Tweede Kamer

Tweede Kamer nieuws

Oppositie kritisch over klimaatakkoord

10-07-2018 - In de Tweede Kamer zijn nog veel vragen over het Klimaatakkoord. De hoofdlijnen ervan werden dinsdag door Ed Nijpels gepresenteerd. De linkse oppositiepartijen vinden dat de industrie te veel wordt ontzien in de huidige plannen.

Nieuwsgrazer

Klimaatsberaad presenteert voorstel voor hoofdlijnen van Klimaatakkoord

10-07-2018 - Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om met richtinggevende keuzes te komen. Daarna kunnen de partijen de hoofdlijnen uitwerken in concrete en bindende afspraken. Als het tempo erin blijft, ligt er eind dit jaar een akkoord met handtekeningen. Na doorrekening door Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau zijn kabinet en Tweede Kamer aan zet om richtinggevende keuzes te maken. Als het tempo in het proces blijft, kunnen de sectortafels na de zomer aan de slag om de hoofdlijnen om te zetten in concrete bindende en controleerbare afspraken. Eind dit jaar moet er dan een volwassen akkoord liggen.

Nieuwsgrazer

Brief aan minister Schouten: geen ‘misverstand’, maar ‘geknoei’ rondom ammoniakdata

10-07-2018 - Op 5 juli jl. informeerde minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer over de 'verloren gewaande ammoniakdata van Wageningen UR'. Helaas geeft de Kamerbrief een "onjuiste voorstelling van zaken", reageren Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp vandaag in een brief aan de minister. Een nieuwe aflevering in de ammoniakdatasoap.

Nieuwsgrazer

Nog meer Tweede Kamer nieuws

Datum Onderwerp Reacties
10-07-2018 Kabinet wijst 5 tot 10 telers aan voor wietproef 0 reacties
09-07-2018 Kabinet trekt 200 euro uit sanering en verduurzaming varkenshouderij 0 reacties
09-07-2018 Varkenshouderij belangrijke sleutel in kringlooplandbouw 0 reacties
08-07-2018 Lagere kosten door compensatie transitievergoeding 0 reacties
08-07-2018 Kamer laat knelgevallen en biologische melkveehouderij in de steek - de reacties 42 reacties
07-07-2018 Veehouderij belangrijke sleutel in kringlooplandbouw 0 reacties
07-07-2018 Coalitie ViVa welwillend over plan Schouten 0 reacties
07-07-2018 Sector positief over akkoord ‘Warme Sanering Varkenshouderij’ 0 reacties
07-07-2018 Coalitie ViVa achter plan Schouten 0 reacties
06-07-2018 Wageningen University & Research beschikt niet over ruwe ammoniakmeetdata 0 reacties
06-07-2018 Geen lucht door moties fosfaatrechten 0 reacties
06-07-2018 Commissie Geurhinder Veehouderij gaat maatregelen onderzoeken geurhinder 0 reacties
06-07-2018 Commissie Geurhinder Veehouderij gaat maatregelen geurhinder onderzoeken 0 reacties
06-07-2018 Kamer wil snel duurzame alternatieven neonics 0 reacties
06-07-2018 Kamer steunt knelgevallenmotie SGP niet 0 reacties
06-07-2018 Geen lucht door moties fosfaatrechten 0 reacties
05-07-2018 Commissie Geurhinder Veehouderij ingesteld 0 reacties
05-07-2018 Laatste poging oppositie voor meer ruimte in fosfaatstelsel 0 reacties
04-07-2018 Kamer plant nog geen debat over toekomst landbouw 0 reacties
04-07-2018 Gemeenten dringen aan op snelle vaststelling geurpercentage luchtwassers 0 reacties
04-07-2018 Gemeenten dringen aan op snelle vaststelling geurpercentage luchtwassers 0 reacties
28-06-2018 VVD zinspeelt op afschieten wolven in Noord-Nederland 1 reactie
27-06-2018 Motie bovengrondse bemesting aangenomen 0 reacties
26-06-2018 Kamer tilt fipronil-debat over zomer heen 0 reacties
26-06-2018 Ministers Schouten en Bruins gaan aanbevelingen Sorgdrager o 0 reacties
26-06-2018 Tweede Kamer: langer bovengronds mest uitrijden 0 reacties
26-06-2018 Biologische boeren vragen aandacht parlement 0 reacties
26-06-2018 Motie bovengrondse bemesting aangenomen, nieuwe uitdaging voor VBBM 18 reacties
26-06-2018 Kamer neemt motie bovengronds bemesten aan 0 reacties
26-06-2018 Kamer stemt voor motie olifantsgras 0 reacties
26-06-2018 Wie natuurlijkheid nastreeft, moet postduiven verfoeien en roofvogels toejuichen 0 reacties
26-06-2018 'Vernietigend oordeel' Sorgdrager schokt Kamer 0 reacties
26-06-2018 Ministeries LNV en VWS: rapport Sorgdrager legt zwakheden systeem bloot 0 reacties
25-06-2018 Duivenmelkers willen actie tegen roofvogels 0 reacties
22-06-2018 Afgeroomde fosfaatrechten pas in 2019 benutbaar 0 reacties
21-06-2018 NVWA ontving in 2017 dertig signalen mestfraude 0 reacties
20-06-2018 Eerste Nederlandse Klimaatwet komt eraan 0 reacties
20-06-2018 ​GL-landbouwwoordvoerder weg uit Tweede Kamer 0 reacties
20-06-2018 Schouten wil niet aan bovengronds uitrijden van mest 126 reacties
20-06-2018 Olifantsgras mogelijk toch vergroeningsgewas 0 reacties
20-06-2018 Olifantsgras wordt mogelijk toch vergroeningsgewas 0 reacties
19-06-2018 Tweede Kamer wil kromme komkommer in het schap 0 reacties
19-06-2018 VBBM wil bovengronds blijven bemesten 0 reacties
19-06-2018 Agrifirm's zoektocht naar reststromen 0 reacties
19-06-2018 Klimaatwet bijna rond: 95 procent minder CO2 in 2050 23 reacties
19-06-2018 WUR wil omstreden ammoniakdata niet vrijgeven, hulp ingeroepen van Tweede Kamer 0 reacties
18-06-2018 Nudging can help to reduce food waste 0 reacties
18-06-2018 WUR wil omstreden ammoniakdata niet vrijgeven, hulp ingeroepen van Tweede Kamer 0 reacties
18-06-2018 Mesdagfonds wil 'verdwenen' ammoniakdata boven water 0 reacties
18-06-2018 Mesdagfonds wil politiek ingrijpen 'verdwenen' ammoniakdata 0 reacties
18-06-2018 WUR wil omstreden ammoniakdata niet vrijgeven, hulp ingeroepen van Tweede Kamer 1 reactie
16-06-2018 Mesdagfonds wil dat politiek ingrijpt bij 'verdwenen' data 0 reacties
16-06-2018 Mesdagfonds wil dat politiek ingrijpt bij 'verdwenen' ammoniakdata 0 reacties
16-06-2018 Mesdagfonds verzoekt Tweede Kamer in te grijpen bij WUR 0 reacties
15-06-2018 WUR schetst de contouren van de nieuwe kringlooplandbouw 21 reacties
15-06-2018 Het is hoog tijd voor een Ministerie van Voeding 0 reacties
15-06-2018 Uitgelekt VN-rapport: 'opwarming aarde nadert limiet' 0 reacties
15-06-2018 Wetsvoorstel extra geboorteverlof (WIEG) naar Tweede Kamer 0 reacties
15-06-2018 Pluimveehouders vragen steun aan Tweede Kamerleden 0 reacties
14-06-2018 Hoge ICT-kosten NVWA brengen Schouten in het nauw 0 reacties
14-06-2018 Mesdagfonds eist verdwenen ammoniakdata op 0 reacties
14-06-2018 Petitie pluimveehouders voor meer steun overheid 0 reacties
14-06-2018 Hoge ICT-kosten NVWA brengen Schouten in het nauw 0 reacties
14-06-2018 Geduld met NVWA raakt op in Kamer 0 reacties
14-06-2018 Kringlooplandbouw kan Nederland weer voorop laten lopen 0 reacties
14-06-2018 Kringlooplandbouw kan Nederland weer voorop laten lopen 0 reacties
14-06-2018 Kringlooplandbouw kan Nederland weer voorop laten lopen 0 reacties
13-06-2018 Schouten acht beoordeling voor toelating gewasbeschermingsmiddelen voldoende onafhankelijk 0 reacties
12-06-2018 Kamer wil latere publicatie oogstramingen CBS 0 reacties
12-06-2018 Paper over (kringloop)landbouw en klimaat voor LNV 0 reacties
12-06-2018 Aardbeientelers luiden noodklok over 'oneerlijke' Belgische concurrentie 0 reacties
12-06-2018 Verkoop en consumptie kweekvlees voorlopig niet toegestaan 0 reacties
11-06-2018 Minister Bruins steunt optreden NVWA inzake kweekvlees 0 reacties
11-06-2018 Fipronilmest mag worden verwerkt tot compost 0 reacties
08-06-2018 Schouten laat opties voor Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector opnieuw beoordelen 0 reacties
08-06-2018 SP-Landbouwwoordvoerder Futselaar: „Kabinet gaat varkenssector saneren.” 0 reacties
07-06-2018 CDA wil uitstel oogstramingen tot in december 0 reacties
06-06-2018 ​GL-landbouwwoordvoerder weg uit Tweede Kamer 0 reacties
06-06-2018 Landbouwman Grashoff weg uit Tweede Kamer 0 reacties
06-06-2018 Grashoff (GroenLinks) verlaat Kamer om affaire 0 reacties
05-06-2018 Schouten voor afschaffing EU-promotieregeling voor algemene afzetbevordering 0 reacties
01-06-2018 Regeling Jonge Landbouwers fors overschreven 0 reacties
31-05-2018 Kwart melkveehouders wil meer fosfaatrechten 110 reacties
31-05-2018 Kamer trekt teugels naar minister Schouten aan 0 reacties
30-05-2018 Maak vis van vliegen 0 reacties
30-05-2018 Gaswinning uit kleine velden in afbouwfase 0 reacties
30-05-2018 VVD: huurder boerenschuur laten checken 0 reacties
28-05-2018 Afsplitsing Ministerie van LNV kost 50 miljoen euro 0 reacties
28-05-2018 Ministerie van LNV afsplitsen kost 50 miljoen euro 0 reacties
28-05-2018 Afsplitsing Ministerie van LNV kost 50 miljoen euro 0 reacties
28-05-2018 Ministerie van LNV definitief uit de startblokken 0 reacties
28-05-2018 Financiële meevallers dekken dichtdraaien gaskraan 0 reacties
25-05-2018 Marianne Thieme meest vliegreislustige fractievoorzitter Tweede Kamer 0 reacties
25-05-2018 Marianne Thieme meest vliegreislustige fractievoorzitter Tweede Kamer 0 reacties
24-05-2018 ’Klimaatkoningin’ Thieme vliegt erop los 35 reacties
24-05-2018 Bodembrief Schouten verwoordt ambitie LTO Nederland 0 reacties
23-05-2018 Schouten: alle landbouwgronden duurzaam beheren in 2030 0 reacties