Prikkebord Forum

Titel Reacties Laatste
Agrifirm: gras groeit al, rap kunstmest strooien!
Nederland al in 2013 gewaarschuwd over nitraat 9
Inteelt baart melkveehouders nog steeds zorgen 30
Boternotering opnieuw hoger 4
Laatrijpe stieren stijgen bij nieuwe indexdraai 19
Eerste snede gemaaid in Biddinghuizen
Drie van de vier Deense koeien krijgt geen weidegang 20
Modernisering LTO: leden mogen vakgroepvoorzitters niet kiezen 22
Stoppersregeling melkveehouders is een succes... 98
Partner FrieslandCampina spoorloos 12
Kort geding rondom fosfaatregeling is logisch 69
Royal A-ware zoekt 100 miljoen kilo melk extra 3
Melkproductie kan ondanks regels omhoog 14
Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatmaatregelen 19
Toch nog wat te ergeren........ 50
Fotoserie: Maurits von Martels beëdigd 3
Partner FrieslandCampina in de problemen 5
FrieslandCampina houdt melkprijs gelijk, ondanks correctie 10
ABZ zet voor tweede jaar op rij 14 procent meer rundveevoer af 1
Stal voor melkkoeien in Duitsland tot 1.1.2018 19
Topmais telen: hoe, wat en wanneer bekalken?
Grondprijzen stijgen weer. 45
Spreeuwen/duiven 17
Zijn het niet de veeboeren, dan wel de slachthuizen. 53
Rabobank halveert Stopperslening 52
Agendapunt: Open dag familie Rinsema, De Hoeve (Soest)
FrieslandCampina Garantieprijs april 2017: 36,00 euro
Mini NRM in Lochem
Wageningen onderzoek Agriton/Agrimest 16
Nieuwe interventieronde mageremelkpoeder. 9
‘Meer opbrengst moet beloond worden met hogere bemestingsnormen’ 19
Wat is het beste strooisel in diepstrooiselbox en met welke boxvulsysteem 13
Stoppersregeling melkveehouders rammelt 38
‘PvdD haalt stemmen voor 95 procent op emotie binnen’ 31
Trekkers kieken - Week 12
Natuurmonumenten slaat alarm over weidevogels 73
Plaatsing 20 pinken 12 maanden oud
Fotoserie: Licht, lucht en kruidenrijk rantsoen in serrestrostal
Aanpassing regel grondgebondenheid 6
Van Dam: eerst meer onderzoek naar weidegang 8
Belgische ecoloog: biologisch niet beter voor milieu en gezondheid 15
Poll: melkveesector verdeeld over uitslag verkiezingen 6
Vrijstellingen voor boeren met laag antibioticumgebruik 23
Genetische Evaluatie Stieren stopt per 1 januari 2018 4
Bodemspecialist adviseert Topmaïsteler Hemstede (fotoserie)
VIDEO: Van boer wordt veel geduld gevraagd 1
Om 20:30 op NPO3: Keuringsdienst van waarde over melk 86
Tjeerd de Groot treed af als directeur NZO 6
Niet nakomen van afspraken grootse ergernis over leveranciers 29
Melkveehouder Jan Martin Smid wil niet meer 70 uur per week voor niets werken 58