Grasbaal


Foto's
37
Video's
15
Topics
60
Reacties
11.729
Stemmen
414
Volgers
6

Over mij

Woonplaats: Spanbroek
Leeftijd: 53jr
Laatst online: 6u geleden

Westfriese bourgondiër met een agrarisch hart

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


26 May 2017

Baakenaren zien liever niet nog een melkveehouder komen

Bewoners en boeren van de Bakerwaard hopen dat de Raad van State de komst van een nieuw melkveebedrijf aan de Bonte Koeweg nog kan tegenhouden, zo bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Een achttal bewoners en drietal boeren zien alleen maar nadelen aan de komst van nog een melkveehouderij in de Bakerwaard. ,,De Bakerwaard zit al vol, nog meer koeien is geen doen. We zijn al een van de meest intensieve melkveegebieden in Nederland," zei melkveehouder Peter Hoppereijs bij de Raad van State.

Meer: destentor.nl/bronckhorst/…

0 reacties


'Het nieuwe quotum voor de melkveehouderij is een feit'

Wet #fosfaatrechten blijft spannend' - BB TV: Joop Atsma

Dinsdag 23 mei stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel fosfaatrechten 2018. Het nieuwe quotum voor de melkveehouderij is daarmee vanaf 1 januari een feit. CDA-senator Joop Atsma licht de stemming toe en blikt vooruit op de invoering van de wet.

0 reacties


Brief RVO: #Jongveegetal aangepast

Het zal de laatste aanpassing nog niet zijn....:

In de brief schrijft Van Dam verder dat met de sector afspraken zijn gemaakt over een alternatieve invulling van het jongveegetal. Het jongveegetal is onlangs geïntroduceerd om te voorkomen dat melkveehouders hun vee tijdelijk zouden onderbrengen bij niet-melkleverende bedrijven. Deze niet-melkleverende veehouderijen zijn namelijk vrijgesteld van het fosfaatreductieplan.

Het effect dat deze maatregel heeft voor een bepaalde groep melkveehouders, is echter onderschat door de betrokkenen. Melkveehouders die vrouwelijk jongvee afvoeren dat ouder is dan 35 dagen en dat nog niet heeft gekalfd, worden buiten werking gesteld in het jongveegetal. De regeling wordt hierdoor minder effectief, zo heeft de sector laten berekenen door Wageningen Economic Research. Dit effect is meegenomen bij het vaststellen van het kortingspercentage voor de derde periode van dit jaar.

De brief: rijksoverheid.nl/ministeries/…

0 reacties


Project Proef op de Som maakt veehouder bewuster

Wout Huijzer uit Zeerijp verlaagde het ruweiwitgehalte in het zomerrantsoen en keek scherp naar het aandeel jongvee in zijn veestapel. 'Deelname aan project 'Proef op de Som' maakte mij bewuster van de eigen bedrijfsvoering.'

Huijzer is ervan overtuigd dat ammoniak een van de beperkende factoren wordt voor de toekomst. Op sommige plekken speelt dat al langer. Niet op zijn melkveebedrijf, maar dat noemt hij een kwestie van tijd.

'Deelname aan dit project zag ik daarom wel zitten. Als we straks meer met ammoniak te maken krijgen, is het handig dat je weet waar het echt over gaat.'

0 reacties


Maurits von Martels is ingeburgerd in de Tweede Kamer: "Ik mis de fysieke inspanning"

Helaas kan ie nog niet echt aan de slag:

Maurits von Martels zit nu twee maanden voor het CDA in de Tweede Kamer en is daar al lekker ingeburgerd. Wel mist hij het boerenbestaan. "Vooral de fysieke inspanning is een gemis. Ik ga dan ook maar vaak even een stukje fietsen door Den Haag," zei hij in Overijssel Vandaag.

0 reacties

25 May 2017

Verlies derogatie kost varkenshouder 5000 euro

Mijn quickscan: Het zal in de praktijk straks heel anders gaan (maar vraag niet hoe):

Het verlies van derogatie leidt op korte termijn (2018) voor varkenshouders tot een inkomensdaling van gemiddeld ruim 5000 euro per jaar.

Op middellange termijn dalen door de derogatie in de melkveehouderij de mestafzetkosten van de varkenshouder. Daardoor bedraagt de inkomensdaling bij het verlies van derogatie nog 4200 euro per jaar. Dat blijkt uit een quickscan van Wageningen Economic Research in opdracht van LTO Nederland.

De mestafzetkosten zullen op middellange termijn afnemen. Dit komt doordat de mestscheidings- en mestverwerkingscapaciteit toenemen en bij invoering van fosfaatrechten bij derogatie de fosfaatproductie daalt.

2 reacties


Efficiëntere productie op het melkveebedrijf is ook goed voor verlagen CO2-voetafdruk

Bla, bla bla.......

Maatregelen in voer en management geven naast een verdere verbetering van het inkomen van de melkveehouder, ook een reductie van de CO2-voetafdruk. Dat blijkt uit een studie van ForFarmers waarbij de voerwinst op een gemiddeld melkveebedrijf aanzienlijk wordt verhoogd en de CO2- en methaanuitstoot respectievelijk met 13,4% en 17,1% afneemt. Ook binnen de Vruchtbare Kringloop Achterhoek gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over het verlagen van de CO2-voetafdruk.

28 reacties

24 May 2017

Eerst balansen en dan laatste stap in reductieregeling

Column Floris Pellikaan - Veeteelt:

Komende week overlegt de sector met staatssecretaris Martijn van Dam over de actuele stand van zaken wat betreft de fosfaatreductieregeling.Dat is spannender dan het misschien klinkt. Op de agenda zal onder andere de aanpassing van het jongveegetal staan. Het ligt in de lijn der verwachting dat de staatssecretaris het breed gedragen advies van de sector – om het jongveegetal voor het gros van de melkveehouders buiten werking te zetten – overneemt. Hoewel dit waarschijnlijk wel wat gve-reductie kan kosten.

Besluit reductie derde periode deze week
Spannender is het agendapunt over het kortingspercentage van de gve-reductieregeling voor de derde periode. Daar moet Van Dam deze week eigenlijk een klap op geven, want 1 juni nadert en dan moeten veehouders weten waar ze aan toe zijn.

Meer: veeteelt.nl/economie/blog/…

6 reacties


Kalfjes weer op lang transport

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laat vanaf 1 juni weer lange transporten toe van kalfjes jonger dan twee maanden, zogenoemde ongespeende kalveren. Dat mocht sinds eind 2015 niet meer.

De NVWA stopte toen met afgeven van exportcertificaten voor transporten naar bestemmingen verder dan acht uur rijden, omdat er in de veewagens geen geschikte drinkwatervoorzieningen aanwezig waren.

1 reactie


Dierenarts vindt drinkwater melkvee ondergeschoven kindje

'Op melkveebedrijven is drinkwater nog vaak een ondergeschoven kindje', stelt Ton Westerhout, dierenarts bij Van Stad tot Wad Dierenartsen.

Volgens Westerhout is er bij veehouders veel aandacht voor het voer, maar wordt de waterkwaliteit nogal eens vergeten. 'Ik kom op bedrijven waar de waterbakken in de stal flink zijn vervuild. Veeg je daar met je hand over de bodem, dan ruik je meteen een rottingslucht.'

0 reacties


Van Dam moet communicatie fosfaatreductie verbeteren

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) moet de communicatie over de gevolgen van het fosfaatreductieplan verbeteren. Een motie daartoe van SP en VVD is dinsdag met algemene instemming van de Tweede Kamer aangenomen.

Volgens Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Frank Futselaar (SP), de indieners van de motie, is er onder melkveehouders grote onduidelijkheid en onzekerheid ontstaan over de inhoud en de consequenties van de fosfaatreductieregeling. Zij constateren dat de communicatie vanuit het ministerie van Economische Zaken over de regeling 'zeer summier' is geweest.

0 reacties

23 May 2017

‘Nederlandse bloembollen risico voor mensen met zwak gestel’

Ierse wetenschappers waarschuwen tegen het planten van Nederlandse tulpen- of narcissenbollen bij zorginstellingen of bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. Met de bollen komt mogelijk een resistente variant van de schimmel Aspergillus fumigatus mee.

0 reacties


Gevaarlijke bacterie in vlees dochterbedrijf VanDrie Group

De Amerikaanse voedselinspectie heeft de E.colibacterie ontdekt in een partij kalfsvlees uit Nederland. Het gaat om vlees van het bedrijf Ekro.

Het gaat om vlees dat afkomstig is van het bedrijf Ekro in Apeldoorn, onderdeel van VanDrie Group. Directeur Henny Swinkels van de vleesonderneming uit Mijdrecht zegt in het Financieele Dagblad dat het bedrijf ruim een week geleden op de hoogte is gebracht van de ontdekking. De gevaarlijke bacterie zit mogelijk in vlees dat is geleverd aan restaurants en winkels.

0 reacties


Het wordt warm - De koeien blijven binnen

Het wordt warm de komende week, blijven ze bij jouw ook binnen??:


23 reacties


Hooiweer, een betere prognose komt er voorlopig niet

Het kan niet mooier, ook hier gaat het nog niet helemaal grove gras er binnenkort af:


20 reacties


Boeren openen beursdag Euronext Amsterdam

Meer #Boerenverstand op de beurs 😉

Met een gongslag opende Arjan Schrijver, melkveehouder en klant van ForFarmers, vanochtend om 9.00 uur de beurshandel op Euronext. De beurs nodigt iedere ochtend een gast uit, die deze officiële beursopening mag verrichten.

Aanleiding voor Euronext om ForFarmers uit te nodigen is de jaarlijkse uitreiking van de Agroscoopbokalen, acht in totaal, die op 9 mei jl. plaatsvond. ForFarmers reikt deze bokalen uit aan klanten die in hun sector (melkvee, melkgeiten, vleesvee, varkens, legpluimvee, vleespluimvee, loonwerk of biologisch) uitzonderlijk met hun bedrijf hebben gepresteerd. Vanochtend zijn enkele winnaars naar Amsterdam afgereisd voor dit bijzondere moment.

Over Agroscoop
Agroscoop is een digitaal monitoringsprogramma waarmee onze specialisten klanten effectief kunnen begeleiden. Door op deze manier intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Op deze wijze levert ForFarmers een bijdrage aan een economisch rendabele en duurzame voedselproductie.

1 reactie


Wet Grondgebonden groei melkveehouder is er ook doorheen

Het was geen verassing dat er ja werd gestemd op de wet grongebonden groei melkveehouderij. De volgende partijen hebben voor gestemd:

CU, GP, VVD, CDA, PvdA, PVV, GroenLink, 50 Plus, SP, D66. Tegen was de PvdD.

- See more at: melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2017/…

0 reacties

22 May 2017

Bureaucratie bij RVO frustreert LTO

LTO Noord waarschuwt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland dat voor het toewijzen van betalingsrechten oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van natuurkaarten.
'Foutieve beoordelingen rechtzetten is bijna ondoenlijk', stelt adviseur Marloes van Eck van LTO Noord. Met name het agrarische gebruik van percelen die in de toekomst zijn aangemerkt als natuurgebied zorgt voor misverstanden, die uiteindelijk tot kortingen of zelfs boetes kunnen leiden.

Sommige ondernemers dreigen zo soms voor enkele duizenden euro's te worden gedupeerd. 'Probleem is dat RVO gebruikmaakt van kaartmateriaal dat daar niet voor is bedoeld. In elk geval corresponderen ze lang niet altijd met het feitelijke grondgebruik.' Acties om dit terug te draaien verlopen moeizaam, stelt Van Eck. De eerste meldingen over verkeerde beoordelingen dateren al van het boekjaar 2015.

1 reactie

21 May 2017

IS EEN KUILOPMETING BETROUWBAAR?

Als de kuilopmeting niet betrouwbaar is dan is de #Kringloopwijzer dus ook niet betrouwbaar:


35 reacties

20 May 2017

Europees label moet mestverwerking goedkoper maken

De Europese landbouwcommissie stemt deze maand nog een besluit dat een label aan meststof geeft.

Het label zorgt ervoor dat de mest vrij verhandelbaar wordt in Europa. Niet alleen voor de mestverwerkers is dit goed nieuws omdat exporteren makkelijk wordt, maar ook voor de landbouwers. Zij zullen minder betalen voor de verwerking. Voor een landbouwprovincie als de onze kan zo’n label dus tellen, al moet het wel nog eerst alle Europese procedures doorlopen.

0 reacties

19 May 2017

Van Dam waarschuwd

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken waarschuwd dat lessen geleerd moeten worden uit de situatie die is ontstaan in de melkveehouderij. Volgens Van Dam is in het huidige melkveedossier zichtbaar dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Achteraf gezien had eerder ingegrepen moeten worden, vindt hij.

Meer: boerderij.nl/Home/Nieuws/…

33 reacties


700 veehouders riskeren melkweigering

Ongeveer 700 melkveehouders hadden op 15 mei de Kringloopwijzer (KLW) nog niet ingevuld en beschikbaar gesteld aan hun afnemer. Daarmee riskeren ze melkweigering, want het maakt onderdeel uit van de inkoopvoorwaarden van de zuivelaars.

Of het werkelijk tot melkweigering zal leiden is maar de vraag. De zuivelaars krijgen vanuit de centrale database kringloopwijzer automatisch bericht welke leveranciers voldoen aan de eis van inzending voor 15 mei. Ze zenden daarna de leveranciers die niet aan de verplichting hebben voldaan een herinneringsbrief.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…

38 reacties


PvdD wil inseminatiestop

De PvdD ruikt bloed:


19 reacties


Marianne Thieme: Laat het CDA nu buiten de formatie

Het 'groenste kabinet ooit' zat er vanaf het prille begin van de formatie niet in. Tijd voor plan B zonder CDA, meent Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Hoe sterk er ook gesuggereerd werd dat de formateur en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks werkten aan de totstandkoming van 'het groenste kabinet ooit', van aanvang af was duidelijk dat GL en CDA het nooit eens zouden worden over de beperking van aantallen gehouden dieren, megastallen, klimaatdoelen en de overgang naar een plantaardiger en diervriendelijker samenleving, kortom over het groene deel van het GroenLinks-verkiezingsprogramma.

13 reacties


‘De boer is een agro-ecoloog’

In navolging op de al jaren ondergewaardeerde interieur-verzorgster 😄 :

Dat zegt Hans Huijbers, voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Het zullen voor velen verrassende woorden zijn uit een regio die bekend staat om zijn 'plankgas'-boeren.

13 reacties

18 May 2017

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Drie moties in debat melkveehouderij en fosfaatrechtenstelsel

Het verslag:

De Eerste Kamer heeft dinsdag 16 mei met staatssecretaris Van Dam (Economische zaken) gedebatteerd over twee wetsvoorstellen die het fosfaatoverschot in de melkveehouderij moeten reduceren zodat Nederland kan blijven voldoen aan afspraken die hierover met de Europese Commissie zijn gemaakt. Het wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295) beoogt de groei van het fosfaatoverschot bij melkveehouders te beperken door koeien meer op eigen grond te houden. Hiervoor geldt thans sinds 1 januari 2016 tijdelijk de AmvB grondgebonden groei melkveehouderij (EK, O / TK, 76) Het wetsvoorstelInvoering stelsel van fosfaatrechten (34.532) voert vanaf 1 januari 2018 voor de Nederlandse melkveehouderij een stelsel van fosfaatrechten in om ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie onder het nationale fosfaatplafond blijft. Dan is het verboden fosfaat met melkvee te produceren zonder over voldoende fosfaatrechten te beschikken.

4 reacties


Herken de onkruiden op uw maïsperceel voor een tijdige en juiste bestrijding

Een tijdige en juiste onkruidbestrijding in maïs is heel belangrijk. Onkruiden op maïspercelen zorgen voor concurrentie met de maïs op het vlak van benutting van vocht en nutriënten.

1 reactie


Sector heeft alternatief voor jongveegetal - Export, slacht of doodverklaring

Een waterdicht alternatief??

De melkveesector vraagt aan demissionair staatssecretaris Martijn van Dam om het jongveegetal voor melkleverende bedrijven uit de Regeling Fosfaatreductie 2017 te schrappen. In plaats daarvan stellen zij voor om alleen koeien ouder dan 35 dagen en niet drachtig of gekalfd af te voeren voor export, slacht of dood. Dat laten LTO, NZO, NAJK, NMV, Nevedi en Rabobank weten in een brief aan Van Dam.

Door het jongveegetal te schrappen en met een alternatief te komen, hopen de sectorpartijen op meer draagvlak onder melkveehouders voor de reductieregeling

0 reacties


Twentse Q-koortspatiënten lijden nog steeds

ENSCHEDE - Zeker twintig mensen in Twente lijden nog dagelijks aan de gevolgen van Q-koorts. Ze zijn moe, hebben spierpijn en slepen zich met tal van vage klachten dagelijks door het leven. ,,Het is een regelrechte schande.’

0 reacties


#Melkveehouder Buter uit Lutjewinkel en 500 collega’s in verzet tegen fosfaatreductie

De verrassende uitspraak van de rechter is voor een groeiende groep veehouders reden om ook de rechter in te schakelen. Een week geleden waren dat er nog 250. Nu is dit aantal bijna verdubbeld.
Al deze boeren hebben voor de peildatum (aantal koeien op 2 juli 2015) grote investeringen gedaan. ,,Onze nieuwe stal was toen in aanbouw”, zegt Nick Buter. De stal voor 285 koeien kostte een half miljoen euro.

Om een forse boete vanwege de verplichte fosfaatreductie te ontlopen, heeft de maatschap Buter al driekwart van het jongvee ’opgeruimd’, meer dan honderd dieren. ,,Maar daarmee zijn we er nog niet. Wij hopen de status van knelgeval te krijgen om zo ontheffing voor verdere beperkingen te krijgen.” Voor de 52 knelgevallen noemde de rechter het fosfaatreductieplan onrechtmatig. Op moment van investeren konden de agrariërs de reductie niet voorzien.

0 reacties

17 May 2017

#fosfaatrechtenstelsel slimmer dan #dierrechten

Het was een slim plan maar de uitwerking is tegenovergesteld, direct duidelijkheid had beter geweest. Het kan nog: "beter ten halve gekeerd dan geheel gedwaald":


3 reacties


Vuurdoop met een 6rijige strokenploeg

Geen strokenfrees maar een strokenploeg, @Hans m wat vind jij hiervan?

18 reacties


Het gras is zwaar

De oude Taarup heeft het zwaar:) :

9 reacties


Historische wendingen in zuivelprijzen


De opmars in de zuivelnoteringen houdt aan. Er is een fabricaat wat vooral de aandacht trekt. Toch is het de magere melkpoeder die de weg vrijmaakt voor een betere verwaarding van de melk. Een zonnige wending op de markt op een zonnige dag.

Meer: boerenbusiness.nl/video/markten/…

7 reacties


Het eerste Kamer debat leverde geen grote verrassingen op.

Van Dam ontraadde aan het einde van debat – rond de klok van 23 uur – alle moties. Biologische boeren worden volgens hem al gecompenseerd door de vrijstelling van de generiek korting. Tegenover de PvdD-motie stelde hij dat er bewust is gekozen voor productierechten en geen dierrechten. Hij wil de sector niet op slot zetten.

Het debat werd beïnvloed door de uitspraak van de kortgedingrechter waartegen de Staat in beroep is gegaan. Van Dam ziet daarin geen aanleiding om groeiende biologische melkveehouders verder te ontzien. Hij zei dat als de Staat in het hoger beroep in het gelijk wordt gesteld de betreffende boeren met terugwerkende kracht boetes opgelegd krijgen voor het overschrijden van de GVE-referentie.

Op Schema
Volgens de staatssecretaris ligt de fosfaatreductie op schema. Dit jaar ligt het doel op een vermindering van 6,6 miljoen kilo. Het fosfaatreductieplan gaat uit van 8,2 miljoen kilo. Dat geeft een buffer voor tegenvallers, aldus Van Dam.

Volgende week dinsdag 23 mei stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Meer: nieuweoogst.nu/nieuws/2017/…

0 reacties


WUR: Progesteronmeting in melk bruikbaar hulpmiddel bij fokwaardeschatting voor vruchtbaarheid

Op 28 april 2017 kwam een einde aan het vierjarige Europese onderzoeksproject PROLIFIC dat zich richtte op verbetering van vruchtbaarheid van melkkoeien. Op die dag vonden zowel de verdediging van promovendus Amabel Tenghe als een bijeenkomst voor deelnemende veehouders plaats te Wageningen. Hiermee is komen vast te staan dat progesteronmeting in melk een bruikbaar hulpmiddel is bij de fokwaardeschatting voor vruchtbaarheid.

0 reacties

16 May 2017

Mobiele melkstal biedt uitkomst na brand

Nadat een brand in de avond van 9 mei zijn melkstal in Haaksbergen verwoestte, zocht de boer een oplossing om de koeien te melken. Dat werd een flexibele melkstal. Deze flexibele melkstal van Dairymaster zorgde er voor dat er de volgende ochtend toch kon worden gemolken.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, meldt Tubantia. Europe Dairy Systems-dealer Renzo had een mobile melkinstallatie van het model Mobistar klaar staan, die om 6 uur 's morgens arriveerde. Drie uur later was de machine aangesloten en kon de melkveehouder melken.

0 reacties


Friese boer mag kleine windmolen plaatsen

Boeren in Friesland mogen kleine windmolens met een tiphoogte van maximaal 10 meter plaatsten op hun erf. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben hiervoor de verordening Romte aangepast.

Het provinciebestuur stelt als voorwaarde voor plaatsing van de molens dat de energie wordt opgewekt voor eigen behoefte van het agrarisch bedrijf, dat de windturbine op het bestaande bouwperceel wordt geplaatst en dat de molen zorgvuldig binnen het landschap wordt geplaatst.

1 reactie

15 May 2017

‘Koorddansen op fosfaatbeleid’

Column Vergaderboer

De staatssecretaris moet deze week koorddansen tussen alle belangen door. Dat zal hem zeker lukken, want hij heeft niets te verliezen, deze voor het praktijkexamen gezakte staatssecretaris. Dat hij ook nog moet onderhandelen over de derogatie in de toekomst, lijkt me een regelrechte ramp. Het zou mij niet verbazen dat we samen koersen richting het verlies aan derogatie. Hans en ik werken daarom al aan een plan B, voor als dat onverhoopt gaat gebeuren.

0 reacties


Afterparty Boer zoekt vrouw was weer een groot feest

Wie van jullie is er ook geweest??

Boer zoekt vrouw-liefhebbers konden gisteren weer hun hart ophalen tijdens de afterparty in Utrecht. De deelnemers van het programma waren aanwezig.

Het is traditie geworden om na afloop van een seizoen van Boer zoekt vrouw een afterparty te houden. Vanzelfsprekend waren hierbij de boeren met hun liefdes aanwezig, en ook oud-deelnemers én fans feestten lekker mee.

Bekijk hier de beelden: margriet.nl/video/…

0 reacties


Alle bekende informatie van alle landbouwpercelen van Nederland op één plek bijeen

Volgens Mark Gooskens van Dacom is Boer&Bunder uniek: ‘700.000 percelen, en je swipet er zó door heen, simpel en intuitief.’

Boer&Bunder visualiseert open data op perceelsnivo. De site is een product van open innovatie, tot stand gekomen via een hackathon. Bij de introductie was het voor veel boeren best confronterend om al die informatie ‘op straat’ te zien liggen. Toch is alleen data bijelkaar gezet die al eerder open en beschikbaar was, wil Gooskens benadrukken.

Meer: farmhack.nl/nieuwe-functionaliteiten-boerbunder/

26 reacties


Zuivel kan wel wat glans gebruiken

Het landschap zo mooi mogelijk houden en voor meer weidevogels en minder bodem-, water- en luchtvervuiling zorgen. Daarvoor moet de sector zichzelf en de zuivel wel een duwtje geven.

Er wordt wel gezegd dat het mestbeleid de melkveehouderij splijt. Boeren vinden dit lastig en willen een groep zijn. Ik denk dat de ontwikkelingen juist laten zien dat de sector gespleten is, eigenlijk al langere tijd. En dat het hoog tijd is dit onder ogen te zien. Zodat het makkelijker wordt keuzes te maken en verandering in gang te zetten.

0 reacties


Uitgebroken kalf loopt man omver in Voorst

VOORST - Een 60-jarige man uit Voorst is maandagmiddag gewond geraakt toen hij door een kalf omver werd gelopen. De man werd naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht.

0 reacties


Drie Boer Zoekt Vrouw-baby's op komst

Boer Jan en Rianne verwachten hun eerste kindje. Het stel verwacht eind november een nieuw gezinslid. ,,De eerste echo's hebben we al gehad en alles ziet er goed uit", vertelt Rianne. Jan, een schapenboer uit Texel, was te zien in het vorige seizoen van Boer zoekt Vrouw.

0 reacties

14 May 2017

Regels over grondzaken alsmaar ingewikkelder

De laatste tijd is er veel te doen over grond. En daarmee bedoel ik niet bodem, maar het gebruik van vierkante meters en hectares landbouwgrond.

Afgelopen week werd ik nog geïnterviewd door BNR Nieuwsradio over de inzet van landbouwgrond voor zonneparken. LTO bepaalt niet voor leden of ze hier een inkomstenbron van willen maken. LTO vindt duurzame energieopwekking met zonnepanelen belangrijk, maar adviseert om daarvoor in de eerste plaats de daken van schuren, woningen en gebouwen te gebruiken.

3 reacties

13 May 2017

VIDEO. Zoerselse boer gaat als eerste Vlaming waterbuffels melken

Hiervoor heb je geen #Fosfaatrechten nodig ;)

Melkveehouder Wim Keysers en zijn vrouw Wendy uit Zoersel (Belgie) hebben dertien waterbuffels gekocht. Vanaf deze zomer gaan ze als eerste Vlaamse boeren ook waterbuffels melken.

Na een maand quarantaine arriveerden twee weken geleden twaalf volle vaarzen (jonge dieren die voor het eerst drachtig zijn) en een stier vanuit een waterbuffelmelkerij in Twente (Nederland) bij het landbouwersgezin in de Raymond Delbekestraat in Zoersel.

Die aankoop had heel wat voeten in de aarde, want in tegenstelling tot Nederland of Italië bestaan er in ons land nog geen waterbuffelmelkerijen. “Alleen in Wallonië schijnt er één boer te zijn die er kaasjes van maakt”, zegt boerin Wendy Dekker. “Ook in de Oostkantons zou er nog iemand met waterbuffels zijn.”

0 reacties


Zonneparken slokken landbouwgrond op - 28 plekken in de maak

Ook dit zal heel wat kostbare landbouwgrond opslokken. Beste jaarlijkse rendementen. Alleen wie haal de rommel weg als alles is afgeschereven??

Er worden momenteel op zeker 28 plekken in Nederland grote zonneparken gerealiseerd. En dat moeten er nog veel meer worden. Dat stelt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), op basis van gegevens van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

0 reacties


Speciale commissie voor knelgevallen fosfaatrechten

Er komt een speciale adviescommissie om de knelgevallen van de invoering van de fosfaatrechten te inventariseren.

Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. Deze krijgt als taak om op basis van individuele gevallen advies uit te brengen over het al dan niet verruimen van de bestaande knelgevallenvoorziening, die met opzet zo krap mogelijk is gehouden.

21 reacties