Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur

Negen natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming spreken vanavond in het Catshuis met premier Rutte en minister Schouten over de stikstofcrisis. Ze vinden dat de Nederlandse natuur is verwaarloosd en presenteren vanavond een gezamenlijk plan van aanpak. Ze vinden dat Den Haag een langetermijnvisie moeten ontwikkelen, in plaats van het "paniekvoetbal" dat nu wordt gespeeld. Daarbij moet de landbouw worden omgevormd. Er moet geld komen om boeren uit te kopen en de veestapel in te krimpen. De overgebleven boeren moeten overgaan op een systeem waarbij natuurbehoud onderdeel is van de bedrijfsvoering. "Het gaat ontzettend slecht met de natuur in Nederland", zegt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is te veel stikstof, waardoor soorten planten en dieren verdwijnen. Maar zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving. Het is tijd om te investeren in natuur. En dat kan samen met de boeren." Investeren in tijd en geld De natuurorganisaties zijn het niet eens met de aanpak die het kabinet lijkt te kiezen. "De overheid wil kijken of er gebieden gehergroepeerd kunnen worden. Daarbij verdwijnen ook gebieden. Maar we moeten geen afscheid nemen van de natuur, we moeten er juist in investeren", zegt Schuijt. Er moet een netwerk komen dat de natuurgebieden met elkaar verbindt, vinden de natuurorganisaties. Dat plan ligt er al, uit de jaren 90. "De Natura 2000-gebieden zijn nu vaak kleine postzegels, die kwetsbaar zijn. Hoe groter het gebied, hoe meer planten en dieren bestand zijn tegen druk van buitenaf", stelt Schuijt. "Dat kan alleen als we ook de stikstof reduceren. Daarvoor is het nodig om de landbouw te hervormen", vinden de natuurorganisaties. De landbouw is nu de belangrijkste veroorzaker van stikstofuitstoot. Volgens WNF-directeur Schuijt kan de landbouw deel van de oplossing zijn. "We polariseren nu heel erg: landbouw is een probleem of natuur is een probleem", zegt ze. "Maar je moet naar een langetermijnaanpak om de natuur robuuster en sterker te maken en we moeten de boeren mee krijgen om de omslag te maken naar een kringlooplandbouw. Daarvoor is tijd en geld nodig." Green Deal van Timmermans De negen natuurorganisaties, naast Greenpeace, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming ook Milieudefensie, LandschappenNL, Natuur en Milieu Federaties, Milieudefensie en SoortenNL, zien de huidige situatie ook als een kans. "Laten we eindelijk die omslag waar we al zo lang om vragen, maken", zegt Schuijt. "Met de stikstofproblemen, de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans en de klimaattop in Madrid is de tijd er rijp voor."

Eerste Kamer wil spoedwet stikstof toch voor Kerst behandelen

De Eerste Kamer wil de spoedwet stikstof toch nog voor het kerstreces behandelen. Dat hebben de woordvoerders vandaag besloten. Minister Schouten moet vooraf nog wel een stapel vragen beantwoorden over de juridische houdbaarheid, garanties voor natuurgebieden en voorrang voor woning- boven wegenbouw. Het kabinet hoopt dat de wet nog dit jaar wordt aangenomen, zodat de bouw snel kan worden vlot getrokken. Maar de oppositie trapte vorige week op de rem. Vanmiddag besloot een meerderheid om komende maandag te bekijken of alle schriftelijke vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en het debat alvast 'met potlood' voor dinsdag in de agenda te zetten. Het is de bedoeling er nog dezelfde dag over te stemmen. GroenLinks De spoedwet stikstof is vorige week aangenomen door de Tweede Kamer. Behalve de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden de SGP, 50Plus en het lid Haga voor. Of de wet het in de Eerste Kamer gaat halen, is nog onzeker. De coalitie heeft daar, ook met de stemmen van de SGP en 50Plus, geen meerderheid. Minister Schouten en minister Hoekstra zijn inmiddels bij fractievoorzitters in de Tweede Kamer aan het peilen of zij nog overgehaald kunnen worden. Zij zijn vanmiddag bij onder anderen Klaver van GroenLinks langsgeweest. Het blijft niet bij deze spoedwet. De commissie-Remkes, die het kabinet heeft ingesteld om advies te geven over de stikstof-problematiek, is nog volop aan het werk. De commissie onder leiding van oud-minister Remkes, die inmiddels ook waarnemend burgemeester van Den Haag is, bracht in september al een advies uit voor de korte termijn. Op basis daarvan is onder meer besloten om de maximumsnelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur. Die maatregel gaat in maart in. Remkes komt naar verwachting vrijdag met een tweede advies, over de weidegang van koeien. Nu moeten boeren eigenlijk een vergunning aanvragen om hun koeien naar buiten laten. De adviescommissie zei in het eerste advies dat er een gedoogstatus moet blijven bestaan, want koeien in de wei veroorzaken minder stikstofuitstoot dan koeien op stal. Deze week komt er een extra advies over al dan niet verplicht weiden van vee. Een derde advies, over de luchtvaart, verschijnt naar verwachting in de eerste week van januari. Eerder zei Remkes dat voor het eind van dit jaar klaar kon zijn, maar dat lukt net niet. In dit advies zal het ook gaan over natuurvergunningen voor Schiphol, Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Eindhoven Airport. Volgens milieuorganisaties hebben de luchthavens ten onrechte niet zo'n vergunning. Remkes moet daar duidelijkheid over geven. In mei komt het vierde advies van de commissie-Remkes, over de aanpak van het stikstofprobleem op de lange termijn. Dat zal naar verluidt vooral gaan over mogelijke maatregelen voor de industrie en scheepvaart.

Boeren dreigen met terroristisch verzet, grootspraak?

Boeren dreigen met terroristisch verzet, dat moet wel domme grootspraak zijn Het belegeren van distributiecentra en het frustreren van de voedselvoorziening lijkt erg op een oorlogsdaad, meer in het bijzonder op terrorisme in de zin van de wet Zo hee, de boeren en de bouwers zijn heel wat van plan. Zij willen met hun trekkers en hun shovels de grote distributiecentra van bedrijven als de supermarktketen Jumbo omsingelen en isoleren zodat de voedselvoorziening aan de Nederlandse bevolking stokt. De Farmers Defense Force lijkt de spil te zijn van dit streven en het gerucht gaat dat de strijders van Duindorp zich ook al bij deze coalitie hebben aangesloten. Hun zwaar vuurwerk zal goed van pas komen. Het is moeilijk voorstelbaar dat deze plannen daadwerkelijk doorgaan. Het is waarschijnlijk bedoeld als een dreigement om de urgentie van de boeren- en bouwerseisen nog eens te onderstrepen want als je zulke dingen van plan bent, moet je er niet van tevoren hoog over van de toren blazen. Dan worden je doelwitten namelijk afdoende beveiligd. De activisten hebben nog een probleem. Het belegeren van distributiecentra en het frustreren van de voedselvoorziening lijkt erg op een oorlogsdaad, meer in het bijzonder op terrorisme in de zin van de wet. Er wordt immers op een gewelddadige wijze de burgers schrik aangejaagd terwijl men ook nog eens probeert de autoriteiten tot een bepaalde gedragslijn te dwingen. Eveneens met geweld of de dreiging daarmee. Terrroristen krijgen de kans om met de handen omhoog uit hun trekkers te komen. Anders wordt het vuur geopend. De overlevenden – zo die er zijn – kunnen rekenen op zeer zware gevangenisstraffen. Pantserwagens tegen trekkers. Granaten in die lui hun mik. Dat zouden we immers ook doen als een detachement van de kalief zich voor de deur van het Jumbo distributiecentrum vertoonde. Nee, die plannen, dat is allemaal maar grootspraak. Geloof me. Ze zijn niet helemaal van hun eigen varkens en kistkalveren besnuffeld. Domme grootspraak.

Drentse boer bedenkt oormerk om uitstoot koeien te meten

Kringloopboer Maurits Tepper uit Leutingewolde heeft een systeem bedacht waarmee de stikstofuitstoot per koe kan worden gemeten. Want meten is weten en gissen is missen, zo is zijn redenatie. Kringloopboer Maurits Tepper uit Leutingewolde heeft een systeem bedacht waarmee de stikstofuitstoot per koe kan worden gemeten. Want meten is weten en gissen is missen, zo is zijn redenatie. Volgens de huidige rekenmodellen mag kringloopboer Maurits Tepper uit Leutingewolde honderd koeien houden, terwijl hij veel minder stikstofuitstoot heeft dan een 'gewone' boer. "Wij voeren hier alleen gras. En we doen aan weidegang, waardoor we een vijfde minder uitstoten omdat de urine en de poep in de wei minder wordt gemengd. Daardoor komt minder ammoniak vrij en stoten we minder uit", vertelt Tepper. Vreemd is het volgens Tepper dat een bedrijf dat de koeien krachtvoer geeft óók honderd koeien mag hebben, terwijl zo'n bedrijf veel meer uitstoot. "En stel dat dit andere bedrijf veel meer kunstmest gebruikt. Dat mag. En dat bedrijf mag dan honderd koeien houden en ik mag ook nog steeds maar honderd koeien houden," zegt de boer. Oormerk meet tijd buiten Tepper heeft een simpel systeem bedacht om de uitstoot per koe te meten. "Het huidige oormerk van de koe is een registratienummer dat is gekoppeld aan de databank van de overheid. In dat oormerk staat ook om welke koe het gaat. Als de koe langs een poortje loopt 'meldt' deze koe zich." Op die manier kan worden gemeten hoe lang een koe in de wei is en daarmee hoeveel een bepaalde koe uitstoot. Zo kan Tepper aantonen of hij aan de normen voldoet. "Anders ga je gissen en verkeerde maatregelen nemen. En dat moeten we niet willen."

Landbouw Collectief verwacht daadkracht van Minister!

Op 20 november bood het Landbouw Collectief Minister Schouten een gedegen plan aan, waarmeeper direct de stikstofimpasse kan worden doorbroken en de bouw weer kan gaan bouwen. Het LandbouwCollectief heeft na drie bijeenkomsten op ambtelijk en ministerieel niveau, gisteren een vierde overleg gehad met de Minister om knopen door te hakken. Helaas zonder resultaat. De Minister voegt niet de daad bij het woord om de stikstofimpasse te doorbreken. Het Landbouw Collectief heeft sinds 24 oktober snel geschakeld en gewerkt aan een breed gedragen oplossing. Zich bewust van het belang en de noodzaak om een economische recessie te voorkomen heeft het Landbouw Collectief de hand uitgestoken, ze wil onderdeel zijn van de oplossing zonder de oorzaak te zijn van het probleem. Helaas lukt het niet om tot concrete afspraken te komen met de Minister, ze laat het Landbouw Collectief in het ongewisse. Inmiddels zijn we bijna 7 maanden verder na de uitspraak van de Raad van State, waarbij de PAS werd afgeschoten. Sindsdien is veel tijd verloren gegaan, waarbij de sectoren maandenlang niet serieus zijn genomen. Na het debacle met het kabinetsbesluit van 4 oktober en de opvolgende provinciale beleidskaders van 8 oktober, die achteraf allemaal niet goed doordacht bleken, blijft de stikstofimpasse voortduren. Het Landbouw Collectief verwacht van de Minister een akkoord op haar plan. De beste garantie om daadwerkelijk tot vermindering van de stikstofuitstoot te komen, en dat al op heel korte termijn. Niet alleen goed voor natuur en economie, maar ook voor terugkeer van de rust in de samenleving.

Kunstmest is Heroine

De mest zo opwaarderen zodat je geen kunstmest meer nodig hebt is een heel goed plan. Het klinkt simpel maar het scheiden van de mest en urine is nog wel een dingetje.... Afkicken van kunstmest is misschien wel net zo moeilijk als afkicken van heroine. [quote],Als je poep en pies mengt, krijg je ammoniak en begint het rottingsproces. Het begint te gisten en er ontstaan gassen die gaan broeien. Gevaarlijk ook nog. Ik hoor wel eens over drijfmestkelders die ontploffen.’’ Dus hou de poep en pies gescheiden. Dat kan door middel van een aangepaste stalvloer. Vloeistoffen gaan door een doorlatende kunststofvloer en worden ‘benedendeks’ of elders opgevangen. De mest wordt van de vloer opgeveegd en hergebruikt. ,,Daarvoor kun je robots gebruiken die zelfstandig door de stal gaan. Ze hebben hetzelfde formaat als de automatische grasmaaiers en werken volgens hetzelfde principe. Ze collecteren de mest en brengen het naar een verzamelpunt. Zonder urine is de mest bruikbaar als goede, agrarische bemesting. Met bijkomende voordelen. De veehouder hoeft niet te betalen voor het op het land van zijn buurman uitrijden van zijn gier. De akkerbouwer hoeft niet dubbel te bemesten en hoeft geen – dure – kunstmest te gebruiken naast de goede mest. Ook urine is herbruikbaar. Daar kun je mineralen uit filteren.’’ https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191203_40740365/minder-vee-de-oplossing-voor-het-stikstofprobleem-welnee-zegt-directeur-dierwetenschappen-martin-scholten [/quote]

