Regels

Regels nieuws

Boeren willen geen Brabander meer zijn, maar liever Fries: 'Daar hakken ze tenminste knopen door'

19-10-2019 - Het is een opvallend (en toch ook wel een beetje pijnlijk) gezicht: de Friese vlag die wappert bij boerenbedrijven in onze provincie. Een aantal boeren hier stelt geen Brabander meer te willen zijn, maar Fries:. Uiteraard heeft dat alles te maken met de omstreden en zwaarbevochten stikstofregels "In Friesland zijn die regels wél van tafel geveegd."

Nieuwsgrazer

Boeren blij met standpunt Brabantse CDA over stikstofbeleid, 'Huidig beleid werkt averechts'

19-10-2019 - Brabantse boeren zijn blij met de actie van de Brabantse CDA-fractie om de provinciale regels rondom het stikstofvraagstuk per direct te versoepelen. De regels moeten dan in lijn worden gebracht met minder strenge regels van de overheid. Vrijdag vindt in het provinciehuis een debat plaats over het landbouwbeleid. De partij wil niet dat 'Brabant een eiland wordt waar wonen en ondernemen onmogelijk wordt gemaakt'. 'Een goede zaak', vindt Rick van der Horst van ZLTO Boekel-Venhorst. 'Ik hoop dat andere partijen het CDA zullen volgen."

Nieuwsgrazer

VNG eist simpele regels sanering varkenshouderij

18-10-2019 - Nederlandse gemeenten maken zich zorgen over de stapeling van regels die het boerenerf raken. 'Er is veel onduidelijkheid en de regels stapelen zich op.'

