Live updates

Europese Commissie wil knelgevallen helpen

De Europese Commissie wil Nederland helpen bij het vinden van passende oplossingen voor de groep melkveehouders die, door de introductie van de het fosfaatrechtenstelsel, in de problemen zitten. Dit antwoordt de woordvoerder van de Commissie op vragen van Geesje Rotgers van V-Focus. De Europese Commissie (EC) is er van op de hoogte dat een groep Nederlandse melkveehouders in de problemen is geraakt na de introductie van het fosfaatrechtenstelsel. Volgens de woordvoerder is de EC bereid de helpende hand toesteken. „De EC blijft beschikbaar voor technische besprekingen om de Nederlandse autoriteiten te helpen passende oplossingen te vinden. Oplossingen die verenigbaar zijn met het mededingings- en milieurecht”, stelt de EC-woordvoerder. Dit antwoord van de EC staat haaks op de visie van LNV-minister Carola Schouten tijdens het fosfaatrechtendebat eind juni. Ze gaf aan dat ze alle mogelijke opties had bestudeerd, maar geen oplossing had kunnen ontdekken. Ze zegde de Tweede Kamer toe voor deze kwestie best nog een keer naar Brussel af te willen reizen, ondanks dat ze daar niets van verwacht. Volgens het antwoord van de EC aan V-Focus biedt dit fosfaatrechtensysteem de Nederlandse autoriteiten de mogelijkheid om fosfaatrechten aan knelgevallen toe te wijzen, zolang het plafond niet wordt overschreden. Om ervoor te zorgen dat hierdoor de milieudoelen niet worden ondermijnd, heeft Nederland de EC in 2017 geïnformeerd dat ze voor onverwachte probleemgevallen een bepaald aantal fosfaatrechten als buffer opzij zou zetten. Volgens de EC hebben de Nederlandse autoriteiten de Commissie vervolgens meegedeeld dat, door een gebrek aan duidelijkheid in de Nederlandse wetgeving, ten onrechte fosfaatrechten zijn verleend aan niet-melkleverende rundveebedrijven. „Dat is de reden dat er momenteel geen buffer is voor knelgevallen in Nederland”, meldt de EC. „Het is aan de Nederlandse autoriteiten zelf om te beslissen of het aantal toegewezen fosfaatrechten verder onder het plafond moet worden gebracht, om zo een buffer te hebben voor onverwachte probleemgevallen.” Geschenk Het antwoord van de EC is voor Henk Antonissen, woordvoerder van Innovatief uit de Knel, een geschenk uit de hemel. „De EU meldt dat Nederland aanvankelijk een buffertje had voor knelgevallen, maar dat deze onjuist zijn toebedeeld aan niet-melkleverende bedrijven. Met deze aankondiging wordt dit gelukkig teruggedraaid en lijkt de weg voor ons vrij.” Antonissen onderstreept dat de reactie van de EC een bewijs is dat de EU best bereid is om Nederland, de betrokken melkveehouders en de minister te helpen bij het oplossen van deze knelgevallen.” Antonissen bereidt nu een gezamenlijk bezoek van de betrokken melkveestandsorganisaties aan de EU commissarissen in Brussel voor. Aldus Melkvee.nl. Wederom een knap staaltje werk van Geesje. En voor mij een weergave vanuit de EC zoals ik hier al een jaar duidelijk probeert te maken. De uitgedeelde fosfaatrechten en het fosfaatplafond zouden een relatie met elkaar moeten hebben, maar hebben dat niet. En er is ruimte zat om knelgevallen te helpen of de kortingen terug te draaien. Alleen door de gemaakte fouten is dat door het ministerie verprutst. En alle bestuurders en andere critici die mij afgelopen jaar niet serieus genomen hebben graag het artikel nogmaals lezen. En voor de mensen die mij hebben gesteund dank daarvoor.