Grasbaal


Foto's
37
Video's
15
Topics
60
Reacties
11.729
Stemmen
489
Volgers
8

Over mij

Woonplaats: Spanbroek
Leeftijd: 53jr
Laatst online: 39min geleden

Westfriese bourgondiër met een agrarisch hart

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


19 Feb 2018

NMV: 'Veel blokkades melkveehouderijen zijn te voorkomen door inschakelen praktijkmensen'

De situatie rond I&R blokkades zorgt voor veel onrust en emotionele spanning onder melkveehouders. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) denkt dat de problemen die ontstaan zijn, voorkomen hadden kunnen worden als de sector bij de voorbereiding van de actie die is uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) betrokken was geweest. Als mensen met praktijkervaring meegekeken hadden naar de uitkomsten van de crosschecks, waren er veel onterechte blokkades voorkomen, aldus de NMV in een brief aan minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). LTO en NAJK onderschrijven deze brief.

De NMV betreurt het ten zeerste dat er nu veel onschuldige melkveehouders geschaad zijn door aangemerkt te worden als verdachte van frauduleus handelen. Zowel het fosfaatreductieplan als de invoering van het stelsel van fosfaatrechten grijpen diep in op de melkveebedrijven en zo ook op de gezinnen achter die melkveebedrijven. NMV vindt het ontoelaatbaar dat door een gebrekkige voorbereiding zoveel onschuldige boeren in diskrediet gebracht zijn.

In een brief aan minister Schouten roept de NMV op om de gemaakte fouten te herstellen en onterecht geblokkeerde bedrijven te deblokkeren. Ook heeft de organisatie aandacht gevraagd voor de mentale impact op de melkveehouders. NMV heeft LTO en NAJK bereid gevonden deze brief mede te onderschrijven.

bron: NMV

11 reacties


Hoe pure frustratie de boeren aanzet tot fraude

De recente fraudezaak in de melkveehouderij is meer dan een incident. Het is een symptoom van een falend landbouwmodel. Daar kunnen we niet alleen de boeren de schuld van geven. ‘Ons model is op. Het is over.’

Race to the bottom.
Van heel veel kleine boeren zijn we op weg naar een handjevol grote, en ieder jaar moeten velen de sleutels van hun levenswerk inleveren. Het werk is zwaar, de financiële inzet is hoog, maar de marges zijn minimaal. Boeren zijn geen ondernemers, het zijn hard werkende leveranciers van bulkgoederen.

Lees hier het complete artikel: groene.nl/artikel/…

0 reacties

18 Feb 2018

Willen de echte fraudeurs nu opstaan???

We zijn weer bijna 3 weken verder, ook bij ons in de buurt waren enkele geblokkeerde bedrijven maar die zijn nu weer "vrij".

Van ruim 7000 genoemde verdachte fraudeurs blijven er tot nu toe maar weinig echte fraudeurs over. De sector is gitzwart gemaakt met alle onterechte beschuldigen. Wie durft het boetekleed aan te trekken??.

Wat is nu eigenlijk erger de slappe en ongelukkige leugen van Halbe Zijlstra??, of vrijwel de hele melkveehouderij sector valselijk beschuldigen zonder echt bewijs??.

83 reacties

14 Feb 2018

Column Sjakie: Het I&R-systeem lokt fraude uit

Achteraf gezien een zeer toepasselijk column in combinatie met het andere nieuws van Jack afgelopen zaterdag: Ook Jack is de lul

Door Jack Rijlaarsdam,

Iedereen lijkt een mening te hebben over de vermeende I&R-fraude. Hierbij wil ik uiteraard volkomen politiek correct melden dat fraude niet door de beugel kan. Mij viel echter vooral de gespeelde verontwaardiging van al onze bestuurders en belangenbehartigers op.
Zonder uitzondering gaven zij aan absoluut geen weet te hebben van de creativiteit, dit gedrag onverantwoordelijk te vinden in het kader van onze exportpositie en bovenal ontzettend dom, gezien de enorme pakkans.

Deze uitspraken geven direct aan dat bestuurders zich vooral richten op de grote lijn, maar absoluut geen gevoel hebben voor het sentiment onder de achterban. Het fosfaatreductieplan werd niet sectorbreed gedragen. Het werd meermaals gewijzigd om ontsnappingsroutes dicht te timmeren en voor toetsing bij de rechtbank neergelegd. Ontwijkend gedrag kan dus geen verrassing zijn.

Er worden grote woorden gebruikt om te schetsen dat de manipulatie van het I&R-systeem de Nederlandse exportpositie in gevaar brengt. Dat is best mogelijk, maar weinig melkveehouders zullen zich hiervan bewust zijn geweest. De blik was vooral op het eigen erf gericht. De vraag rijst nu wie er dommer was; de verantwoordelijken voor het reductieplan hebben deze sluiproute immers blijkbaar niet voorzien.

Hilarisch detail is het feit dat onze minister de vers afgesproken pilot met de Kringloopwijzer direct weer introk. Bedrijven zouden een positief resultaat in de Kringloopwijzer om kunnen zetten in 7,5 procent extra gratis productieruimte. De NVWA had de Kringloopwijzer eerder al afgeschoten vanwege een toets op 'handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudegevoeligheid'. Kort gezegd: het economische voordeel van extra productieruimte is zo groot, dat een dusdanig beïnvloedbaar systeem gewoon uitlokking van fraude is.

Een dusdanig beïnvloedbaar I&R-systeem is gewoon uitlokking van fraude

Het huidige I&R-systeem zal een dergelijke toets ook niet doorstaan. Er is na 2 juli 2015 ongestraft vee met terugwerkende kracht aangevoerd en vaarzen hebben vervroegd een kalf gekregen om de referentie te verhogen. Het systeem werkt redelijk voor het doel waarvoor het is ontworpen: traceerbaarheid van vee. De fraude maakt echter overduidelijk dat het systeem veel te licht is voor de wetgeving en de bijbehorende economische belangen die eraan worden gekoppeld.

• Klik hier voor dossier I&R-fraude Melkvee : nieuweoogst.nu/themas/fraudekalverregistratie/

17 reacties


Toenemende melkbehoefte in China heeft grote wereldwijde gevolgen

China heeft een steeds toenemende honger naar melk. De melkconsumptie in China is in 2050 naar verwachting zo’n drie keer hoger dan nu. De vraag is waar deze melk geproduceerd gaat worden: binnen of buiten China? Welke scenario’s zijn er en wat zijn daarvan de gevolgen?

Een team van onderzoekers uit China, Wageningen, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk heeft berekend wat deze toenemende melkconsumptie betekent voor onder andere de internationale handel in melk en veevoer, het landgebruik, en de emissies van broeikasgassen en stikstof.

Het onderzoek werd geleid door de in Wageningen gepromoveerde hoogleraar Lin Ma van de Chinese Academy of Sciences. Vanuit Wageningen waren Gerard Velthof, Oene Oenema en promovendus Zhaohai Bai betrokken. Ook Fusuo Zhang van de China Agricultural University deed mee; hij krijgt binnenkort in Wageningen een eredoctoraat bij het 100-jarig bestaan van de universiteit.

De almaar toenemende internationale handel in landbouwproducten heeft wereldwijd negatieve gevolgen voor het landgebruik, de nutriëntenkringloop en de uitstoot van broeikasgassen. Op dit moment wordt bijna een kwart van alle voedsel dat voor menselijke consumptie wordt geteeld, internationaal verhandeld. De handel in veevoer (vooral soja en mais) is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijze ontbossing en afname van biodiversiteit. Tegen deze achtergrond is het dus niet alleen belangrijk om te bepalen waar de melk voor China wordt geproduceerd, maar ook waar het benodigde veevoer vandaan komt. Als alle extra benodigde melk bijvoorbeeld in China zelf wordt geproduceerd, zal de invoer van veevoer zo ongeveer verviervoudigen, en de uitstoot van broeikasgassen verdubbelen.

