Derogatie beëindigd door druk Timmermans

Nederland heeft niet zozeer een laatste en zeer strenge derogatie van de Europese Nitraatrichtlijn gekregen vanwege niet voldoen aan technische als wel vanwe...

Deel dit topic

Reacties

+8
hans1980
Ja vreselijk erg dit
+4
Melkboer16
Een engnek die Timmerfrans!
Wilders heeft gelijk maar of de aangifte lukt?
+6
van Ittersum
@Melkboer16
zowel Van Gelder als Marijnissen hebben hier gelijk
+13
Frans1
@Melkboer16 het is geen engnek maar een smeerlap. Zgn sociaal en democratisch, maar als de uitslag niet zint zijn ineens alle middelen geoorloofd. Past goed bij GL, die Paul Rösemuller heeft ook eens een dergelijke uitspraak over Pim Fortuyn gedaan, en we weten hoe het hem vergaan is
+2
familie pelle
Kan iemand het hier plaatsen. Lijkt me wel interessant.
de jonge
@familie pelle eerste stukje..Derogatie beëindigd door druk Timmermans

Nederland heeft niet zozeer een laatste en zeer strenge derogatie van de Europese Nitraatrichtlijn gekregen vanwege niet voldoen aan technische als wel vanwege politieke eisen, komend vanuit het kabinet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans en diens kabinetschef Diederik Samsom.
+3
familie pelle
@de jonge dat kan iedereen lezen. Gaat om de rest van het verhaal, niet om de ronkende titel.
de jonge
@familie pelle de rest kan ik zo ook niet lezen,met zoeken vond ik wel het volgende: Landbouwminister Adema blijft erbij: niet met Timmermans gesproken over mest


Piet Adema

Minister Piet Adema van Landbouw houdt vol dat hij vorig jaar niet met Eurocommissaris Frans Timmermans heeft gesproken over het uitrijden van mest.
De NOS meldde deze week, op basis van Europese stukken, dat Adema in december al wist dat boeren minder mest mogen uitrijden over hun land.
In diezelfde periode zei Adema in de Tweede Kamer dat de gesprekken erover met Brussel nog liepen en dat er "geen reden was tot grote zorgen".
Wat is derogatie?
Derogatie is de verruiming van hoeveel dierlijke mest boeren op het land mogen uitrijden. Dit moet echter geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Boeren mogen volgens de derogatieregeling maximaal 170 kilo stikstof per hectare per jaar op hun land uitrijden.
Van de EU kreeg Nederland toestemming voor 250 kilo stikstof per hectare per jaar. Die uitzonderingspositie, waardoor Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan in andere landen, wordt vanaf 2023 in drie jaar afgebouwd.
Aan de Nederlandse uitzonderingspositie zitten strenge eisen. Zo moet de waterkwaliteit verbeteren, maar die werd in de loop der jaren alleen maar slechter. Naast de waterkwaliteit zijn de mestregels ook bedoeld om de neerslag van stikstof te verminderen.
De Europese Commissie zei in september al tegen Nederland dat boeren in ons land de uitzonderingspositie zouden verliezen. Adema had nog de hoop dat hij dat een jaar kon uitstellen. Volgens de Europese notulen, die de NOS heeft ingezien, maakte Timmermans in december echter al duidelijk aan Adema dat Nederland die toestemming niet zou krijgen.
De Friese minister zei dinsdag al tegen de NOS dat hij zich niet kon herinneren dat hij met Timmermans over mest heeft gesproken. Dat zou ook niet in de notulen staan die het ministerie zelf heeft gemaakt.
Opheldering
De Tweede Kamer heeft de minister om opheldering gevraagd en die schrijft nu in een brief dat"de heer Timmermans tijdens het gesprek van 12 december j.l. in algemene zin heeft aangegeven dat Nederland het chagrijn bij de Europese Commissie over het feit dat Nederland afspraken niet nakomt, niet moet onderschatten. (..). De derogatiebeschikking als zodanig is in het gesprek niet aan de orde geweest."
Omdat er niet gesproken is over derogatie, was er ook geen aanleiding om aan de Kamer melding te maken van het gesprek met Timmermans, vindt Adema.
+2
de jonge
@de jonge en dan hier samson en jawel hoekstra van.... het cda!!!
Aangepast woensdag 24 januari, 18:16
Diederik Samsom (PvdA) stopt als rechterhand Eurocommissaris Hoekstra (CDA)


