Fosfaatrechten

Volg hier alle kansen, ontwikkelingen en handelsprijzen met betrekking tot het kopen en verkopen van fosfaatrechten. Hebben we een fosfaatrecht artikel gemist? Geef ons een tip. Ook voor vragen aan andere melkveehouders en toeleveranciers kun je het forum gebruiken.

Actuele prijzen fosfaatrechten Quotum.nu

Kooprechten 100% leverbaar
Kooprechten 0% leverbaar

1-jarige lease
Meerjarige lease
Aanbod Wanneer
Kooprechten - Aangeboden (400 Kg fosfaat - 130,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (80 Kg fosfaat - 130,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Gevraagd (150 Kg fosfaat - 127,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 130,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Aangeboden (150 Kg fosfaat - 130,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Gevraagd (500 Kg fosfaat - 127,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 130,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 130,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 130,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Gevraagd (500 Kg fosfaat - 127,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 127,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Gevraagd (400 Kg fosfaat - 127,00 €/Kg fosfaat) 2d
Leaserechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 35,00 €/Kg fosfaat) 2d
Leaserechten - Aangeboden (270 Kg fosfaat - 33,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 129,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Aangeboden (55 Kg fosfaat - 129,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Gevraagd (500 Kg fosfaat - 117,50 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Gevraagd (300 Kg fosfaat - 117,50 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Aangeboden (205 Kg fosfaat - 129,00 €/Kg fosfaat) 3d
Kooprechten - Gevraagd (250 Kg fosfaat - 115,00 €/Kg fosfaat) 3d
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 130,00 €/Kg fosfaat) 3d
Kooprechten - Gevraagd (270 Kg fosfaat - 123,00 €/Kg fosfaat) 4d
Kooprechten - Aangeboden (120 Kg fosfaat - 130,00 €/Kg fosfaat) 3d
Leaserechten - Aangeboden (320 Kg fosfaat - 33,50 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Aangeboden (870 Kg fosfaat - 131,00 €/Kg fosfaat) 5d

Recent besproken in het forum

Titel Reacties Wanneer
Boerenprotest Limburg gemoedelijk verlopen 0 5d
Waarom de boeren boos zijn op de provincies 0 6d
Schouten stelt actualisatie van excretienormen voor een deel uit 0 1wk
Schouten stelt actualisatie mestnormen deels uit 6 1wk
Waarom slinkt het aanbod fosfaatrechten zo hard op quotum.nu 31 1wk
Nieuwe peildatum stikstof en fosfaat: 4 oktober 2019 0 2wk
Fosfaatrechten dalen in een week stevig in waarde 0 2wk
Fosfaatrechten ook naar verpachter 0 3wk
Fosfaatrechten ook naar verpachter 0 3wk
Verpachter aan de haal met fosfaatrechten 35 3wk
Gestopte melkveehouder dumpt fosfaatrechten 41 1mnd
Biologisch knelgeval krijgt geen extra fosfaatrechten 0 1mnd
Fosfaatprijs in jaar tijd bijna 125 euro gedaald 27 1mnd
Rechter wijst 3 van de 4 fosfaatverzoeken af 9 1mnd
Rechter wijst 3 van de 4 fosfaatverzoeken af 0 1mnd
Fosfaathandel zo dood als een pier 44 1mnd
Geef pachter plek in de pachtkamer 0 2mnd
Fosfaathandel wordt opnieuw doorgelicht 0 2mnd
CBb kent boer ruim 2.000 kilo fosfaatrecht meer toe 71 2mnd
Hoe het werk van de melkveehouder verandert in een economisch delict 0 2mnd
CDA en VVD willen duidelijkheid over fosfaatrechten 4 3mnd
Handel in fosfaatrechten ver achter bij vorig jaar 18 3mnd
Duizenden veehouders nog in ongewis over fosfaatrechten 24 3mnd
‘Fosfaatrechten wellicht toch naar uitschaard 15 1mnd
Inschaarder krijgt niet excretieforfait uitschaarder 1 3mnd

Informatie over fosfaatrechten

Waarom zijn er fosfaatrechten?

Fosfaatrechten vinden hun oorsprong in 2015. De Nederlandse veehouderij heeft toen veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom treedt per 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.

Het doel van dit fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102) omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid.

Nu het fosfaatrechtenstelsel van kracht is geworden mag u met uw melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

Wat zijn fosfaatrechten?

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest met melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf in 1 kalenderjaar. Dit wordt uitgedrukt in kilo's. 1 fosfaatrecht is 1 kilo fosfaat.

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten nodig?

Fosfaatrechten zijn niet voor alle soorten dieren nodig. Heeft u een landbouwbedrijf en houdt u bedrijfsmatig één van onderstaande categorieën melkvee op uw bedrijf? Dan heeft u voor het houden van die dieren fosfaatrechten nodig, ook al houdt u slechts enkele dieren.

 • Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die drooggezet zijn (cat. 100).
 • Koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat.100).
 • Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar (cat.101).
 • Jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle runderen van 1 jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren (cat.102).

Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen bijvoorbeeld de volgende dieren:

 • Vrouwelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Mannelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.
 • Vrouwelijke kalveren van weide- en zoogkoeien die gehouden worden als jongvee voor de vleesveehouderij.
 • Vrouwelijk en mannelijk jongvee ouder dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Overig vleesvee*, met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

*) Pinken die op 2 juli 2015 ouder dan 2 jaar waren en waarbij tijdens de beoordeling van de reactie op de referentiegegevens blijkt dat het dier heeft afgekalfd, tellen mee bij de vaststelling van fosfaatrechten.

Fosfaatrechten zijn niet nodig voor:

 • Weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn (cat. 120).
 • Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 112).
 • Startkalveren voor rosévlees of roodvlees (cat. 115).
 • Rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (cat. 116).
 • Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 117).
 • Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht, dit is inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest (cat. 122).
 • Fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder (cat. 104).
 • Deze dieren vallen immers niet onder de diercategorieën 100, 101 of 102.
 • Het hobbymatig houden van rundvee; dit is toegestaan zolang de totale productie van uw mest door melkvee (categorie 100, 101, 102) maximaal overeenkomt met een jaarlijkse productie van 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar.

Kan ik fosfaatrechten leasen / huren?

Fosfaatrechten kunt u ook leasen. Dit houdt in dat u de fosfaatrechten overneemt (koopt), doorgeeft aan de RVO dat u deze fosfaatrechten dat jaar benut en dan weer terugoverdraagt. Let op, het aantal fosfaatrechten wordt bij deze transactie wel met 10% afgeroomd. Houd daar rekening mee bij het bepalen van de hoeveelheid en prijs. Zorg dat u de afspraken over lease duidelijk op papier zet en laat deze vooraf controleren door een jurist.