Kabinet en provincies op hoofdlijnen akkoord over stikstofaanpak

[b]De provincies en het kabinet zijn het in grote lijnen eens over stikstofmaatregelen om de vergunningverlening voor boerenbedrijven en de bouw weer op gang te helpen. "We zetten de puntjes nog op de i, begin volgende week presenteren we de plannen", zegt minister Schouten van Landbouw na overleg met de twaalf provincies in Utrecht.[/b] De nieuwe regeling is voor boeren soepeler dan de normen die in oktober door sommige provincies werden voorgeschreven. De boerenprotesten tegen de maatregelen lijken effect te hebben gehad. Er wordt nu één lijn getrokken in alle provincies, zegt Schouten. De versoepeling zit in de stikstofruimte die boeren tot hun beschikking hebben als ze gaan verbouwen of verkopen en een nieuwe vergunning krijgen. Die stikstofruimte wordt in het akkoord berekend op basis van de grootte van de stal; sommige provincies gingen in oktober nog uit van het aantal dieren dat daadwerkelijk in de stal staat. Dat is vaak een lager aantal dan waar in de stal ruimte voor is. [b]Nieuwe vergunning[/b] De regels gelden alleen voor nieuwe vergunningen. Als de boer blijft boeren met de koeien die hij heeft en zijn boerderij staat niet in de buurt van een bedreigd natuurgebied verandert er niets. Pas als hij iets met zijn bedrijf wil gaan doen en dus een nieuwe vergunning nodig heeft, komt de nieuwe rekensom in beeld. Vrijdagmiddag zat minister Schouten van Landbouw met bestuurders van de twaalf provincies om tafel om op één lijn te komen. Het was de bedoeling dat Schouten vandaag al een akkoord zou presenteren, maar dat is niet gelukt. Toch zegt Schouten tevreden te zijn: "Ik ben heel blij dat we het nu eens zijn over de lijn."

PFAS-norm omhoog: 'Maar dit komt te laat, dit jaar is eigenlijk al verloren'

De verachtvoudiging van de 'PFAS-norm' zou de bouw na een impasse weer op gang moeten helpen. Toch gaat bij veel bouwbedrijven de vlag niet uit. "Dit komt gewoon te laat. Dit jaar heb je verloren", zegt Marco de Rijk van Niezen Transport. Eerst even terug naar oktober. Toen maakten veel Nederlanders kennis met de term PFAS, een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk en vervuilend zijn. Het kabinet legde de bouw een scherpe norm op: als meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bouwgrond in de bodem zit, mag er geen grond meer verplaatst worden. Concreet betekende dit dat de bouw in Nederland op zijn gat lag, want meer dan 85 procent van de getest grond zat boven die norm. Daardoor kwamen veel bouwprojecten voor bouwbedrijven, baggeraars en grondverzetsbedrijven stil te liggen. Bronnen in Den Haag meldden gisteren dat de norm vandaag omhoog gaat naar 0,8 microgram per kilo grond. Het kabinetsbesluit hierover wordt eind van de middag verwacht. De grote vraag is nu of deze verhoging voldoende is. 'Geeft lucht, maar problemen blijven' "Acht keer hoger, dat lijkt heel wat. Maar per saldo heb je het dan alsnog over een best lage grenswaarde", zegt Paul Vogelaar, directeur bij Van Oord, een groot baggerbedrijf. "Het geeft lucht, zeker voor kleine projecten. Maar ik denk dat er voor grotere projecten problemen blijven bestaan." Door de omvang van Van Oord, een van de grootste baggerbedrijven ter wereld, heeft Vogelaar niet direct veel last gehad van de PFAS-maatregel. "Maar om alles goed te laten verlopen hebben we wel waardig wat extra mankracht ingezet. Dat geld krijg je niet meer terug." Bedrijven die zich bezighouden met het verplaatsen van grond of hiervan afhankelijk zijn, zeggen inmiddels voor een miljard euro aan schade te hebben geleden. Verschillende werkgeversorganisaties bereiden daarover een claim tegen bij de overheid. Werkgevers vrezen dat de PFAS-crisis in de bouw voor het einde van het jaar zo'n 6000 banen heeft gekost. 'Had maand eerder gemoeten' De actiegroep Grond in Verzet noemde de maatregel van het kabinet gisteren een mooi begin. "Maar of het genoeg is, weet ik nog niet", zegt woordvoerder Klaas Kooiker. "Dat hangt af van de voorwaarden die aan de norm van 0,8 zitten. Dit had een maand eerder gemoeten." Daar sluit Marco de Rijk van Niezen Transport in Duivendrecht zich bij aan. "We hebben nog drie weken tot de kerstvakantie. Dan zijn alle aannemers twee weken dicht. Wij zijn er nu gelijk klaar voor, maar in zo'n korte periode start je niet veel projecten meer op. Dit jaar heb je dus al verder verloren." Dit is waarom veel bedrijven nu last hebben van PFAS: De periode waarin deze maatregel is opgelegd maakt het voor bouwbedrijven extra pijnlijk, zegt De Rijk. "De maanden september tot november is normaal om vlees op de botten te kweken voor de winter, maar dat wordt hierdoor een schraal stukje vlees." Begin volgend jaar zijn de problemen bovendien niet voorbij. De Rijk benadrukt dat de verhoging van de PFAS-norm volgens de uitgelekte informatie een tijdelijke maatregel is. "We moeten na de kerstvakantie verder zien. Als het een strenge winter wordt staan we alsnog te kijken. We hebben in de bouw bovendien te maken met een betaaltermijn van 60 dagen", zegt De Rijk. "In januari en februari merk je dus pas écht dat het geld niet binnenkomt."

DDB publiceert informatie over site RFC en ratings

[b]Persbericht [/b] Op de site van Melkvee.nl [url=https://www.melkvee.nl/artikel/227283-frieslandcampina-wijst-kritiek-van-de-hand/]werd op 22 november j.l. [/url]door Jan Willem Ter Avest, woordvoerder van FrieslandCampina, gereageerd op het DDB persbericht: RFC Ongenaakbaar op de Amersfoortse apenrots. In zijn reactie stelt Ter Avest onder andere dat, zodra Fitch of Standard & Poor’s een rapport publiceren, FrieslandCampina dat altijd zo snel mogelijk plaatst op haar website met een link naar het rapport. Op 22 november was de beoordeling van Fitch over 2019 inderdaad te vinden op de website van FrieslandCampina, aldus Melkvee.nl. “De rating en de link naar het rapport, stonden al die tijd op de site. Ik ben het dus oneens met de bewering dat wij informatie zouden hebben achtergehouden”, aldus Ter Avest. De DDB voelt zich genoodzaakt hierop te reageren aangezien wij vinden dat Ter Avest met deze uitspraken onze integriteit aantast. De DDB heeft bewijs in bezit, die het tegendeel aantoont van hetgeen door Ter Avest wordt gesteld omtrent de publicatie van de ratings. Op de RFC site stond op 16 november 2019 slechts het Fitch rapport van 2018. Aangezien het persbericht van Fitch al dateert van 17 september 2019, had dit bericht op 16 november zeker zichtbaar moeten zijn op de RFC site onder credit ratings. Dit was niet het geval. Aantoonbaar heeft RFC pas na 16 november de site aangepast. Ook ten aanzien van de rating van Standard & Poor’s d.d. 19 april 2019 , heeft er zeker tot en met 16 november ten onrechte als rating een BBB+ /A-2waardering gestaan. Terwijl de rating van april 2019 door S&P was bijgesteld naar een BBB /A-2 rating. Ook dat wordt aangetoond met het bewijs van de DDB. Daarom herhaalt de DDB dat RFC de leden essentiële informatie heeft onthouden. Informatie die de leden vóór aanvang van de RFC najaar bijeenkomsten, hadden moeten kunnen vinden om een oordeel te kunnen vellen over de kredietwaardigheid van RFC. Door te blijven volhouden dat de ratings wel én correct op de site stonden, voed RFC de vertrouwenscrisis. Of wil RFC dezelfde kant op als ABN AMRO die door de rechter werd beboet voor het niet tijdig melden van gevoelige informatie die belangrijk was voor haar aandeelhouders? De screen shot van de site van frieslandcampina.com op 16 november is te vinden op de DDB-site: http://www.ddb.nu/site/assets/files/4977/20191123_-_print_screen.pdf Namens het DDB Bestuur, Sieta van Keimpema, voorzitter

'Het Landbouw Collectief biedt boeren weinig zekerheid'

"Het voorstel van het Landbouw Collectief om de uit de stikstofimpasse te komen bevat alleen oplossingen voor de korte termijn. Voor de lange termijn wordt geen duidelijkheid geboden en een enorm financieel risico genomen door de inzet op vooral technologische maatregelen die veel kosten. De boer gaat hier extra risico lopen, want het leidt tot meer kosten en de vraag is waar die terugverdiend worden." Dat stelt Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut. "Op de wereldmarkt zoals die nu bediend wordt, is geen hogere marktprijs te realiseren. Dus wordt de druk op verhogen productie en besparing op kosten groter, met als gevolg een failliet landbouwsysteem. Er is echt een systeemwijziging noodzakelijk om zowel aan de boer als ook de natuur toekomstperspectief te bieden." Voor de korte termijn wordt ingezet op warme sanering varkenshouderij en 3 maatregelen in de melkveehouderij. Dit zijn grotendeels goede maatregelen die aansluiten bij de brief van het kabinet, weinig kosten en wanneer goed uitgevoerd leiden tot kostenbesparing. Dit zou ook een mooie eerste stap zijn richting kringlooplandbouw. Voor de lange termijn wordt ingezet op een periode van tenminste 10 jaar waarbinnen de boer af is van telkens nieuwe regels en maatregelen. Dit is een te waarderen en respecteren streven, maar het voorstel van het Landbouw Collectief sluit hier volgens Erisman niet bij aan. Geen lange termijn duidelijkheid en een enorm financieel risico Het ontbreekt volgens Erisman aan een lange termijn doel voor de reductie van ammoniak en stikstofoxiden uit de landbouw gekoppeld aan de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden, iets wat de Raad van State wel noodzakelijk acht. Ook de natuur wordt zelf ter discussie gesteld. Verder is het voorstel alleen op ammoniak gericht terwijl de maatregelen negatieve effecten hebben op bodem, water, klimaat en biodiversiteit. Ook loopt de boer een heel groot financieel risico en moet er geïnvesteerd worden in technologische maatregelen waarvan de vraag is of die voldoende werken. Extensieve bedrijfssystemen Eriman vindt het bemoedigend dat ook de extensieve bedrijfssystemen genoemd worden, evenals grondgebonden melkveebedrijven met emissiearme bedrijfsvoering en inzet van dierlijke mest ter vervanging van kunstmest. Er is onderzoek nodig voor onderbouwing van de besparingen, economie en kostprijs. In de praktijk zijn er al voorbeelden van dit soort bedrijven. Deze bedrijven hebben hogere marges dan andere boeren en presteren veel beter op alle milieu en klimaateffecten, blijkt uit cijfers van de Wageningen University & Research. bron: Louis Bolk Instituut

Stikstofcrisis: eigen schuld, dikke bult

PvdA wil de maximumsnelheid naar 80 km/u terugbrengen. GroenLinks wil wellicht dat u helemaal niet meer aan het verkeer deelneemt. D66 wil dat u zoveel migranten opneemt, en teruggaat naar de moedernatuur. Het kan nog gekker worden. Een Hollands tafereel lijkt soms op een theaterstuk zonder een aanwijsbare regisseur. Thans wordt Nederland letterlijk vertraagd. Een aantal infrastructurele activiteiten dreigt vast te lopen. Natuurlijk zoekt iedereen naar de aanstichter (de regisseur) van deze ellendige toestand: de ijzeren greep van klimaatreligie, met eigen priesters en medicijnmannen. De rationaliteit, de redelijkheid van politieke besluitvorming is ver te zoeken. Op klaarlichte dag worden er sprookjes verkocht. Zo onthulde de Telegraaf dat de verwachte spectaculaire groei van de groene banen tot volksverlakkerij behoort: het werkgelegenheidseffect op lange termijn is nul! Waar een geloof, in welke vorm dan ook, met politiek, wetenschap en media vermengd wordt, leidt dat onvermijdelijk tot onoplosbare conflicten. Het is niet onbegrijpelijk dat wij de politici, nu in het geval van de stikstofcrisis, verantwoordelijk houden voor de gevolgen daarvan. VVD en CDA worden in de opiniepeilingen op de beklaagdenbank gezet. In werkelijkheid hebben deze partijen verre van een meerderheid om naar eigen inzicht te kunnen handelen. Een meerderheid, daar gaat het om. Hier wijs ik naar u, de kiezer. Ook u bent verantwoordelijk voor dit Hollandse tafereel. Hoezo wij? Meer: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/675928653/stikstofcrisis-eigen-schuld-dikke-bult

Rekenmodellen maken Nederland kapot

[b]Opinie door Guus Berkhout Politieke rekenmodellen brengen ons land in een economische crisis. Stop er mee en ga meten.[/b] De uitkomsten van rekenmodellen worden volledig bepaald door wat de modellenmakers erin stoppen. Je kunt een model zo inrichten, dat eruit komt wat je graag wilt zien. In overheidsinstituten zijn wetenschappers bereid modellen zo in te richten, dat de uitkomst het beoogde overheidsbeleid bevestigt. Vervolgens wordt glashard beweerd dat die uitkomst wetenschappelijk verantwoord is. Echte wetenschappers weten dat métingen foute rekenmodellen kunnen ontmaskeren. Daarom hebben politici een grote hekel aan metingen. Luchthavens Modellen maken en verifiëren is mijn vak. Zo bestudeer ik met een wetenschappelijk team rekenmodellen die voorspellingen bieden over de hoeveelheid lawaai rond de luchthaven Schiphol. Al in 2000 hebben we het kabinet-Kok II geadviseerd in verband met het politieke gesjoemel rond het rekenmodel in de toenmalige nieuwe luchtvaartwet. Dat rekenmodel was louter gemaakt op basis van welgevallige veronderstellingen en niet geverifieerd met meetresultaten. Spoedig bleek dat informele metingen (door burgers georganiseerd) telkens fors hogere geluidsniveaus aangaven. Wij adviseerden het kabinet toen om snel een geavanceerd meetnetwerk rond Schiphol aan te leggen. Dat werd ook beloofd, maar kwam er nooit. We weten dus eigenlijk nog steeds niet hoeveel lawaai er nu precies rond Schiphol wordt gemaakt. In ieder geval veel meer dan de rekenmodellen van de overheid aangeven. Nu ben ik opnieuw gevraagd te adviseren over zo’n meetnetwerk voor een beter milieubeleid. Maar de enige oplossing voor 2020 is natuurlijk óf minder vluchten óf Schiphol in zee. Meer vliegen met minder lawaai, wat de minister wil, wordt alleen bereikt door modellenmakers van de minister. Klimaat Met een internationaal team kijken we al jaren ook kritisch naar de (on)betrouwbaarheid van rekenmodellen met betrekking tot klimaatverandering. Die rekenmodellen vertellen ons dat we met onze CO2-uitstoot op weg zijn naar een klimaatramp. Hier zien we een treurige parallel. De berekende geluidsniveaus rond Schiphol zijn altijd veel lager dan de gemeten waarden (dat is gunstig voor het gekozen luchtvaartbeleid) en de berekende temperatuurniveaus in de atmosfeer zijn altijd veel hoger dan de gemeten waarden (dat is gunstig voor het gekozen klimaatbeleid). Een voorbeeld. Rekenmodellen inzake het klimaatbeleid adviseren ons om op grote schaal biomassacentrales in te zetten. Dat kost de Nederlandse belastingbetaler ruim 11 miljard euro. Het verbranden van biomassa veroorzaakt echter grootschalige houtkap in Noord-Amerika en Oost-Europa en een gigantische luchtvervuiling in Nederland. Stikstof Hetzelfde zien we nu gebeuren rond het stikstofprobleem. Net als bij vliegtuiglawaai en klimaatverandering zijn ook hier meetsystemen armetierig. Zolang de politiek haar eigen ‘apocalyptische’ stikstofmodellen bedenkt, weten we niet hoe de werkelijkheid eruitziet en welk effect stikstofmaatregelen zullen hebben. We weten ondertussen wél dat stikstof de grond vruchtbaar maakt en stikstofmaatregelen de hele economie in de war sturen. Maar wat is nu eigenlijk het probleem? Is het medicijn (stoppen met efficiënt produceren) niet veel erger dan de kwaal (minder arme grond in ons land)? Die politieke rekenmodellen leggen wel de samenleving plat. Burgers begrijpen het niet meer. Ondernemers worden er dol van. Waarom laten we dat gebeuren? De auteur is emeritus hoogleraar geofysica. Bron: https://www.rd.nl/rekenmodellen-maken-nederland-kapot-1.1610148

ANWB begripvol over stikstofmaatregelen, LTO wil meer duidelijkheid

De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de stikstofcrisis aan te pakken, kunnen rekenen op gemengde reacties van maatschappelijke organisaties. De ANWB is niet blij met de 100 kilometer per uur-maatregel, maar begrijpt het kabinet wel. "Het is niet prettig, maar we ondersteunen de maatregelen wel omdat zo de woningbouw wordt vlotgetrokken", zegt een woordvoerder. "We hebben de maatregel aan onze leden voorgelegd en 51 procent is positief, terwijl 34 procent er negatief of zelfs zeer negatief tegenover staat." Hij spreekt van een evenwichtig signaal, maar hoopt dat het gaat om een tijdelijke maatregel. "We roepen het kabinet daarom op door te gaan met de elektrische migratie van Nederland: wil je de vraagstukken rond klimaat en mobiliteit oplossen zullen je veel meer elektrische auto's moeten hebben op de weg. Voor volgend jaar zijn er plannen voor een aanschafsubsidies voor elektrische auto's." Premier Rutte zei op de persconferentie dat hij niet kan beloven dat het gaat om een tijdelijke maatregel, hoewel hij daar dolgraag 'ja' op zou zeggen. De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland betreurt het dat de maatregelen al zijn aangekondigd, terwijl nog gewerkt wordt aan een plan dat door de landbouwsector wordt gesteund. Er is nu bijvoorbeeld geen duidelijkheid over het bemesten van weilanden. Volgens voorzitter Marc Calon richt het kabinet zich op de korte termijn, maar zal voor de langer termijn kritisch naar de Natura-2000 gebieden moeten worden gekeken. "LTO Nederland pleit niet voor minder natuur, maar wel voor beleid dat voorkomt dat N2000-gebieden Nederland in gijzeling houden." 'Kabinet heeft niets geleerd' Milieudefensie noemt het verlagen van de maximumsnelheid "een goed begin", maar stelt dat uit de rest van de brief blijkt dat het kabinet "niets heeft geleerd van stikstofcrisis". Zo wijst de organisatie op de keuze voor meer asfalt, bijvoorbeeld op de ring Utrecht bij Amelisweerd. "Dat is slecht voor de natuur en daar wordt het verkeer ook niet duurzamer, veiliger, gezonder en goedkoper van", zegt woordvoerder Bram van Liere. Ook is hij kritisch op het plan van het kabinet om de samenstelling van veevoer aan te passen en zo de ammoniakuitstoot terug te dringen. "Het kabinet rekent zich rijk met het invoeren van enzymen in veevoer. Dat is goed voor DSM (chemiebedrijf, red.), maar helpt boeren niet richting kringlooplandbouw."

Stikstof centraal op CDA-congres, bij D66 'zien ze al hun wensen in vervulling gaan'

Zowel het CDA als D66 hadden vandaag hun partijcongres. Bij het CDA werd besloten een omstreden passage over landbouwexport uit een visiestuk aan te passen, na kritiek uit de achterban. Woorden van die strekking in een CDA-discussiestuk over de toekomst van de partij leidden deze week tot veel kritiek. Vandaag werd op het partijcongres besloten om de omstreden passage aan te passen. De discussie over de positie van de Nederlandse landbouwexport is het meest in het oog springende voorbeeld van de prangende aanwezigheid van de stikstofcrisis vandaag op het CDA-congres. De partij, met van oudsher een grote achterban onder boeren, worstelt met het onderwerp. Vannacht nog vertrokken twee gedeputeerden van de partij om die reden uit het bestuur van de provincie Noord-Brabant. Verschillende kopstukken hamerden er vandaag op dat de partij wil blijven staan voor het boerenbelang. Een van hen was Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Ook zij maakte zich boos over de exportpassage uit het genoemde discussiestuk van het Wetenschappelijk Instituut van haar partij. "We hebben het over 80 miljard euro aan landbouwexport, over een bijdrage van 25 miljard aan ons betalingsoverschot", aldus Schreijer. "Dat zijn gigantische cijfers. Als je dat weggooit, betekent dat ook het einde van het mooie Nederland, financieel-economisch gezien." Roodgloeiend Schreijers' telefoon stond deze week roodgloeiend, zegt ze. "En dat waren niet alleen een paar boeren. Heel de agrarische sector, de tuinbouwsector en het bedrijfsleven zeiden: waar is het CDA mee bezig?" Nadat ook enkele andere CDA'ers zich op het partijcongres tegen de exportpassage uit het discussiestuk hadden uitgesproken, onder wie Eerste Kamerlid Joop Atsma, ging de opsteller van het stuk overstag. Duurzaamheid, dierenwelzijn en het inkomen van boeren zijn in de nieuwe versie van het stuk niet langer "belangrijker" dan de landbouwexport, maar moeten daarmee "in balans" zijn. Schreijers-Pierik is blij, maar vindt wel dat de boeren te veel het slachtoffer van de stikstofcrisis worden. "Wat wij doen met al onze mooie natuurgebieden is de boeren eruit jagen en de plantjes erin. Andere landen omarmen de boeren juist." 90 kilometer per uur Bij D66, dat ook congresseerde, is de sfeer wat betreft stikstof heel anders. Veel maatregelen die genoemd worden om de stikstofproblemen aan te pakken, zijn koren op de molen van de partij, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. "Bijvoorbeeld dat de veestapel moet worden aangepakt en dat de woningbouw moet worden vlotgetrokken. Bij D66 zien ze al hun wensen in vervulling gaan." Een meerderheid van de D66-leden stemde voor een plan van de jongerenbeweging van de partij om de maximumsnelheid op snelwegen overal te verlagen naar 90 kilometer per uur. Fractievoorzitter Jetten noemde dat voorstel deze week "wel erg radicaal", maar de meeste leden zijn het daar dus niet mee eens. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praat al weken over maatregelen om het stikstofprobleem op te lossen. Aanvankelijk zou het kabinet afgelopen week een pakket aan maatregelen presenteren, maar dat is niet gelukt. Naar verwachting wordt komende week meer duidelijk over de maatregelen op korte termijn. Het gaat vooral om plannen om projecten in de bouw en infrastructuur uit het slop te trekken.

UvA begint in januari met meten stikstofdepositie

Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan in opdracht van Mesdag Zuivelfonds de stikstofdepositie rond melkveehouderijen en in natuurgebieden meten. Hierbij worden methoden ingezet die daadwerkelijk de stikstofdepositie op de bodem bepalen. Mesdag Zuivelfonds wil weten tot welke afstand van de boerderijen de ammoniak neerslaat en om hoeveel stikstof het gaat. Tot nu toe worden beide zaken berekend met modellen. Gister werd de overeenkomst tussen Mesdag Zuivelfonds en de UvA getekend Onderzoekers dr. Albert Tietema, dr. ir. Emiel van Loon en prof. dr. Roland Bol, van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de UvA, richten zich in eerste instantie op het meten van de verspreiding van de depositie rond twee melkveehouderijen. In de buurt van beide bedrijven is een natuurterrein (heide of bos) aanwezig. Het onderzoek is erop gericht om het verspreidingspatroon van de stikstofdepositie rond de bron vast te stellen. Hoever reikt de invloed van het bedrijf? Is het een kwestie van kilometers en worden kwetsbare natuurgebieden beïnvloed? Of gaat het om een paar honderd meter, waardoor de meeste stikstof op het boerenerf terechtkomt? In het onderzoek zal worden gewerkt met verschillende meetmethoden, waaronder bio-monitoren. Dat zijn potten met planten op een bodem waar stikstof de limiterende factor voor groei is. Die planten zullen reageren op de hoeveelheid stikstofdepositie: ze zullen harder groeien en de stikstofconcentratie zal toenemen. Daarnaast maken de onderzoekers gebruik van het feit dat er twee verschillende vormen (isotopen) van stikstof bestaan en dat elke bron (landbouw of verkeer) een andere verhouding van deze twee vormen heeft. Als één bron overheerst in de depositie, zullen de planten in de bio-monitor ook de verhouding in stikstof van deze bron aannemen, want de stikstof komt van deze bron. Dit zijn kleine verschillen, maar goed te meten. Het onderzoek zal 3 jaar duren. Er is inhoudelijk contact met het RIVM over dit onderzoek. Noodzaak en uitnodiging Het onderzoek moet duidelijk maken onder welke omstandigheden stikstof op de natuur terecht komt. De verwachting is dat dit onderzoek gaat bijdragen aan het ontwikkelen van een beter onderbouwd stikstofbeleid. Vanwege de urgentie van het stikstofvraagstuk, heeft Mesdag Zuivelfonds de UvA verzocht zo snel mogelijk te starten met het meetonderzoek. Mesdag Zuivelfonds nodigt boerenorganisaties, overheden en het bedrijfsleven nadrukkelijk uit aan te sluiten bij dit onderzoek.) Geïnteresseerde organisaties kunnen contact opnemen met het fonds.

Landbouw Collectief voortvarend gestart

[b]Persbericht Niet de oorzaak van de stikstof impasse, wel onderdeel van de oplossing Op dinsdagvond 5 november is in Nijkerk een uniek verbond bekrachtigd tussen alle belangenbehartigers en de boerenprotestgroepen. Het verbond, dat gaat opereren onder de naam ‘het Landbouw Collectief’, heeft als belangrijkste doel om het Rijk en de provincies mee te helpen de stikstof impasse te doorbreken. Hiermee wordt een economische recessie en onherstelbare schade aan de landbouw voorkomen. Het Landbouw Collectief is voortvarend gestart.[/b] Het Landbouw Collectief is unaniem van mening dat de land- en tuinbouw niet de oorzaak is van de huidige stikstof impasse, maar wel onderdeel kan zijn van de oplossing. De overheid is vastgelopen in Haagse en Brusselse regels, na een gerechtelijke uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof. In de zoektocht naar oplossingen dreigt een economische recessie en liggen er plannen die de landbouw onherstelbare schade toebrengen en in een verstikkende sterfhuisconstructie plaatsen. Daarmee wordt de gehele agri -en food keten geraakt, zonder dat er sprake is van noodzaak of een échte crisis. Het Landbouw Collectief vindt dat een economische recessie moet worden voorkomen. Het kan niet zo zijn dat de landbouw op een doodlopend spoor wordt geplaatst, grondverzet, bouw -en infra stil komen te liggen, dat bedrijven failliet gaan en werknemers in de WW komen. Een houdbare vergunningverlening moet snel op gang komen. De land- en tuinbouw, een belangrijke pijler onder onze welvaart en de leefbaarheid van het platteland, mag niet het kind van de rekening worden. De partijen verenigd in het collectief hebben op 5 november oplossingsrichtingen met elkaar gedeeld, voorwerk bij elkaar gebracht en bouwstenen voor een plan besproken. De afspraak is gemaakt dat al het huiswerk deze week wordt verzameld. Onder leiding van de onafhankelijk voorzitter Aalt Dijkhuizen worden de bouwstenen vervolgens geordend, geselecteerd en uitgewerkt om te komen tot oplossingen. Volgende week komt het Landbouw Collectief weer bijeen. De intentie is om op korte termijn de oplossingsrichtingen gereed te hebben. Het Landbouw Collectief kijkt uit naar een constructieve samenwerking met betrokken partijen waaronder het Rijk, de provincies en de Taskforce STIKSTOF opgericht door VNO NCW en MKB Nederland. Met het plan in de hand zal het overleg gezocht worden met betrokken Ministeries.

Video: Rutte: 'Kabinet staat naast de boeren, we willen niet van ze af'

Premier Mark Rutte heeft een bezoek gebracht aan het hol van de leeuw. In het Overijsselse Vinkenbuurt sprak de leider van het kabinet in een volgepakte stal met 400 boeren over de stikstofcrisis. Video: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/kabinet-staat-naast-boeren-zegt-rutte/ Rutte stond bewust midden tussen de boeren. “Ik wil leren, luisteren. Ik wil horen wat er leeft en er zijn voor de mensen.” De zaal was gevuld met kritische en bezorgde boeren, vol met vragen. “We spraken vanavond iemand die gaat dadelijk beginnen, hij zit nu nog op school. Hij vroeg zich af of het nog wel kon. Ik zei: dat ga je dus gewoon doen. Daar sta ik voor. Maar we gaan echt nog wel even door een moeilijke fase”, aldus de premier. Boeren hebben genoeg gedaan Veel boeren vinden dat zij de afgelopen jaren al genoeg gedaan hebben om de stikstofuitstoot terug te dringen en natuurgebieden te beschermen. “Elk kevertje, elk plantje, elk vlindertje, moeten wij daarvoor boeten?”, vroeg een boze boer aan de premier. Ook klonk er felle kritiek op minister van Landbouw Carola Schouten. Zij is niet in staat regie te voeren, klaagde een van de boeren. “Linkse ambtenaren zwaaien de scepter op haar ministerie.” Toen Rutte het voor zijn landbouwminister opnam, klonk er luid boegeroep. ‘Pittige avond’ Rutte vond het een pittige avond in Vinkenbuurt: “Heel kritisch publiek. Dit is een trotse sector, heel belangrijk voor Nederland, waar de laatste jaren al heel veel van gevraagd is. En nu zitten we weer met de stikstofellende. Weer kijken we ook naar deze sector. Niet omdat de boeren een probleem zijn, maar omdat we ze nodig hebben bij de oplossing. En mensen denken: ja, vriend, hoe gaan we dat doen?” Volgens de premier komt het kabinet volgende week met meer duidelijkheid over de maatregelen om de stikstofcrisis te bestrijden. De boeren zijn er niet gerust op. Rutte begrijpt hun zorgen, maar probeert die toch weg te nemen. “We gaan dit stap voor stap aanpakken. We gaan zorgen dat er genoeg geld is zodat boeren die door willen ook door kunnen. Dat deze sector ook kan blijven innoveren. Dat er een toekomst is voor jonge boeren.” Bron: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/kabinet-staat-naast-boeren-zegt-rutte/

Stikstofcrisis: dit wordt mogelijk 'de week van de waarheid'

Deze week zou 'de week van de waarheid' moeten worden wat betreft de stikstofmaatregelen die het kabinet gaat nemen om de woningbouw weer vlot te trekken. De verwachting is dat het kabinet vrijdag, na afloop van de wekelijkse ministerraad, bekend maakt welke maatregelen de eindstreep hebben gehaald. Daar wordt nu nog volop over gediscussieerd, want binnen de coalitie zijn de partijen het niet eens. Er circuleert nu nog een heel lijstje met wat het kabinet "bronmaatregelen" noemt, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Daarop staan opties als het verlagen naar de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op alle snelwegen en het invoeren van een autoloze zondag. Ook het overstappen op veevoer met extra enzymen, waardoor koeien minder stikstof gaan uitstoten, staat ertussen. Premier Rutte zei vrijdag al dat het "alle hens aan dek" is en dat er elke dag wordt vergaderd over de stikstofcrisis. Het kabinet wil dat de problemen in de bouw nog dit jaar worden aangepakt. Geen taboes Hij zei verder er geen taboes zijn en dat er over alle mogelijke maatregelen wordt gesproken. Dat betekent ook dat er in zijn eigen 'autopartij', de VVD, serieus moet worden gekeken naar de mogelijkheid om de de maximumsnelheid op alle snelwegen te verlagen. Uit berekeningen van het RIVM komt naar voren dat dit voldoende stikstofreductie oplevert om dit jaar al te beginnen met de bouw zo'n 75.000 woningen. Voor veel VVD'ers is de maximumsnelheid een lastig punt. De Telegraaf schrijft vandaag dat er in de top van de "vroemvroempartij", de grootse partij in de coalitie, onrust is ontstaan. De krant citeert anonieme Kamerleden die dingen zeggen als: "Dit is politieke zelfmoord", en: "Nou is het wel een keer klaar met die gekkigheid. We laten ons toch niet door links regeren?" Mix van maatregelen Ook fractievoorzitter Dijkhoff zei gisteren na het wekelijkse coalitieoverleg dat hij "liever niet" wil dat deze maatregel wordt genomen, maar dat voor hem voorop staat dat de bouw weer op gang komt, omdat mensen anders hun baan verliezen en de economie misschien gaat haperen. "Dus er zullen dingen moeten gebeuren waar ik van baal." Van der Wulp denkt dat het erop uitdraait dat het kabinet vrijdag een "mix van allerlei maatregelen" bekend maakt. "Daar moet je wel bij aantekenen dat dit de week van de waarheid wordt genoemd, maar dat het ook zomaar kan worden doorgeschoven naar volgende week. Want eenvoudig is het echt allemaal niet."

‘Niet zoveel verschil tussen boeren en struikrovers’

[b]Column door Laura Romanillos Als ik niet bang zou zijn om ‘persoonlijk aangepakt’ te worden door de daadkrachtige leden van het boerenfront zou ik hier opschrijven dat Boer Mark, de frontman van Farmers Defence Force, die eerder hier een podium kreeg, gewoon een ordinaire terrorist is, die met angst en ontwrichting probeert zijn doelen te bereiken.[/b] Mijn vinexvoordeurtje versplintert al als er een tractor de straat in komt rijden, dus ik zal maar niet zeggen wat ik vind van mensen die dreigen met geweld, die het recht in eigen hand nemen, en omwille van wat zij een goede zaak vinden, de spullen van anderen slopen. Ik snap overigens heel goed dat ze woest zijn op de overheid hoor, waar ze jarenlang zaken mee hebben gedaan, en die ze nu als een baksteen laat vallen. Ik denk alleen wel dat als Boer Mark geen Mark zou heten maar Achmed, hij allang achter tralies had gezeten en dat het land te klein was geweest. En als Achmed dan ook nog eens zou zeggen dat zijn 50.000 vrienden hem uit de cel komen halen, mocht iemand het gore lef hebben hem erin te gooien omdat hij, ik noem maar iets, aanzette tot geweld, vernieling en ontwrichting, het leger ingezet zou worden en de terreuralarmfase omhoogschieten tot in de dieppaarse dubbele cijfers. Maar goed, dat zeg ik allemaal maar niet. Je weet maar nooit. [b]Ook zij denken boven de wet te staan[/b] In de publieke opinie is wat de struikrovers in Ussen doen, mensen van fietsen trekken en beroven van spullen die ze zelf willen hebben, níet acceptabel. Gek genoeg, want ze hebben dan wel minder fans dan de boze boeren, maar verder zijn er eigenlijk weinig verschillen. Ook zij denken dat ze boven de wet staan, mogen doen wat ze willen. Ook bij hen geldt het recht van de sterkste. Verschil is dat je je tegen deze struikrovers nog kunt wapenen door níet door Ussen te gaan fietsen in je eentje in het donker. En dat je dus gewoon kunt zeggen dat het rotzakken zijn, want daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Tenminste, ik heb nog niemand gezien met een t-shirt van #trotsopdestruikrovers.

FDF IS VERHEUGT DAT HET LANDBOUWBREDE COLLECTIEF NU DOOR ALLE BELANGENBEHARTIGERS VAN DE PRIMAIRE AGRARISCHE SECTOR BREED GEDRAGEN WORDT

[b]Persbericht In navolging van de door de FDF georganiseerde avond in Nijkerk op 24 oktober 2019, waarin een groot deel van de vertegenwoordigers van alle sectoren binnen de Nederlandse landbouw en veehouderij zich reeds committeerden aan het gezamenlijk landbouw collectief, is de FDF verheugd dat LTO en het NAJK gisteren ook bestuurlijk hebben bekrachtigd, deel te nemen.[/b] Hiermee is de volgende legendarische stap in de Nederlandse landbouw en belangenbehartiging een feit. Alle sectoren en belangenbehartigers hebben aangegeven schouder aan schouder zich in te willen en gaan zetten om het stikstofdossier op een door het collectief gewenste manier aan te gaan pakken. Dinsdag a.s. zal de tweede vergadering zijn met ditmaal de volledige belangenbehartiging. Tijdens en na deze vergadering zal gewerkt worden aan het opzetten van de structuren om maximaal gebruik te maken van de aanwezige kennis bij de aanwezige partijen. Over een aantal punten lijkt er op voorhand al grote mate van consensus in het collectief: -Geen koppeling met dierrechten en fosfaatrechten -Vergund is vergund -Respecteren van het eigendommen Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, landbouw en bedrijfsleven om een economische crisis en onherstelbare schade aan de landbouw te voorkomen. Het landbouwbrede collectief toont lef om gezamenlijk met deze taakstellende opdracht van start te gaan. Sinds 24 oktober heeft het collectief niet stil gezeten en invulling gegeven aan de wens van belangenbehartigers om op zoek te gaan naar een onafhankelijke voorzitter met statuur. We zijn verheugd dat de heer Aalt Dijkhuizen deze belangrijke taak op zich wil nemen in het belang van de boeren van Nederland. De trein dendert op grote snelheid door, en wij als FDF zijn er van overtuigd dat als alle kennis vanuit de Nederlandse landbouw, schouder aan schouder samen gaat werken wij ieder probleem aan kunnen en landbouw breed de regie kunnen nemen. Namens het bestuur van Farmers Defence Force Jeroen van Maanen

LNV zet in op enzym als stikstofrem

Het ministerie van LNV onderzoekt een door DSM geproduceerd enzym dat de stikstofuitstoot van vee reduceert. Het is een van de maatregelen om te komen tot kortetermijnoplossingen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van LNV wordt gerekend aan een aantal kortetermijnmaatregelen om stikstofdepositie te verlagen. 'Het gaat om maatregelen voor alle sectoren die door de crisis worden geraakt. De maatregelen moeten effectief en houdbaar zijn.' Een woordvoerder van DSM bevestigt dat de toevoeging van een enzym aan het voer onder de aandacht is gebracht van minister Carola Schouten van LNV. De mogelijkheden worden nu verder verkend en besproken. Ze vertelt niet om wat voor soort enzym het gaat. 10 procent stikstofreductie Wel meldt de woordvoerder dat DSM al meerdere bewezen producten maakt die zorgen voor een stikstofreductie bij verschillende soorten landbouwhuisdieren. Volgens verschillende media zou dit nieuwe DSM-enzym de stikstofuitstoot met 10 procent reduceren. Jan Dijkstra, universitair hoofddocent Diervoeding bij Wageningen University & Research wil graag bijdragen aan het verder onderzoeken van dit enzym. Daarbij wil hij ook kijken naar diergezondheid en veiligheid. Verder kwam het nieuws ook voor de hoofddocent als een verrassing. Hij kent het enzym niet. De hoofddocent heeft wel ideeën over het soort enzym dat wordt ingezet. 'Je kunt bijvoorbeeld enzymen als proteases toevoegen. Dat zijn enzymen die eiwit beter afbreken. Hierdoor is minder stikstof in het voer nodig om dezelfde productie te kunnen realiseren. Dat leidt tot minder stikstofverliezen.' Andere denkrichting Een andere mogelijke denkrichting is dat er enzymen zijn waardoor energie uit zetmeel en celwanden vrij wordt gemaakt om ammoniak, gevormd uit eiwitfermentatie, vast te leggen in microbieel eiwit. 'Dit kan leiden tot minder ureum in de urine. Bij dit proces kunnen enzymen een rol spelen.' Volgens Dijkstra gaat het overigens niet over het onlangs door DSM gelanceerde methaanreducerende middel Bovaer. 'Dat middel remt enkel de methaanuitstoot.' Sceptisch Wil Meulenbroeks, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij, is sceptisch over een stikstofreducerend enzym. 'Er is nog veel onduidelijk over dit soort middelen. Wat is bijvoorbeeld het effect op de voedselveiligheid, het dierenwelzijn en de diergezondheid? Ook zijn we kritisch over het kostenaspect. Daar hebben we nog totaal geen inzicht in. Als dat allemaal in orde is, kan het een deel van de oplossing zijn om de stikstofuitstoot te verminderen.' Bekijk meer over:

Grasbaal


Foto's
37
Video's
15
Topics
60
Reacties
11.729
Stemmen
618
Volgers

Over mij

Woonplaats: Spanbroek
Leeftijd: 55jr
Laatst online: 2u geleden

Westfriese bourgondiër met een agrarisch hart

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering