Derogatie

Derogatie is een officieel woord voor toestemming van de EU om op een bepaalde wijze van algemeen vastgestelde norm te mogen afwijken. Het is een formele vorm van derogatie.

Men mag op landbouwgrond in Nederland 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Nederland heeft toestemming van de Europese Commissie om af te wijken van deze vastgestelde norm. Dat heet derogatie. Men mag daardoor de hoeveelheid stikstof verhogen naar 230 of 250 kilogram als men voldoet aan de voorwaarden voor derogatie.

Aan de derogatie tafel
Aan de derogatie tafel 🔗