Veehouders

Veehouders nieuws

LTO Nederland start campagne #boerenhoudenvandieren

21-01-2019 - Boeren hebben hart voor hun dieren en hebben als geen ander baat bij een gezonde en goed verzorgde veestapel, stelt LTO Nederland. De organisatie wil dit onderstrepen met de online-campagne #boerenhoudenvandieren en roept veehouders en erfbetreders op zichtbaar te maken dat boeren van dieren houden. Dit kunnen zij doen door foto’s en video’s te maken en deze op internet te plaatsen met daarbij vermeld #boerenhoudenvandieren. De hashtagactie gaat maandag 21 januari van start. De inzet vanuit LTO Nederland is om met de campagne meer maatschappelijk draagvlak te creëren voor boeren.

Nieuwsgrazer

Voerkosten verlagen en kringlopen sluiten

21-01-2019 - Bij het begeleiden van studiegroepen en melkveebedrijven zien we een enorme variatie in het kengetal ‘meetmelk uit eigen voer’. Waar sommige veehouders met 15.000 kg melk/ha 8.000 kg melk uit eigen voer produceren, is dat bij anderen 4.000 kg.

Nieuwsgrazer

Voeradditief geen wondermiddel voor emissiereductie

18-01-2019 - Met toevoegmiddelen aan voer of mest kunnen veehouders emissies van methaan of ammoniak verlagen. Er is van alles beschikbaar maar slechts van een beperkt aantal toevoegingen is de werking bewezen.

Al decennia wordt onderzoek gedaan naar het verlagen van emissies. Het gaat in de melkveehouderij vooral om uitstoot van methaan, lachgas en ammoniak. De sector wil voor 2030 voor 1,6 miljoen megaton aan broeikasgassen verminderen. Voor ammoniak geldt daarnaast landelijke regelgeving met een maximale uitstoot per dier.

Nieuwsgrazer

Nog meer Veehouders nieuws

Datum Onderwerp Reacties
18-01-2019 Veehouders scherpen brandveiligheid aan 0 reacties
16-01-2019 Veehouders maken werk van brandveiligere veestallen 0 reacties
16-01-2019 Veehouders maken werk van brandveiligere stallen 0 reacties
16-01-2019 Veehouders maken werk van brandveiligere veestallen 0 reacties
14-01-2019 Naast Varkensloket komt een Pluimvee- en Rundveeloket 0 reacties
11-01-2019 Hier blijft ongemerkt geld liggen in de ruwvoerteelt 16 reacties
10-01-2019 Strijd tegen bodemdaling moet regiokaas opleveren 0 reacties
08-01-2019 Derogatie 2019 aanvragen kan tot uiterlijk 31 januari 33 reacties
08-01-2019 Krimp van de veestapel is op den duur ook goed voor de boer 31 reacties
31-12-2018 'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat' 2 reacties
28-12-2018 'KalfOK begint te leven bij veehouders' 62 reacties
28-12-2018 'Boer staat machteloos tegen dierenactivisten' 0 reacties
18-12-2018 Rechter springt in de bres voor beboete veehouders 2 reacties
18-12-2018 Boereninkomen in 2018 fors onderuit 0 reacties
15-12-2018 Opinie: Jip werd een vrije vogel, boeren worden vogelvrij 0 reacties
14-12-2018 Nieuw: Veenhuis Euroject Twin bemesters 0 reacties
14-12-2018 Blauwdruk voor verbetering jongveeopfok 0 reacties
11-12-2018 Opinie: Jip werd een vrije vogel, boeren worden vogelvrij 0 reacties
10-12-2018 ZLTO: 'Brabantse subsidieregeling dierenwelzijn schiet te kort' 0 reacties
09-12-2018 ‘Boeren staan machteloos tegen dierenactivisten’ 0 reacties
07-12-2018 Deurnese proef voor stoppende veehouders slaat aan 0 reacties
06-12-2018 Brabantse subsidieregeling dierenwelzijn schiet tekort 0 reacties
05-12-2018 'Wakker Dier wil een veehouderij met zorg voor mens, dier en milieu' 0 reacties
05-12-2018 Financiële steun Brabantse veehouders voor investeringen in dierenwelz 0 reacties
05-12-2018 Brabant steunt verbetering dierenwelzijn financieel 0 reacties
03-12-2018 Boze boeren met trekkers op weg naar Haarlem [video] - Noordhollands Dagblad 1 reactie
30-11-2018 ‘Mest moet je opwaarderen, niet wegwerken’ 0 reacties
29-11-2018 Bij Kort in Zwiggelte staan ze startklaar. Preview 0 reacties
26-11-2018 Deze week showdagen bij Kort in Zwiggelte 0 reacties
23-11-2018 Voederbieten balen zorgt voor goede conservering 0 reacties
23-11-2018 Voederbieten balen zorgt voor goede conserving 10 reacties
23-11-2018 'Vet en eiwitgehalte van melk omhoog' 0 reacties
22-11-2018 Praktische tips voor toepassing klaver 0 reacties
21-11-2018 Stelling: Wat is uw mening omtrent de zaak van mestfraude? 0 reacties
17-11-2018 Groningse veehouders mogen geen nieuwe varkens of kippen meer aanschaffen 0 reacties
14-11-2018 'Aantal stalbranden daalt door elektrakeuring' 0 reacties
13-11-2018 Vleesveehouders moeten fosfaatrechten teruggeven 0 reacties
13-11-2018 Eerste beelden van de EuroTier 2018 gehouden in Hannover 0 reacties
10-11-2018 Enthousiasme voor het veehouderijvak groot 0 reacties
09-11-2018 NVWA: Dierenwelzijn vaak op orde 0 reacties
05-11-2018 NVWA en RVO mogen dieraantallen niet delen met gemeenten en provincies 0 reacties
02-11-2018 Boeren naar rechter als slot op veehouderij blijft 0 reacties
01-11-2018 NVWA en RVO mogen dieraantallen niet delen met gemeenten en provincies 0 reacties
30-10-2018 Provincies betalen wolfschade voorlopig nog 0 reacties
30-10-2018 Veehouders maken pas op de plaats 6 reacties
29-10-2018 Europees verbod op preventieve inzet antibiotica 0 reacties
26-10-2018 Europees Parlement wil gebruik van gemedicineerd voer aan banden leggen 0 reacties
16-10-2018 Voerhandel loopt door vanwege krappe voorraad 0 reacties
16-10-2018 Voerhandel loopt door vanwege krappe voorraad 0 reacties
15-10-2018 Veehouders leveren groot aandeel duurzame energie 0 reacties
15-10-2018 ​Nieuwe gedragscode KeurMest gelanceerd 0 reacties
14-10-2018 Belgische varkenshouders moeten rekenen op stroomuitval in november 0 reacties
13-10-2018 Lezers van Trekkerweb testen Valtra A 94 en Valtra A 104 0 reacties
05-10-2018 Calon blij met compensatie voor I&R-verdachte veehouders 0 reacties
03-10-2018 337 melkveebedrijven onterecht geblokkeerd, 75 nu echt verdacht van kalverfraude 86 reacties
03-10-2018 Campagne moet varkensvlees redden 0 reacties
02-10-2018 Najaarsgras: korter houden en natrium geven 5 reacties
01-10-2018 Trioliet Solomix 3 nu ook geschikt voor Europese veehouders 0 reacties
01-10-2018 Trioliet Silomix 3 nu ook geschikt voor Europese veehouders 0 reacties
28-09-2018 Een nieuw toekomstperspectief voor stoppende agrarische ondernemers 0 reacties
27-09-2018 Trioliet Silomix 3 nu ook geschikt voor Europese veehouders 0 reacties
24-09-2018 Samenwerking De Heus en Alpuro Breeding 0 reacties
21-09-2018 “Termijnmarkt laat veehouders deels de melkprijs bepalen” 2 reacties
19-09-2018 Heeft prijs van stro stijgende lijn ingezet? 0 reacties
18-09-2018 Landbouw: positie van boeren wordt versterkt 0 reacties
18-09-2018 Prinsjesdag: ‘Posities boer en natuur verbeteren door verbinding’ 0 reacties
18-09-2018 Posities boer en natuur verbeteren door verbinding 0 reacties
18-09-2018 Bernheze laat ook niet-agrarische ondernemer oude stallen slopen in ruil voor bouwruimte 0 reacties
17-09-2018 Nog geen oplossing voor storingen in I&R 0 reacties
17-09-2018 Kalvergroei monitoren met Vita-app 0 reacties
17-09-2018 Mestsector lanceert gedragscode KeurMest 0 reacties
14-09-2018 Limburgse varkenshouders waarschuwen al jaren voor dit varkenspest scenario 0 reacties
14-09-2018 Mestsector lanceert gedragscode KeurMest 0 reacties
13-09-2018 Akkerbouwers druk met uien en aardappelen 0 reacties
12-09-2018 ‘Wakker Dier zijn de jihadisten van de dierenwereld’ 0 reacties
10-09-2018 Reageren op wijziging I&R kan boete voorkomen 0 reacties
10-09-2018 Belgische varkenshouders verweken meer stikstof en fosfor 0 reacties
05-09-2018 Güttler met mooie actie op Agrotechniek Holland in Biddinghuizen 0 reacties
01-09-2018 Achtergestelde lening voor Brabantse pluimveehouders 0 reacties
01-09-2018 Ministerie wil fijnstof eisen aanscherpen 0 reacties
31-08-2018 Info-avonden Landbouwportaal Noord-Holland slaan aan 0 reacties
30-08-2018 Arla wil nettowinst aan boeren geven 0 reacties
30-08-2018 Achtergestelde lening voor Brabantse veehouders 0 reacties
28-08-2018 DLV zoekt veehouders en akkerbouwers voor mineralenproject 9 reacties
27-08-2018 Internetconsultatie over luchtkwaliteit en fijnstof opengesteld 0 reacties
25-08-2018 Strenge regels voor boeren na kalverfraude 16 reacties
24-08-2018 LTO wil onderzoek naar droogteschade boeren 0 reacties
21-08-2018 Droogte in Australië wordt steeds extremer 0 reacties
17-08-2018 Runderziekte Besnoitiose bezig aan opmars 0 reacties
13-08-2018 Güttler zoekt de oudste Güttler machine van de Benelux. 0 reacties
10-08-2018 Biologische veehouder in Niedersachsen mag tijdelijk gangbaar ruwvoer verstrekken 54 reacties
10-08-2018 Bioboer mag gangbaar ruwvoer gebruiken 0 reacties
09-08-2018 Vrijstelling voor vernieuwen grasland 0 reacties
08-08-2018 Teelt van eiwitgewassen in de lift 0 reacties
08-08-2018 Landbouwpraktijkdag "De perfecte plant" 0 reacties
08-08-2018 Mest op maat 0 reacties
08-08-2018 Demoveld springt in op teeltontwikkelingen in de melkveehouderij 0 reacties