Een van de scenario’s die de onderzoekers doorrekenden was een scenario waarbij 75 procent van de benodigde melk straks in China wordt geproduceerd (volgens de huidige werkwijze) en 25 procent wordt geïmporteerd uit Europa, Nieuw-Zeeland en Verenigde Staten. Dat zou inhouden dat er in 2050 wereldwijd zo’n 30 procent meer grond nodig is om veevoer voor de melkveehouderij te verbouwen, met als gevolg dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen uit de melkveehouderij met zo’n 35 procent zal toenemen, en die van stikstof uit de melkveesector met bijna 50 procent. Als alle extra benodigde melk in andere delen van de wereld zou worden geproduceerd en naar China geëxporteerd, dan zou dat in Europa, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten leiden tot een gigantische toename van het benodigde areaal voor veevoer. Alleen al in Europa zou daarvoor bijna 40 procent extra land in gebruik moeten worden genomen. Maar zo veel ruimte is niet beschikbaar zonder grote wijzigingen in het totale landgebruik in Europa. Bovendien zouden de emissies van broeikasgassen en stikstof met enkele tientallen procenten toenemen, waardoor niet voldaan kan worden aan internationale milieurichtlijnen.

“Dat zijn dus geen realistische scenario’s,” zegt Gerard Velthof van Wageningen Environmental Research. “Als je de effecten op het milieu en het landgebruik zoveel mogelijk wil beperken, moet de efficiëntie van de melkproductie in China toenemen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van toonaangevende landen op het gebied van de melkproductie, zoals Nederland. In vergelijking met de huidige werkwijze leidt dat tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met zo’n 10 procent, en van het landgebruik met 30 procent. En hoewel dat grote uitdagingen met zich meebrengt, is het wel degelijk mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld concrete verbeteringen mogelijk in het graslandbeheer en het omgaan met de mestproblematiek in China. Maar: zelfs bij een sterk verbeterde efficiëntie van de melkveehouderij in China, nemen de mondiale emissies van broeikasgassen en stikstof uit de melkveesector toe met z’n 20 tot 25 procent. De voorspelde toename in de melkbehoefte in China zal hoe dan ook wereldwijd grote gevolgen hebben.”

Bron: WUR

0 reacties

13 Feb 2018

Blokkade buitenproportioneel

Persbericht:

NMV, LTO Nederland, NAJK en Netwerk GRONDig hebben afgelopen dagen bij hun leden geïnventariseerd wat de grondslag is voor de blokkade van hun bedrijf door de overheid. Deze inventarisatie leidt tot twijfels over de uiteindelijke omvang van de door de overheid gepubliceerde aantal onregelmatigheden in het I&R systeem. Momenteel zijn circa 2000 bedrijven geblokkeerd. Zij zijn in crosschecks met verschillende database opgevallen en door de overheid als verdacht bedrijf aangemerkt.

De genoemde meldpunten hebben veel reacties ontvangen. Concreet vallen de meeste meldingen in drie categorieën:

1. Het ontbreken van een kalfdatum bij een vaars door een opgebroken dracht, vroeggeboorte of een doodgeboren kalf waarbij het moederdier niet gekoppeld wordt;

2. Pinken die ouder zijn dan 27 maanden, al dan niet in combinatie met tweelinggeboortes op het bedrijf;

3. Technische systemen die niet juist gekoppeld zijn waardoor gegevens niet goed doorkomen bij de overheid.

NMV, LTO, NAJK en Netwerk GRONDig staan achter de minister in haar kordate optreden tegen bedrijven die aantoonbaar frauderen. Maar veel van de gemelde gevallen zijn vermoedelijk vooral te herleiden tot een administratieve fout of het gebrek aan communicatie tussen verschillende managementsystemen.

De organisaties zijn van mening dat het hier veelal gaat om tekortkomingen in I&R die moeten worden opgelost, maar dat er geen sprake is van fraude. NMV, LTO, NAJK en Netwerk GRONDig staan voor de volle 100% achter goedwillende leden. En nemen afstand van het beeld dat wordt geschetst alsof alle veehouders fout zijn.

De melkveehouderijorganisaties zijn van mening dat de maatregel van blokkade in deze gevallen buiten proportioneel is. Zij roepen de minister op om veehouders zo goed en snel mogelijk te faciliteren om de blokkades ongedaan te maken. De partijen vinden dat in vele gevallen administratief bewijs volstaat om over te gaan tot deblokkade en hebben dit ook aangegeven bij LNV. De oplossing om over te gaan tot deblokkade ligt bij het aanleveren van bewijs bij RVO. Wij roepen onze leden veehouders dan ook op om zo snel mogelijk dit administratieve bewijs bij RVO aan te leveren.

