Live updates

Ammoniakproblematiek en krimp melkveestapel

Afgelopen vrijdag melde ik hier het een en ander over een vermeend ammoniakreductieplan en krimp melkveestapel Ik ben is wat verder in de materie gedoken wat er volgens mij aan de hand is. Waarom, omdat niet iedereen duidelijk is wat er aan de hand is. De grote vraag bij mij is: Waarom is er een legitimiteit om de discussie op te starten over krimp melkveestapel, en waarom middels sectorplan. Inzet van overleg was 10kton ammoniak van de 128 kton inleveren en dat middels staarten. (begrijp ik uit de verschillende telefoontjes) Dus de 128 kton is de totale uitstoot ammoniak en alleen de melkveehouderij moet leveren. 3 opties. 1. Je ziet onze voorman Calon de laatste dagen steun zoeken bij VNO-NCW. Het kan zijn dat de behoefte aan stikstofruimte zo groot is bij het bedrijfsleven dat er wanhopig binnen de landbouw gezocht wordt naar korte termijn oplossingen. De voorman probeert de huid duur te verkopen. 2. Waar komt die 10 Kton vandaan. Met hulp van oa mensen hier blijkt dit een afspraak is van alle sectorpartijen (op de DDB na ). In 2013 is er bij het opstellen van de PAS een convenant getekend. De melkveehouderij levert 10 kton ammoniak middels voeding en management maatregelen in ruil voor ontwikkelingsruimte binnen de toenmalige nieuwe wetgeving PAS. Tot 2030 was daar de tijd voor. Dus iedereen moest een inspanning doen in ruil voor vergunningsruimte binnen de PAS. De ruimte is inmiddels allemaal vergeven, maar de basis is weg(PAS) en is er geleverd door de melkveehouderij? Ureum in de melk is lager, veel minder dieren, meer weidegang enz. Maar de monitoring loopt 2 jaar achter. Dus men praat nu over de gerealiseerde cijfers van 2016. September komt 2017. Dus hier de vraag de vergunde 10 kton aan bedrijven, is die ook gereduceerd? 3. De 10 kton is geheel vergund binnen de PAS. Daarvoor (voor juli 2015)lag de vergunningverlening in veel gebieden stil, dus niet mogelijk. Nu is de PAS afgeschoten, dus is er 10 kton ammoniak vergund, die niet had mogen vergund worden en ook niet kon. Dus wil de overheid die ruimte op korte termijn zien. Het zijn drie opties die ontstaan zijn door het redeneren van een aantal mensen. Waarom een legetieme reden voor krimp, was de vraag. Maar ook waarom een sectorplan. Dat betekent dat we ergens verantwoordelijk voor zijn geweest. Ik hoop dat jullie het een klein beetje snappen. Moet overigens nog maar zien of de overheid dit op eigen titel durft uit te voeren. Er moet wel een basis wezen die juridisch houdbaar is. En rond ammoniak is weinig juridisch houdbaar. Uiteindelijk is er maar 1 oplossing. Feiten verzamelen middels meten depositie. Want het is van de zotte dat een economie tot stilstand komt, maar we hebben er geen feitelijke verklaring voor.

-d66-wil-veestapel-verder-inkrimpen

https://www.nporadio1.nl/politiek/18271-d66-wil-veestapel-verder-inkrimpen https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/8/D66-wil-krimp-veestapel-vanwege-stikstof-464843E/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|2019-08-23|D66_wil_krimp_veestapel_vanwege_stikstof D66 wil krimp veestapel vanwege stikstof De veestapel moet verder inkrimpen om de stikstofuitstoot te beperken. Dat vindt regeringspartij D66. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zei dat vrijdag 23 augustus op radio 1. Hij zei niet hoeveel de veestapel kleiner zou moeten worden. Geen enkele oplossing uitsluiten De helft van de stikstof komt uit veehouderij, aldus De Groot. ‘Daar heb je bovendien allerlei issues met dierwelzijn, grondstoffen, enzovoort.’ Op de vraag of het regeerakkoord opengebroken moet worden, zegt hij: “D66 sluit geen enkele oplossing uit. In het regeerakkoord stond al een krimp van de varkenshouderij. In het klimaatakkoord hebben we daar een schepje bovenop gedaan, rond natuur- en veengebieden. En daar moet nog een schepje bovenop.” Nederland heeft de afgelopen jaren op de pof geleefd van de natuur...…...

Nederland haalt voor miljarden uit Brazilië, ook uit Amazonegebied

Milieuorganisaties en politici roepen op tot een boycot van Braziliaanse producten. Op die manier willen ze Brazilië dwingen op te treden tegen de aangestoken bosbranden in het Amazone-gebied. De vraag is: hoeveel producten importeert Nederland uit het gebied en heeft zo'n boycot wel zin? De laatste dagen is veel te doen over het grote aantal natuurbranden in Brazilië. Die branden zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen in het land, waar steeds meer gebieden worden ontbost om er landbouw te kunnen bedrijven. Nederland haalt met name veel landbouwproducten uit Brazilië, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de Rotterdamse haven kwam vorig jaar voor 3,7 miljard euro aan zulke goederen het land in, merendeels veevoer, vlees, oliehoudende zaden en groente en fruit. En een deel van die producten komt zeer waarschijnlijk uit het Amazone-gebied. "Aan de randen van de Amazone rukken de intensieve veehouderij en sojateelt op", vertelt Kees Koonings. Hij is hoogleraar Brazilië-studies aan de Universiteit van Amsterdam. Boeren branden daar stukken regenwoud weg om ruimte te creëren voor hun gewassen en vee. "Wij zijn een belangrijke importeur van soja uit Brazilië." Het belangrijkste deel van die soja is veevoer, bestemd voor bijvoorbeeld de varkenshouderij in Nederland. In totaal voerde Nederland vorig jaar voor 761 miljoen euro aan veevoer in. Daarmee was dit de grootste handelsstroom vanuit Brazilië naar Nederland. Om het regenwoud te beschermen, vinden milieuclubs dat Nederlandse bedrijven hun gebruik van Braziliaanse soja moeten matigen. Het Wereldnatuurfonds noemt een boycot op "foute soja" zelfs een mogelijkheid. Greenpeace legt de bal bij de Nederlandse overheid: "Grote bedrijven blijven helaas betrokken bij natuurverwoesting voor sojavoer. Daarom is het tijd voor een wet die bedrijven verplicht alleen nog producten te maken waarvoor geen bos is verdwenen." Honderden miljoenen aan vlees Een andere grote handelsstroom is vlees. In totaal kwam er vorig jaar voor 367 miljoen euro aan Braziliaans vlees het land in. Een groot deel daarvan was rundvlees. "De veeteelt in Brazilië bestaat vooral uit runderen en kippen", zegt Koonings. "Kippen hebben we in Nederland genoeg. Dus we voeren vooral rundvlees in." Ook dit Braziliaanse rundvlees is fout in de ogen van sommige milieuorganisaties. Het Amerikaanse Rainforest Action Netwerk roept consumenten op om minder Braziliaans vlees te kopen om het regenwoud te redden. De uiterst rechtse president Bolsonaro van Brazilië wordt bekritiseerd omdat hij de Amazone wil gebruiken voor de land- en mijnbouw, terwijl de natuur- en milieuorganisaties wijzen op de nadelige gevolgen voor het regenwoud. Die kritiek klinkt nu ook vanuit de politiek. Als Brazilië niets doet, trekt de Franse president Emmanuel Macron zijn steun in voor een handelsakkoord tussen de EU en verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Ierland overweegt dit ook. In Nederland is GroenLinks een petitie gestart om de regering te dwingen het verdrag niet te ondertekenen met oog op het regenwoud. Finland wil zelfs een EU-ban op Braziliaans rundvlees. De ophef verwondert Koonings. "Er zijn altijd veel bosbranden in dit seizoen, volgens mij dit jaar niet meer dan andere jaren." Hij noemt het een dubieuze aanname dat de bosbranden te wijten zijn aan beleid van Bolsonaro. "Het is niet dat de staat daar massaal het regenwoud aan het afbranden is. Boeren staken ook bos in brand onder linkse regeringen." Een boycot lijkt Koonings dan ook overtrokken. "Een verdrag waar dertig jaar over is onderhandeld nu van tafel vegen, lijkt me ook niets oplossen. Het is beter om binnen de kaders van het verdrag verandering af te dwingen." Hij vermoedt dan ook dat de dreiging met economische druk vooral voor de bühne is. Meer ruimte voor ondernemen in Amazone De Braziliaanse regering ziet zelf ook een economische oplossing om de lokale ondernemers te weerhouden brand te stichten. In plaats van ze in de portemonnee te raken met boycots, zouden ze juist meer ruimte moeten krijgen om het gebied commercieel te ontwikkelen. "De wet is de laatste tien of twintig jaar te strikt geweest voor het ontwikkelen voor het Amazone-gebied. Daarom gaan mensen over op illegale activiteiten", zei de Braziliaanse minister van milieu in een interview met de Financial Times. "We willen laten zien dat, als investeringen komen en we die verdelen over de mensen in het gebied, ze het regenwoud zullen behouden."

