Prikkebord Forum

Titel Reacties Laatste
Robotboer financieel veel slechter af 100
Weidevlees: Jumbo introduceert extra toeslag voor vlees van weidekoeien 31
Brokkensilo reinigen 4
Beste leden, welke messen hebben jullie in de voermengwagen? En waarom? 22
Spannend of alle mais voor oktober kan worden gehakseld 121
Landbouwbegroting geeft vergezichten zonder geld 3
Steeds verder pissen... 26
Maismeetnettelers verwachten binnen twee weken te oogsten 7
Reclameadviseur: waar blijven slimme spotjes over melk? 2
LTO: Landbouw komt er bekaaid af in Miljoenennota 1
Wordt CU eruit gewerkt nu D66 niet met CU in coalitie wil? 57
BBB-voorvrouw verbaasd: 'Moeten we dan ons mond houden?' 28
’Wie heeft de meeste koeien?’ wordt ‘Wie heeft de meeste natuur?’ 4
Stikstofclaim: 'Natuurvoorstel Provinciale Staten Overijssel rammelt' 1
Boerenzoon Wiekert kent de impact van onteigening die nu voor veel boeren dreigt vanwege stikstof: 'Het doet pijn, generaties op een plek wonen en dan
Koning: ‘Goed toekomstperspectief nodig voor boeren’
BBB vraagt om herbeoordeling klimaatopgave veestapel 31
Mais prijs 352
Gladde roostervloer 15
‘Energiekosten nemen nauwelijks toe bij robotmelken’
Driehonderd melkveehouders kunnen kruidenrijk zaaigoed bestellen met korting
Henk Bleker nieuw boegbeeld voor melkveehouders. 'In plaats van overleggen zetten boeren de hakken in het zand. En terecht.' 2
In 11 grafieken: hoe de Rabobank miljoenen verdient aan schaalvergroting in de landbouw (en buiten schot blijft nu de rekening op tafel komt) 76
Waar blijven slimme reclamespotjes over melk?
Melkstal of overstappen naar een melkrobot?
Hoe bereken je de hoeveelheid ozon die nodig is voor ozondesinfectie? 6
Energieprijzen!! 77
Schandalige uitzending Cees Veerman 45
Mestschuif of mestrobot 94
Van der Eijk domineert Noord-Hollandse zomerkeuring 1
Mogelijk verbod op kritische antibiotica van de baan
Wageningen Universiteit: kort boer op inkomenssteun uit Brussel en bekostig daarmee stikstof- en klimaatmaatregelen 30
Drogestofgehalte snijmais 5% gestegen 2
Vraag voor de foliewikkelaars 31
Dierenbeschermingsorganisaties voeren Haagse campagne hittestress
Gooit het bijltje erbij neer? 322
Henk Bleker aan het roer bij NMV 33
Schouten: 7e actieprogramma ‘niet in beton gegoten’ 25
Melkprijzenoverzicht 2021 t/m september 21
Trekkers kieken - Week 37
Activisten dringen binnen bij kalverslachterij in Apeldoorn 15
Zodra datum op kalender staat, kan herfst ook echt losbarsten 5
VS en EU willen wereldwijde methaanuitstoot fors verlagen 8
Aardappelpersvezels 14
Klimaatverandering laat zien dat niet alles maakbaar is
'Fatsoenlik buorkje' is winst voor boer, koe en natuur, vindt veehouder Berend van der Wal uit Kootstertille
Groei PlanetProof zet door in plantaardig, oproep aan sierteelt
Vergunningplicht beweiden en bemesten houdt provincie bezig 10
Inkomensverlaging tot 4.000 euro per ingeleverde hectare door nieuw GLB | Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de akkerbouwers
Lobby tegen antibioticaverbod loont 10