor de emissie van fosfor en stikstof naar het oppervlaktewater. 7
200 melkveehouders failliet, wie volgt? 189
Pionieren met mest om de wereld mooier te maken 8
Kamer bezorgd over torenhoge ict-kosten NVWA: 'Bizarre overschrijding' 21

Oudere berichten

Meer klauwproblemen bij hittestress
Rabobank sluit zich aan bij JoinData 3
Mais brult de grond uit 44
‘Koop met EU-geld fosfaatrechten voor knelgeval’ 5
​Ook subsidie op ammoniakreductie
ZLTO sleept provincie voor rechter door veehouderijbeleid
'Liter biobrandstof maken, kost liter benzine' 50
Gras onder de maïs zaaien 20
Frans Keurentjes blijft voorzitter coöperatie 28
LTO bewust van problemen melkveehouder door fosfaatrechten 113
‘Pak die mest nu eens structureel aan’ 27
'Kwaliteit tweede snede beduidend minder' 14
Melkveebedrijven vrijgegeven, vleeskalveren nog geblokkeerd
VIDEO: Te lege nieuwe stallen en melkrobot die niet werkt
VVD en CDA bezorgd over verbod sleepvoet 4
Carola Schouten: meer korten op GLB-budget 7
Ledenraad FrieslandCampina stemt in met herbenoeming bestuursleden
De prijs van een Lely Astronaut A5 189
Onbegrip over verandering Witte de With in Barbarosstraat: 'Turkse piraat mag wel?' 1
Melkflits: Melk - Haat-liefdeverhouding in melkprijs blijft
Het ammoniakdossier: op weg naar herstel vertrouwen? 12
CowManager introduceert Fertilty Insights
Team Agro NL zoekt boerenambassadeurs 3
Kamerleden steunen verlenging bovengronds uitrijden 5
Biologische melkveehouders willen hoger melkprijs afdwingen met A2-melk 5
Duurzaam melkveebedrijf scoort beste 35

Bekijk alle topics in het forum »

In ons netwerk