Grasbaal


Topics
2.788
Reacties
11.314
Volgers
10

Over mij

Woonplaats: Spanbroek
Leeftijd: 56jr
Laatst online: 2u geleden

Westfriese bourgondiër met een agrarisch hart

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


25 Jan 2021

1e kentekenplaat voor Landbouwvoertuigen in gebruik genomen (deel 2)

Deel 1 zit vol met het maximale aantal reacties, iedereen bedankt voor zijn inbreng: prikkebord.nl/topic/236102/

We gaan hier verder met deel 2

24 reacties

21 Jan 2021

10 TEKORTKOMINGEN IN HET NEDERLANDSE STIKSTOFBELEID

Door Aalt Dijkhuizen/Agrifacts op een rij gezet:

1. Het stikstofbeleid stuurt op een middel (rekenmodel Aerius) in plaats van op het doel: goede staat van instandhouding van de natuur.

2. De overheid heeft niet onderzocht of de investering van 5 miljard euro voor stikstofmaatregelen leidt tot een verbetering van de natuurkwaliteit. Het is goed denkbaar dat deze investering niet leidt tot een betere natuurkwaliteit.

3. De natuurwetgeving in Nederland is zodanig complex gemaakt, dat de overheid al jaren niet in staat blijkt te zorgen voor een deugdelijk juridisch kader. Bedrijven worden daar keer op keer de dupe van, doordat wetgeving en vergunningen juridisch niet houdbaar blijken.

4. Stikstofmodel Aerius is nooit gevalideerd met metingen in de praktijk over de neerslag (depositie) van stikstof op natuurgebieden. Dit heeft als gevolg dat de onzekerheden groot zijn, en het model voortdurend wordt bijgesteld. Met telkens andere uitkomsten als gevolg.

5. De Commissie Meten en Berekenen Stikstof oordeelde in juni 2020 dat rekenmodel Aerius niet doelgeschikt is voor het stikstofbeleid. Aerius rekent op hexagoon-niveau, dat geeft onzekerheden die zodanig groot zijn, dat de uitkomsten per definitie onbetrouwbaar zijn.

6. Doordat Aerius ongeschikt is voor berekeningen op hexagoon-niveau, zijn de effecten van maatregelen die hier tóch gebruik van maken, onbetrouwbaar. Het gaat dan met name om de vergunningverlening en extern salderen.

7. Het stikstofbeleid is niet controleerbaar. De natuurkaarten waar het stikstofbeleid mee werkt, zijn niet inzichtelijk. De onderbouwing van de natuurmonitoring (natuurkwaliteit) is niet beschikbaar en derhalve niet controleerbaar. Met name provincies laten hier steken vallen.

8. De Kritische Depositie Waarden die toegekend zijn aan habitats, staan al decennia ter discussie. Maar worden door de overheid steeds buiten reviews van onderzoekscommissies gehouden.

9. De stikstofdoelen die Nederland stelt aan natuurgebieden, zijn voor een derde van de gebieden per definitie niet haalbaar. Ook bij een leeg Nederland worden deze doelen nog niet gehaald. Een overheid mag geen onhaalbare doelen stellen.

10. Europa onderscheidt 14 factoren die de staat van de natuur kunnen aantasten: landbouw, mensen/ toeristen, waterwinning, natuurlijke processen, ziekten en plagen, etc. Nederland kent geen gewicht toe aan de invloed van de individuele factoren op de verschillende gebieden. Daardoor is onbekend hoe groot de rol van stikstof is in het hele palet van factoren.

3 reacties

18 Jan 2021

Meer humor please

Een column naar mijn hart, ondanks deze tijden is ook nu een dag niet gelachen een dag niet geleefd!

René Diekstra

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We leven al maandenlang veel te serieus, we lachen veel te weinig. En humor - volgens Mark Twain, Amerika’s leukste schrijver ooit, ’the spice of life’, ’de smaakmaker van ons leven’ - is in de omgang met onszelf en anderen inmiddels ver te zoeken.

Waar bij andere rampen meestal binnen tien minuten de eerste moppen al van de band rollen, ligt de productie van humor, althans van niet-digitale, verbale humor, van grappen en moppen die we aan elkaar (door)vertellen, thuis, op het werk, op de club, nu al maanden stil. De gebruikelijke broedplaatsen daarvan, kroegen, theaters en andere sociale verzamelplaatsen, zitten op slot. En mogelijk durven we het ook niet meer. Bang dat we het virus op zijn tenen trappen en het wraak komt nemen.

We proberen dat verlies aan verbale humorvolle interacties wel te compenseren met digitale filmpjes, video’s en elektronische afbeeldingen. Maar die kunnen echt niet op tegen die andere beelden, die van dagkoersen van besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens, waar we de godganse dag mee bestookt worden. Bovendien moet echt werkzame humor in woorden gegoten worden, verteld en doorverteld. Er moet met elkaar om gelachen, gebulderd liefst, kunnen worden.

Veel mensen zeggen het niet hardop maar denken het wel: het leven is op deze humorloze covidmanier zo langzamerhand echt niet leuk meer. Je ziet het ook aan ze. Loop een winkelcentrum of supermarkt binnen. Je hoort al tijden geen lach meer. Wat je tegenkomt zijn voornamelijk achter kapjes schuilgaande verstrakte gezichten, angstige ogen, mensen die elkaar vooral ontwijken en zo snel als maar kan weer weg proberen te komen.

Op straat hetzelfde beeld. We zijn voortdurend tegemoetkomers aan het inschatten als potentiële besmettingsbronnen. Alles ten behoeve van onze en andermans gezondheid. Toch, die humorloze, stressvolle vermijdingsomgang is zelf emotioneel ongezond. Zonder humor missen we een spanningsventiel, zijn humeuriger, ontstemder, gedeprimeerd. Bovendien kan humor behalve ontspannen, ons ook verbinden met anderen (’we zitten in hetzelfde schuitje’) of cruciale kwesties, leven en dood, op de gespreksagenda zetten. Ik roep daarom de kranten op, beginnend met deze, dagelijks een hele pagina te wijden aan spanningsverminderende, verbindende of cruciale kwesties adresserende, humoristische berichten, verhalen en moppen. Ik geef van elke categorie een eenvoudig voorbeeld dat mij in ieder geval aan het (glim)lachen heeft gebracht toen ik het onlangs voor het eerst hoorde.

(1) Man: „Mijn huwelijk is net een sprookje. Als ik thuiskom, zit er een heks op de bank.”

(2) Aan een professor in de ontwikkelingspsychologie wordt na afloop van een lezing door een toehoorder gevraagd wanneer het leven begint. Antwoord van de professor: ’als je jongste kind het huis verlaat en de hond meeneemt’.

(3)Over een meisje dat op zondagsschool een vraag heeft aan God: ’God, in plaats van mensen dood laten gaan en steeds nieuwe te moeten maken, waarom houdt u niet die u al hebt…’. Serieus dus: een dagelijkse verbale humor-vaccinnatie verhoogt vrijwel zeker onze weerstand, en zeker onze levensvreugde.

Bron: NHD

26 reacties

15 Jan 2021

Vragen over het Natura 2000 beleid

Over hoe voor een non-probleem miljarden werden uitgetrokken

Quote:
Klaas Sjoerd Meekma

Niet handig; eerst voor de rammelende stikstofwet stemmen en daarna vragen stellen. Toch goed dat er nog een paar parlementariërs kritisch blijven. De miskleun van Schouten -ondersteund door Rutte- moet in een normale democratie in een parlementaire enquête resulteren. Over hoe voor een non-probleem miljarden werden uitgetrokken, de economie geschaad en een hele groep veehouders slapeloze nachten werden bezorgd en kopje onder werden gedrukt? facebook.com/permalink.php/…

De vragen:
sgp.nl/actueel/nieuws/…

1 reactie