'De troefkaart van de melkveehouderij'

Door ERWIN WUNNEKINK, De bestuurlijke drukte rondom het Landbouwakkoord is begonnen en namens LTO Melkveehouderij mag ik aan de sectortafel plaatsnemen. Om te proberen tot een akkoord te komen om problemen die 'we' met elkaar hebben op te lossen. Nu zal het niemand zijn ontgaan dat we het een en ander hebben op te lossen. Interessant aan zo'n tafel is dat je met heel veel verschillende partijen zit. En iedereen kijkt met zijn of haar eigen werkelijkheid naar een probleem. Toen ik na afloop naar huis reed, schoot me een citaat van Godfried Bomans door het hoofd: 'De geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst'. Kortom, ergens in de komende jaren kijken we terug op deze periode. Wellicht schudt men dan het hoofd over het bestuurlijke gepruts van de jaren twintig. Of kijkt men juist met bewondering terug op de keuzes die we hebben gemaakt. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar de toekomst. Want waar bijvoorbeeld akkerbouw de kaarten goed heeft liggen voor de eiwittransitie, staat melkveehouderij supergoed voorgesorteerd op actuele thema's zoals bodem, water, biodiversiteit en klimaat. Want dé kaart van de melkveehouderij is (blijvend) grasland. Het houdt water vast, neemt een groot deel van het jaar nutriënten op en er spoelt relatief weinig van uit. Het levert daarmee een bijdrage aan de waterkwaliteit. Het levert voeding voor grazers, weidevogels en planten en zorgt voor het bodemleven. Daarmee levert het een bijdrage aan biodiversiteit. Grasland bouwt organische stof op en legt daarmee koolstof vast. De bijdrage aan het klimaat is daarmee een derde belangrijke factor. Niet voor niets is blijvend grasland Europees beschermd en een basisvoorwaarde in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. En elk voordeel heeft zijn nadeel. Gras is totaal niet geschikt voor menselijke consumptie. En dan komt de koe in beeld. Want al eeuwenlang is Nederland goed in staat dat gras te benutten door er melk van te maken. Niet voor niets begon export van melk al in de veertiende eeuw. Welk probleem moeten we dan oplossen? Hoe we de maatschappelijke waarde die de melkveehouderij toevoegt omzetten naar een verdienmodel. Want het verdienmodel voor de bijdrage aan 'nooit meer honger' verschuift naar waardering voor 'hoogwaardig eten en hoogwaardig groen'.

We zijn in rap tempo terrein aan het verliezen

De vinger vol op de zere plek: Hij heeft niks met de paardenwereld maar ziet donders goed wat er aan het gebeuren is. Klaas Dijkstra hield laatst een lezing voor de leden van de VSN, de verenigde sportpaardenhandel Nederland. Al snel bleek de zaal gegrepen door zijn verhaal. Omdat het gepassioneerd gaat over onze paardentoekomst. ‘Als je het niet zelf regelt, dan wordt het straks voor je geregeld,’ zegt hij. En dan gaat het over goed georganiseerde èn goed gefinancierde clubs als Dier & Recht, Bont voor Dieren, Wakker Dier en Animal Rights, èn de politiek en de pers …. In zijn lezing vroeg Klaas Dijkstra de paardenhandelaren of ze wisten wie die mevrouw op de foto was: ‘Het is belangrijk om te weten met wie je te maken hebt! Laatst in de vleessector liet ik de foto van Sjoerd van der Wouw zien. Wie is die man met dat kale hoofd? De hele zaal kijken maar er gebeurde niks. Ze kenden hem niet. Dan denk ik: besef je nou echt niet wie dat is? Dan zeg ik: dit is nou de meneer die in 2012 een belangrijke communicatieprijs heeft gewonnen. Als de bedenker van het woord ‘plofkip’, van Wakker Dier. Ik was verbijsterd, had het niet zien aankomen. Bij de VSN liet ik Sarah Pesie zien, ze hadden geen idee. Al vier jaar is ze met Dier & Recht bezig om elk jaar acties op te zetten tegen de paardensport. Goed opgeleid, door opleidingsinstituten, gedrild, voorzien van geld. Joh, we verliezen het in de paardenwereld op alle fronten: geld, kennis en capaciteit.’

Landbouwminister snapt onrust over mestregels: moeten we verder over praten

Minister Piet Adema (Landbouw) begrijpt dat er onder boeren weer veel onrust ontstaan is over de mestregels. Die worden onder zware druk vanuit de Europese Commissie toch al dit jaar flink aangescherpt, terwijl het kabinet eerder nog had beloofd dat 2023 voor een aantal maatregelen nog een 'overgangsjaar' zou zijn. Dat laatste viel volkomen verkeerd in Brussel, waar men vindt dat Nederland zich gewoon aan de afspraken moet houden. Nu moeten boeren al vanaf maart voldoen aan strengere regels, tot woede van landbouworganisaties waar Adema momenteel mee onderhandelt over een grondige hervorming van de sector. "Daar moeten we verder over praten", laat Adema via zijn woordvoerder weten.Mest veroorzaakt onder meer watervervuiling en daar is Brussel bezorgd over. Door de aanscherping zal een aantal boeren bufferstroken langs sloten moeten aanleggen, waar geen mest uitgereden mag worden. Ook moeten landbouwers na de oogst bepaalde gewassen telen, zodat mest niet uit de grond spoelt. Adema wilde wel dat Nederlandse boeren aan deze regels zouden voldoen, maar hield ook rekening met 'de agrarische praktijk'. Hij erkende dat Nederland daarmee wellicht een juridisch 'geitenpaadje' had gezocht om de pijn voor boeren te verzachten. Komende dagen cruciaal Maandag zat de minister met verschillende landbouwgroepen aan tafel in het kader van het landbouwakkoord. Daarbij is ook gesproken over de aangescherpte mestregels. Agractie en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland zijn woedend over de gang van zaken rondom de zogeheten mestderogatie. Woensdag zal het onderwerp in de Tweede Kamer ter sprake komen tijdens een debat. LTO noemt de komende dagen "cruciaal". "De minister is aan zet."Agractie vroeg zich maandag af of er "met deze overheid wel afspraken zijn te maken". Volgens LTO is het nu nog maar de vraag of het nog gaat lukken om een landbouwakkoord te sluiten. "Hoe is het mogelijk dat, terwijl boeren al gezaaid hebben, de spelregels worden veranderd? Door Europa. Eenzijdig. Dat is onbetrouwbaar en onaanvaardbaar."'Stevig gesprek'Adema zei eerder al dat het kabinet zelf maatregelen neemt, mocht het niet lukken om tot een akkoord te komen. "Het landbouwakkoord is dé kans voor boeren om afspraken te maken over de toekomst van de landbouw." Hij erkent dat het gesprek maandag 'stevig' was. "We hebben als overheid ook veel werk te doen om het vertrouwen te herstellen.

Adema: mestmaatregelen gaan al op 1 maart in en niet pas volgend jaar

Het kabinet komt tegemoet aan kritiek van de Europese Commissie op het Nederlandse mestbeleid. Minister Adema zei na afloop van de ministerraad dat maatregelen over het uitrijden van mest ingaan op 1 maart en niet op 1 januari volgend jaar, zoals hij had gepland. Nederlandse boeren hebben al jaren een uitzonderingspositie om meer mest te mogen uitrijden dan boeren in andere landen. Nederland kreeg lang toestemming om van de regels af te wijken, maar de Commissie maakte vorig jaar duidelijk daarvan af te willen: er komt een overgangsperiode, waarin de Nederlandse boeren steeds minder mest mogen uitrijden. In 2026 moeten de regels voor Nederland hetzelfde zijn als in de meeste andere landen. Bufferzones Adema ging er tot nu toe van uit dat er dit jaar nog relatief weinig hoefde te veranderen. Zo werden boeren bijvoorbeeld nog niet verplicht om dit jaar al onbeplante bufferzones in te stellen. Maar Brussel nam daar geen genoegen mee en vond dat het kabinet dit jaar al concrete stappen moest zetten. Zo niet, zou de uitzonderingspositie van de Nederlanders boeren mogelijk in één klap verdwijnen.Adema zei na afloop van het kabinetsberaad dat hij bij het uitvoeren van de eerdere wensen van de Europese Commissie wilde "aansluiten bij de agrarische bedrijfspraktijk en daarbij een inschatting had gemaakt" hoe dat dan moest. Maar die inschatting is niet goed uitgepakt, erkende hij. De Europese Commissie had het liefst gezien dat de eerste maatregelen al op 1 januari van dit jaar zouden ingaan. "Maar dat halen we niet en we gaan het nu doen per 1 maart 2023."

Rutte: achteraf gezien zat kabinet fout met mestregels

ANP - Het kabinet heeft verkeerd ingeschat hoe Brussel zou omgaan met de mestregels voor boeren, erkent premier Mark Rutte. "Achteraf gezien is het fout en blijkt dat de ruimte waarvan we dachten dat-ie er was, er niet was", zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie. "Er was de gedachte: je kan iets meer tijd pakken." De strengere regels voor het uitrijden van dierlijke mest, gaan al in op 1 maart, in plaats van volgend jaar. Dit terwijl landbouwminister Piet Adema in zijn brief van begin december nog sprak van een "overgangsjaar". Daarop is bezorgd gereageerd door de Europese Commissie. Adema moest halsoverkop terugkomen van de internationale Grüne Woche in Berlijn om de beslissing te bespreken in de ministerraad. De bewindsman gaf vrijdag toe dat Nederland toch een "geitenpaadje" heeft gezocht, en Brussel op zijn beurt weinig ruimte laat. Volgens linkse partijen is het logisch dat de Europese Commissie geen coulance verleent. "Hoe vaak kun je verrast worden door Brussel?" vraagt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet zich af. Het kabinet zoekt "de randjes en de geitenpaadjes op", volgens PvdD'er Leonie Vestering. "En dan ga je nat." Vertrouwen Rutte erkende tijdens zijn persconferentie dat er "weinig vertrouwen in Nederland" is in Brussel. Dat zei stikstofminister Christianne van der Wal de afgelopen maanden ook meermaals. "Nederland, we geloven je niet meer", is de boodschap die zij steeds uit Brussel hoort. Juist op het gebied van natuur moet Nederland "eerst leveren". In een stikstofdebat in juni noemde de bewindsvrouw de argwaan van de Commissie jegens Nederland zelfs al in de context van derogatie-kwestie, zoals de mestuitzondering werd genoemd. "Europa gunt ons niets meer", zei Van der Wal toen. Hoewel verschillende partijen uit de Tweede Kamer dus vinden dat het kabinet de blokkade van de Europese Commissie had moeten zien aankomen, is het volgens Rutte "niet te garanderen dat het - ook in de toekomst - een keer zo gaat".

BBB-kandidaten bij Provinciale Staten zijn opportunistische gelukszoekers

BBB had aanvankelijk veel moeite om kandidaten te vinden voor de Provinciale Staten. Daar kwam verandering in toen de boerenpartij omhoog schoot in de peilingen. “Toen werden we bedolven onder de aanmeldingen”, aldus fractiemedewerker Femke Wiersma in NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/17/de-bbb-leden-in-friesland-klappen-voor-elke-kandidaat-2-a4154402 Op de lijsten voor de Provinciale Staten staan dus veel opportunisten die zich pas meldden toen duidelijk werd dat het via BBB makkelijk is om een baantje in de politiek te bemachtigen. Het gaat veelal om mensen zonder enige ervaring en om figuren die eerder met gedoe elders vertrokken. Zo is de lijsttrekker in Zeeland Kees Hanse. Bij de vorige Provinciale-Statenverkiezingen werd hij nog verkozen voor Forum voor Democratie. Die partij beleefde destijds haar electorale hoogtepunt, waarna de boel als een kaartenhuis in elkaar stortte. In Den Haag gaat menigeen ervan uit dat BBB eenzelfde lot beschoren zal zijn, schrijft politiek verslaggever Petra de Koning van NRC: “BBB doet het vast goed op 15 maart, daarna ontploft de boel.” Chris Aalberts, die de nieuwe rechtse partijen al jaren op de voet volgt, verwacht een vergelijkbaar scenario, schreef hij in september: “BBB wint in maart glansrijk de verkiezingen zoals Forum dat vier jaar eerder deed. Er is waarschijnlijk nog een overeenkomst: daarna hoort u nooit meer iets van al die Statenleden, behalve natuurlijk als er ruzie komt. Grote kans dat die er komt.”

Waarom ik naar het World Economic Forum in Davos ga

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van infrastructuur en waterstaat (CDA) is deze week in Davos voor het World Economic Forum. In dit stuk legt ze uit wat ze daar doet. Door Vivianne Heijnen Deze week ben ik in Davos bij de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum. Een conferentie waar voor sommigen een zweem van geheimzinnigheid omheen hangt en waar soms ook kritiek op is. Daarom vind ik het belangrijk om hier open uit te leggen waarom ik erheen ben gegaan en wat ik doe. Het is de tweede keer dat ik ben uitgenodigd om deel te nemen. Ik kreeg de uitnodiging vanwege de Nederlandse inzet voor een circulaire economie. In een circulaire economie gaan we niet alleen zorgvuldig om met onze grondstoffen, maar zorgen we ook dat producten langer mee kunnen en worden hergebruikt en er uiteindelijk zo goed als geen afval meer is. Nederland heeft stevige ambities op dit gebied: wij willen een circulaire economie in 2050. Geen plek voor deals Vorig jaar sprak ik in Davos onder andere met Citibank over de financiering van initiatieven op het gebied van circulaire economie. Ik hoorde inspirerende verhalen van jonge ondernemers die zich inzetten voor een duurzame wereld en ik sprak met de directeuren van grote frisdrankmerken over het Nederlandse statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes. Ik heb er geen deals gesloten of afspraken gemaakt. Daar is Davos ook helemaal niet de plek voor. Het is wel de plek waar ministers, directeuren en ondernemers samenkomen en waar dus kansen zijn om grote veranderingen in gang te zetten. En dat is nodig, want als we op de huidige voet verder gaan, hebben we binnen afzienbare tijd drie aardbollen nodig om te voorzien in onze vraag naar grondstoffen. Daarnaast helpt een circulaire economie om grondstoffen dicht bij huis te houden en verkleint het onze afhankelijkheid van de import van kritieke materialen. Afgelopen jaar was ik ook op de klimaattop in Egypte. Daar hebben tien nieuwe landen zich achter een Nederlands initiatief geschaard voor schoon zwaar wegverkeer. Deze landen delen de ambitie dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen rijden zonder uitlaatgassen. Het voorwerk voor dit soort afspraken – plannen en ideeën uitwisselen, ­elkaar inspireren – gebeurt op bijeenkomsten als het WEF. Ook dit jaar wil ik op het World Economic Forum aandacht vragen voor de kracht en de kansen van een circulaire economie. Zo bespreek ik er dit jaar de invulling van een mondiaal verdrag tegen plasticvervuiling. Niet alleen ministers zijn daarbij, ook directeuren van bedrijven als Coca-Cola en Unilever. En die hebben we nodig: als overheden alleen kunnen we de wereld niet duurzaam maken, we hebben ook de inzet van het bedrijfsleven nodig. Samen kunnen we echt het verschil maken. Zaadjes planten Daarnaast ben ik dit jaar bij een sessie over het verduurzamen van de Europese industrie. Ik zal daar pleiten voor het circulair inrichten van de cement- en staalsectoren om de gezamenlijke klimaatdoelen te halen. In Nederland hebben we goede voorbeelden van de inzet van circulaire bouwproducten, maar alleen als we dit op een mondiale schaal gaan toepassen, kunnen we echt stappen zetten. Ook is het belangrijk om geld te regelen om de circulaire economie te kunnen realiseren. Daarom lanceerde ik tijdens de klimaattop vorig jaar een roadmap die financiële spelers bijeen brengt om de beschikbare financiering voor de circulaire transitie te vergroten. In Davos wil ik dit traject breed onder de aandacht brengen om daarmee circulaire ondernemers te helpen echt op te schalen en te versnellen richting een volledig circulaire economie. Ik hoop in Davos andere deelnemers te inspireren en te overtuigen. Ik hoop mensen bij elkaar te brengen en nieuwe ideeën op te doen. Aan het einde van de week worden er geen verdragen of contracten getekend, maar hoop ik wel dat ik bij een aantal deelnemers een zaadje heb geplant: willen we iets doen aan het verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en milieuvervuiling dan moeten we gezamenlijk en mondiaal gaan inzetten op een circulaire economie. Dat is waarom ik deelneem aan het World Economic Forum. https://www.youtube.com/watch?v=jFGB30DpO_w

Flevoland probeerde uitkoop boeren met Schiphol af te stemmen

De provincie Flevoland heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan een poging tot het vormen van een inkoopkartel. Dat blijkt uit stukken die de provincie zelf online zette in het kader van de Wet Open Overheid (WOO) en uit gesprekken die de NOS daarover had met verschillende juristen.De provincie wilde met Schiphol afstemmen met welke boeren zou worden onderhandeld over het uitkopen van boerderijen vanwege de stikstofruimte die daardoor vrijkomt. Zo'n afspraak kan de prijs drukken en is niet toegestaan.In een mail zegt een ambtenaar van de provincie dat boeren mogelijk "met meerdere stikstofzoekers in gesprek zijn en op die manier de prijs opdrijven. Dat is marktwerking en [er is] niet altijd wat aan te doen, maar het kan handig zijn om hierover af te stemmen."Gedeputeerde Harold Hofstra (ChristenUnie) van de provincie Flevoland zegt in een reactie dat de provincie deze vraag alleen maar stelde om te weten wat er op dit gebied speelt in de provincie. Maar volgens juristen die de NOS sprak, mag Flevoland zich niet op deze manier bemoeien met de aankoop van boerderijen, omdat er voor boeren die hun bedrijf willen verkopen dan geen sprake meer is van een eerlijke markt."Het afstemmen tussen partijen is verboden onder het mededingingsrecht," zegt hoogleraar Pieter Kuypers van de Radboud Universiteit. "Beide partijen zijn hier opkopers van stikstofrechten en handelen daarmee als ondernemingen. Dan moet je je aan het mededingingsrecht houden."Lelystad AirportSchiphol heeft stikstofruimte nodig om Lelystad Airport te kunnen openen. Daar zouden al lang commerciële vluchten moeten opstijgen en landen, maar onder meer vanwege problemen met de stikstofvergunning ligt er op dit moment nog een spookvliegveld in de Flevopolder. Als Schiphol boeren uitkoopt, kan het de stikstofruimte die die boeren gebruikten inzetten voor de vergunning van zijn vliegvelden. Al eerder werd bekend dat het bedrijf boeren heeft uitgekocht in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, omwille van de vergunning van Schiphol zelf.De provincies zitten met deze aankopen van Schiphol in hun maag, omdat ze zelf ook boerderijen willen opkopen, bijvoorbeeld om infrastructurele projecten aan te leggen of om boeren zonder vergunning te kunnen legaliseren. Uit de WOO-documenten blijkt dat de provincie Flevoland vooral stikstofruimte probeerde te vinden voor de aanleg van een haven bij Urk.Om de prijs niet eindeloos op te drijven, kan afstemming voor ambtenaren handig lijken, maar het mag niet, zegt jurist Kuypers. "Ambtenaren lijken vaak te denken dat mededingingsrecht alleen geldt voor ondernemingen, maar ook overheden moeten zich eraan houden als ze zich bezighouden met economische activiteiten. Of ze nu een gemeente, een provincie of een waterschap zijn."Reactie provincie FlevolandDe provincie Flevoland zegt met de hierboven genoemde mail nooit te hebben gepoogd om de prijs te drukken. "Wij zijn in Flevoland gebiedsregisseur", zegt gedeputeerde Hofstra. "Wij gaan dus ook in overleg met partijen om te vragen: wat zijn jouw plannen? Waar ben jij mee bezig? En in dit kader sturen wij die mail dus ook richting de Schipholgroep."Toch erkent hij dat de provincie ook de kosten in toom wilde houden. "Het is het goed recht van boeren om een goede prijs voor hun boerderij te krijgen. Maar het gaat ook om overheidsgeld dat we inzetten. Ik hoor ook gewoon goed en gedegen om te gaan met dat geld. Dus vanuit dat perspectief stelden we wel degelijk een geëigende vraag. We willen niet onnodig overheidsgeld uitgeven."Dat juristen dat als het illegaal beïnvloeden van de prijs zien, verwerpt hij. "Ik ben geen jurist, maar ik ben het daar niet mee eens. Ik snap dat hoogleraren kunnen denken dat de suggestie wordt gewekt, maar lees nog maar eens goed wat er in de mail staat."Dilemma provinciesDe gepubliceerde mails illustreren een dilemma waarmee provinciebestuurders worstelen. Enerzijds willen ze niet te veel betalen doordat overheden tegen elkaar opbieden. Anderzijds hebben boeren recht op een eerlijke prijs voor hun stikstofrechten en die krijgen ze niet als er achter hun rug om afspraken worden gemaakt of informatie wordt uitgewisseld.Het kwam uiteindelijk niet tot dergelijke afspraken tussen Schiphol en de provincie Flevoland. In een reactie aan de provincie stelde een medewerker van het vliegveld dat er op dat moment niet werd gepraat met boeren uit Flevoland. Desondanks, zeggen juristen, is alleen al het voorstel van Flevoland tegen de wet. Dat zou volgens hen voldoende kunnen zijn voor toezichthouder ACM om een onderzoek te starten.

Melkveehouders Gerda en John willen niet wijken voor militaire kazerne

Melkveehouders John en Gerda Meijer begrijpen niet dat het Rijk een grote kazerne wil neerzetten op hun land. Het tweetal heeft aan het Erkemederpad een veebedrijf van 55 hectare met 170 melkkoeien. Het is één van de acht boerderijen die op de grond staan waar Defensie mogelijk de kazerne wil bouwen. John en Gerda Meijer vinden dat plan absurd. Ze hopen dan ook dat de plannen snel van tafel gaan. John luisterde op vrijdag 2 december naar Omroep Flevoland en hoorde daar over de plannen van Defensie om in Zeewolde een kazerne te bouwen. Hij vroeg zich af of collegaboeren zouden weten waar dit is. Om half vier ’s middags diezelfde dag reed hij naar huis om koffie te drinken en bij aankomst stonden er twee mannen van Defensie voor de deur. Daar werd het echtpaar verteld dat hun bedrijf onderdeel is van de voorkeurslocatie voor een superkazerne. "Ik schrok me echt rot", vertelt Gerda Meijer. "Op dat moment heb je dan ook echt geen woorden. Absurd." [quote:Gerda Meijer, melkveehouder:"Je probeert het weg te stoppen, maar het is er 24/7"] Stel moest al eerder noodgedwongen verhuizen De plannen van de kazerne roepen direct herinneringen op aan jaren geleden. John en Gerda wonen nu zo’n acht jaar in het gebied de Zuidlob, nadat ze al eerder moesten verhuizen voor plannen van het Rijk. Het gezin woonde aan de Dodaarsweg in Zeewolde en moest daar weg voor de de plannen van Defensie. Dat zou een natuurlijke verbinding worden tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, maar dat plan ging uiteindelijk niet door. "En nu krijgen we weer te horen dat we moeten vertrekken", vertelt John. "We zijn er echt niet blij mee."de plannen van Defensie"Je probeert het weg te stoppen. Maar het is er 24/7", vertelt Gerda. Samen met de zeven buren schreven ze dinsdag de plannen van Defensie met een reeks bezwaren. De ondernemers zijn nu druk bezig om hun kant van het verhaal over het voetlicht te brengen. Inmiddels zijn er contacten gelegd met de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland en de Eerste Kamer. "We hopen op deze manier toch de mensen te kunnen overtuigen dat het niet een goed idee is om alles wat groen is in te leveren voor wat grijs is." Lobby van Verbeek Volgens Gerda Meijer is Flevoland niet geschikt voor ‘hyperscale’ scenario’s. Toch heeft de plannen van Defensie Leen Verbeek gelobbyd voor deze kazerne in Zeewolde. Burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde liet dinsdagavond weten niet op de hoogte te zijn geweest van deze lobby. Ook zei Gorter dat een grootschalige kazerne de plannen van Defensie van het college van burgemeester en wethouders. John en Gerda Meijer hopen dan ook dat het college van Zeewolde zich ervoor gaat inzetten om het beoogde kazernegebied agrarisch te houden.

Piet Hermus: 'Boer is het beroep van de toekomst'

Boer is het beroep van elke beschaafde toekomst. Zolang een beschaafde mensheid bestaat, zullen er boeren zijn. De vraag is: wat voor landbouw en boeren zullen dat zijn en hoeveel? Zullen het vrije boeren zijn of horige boeren, als semislaafgemaakten van grote industriële agrobedrijven enerzijds en welvarende Herenboeren-burgercollectieven anderzijds? Dit verhaal heeft twee kanten. Boer is immers naast dat andere oerberoep met dezelfde oerklank misschien het eerste echte oerberoep. Toen de mensheid zich beschaafde, geen jager-verzamelaar meer was, zich vestigde, ging ze aan landbouw doen. We gingen graan en andere gewassen verbouwen en vee houden. De bodem bewerken, bemesten, deze soms uitputten. Landbouw is het fundament van de beschaving. Alle andere beroepen, alle andere economische en sociale sectoren staan hierop. Vlak na de oorlog waren er ruim 400.000 vrije boeren, nu nog 50.000. De afgelopen jaren hoorde ik een paar keer dat er 8.000 overblijven, 2 procent van wat het ooit was. Wie blijven er dan over? Misschien dat een aantal van ons zijn kans schoon ziet? Hoe solidair moeten we met die 2 procent willen zijn? Zijn dat nog wel boeren? Zelf ben ik een stoppende boer. Ik zie die race naar de bodem van groter en zogenaamd efficiënter niet als per se positief. Ja, de mensheid zal gevoed moeten worden, maar ten koste van wat en hoe? Landbouw is het fundament van de beschaving PIET HERMUS, AKKERBOUWER IN ZEVENBERGSCHEN HOEK Sommigen menen dat er meer boeren nodig zijn, 500.000 met 100.000 werkpaarden en dat Schiphol kan sluiten. Maar dan hebben we ook weer de paardentram nodig. Hoe moeten we al die paarden voeden? Want voeding is immers energie. Wat is wijs? Of zogenaamd efficiënt met heel veel, nu fossiele energie-input, zoals grote trekkers, die veel energie kosten om te maken en laten draaien. Wat is het energierendement echt? Niemand weet het. Als we het al weten, dan vinden we het echte verhaal te spannend en houdt elke groep en elk individu zich vast aan eigen sprookjes. We kiezen daar de gewenste politici bij. Wist u dat ik twintig jaar geleden als Kamerkandidaat voor Leefbaar Nederland [url=https://www.prikkebord.nl/topic/41462/]een digitaal verkiezingsdebat won[/url], georganiseerd door Co Scholten, nu moderator van Prikkebord en webmaster van Agrifacts, waaraan destijds gerenommeerde Kamerleden deelnamen? Ik won omdat ik een echte boer ben die vanuit logica over de wereldwijde maatschappij denkt, niet alleen vanuit het eigen erf. Al die mooipraters van alle partijen mogen bij mij in de leer. Dat laatste zal nooit gebeuren. Ik wens u een gelukkig 2023. https://thumbs.tractorfan.nl/groot/o/onbekend/1504084-piet-hermus-aan-het-ploegen.jpg

Grasbaal


Topics
2.788
Reacties
11.314
Volgers

Over mij

Woonplaats: Spanbroek
Leeftijd: 58jr
Laatst online: 1min geleden

Westfriese bourgondiër met een agrarisch hart

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering