Fosfaatrechten

Volg hier alle kansen, ontwikkelingen en handelsprijzen met betrekking tot het kopen en verkopen van fosfaatrechten. Hebben we een fosfaatrecht artikel gemist? Geef ons een tip. Ook voor vragen aan andere melkveehouders en toeleveranciers kun je het forum gebruiken.

Actuele prijzen fosfaatrechten Quotum.nu

Kooprechten 100% leverbaar
Kooprechten 0% leverbaar

1-jarige lease
Meerjarige lease
Aanbod Wanneer
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 145,50 €/Kg fosfaat) 1u
Kooprechten - Gevraagd (200 Kg fosfaat - 124,00 €/Kg fosfaat) 11u
Kooprechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 145,70 €/Kg fosfaat) 12u
Kooprechten - Gevraagd (600 Kg fosfaat - 124,00 €/Kg fosfaat) 22u
Kooprechten - Aangeboden (400 Kg fosfaat - 145,50 €/Kg fosfaat) 42min
Kooprechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 146,50 €/Kg fosfaat) 23u
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 145,75 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 146,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (250 Kg fosfaat - 145,50 €/Kg fosfaat) 42min
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 145,50 €/Kg fosfaat) 41min
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 146,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (400 Kg fosfaat - 146,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 146,50 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 146,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Gevraagd (600 Kg fosfaat - 143,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (50 Kg fosfaat - 144,00 €/Kg fosfaat) 1d
Kooprechten - Aangeboden (100 Kg fosfaat - 146,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 146,00 €/Kg fosfaat) 1d
Leaserechten - Aangeboden (150 Kg fosfaat - 36,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Aangeboden (200 Kg fosfaat - 126,00 €/Kg fosfaat) 2d
Kooprechten - Gevraagd (400 Kg fosfaat - 143,00 €/Kg fosfaat) 3d
Leaserechten - Gevraagd (800 Kg fosfaat - 26,60 €/Kg fosfaat) 3d
Kooprechten - Gevraagd (250 Kg fosfaat - 142,50 €/Kg fosfaat) 3d
Kooprechten - Aangeboden (300 Kg fosfaat - 146,00 €/Kg fosfaat) 3d
Leaserechten - Aangeboden (500 Kg fosfaat - 35,00 €/Kg fosfaat) 1wk

Recent besproken in het forum

Titel Reacties Wanneer
Kamer verwerpt laatste strohalm voor overige fosfaatknelgevallen 8 1mnd
BTW-behandeling bij overdracht fosfaatrechten via bemiddelaar 0 1mnd
Schouten: 'Geen extra ruimte om fosfaatknelgevallen op te lossen' 3 1mnd
Boeren in de knel zoeken nieuwe weg om toch fosfaatrechten te krijgen: was er onrechtmatige staatssteun? 13 1mnd
Boswijk (CDA): steun knelgevallen uit fosfaatbank 1 1mnd
Boer Ronald uit Zelhem klopt met 149 andere ‘fosfaatgedupeerden’ opnieuw aan bij Tweede Kamer: ‘Het onrecht is groot’ 34 2mnd
Minister: ‘Boeren pleegden geen fraude met invoer fosfaatrechten’ 44 3mnd
Veehouder Oudendijk ruilt zijn koeien in voor waterbuffels. 5 4mnd
Dorp op de bres voor bioboer Bram: 38 4mnd
Heroverweging Fosfaatrechtenstelsel -. 45 5mnd
Staatsraad: ‘Nieuwe blik nodig op fosfaatregels’ 21 6mnd
Fosfaat en Ammoniakrechten leveren boeren op papier miljarden euro's op 38 6mnd
Fosfaatrechten Marknesse op valreep naar Vreba Melkvee 7 7mnd
CBb: productiejaar fosfaatrechten niet representatief 0 7mnd
'Een tekort aan fosfaatrechten is een economisch delict' 49 7mnd
CBb: melkveehouder te hard geraakt door peildatum 3 8mnd
Liquiditeit speelt grote rol in fosfaatrechtenmarkt 8 8mnd
Fosfaatrechtenprijs stijgt, wat doen de leaserechten? 6 8mnd
Geen heffing van ruim € 95.000 voor melkveehouder 4 8mnd
Geen boer krijgt gelijk in bulk aan fosfaatzaken 10 9mnd
Extensief bedrijf toch gekort op fosfaatrechten 37 9mnd
Fosfaatrechten fors duurder door vlotte handel 113 7mnd
Prijs stijgt fors, aanbod tekort aan fosfaatrechten? 124 9mnd
LTO positief over CDA-plan nieuwe beleidsstructuur 0 10mnd
Afhandeling fosfaatbezwaren vertraagd 0 10mnd

Informatie over fosfaatrechten

Waarom zijn er fosfaatrechten?

Fosfaatrechten vinden hun oorsprong in 2015. De Nederlandse veehouderij heeft toen veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom treedt per 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.

Het doel van dit fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102) omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid.

Nu het fosfaatrechtenstelsel van kracht is geworden mag u met uw melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

Wat zijn fosfaatrechten?

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest met melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf in 1 kalenderjaar. Dit wordt uitgedrukt in kilo's. 1 fosfaatrecht is 1 kilo fosfaat.

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten nodig?

Fosfaatrechten zijn niet voor alle soorten dieren nodig. Heeft u een landbouwbedrijf en houdt u bedrijfsmatig één van onderstaande categorieën melkvee op uw bedrijf? Dan heeft u voor het houden van die dieren fosfaatrechten nodig, ook al houdt u slechts enkele dieren.

 • Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die drooggezet zijn (cat. 100).
 • Koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat.100).
 • Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar (cat.101).
 • Jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle runderen van 1 jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren (cat.102).

Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen bijvoorbeeld de volgende dieren:

 • Vrouwelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Mannelijk jongvee jonger dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.
 • Vrouwelijke kalveren van weide- en zoogkoeien die gehouden worden als jongvee voor de vleesveehouderij.
 • Vrouwelijk en mannelijk jongvee ouder dan een jaar voor de melkveehouderij.
 • Overig vleesvee*, met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

*) Pinken die op 2 juli 2015 ouder dan 2 jaar waren en waarbij tijdens de beoordeling van de reactie op de referentiegegevens blijkt dat het dier heeft afgekalfd, tellen mee bij de vaststelling van fosfaatrechten.

Fosfaatrechten zijn niet nodig voor:

 • Weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn (cat. 120).
 • Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 112).
 • Startkalveren voor rosévlees of roodvlees (cat. 115).
 • Rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (cat. 116).
 • Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 117).
 • Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht, dit is inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest (cat. 122).
 • Fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder (cat. 104).
 • Deze dieren vallen immers niet onder de diercategorieën 100, 101 of 102.
 • Het hobbymatig houden van rundvee; dit is toegestaan zolang de totale productie van uw mest door melkvee (categorie 100, 101, 102) maximaal overeenkomt met een jaarlijkse productie van 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar.

Kan ik fosfaatrechten leasen / huren?

Fosfaatrechten kunt u ook leasen. Dit houdt in dat u de fosfaatrechten overneemt (koopt), doorgeeft aan de RVO dat u deze fosfaatrechten dat jaar benut en dan weer terugoverdraagt. Let op, het aantal fosfaatrechten wordt bij deze transactie wel met 10% afgeroomd. Houd daar rekening mee bij het bepalen van de hoeveelheid en prijs. Zorg dat u de afspraken over lease duidelijk op papier zet en laat deze vooraf controleren door een jurist.