Nieuwsgrazer

Nog meer Regels nieuws

Datum Onderwerp Reacties
16-10-2019 Geen strengere stikstofregels in Flevoland 0 reacties
16-10-2019 Rutte waarschuwt boeren: 'Houd je aan regels, anders geldt het strafrecht' 34 reacties
15-10-2019 Limburg staat open voor aanpassing stikstofbeleid 0 reacties
15-10-2019 Commissaris van de Koning en LTO veroordelen boerengeweld 0 reacties
14-10-2019 Waarom de boeren boos zijn op de provincies 0 reacties
14-10-2019 Drenthe schort stikstofregels op 0 reacties
12-10-2019 LTO roept boeren op maandag te protesteren 0 reacties
12-10-2019 Na stikstof nieuw probleem voor bouwsector: PFAS 22 reacties
12-10-2019 VVD Drenthe begrijpt boerenprotest: 'IJzer smeden als het heet is' 0 reacties
10-10-2019 De grondbedrijvensector vreest voor een miljoenenstrop en duizenden ontslagen 0 reacties
08-10-2019 Geslaagde avond voorlichting landbouwverkeer bij Kort in Zwiggelte 0 reacties
06-10-2019 Alle leugens over stikstof en beleid op een rij gezet. 16 reacties
04-10-2019 Koop of bewonder reptielen op de Slangendag 0 reacties
03-10-2019 Milieu-Adviesbureau Vollenbroek B.V 16 reacties
01-10-2019 'Boeren mogen niet de prijs betalen voor egoïstische politici' 0 reacties
01-10-2019 'De meeste boeren zijn louter producent' 0 reacties
25-09-2019 ’Runnen boerenbedrijf lastig als regels steeds veranderen’ 0 reacties
24-09-2019 Laat u bijpraten tijdens de voorlichtingsdag over ivoor 0 reacties
23-09-2019 Prijs LLB's fors lager door teeltuitdagingen 0 reacties
20-09-2019 Driftreducerende spuittechniek kiezen tijdens demodag 0 reacties
17-09-2019 Boeren plannen protestactie voor beter landbouwbeleid op 1 oktober 0 reacties
17-09-2019 Telers Noord-Brabant vragen om ruimte 0 reacties
16-09-2019 Honderden boeren herdenken melkstaking (2009) in Ciney 2 reacties
16-09-2019 Zwientie Tikken mag van de minister gewoon blijven bestaan 0 reacties
13-09-2019 Minister Schouten aarzelt ratten- en muizenbestrijding te versoepelen 0 reacties
12-09-2019 LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot 107 reacties
12-09-2019 NVWA: 'Bollentelers houden zich beter aan regels voor gewasbeschermingsmiddelen' 0 reacties
12-09-2019 Zijn mededingingregels straks wél helder? 0 reacties
12-09-2019 Naleving regels voor gewasbescherming in bollenteelt gestegen van 55% tot 89% 0 reacties
12-09-2019 Minister Schouten aarzelt plaagdierbestrijding te versoepelen 1 reactie
05-09-2019 Onrust door aanpassen regels beweiden en bemesten 0 reacties
04-09-2019 Nieuwe verpakkingseisen in Duitsland: wat is er veranderd? 0 reacties
02-09-2019 Waterschap kijkt strenger naar beregening 0 reacties
29-08-2019 EU-landen akkoord met droogtesteun boeren 0 reacties
18-08-2019 Telers afwachtend door onzekere regels over driftreductie en drukregistratie 0 reacties
16-08-2019 Boswachter over beboete wolvenspotters Veluwe: ‘Weten soms niet eens wat de regels zijn’ 0 reacties
12-08-2019 VVD Helma Lodders - Vragen over de verkoop van kadavers vanuit vrachtauto's tijdens het Offerfeest 0 reacties
09-08-2019 Regels voor overdag beregenen Drentsche Aa-gebied 0 reacties
09-08-2019 Regels voor overdag beregenen in Drentsche Aa-gebied 0 reacties
08-08-2019 Regels en handhaving rondom een vanggewas bij maïs nog erg onduidelijk 0 reacties
08-08-2019 NAK wijzigt regels pootgoedonderzoek 0 reacties
02-08-2019 Boeren verspillen geen grondwater 0 reacties
26-07-2019 Voorkom betrokkenheid bij illegale dierenhandel 0 reacties
17-07-2019 Stikstof-commissie Remkes moet integraal denken, vindt lid Louise Vet 1 reactie
13-07-2019 Achterhoek officieel innovatieregio kringlooplandbouw 0 reacties
13-07-2019 China pakt varkenspest aan met de doofpot waardoor de ziekte zich alleen maar sneller heeft verspreid 0 reacties
13-07-2019 'Proberen wat we binnen de wettelijke regels met duurzaam bodembeheer bereiken' 0 reacties
12-07-2019 MKB Nederland: 'Zorg voor aparte arbeidsregels voor grote en kleine bedrijven' 0 reacties
05-07-2019 Scherpere regels voor landbouwsubsidie brengen Kringloopvisie in gevaar 0 reacties
03-07-2019 Column: Wanneer maakt POV gehakt van Varkens in Nood? 0 reacties
28-06-2019 LTO tekent niet zomaar bij klimaatkruisje 0 reacties
28-06-2019 Onderzoek NVWA: maïstelers leven regels vanggewas goed na 5 reacties
27-06-2019 NVWA slingert vervoerders van oververhitte varkens en schapen op de bon 0 reacties
27-06-2019 De Peel loopt voorop in kringlooplandbouw 0 reacties
26-06-2019 Versoepeling regels hergebruik water voor landbouw 0 reacties
23-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 0 reacties
21-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 1 reactie
21-06-2019 Landbouw kan de bijen juist wél helpen 0 reacties
19-06-2019 ‘Nederland staat andermaal voor de opdracht de enorme overload aan stikstofemissies aan te pakken’ 0 reacties
19-06-2019 Mesttransporteur Jan Bakker: 'te goeder trouw gehandeld' 16 reacties
18-06-2019 PlanetProof-aardappel kost 2,5 cent per kilo meer 0 reacties
18-06-2019 Twentse boer mag regels overtreden, als het maar duurzaam is 0 reacties
17-06-2019 Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld 0 reacties
17-06-2019 NVWA: Maïstelers houden zich goed aan regels vanggewas 0 reacties
14-06-2019 Gewasderogatie van belang in mestbeleid van LTO 0 reacties
14-06-2019 Regels en geld remmen kringlooplandbouw 0 reacties
14-06-2019 Gewasderogatie belangrijk in plan mestbeleid van LTO 0 reacties
13-06-2019 ​Geen milieuwinst, wel veel ergernis 0 reacties
03-06-2019 Geitenstop Noord-Holland van kracht 0 reacties
02-06-2019 ‘Melkveehouders krijgen te maken met broeikasrechten’ 11 reacties
21-05-2019 Vleesverwerkers op de Veluwe in de fout 0 reacties
14-05-2019 Slapen in oude biggenstal in Olland voor asperge- en fruitoogst 0 reacties
08-05-2019 Hygiëne en traceerbaarheid diervoedertransporteurs op orde 0 reacties
08-05-2019 '1 op de 10 bioboeren komen regels niet na' 0 reacties
08-05-2019 Gouden Regel 4: Gebruik per toom een nieuwe naald 0 reacties
08-05-2019 Skal: 'Berichten RTL over fouten met biologisch voedsel onjuist en onvolledig' 0 reacties
07-05-2019 Skal: 'Berichten RTL over fouten met biologisch voedsel onjuist en onvolledig' 0 reacties
07-05-2019 Kritiek op controle in biologische sector 0 reacties
07-05-2019 Maïstelers op zand en löss kiezen voor (zeer) vroege rassen 0 reacties
07-05-2019 Skal: 'Berichten RTL over fouten met biologisch voedsel onjuist en onvolledig 0 reacties
07-05-2019 Mestbeleid doorstaat zonder glans de adviesronde 0 reacties
07-05-2019 'Honderden producten liggen onterecht in schappen als biologisch' 0 reacties
07-05-2019 RTL: Bio-voedsel in winkel voldoet niet altijd aan regels biologisch 0 reacties
07-05-2019 Hongerige varkens en smerige koeien: dit gaat fout bij bioboeren 30 reacties
07-05-2019 Producten onterecht als biologisch verkocht 35 reacties
04-05-2019 De boer krijgt veel regels op zijn dak: de Tamminga's slaken regelmatig een zucht 0 reacties
18-04-2019 Europese databank van EFSA-gerelateerde onderzoeken een feit 0 reacties
17-04-2019 Ondergrondse ploeg werkt beter 0 reacties
11-04-2019 NVWA en Vewin: Let op middelengebruik in grondwaterbeschermingsgebieden 0 reacties
11-04-2019 Nieuwe EU regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer 0 reacties
05-04-2019 Verplichte APK voor snelle trekkers en andere landbouwvoertuigen 0 reacties
28-03-2019 België toezichtsgebied na blauwtonguitbraak 0 reacties
27-03-2019 GMP+ wijzigt regels omtrent onaangekondigde audits 0 reacties
26-03-2019 Woede om strengere regels voor gewasbescherming 0 reacties
25-03-2019 Uitslag poll: Meerderheid vindt het goed dat Cosun de regels rond bietentoerisme verruimt 0 reacties
24-03-2019 WUR: Omgevingswet 2021 borgt landschapsbescherming onvoldoende 0 reacties
22-03-2019 WUR: Omgevingswet 2021 borgt landschapsbescherming onvoldoende 0 reacties