Mestvergisters op slot na vondst amfetamines

Leeuwarden Twintig mestvergistingsbedrijven in Noord-Nederland worden tijdelijk op slot gezet na de vondst van amfetaminen in het digestaat, het restproduct na het vergistingsproces. Schade zal mogelijk ‘vele tientallen miljoenen euro’s bedragen’ Door Dirk van der Meulen Amfetaminen zijn het hoofdbestanddeel van de synthetische drug speed maar komen ook voor in bepaalde medicijnen. De stof werd eind juni aangetroffen op 20 van de 33 onderzochte co-vergistingsbedrijven in Noord-Nederland. Van co-vergisting is sprake als naast dierlijke mest ook bijproducten (plantaardige biomassa) ingezet worden. Het onderzoek betreft dus niet de mono-mestvergisters waar alleen dierlijke mest wordt gebruikt. Het onderzoek werd gedaan door Wageningen University in opdracht van de noordelijke omgevingsdiensten. Of het een reguliere controle betrof of een controle vanwege vermoedens van drugsafvaldumpingen is niet duidelijk. De omgevingsdiensten van Groningen en Drenthe hebben de betrokken ondernemers inmiddels ingelicht. De Fumo, de omgevingsdienst in Friesland doet dit volgende week ,,na afstemming met de gemeenten”, zo verklaart een woordvoerster. In de brief staat dat het digestaat niet mag worden afgevoerd vanwege een tweede ronde van monsternames. Tegelijkertijd vindt onderzoek plaats naar de herkomst van de amfetamines in de co-vergisters, de afzet van het digestaat in de afgelopen periode en naar de mogelijke gevolgen voor de volks- en diergezondheid en de ecologie. Ton Voncken van brancheorganisatie Platform Groen Gas spreekt van een zeer zorgelijke situatie. ,,Een aantal leden in het Noorden heeft ons gebeld omdat ze geen digestaat mogen afvoeren. Dat is een ramp want zonder afvoer is na verloop van tijd ook de aanvoer van mest of bijproducten niet meer mogelijk. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Vergisten is een biologisch proces. Dat kun je niet even aan of uit zetten zoals bij zonnepanelen.” Wat er exact aan de hand is, weet Voncken niet. ,,We proberen in contact te komen met de omgevingsdiensten maar dat is ons nog niet gelukt.” Naast de directe schade, vreest de Platform Groen Gas-medewerker ook de indirecte schade. ,,Dit komt het imago van de sector niet ten goede. Dat is heel jammer, te meer omdat tegenwoordig de rendementen goed zijn.” Dirk Jan Ubbels, melkveehouder en groengas-producent in Jelsum, meldt dat er bij hem ,,gelukkig helemaal niks’’ is aangetroffen. Andere Friese exploitanten van mestvergisters zijn niet bereikbaar of willen niet reageren. Een exploitant, die niet bij name genoemd wil worden, verklaart dat de schade mogelijk ,,vele tientallen miljoenen euro’s zal bedragen” als de bedrijven lange tijd op slot gezet worden. Hij vermoedt dat criminelen het drugsafval gedumpt hebben in partijen bijproduct of dat veehouders onder druk gezet zijn om het af te nemen. Bron: https://lc.nl/friesland/Mestvergisters-op-slot-na-vondst-amfetamines-28693996.html

Mening | Stop met ‘bullshit jobs’ en gebruik ruimte efficiënter;

Dit artikel geeft inzicht in toekomstvisie van de hoge heren van Eindhoven c.q. ons land. Krimp van de ene sector (agro, logistiek) biedt groeiruimte voor de andere (o.a. high tech), met een lagere ecologische footprint en beter verdienmodel voor b.v. Nederland. (zie onder). Ik kan ze wat dat betreft niet eens ongelijk geven maar kom er dan eerlijk voor uit. Dit is overigens veel realistischer dan dat "Tristate city" gedoe. "quote" Onderdeel van de voetafdruk van de logistieke sector zijn: veel flex-contracten, lage beloning, lange werktijden, veel arbeidsmigranten, ‘verdozing’ van het landschap, ruimte-extensief, extreem veel transport, luchtvervuiling en wonen op campings in de regio. De voetafdruk van de hightech ziet er geheel anders uit: duurzamer, bèta’s (universitair, hbo, mbo), goede beloning en arbeidsomstandigheden, expat-community, veel passanten, hoogste multiplier, tweedeling, congestie woon- werkverkeer, voordringen op de woningmarkt, stijgende huisvestingskosten. De agro-industrie kenmerkt zich vooral door: toenemend aantal opgehokte dieren, vervuiling van het grondwater, de bodem en de lucht, machtspositie van toeleveranciers /Rabobank / grootwinkelbedrijf, seizoenarbeid, MOE-landers, lage lonen, huisjesmelkers, pensions en campings, zwaar transport. Kortom, de gevolgen van de groei van de economie zijn voor de regio sterk afhankelijk van de groei en krimp van de afzonderlijke sectoren van de economie

Vantveen


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 8u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering