‘Oproep aan collega-boeren: stop met beregenen’

Boer die beregent benadeelt boer die niet beregent Opinie H. van Ditshuizen veehouder in Barchem (Gld.) Stikstof is niet de boosdoener voor de natuur. Stikstof hebben we allemaal nodig: mens, plant en dier. Ga maar kijken onder gronden die al jaren lang door Het Geldersch Landschap worden beheerd. Daar gaan vele bomen dood. Niet door stikstof maar door lage grondwaterstanden. De lage grondwaterstanden worden veroorzaakt door het oppompen van grondwater voor het beregenen van gewassen, waarbij meer dan de helft van het water verdampt. Het is van de zotte. Dat boeren van Vitens een vergoeding krijgen voor grondwateronttrekking en dan met regeninstallaties nog meer gaan onttrekken. Tien regeninstallaties die een etmaal (24 uur) draaien, onttrekken net zoveel als 240 gezinnen in een jaar aan water. En daarmee benadelen zij de boeren (collega’s) die niet beregenen. Nadelen van beregenen Ik ben al meer dan 55 jaar boer met 45 hectare grond. Heb nog nooit beregend. Zorg in de goede jaren voor wat buffervoorraad en koop in de droge jaren wat voer bij. Dat is door de jaren heen goedkoper dan de kosten van beregenen. Beregenen heeft nadelen, zoals lagere grondwaterstanden, waardoor bomen en planten geen water meer kunnen krijgen en capillaire opstijging niet meer kan plaatsvinden. Het is dus noodzakelijk zo snel mogelijk te stoppen met beregenen. Goed voor boeren die beregenen (geen kosten) en goed voor boeren die niet beregenen. Het is bovendien goed voor natuur, landbouw en het imago van de boeren. Bron: https://www.boerderij.nl/oproep-aan-collega-boeren-stop-met-beregenen

Kwaliteit kuilplastic

Een bekende firma in Friesland is sinds kort overgestapt naar een ander merk kuilplastic, daarvoor was het altijd goed, maar nu is is rekbaarheid zeer ondermaats te noemen. Ik zak er zonder goede duidelijke reden zo door heen terwijl ik op sokken op het beschermkleed heb gelopen om de autobanden te verdelen. Toen ik bijna klaar was kwam ik er achter dat ik er een paar keer doorheen was gezakt (op de oprit van de bult). Ik heb de gaten geprobeerd te plakken, maar dat had geen zin want ik zakte overal waar ik liep er telkens weer doorheen. Daarom moesten alles er weer af en hebben we nieuwe kuilplastic (ander merk) er overheen gelegd en toen was het goed. Wel veel werk maar het was wel noodzakelijk omdat ik er kennelijk zonder dat ik het wist op heel veel meer verschillende plekken doorheen was gezakt zonder dat ik het door had gehad. Hier kwam ik was achter toen we de beschermkleden er af hadden gehaald omdat we het niet vertrouwden. De firma waar wij al decennia kuilplastic kopen, daarvan kan ik geen geval herinneren dat er bij het vorige merk dat ze voerden ooit kwaliteitsproblemen zijn geweest. Ze zijn letterlijk zonder bericht overgestapt op een ander merk, zonder dat aan ons (waarschijnlijk alle klanten) te vermelden. We hebben ook even met ze gebeld en de reden zou zijn dat het er met het vorige merk dat ze leverden leveringsproblemen waren. Ik ben hier niet om zielig te doen of zo, iedereen heeft zijn/haar ondernemersrisico. Maar ik wil iedereen wel waarschuwen, heeft iemand dit jaar kuilplastic gekocht bij een grote bekende agrarische groothandel in Friesland die dit jaar overgestapt is van merk zonder dit (goed) te communiceren, let a.u.b. op.

is er een kwaliteit verschil tussen agrarische mbo scholen? (Aeres en Terra)

Goedenavond allemaal. Ik wil een mbo opleiding doen en ik zit te prakkiseren tussen Aeres en Terra. Kwa afstand zijn ze voor mij beide even ver en ze bieden beide dezelfde opleidingen. Bij Aeres ben ik al op gesprek geweest maar ik vond het gesprek eigenlijk teveel naar een verkoop praatje lijken waar ik eigenlijk niet zoveel mee kan. Wat eigenlijk ook niet zo vreemd is gezien scholen natuurlijk zoveel mogelijk leerlingen proberen binnen te hengelen. Ik denk dat niet ik hier een antwoord op krijg maar ik probeer het toch: Ik zou graag willen weten of er een kwaliteit verschil is van lesgeven tussen deze 2 scholen. En met kwaliteit bedoel ik de hoeveelheid motivatie een school heeft om hun leerlingen te laten slagen of dat het hun geen drol uit maakt als ze de centen maar krijgen. Ik heb al beetje zitten googlen maar verder dan scholenopdekaart.nl kwam ik niet. En die website vergelijkt alleen vmbo scholen dus daar kan ik weinig mee. Misschien zijn er hier leden die ervaring hebben met beide scholen en iets zinnigs erover kunnen zeggen?

Afpersing / Afdreiging

Vorige week hadden wij een incident met een bedrijf, ik ga het bedrijf zeker niet noemen, maar ik wil uitsluitend het probleem aankaarten. Ik was in discussie met een partij over een factuur, ik was tot de conclusie gekomen dat het bedrag (deels) onterecht in rekening was gebracht. Ik kan/kon dat schriftelijk goed onderbouwen (naar mijn idee) en ik stuurde daar een WhatsApp-bericht over met een afbeelding dat het technisch (naar mijn idee) niet mogelijk was. Toen wou de directeur van het bewuste bedrijf (waar is ook het bericht naar gestuurd had), mij opbellen. Daar had ik op gezegd dat ik het liefst schriftelijk onderbouwing wilde, vanwege het feit dat we mondeling al meerdere gesprekken hadden gehad en er niet uitgekomen waren. Nog geen half uur later stond de bewuste directeur met twee medewerkers bij de deur en begon gelijk te dreigen '''van als het bedrag niet overmaakt dan slaan we je in elkaar''. Met een wijzende vinger en met gebalde vuisten liep hij op me af met drie man sterk en draaide als het ware helemaal door. Ik heb ook de politie nog gebeld en hen de camerabeelden (van de beveiligingscamera) nog laten zien, zij konden natuurlijk niks doen zeiden ze. Toen heb ik het bedrag maar overgemaakt, terwijl ik kon onderbouwen dat ik mijn recht stond. Ik heb zo iets nog nooit meegemaakt, maar zijn er mensen hier die vaker zo iets meegemaakt hebben? Alvast bedankt.

