Fosfaatrechten

Volg hier alle kansen, ontwikkelingen en handelsprijzen met betrekking tot het kopen en verkopen van fosfaatrechten. Hebben we een fosfaatrecht artikel gemist? Geef ons een tip. Ook voor vragen aan andere melkveehouders en toeleveranciers kun je het forum gebruiken.

Actuele prijzen fosfaatrechten Quotum.nu

Aanbod Wanneer
Kooprechten - Gevraagd (400 Kg fosfaat - 243,00 €/Kg fosfaat) 46min
Leaserechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 67,50 €/Kg fosfaat) 4u
Leaserechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 68,00 €/Kg fosfaat) 7u
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 251,50 €/Kg fosfaat) 7u
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 252,00 €/Kg fosfaat) 11u
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 254,00 €/Kg fosfaat) 11u
Kooprechten - Aangeboden (90 Kg fosfaat - 250,00 €/Kg fosfaat) 11u
Kooprechten - Aangeboden (420 Kg fosfaat - 188,00 €/Kg fosfaat) 23u
Kooprechten - Aangeboden (270 Kg fosfaat - 253,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (75 Kg fosfaat - 253,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (154 Kg fosfaat - 252,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (175 Kg fosfaat - 254,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (210 Kg fosfaat - 253,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (250 Kg fosfaat - 187,50 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (700 Kg fosfaat - 256,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (180 Kg fosfaat - 187,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 252,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Gevraagd (34 Kg fosfaat - 185,00 €/Kg fosfaat) 1d
Leaserechten - Aangeboden (85 Kg fosfaat - 65,00 €/Kg fosfaat) 1d
Leaserechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 68,00 €/Kg fosfaat) 1d
Leaserechten - Aangeboden (37 Kg fosfaat - 65,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (481 Kg fosfaat - 190,00 €/Kg fosfaat) 1d
Leaserechten - Aangeboden (110 Kg fosfaat - 70,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (160 Kg fosfaat - 188,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 252,00 €/Kg fosfaat) 1d

Recent besproken in het forum

Titel Reacties Wanneer
Afromingsvrij leasen van de baan 0 7u
‘Fosfaatrechten zijn van veehouder en niet van verpachter’ 21 4u
Melkveehouder houdt fosfaatrechten vleesvee 0 5u
"De tijd van een beetje bijsturen is voorbij voor de Nederlandse melkveehouder" 11 21u
Melkveehouder houdt gekocht fosfaatrecht vleesveehouder 69 1u
Schouten: afromingsvrije lease fosfaatrecht onmogelijk 42 20u
Prijs fosfaatrechten daalt met euro per dag 61 20u
Fosfaatbank blijft tot 1 november gesloten 0 4d
Fosfaatbank niet open voor 1 november 22 4d
Prijs fosfaatrechten opnieuw lager 0 1wk
Prijsstijging fosfaatrechten zet na dip door 27 6d
Fosfaatrechten (te) duur: stijgende slachtcijfers 0 2wk
Koper pakt niet door, prijs fosfaatrechten daalt 123 1wk
Handelen in fosfaatrechten, hoe zit het nu precies? 0 3wk
Wat zijn de sancties bij hogere fosfaatproductie dan beschikbare rechten? 0 3wk
Bijna 6.000 aanvragen ingediend voor overdracht van fosfaatrechten 20 2wk
RVO.nl opent ‘jacht’ op fosfaatrechten vleesveehouders 112 1wk
Veel koeien weg, merkt de markt dat? 0 3wk
Waarom loopt aanbod fosfaatrechten op? 0 3wk
CBb buigt zich vandaag over fosfaatrechtenstelsel 19 3wk
NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 3wk
Te hoge mestproductie brengt rechten in gevaar 0 3wk
Rutte: Opgekocht varkensrecht niet meer beschikbaar 57 3wk
Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen 0 4wk
Overheid mag korten op fosfaatrechten bij overschrijding 0 1mnd

Informatie over fosfaatrechten

Waarom zijn er fosfaatrechten?

Fosfaatrechten vinden hun oorsprong in 2015. De Nederlandse veehouderij heeft toen veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom treedt per 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.

Het doel van dit fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102) omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid.

Nu het fosfaatrechtenstelsel van kracht is geworden mag u met uw melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

Wat zijn fosfaatrechten?

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest met melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf in 1 kalenderjaar. Dit wordt uitgedrukt in kilo's. 1 fosfaatrecht is 1 kilo fosfaat.

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten nodig?

Fosfaatrechten zijn niet voor alle soorten dieren nodig. Heeft u een landbouwbedrijf en houdt u bedrijfsmatig één van onderstaande categorieën melkvee op uw bedrijf? Dan heeft u voor het houden van die dieren fosfaatrechten nodig, ook al houdt u slechts enkele dieren.

 • Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die drooggezet zijn (cat. 100).
 • Koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat.100).
 • Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar (cat.101).
 • Jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle runderen van 1 jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren (cat.102).

Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen bijvoorbeeld de volgende dieren:

 • Vrouwelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Mannelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.
 • Vrouwelijke kalveren van weide- en zoogkoeien die gehouden worden als jongvee voor de vleesveehouderij.
 • Vrouwelijk en mannelijk jongvee ouder dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Overig vleesvee*, met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

*) Pinken die op 2 juli 2015 ouder dan 2 jaar waren en waarbij tijdens de beoordeling van de reactie op de referentiegegevens blijkt dat het dier heeft afgekalfd, tellen mee bij de vaststelling van fosfaatrechten.

Fosfaatrechten zijn niet nodig voor:

 • Weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn (cat. 120).
 • Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 112).
 • Startkalveren voor rosévlees of roodvlees (cat. 115).
 • Rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (cat. 116).
 • Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 117).
 • Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht, dit is inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest (cat. 122).
 • Fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder (cat. 104).
 • Deze dieren vallen immers niet onder de diercategorieën 100, 101 of 102.
 • Het hobbymatig houden van rundvee; dit is toegestaan zolang de totale productie van uw mest door melkvee (categorie 100, 101, 102) maximaal overeenkomt met een jaarlijkse productie van 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar.

Kan ik fosfaatrechten leasen / huren?

Fosfaatrechten kunt u ook leasen. Dit houdt in dat u de fosfaatrechten overneemt (koopt), doorgeeft aan de RVO dat u deze fosfaatrechten dat jaar benut en dan weer terugoverdraagt. Let op, het aantal fosfaatrechten wordt bij deze transactie wel met 10% afgeroomd. Houd daar rekening mee bij het bepalen van de hoeveelheid en prijs. Zorg dat u de afspraken over lease duidelijk op papier zet en laat deze vooraf controleren door een jurist.