13 reacties


Veehouder Bart ten Hoorn uit Nijeveen krijgt forse boete voor halve koe te veel op stal

De indruk wordt gewekt dat menig melkveehouder frauduleus is. Volgens Bert ten Hoorn Boer uit Nijeveen is het hoog tijd is om tegengas te geven.

Melkveehouder Bert ten Hoorn Boer (58) uit Nijeveen heeft volgens de officiële richtlijnen over een periode van twee maanden een halve koe te veel op stal. Dat kan leiden tot een geldboete van zesduizend euro. ,,Dat is absurd hoog. Wat voor overtreding moet je in de normale wereld maken om een bekeuring van zesduizend euro te krijgen? Het is buiten proportie.’’

Ten Hoorn Boer is een van de vele duizenden melkveehouders in het land die vijf jaar geleden hun veestapel uitbreidden toen bekend werd dat het door de EU ingestelde melkquotum verviel. Hij ging van veertig koeien naar zeventig nu.

51 reacties

12 Feb 2018

Ook D66 in Provinciale Staten wil frauderende melkveehouders hard aanpakken

D66 in de provincie Overijssel sluit zich aan bij het pleidooi van fractievoorzitter Tijs de Bree van de PvdA in de Staten over frauderende melkboeren. Bewuste fraudeurs schaden de sector en moeten wat D66 betreft dan ook uitgesloten worden van subsidieregelingen én provinciale middelen, stelt Statenlid Bakker nu ook.

"Fraude is niet te tolereren en het Openbaar Ministerie dient dan ook op te treden."

De komende periode zal de werkelijke fraudeomvang blijken. "De melkveesector ligt onder een vergrootglas en zit (al langer) met een fors imagoprobleem. De boeren die van goede wil zijn lijden nu wederom om de kwade, dat verdienen ze niet", aldus Bakker.

11 reacties

11 Feb 2018

Antwoorden van RVO op veelgestelde vragen

Enkele kalverhouders hebben contact kunnen krijgen met RVO. Hieronder staan meerdere vragen met de letterlijke antwoorden van RVO.

Er zijn 8 kalveren op ons kalverhouderijbedrijf geblokkeerd, 4 daarvan zijn slachtrijp en moeten volgende week weg, hoe krijg ik zo snel mogelijk de blokkade van deze kalveren?
RVO: De blokkade kan er alleen af op basis van DNA onderzoek en bewijs van geboortedatum. Je dient zelf als houder dit onderzoek aan te vragen bij VHL genetics. Hierbij zijn haarmonsters van het kalf en de moeder nodig. Geboortedatum moet bewezen worden op basis van inseminatiegegevens of gegevens van de melkgift van de moederkoe. Wanneer deze gegevens van alle geblokkeerde kalveren binnen zijn, kan dit worden ingediend bij RVO.

Ik ben kalverhouder, hoe kom ik aan een haarmonster van de moeder?
RVO: Vervelende situatie, je dient zelf contact op te nemen met desbetreffende veehouder om het onderzoek op te starten.

Wat als de melkveehouder niet mee werkt, of verkeerde gegevens aanlevert?
RVO: Dat is mogelijk. In dat geval blijft de blokkade van kracht.

Ik neem aan dat de melkveehouder waarvan wij de geblokkeerde kalveren hebben staan, zelf ook een blokkade heeft. Stel dat hij voor zijn eigen runderen de DNA gegevens verzameld en zo vrijkomt, en niet meewerkt aan ons probleem.
RVO: Ja, dat is volgens mij mogelijk. Vervelende situatie.

Heeft u een indicatie van de kosten?
DNA onderzoek weet ik niet. Kosten voor herstelmelding RVO zijn normaal gesproken 10,- euro per herstelmelding. Het is mogelijk dat hier nog wijzigingen in worden gebracht. Ik kan me voorstellen dat u de kosten wilt verhalen bij de melkveehouder, niet elke melkveehouder heeft gefraudeerd.

De nieuwsvoorziening rondom de I&R-fraude op deze site is een gezamenlijk initiatief van VVK en de vakgroep Kalverhouderij van LTO Nederland.

Bron: dekalverhouder.nl/

9 reacties

10 Feb 2018

Wie draait er voor de schade op??

Een ingezonden bericht, het gaat toch wel erg vaak mis in deze I&R soap:

Ik vernam vanmorgen dat een veehouder geblokkeerd is omdat er 9 maanden geleden met de melkcontrole door de dame van CRV bij een net gekalfde vaars een verkeerd oornummer was in gebracht in haar systeem. Het bleek het oornummer van een pink van 13 maanden te zijn.. Later is dit door het CRV keurig gecorrigeerd, maar de betreffende veehouder kreeg vrijdag 10 februari 2018 wel een brief met een blokkade van zijn bedrijf vanwege dit pink. Stel deze veehouder had woensdag 7 februari 2018 8 koeien naar het slachthuis gestuurd - en deze voorbeelden zijn er – en het slachthuis ziet op haar lijst dat er voor dit bedrijf een blokkade staat geregistreerd. Het resultaat is dat er 8 koeien in de put belanden. Wie draait er voor de schade op??

RVO, CRV of de veehouder (die woensdag 8 februari nog van niets wist)???

Ik ben benieuwd naar de reacties.

En men kan ook zien dat er van de 2100 bedrijven waarschijnlijk heel veel van dit soort missertjes zijn..

12 reacties


Ook Jack is de lul

Ik hoor langzaam al meer van bedrijven die op slot staan. Ook Jack is nu aan de beurt, gelukkig gaat ie er goed mee om. Hoop op snelle oplossingen. Maar soms met het eerst erger worden voor er iets veranderd...

86 reacties

09 Feb 2018

'Eén onschuldig foutje en direct geblokkeerd' - Vragen aan Karst Tamminga

Karst weer als klokkenluider:

Karst Tamminga runt in het Friese Echtenerbrug een melkveebedrijf met een kleine 200 melkkoeien. Donderdag 8 februari kwam hij erachter dat hij 1 van de 2.100 bedrijven is die geblokkeerd is. "Dit geeft mooi wat stress. Wat een gesodemieter om 1 foutje."

Wil je ook een "klokkenluider" zijn??, plaats hieronder jouw reactie indien je ook ten onrechte geblokkeerd bent

187 reacties


Blog: in spagaat door fosfaat

Hij had zich voorgenomen om niet over fosfaat te schrijven, maar in het eerste februarinummer breekt columnist Nils Spaans met die belofte.

In zijn column schrijft de melkveehouder uit Broek en Waterland in een wonderbaarlijke bureaucratische situatie te zijn beland. Hoewel zijn bedrijf 160 koeien en 140 hectare telt, berichtte RVO dat het niet grondgebonden is.

Een kleine twee ton aan boete
Een foutje, dacht Spaans in eerste instantie. ‘Maar de zorgeloosheid was over op het moment dat we in december vorig jaar de beschikkingen kregen van de eerste twee perioden van 2017: een boete van bijna een ton per periode…’

Meer: veeteelt.nl/economie/blog/…

1 reactie

08 Feb 2018

Boeren bundelen krachten in Team Agro NL

Boeren en boerinnen uit verschillende landbouwsectoren willen pr en promotie voor de Nederlandse land- en tuinbouw zelf gaan uitvoeren en hebben daarvoor de krachten gebundeld in Team Agro NL.

Team Agro NL is uniek, omdat alle type landbouwsectoren en alle type boeren in het initiatief zijn vertegenwoordigd. Gangbare boeren, biologische boeren, natuurboeren, veehouders en akkerbouwers en tuinders trekken voortaan gezamenlijk op.

Team Agro NL is géén nieuwe belangenbehartiger. Belangenbehartiging is een taak voor bestaande organisaties als LTO en andere sectorale belangenorganisaties. Team Agro NL wil functioneren als koepel waarin al bestaande pr-initiatieven samenwerken en wil met deze organisaties de krachten bundelen voor effectieve en slagvaardige communicatie en public relations onder het mom van Agrimarketing. Sectoroverstijgende samenwerking, planning en afstemming met elkaar ontbreekt tot nu toe namelijk. Dit leidt tot een versnipperde boodschap, die het grote publiek niet bereikt. Bovendien communiceert ieder voor en met zijn eigen achterban. Het doel van Team Agro NL is om door samen op te trekken een krachtige sectorpromotie tot stand te brengen waarbij Agrimarketing centraal staat.

Promotie en pr voor Nederlands voedsel moet vanuit de voedselmakers zelf komen, meent Team Agro NL. ‘Wie kan zijn verhaal immers beter vertellen dan de boer zelf? Door als boeren en tuinders samen te werken en de krachten te bundelen binnen Team Agro NL, kunnen we dit’, zegt Kloosterboer. ‘Wij zijn allemaal voedselproducenten en voedsel verbindt ons met elkaar. Wij kunnen elkaar versterken en met elkaar veel bereiken. Het is juist nu hard nodig dat we een gezamenlijke boodschap brengen.’

Steun van diverse organisaties voor Agrimarketing
Donderdagavond 11 januari heeft Team Agro NL een informatiebijeenkomst gehouden voor bestaande Agrimarketing en pr-initiatieven. Varkens Vandaag, Stichting Blij met een Ei, mmmEggies, @Boerburgertweet, Boer Bewust, Farm & Country Fair, Boert Bewust en Keten Duurzaam Rundvlees gaven tijdens deze avond al hun steun aan samenwerking en krachtenbundeling binnen Team Agro NL. Deze samenwerking wordt in de komende periode verder vorm gegeven en er zullen nog meer organisaties worden benaderd om samen te werken binnen Team Agro NL.

‘De bedoeling is om straks, door samen te werken met elkaar, gezamenlijk promotiecampagnes te maken, bestaande Agrimarketing campagnes te versterken, voorlichting te geven, lespakketten te laten ontwikkelen en/of bundelen én structureel te communiceren met politiek, media en maatschappij over de Nederlandse landbouwsector en het Nederlandse voedsel’, zegt melkveehouder en voorzitter van de Stichting Team Agro NL, Geertjan Kloosterboer.

De mensen achter Team Agro NL
Team Agro NL is opgericht door: Geertjan Kloosterboer (melkveehouder in Oxe), Caroline van der Plas (agrarisch communicatiespecialist bij Farm & Food Communication en oprichter @Boerburgertweet), Henny Verhoeven (melkveehoudster uit Keldonk), Jolanda Kieftenbeld (pluimveehoudster uit Haarle), Tom Dekker (schapenhouder uit Nijeveen), Erik Stegink (varkenshouder en biologisch varkenshouder uit Bathmen) en Coen Bosch (biologisch varkenshouder uit Heino).

De groep is de afgelopen weken uitgebreid met melkvee- en varkenshoudster Suzanne Ruesink uit Aalten, akkerbouwer Peter van Damme uit Biddinghuizen, varkenshouder Jan Vogels uit Erp, natuurboer en melkveehouder Alex Datema uit Briltil, Rondeel-pluimveehoudster Natalie Verbeek uit Vaassen, vleesveehoudster Anita Heijdra uit IJsselstein en kringloopboerin en melkveehoudster Femke Wiersma uit Abcoude (ook bekend van Boer Zoekt Vrouw).

Team Agro NL, zoals het er nu staat, is wat hen betreft nog maar het begin. De stichting zoekt de komende maanden steun van en samenwerking met boeren en tuinders en met bestaande pr-initiatieven en – organisaties om het Nederlandse voedsel en de Nederlandse voedselproducent zo krachtig mogelijk te promoten, richting maatschappij, politiek en media.

Financiering Team Agro Agrimarketing
Voor structurele communicatie en pr en bijbehorende Agrimarketing campagnes is natuurlijk wel geld nodig. ‘Wij willen net zo veel bereik, invloed en aandacht krijgen voor onze boodschap als de dieren- en milieuorganisaties. Team Agro NL denkt dat het haalbaar moet zijn om jaarlijks minimaal 2,5 miljoen euro op te halen uit de sector om dit voor elkaar te krijgen.

‘Nederland telt, afgerond, circa 50.000 boeren, tuinders en telers. Als zij Team Agro NL allemaal elk jaar steunen met minimaal 50 euro, dan komen wij aan dit bedrag. Oftewel: Voor nog geen 1 euro per week, hebben de Nederlandse boeren en tuinders een sterk collectief én een professioneel offensief op het gebied van promotie en pr, gedragen door iedereen’, aldus Kloosterboer. Binnenkort start Team Agro NL dan ook een crowdfundingsactie onder boeren en tuinders en wordt ook het bedrijfsleven benaderd voor een financiële bijdrage.

Grüne Woche
Politiek, media en bedrijfsleven kunnen volgende week al kennismaken met Team Agro NL. Dan staan de boeren en boerinnen op de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is de grootste landbouwconsumentenbeurs van Europa en een belangrijke ontmoetingsplaats voor (het bedrijfsleven) in de Nederlandse land- en tuinbouw. ‘Voor ons een mooi moment om ons te presenteren in het Holland Paviljoen én natuurlijk in aanwezigheid van landbouwminister Carola Schouten’, aldus Kloosterboer.

Team Agro NL is vanaf nu ook te volgen op Twitter (www.twitter.com/teamagronl) en Facebook (www.facebook.com/teamagronl). De website teamagro.nl/ gaat binnenkort live.

Bron: wija.nl/hst/wija/…

0 reacties


Moeten boeren boeven zijn om te kunnen overleven?

Opinie | Kees Kooman, auteur van onder meer Dit is uw land.

Hoera, het ‘fosfaatplafond’, de meetlat voor een dragelijk (leef)klimaat in combinatie met economische groeidrift, is in 2017 niet overschreden. Bloemen en gebak. Maar tegelijkertijd: boe! Boekhoudkundige trucs om op grote schaal koeien te doen verdwijnen in de administratie. En al eerder vorig jaar de grootscheepse mestfraude in de gehele veeteeltsector. Het zijn de onvermijdelijke paradoxen van een klein land dat de ambitie nastreeft de wereld te voeden, al is het dan met een oceaan van niet eens zo heel gezonde zuivel. Inmiddels is de melkprijs in 2018 aan een duikvlucht begonnen die het ergste doet vrezen voor de toekomst van de melkveehouders.

Met verontwaardigde gezichten wezen belangenbehartigers in tv-programma’s op het grote gevaar van geknoei met ‘spook-koeien’ door middel van oormerken van de registratie, want hoe sporen te volgen bij een onverhoopte uitbraak van een dierziekte? Het was dezelfde LTO (Land en Tuinbouworganisatie) die had gelobbyd voor afschaffing van de melkquota, in de jaren tachtig bedoeld om overschotten van met kazen volgepakte kerken te voorkomen. De straf in de vorm van superheffingen, opgelegd door ‘Brussel’ werd al snel voor lief genomen. Want: de wereld moest gevoed worden.

Even snel trad een fenomeen in werking, met veel gevoel voor humor, ‘het witte paard’ genoemd. Melkbussen, verstopt in paardencontainers, op stille landweggetjes vervoerd van boeren die te veel molken naar collega’s die tekort kwamen om zo superheffingen te ontlopen. Een sterk staaltje van onze beroemde VOC-mentaliteit. Na loslaten van de quota in 2015 gingen alle remmen los.

Als schattingen kloppen, komt het fosfaatplafond van 173 miljoen kg stikstof angstwekkend dichtbij
Het is een wonder: met een oppervlakte die slechts 0,04 procent van het totaal beschikbare areaal aan landbouwgrond in de wereld bestrijkt, weten uit te groeien tot de mondiale nummer twee (na de VS) op exportgebied. Het brengt groei­stuipen mee die een spagaat vormen met de eveneens ambitieuze klimaatwensen van het nieuwe kabinet. Iedere dag ruim anderhalf miljoen dieren tot ‘humaan’ voedsel verwerkt. En dan die nare bijwerking, het ‘voortvloeisel’ van wagonladingen vol mest dat inherent is aan het leven van vee, hoe kortstondig dat ook is. En daar is dan de meetlat van het fosfaatplafond, door Europa bepaald op 168 miljoen kilo stikstof om zeg maar te voorkomen dat de burger letterlijk stikt in de zure lucht van een koeienvlaai.

