Grasbaal


Foto's
37
Video's
15
Topics
60
Reacties
11.729
Stemmen
362
Volgers
6

Over mij

Woonplaats: Spanbroek
Leeftijd: 52jr
Laatst online: 8min geleden

Westfriese bourgondiër met een agrarisch hart

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


24 Feb 2017

Motie voor snel instellen adviescommissie knelgevallen is aangenomen.


8 reacties


Boeren melken volgas door

Er zit nog heel veel productie potentie in de afgeslankte NL melkveestapel:

Als de prijs goed is, vinden ze dat de beste strategie. Als de prijs laag is ook. Onderwijl protesteren ze. Boeren eisen een eerlijke prijs. De melkfabriek moet niet zeuren maar gewoon lekker melk, kaas en boter verkopen. Als er geen klanten voor zijn, dan moet de verkoper van de fabriek die maar verzinnen. Als het zo zou werken, zou een goede verkoper alles kunnen verkopen.

Maar zo werkt het niet. Goede verkopers kunnen wat waarde heeft kwijt voor een goede prijs. Teveel is niets waard.
Deze maand maakt duidelijk dat boeren zelf voor een 'oneerlijke prijs' zorgen. Ze spelen vals; ze verwachten van hun melkverkoper het onmogelijke en vinden dat normaal.

Meer: foodlog.nl/artikel/minder-koeien-meer-melk/

27 reacties


Onduidelijk welke consequenties de aangenomen motie #Weidegang heeft

Onduidelijk is nog welke consequenties de aangenomen motie heeft. Voorafgaande aan de stemming ontraadde staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) de motie. Eerder was hij niet van zins voor 2020 met wettelijke maatregelen voor weidegang te komen. Op verzoek van de PvdD komt de bewindsman binnenkort met een brief waarin hij uitlegt hoe de motie wordt uitgevoerd. Het is aan het volgende kabinet om dit daadwerkelijk uit te voeren.


Bron: nieuweoogst.nu/nieuws/2017/…

14 reacties

23 Feb 2017

Liever binnen maand nieuwe ronde stoppersregeling

Foutje in grondgebondenheid?:

Met het verkiezingsreces voor de deur wordt de Landbouw- en Visserijraad ingezet om nog zoveel mogelijk losse eindjes af te sluiten. Zo zijn er zorgen over de overdracht van grond tussen bedrijven in het fosfaatplan. Ook vraagt Elbert Dijkgraaf of de volgende ronde voor de stoppersregeling eerder kan dan in de genoemde 4 weken.

Meer: boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/…

7 reacties


Rabobank wil dat krediet voor investering in fosfaatrechten in 5 jaar wordt afgelost

Veehouders moeten een lening die zij bij de Rabobank aangaan voor de aankoop van fosfaatrechten binnen vijf jaar aflossen. Deze aflossingstermijn baseert de bank op de algemeen geldende norm voor het financieren van immateriële activa. "Het is nog niet bekend of het fosfaatrechtenstelsel tijdelijk is en hoe het fiscaal behandeld zal worden. Maar dat doet niets af aan de wens om dergelijke productiemiddelen relatief kort af te lossen", stelt Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij bij de Rabobank. Hij schat in dat de korte aflossingstermijn in combinatie met de matige economische resultaten van de laatste jaren in de sector de prijs die betaald zal worden voor fosfaatrechten, zal drukken. Dekkers verwacht dat de waarde dichter in de buurt van de 1200 euro per koe van de stoppersregeling zal liggen dan bij het bedrag van 5000 euro dat ook wel eens werd genoemd.

Meer: veeteelt.nl/economie/nieuws/…

14 reacties

22 Feb 2017

De NVWA wordt commercieel

Wat een mooi businessplan, eerst een kerstboom aan regels optuigen en daarna uurtje factuurtje als veehouders niet aan de regels voldoen:

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) brengt vanaf 1 maart 2017 de kosten van aanvullende, officiële controles voor diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid in rekening bij de gecontroleerde veehouder.

Aanvullende officiële controles zijn controles die de NVWA uitvoert, omdat er op het bedrijf eerder een overtreding is geconstateerd of omdat de NVWA een sterk vermoeden heeft dat de ondernemer de wet niet naleeft. Het kan gaan om een herinspectie, aanvullende inspectie of herbemonstering. Reguliere inspecties van de NVWA worden niet in rekening gebracht. Als tijdens de reguliere (onbetaalde) inspectie blijkt dat de veehouder zich aan de regels houdt, is een aanvullende controle niet nodig en hoeft de veehouder niet te betalen voor het toezicht.

De NVWA start op 1 maart met het in rekening brengen van hercontroles. Dat betekent dat er voor herinspectie betaald moet worden als de eerste inspectie en de daarop volgende herinspectie na 1 maart 2017 gehouden zijn. Het bedrag dat de NVWA in rekening brengt voor de aanvullende controles bestaat uit een starttarief en een bedrag per kwartier dat nodig is voor het uitvoeren van de aanvullende controle. Het bedrag voor de aanvullende controles bestaat uit een starttarief (bijna 107 euro) en een bedrag per kwartier dat nodig is voor de controle.

Bron: pigbusiness.nl/nieuws/5731/…

0 reacties


DE STOPPERSREGELING VOOR MELKVEEHOUDERS VANUIT VIER INVALSHOEKEN BEKEKEN

De stoppersregeling is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee Nederland weer hoopt te voldoen aan de Europese regels voor grond- en oppervlaktewater. De melkveehouderijsector heeft echter nog een lange weg te gaan om Brussel gunstig te stemmen. En maken al die extra slachtkoeien ons biefstukje goedkoper? De Leeuwarder Courant bekeek de regeling vanuit vier invalshoeken.

Meer: noordblog.nl/2017/02/…

12 reacties

20 Feb 2017

Apparaatjes registreren wanneer koe precies buiten loopt

Big Brother is watching your cow, nu nog vrijblijvend, straks verplicht:

De Duurzame Zuivelketen heeft drie meetsystemen toegelaten die melkveehouders kunnen gebruiken om hun weidegang per koe digitaal te registreren. De meetsystemen van fabrikanten GEA, VSM en Het Internet Huis zijn op de witte lijst hiervoor geplaatst.

Met deze drie systemen kan een melkveehouder op een nieuwe manier aantonen dat zijn koeien voldoende worden geweid. De apparaten registreren namelijk automatisch wanneer en hoe lang koeien in de wei zijn.

Meer: nieuweoogst.nu/nieuws/2017/…

17 reacties

18 Feb 2017

In- en uitscharing problemen

Deels van de problemen met in en uitscharing zijn hiermee voor de eigenaar van het jongvee opgelost. Alleen heeft de jongveeopfokker dan geen rechten meer om in 2017 verder te gaan. Indien jongvee dus in de toekomst uitgeschaard wordt moeten daar ook elke keer weer (lease)rechten aan gekoppeld worden...... :

Een veehouder die tussen 1 januari 2015 en 2 juli 2015 runderen had uitgeschaard die later dat jaar op het bedrijf terugkeerden, kan het referentieaantal door RVO.nl laten verhogen. De inschaarder moet er wel mee instemmen dat zijn referentieaantal overeenkomstig omlaag gaat.
Als een veehouder (niet in 2015 maar) (ook) in 2016 runderen had uitgeschaard kan RVO.nl het aantal te reduceren runderen desgevraagd ook aanpassen. In dat geval wijzigt ook het aantal te reduceren GVE’s bij de inschaarder. Ook hiervoor stelt RVO.nl een speciaal formulier ter beschikking.

Meer: files.m18.mailplus.nl/user318000072/1628/…

3 reacties


Grote uitdaging voor IT specialisten - Mission Impossible

Het is al weer heel snel 1 maart, dat wordt een hele grote uitdaging voor de IT specialisten die de module voor ZuivelNL en RVO mogen maken en beheren om alle fosfaatrechten van melkveehouders en niet-melkveehouders met verschillende referentie datums te koppelen en de afrekening te verzorgen. Daarnaast zal er een hele bezwaren stroom op gang komen die dan deels ook weer recht gebreid moet worden.

Een grote uitdaging dus om dit op korte termijn goed werkend te krijgen. Dit lijkt mij een mission impossible @Jan is Hobbyboer.

3 reacties

17 Feb 2017

Fosfaatreductie niet halen gaat flink in de euro's lopen


Er moet goed opgelet worden aan welke referentie er voldaan wordt, want de boete voor de ene of de andere referentie ligt beduidend hoger.

Meer: boerenbusiness.nl/video/markten/…

0 reacties

16 Feb 2017

Stelling: Jongvee #fosfaatruimte niet gebruiken voor melkvee?

Een duidelijke stelling, mee eens??

Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:

Er wordt door allerlei adviseurs en zelfbenoemde ondernemers zeer nadrukkelijk gewezen op het kengetal kg melk/kg fosfaat. Naast nog meer melk zal het gevolg hiervan zijn dat jongveeopfok grotendeels uit Nederland zal verdwijnen. Dit geeft een extra druk op de nuka-markt en zorgt voor veel extra veetransport: fokkalveren naar het buitenland en import van melkvee.

Naast de volgende dierwelzijnsdiscussie hebben we ook nog het probleem dat we met onze huidige dierziektestatus de grens niet dicht kunnen houden voor hoog risico dieren. Is er al een denkrichting om deze voor de deur staande problematiek af te wenden?

We zouden er hier op het bord een discussie aan kunnen wagen. Gebruik van collectieve intelligentie heet dat, leerde een prikker me eens.

Voorzet: het probleem is dat jongvee fosfaatruimte wordt gebruikt voor melkvee. Dat zou op een of andere manier ontmoedigd moeten worden?

79 reacties

15 Feb 2017

Kamer fluit Van Dam terug voor dierrechten

Martijn krijgt een harde POR terug van de agrarische kamerleden:

De staatssecretaris wil de extra rechten die voortvloeien uit de zogenoemde POR-regeling per 1 januari 2018 intrekken. Dat doet hij om zo de bijdrage van varkens- en pluimveehouderij aan de fosfaatproductie zo laag mogelijk te krijgen.

Vanuit de sectoren kwam veel protest tegen de onverwachte maatregel. Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA) vinden ook dat de fosfaatmaatregelen beperkt moeten worden tot de melkveehouderij.

Derogatie in gevaar
Ze dienden een motie in die Van Dam vraagt om zijn besluit terug te draaien. Die voelt daar niets voor omdat het 'uitdelen' van extra dierrechten volgens hem de Nederlandse derogatie in gevaar kan brengen.

Desondanks kreeg de motie dinsdag steun van onder meer de PVV en behaalde zo een kleine meerderheid. Het is nog niet bekend was Van Dam gaat doen met deze wens van de Kamer.

Bron: nieuweoogst.nu/nieuws/2017/…

41 reacties


Cijfers over #kalversterfte kloppen niet

Goochelen met cijfers

De cijfers over kalversterfte van de Gezondheidsdienst voor Dieren raken kant noch wal. Dat zegt melkveehouder en LTO-bestuurder Dirk Bruins uit Dwingeloo.

Dirk Bruins bestrijdt de cijfers. "In mijn bedrijf zijn vorig jaar 110 kalfjes geboren. Daarvan zijn er 7 dood gegaan bij de geboorte of door ziekte. Uiteindelijk heb ik dat jaar 50 kalfjes verkocht. Wat de Gezondheidsdienst doet is kijken hoeveel kalfjes er aan het eind van het jaar zijn overleden en hoeveel kalfjes ik aan het eind van het jaar had. Dan is het dus net alsof 7 van de 50 kalfjes dood zijn gegaan, maar dat klopt niet. Het is 7 van de 110", aldus Bruins.

Video: rtvdrenthe.nl/nieuws/118630/…

25 reacties


Grondgebonden bedrijf toch afgeroomd bij bedrijfsoverdracht

Iets wat krom is recht maken is heel lastig:

Bij bedrijfsoverdracht worden de gegevens van de grond voor de wet fosfaatrechten niet overgenomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit blijkt in de praktijk. “NAJK vindt dit zeer zorgelijk, omdat de gevolgen voor melkveehouders en in het speciaal voor jonge melkveehouders, groot kunnen zijn. Een niet-grondgebonden bedrijf krijgt te maken met een generieke afroming bij de toekenning van fosfaatrechten in 2018. Wanneer de gegevens van grond niet worden overgenomen door RVO bij bedrijfsoverdracht, ontstaat een onterechte situatie,” aldus Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Bij een bedrijfsoverdracht na 2 juli 2015 en voor 1 januari 2018 neemt de nieuwe eigenaar ook fosfaatrechten over van het bedrijf. Hiervoor wordt de referentie, het aantal dieren op 2 juli 2015, overgezet naar het nieuwe bedrijf. Een bedrijf dat per 1 januari 2018 fosfaatrechten krijgt toegekend, wordt beoordeeld op de mate van grondgebondenheid in 2015. Hierbij wordt gekeken naar de fosfaatproductie van het bedrijf in 2015 en de fosfaatruimte in 2015. Van der Hoog: “Wanneer de gegevens van grond niet worden overgenomen is het onmogelijk om als grondgebonden te worden aangemerkt.”

Voorbeeld uit de praktijk
Bij NAJK zijn verschillende situaties bekend waaruit blijkt dat RVO onterecht een bedrijf aanmerkt als niet-grondgebonden. Een van die situaties is een maatschap tussen vader, moeder en bedrijfsopvolger die in 2015 grondgebonden was. Bij overname wordt het bedrijf omgezet in een eenmanszaak. Bij de overname door de jonge ondernemer is een nieuw KvK-nummer aangevraagd. De eenmanszaak krijgt alle fosfaatrechten toegekend maar de grondgegevens worden niet overgenomen door RVO. Hierdoor oordeelt RVO dat het bedrijf in 2015 nog niet bestond en daarom ook niet-grondgebonden was in 2015.

Kromme situatie vraagt om praktische oplossing
“Deze kromme situatie vraagt om een praktische oplossing. RVO en het Ministerie van Economische Zaken moeten dit zo snel mogelijk oplossen. Als de grond in de praktijk onder het bedrijf blijft, dan moeten ook deze gegevens overgenomen worden,” aldus Van der Hoog. “We moeten uitgaan van de juiste getallen. Zoals het nu is wordt het aantal bezwaren in de hand gewerkt terwijl dit niet nodig is.”

Bron: NAJK

19 reacties

14 Feb 2017

Zwakke plek van fosfaat en GVE gevonden

De in agrarisch recht gespecialiseerde advocaten ruiken werk:

Langzaam maar zeker neemt het fosfaatreductieplan vaste vormen aan. Doordat er steeds meer vast komt te staan kunnen advocaten ook beginnen om de balans op te maken en te onderzoeken waar ze ondernemers in bij kunnen staan. Vooral de peildatum, welke al vaker is aangemerkt als de zwakke plek, blijkt voer voor rechtszaken.

Meer: boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/…

107 reacties

13 Feb 2017

Sneeuwpret

Hier in de buurt liepen gister de eerste koeien al weer buiten. De sneeuw is ook lekker voor de gevoelige hoefjes:

2 reacties

12 Feb 2017

Nutriënten uit dierlijke mest mogen niet meer gediscrimineerd worden

De strijd is begonnen, maar wie gaat deze wedstrijd winnen??

Door Jan Huitema,

Mijn idee is simpel, ik wil dat nutriënten uit dierlijke mest niet meer gediscrimineerd worden. Mineralenconcentraat moet gebruikt kunnen worden boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest. Boeren en tuinders werken met dit soort innovaties hard aan een betere toekomst.

Het is oerstom om een waardevolle grondstof van je eigen bedrijf af te voeren en vervolgens kunstmest aan te kopen. We moeten dus zorgen dat we onze eigen nutriënten beter kunnen inzetten. Dat is beter voor het milieu en beter voor de portemonnee van de boer.

Nutriënten die we nodig hebben, zoals stikstof, kunnen we hier houden, en fosfaat kunnen we verkopen aan gebieden met een tekort. We moeten dierlijke mest als een waardevolle grondstof gaan zien. Dat kwartje is nog lang niet bij iedereen gevallen.

Vooral de kunstmestindustrie ligt dwars. Die vindt haar product zuiverder en minder uitspoelingsgevoelig. Dat durf ik te betwijfelen. Ook kunstmest is gevoelig voor uitspoeling. De industrie wordt echter geholpen door de definitie van dierlijke mest in de nitraatrichtlijn van 1991. Dierlijke mest wordt daar omschreven als uitwerpselen van dieren, ook als het gaat om de verwerkte vorm.
Deze laatste bijzin remt alle innovatie. Voor nutriënten uit andere organische materialen, zelfs menselijke urine, geldt deze beperking niet.

In Brussel begint een flinke strijd. Eerst vechten in het Europees Parlement, waar verschillende politieke families hun stokpaardjes erdoor willen drukken. Na de zomer moeten we eruit zijn. Dan staat er een nieuw gevecht voor de deur: met de lidstaten. Daarom kaart ik het nu al aan bij landen die hier interesse in kunnen hebben, zoals Duitsland en België.

Het Parlement en de lidstaten moeten er samen uit komen, voordat een voorstel een wet wordt. Bij elkaar duurt dat zeker tot 2018. Maar dit gevecht is het waard.

Meer: nieuweoogst.nu/nieuws/2017/…

10 reacties