provincie Brabant flink op zijn bek

Rechter zet streep door natuurvergunning van kunststofproducent in Bergen op Zoom 's-Hertogenbosch, 15 februari 2023 Een fabriek in Bergen op Zoom mag geen houtpelletgestookte biomassaverbrandingsinstallatie en een hete-oliefornuis bouwen en in gebruik nemen. De provincie Noord-Brabant maakte namelijk diverse fouten bij het verlenen van een natuurvergunning daartoe. Daarom vernietigt de rechtbank Oost-Brabant die vergunning vandaag. SABIC, dat wereldwijd kunststof produceert, deed in september 2020 een aanvraag om een natuurvergunning bij de provincie voor het bouwen en in gebruik nemen van een houtpelletgestookte biomassaverbrandingsinstallatie en een hete-oliefornuis bij de fabriek in Bergen op Zoom. Daarmee wilde het bedrijf zijn warmtekrachtkoppelingsinstallatie (wkk), de productie van warmte en elektriciteit met een motor op brandstof, vervangen. De provincie verleende de vergunning daartoe in mei 2022. Twee milieuverenigingen stapten daarop naar de rechtbank. Zij maken zich kort gezegd zorgen over de gevolgen voor de omliggende natuurgebieden. Stikstof en vergunningen, hoe zit dat ook alweer? De hoofdregel is dat de provincie bij het verlenen van een vergunning onderzoekt wat de gevolgen zijn van een project voor een Natura 2000-gebied in de omgeving. Dit onderzoek wordt ook wel 'passende beoordeling' genoemd. Zo'n project heeft dan een natuurvergunning nodig. Die vergunning en dat onderzoek zijn niet nodig als een project al bestond voordat het Natura 2000-gebied is aangewezen. De gedachte hierachter is dat de gevolgen van dat project ook al optraden toen het natuurgebied onder de bescherming van de Europese natuurrichtlijnen kwam te vallen door de aanwijzing. Als zo'n project later verandert of een nieuw project wordt gestart, moet worden gekeken of het Natura 2000-gebied daardoor slechter af is. Daarvoor wordt de verandering vergeleken met de uitgangssituatie. De uitgangssituatie hierbij is de laatste natuurvergunning voor het project of de milieuvergunning met de minst nadelige gevolgen voor het natuurgebied. Bedrijven beschouwen hun oude vergunning(en) als hun 'bestaande rechten'. Als het project na verandering minder nadelige gevolgen heeft dan daarvoor, is voor het project geen natuurvergunning of onderzoek nodig. Dat vergelijken wordt 'intern salderen' genoemd. Oordeel rechtbank De rechtbank oordeelt dat alleen mag worden vergeleken met bestaande rechten die daadwerkelijk worden gebruikt of kunnen worden gebruikt zonder dat hier een nieuwe omgeving- of natuurvergunning voor nodig is. 'Bestaande rechten' die je niet zomaar kunt gebruiken zonder een nieuwe toestemming, mag je alleen gebruiken als je aantoont dat Natura 2000-gebieden door de verandering van het project niet (verder) in de problemen komen en de herstelmaatregelen die worden getroffen om deze gebieden te redden niet voor niets zijn. De gevolgen van het gebruik van die bestaande rechten voor de natuurgebieden zijn immers nooit passend beoordeeld, niet bij de aanwijzing van het gebied en ook niet daarna. Als het niet is onderzocht, weet je ook niet wat er gebeurt als er wel daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van die slapende 'bestaande rechten'. Natuurvergunning onterecht verleend De rechtbank concludeert dat het bedrijf in Bergen op Zoom al langere tijd geen volledig gebruik maakt van haar natuurvergunning uit 2016 en de daarin genoemde emissieruimte. De huidige installatie heeft al jarenlang een stikstofemissie van maximaal 40.000 kilo per jaar, daarmee wordt 230.000 kilo van de vergunde stikstofemissieruimte niet benut. Nu vraagt het bedrijf een natuurvergunning voor een andere installatie met een veel hogere stikstofemissie van 110.250 kilo per jaar en een ammoniakemissie van 3.308 kilo per jaar met een beroep op haar bestaande rechten (de natuurvergunning uit 2016). Dit kan volgens de rechtbank niet, want: in de natuurvergunning uit 2016 is de stikstofemissieruimte verkeerd bepaald; als het bedrijf de natuurvergunning volledig wil gaan gebruiken, moet er een nieuwe omgevingsvergunning komen; de gevolgen van de stikstofdepositie vanwege het bedrijf voor de omliggende natuurgebieden zijn nooit onderzocht; de provincie heeft meerdere mogelijkheden en voldoende aanleiding om de bestaande rechten van het bedrijf in te perken tot de feitelijke emissies van het bedrijf; de provincie kan dit niet rechtbreien met een verwijzing naar haar stikstofmaatregelen in de Brabantse Ontwikkelingsaanpak Stikstof omdat die niet effectief zijn en omdat het onlogisch is dat anderen maatregelen moeten treffen en dit bedrijf niet. De slotconclusie van de rechtbank is dan ook dat het bedrijf geen bestaand recht heeft om te vervuilen en dat zij dus niet kan salderen. Een andere uitleg leidt niet tot een oplossing van de stikstofcrisis en zou leiden tot mogelijk ernstige schade aan de Natura 2000-gebieden. Anders is het dweilen met de kraan open en wordt iedere vorm van herstel van de natuur belemmerd door de feitelijke toename met nieuwe stikstofdeposities zonder dat we weten wat de gevolgen zijn.

hoest


Topics
0
Reacties
17
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering