Fosfaatrechten

Volg hier alle kansen, ontwikkelingen en handelsprijzen met betrekking tot het kopen en verkopen van fosfaatrechten. Hebben we een fosfaatrecht artikel gemist? Geef ons een tip. Ook voor vragen aan andere melkveehouders en toeleveranciers kun je het forum gebruiken.

Actuele prijzen fosfaatrechten Quotum.nu

Kooprechten 100% leverbaar
Kooprechten 0% leverbaar

1-jarige lease
Meerjarige lease

Recentelijk toegevoegd

Aanbod Wanneer
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 128,00 €/Kg fosfaat) 12u
Kooprechten - Aangeboden (277 Kg fosfaat - 147,50 €/Kg fosfaat) 14u
Kooprechten - Gevraagd (250 Kg fosfaat - 126,00 €/Kg fosfaat) 15u
Kooprechten - Gevraagd (1.000 Kg fosfaat - 146,00 €/Kg fosfaat) 15u
Leaserechten - Aangeboden (170 Kg fosfaat - 34,00 €/Kg fosfaat) 16u
Kooprechten - Aangeboden (104 Kg fosfaat - 147,00 €/Kg fosfaat) 16u
Kooprechten - Aangeboden (41 Kg fosfaat - 147,00 €/Kg fosfaat) 16u
Kooprechten - Aangeboden (600 Kg fosfaat - 147,50 €/Kg fosfaat) 17u
Leaserechten - Gevraagd (500 Kg fosfaat - 33,50 €/Kg fosfaat) 17u
Kooprechten - Aangeboden (141 Kg fosfaat - 147,00 €/Kg fosfaat) 18u
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 147,25 €/Kg fosfaat) 18u
Kooprechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 147,25 €/Kg fosfaat) 18u
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 147,50 €/Kg fosfaat) 17u
Kooprechten - Aangeboden (150 Kg fosfaat - 147,00 €/Kg fosfaat) 18u
Kooprechten - Gevraagd (400 Kg fosfaat - 145,00 €/Kg fosfaat) 17u
Kooprechten - Aangeboden (125 Kg fosfaat - 148,50 €/Kg fosfaat) 19u
Leaserechten - Aangeboden (150 Kg fosfaat - 34,00 €/Kg fosfaat) 20u
Leaserechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 33,75 €/Kg fosfaat) 20u
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 147,75 €/Kg fosfaat) 20u
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 148,00 €/Kg fosfaat) 20u
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 147,50 €/Kg fosfaat) 19u
Kooprechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 148,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (80 Kg fosfaat - 147,00 €/Kg fosfaat) 17u
Kooprechten - Aangeboden (350 Kg fosfaat - 147,50 €/Kg fosfaat) 20u
Kooprechten - Aangeboden (275 Kg fosfaat - 148,50 €/Kg fosfaat) 1d

Recent besproken in het forum

Titel Reacties Wanneer
Fosfaatruimte steeds verder onbenut 2 1d
Afromingsvrije lease fosfaatrechten, stand van zaken. 0 3d
Boer John gooit het roer om: van melk naar honingbessen 24 1mnd
Fosfaatrechten iets goedkoper 15 2mnd
Landsadvocaat over stikstofaanpak: ‘Pak boer vergunning af’ 79 2mnd
Rechter: staat moet koersverschil fosfaat vergoeden 0 3mnd
Vreba Melkvee in de clinch met LNV over fosfaatrechten - Boerderij 23 1d
Serieuze zaak : controles op fosfaatrechten 97 3mnd
Kamer verwerpt laatste strohalm voor overige fosfaatknelgevallen 8 5mnd
BTW-behandeling bij overdracht fosfaatrechten via bemiddelaar 0 5mnd
Schouten: 'Geen extra ruimte om fosfaatknelgevallen op te lossen' 3 5mnd
Boeren in de knel zoeken nieuwe weg om toch fosfaatrechten te krijgen: was er onrechtmatige staatssteun? 13 5mnd
Boswijk (CDA): steun knelgevallen uit fosfaatbank 1 6mnd
Boer Ronald uit Zelhem klopt met 149 andere ‘fosfaatgedupeerden’ opnieuw aan bij Tweede Kamer: ‘Het onrecht is groot’ 34 6mnd
Minister: ‘Boeren pleegden geen fraude met invoer fosfaatrechten’ 44 7mnd
Veehouder Oudendijk ruilt zijn koeien in voor waterbuffels. 5 8mnd
Dorp op de bres voor bioboer Bram: 38 8mnd
Heroverweging Fosfaatrechtenstelsel -. 45 10mnd
Staatsraad: ‘Nieuwe blik nodig op fosfaatregels’ 21 10mnd
Fosfaat en Ammoniakrechten leveren boeren op papier miljarden euro's op 38 10mnd
Fosfaatrechten Marknesse op valreep naar Vreba Melkvee 7 11mnd
CBb: productiejaar fosfaatrechten niet representatief 0 12mnd
'Een tekort aan fosfaatrechten is een economisch delict' 49 12mnd
CBb: melkveehouder te hard geraakt door peildatum 3 1jr
Liquiditeit speelt grote rol in fosfaatrechtenmarkt 8 1jr

Informatie over fosfaatrechten

Waarom zijn er fosfaatrechten?

Fosfaatrechten vinden hun oorsprong in 2015. De Nederlandse veehouderij heeft toen veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom treedt per 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.

Het doel van dit fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102) omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid.

Nu het fosfaatrechtenstelsel van kracht is geworden mag u met uw melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

Wat zijn fosfaatrechten?

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest met melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf in 1 kalenderjaar. Dit wordt uitgedrukt in kilo's. 1 fosfaatrecht is 1 kilo fosfaat.

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten nodig?

Fosfaatrechten zijn niet voor alle soorten dieren nodig. Heeft u een landbouwbedrijf en houdt u bedrijfsmatig één van onderstaande categorieën melkvee op uw bedrijf? Dan heeft u voor het houden van die dieren fosfaatrechten nodig, ook al houdt u slechts enkele dieren.

 • Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die drooggezet zijn (cat. 100).
 • Koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat.100).
 • Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar (cat.101).
 • Jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle runderen van 1 jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren (cat.102).

Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen bijvoorbeeld de volgende dieren:

 • Vrouwelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Mannelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.
 • Vrouwelijke kalveren van weide- en zoogkoeien die gehouden worden als jongvee voor de vleesveehouderij.
 • Vrouwelijk en mannelijk jongvee ouder dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Overig vleesvee*, met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

*) Pinken die op 2 juli 2015 ouder dan 2 jaar waren en waarbij tijdens de beoordeling van de reactie op de referentiegegevens blijkt dat het dier heeft afgekalfd, tellen mee bij de vaststelling van fosfaatrechten.

Fosfaatrechten zijn niet nodig voor:

 • Weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn (cat. 120).
 • Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 112).
 • Startkalveren voor rosévlees of roodvlees (cat. 115).
 • Rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (cat. 116).
 • Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 117).
 • Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht, dit is inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest (cat. 122).
 • Fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder (cat. 104).
 • Deze dieren vallen immers niet onder de diercategorieën 100, 101 of 102.
 • Het hobbymatig houden van rundvee; dit is toegestaan zolang de totale productie van uw mest door melkvee (categorie 100, 101, 102) maximaal overeenkomt met een jaarlijkse productie van 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar.

Kan ik fosfaatrechten leasen / huren?

Fosfaatrechten kunt u ook leasen. Dit houdt in dat u de fosfaatrechten overneemt (koopt), doorgeeft aan de RVO dat u deze fosfaatrechten dat jaar benut en dan weer terugoverdraagt. Let op, het aantal fosfaatrechten wordt bij deze transactie wel met 10% afgeroomd. Houd daar rekening mee bij het bepalen van de hoeveelheid en prijs. Zorg dat u de afspraken over lease duidelijk op papier zet en laat deze vooraf controleren door een jurist.