Fosfaatrechten

Volg hier alle kansen, ontwikkelingen en handelsprijzen met betrekking tot het kopen en verkopen van fosfaatrechten. Hebben we een fosfaatrecht artikel gemist? Geef ons een tip. Ook voor vragen aan andere melkveehouders en toeleveranciers kun je het forum gebruiken.

Actuele prijzen fosfaatrechten Quotum.nu

Aanbod Wanneer
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 229,00 €/Kg fosfaat) 1u
Kooprechten - Gevraagd (600 Kg fosfaat - 220,00 €/Kg fosfaat) 2u
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 185,00 €/Kg fosfaat) 6u
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 182,50 €/Kg fosfaat) 2u
Kooprechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 218,00 €/Kg fosfaat) 6u
Kooprechten - Gevraagd (450 Kg fosfaat - 213,00 €/Kg fosfaat) 3d
Kooprechten - Gevraagd (2.000 Kg fosfaat - 210,00 €/Kg fosfaat) 4d
Kooprechten - Gevraagd (500 Kg fosfaat - 175,00 €/Kg fosfaat) 4d
Kooprechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 210,00 €/Kg fosfaat) 4d
Kooprechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 210,00 €/Kg fosfaat) 4d
Kooprechten - Gevraagd (300 Kg fosfaat - 207,00 €/Kg fosfaat) 6d
Kooprechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 215,00 €/Kg fosfaat) 9u
Kooprechten - Gevraagd (500 Kg fosfaat - 209,00 €/Kg fosfaat) 5d
Kooprechten - Gevraagd (500 Kg fosfaat - 208,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Gevraagd (1.500 Kg fosfaat - 208,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 215,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Gevraagd (1.500 Kg fosfaat - 204,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Gevraagd (1.500 Kg fosfaat - 202,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 205,00 €/Kg fosfaat) 5d
Kooprechten - Gevraagd (1.200 Kg fosfaat - 160,00 €/Kg fosfaat) 3wk
Kooprechten - Gevraagd (1.500 Kg fosfaat - 175,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Kooprechten - Gevraagd (2.500 Kg fosfaat - 199,50 €/Kg fosfaat) 1wk
Leaserechten - Aangeboden (1.250 Kg fosfaat - 35,00 €/Kg fosfaat) 1wk
Leaserechten - Gevraagd (500 Kg fosfaat - 41,00 €/Kg fosfaat) 4wk
Kooprechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 195,00 €/Kg fosfaat) 4wk

Recent besproken in het forum

Titel Reacties Wanneer
Afgeroomde fosfaatrechten pas in 2019 benutbaar 0 3d
Fosfaatbank bevat voor 145.000 kilo aan rechten 16 23u
Fosfaatrechten uit fosfaatbank pas in 2019 te benutten 0 3d
Rekenmodel 'optie 5' fosfaatrechten naar vergelijkingsvolume op melkweb 74 1d
Fosfaatrechten blijven steken op 210 euro 89 1d
Generieke korting nog niet uit beeld 0 5d
'Fosfaathandel valt of staat met melkprijs' 83 4d
Boeren in actie om Fosfaatwet 0 6d
‘Koop met EU-geld fosfaatrechten voor knelgeval’ 5 1wk
Melkveehouder wil nu echt geen mestoverschot 0 1wk
Prijs fosfaatrechten slaat gat met 200 euro 0 1wk
Videoprotest boer Woldring voor kamer cdk Paas: om de drie minuten een filmpje 0 1wk
LTO bewust van problemen door fosfaatrechten 0 1wk
LTO bewust van problemen melkveehouder door fosfaatrechten 113 1wk
Drama voor melkveehouders: 'De minister moet eens wat gaan doen' 160 1wk
CBb: geen extra fosfaatrechten voor melkveehouders 26 2wk
Rechter weigert spoedprocedure extra fosfaatrechten 0 2wk
Nieuws beïnvloedt fosfaatrechtenprijs twee kanten op 6 2wk
Handel in fosfaatrechten toont stabiliteit 0 2wk
FrieslandCampina remt verkoop melkveebedrijf 14 2wk
Kwart melkveehouders wil meer fosfaatrechten 110 3wk
Fraude met droge koeien en Kringloopwijzer 53 3wk
6.000 boeren tekenen bezwaar aan tegen fosfaatrechten 0 3wk
Veel bezwaren tegen beschikkingen fosfaatrechten 29 3wk
Handel fosfaatrechten is een en al emotie 24 3wk

Informatie over fosfaatrechten

Waarom zijn er fosfaatrechten?

Fosfaatrechten vinden hun oorsprong in 2015. De Nederlandse veehouderij heeft toen veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom treedt per 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.

Het doel van dit fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102) omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid.

Nu het fosfaatrechtenstelsel van kracht is geworden mag u met uw melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

Wat zijn fosfaatrechten?

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest met melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf in 1 kalenderjaar. Dit wordt uitgedrukt in kilo's. 1 fosfaatrecht is 1 kilo fosfaat.

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten nodig?

Fosfaatrechten zijn niet voor alle soorten dieren nodig. Heeft u een landbouwbedrijf en houdt u bedrijfsmatig één van onderstaande categorieën melkvee op uw bedrijf? Dan heeft u voor het houden van die dieren fosfaatrechten nodig, ook al houdt u slechts enkele dieren.

 • Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die drooggezet zijn (cat. 100).
 • Koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat.100).
 • Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar (cat.101).
 • Jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle runderen van 1 jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren (cat.102).

Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen bijvoorbeeld de volgende dieren:

 • Vrouwelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Mannelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.
 • Vrouwelijke kalveren van weide- en zoogkoeien die gehouden worden als jongvee voor de vleesveehouderij.
 • Vrouwelijk en mannelijk jongvee ouder dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Overig vleesvee*, met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

*) Pinken die op 2 juli 2015 ouder dan 2 jaar waren en waarbij tijdens de beoordeling van de reactie op de referentiegegevens blijkt dat het dier heeft afgekalfd, tellen mee bij de vaststelling van fosfaatrechten.

Fosfaatrechten zijn niet nodig voor:

 • Weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn (cat. 120).
 • Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 112).
 • Startkalveren voor rosévlees of roodvlees (cat. 115).
 • Rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (cat. 116).
 • Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 117).
 • Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht, dit is inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest (cat. 122).
 • Fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder (cat. 104).
 • Deze dieren vallen immers niet onder de diercategorieën 100, 101 of 102.
 • Het hobbymatig houden van rundvee; dit is toegestaan zolang de totale productie van uw mest door melkvee (categorie 100, 101, 102) maximaal overeenkomt met een jaarlijkse productie van 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar.

Kan ik fosfaatrechten leasen / huren?

Fosfaatrechten kunt u ook leasen. Dit houdt in dat u de fosfaatrechten overneemt (koopt), doorgeeft aan de RVO dat u deze fosfaatrechten dat jaar benut en dan weer terugoverdraagt. Let op, het aantal fosfaatrechten wordt bij deze transactie wel met 10% afgeroomd. Houd daar rekening mee bij het bepalen van de hoeveelheid en prijs. Zorg dat u de afspraken over lease duidelijk op papier zet en laat deze vooraf controleren door een jurist.