Live updates

Verbod fosfaatrechtenhandel bij gebruik fosfaatbank

Een boer die fosfaatrechten heeft uit de fosfaatbank, mag zijn ‘gewone’ rechten niet verhandelen. Dat blijkt uit de regeling voor de fosfaatbank die het ministerie van landbouw heeft gepubliceerd. Als een veehouder een deel van zijn rechten zou verkopen aan bijvoorbeeld een intensieve melkveehouderij, ondergraaft dit de doelstelling om de grondgebondenheid van de melkveehouderij te stimuleren. Ook zou dit betekenen dat de rechten uit de fosfaatbank niet gebruikt worden voor bedrijfsuitbreiding, maar om rechten te gelden te maken. Dit is in strijd met de Europese staatssteuneisen waaraan het fosfaatrechtenstelsel voldoet.