Correspondent Europese Unie

Eurocommisaris Hoekstra van Klimaat en zijn kabinetschef Diederik Samsom gaan uit elkaar, bevestigt Samsom aan de NOS. Samsom was jarenlang de rechterhand van oud-Eurocommissaris Frans Timmermans en wordt gezien als de architect van de zogenoemde Green Deal, het EU-plan om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Timmermans keerde deze zomer terug uit Brussel om lijsttrekker te worden van de gezamenlijke fractie van GroenLinks-PvdA. Samsom bleef aan nadat voormalig CDA-leider Hoekstra tot verrassing van velen de Nederlandse Eurocommissaris werd. Samsom begeleidde Hoekstra bij de onderhandelingen voor de klimaatconferentie in Dubai.

Over twee weken maakt de Europese Commissie bekend met hoeveel de CO2-uitstoot in 2040 teruggebracht moet zijn om het gestelde doel van klimaatneutraliteit in 2050 te halen. "Daarna zijn alle belangrijke onderdelen van de Green Deal afgerond en zit mijn taak erop", zegt Samsom. Volgens hem gaan Hoekstra en hij "goed en in gezamenlijk overleg" uit elkaar.

Gaat Hoekstra door?
Achter de schermen is te horen dat Hoekstra door wil gaan als Eurocommissaris na de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni. Hoekstra wil dat zelf niet bevestigen. Het Nederlandse kabinet moet na die verkiezingen een nieuwe kandidaat-Eurocommissaris voordragen.

Hoeveel draagvlak er na die verkiezingen nog is voor vergaand klimaatbeleid, is afwachten. Verwacht wordt dat radicaal-rechtse partijen, met onder meer de Duitse Alternative für Deutschland en het Franse Rassemblement National bij die verkiezingen goed gaan scoren. Uit peilingen blijkt dat zij mogelijk de derde partij worden in het Europees Parlement, na de christen- en de sociaal-democraten.

Gisteren publiceerde de European Council on Foreign Relations een onderzoek met als titel "een scherpe ruk naar rechts". Daarin schrijft de raad de grootste beleidsveranderingen in de EU te verwachten op het klimaat- en milieuterrein. Een conservatiever en rechtser EU-parlement betekent een "anti-klimaatcoalitie", die de Green Deal op belangrijke punten kan ondermijnen, aldus de onderzoekers.

Opvolger
De nieuwe kabinetschef van Wopke Hoekstra wordt Esther de Lange, bevestigen bronnen aan de NOS. De Lange zelf heeft nog niet gereageerd. Ze is nu nog Europarlementariër voor het CDA waarbij ze klimaat als dossier heeft.
Noknok
Kunnen ze in het mestdebat wel een paar directe vragen aan timmermans stellen hoe de vork in elkaar zit.
+2
IJsseldelta
@Noknok Geen actieve herinnering.
+4
hans1980
@Noknok farm to vork greendeal
+7
hypotheekboer
boerenbusiness.nl/rss/nieuwsbrieven/…

Derogatie beëindigd door druk Timmermans
Vandaag 12:00 uur - Klaas van der Horst -1 reactie
Nederland heeft niet zozeer een laatste en zeer strenge derogatie van de Europese Nitraatrichtlijn gekregen vanwege niet voldoen aan technische als wel vanwege politieke eisen, komend vanuit het kabinet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans en diens kabinetschef Diederik Samsom.

Dit komt naar voren uit de reeks WOO-documenten die het ministerie van LNV vorige week heeft vrijgegeven. Zowel het bureau van Eurocommissaris Sinkevicius (functioneel ondergeschikt aan Timmermans) als het kabinet van premier Rutte melden dat in hun correspondentie.

