Fosfaatrechten

Volg hier alle kansen, ontwikkelingen en handelsprijzen met betrekking tot het kopen en verkopen van fosfaatrechten. Hebben we een fosfaatrecht artikel gemist? Geef ons een tip. Ook voor vragen aan andere melkveehouders en toeleveranciers kun je het forum gebruiken.

Actuele prijzen fosfaatrechten Quotum.nu

Kooprechten 100% leverbaar
Kooprechten 0% leverbaar

1-jarige lease
Meerjarige lease
Aanbod Wanneer
Kooprechten - Gevraagd (30 Kg fosfaat - 136,00 €/Kg fosfaat) 44min
Kooprechten - Gevraagd (710 Kg fosfaat - 136,50 €/Kg fosfaat) 45min
Leaserechten - Aangeboden (400 Kg fosfaat - 34,75 €/Kg fosfaat) 1u
Leaserechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 35,50 €/Kg fosfaat) 1u
Kooprechten - Gevraagd (200 Kg fosfaat - 136,00 €/Kg fosfaat) 1u
Kooprechten - Gevraagd (800 Kg fosfaat - 136,00 €/Kg fosfaat) 2u
Leaserechten - Aangeboden (560 Kg fosfaat - 35,50 €/Kg fosfaat) 14u
Leaserechten - Aangeboden (160 Kg fosfaat - 35,50 €/Kg fosfaat) 15u
Leaserechten - Aangeboden (600 Kg fosfaat - 35,50 €/Kg fosfaat) 15u
Kooprechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 145,00 €/Kg fosfaat) 16u
Kooprechten - Aangeboden (350 Kg fosfaat - 138,00 €/Kg fosfaat) 16u
Leaserechten - Gevraagd (1.150 Kg fosfaat - 33,25 €/Kg fosfaat) 16u
Kooprechten - Gevraagd (260 Kg fosfaat - 136,50 €/Kg fosfaat) 44min
Kooprechten - Aangeboden (80 Kg fosfaat - 138,00 €/Kg fosfaat) 16u
Kooprechten - Aangeboden (130 Kg fosfaat - 138,00 €/Kg fosfaat) 16u
Kooprechten - Aangeboden (36 Kg fosfaat - 137,00 €/Kg fosfaat) 18u
Kooprechten - Aangeboden (142 Kg fosfaat - 138,00 €/Kg fosfaat) 18u
Leaserechten - Aangeboden (115 Kg fosfaat - 35,50 €/Kg fosfaat) 46min
Kooprechten - Gevraagd (660 Kg fosfaat - 135,75 €/Kg fosfaat) 19u
Leaserechten - Aangeboden (1.000 Kg fosfaat - 35,00 €/Kg fosfaat) 19u
Leaserechten - Aangeboden (635 Kg fosfaat - 35,25 €/Kg fosfaat) 19u
Leaserechten - Aangeboden (890 Kg fosfaat - 34,50 €/Kg fosfaat) 19u
Kooprechten - Gevraagd (200 Kg fosfaat - 137,00 €/Kg fosfaat) 4u
Leaserechten - Aangeboden (1.500 Kg fosfaat - 35,50 €/Kg fosfaat) 1d
Leaserechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 33,00 €/Kg fosfaat) 1d

