Fosfaatrechten

Volg hier alle kansen, ontwikkelingen en handelsprijzen met betrekking tot het kopen en verkopen van fosfaatrechten. Hebben we een fosfaatrecht artikel gemist? Geef ons een tip. Ook voor vragen aan andere melkveehouders en toeleveranciers kun je het forum gebruiken.

Actuele prijzen fosfaatrechten Quotum.nu

Kooprechten 100% leverbaar
Kooprechten 0% leverbaar

1-jarige lease
Meerjarige lease
Aanbod Wanneer
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 164,00 €/Kg fosfaat) 0min
Kooprechten - Gevraagd (250 Kg fosfaat - 161,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 164,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (195 Kg fosfaat - 164,00 €/Kg fosfaat) 4d
Kooprechten - Aangeboden (123 Kg fosfaat - 165,00 €/Kg fosfaat) 4d
Kooprechten - Aangeboden (120 Kg fosfaat - 166,00 €/Kg fosfaat) 5d
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 165,00 €/Kg fosfaat) 4d
Kooprechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 165,00 €/Kg fosfaat) 4d
Kooprechten - Aangeboden (165 Kg fosfaat - 167,00 €/Kg fosfaat) 5d
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 165,00 €/Kg fosfaat) 3d
Kooprechten - Gevraagd (1.500 Kg fosfaat - 165,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Aangeboden (136 Kg fosfaat - 169,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 170,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Aangeboden (285 Kg fosfaat - 170,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Aangeboden (150 Kg fosfaat - 171,50 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 150,00 €/Kg fosfaat) 4d
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 171,50 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 177,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Aangeboden (319 Kg fosfaat - 177,50 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Aangeboden (400 Kg fosfaat - 164,00 €/Kg fosfaat) 5d
Leaserechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 45,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Leaserechten - Aangeboden (800 Kg fosfaat - 29,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Leaserechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 38,00 €/Kg fosfaat) 2wk
Leaserechten - Aangeboden (2.000 Kg fosfaat - 30,00 €/Kg fosfaat) 2wk
Kooprechten - Aangeboden (464 Kg fosfaat - 165,00 €/Kg fosfaat) 2wk

Recent besproken in het forum

Titel Reacties Wanneer
Rekenkamer: regels tegen milieuvervuiling door mest werken averechts 4 15u
Te Koop - Bedrijf Doornspijk 42 6d
Afromingspercentage overdracht fosfaatrechten verhoogd naar 20% 2 1wk
TV: 'Geen asbestverbod, maar wel blijven saneren' 0 1wk
Afroming verhoogd, hoe reageert fosfaatprijs? 0 1wk
Het is nog te vroeg voor markttoezicht op de fosfaathandel 3 1wk
Afromingspercentage fosfaatrecht vanaf donderdag 20% 14 1wk
Afromingspercentage fosfaatrechten tijdelijk omhoog 0 2wk
Bio-boeren doen ultieme fosfaatpoging bij Schouten 0 2wk
Hoe gaat de fosfaatrechten markt zich nu ontwikkelen? 72 2wk
Afroming op fosfaatrechten definitief verhoogd 5 3wk
De pachter investeert, maar wie profiteert? 0 3wk
Rechtszaak tegen LNV als Schouten biologische boeren niet vrijstelt van fosfaatrechten 0 3wk
NMV en DDB verzoeken Eerste Kamer om spoedwetswijziging fosfaatrechten af te wijzen 5 3wk
Melkveehouders richten fosfaatpijlen op Senaat 0 3wk
NMV en DDB richten zich op Eerste Kamer 1 3wk
‘Melkveehouders krijgen te maken met broeikasrechten’ 11 3wk
Bank vaker buitenspel bij verwerven fosfaatrechten 0 3wk
Roelof Bisschop SGP: het gaat juridisch gezien helemaal niet over uitgegeven rechten! Gaat om de werkelijke jaarproductie.. 31 3wk
Tweede Kamer stemt in met extra afroming fosfaatrechten 27 3wk
DDB wil fosfaatrechten inperken met opkoopregeling 9 3wk
Nieuwe generieke korting nog steeds realistisch 0 3wk
Haast in fosfaatdossier door rapportage aan Brussel 0 3wk
'Grondig' wil geld zien voor minder fosfaatrechten 0 4wk
Schouten verhoogt afroming fosfaatrechten 0 4wk

Informatie over fosfaatrechten

Waarom zijn er fosfaatrechten?

Fosfaatrechten vinden hun oorsprong in 2015. De Nederlandse veehouderij heeft toen veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom treedt per 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.

Het doel van dit fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102) omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid.

Nu het fosfaatrechtenstelsel van kracht is geworden mag u met uw melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

Wat zijn fosfaatrechten?

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest met melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf in 1 kalenderjaar. Dit wordt uitgedrukt in kilo's. 1 fosfaatrecht is 1 kilo fosfaat.

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten nodig?

Fosfaatrechten zijn niet voor alle soorten dieren nodig. Heeft u een landbouwbedrijf en houdt u bedrijfsmatig één van onderstaande categorieën melkvee op uw bedrijf? Dan heeft u voor het houden van die dieren fosfaatrechten nodig, ook al houdt u slechts enkele dieren.

 • Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die drooggezet zijn (cat. 100).
 • Koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat.100).
 • Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar (cat.101).
 • Jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle runderen van 1 jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren (cat.102).

Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen bijvoorbeeld de volgende dieren:

 • Vrouwelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Mannelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.
 • Vrouwelijke kalveren van weide- en zoogkoeien die gehouden worden als jongvee voor de vleesveehouderij.
 • Vrouwelijk en mannelijk jongvee ouder dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Overig vleesvee*, met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

*) Pinken die op 2 juli 2015 ouder dan 2 jaar waren en waarbij tijdens de beoordeling van de reactie op de referentiegegevens blijkt dat het dier heeft afgekalfd, tellen mee bij de vaststelling van fosfaatrechten.

Fosfaatrechten zijn niet nodig voor:

 • Weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn (cat. 120).
 • Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 112).
 • Startkalveren voor rosévlees of roodvlees (cat. 115).
 • Rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (cat. 116).
 • Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 117).
 • Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht, dit is inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest (cat. 122).
 • Fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder (cat. 104).
 • Deze dieren vallen immers niet onder de diercategorieën 100, 101 of 102.
 • Het hobbymatig houden van rundvee; dit is toegestaan zolang de totale productie van uw mest door melkvee (categorie 100, 101, 102) maximaal overeenkomt met een jaarlijkse productie van 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar.

Kan ik fosfaatrechten leasen / huren?

Fosfaatrechten kunt u ook leasen. Dit houdt in dat u de fosfaatrechten overneemt (koopt), doorgeeft aan de RVO dat u deze fosfaatrechten dat jaar benut en dan weer terugoverdraagt. Let op, het aantal fosfaatrechten wordt bij deze transactie wel met 10% afgeroomd. Houd daar rekening mee bij het bepalen van de hoeveelheid en prijs. Zorg dat u de afspraken over lease duidelijk op papier zet en laat deze vooraf controleren door een jurist.