Fosfaatrechten

Volg hier alle kansen, ontwikkelingen en handelsprijzen met betrekking tot het kopen en verkopen van fosfaatrechten. Hebben we een fosfaatrecht artikel gemist? Geef ons een tip. Ook voor vragen aan andere melkveehouders en toeleveranciers kun je het forum gebruiken.

Actuele prijzen fosfaatrechten Quotum.nu

Kooprechten 100% leverbaar
Kooprechten 0% leverbaar

1-jarige lease
Meerjarige lease

Recentelijk toegevoegd

Aanbod Wanneer
Leaserechten - Aangeboden (340 Kg fosfaat - 29,00 €/Kg fosfaat) 6u
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 148,50 €/Kg fosfaat) 12u
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 148,50 €/Kg fosfaat) 12u
Kooprechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 148,50 €/Kg fosfaat) 13u
Kooprechten - Aangeboden (150 Kg fosfaat - 148,50 €/Kg fosfaat) 13u
Kooprechten - Aangeboden (50 Kg fosfaat - 148,50 €/Kg fosfaat) 13u
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 147,50 €/Kg fosfaat) 13u
Kooprechten - Aangeboden (1.000 Kg fosfaat - 148,75 €/Kg fosfaat) 14u
Kooprechten - Aangeboden (400 Kg fosfaat - 148,75 €/Kg fosfaat) 14u
Kooprechten - Gevraagd (700 Kg fosfaat - 146,00 €/Kg fosfaat) 14u
Kooprechten - Aangeboden (1.400 Kg fosfaat - 148,75 €/Kg fosfaat) 14u
Leaserechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 16,00 €/Kg fosfaat) 15u
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 148,50 €/Kg fosfaat) 15u
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 148,50 €/Kg fosfaat) 15u
Kooprechten - Aangeboden (90 Kg fosfaat - 149,00 €/Kg fosfaat) 19u
Kooprechten - Gevraagd (100 Kg fosfaat - 146,50 €/Kg fosfaat) 19u
Leaserechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 24,00 €/Kg fosfaat) 3d
Kooprechten - Aangeboden (70 Kg fosfaat - 148,00 €/Kg fosfaat) 3d
Leaserechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 16,50 €/Kg fosfaat) 3d
Kooprechten - Aangeboden (76 Kg fosfaat - 148,00 €/Kg fosfaat) 3d
Kooprechten - Aangeboden (50 Kg fosfaat - 148,00 €/Kg fosfaat) 3d
Kooprechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 147,00 €/Kg fosfaat) 14u
Kooprechten - Aangeboden (125 Kg fosfaat - 148,00 €/Kg fosfaat) 3d
Leaserechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 29,00 €/Kg fosfaat) 3d
Leaserechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 16,00 €/Kg fosfaat) 3d

Recent besproken in het forum

Titel Reacties Wanneer
Buikpijn 17 49min
Wie wil er 3 keer op rij? 11 1wk
Fosfaatbank 9 2wk
Fosfaatrechten nét onder plafond 0 2wk
Juridische stappen tegen fosfaatrechten 2 2wk
LNV fors in de fout met vaststellen fosfaatrechten 0 2wk
Verkoop maar snel je fosfaatrechten. Dierrechten komen er aan 66 6d
Gaan de vaarzen nu ook stijgen. 30 2wk
Afroming fosfaatrechten bij overdracht verlaagt naar 10 procent 186 2wk
Afroming fosfaatrechten naar 10% 0 3wk
Fosfaatrechten knallen weer 14 1mnd
Niet één kg fosfaat te veel: de fosfaatbank komt eraan 23 1mnd
In 2021 werd voor 5,8 miljoen kilo fosfaatrecht overgedragen 6 1mnd
Rustige handel fosfaatrechten 0 1mnd
Afromingsvrij leasen nu ook in de wet geregeld 9 1mnd
100 kilogram afromingsvrije lease voor fosfaatrechten 0 1mnd
NVWA maakte 10 keer proces verbaal op bij inspectie fosfaatrechten in 2020 2 2mnd
Waar zijn de boeren van weleer? 12 2mnd
Nauwelijks handel in dure fosfaatrechten 0 2mnd
Fosfaatrechten weer wat goedkoper 19 2mnd
Eerste Kamer steunt aanpassingen fosfaatrechtenstelsel 2 2mnd
Afromingsvrije lease blijft op 100 kilo fosfaatrecht 32 3mnd
Stevige prijs fosfaatrechten bij weinig handel 0 3mnd
Kamer: afromingsvrije lease moet aansluiten bij praktijk 7 3mnd
Drie melkveehouders in gelijk gesteld om fosfaatrechten 9 3mnd

Informatie over fosfaatrechten

Waarom zijn er fosfaatrechten?

Fosfaatrechten vinden hun oorsprong in 2015. De Nederlandse veehouderij heeft toen veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom treedt per 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.

Het doel van dit fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102) omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid.

Nu het fosfaatrechtenstelsel van kracht is geworden mag u met uw melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

Wat zijn fosfaatrechten?

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest met melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf in 1 kalenderjaar. Dit wordt uitgedrukt in kilo's. 1 fosfaatrecht is 1 kilo fosfaat.

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten nodig?

Fosfaatrechten zijn niet voor alle soorten dieren nodig. Heeft u een landbouwbedrijf en houdt u bedrijfsmatig één van onderstaande categorieën melkvee op uw bedrijf? Dan heeft u voor het houden van die dieren fosfaatrechten nodig, ook al houdt u slechts enkele dieren.

 • Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die drooggezet zijn (cat. 100).
 • Koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat.100).
 • Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar (cat.101).
 • Jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle runderen van 1 jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren (cat.102).

Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen bijvoorbeeld de volgende dieren:

 • Vrouwelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Mannelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.
 • Vrouwelijke kalveren van weide- en zoogkoeien die gehouden worden als jongvee voor de vleesveehouderij.
 • Vrouwelijk en mannelijk jongvee ouder dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Overig vleesvee*, met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

*) Pinken die op 2 juli 2015 ouder dan 2 jaar waren en waarbij tijdens de beoordeling van de reactie op de referentiegegevens blijkt dat het dier heeft afgekalfd, tellen mee bij de vaststelling van fosfaatrechten.

Fosfaatrechten zijn niet nodig voor:

 • Weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn (cat. 120).
 • Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 112).
 • Startkalveren voor rosévlees of roodvlees (cat. 115).
 • Rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (cat. 116).
 • Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 117).
 • Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht, dit is inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest (cat. 122).
 • Fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder (cat. 104).
 • Deze dieren vallen immers niet onder de diercategorieën 100, 101 of 102.
 • Het hobbymatig houden van rundvee; dit is toegestaan zolang de totale productie van uw mest door melkvee (categorie 100, 101, 102) maximaal overeenkomt met een jaarlijkse productie van 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar.

Kan ik fosfaatrechten leasen / huren?

Fosfaatrechten kunt u ook leasen. Dit houdt in dat u de fosfaatrechten overneemt (koopt), doorgeeft aan de RVO dat u deze fosfaatrechten dat jaar benut en dan weer terugoverdraagt. Let op, het aantal fosfaatrechten wordt bij deze transactie wel met 10% afgeroomd. Houd daar rekening mee bij het bepalen van de hoeveelheid en prijs. Zorg dat u de afspraken over lease duidelijk op papier zet en laat deze vooraf controleren door een jurist.