Fosfaatrechten

Volg hier alle kansen, ontwikkelingen en handelsprijzen met betrekking tot het kopen en verkopen van fosfaatrechten. Hebben we een fosfaatrecht artikel gemist? Geef ons een tip. Ook voor vragen aan andere melkveehouders en toeleveranciers kun je het forum gebruiken.

Actuele prijzen fosfaatrechten Quotum.nu

Kooprechten 100% leverbaar
Kooprechten 0% leverbaar

1-jarige lease
Meerjarige lease
Aanbod Wanneer
Leaserechten - Aangeboden (110 Kg fosfaat - 30,00 €/Kg fosfaat) 2u
Leaserechten - Aangeboden (220 Kg fosfaat - 30,00 €/Kg fosfaat) 2u
Kooprechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 184,00 €/Kg fosfaat) 2u
Kooprechten - Gevraagd (400 Kg fosfaat - 186,00 €/Kg fosfaat) 2u
Kooprechten - Aangeboden (65 Kg fosfaat - 199,50 €/Kg fosfaat) 2u
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 220,00 €/Kg fosfaat) 3u
Leaserechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 31,00 €/Kg fosfaat) 5u
Leaserechten - Aangeboden (150 Kg fosfaat - 31,00 €/Kg fosfaat) 5u
Leaserechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 31,00 €/Kg fosfaat) 5u
Leaserechten - Aangeboden (80 Kg fosfaat - 31,00 €/Kg fosfaat) 5u
Leaserechten - Aangeboden (75 Kg fosfaat - 31,00 €/Kg fosfaat) 5u
Leaserechten - Aangeboden (65 Kg fosfaat - 31,00 €/Kg fosfaat) 5u
Leaserechten - Aangeboden (40 Kg fosfaat - 31,00 €/Kg fosfaat) 5u
Leaserechten - Aangeboden (20 Kg fosfaat - 31,00 €/Kg fosfaat) 5u
Leaserechten - Aangeboden (180 Kg fosfaat - 31,00 €/Kg fosfaat) 6u
Kooprechten - Aangeboden (250 Kg fosfaat - 176,45 €/Kg fosfaat) 8u
Kooprechten - Aangeboden (350 Kg fosfaat - 199,95 €/Kg fosfaat) 8u
Kooprechten - Aangeboden (415 Kg fosfaat - 178,00 €/Kg fosfaat) 8u
Kooprechten - Aangeboden (150 Kg fosfaat - 201,00 €/Kg fosfaat) 9u
Kooprechten - Gevraagd (250 Kg fosfaat - 185,00 €/Kg fosfaat) 21u
Kooprechten - Gevraagd (30 Kg fosfaat - 185,00 €/Kg fosfaat) 21u
Kooprechten - Gevraagd (1.200 Kg fosfaat - 180,00 €/Kg fosfaat) 22u
Leaserechten - Gevraagd (200 Kg fosfaat - 27,00 €/Kg fosfaat) 23u
Leaserechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 30,00 €/Kg fosfaat) 1d
Leaserechten - Aangeboden (110 Kg fosfaat - 30,00 €/Kg fosfaat) 1d

Recent besproken in het forum

Titel Reacties Wanneer
Kinderen beginnen inzamelingsactie voor biologisch boerenbedrijf | Omrop Fryslân 25 0min
Fosfaatrechten terugverdienen met één extra koe? 10 19u
Debat levert geen verruimingen in fosfaatdossier 8 23u
Protest in aanloop naar mestdebat 1 1d
Debat 13.12.18 Fosfaatstelsel kan per direct weg 50 1d
Kamer buigt zich over mestbeleid, fosfaat en I&R-affaire 4 1d
Netwerk Grondig vestigt hoop op Kamerleden 0 2d
Prijs fosfaatrechten zakt opnieuw 61 1d
‘Melkveehouders staat het water aan de lippen’ 122 1d
Ministerie van Landbouw gaf behalve aan koeien, ook fosfaatrechten aan grond 0 3d
Minister Schouten deelde ook fosfaatrechten uit per hectare bouwland en natuurterrein 121 2d
Fosfaatrechten vrijstellingsregeling vleesveehouderij beperkt benut 7 2d
Kamerbrief over generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten 31 4d
LNV reageert op vragen over fosfaatrechten 7 5d
Ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven 0 5d
'Onvoorstelbaar hoeveel boerengezinnen naar de kloten gaan' 125 3d
LNV gaf ondanks herstelacties te veel fosfaatrechten uit 2 1wk
LTO - Onze worsteling met fosfaat 176 3d
Check fosfaatplanning op tijd - Boerderij.nl 26 1wk
Voorpagina Quotum.nu vernieuwd 36 1wk
‘Eindsprint fosfaatdossier’ - Boerderij.nl 0 1wk
‘Ik kan in de stal beter wiet telen dan koeien melken’ 0 1wk
Overschrijding fosfaatplafond nog steeds risico 0 2wk
Geesje 112 1wk
'Schouten zegt te voorbarig nee tegen knelgevallen' 0 2wk

Informatie over fosfaatrechten

Waarom zijn er fosfaatrechten?

Fosfaatrechten vinden hun oorsprong in 2015. De Nederlandse veehouderij heeft toen veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom treedt per 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.

Het doel van dit fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102) omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid.

Nu het fosfaatrechtenstelsel van kracht is geworden mag u met uw melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

Wat zijn fosfaatrechten?

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest met melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf in 1 kalenderjaar. Dit wordt uitgedrukt in kilo's. 1 fosfaatrecht is 1 kilo fosfaat.

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten nodig?

Fosfaatrechten zijn niet voor alle soorten dieren nodig. Heeft u een landbouwbedrijf en houdt u bedrijfsmatig één van onderstaande categorieën melkvee op uw bedrijf? Dan heeft u voor het houden van die dieren fosfaatrechten nodig, ook al houdt u slechts enkele dieren.

 • Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die drooggezet zijn (cat. 100).
 • Koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat.100).
 • Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar (cat.101).
 • Jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle runderen van 1 jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren (cat.102).

Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen bijvoorbeeld de volgende dieren:

 • Vrouwelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Mannelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.
 • Vrouwelijke kalveren van weide- en zoogkoeien die gehouden worden als jongvee voor de vleesveehouderij.
 • Vrouwelijk en mannelijk jongvee ouder dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Overig vleesvee*, met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

*) Pinken die op 2 juli 2015 ouder dan 2 jaar waren en waarbij tijdens de beoordeling van de reactie op de referentiegegevens blijkt dat het dier heeft afgekalfd, tellen mee bij de vaststelling van fosfaatrechten.

Fosfaatrechten zijn niet nodig voor:

 • Weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn (cat. 120).
 • Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 112).
 • Startkalveren voor rosévlees of roodvlees (cat. 115).
 • Rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (cat. 116).
 • Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 117).
 • Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht, dit is inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest (cat. 122).
 • Fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder (cat. 104).
 • Deze dieren vallen immers niet onder de diercategorieën 100, 101 of 102.
 • Het hobbymatig houden van rundvee; dit is toegestaan zolang de totale productie van uw mest door melkvee (categorie 100, 101, 102) maximaal overeenkomt met een jaarlijkse productie van 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar.

Kan ik fosfaatrechten leasen / huren?

Fosfaatrechten kunt u ook leasen. Dit houdt in dat u de fosfaatrechten overneemt (koopt), doorgeeft aan de RVO dat u deze fosfaatrechten dat jaar benut en dan weer terugoverdraagt. Let op, het aantal fosfaatrechten wordt bij deze transactie wel met 10% afgeroomd. Houd daar rekening mee bij het bepalen van de hoeveelheid en prijs. Zorg dat u de afspraken over lease duidelijk op papier zet en laat deze vooraf controleren door een jurist.