Recent besproken in het forum

Titel Reacties Wanneer
Dier- en fosfaatrechten vallen buiten stikstofplan 57 1wk
Nog heel 2020 rechtszaken over fosfaat 2 2wk
CBb en Raad van State werken samen bij afhandeling beroepszaken fosfaatreductieplan 2 3wk
'Latente ruimte in vergunningen voor Wet op natuurbescherming zal niet snel worden opgevuld' 0 1mnd
CBb: meer fosfaatrechten nodig voor opfokbedrijf 0 1mnd
Fosfaat rechten kopen 32 1mnd
Boerenprotest Limburg gemoedelijk verlopen 0 1mnd
Waarom de boeren boos zijn op de provincies 0 1mnd
Schouten stelt actualisatie van excretienormen voor een deel uit 0 2mnd
Schouten stelt actualisatie mestnormen deels uit 6 2mnd
Waarom slinkt het aanbod fosfaatrechten zo hard op quotum.nu 31 2mnd
Nieuwe peildatum stikstof en fosfaat: 4 oktober 2019 0 2mnd
Fosfaatrechten dalen in een week stevig in waarde 0 2mnd
Fosfaatrechten ook naar verpachter 0 2mnd
Fosfaatrechten ook naar verpachter 0 2mnd
Verpachter aan de haal met fosfaatrechten 35 2mnd
Gestopte melkveehouder dumpt fosfaatrechten 41 2mnd
Biologisch knelgeval krijgt geen extra fosfaatrechten 0 3mnd
Fosfaatprijs in jaar tijd bijna 125 euro gedaald 27 3mnd
Rechter wijst 3 van de 4 fosfaatverzoeken af 9 3mnd
Rechter wijst 3 van de 4 fosfaatverzoeken af 0 3mnd
Fosfaathandel zo dood als een pier 44 3mnd
Geef pachter plek in de pachtkamer 0 4mnd
Fosfaathandel wordt opnieuw doorgelicht 0 4mnd
CBb kent boer ruim 2.000 kilo fosfaatrecht meer toe 71 4mnd

Informatie over fosfaatrechten

Waarom zijn er fosfaatrechten?

Fosfaatrechten vinden hun oorsprong in 2015. De Nederlandse veehouderij heeft toen veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom treedt per 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.

Het doel van dit fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102) omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid.

Nu het fosfaatrechtenstelsel van kracht is geworden mag u met uw melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

Wat zijn fosfaatrechten?

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest met melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf in 1 kalenderjaar. Dit wordt uitgedrukt in kilo's. 1 fosfaatrecht is 1 kilo fosfaat.

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten nodig?

Fosfaatrechten zijn niet voor alle soorten dieren nodig. Heeft u een landbouwbedrijf en houdt u bedrijfsmatig één van onderstaande categorieën melkvee op uw bedrijf? Dan heeft u voor het houden van die dieren fosfaatrechten nodig, ook al houdt u slechts enkele dieren.

 • Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die drooggezet zijn (cat. 100).
 • Koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat.100).
 • Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar (cat.101).
 • Jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle runderen van 1 jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren (cat.102).

Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen bijvoorbeeld de volgende dieren:

 • Vrouwelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Mannelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.
 • Vrouwelijke kalveren van weide- en zoogkoeien die gehouden worden als jongvee voor de vleesveehouderij.
 • Vrouwelijk en mannelijk jongvee ouder dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Overig vleesvee*, met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

*) Pinken die op 2 juli 2015 ouder dan 2 jaar waren en waarbij tijdens de beoordeling van de reactie op de referentiegegevens blijkt dat het dier heeft afgekalfd, tellen mee bij de vaststelling van fosfaatrechten.

Fosfaatrechten zijn niet nodig voor:

 • Weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn (cat. 120).
 • Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 112).
 • Startkalveren voor rosévlees of roodvlees (cat. 115).
 • Rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (cat. 116).
 • Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 117).
 • Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht, dit is inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest (cat. 122).
 • Fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder (cat. 104).
 • Deze dieren vallen immers niet onder de diercategorieën 100, 101 of 102.
 • Het hobbymatig houden van rundvee; dit is toegestaan zolang de totale productie van uw mest door melkvee (categorie 100, 101, 102) maximaal overeenkomt met een jaarlijkse productie van 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar.

Kan ik fosfaatrechten leasen / huren?

Fosfaatrechten kunt u ook leasen. Dit houdt in dat u de fosfaatrechten overneemt (koopt), doorgeeft aan de RVO dat u deze fosfaatrechten dat jaar benut en dan weer terugoverdraagt. Let op, het aantal fosfaatrechten wordt bij deze transactie wel met 10% afgeroomd. Houd daar rekening mee bij het bepalen van de hoeveelheid en prijs. Zorg dat u de afspraken over lease duidelijk op papier zet en laat deze vooraf controleren door een jurist.