Grasbaal


Foto's
37
Video's
15
Topics
60
Reacties
11.729
Stemmen
438
Volgers
8

Over mij

Woonplaats: Spanbroek
Leeftijd: 53jr
Laatst online: 29min geleden

Westfriese bourgondiër met een agrarisch hart

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


23 Sep 2017

Hoge melkprijs is tikkende tijdbom

Een lage melkprijs is veel erger als een bom lijkt mij:

Beschouwing

Wat er ook aan regels wordt bedacht, het lukt eenvoudigweg niet om de ongelooflijke melkdrift van Nederlandse melkveehouders te beteugelen. Zelfs het laten slachten van 160.000 koeien zet amper zoden aan de dijk: de melkplas blijft gewoon op peil. Het brengt de derogatie en daarmee ook de komst van het fosfaatrechtenstelsel in gevaar.

Komen ze wel of komen ze niet? Iedereen denkt inmiddels van wel. Maar dat er per 1 januari 2018 ook daadwerkelijk een fosfaatrechtenstelsel is, is nog altijd geen zekerheid. Het verkrijgen van derogatie voor de periode 2018-2021 is een voorwaarde voor invoering van fosfaatrechten, zo heeft het kabinet afgesproken met de Tweede Kamer. En derogatieduidelijkheid komt er pas na 1 januari 2018.
Dit najaar starten de gesprekken over derogatie tussen het ministerie en de Europese Commissie. Dat melkveehouders dit jaar 160.000 koeien naar de slachtbank brachten in de hoop hun mestprivileges vast te kunnen houden, vormt een goede basis om opnieuw derogatie binnen te halen. Maar de Europese Commissie heeft, vooruitlopend op de gesprekken, begin september al vast gezegd dat er voor derogatie een keihard nieuw fosfaatplafond moet komen. De daling van de veestapel heeft amper gezorgd voor minder melk. Met 10 procent minder koeien melkt Nederland momenteel slechts 0,5 procent minder liters dan vorig jaar. En mestproductie is niet gerelateerd aan het aantal dieren, maar aan het aantal liters melk dat wordt geproduceerd (zie ook tabel 1).

Daarnaast is Brussel nog in afwachting van het definitieve pakket aan maatregelen dat Nederland gaat presenteren. Pas als dat een voldoende krijgt, start het overleg over de precieze invulling van een nieuwe derogatie. Het Ministerie van Economische Zaken kan desgevraagd niet zeggen wat dit betekent voor de invoering van de fosfaatrechten per 2018. Wel heeft minister Henk Kamp gezegd dat hij ruim voor 1 januari 2018 verwacht meer zicht te hebben op de uitkomsten. Ervan uitgaande dat Nederland met een goed verhaal naar Brussel reist, zullen die fosfaatrechten er dus wel komen. Maar niemand die zijn hand daarvoor in het vuur steekt. Daarvoor zijn er te veel onzekerheden.

Hoeveel koeien in 2018
Melkveehouders weten inmiddels dat hun fosfaatreferentie op 2 juli 2015 bepaalt hoeveel koeien ze in 2018 mogen melken. Melkveebedrijven die in 2015 niet grondgebonden waren, krijgen een korting van 8,3 procent. Deze generieke korting is nodig om onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaatproductie te komen. Grondgebonden bedrijven en bedrijven met een relatief klein fosfaatoverschot zijn uitgesloten van deze afroming.

Erg gerust dat de generieke korting op 8,3 procent blijft, kunnen de niet-grondgebonden bedrijven onmogelijk zijn. De inmiddels afgetreden staatssecretaris Martijn van Dam wilde de generieke korting aanvankelijk op 10 procent zetten. Dit om tegenvallers op te vangen rond bijvoorbeeld bezwaar- en beroepsprocedures en hogere gehalten fosfaat in het ruwvoer. LTO wilde daar niks van weten en Van Dam ging daar uiteindelijk in mee. Wel met een duidelijke waarschuwing: als de fosfaatproductie alsnog hoger wordt dan het sectorplafond is een extra generieke korting in 2018 noodzakelijk is.

Kans op extra korting
Het risico op nog meer korting is allesbehalve weg. Ten eerste omdat er door diverse rechtszaken inmiddels 450 boeren vrijgesteld zijn van de verplichte reductie van hun melkveestapel. En tientallen, mogelijk honderden boeren kunnen een beroep doen op diezelfde vrijstelling, als ze ook hebben geïnvesteerd voor 2 juli 2015. Als deze boeren ook in het door de staat aangespannen hoger beroep gelijk krijgen, moeten er onder deze groep boeren nog een hoop extra fosfaatrechten worden verdeeld. En die moeten wegkomen bij de niet-grondgebonden boeren.
Een bijkomend risico is dat de vrijgestelde boeren, gesterkt door de uitspraak van de rechter en een hoge melkprijs, dit jaar flink meer gaan melken en daarmee de derogatie in gevaar brengen. Met als gevolg dat de hele boel ontploft, er helemaal geen fosfaatrechten komen en de overheid met harde maatregelen komt.

Toegegeven, het is een van de meest donkere doemscenario’s. Maar uitsluiten kun je het op dit moment allerminst. In oktober doet de rechter uitspraak gedaan in het eerste hoger beroep. Dan kan het zijn dat de vrijstelling van fosfaatreductie weer ongedaan wordt gemaakt. Dit geldt dan voor de eerste groep van 51 boeren die in mei werden vrijgesteld. Plus de bedrijven die niet zelf procedeerden, maar een beroep doen op de zogenoemde lichte toets van RVO.nl. De uitspraak in het tweede hoger beroep, tegen de uitspraken in augustus, wordt in november verwacht.
Rekenen en afwachten
Melkveehouders gaan er ondertussen vanuit dat er fosfaatrechten komen. Dat blijkt wel uit interviews met boeren elders in dit magazine. De één heeft ze vorig jaar voor onder de 100 euro al optioneel gekocht en voelt zich spekkoper. Een ander had een meevaller dat de buurman te koop kwam en er en passant de fosfaatrechten bij deed. De derde wacht de ontwikkelingen rustig af. De verkopende boeren zit rustig achterover in zijn fauteuil. Hij heeft geen haast. Als de melkprijs richting 50 cent gaat, gaan de fosfaatrechten richting de 300 euro per recht. Stuk voor stuk zijn ze aan het rekenen en volgen ze - met de nodige speculatiespanning - de ontwikkelingen.

Zeker, er is voer in overvloed en het melkt heerlijk, met prijzen van boven de 40 cent per liter. Maar in deze fase is de hoge melkprijs ook een tikkende tijdbom onder het toekomstperspectief van de sector. Veel meer liters melk uit een koe halen dan in 2016 en vervolgens geen koeien wegdoen, betekent hernieuwde druk op derogatie en daarmee het doorgaan van het fosfaatrechtenstelsel.

Waarschuwingen
Banken, adviseurs, LTO en zelfs oud-staatssecretaris Van Dam zijn er niet gerust op. Ze waarschuwen dat - in het vacuüm waarin de sector op dit moment verkeert – de vrijgestelde melkveehouders het laatste kwartaal opnieuw stevig gas gaan geven op de melkproductie. Net als de boeren die de middelen hebben om rechten te kopen en nu al vast gas gaan geven. De signalen zijn er. De slachtcijfers stagneren. De CBS-cijfers van 1 juli 2017 laten zien dat de fosfaatproductie van de totale veestapel in Nederland is gedaald tot onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Maar de fosfaatproductie door melkvee zat met 86,5 miljoen kilo nog altijd 1,6 miljoen kilo boven het sectorplafond. Het zijn tekenen dat de tot dusver behaalde en zo luid bejubelde reductie nog lang niet veilig over de streep is getrokken. Zolang dat de situatie is, blijft er gerede twijfel of derogatie en fosfaatrechten er wel komen.

Lees meer in het magazine Agrarische Schouw, zie onderstaande link..
issuu.com/langs-de-melkweg/docs/…

2 reacties

20 Sep 2017

Boer Jef uit Mesch doet geen oog meer dicht

Boer Jef Duijsens uit Mesch doet ’s nachts geen oog dicht. Zuivelbedrijf Campina neemt al weken geen melk meer van hem af. Hij heeft al 50.000 liter melk weggespoeld.

Zijn koeien zijn alles voor hem. Jef Duij­sens melkt al zeker zestig jaar: "Als jongetje van acht zat ik ’s morgens voor ik naar school toe ging al tussen de koeien. Wat dat betreft weet ik dus heus wel hoe je omgaat met koeien en melk.”

Strafbankje
Toch heeft melkcoöperatie FrieslandCampina de boer uit Mesch op de strafbank geplaatst. Sinds half augustus neemt het bedrijf geen melk meer van hem af. Inspecteurs hebben zijn melkveebedrijf aan de Kommelsweg afgekeurd: de melk is in orde, maar stal en erf waren bij een controle niet op­geruimd.

51 reacties

14 Sep 2017

'Mais nu al verrassend rijp'

Als het aan Maismeetnetdeelnemer Ferd van de Ven uit Lage Mierde ligt, dan gaat de mais rond dit weekend in de kuil. Vooral de korrel is erg rijp. Hij werd hier dinsdag enigszins door verrast.

51 reacties


Jumpstart heeft op dit moment 68 aspirant-leden

Opmerkelijk: Ook bedrijven die geen lid zijn van #Frieslandcampina kunnen lid worden:

Coöperatie Jumpstart heeft op dit moment 68 aspirant-leden. Deze melkveehouders komen als eerste in aanmerking voor de nu beschikbaar gestelde SDE+-subsidie. De overige SDE+-subsidies worden toegekend op volgorde van inschrijving van nieuwe aspirant-leden. Er wordt gewerkt met verschillende typen monomestvergistingsinstallaties die aansluiten bij de omvang van het bedrijf en die het behalen van de weidegangdoelstellingen mogelijk maken. Om de melkveehouders de zekerheid te bieden dat de installaties conform technische en economische verwachtingen presteren, zal er per type eerst met een beperkt aantal ervaring worden opgedaan. Vanaf zomer 2018 zullen vervolgens de overige installaties worden geplaatst. Naast leden van FrieslandCampina kunnen ook niet-leden van FrieslandCampina lid worden van deze zelfstandige coöperatie.

Bron: frieslandcampina.com/nl/…

6 reacties


Drama voor boer Jan: storm legt 30 hectare mais plat

Ohlen hoopt dat het gewas nog te redden is. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met het hakselen (oogsten) van de planten. Het is echter nog onzeker of de machines wel bij de mais kunnen, omdat de planten op zo'n halve meter hoogte zijn omgebogen. ,,Een kwestie van proberen”, zegt Ohlen, die zijn landbouwgrond heeft aan de Graafseweg en Drutenseweg en in de uiterwaarden.

Regen
Daar komt nog bij dat de regen van donderdag ook roet in het eten kan gooien. Hoe meer regen er op de velden valt, hoe dieper de geknakte planten zakken. Als de planten te laag op het veld liggen, is het volgens Ohlen voor de hakselaar niet meer mogelijk om de mais te oogsten, waardoor het gewas nutteloos wordt.

16 reacties


Financiering #Fosfaatrechten ?

De banken staan nog niet in de rij:

19 reacties

13 Sep 2017

'Ik verbaas mij erover hoe simpel Natuur & Milieu denkt'

LTO Noord is niet verrast door het rapport van Natuur & Milieu, dat vandaag is verschenen. In die zogeheten voedselvisie staat namelijk dat er 40 procent minder koeien en varkens moeten zijn in 2030.

"Het is niet verwonderlijk dat dat rapport komt, als men druk bezig is met de kabinetsformatie", reageert LTO Noord-bestuurder Dirk Bruins uit Dwingeloo. "En natuurlijk vlak voor Prinsjesdag."

In de Voedselvisie van Natuur & Milieu wordt verder geschreven dat een derde van de boeren verwacht komend jaar te stoppen. "Ik verbaas mij daar echt over, hoe simpel erover wordt gedacht", vervolgt Bruins.

"Ik kan mij niet voorstellen dat ze daar niet een beter antwoord op hebben. Ik weet dat Natuur & Milieu best moeite heeft met een veehouderij, misschien dat ze daarom wat simpele redenen om tot een oplossing te komen", aldus de LTO Noord-bestuurder. "Er is een afname van het aantal bedrijven, maar die is al jaren bezig. Aan de ene kant stoppen er boeren, maar aan de andere kant zie je dat andere bedrijven weer groeien. De landbouwgrond wordt benut en dat is maar goed ook, want we maken er fantastisch voedsel van."

51 reacties


Henk Gommer over zijn actie tegen de kringloopwijzer

Door Femke Bakhuisen-Wiersma

‘Friesland Campina moet weer van ons zijn’


Een aantal weken geleden had nog bijna niemand van hem gehoord maar inmiddels weet vrijwel heel agrarisch Nederland wie hij is: Henk Gommer, melkveehouder uit Zevenhuizen. Hij geniet landelijke bekendheid als ‘protestboer’ en ‘kringloopwijzerweigeraar’ en houdt ondertussen nog stug vol. Tussen 20 juni en 10 juli werd zijn melk niet opgehaald, toen de RMO wel weer het erf op kwam was dit in eerste instantie niet tegen betaling van melkgeld. Begin september vindt er een hoorzitting plaats op het hoofdkantoor van Friesland Campina (FC) over twee namens hem ingediende initiatiefvoorstellen. De NMV ging bij Henk op de koffie om uit te zoeken wat zijn drive is.

We reizen af naar Zevenhuizen in de Provincie Groningen, waar we het melkveebedrijf van Henk in een prachtig landschap, gekenmerkt door houtwallen, vinden. Met zo’n 40 melkkoeien en bijbehorend jongvee boert hij hier op 28 hectare land. Het melken wordt gedaan op een Hollandse stal met drijfgrup. De koeien krijgen overdag weidegang en op stal worden ze gevoerd met een voermengwagen. Zijn ouders boerden tot zijn zesde levensjaar op een pachtboerderij in Duitsland, toen de verpachter van dat bedrijf wilde dat zij van bedrijf zouden wisselen. Omdat het in die tijd relatief betaalbaar was om zelf een bedrijf in Groningen aan te schaffen, bedankten zijn ouders voor deze ruil en kochten in plaats daarvan het bedrijf in Zevenhuizen. Henk woont hier inmiddels 48 jaar. ‘Een goede keuze’, vertelt Henk. ‘Mijn ouders hadden in al die jaren het pachtbedrijf goed ontwikkeld en de boel netjes voor elkaar. Het bedrijf waar zij mee konden ruilen was nog in slechte staat, het was indertijd wel een grote stap’. Henk is opgegroeid in een gereformeerd gezin, en ging tot zijn veertigste trouw naar de kerk. Nu achteraf bezien zegt hij: ‘Ik geloofde meer in de kerk dan in God, het was meer religie dan geloof’. In 2003 is daar verandering in gekomen. Henk ’s vader overlijdt op 65-jarige leeftijd juist op Hemelvaartsdag, dat is voor hem een teken. Dat voorjaar voerde hij nog een openhartig gesprek met zijn vader over onder andere het geloof, terwijl dergelijke gesprekken niet veel voor kwamen binnen het gezin, zeker niet met zijn vader. Het vertrouwen in God sterkt hem nu in de keuzes die hij maakt.

Op persoonlijk vlak leeft Henk bij de dag. Hij heeft geen internet of mobiele telefoon, dat vindt hij maar afleiding van het echte leven. In de keuken is wel een map te vinden met alle artikelen en stukken die over hem geschreven zijn. Familieleden brengen dat bij hem. ‘Het is heel bijzonder te merken hoe zeer mensen met je meeleven. Toen ik bezwaar maakte tegen de kringloopwijzer heb ik gewaarschuwd dat zodra ik de eerste liters in de put zou laten lopen, ik de media op de hoogte zou stellen. Al snel stond er een collega uit de buurt voor de deur die me wilde helpen. Zelfs de burgemeester roerde zich in de discussie, alleen kreeg die bewerkstelligt bij FC dat ze me wilden helpen bij het invullen van de kringloopwijzer, terwijl mijn punt juist is dat ik dat niet wil’.
Henk vertelt over de aanleiding van zijn protest: ‘Als extensieve boer is de kringloopwijzer voor mij niet relevant, toen ik vervolgens op een ledenvergadering vroeg wat er met de door mij ingevulde gegevens door FC gedaan zou worden, was het antwoord ‘Niets’. Onbegrijpelijk dat ze mij iets willen opleggen, waar vervolgens niets mee gedaan wordt en ik als melkveehouder zelf ook geen belang bij heb.
Wat mij minstens net zo erg tegen de borst stuit is de houding van FC: Melkweigering is een strafmaat die in deze situatie buitenproportioneel is. Gaat het om kwaliteitsproblemen, oké, dan vind ik dergelijke maatregelen legitiem, maar dit gaat om administratieve onenigheid. De oorspronkelijke oprichters van de coöperatie zouden zich volgens mij in hun graf omdraaien als ze hoorden dat de coöperatie om dergelijke redenen de melk van een lid laat staan. Keurentjes zei eens dat we als één familie zijn, maar wanneer één lid van die familie zo wordt behandeld met de kans om eraan stuk te gaan, is er wat mij betreft eerder sprake van een dictatuur, aldus Henk.

Ik vraag me hardop af hoe hij zo vol kan houden, het is niet niks allemaal. Meestal hebben boeren wel een grote mond als het om ideeën rondom actie en protest aankomt, maar druipen ze af als het concreet wordt of sancties dreigen. Henk vervolgt: ‘De eerste twee, drie weken waren zwaar. Het slapen ging niet geweldig en het eten had ook wel eens beter gesmaakt. Ik had het gevoel dat ik er buiten God om alleen voor stond. Bij alle keuzes die ik daarna heb moeten maken, heb ik de leiding mogen ervaren van een hoge geestelijke macht. Voor mij is dat de God van de Bijbel’.
Omdat Henk NMV-lid is belde de voorzitter, Harm Wiegersma, hem op en stelde voor om een tweetal initiatiefvoorstellen bij FC in te dienen. Dit heeft geleid tot de hoorzitting die begin september plaatsvindt, Henk is erg blij met deze weg. Ondertussen was Netwerk GRONDig afzonderlijk ook een actie gestart waarbij meer dan 500 handtekeningen voor hem ingezameld zijn. Al deze steunbetuiging doet hem goed.

Dat er meer grondslag voor zijn volharding is komt naar voren uit het feit dat hij zijn melkgeld over de maand juli doneert aan ‘Fauna Visie dierenopvang Westernieland Lollinga’ terwijl hij dit melkgeld zelf weer, zij het met een boetekorting van 25%, had kunnen beuren. In eerste instantie wilde FC al zijn melkgeld doneren aan een goed doel in China maar daar stak Henk een stokje voor. ‘Het is toch belachelijk dat ze met het idee komen mijn melkgeld naar China te sturen, alsof we daar niet genoeg geld hebben gespendeerd. Ik zei dat wanneer mijn melkgeld naar een goed doel zou gaan, ik zelf wil bepalen welk doel dat is’. Hier komt de andere drijfveer om de hoek: ‘Inmiddels was dit goede doel op de hoogte gesteld dat zij een donatie konden verwachten, dus ik heb aangegeven dat het melkgeld van juli hen blijft toekomen, daar rekenen ze op. Ik ga ze niet teleurstellen. Daarbij hoeft FC op dat geld ook geen boete van 25% in te houden, omdat die boete voor mij persoonlijk is’. Henk Gommer blijkt een man te zijn met sterke normen en waarden, die staat voor zijn principes en een hoog rechtvaardigheidsgevoel: ‘Al die regelgeving binnen FC draait helemaal niet om de leden, dat draait enkel om een organisatie die zichzelf op de borst wil kloppen. Ze willen wereldwijd aan de top staan, maar hoogmoed komt voor de val. Ik ben van mening dat de leden van de coöperatie in de toekomst weer moeten kunnen zeggen: ”Friesland Campina is van ons” ’!
Henk vertrouwt op een goede afloop. Hij hoopt dat hij met zijn strijd iets kan bewerkstelligen waar niet alleen hij, maar ook zijn collega’s wat aan hebben. Want dat zou hem gevoelsmatig nog het meeste opleveren; dat hij op deze manier een positieve bijdrage mag leveren aan de samenleving.

Zo sluiten we een ontzettend openhartig interview af. Bij deze wil ik Henk Gommer nog bedanken voor zijn medewerking en het bijzondere gesprek. Ik wens hem veel succes met zijn missie.

Bron: Artikel uit Koebont 230 (ledenblad NMV)

5 reacties


Groei onmogelijk? Wissel fosfaatrechten uit

Vroeger ging er veel melkquotum van het noorden naar het zuiden. Als de schotten verdwijnen dan zullen er veel fosfaatrechten verhuizen van het zuiden naar het noorden:

Door Pieter Schouten -
Melkveehouder in Rottum

Verdere groei veestapels is een utopie. Fosfaatrechten zouden dus verhandelbaar moeten zijn tussen de sectoren.

Het is wel duidelijk dat schotten tussen de sectoren niet gaan werken. Fosfaat is immers fosfaat. De ene sector opofferen voor de andere is onwenselijk. Je moet het samen doen. Als het slecht gaat in de ene sector, kan de andere financieel redding bieden.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/…

56 reacties

12 Sep 2017

Veel overtredingen bij Brabantse boeren

In Brabant zijn ze echt op oorlogspad richting de boeren:

Meer dieren dan toegestaan of een te hoge uitstoot van ammoniak en fijnstof: bij een steekproef bij veehouderijen constateerde de provincie Brabant dat veel boeren in overtreding waren.

De steekproef werd uitgevoerd onder veehouderijen in vijftien gemeenten. In twaalf gemeenten waren er veehouderijen die zich niet aan de regels hielden en in zes gemeenten was de ammoniakuitstoot gestegen doordat er te veel vee werd gehouden.

22 reacties


Van melk tot McFlurry

Perfecte reclame gemaakt door McDonalds, hier scoort Frieslandcampina veel meer punten mee dan met de #Kringloopwijzer: advertorial.ad.nl/mcdonalds-backstage-kijkje-in-de…#

0 reacties


Vergeet de bonus van de KringloopWijzer

Er is heel veel tijd en energie verspilt door niet direct te kiezen voor keiharde aanwezige (2-7-2015) dierrechten:

Column Robert Bodde,

LTO en NZO willen een pilot uitvoeren met de KringloopWijzer in 2018, zodat veehouders op termijn toch de vrijgekomen ruimte kunnen benutten. Gezien de zware kritiek van de NVWA lijkt dat een zinloze exercitie. Tel je knopen, accepteer dat de KLW een goed managementinstrument is en werk daarmee. Vergeet de bonus in meer dieren, dat is trekken aan een dood paard.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/…

4 reacties


Ook twijfel bij FrieslandCampina over Kringloopwijzer

Ik ben benieuwd, ze kunnen er nu zonder veel gedoe wel vanaf..

Het hoofdbestuur van het zuivelconcern besluit 3 oktober of deze registratie van de mineralenkringloop op melkveebedrijven verplicht blijft voor alle melkveehouders of dat deze verplichting opgeheven wordt na een nieuwe raadpleging onder de leden.

Dat verklaren melkveehouder Henk Gommer uit Zevenhuizen en Harm Wiegersma uit Rinsumageast, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) na de hoorzitting over dit onderwerp op het hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort.

Meer: lc.nl/economie/…

11 reacties