Live updates

Stikstofplafond overschrijding

Het begint langzamerhand een goede gewoonte te worden voor het CBS om een berekening te maken waarin een plafond door de melkveehouderij wordt doorbroken. Niet dat deze plafonds ook maar iets zeggen over duurzaamheid of waterkwalitiet. De stikstof en fofaat plafonds zijn ooit door Nederland in Brussel aangeboden ( ver voor 2010) om Brussel vertrouwen te geven dat er een slot op de deur zit om groei van de veestapel tegen te gaan. Immers Brussel heeft weinig of geen vertrouwen in het krakkemikkigge mestbeleid met veel papieren tijgers en verder geen harede grondgebondenheid. Nu begint het er op te lijken volgens het CBS dat de melkveehouderij het stikstofplafond heeft overschreden. Alleen weer komt de vraag naar boven net als bij fosfaat , welke dieren tel je mee als melkveehouderij. Zoals het nu lijkt rekent het CBS naast melkvee ook vleesvee mee in het melkvee stikstofplafond. Het gegoochel met cijfers is natuurlijk met werderom de melkveehouders als kop van Jut. LNV komt dit min of meer wel redelijk goed uit want dan komt er een argument bij om de fosfaatruimte beperkt te blijven houden. Dat is dan weer in overeenstemming met de wens van Nederlands grootste zuivelaar die weer met de NZO pet op de eigenbelangen eerst behartigd bij het mnisterie en dan later aan de overige leden uitlegt dat het toch echt niet anders kan. En melkveehouders? Melkveehouders zijn de klos en kunnen er niemand op aanspreken. Toch droevg dat dit de staat van de belangenbehartiging is. Wie weet komen er een keer veranderingen.

ZURE MELK TROFEE UITGEREIKT AAN PBL (VIDEO)

Ik was ook mee, het werd een welles-nietes spelletje over de interpretatie van de cijfers, Stichting Agrifacts heeft wel wat los gemaakt in het hol van leeuw :) : Dinsdag 15 januari zijn bestuurders van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, samen met een delegatie leden, afgereisd naar het PBL in Den Haag. Daar heeft NMV-voorzitter Harm Wiegersma de ZURE melk trofee uitgereikt aan de dames van het PBL. https://www.youtube.com/watch?v=-bMtVCAzIQM Een ontbrekend woord maakt het verschil met factor 10 Ook voor de emissies van broeikasgassen geldt dat. Aanvankelijk werd er in een rapport gemeld dat door de consumptie van dierlijke eiwitten te halveren, een emissiereductie behaald kan worden van 25 tot 40 procent. Het woordje ‘landbouwgerelateerde’ ontbrak voor die emissiereductie. Hiervoor kan dat ene zinnetje door een leek nogal uit de context gehaald worden. Daardoor ontstond mogelijkerwijs het beeld dat de forse klimaatwinst die het PBL suggereerde over alle emissies ging. Terwijl het ging om landbouwgerelateerde emissies. De klimaatwinst die namelijk over alle emissies behaald zou kunnen worden was 2 tot 4 procent winst landelijk gezien, bij een halvering van de consumptie van dierlijke eiwitten. Mevrouw Beck antwoordde hierop als volgt: ‘Iemand die maar enigszins deskundig is op het gebied van emissies, weet dat het niet zo gelezen moet worden. De cijfers kloppen, alleen een taalkundige verduidelijking maakte het duidelijker. We vinden het positief dat jullie onze publicaties nauwlettend beoordelen en nakijken, maar de basis van de cijfers kloppen’. Vanuit de zaal wordt benadrukt dat niet alleen deskundigen de rapporten van het PBL lezen. Juist daarom is het belangrijk dat er geen ruimte is voor misinterpretatie. De gemiddelde burger kan gemakkelijk met deze cijfers aan de haal gaan. Daardoor wordt het negatieve frame rondom de landbouw versterkt. Vanuit het PBL zijn een aantal landbouwgerelateerde rapporten uitgereikt aan alle aanwezigen. Als antwoord daarop geeft NMV aan dat het goed zou zijn als PBL zelf eens de theorie aan de praktijk gaat staven. Zodat zij met eigen ogen kunnen zien welke consequenties de door hen geopperde voorstellen hebben voor boerengezinnen. NMV nodigt hen daarom van harte uit om op werkbezoek te komen bij een aantal melkveehouders. Deze uitnodiging wordt warm ontvangen door het PBL. Bron: NMV