Uit correspondentie van het kabinet van Rutte in juli 2022.
De discussie over de nieuwe derogatie sleepte al langere tijd en begon onder het bewind van voormalig landbouwminister Carola Schouten. Haar opvolger Henk Staghouwer erfde dit dossier, maar kon er feitelijk niet mee uit de voeten. Premier Rutte zette ook zijn gewicht er achter, maar Nederland zag zich geconfronteerd met een harde opstelling van Timmermans en Samsom. Vooral de laatste bemoeide zich blijkens de stukken intensief met de onderhandelingen.

Afgestopt vóór Nitraatcomité
De vaak gehoorde verklaringen van Adema en Van der Wal dat het de Europese lidstaten waren die Nederland de bel aanbonden waar het ging om een nieuwe derogatie, lijkt dan ook niet te kloppen. Het derogatieverzoek van Nederland bleef steken bij Timmermans en Samsom en mede door hun druk ook bij Sinkevicius. Het verzoek bereikte daardoor lange tijd gewoon het Nitraatcomité niet, en toen het eenmaal zo ver was, was Nederland zijn plek gewezen.

Zoals bekend, diende Staghouwer najaar 2022 zijn ontslag in en volgde Piet Adema hem op. Hij bleef trekken aan het derogatiedossier, maar zonder succes.

Verplichtingen fysiek domein
Om Nederland nog eens te wijzen op wat er allemaal op het spel stond en waar het volgens alle plannen van Timmermans zou moeten voldoen, werd in februari 2023 nog eens 'de grote context' geschilderd aan een viertal Nederlandse ministers: Adema, De Jonge, Harbers en Van der Wal (waarvan de laatste eerst niet wilde toegeven dat ze er was geweest). Daarbij wees Timmermans hen op dat Nederland een reeks problemen 'in het fysieke domein' diende op te lossen, 'gebiedsaanwijzingsverplichtingen' diende na te komen en dergelijke, kortom, dat het de aanwijzingen van de Commissie diende te volgen en daarbij 'betrouwbaar' moest zijn.

Dat Nederland het waagde om nog lopende het onderhandelingstraject over de jongste derogatie om te beginnen over mestverwerking/Renure, was trouwens ook heel slecht gevallen bij de Commissie, zo valt te lezen. Waarom wordt niet uitgelegd, maar mogelijk is het omdat het bij de Commissie overkwam als een poging om toch meer dierlijke mest te plaatsen dan is toegestaan.

De vorige week gepubliceerde voorstellen van de Europese Commissie over Renure laten zien dat de commissie dan ook tal van beperkingen heeft ingebouwd om het gebruik van kunstmestvervangers 'beheersbaar' te houden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst
Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.

(klik om te vergroten)

+6
Twentsch Land
Goed dat apen uit de mouw komen om ze niet te laten wegkomen met leugens.

Heel bijzonder is dit aapje niet als je de agenda van Timmermans een beetje kent.

Boeren moeten weg voor een groot deel en migranten ervoor terug, wetend dat de meeste migranten links stemmen, alles is hem waard om een tijd de Messias te worden van het torentje.
+8
John Spithoven
Hier gaat het om.

Een WOO van JC en mij over Derogatie onderhandelingen. Duizenden pagina s framing en sturing....minder minder minder

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

demelkboer
Wat is er schokkend aan dit nieuws?

We wisten al dat dit zo was en nu weten we nog steeds dat het zo was.
+10
Erik1979..
@demelkboer het schokkende is dat er weer een complottheorie uitgekomen is. Agenda 2030 the great reset. Onderdeel is de green Deal. Wij hebben het hier in Duitsland ook dagelijks erover. En cda zit dus gewoon in de boot....
+6
pieta
@Erik1979.. Jij mag van mij vinden dat er een complottheorie uitgekomen is. Ik vind vooral dat het activistische deel van NL gewoon een overwinning heeft geboekt.
@Erik1979.. @Bennie Stevelink nog een voorbeeld voor je, hoeveel wil je er nog hebben?
+4
de jonge
@ookeenmelkveehouder dit is ook nog zo,n voorbeeldje,maar ze hebben de tekst even aangepast, de deugnietjes... het kwam er eerst op neer dat mensen gedwongen zouden worden om hun spaargeld er aan te besteden...nu is het deze tekst..Volgens de bank kan 95% van de huiseigenaren de investeringskosten van verduurzaming van de eigen woning (isolatie tot energielabel B en elektrische warmtepomp) financieel dragen met spaargeld of een lening. Daarbij mogen huiseigenaren in de berekeningen van de bank nog €10.000 houden als financiële buffer of om naar eigen wens uit te geven.
de jonge
@de jonge je weet wel,iets met you will.. DNB: Als bevolking niet meewerkt, dan verplicht spaargeld inzetten om woning te verduurzamen.

Aangepast: Vandaag, 14:52Vandaag, 12:28in FINANCIEEL
AMSTERDAM - Bijna 95% van huiseigenaren kan de verduurzaming van hun huis naar tenminste energielabel B en een warmtepomp best betalen, stelt De Nederlandsche Bank (DNB). Wie het geld niet op de bank heeft, kan het lenen. DNB oppert om verduurzaming verplicht te stellen bij aankoop van een woning, als de Nederlandse bevolking niet snel genoeg verduurzaamt.
+2
@de jonge KLAAS KNOT is een Noord Koreaans monster,hij gaat ff bepalen wat met ons verdiende spaargeld gaat gebeuren,alles is dus van de staat volgens zijn uitspraken,en als je niets heeft moet je ervoor lenen.levens gevaarlijke pshygopaat.dus om agenda 2030 uit te rollen
+7
casev2
Zoals hier al eerder werd geschreven: op dat niveau draait het niet om feiten, maar om macht..
+2
Hans van Bergen
Adema en Rutte vd Wal Harbers onmiddellijk aftreden
+2
Hans van Bergen
En ik ben dan zogenaamd lomp als ik praat over vuile smerige rooie k communisten. Kijk eens wat die vuiligheid doet. Alles hebben ze vervalst en genept. En de journalistiek die keek de nadere kant op. Had je vorige week de directrice van Omroep Brabant eens moeten horen briesen. kANSLOOS WAREN DE BOEREN IN bRUSSEL
+2
Henk Schoonvelde
Sla de archieven er maar op na, we zitten al 40 jaar in een discussie over teveel mest en dieren. Eerlijk is eerlijk we slagen er ook niet in om die geheel weg te nemen.
Het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt en iedereen heeft een beetje gelijk. Dat Timmermans in Europa zoveel heeft kunnen uithalen met Samson als chef mogen we uiteraard vooral Rutte kwalijk nemen. Die had er een andere chef moeten neerzetten.
+2
Hans van Bergen
@Henk Schoonvelde Begin jij dan es gewoon met de helft van je dieren weg te doen. De discussie is al meer dan 60 jaar. Zolang is de linkse vuiligheid al bezig om te schoppen en te trappen tegen boeren. En wat hebben we allemaal al niet toegegeven en wat hebben we er mee bereikt Henk inderdaad helemaal NIETS.
cornelissen
Quote Reactie van @Henk Schoonvelde:
40 jaar in een discussie over teveel mest en dieren.

Maar grondgebondenheid was een verkeerde keus . Ik ben er mee in de relatieve armoede gekomen ( jaren geen inkomen),alleen door het kopen en leasen van die smerige fosfaatrechten.
En ze noemen mij een sukkel, dat ik eerst de grondgebondenheid in orde breng voor je een stal en dieren aanschaf.
Daar ben ik dus ook en meerdere hier achtergekomen.
+2
Kars
@cornelissen dus met grondgebondenheid was er nu niks aan de hand? Gaat ze toch helemaal niet om de waterkwaliteit! Ze sturen bewust verkeerde gegevens en roepen met zen allen geen derogatie.
Wat heb jij aan grondgebondenheid met waterkwaliteit wat volgens hun niet deugt?
Waarom zouden ze dan de normen grondgebondenheid niet aanscherpen?
+2
kleine boer
@Henk Schoonvelde maar dat ze ondertussen ook onze grond halveren om te mogen bemesten (natuur/bouwen/wegen bufferzone enz enz) maakt jou niks uit?
Bekkink
@Henk Schoonvelde kloppen de metingen wel over nitraat in het water? Begin bij het begin!! Is het daar al niet mis gegaan? Elke keer komt er een meting bij. Onder boerenland is het water schoon. In de stad niet. Waarom word daar niks aan gedaan?
Elvis
@Bekkink
Quote:
niks aan gedaan

Is te duur
+5
huub
@Henk Schoonvelde
Quote:
Sla de archieven er maar op na, we zitten al 40 jaar in een discussie over teveel mest en dieren. Eerlijk is eerlijk we slagen er ook niet in om die geheel weg te nemen

Op deze manier lukt dat ook niet hé, het mestoverschot is de afgelopen jaren niet gegroeid vanwege de dier aantallen maar doordat bewust de plaatsingsruimte kleiner gemaakt wordt. In Den Haag willen ze geen oplossing voor het 'mestprobleem'. Die vinden dat een veel te mooie stok om de hond mee te slaan.
+3
Vantveen
@huub zelfde met de waterkwaliteit. Als we in de buurt komen om de normen te halen zetten ze gewoon de normen omlaag
slagroomvla
Quote Reactie van @Henk Schoonvelde:
Het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt en iedereen heeft een beetje gelijk.

Je klinkt als iemand die zich heeft aangemeld voor de lbv...
bio boer
Dus timmermans heeft zijn best gedaan om geen derogatie voor Nederland?
+5
Nevergiveup
We hebben gevaarlijke personen aan het bewind gekregen zoals Timmerfrans in de EU , hier bv. Rutte , Kale Tjeerd etc. Er is er geen één die voor het Vaderland is gegaan. Ze hebben een hoop stemmers gekregen omdat ze zo praten dat het lijkt dat vele het goed krijgen met betaalbare woning , werk , voldoende zorg , veiligheid etc. Maar niets van het alles blijkt waar , ze drijven de bevolking in een klein hokje op allerlei gebied 100% gedirigeerd door macht. Onder tussen is het zo dat de asiel zoekers zoveel woningen en zorg op gebruiken dat het water naar de zee dragen is , en het een onomkeerbaar verarmings proces is geworden.

Verder zijn ze alleen goed gebleken in meer en meer problemen verzinnen , waar ten alle tijden de boeren de schuld krijgen , en zo word de bevolking een rad voor ogen gedraaid om de wens van oa. Tristate city te realiseren , waardoor het mooie nederlandse landschap nooit meer word zoals het was , de bevolking werkt er zonder het te weten aan mee en komt uiteindelijk in een nog kleiner hokje als ook het voedsel wat ze nog mogen en kunnen eten steeds verder aan banden word gelegd als de boeren verdwenen zijn.
Weidezicht
@Nevergiveup er komt vanuit de EU mogelijk een verbod op rookworst.
Weidezicht
@Nevergiveup er komt vanuit de EU mogelijk een verbod op rookworst.
+1
Nevergiveup
@Weidezicht De slagers worst word nog echt ouderwets gerookt 😋
Wiecher
@Nevergiveup Je zal er natuurlijk niet dood aan gaan. Een beetje van iets slechts is soms wel helemaal goed voor een lichaam. Overigens wil je die kasten waarin gerookt wordt niet zien.. Alle kanten en randen zijn bedekt met dikke pikzwarte teerrrr... Daar zijn die rokerslongen niks bij !
En die rook-aroma.. die zag ik op tv in 'keuringsdienst van waarde' ! Nou, nou.. wat een teringzooi. En al die mensen die er werken in dikke afgeschermde pakken.. De directeur zei ik dat dat aroma,.. niet te best was..
+1
Nevergiveup
@Wiecher Het zal zo zijn , vapen wat de jeugd steed meer doet lijkt me veel erger , maar zelf vind ik gewoon een stuk rundvlees nog steeds het lekkerste , dus hoef niet perse rookworst.
+1
Framos
@Weidezicht stappen we dan over op de vape worst? 🤔
Weidezicht
@Framos dat wordt dan een worst om aan te zuigen tot die gaat roken??
+1
Jan-T
OP deze wijze is de toeslagen affaire ook tot stand gekomen.
Niemand luisterde maar wel telkens nieuwe regels zonder dat ze weten wat ze doen.
+2
mlkvhoudr
zoveelste storm in een glas water
+3
bio boer
@mlkvhoudr ik heb de stukken ook niet gelezen 🤷‍♂️

Op grasland kan milieu technisch geen bezwaar zijn
mlkvhoudr
@bio boer het kan wel nu als je je verveeld in de link staat een link naar alle stukken, ik krijg vandaag wat extra vee en de dierenarts dus ik skip😉
+2
demelkboer
@mlkvhoudr extra vee? Cowboy dat je bent . Weer over de ruggen van de anderen groeien . 🤣🤣
mlkvhoudr
@demelkboer 3 hele stuks 💪💪
+2
Gadver
Die man is een bedreiging voor de samenleving, hij hoort thuis in een gesloten inrichting.
Grasbaal
Ook Jan Huitema is hier niet blij mee:

demelkboer
@Grasbaal timmermans had wel kennis van zake. Hij wist dat afschaffing vdn dd derogatoe tot grote problemen in de veehouderij zou leiden
+1
Twentsch Land
Tjeerd is afgelopen jaar ook meerdere keren in Brussel geweest ( wordt gezegd ) zal me niet verbazen dat Timmermans nog even de nodige info van tjeerd heeft gehad.

@demelkboer
Albert Altena
@Twentsch Land Omtzigt 's vakkennis kabinet komt steeds dichterbij.
Hans van Bergen
@demelkboer Dat was samson die het wilde
+1
de jonge
Wat een enge en overheersende man...
de jonge
@de jonge ook vanaf 1. 40 vliegen de rillingen toch over de rug van de uitspraken van deze man
+1
hans-hans
@de jonge reactie van Wilders is op twitter/X te lezen twitter.com/geertwilderspvv/
de jonge
@hans-hans een paar jaar terug was #does lief in de mode, voor een poosje terug was grensoverschrijdend gedrag overal... als ik die man bekijk denk ik bij mezelf,dit is toch HET voorbeeld van meerdere keren grensoverschrijdend gedrag.... hoe zal dat toendertijd gegaan zijn met zijn green deal missie...is hij daar ook zo dwingend en overheersend bezig geweest?
de jonge
@de jonge zal klaver straks ook om het hoekje komen om te verklaren dat timmermans een ""woordkunstenaar"" is?
+3
jan-verhoef
Wat een domme uitspraak van Timmermans,volgens mij kan je Wilders niet negeren,met meer dan 50 zetels als er verkiezingen zouden zijn.
Weg met deze verschrikkelijke man,heeft zelfs de boeren ook in de problemen gebracht...
+2
Vdejong
Neem ik het 'winterweer' wel op de koop toe. #blijdatwewegzijn
+4
Jawis
@Vdejong trudoo is ook raar ventje vind ik
Vdejong
@Jawis laatste jaar voor Trudeau. Verkiezingen 20 oktober 2025
Nevergiveup
@Vdejong gaat tie het niet meer redden dan denk je ?
Vdejong
@Nevergiveup denk dat het merendeel hem wel zat is. Of zijn tegenkandidaat van de conservatives zoveel beter is, weet ik niet. Iedereen zit er voor zijn eigen portemonnee.
Nevergiveup
@Vdejong Oh , ik dacht voor het vaderland.
Vdejong
@Nevergiveup is hier niet anders dan in andere landen
Erik1979..
@Vdejong die kerel 😡😡😡 hopelijk komt er nu eentje die niet regelmatig bukt voor papa Klaus.
hans-hans
@Erik1979.. bedoel je deze??
-S0jI
+1
Erik1979..
-PLqUUy0eOGnz7 dit gaat over het zelfde probleem als waar jullie mee zitten. Een stelletje idioten die de massa wat op de mouw spelt en daardoor worden de stomste dingen door de politiek erdoor gedrukt waardoor de hele welvaart eraan gaat. Luisteren waard.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's timmermans , druk , derogatie , nitraatrichtlijn en nederland geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
72
DEELNEMERS
41
WEERGAVES
8.090