Als de schattingen van de schaal van boerenfraude kloppen, komt het fosfaatplafond van 173 miljoen kilo angstwekkend dichtbij met het risico van strafmaatregelen vanuit Brussel. Buurlanden (Frankrijk!) kijken met argusogen naar het knapste jongetje van de klas. Vandaar dus ook de snelle reacties van het landbouwministerie en de LTO na bekendwording van de nieuwe fraude. Witte paarden, spookkoeien en fosfaatplafonds zullen de meeste grootstedelingen koud laten. Ver van mijn bed, en ook nog eens behoorlijk ongrijpbaar en onbegrijpelijk. Veel schoolkinderen menen dat melk net als cola uit de fabriek komt.

Boeren moeten gespecialiseerde ­accountants inschakelen om te voldoen aan de eisen van een sluitende ‘mestboekhouding.’ Om de poeptsunami van onze intensieve melkveehouders te beteugelen had bijzonder hoogleraar Jan Willem Erisman vorig jaar een eenvoudige oplossing in de aanbieding. Hij rekende voor dat ongeveer de helft van alle zuivel beneden kostprijs op de wereldmarkt belandt. Een lastig te verklaren ‘bijwerking’ van de vrije markteconomie, maar volgens de sector onvermijdelijk. De megawinsten van de recordexport moeten voornamelijk worden toegeschreven aan de verwerking van de zuivel: kaas, toetjes, boter en babyvoeding.

Andere experts denken dat de melkprijs, alleen al in de maand januari met 10% gedaald, begonnen is aan een nieuwe recessie. Dus nu of nooit: voorkom een noodlanding met een ‘warme’ sanering. Dwing daarbij een eerlijke ‘groene’ prijs — waarin de kosten van milieu­schade zijn verwerkt — af bij de consument en je hoeft nooit meer aan fosfaatplafonds en daarbij horend boerenbedrog te denken. Laat de ‘bulk’ maar over aan landen in Oost-Europa die niet hoeven te woekeren met ruimte en richt je pijlen op kwaliteit en de ­kenniseconomie van bijvoorbeeld de beste melkrobots. Simpele boodschap ja, maar niet te rijmen met de ambitie om ieder jaar weer met nog betere cijfers te koketteren. Groen, gedoopt in het zwart van mest.

Kees Kooman, auteur van onder meer Dit is uw land: uitgeverijdekring.nl/dit-is-uw-land/

Bron: fd.nl/opinie/1240823/…

2 reacties


Ondernemers die denken de binnenbocht te moeten nemen

Vanavond op het NOS journaal:

2 reacties

06 Feb 2018

Inspectie zoekt 20 extra dierenartsen voor brexit

Een nieuw probleem voor de NVWA:

De NVWA heeft moeite om voldoende dierenartsen te vinden voor de extra controles die straks nodig zijn.

Wie controleert straks de levende dieren die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland komen? Daarover breekt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zich nu het hoofd.

Na de brexit volgend jaar gelden voor het VK namelijk dezelfde importeisen als voor andere landen buiten de EU. En dat betekent: strengere controles, die de inspectie op dit moment nog niet hoeft uit te voeren. "Dat brengt veel meer werk met zich mee", aldus een woordvoerder van de NVWA.

4 reacties


Ook Schiphol is creatief met tellen

Als er grenzen worden bereikt dan worden mensen creatief:

Schiphol telt zakenjets en helikopters niet mee

Om te voorkomen dat Schiphol het maximum aantal vliegbewegingen overschrijdt, wordt wettelijk geregeld dat zakenvluchten niet meetellen. Ook helikopters vallen daar buiten. Samen duizenden spookvluchten.

Tot en met 2020 zijn op Schiphol maximaal 500.000 vliegbewegingen toegestaan. Volgens de wettelijke regels gaat het daarbij om handelsverkeer. Dat betekent dat de politiehelikopters die op Schiphol-Oost staan, sowieso buiten de telling vallen. De helikopters stegen en landen vorig jaar 4.672 keer.

Meer: haarlemsdagblad.nl/nieuws/…

6 reacties