Stikstofimpasse doorbreken heeft prioriteit

Sinds het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dit voorjaar werd afgeschoten door de Raad van State, heeft de stikstofproblematiek de ontwikkeling in veel sectoren op slot gezet. LTO werkt hard aan een advies waarmee de huidige impasse moet worden vlotgetrokken. De belangenbehartigingsorganisatie wil de impasse doorbreken die dit voorjaar is ontstaan, nadat de Raad van State de vergunningverlening volgens het PAS heeft afgeschoten. Voor boeren en tuinders is daarnaast totaal niet duidelijk hoe beweiden en bemesten moet plaatshebben vanaf volgend jaar. De land- en tuinbouworganisatie werkt aan een advies, zegt Trienke Elshof, LTO-bestuurder en portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving. 'In die notitie zullen we de belangrijkste oplossingsrichtingen voor onze sector aandragen.' Inkrimping veestapel Inkrimping van de veestapel is niet een van die richtingen. 'Domweg koeien uit de wei of stal halen is te makkelijk', stelt Elshof. 'Veehouders kunnen nog allerlei slimme emissiebeperkende maatregelen nemen om stikstof te reduceren. Laten we daar eens mee beginnen.' LTO Nederland reikt namens de achterban drie hoofdpunten aan die zij graag en spoedig wil realiseren. 'De vergunningverlening moet eerst weer rap op gang komen. Helderheid over beweiden en bemesten is punt twee. Tot slot houden we een stevig pleidooi voor een gebiedsgerichte aanpak om te salderen op plekken waar dit kan.' Commissie-Remkes Het advies zal LTO aanbieden aan de commissie die door de overheid is aangesteld om het stikstofdebacle in de breedte te slechten. Deze commissie, onder leiding van oud-minister Johan Remkes (VVD), komt eind september met een eerste zienswijze. Eind dit jaar volgt een uitgebreide visie van Remkes. Ondertussen wachten sommige bouwbedrijven nieuwe politieke besluiten niet af. Elshof bevestigt dat boeren soms actief benaderd worden met de vraag of ze hun bedrijf willen overdoen. 'Daarmee hopen ze de stikstofuitstootruimte te verkrijgen die ze nodig hebben voor hun projecten.' Adviseurs bevestigen eveneens dat her en der op boerenbedrijven wordt geaasd door projectontwikkelaars. LTO adviseert boeren om voorzichtig te zijn met deze aanbiedingen.