Live updates

Open brief aan Frans Keurentjes - Rekenen met P-rechten

Beste Frans Keurentjes, Naar aanleiding van uw waarschuwing ben ik mij als betrokken lid ernstig zorgen gaan maken. Het produceren van onrendabele melk moeten we natuurlijk niet willen. Daarom maar eens even de telmachine erbij gepakt. Immers met de rekenmachine in de hand kom je een heel eind in ondernemersland. Stel een bedrijf had op 2 juli 2015 100 melkkoeien met een productie van 8000 liter per koe. dus dit bedrijf produceert in 2015 800.000 kg melk. Deze boer ging na afschaffing van de quotering natuurlijk ook flink melken. De productie stijgt naar 10.000 kg per koe in 2018. Dus 1.000.000 liter in 2018. Maar gelukkig voor RFC komen er fosfaatrechten in 2018. Wat betekent dit voor de betreffende veehouder: 8000 liter per koe heeft een forfaitaire P -productie van 40,6 kg Dus aanwezige P rechten op 2 juli 2015: 4060 kg P min verplichte korting: 8,4 % (= 324,8 kg) blijft er 3735,2 P over. Echter forfaitaire P productie koe met 10.000 liter is 46,4 kg Dus het aantal koeien met productie 10.000 ltr dat deze melkveehouder in 2018 mag houden is: 3735,2 : 46,4 = 80,5 koe DUS 20% KORTING CONCLUSIE: 80 koeien maal 10.000 liter geeft een jaarproduktie van 800.000 ltr in 2018 voor deze veehouder Dus geen enkele liter meer dan in 2015. Dus RFC gaat helemaal geen meer melk krijgen. Oke beetje jongvee over de grens, maar dit is verwaarloosbaar op totaal. Oke, RFC leden kunnen P-rechten kopen van niet leden, maar andersom zal net zo goed voorkomen, dus dat is ook onzin. En dan die waarschuwing voor teveel vee houden is ook compleet overbodig. Het I&R systeem is zo nauwkeurig dat de hoeveelheid vee op een bedrijf met grote precisie is vast te stellen. De overheid kan dit vanachter het bureau precies monitoren. Bij overschrijding krijg je fikse boetes. Net als in de varkens en -pluimveesector. Dat doe je als veehouder een jaar en daarna nooit meer. Dus beste Frans, je hebt een verhaal de media in geslingerd dat complete onzin is. Voorzitter onwaardig. En mijn voorspelling is dat RFC in 2019 een flink melktekort heeft ipv een overschot. De groeten