Droogte

Droogte nieuws

Rendement uit verleden is geen garantie in toekomst

17-11-2018 - Terwijl ik dit schrijf, bedenk ik mij dat de kop boven dit artikel voor iedere ondernemer geldt en zeker voor boeren in 2018. Zaken als de droogte, de lage opbrengsten en fosfaatrechten houden boeren nu bezig en ook de rente is altijd onderwerp van gesprek.

Nieuwsgrazer

Boer goedkoper verzekerd tegen slecht weer

13-11-2018 - DEN HAAG Boeren kunnen zich straks goedkoper verzekeren tegen slecht weer zoals hagel, extreme droogte of hevige regen.

Nieuwsgrazer

Interseed wil ondanks krapte groeien

12-11-2018 - Interseed Holland is een jong en klein pootgoedhandelshuis. Het bedrijf streeft ernaar te groeien in een markt waar maar weinig rek in zit. Henk Feddes, directeur van Interseed Holland, vertelt over de invloed van de droogte, de ambities en de kansen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Droogte nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-11-2018 NBC: ‘Prijs brood gaat omhoog’ 0 reacties
11-11-2018 We hebben een nieuwe vijand: niet hoog water, maar de droogte 0 reacties
08-11-2018 Nederland in actie bij waterproblemen Niger 0 reacties
07-11-2018 Waterschap Brabantse Delta trekt enkele onttrekkingsverboden in 0 reacties
06-11-2018 Zweedse veehouder krijgt steun van overheid 0 reacties
06-11-2018 Het klimaat verandert, en daardoor stijgt de waterschapsbelasting 0 reacties
05-11-2018 Uitslag poll: ook Nederland moet rampenfonds openstellen 0 reacties
05-11-2018 Waterschap Friesland wil naar maatwerk bij beregeningsverbod tijdens droogte 0 reacties
02-11-2018 Gevolgen droogte zichtbaar in melkaanvoer 0 reacties
02-11-2018 Een gat in de sneeuw pissen 73 reacties
02-11-2018 DLF graaft dieper voor droogteresistentie 0 reacties
01-11-2018 Trendbreuk in resultaat ForFarmers 0 reacties
31-10-2018 Waterschap Vechtstromen trekt onttrekkingsverboden in 0 reacties
31-10-2018 Oogst aardappels, uien en suikerbieten dreigt fors tegen te vallen 0 reacties
30-10-2018 Droogte drukt suikerproductie in EU 0 reacties
30-10-2018 Waarom Deense boeren crisis nog niet te boven zijn 0 reacties
30-10-2018 Nieuwe poll: Nederland kan niet achterblijven nu Vlaanderen de droogte als landbouwramp erkent 0 reacties
29-10-2018 Belgische droogtesteun doorn in oog van LTO 0 reacties
29-10-2018 Droogte blijft ook in 2019 een (groot) probleem 0 reacties
29-10-2018 Het moet een jaar regenen om de extreme droogte op te lossen 0 reacties
29-10-2018 Droogte zorgt voor spreiding kaspositie akkerbouwers 0 reacties
27-10-2018 LTO dringt aan op steun voor boeren vanwege droogte 0 reacties
26-10-2018 Vlaanderen tekent droge zomer officieel aan als landbouwramp 0 reacties
26-10-2018 Vergoeding voor Belgische boeren wegens zomerdroogte 0 reacties
26-10-2018 Vlaanderen erkent droogte als landbouwramp 0 reacties
26-10-2018 Effecten droogte nog niet zichtbaar in kaspositie akkerbouw 0 reacties
26-10-2018 Melkveehouder levert €30 per koe in 0 reacties
26-10-2018 Effecten droogte voor akkerbouwer nog niet zichtbaar in kaspositie 0 reacties
26-10-2018 ABN Amro houdt rekening met extra voerkosten 0 reacties
26-10-2018 Melkveehouder levert €30 euro per koe in 0 reacties
25-10-2018 ‘Mondiale bedreigingen kunnen voor Nederlandse varkenssector positief uitpakken’ 0 reacties
25-10-2018 Waar gaat de prijs van bewaarpeen heen? 0 reacties
25-10-2018 Gaat 2018 de geschiedenis in als droogste jaar? 0 reacties
25-10-2018 “Huidig landbouwbeleid pleegt roofbouw op de bodem” 0 reacties
25-10-2018 Europese Commissie verwacht lagere koolzaadproductie in 2019 0 reacties
25-10-2018 Spaarwatermaatregelen zorgen voor hogere opbrengst pootaardappelen 0 reacties
24-10-2018 Droogte serieus probleem in graan en koolzaad 0 reacties
24-10-2018 Winterkoolzaad maakt door droogte slechte start 0 reacties
24-10-2018 Winterkoolzaad heeft zijn start gemist door de droogte 0 reacties
24-10-2018 Spaarwater: ondanks droogte hogere opbrengst pootaardappelen 0 reacties
23-10-2018 Ondanks droogte 2018 hogere opbrengst pootaardappelen door Spaarwatermaatregelen 0 reacties
23-10-2018 Bauernverband wil pragmatischer droogtebeleid 0 reacties
23-10-2018 'Duitse staatsteun droogte is niet pragmatisch' 0 reacties
23-10-2018 Waterwijzers voor klimaatrobuust inrichten platteland 0 reacties
22-10-2018 Video: In één bewerking maïskorrels tot CCM malen 0 reacties
22-10-2018 Nieuw gras komt slecht op door droogte; ‘beregenen noodzakelijk’ 0 reacties
22-10-2018 Opnieuw verbod om water op te pompen voor beregenen akkers 0 reacties
19-10-2018 Kans op puntbreuk remt rooien cichorei 0 reacties
19-10-2018 Extreme droogte belemmert het rooien van cichorei 0 reacties
19-10-2018 Beregenen voorkomt puntbreuk bij rooien cichorei 0 reacties
18-10-2018 Stro als derde ruwvoersoort 0 reacties
18-10-2018 Lage waterstanden beïnvloeden vervoer grondstoffen 0 reacties
18-10-2018 Cosun: Uitzonderlijk zomerweer in oktober 0 reacties
17-10-2018 Australië: Aldi doet niet mee aan steunprogramma melkveehouders 0 reacties
17-10-2018 Akkerbouw worstelt weer met droogte 0 reacties
17-10-2018 Vijfde van loonwerkers vreest voor droogteschade 0 reacties
16-10-2018 Nederland gaat in 2020 klimaattop la 'Parijs' houden 0 reacties
15-10-2018 Een goede najaarssnede 0 reacties
15-10-2018 Grasgroei stagneert opnieuw door droogte 56 reacties
15-10-2018 Wereld nadert keuze: CO2-uitstoot snel omlaag, of meer klimaatklappen incasseren 0 reacties
12-10-2018 Droogte 2018: uitzonderingen vanggewassen ecologisch aandachtsgebied 0 reacties
12-10-2018 Droogte 2018: uitzonderingen vanggewassen ecologisch aandachtsgebied 0 reacties
11-10-2018 Ontwikkelingen bieden mogelijk kansen 0 reacties
11-10-2018 Droogte 2018: uitzonderingen vanggewassen ecologisch aandachtsgebied 0 reacties
11-10-2018 Oproep: Fotoreportage oogst bewaarpeen 2018-2019 0 reacties
11-10-2018 Hoe kunnen akkerbouwers anticiperen op de klimaatverandering? 0 reacties
11-10-2018 Hoger voorschot voor graantelers bij Agrifirm 0 reacties
10-10-2018 Agrifirm betaalt voorschot granen eerder uit 0 reacties
10-10-2018 Hoe verloopt de droogtehulp in de EU? 0 reacties
09-10-2018 Opnieuw een warmterecord verbroken 0 reacties
09-10-2018 Regeling aanpassingen 0 reacties
09-10-2018 Langste sproeiverbod ooit, droogte blijft voortduren 0 reacties
09-10-2018 Drone brengt habitat jonge vis in uiterwaarden in kaart 0 reacties
09-10-2018 Krijgen granen weer een sleutelrol in akkerbouwinkomen? 0 reacties
08-10-2018 ‘Droogte van 2018 geen voorbode voor komende jaren’ 0 reacties
08-10-2018 Droogte resulteert in minder mycotoxinen 0 reacties
08-10-2018 ‘Droogte van 2018 geen voorbode voor komende jaren’ 0 reacties
08-10-2018 Voederwaarde kolfloze maïs valt mee 15 reacties
08-10-2018 Door droogte blijft Leverbot infectie wellicht weg. 0 reacties
06-10-2018 Pootgoedoogst onder goede omstandigheden verlopen 0 reacties
05-10-2018 HZPC: minder winst, maar meer verkocht 0 reacties
05-10-2018 "Door droogte hebben de spruiten een fijnere sortering" 0 reacties
05-10-2018 EU-graanoogst 8 procent lager door droogte 0 reacties
04-10-2018 Boerenbond: "Marges staan systematisch onder druk" 0 reacties
03-10-2018 Droogte in Brabant nog niet voorbij: 'Als dit opnieuw gebeurd is het voor veel diersoorten te laat' 0 reacties
02-10-2018 Hitte en droogte tekenen oogstjaar 2018 0 reacties
02-10-2018 Economisch beleid VS speelt grote rol in de prijstrend van granen 0 reacties
02-10-2018 Handelsoorlog brengt sojamarkt in beroering 0 reacties
02-10-2018 Video: Laag OWG en doorwas spelen oogst fritesrassen parten 0 reacties
01-10-2018 CBS: Bijna een derde minder snijmaïs 0 reacties
01-10-2018 Droogte blijft ook in 2019 een rol spelen 0 reacties
28-09-2018 Opbrengst snijmaïs 33 procent lager door droogte 0 reacties
27-09-2018 NAK verlaagt veel pootgoed in klasse bij nacontrole 0 reacties
27-09-2018 Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig 0 reacties
27-09-2018 Herfstsnede geoogst met kwaliteit voorjaarsgras 0 reacties
27-09-2018 Suikeropbrengst door Suiker Unie naar beneden bijgesteld 0 reacties
27-09-2018 Suiker Unie stelt suikeropbrengst naar beneden bij 0 reacties

Droogte video's