Tweede Kamer

Tweede Kamer nieuws

Drie vragen over duurzame IJsselmeervisserij

20-09-2018 - Minister Schouten heeft op 13 september 2018 in een brief aan de Tweede Kamer plannen aangegeven om te komen tot een duurzame visserij op het IJsselmeer. Daarin wordt ook genoemd dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de vangsten met 36% wil reduceren. LNV baseert zich hierbij op een rapport van Wageningen Marine Research uit 2017. De voor deze ingreep benodigde maatregelen bepaalt LNV aan de hand van een advies van Wageningen Marine Research (WMR) en Wageningen Economic Research (WEcR) dat binnenkort verschijnt. Onderzoeker Joep de Leeuw geeft antwoord op een drietal vragen.

Nieuwsgrazer

Drietal vragen over duurzame IJsselmeervisserij

19-09-2018 - Minister Schouten heeft op 13 september 2018 in een brief aan de Tweede Kamer plannen aangegeven om te komen tot een duurzame visserij op het IJsselmeer. Daarin wordt ook genoemd dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de vangsten met 36% wil reduceren. LNV baseert zich hierbij op een rapport van Wageningen Marine Research uit 2017. De voor deze ingreep benodigde maatregelen bepaalt LNV aan de hand van een advies van Wageningen Marine Research (WMR) en Wageningen Economic Research (WEcR) dat binnenkort verschijnt. Onderzoeker Joep de Leeuw geeft antwoord op een drietal vragen.

Nieuwsgrazer

POV reactie Miljoennota: ‘Varkens zijn bij uitstek circulaire dieren’

18-09-2018 - In een reactie op de Prinsjesdag en de Miljoenennota aan de Tweede Kamer vraagt de POV aandacht vragen voor enkele knelpunten, maar ook graag bijdragen aan oplossingen voor een aantal vraagstukken op de parlementaire agenda.

Nieuwsgrazer

Nog meer Tweede Kamer nieuws

Datum Onderwerp Reacties
17-09-2018 Afroming bij lease van fosfaatrechten blijft 0 reacties
15-09-2018 Afroming bij lease fosfaatrecht blijft 0 reacties
14-09-2018 Afroming bij lease fosfaatrecht blijft 144 reacties
12-09-2018 Hele Kamer is het eens: positie van de boer moet beter 0 reacties
12-09-2018 Hele Kamer is het eens: positie van de boer moet beter 0 reacties
12-09-2018 Hele Kamer is het eens: positie van de boer moet beter 0 reacties
10-09-2018 ‘Tijd rijp voor omslag naar kringlooplandbouw’ 0 reacties
09-09-2018 Kees Hanse: ‘Een stap voorwaarts, maar er blijven vragen’ 0 reacties
05-09-2018 Sorgdrager herhaalt: primaire verantwoordelijkheid ligt bij producent 0 reacties
05-09-2018 Schouten: Vooralsnog geen maatregelen tegen Eurofins 0 reacties
05-09-2018 Kamer eist transparantie over GLB-onderhandelingen 0 reacties
05-09-2018 Kamer eist transparantie over GLB-onderhandelingen 0 reacties
05-09-2018 Kamer eist transparantie over GLB-onderhandelingen 0 reacties
31-08-2018 Ook al gaat het maar om 60 minuten, impact van alleen maar zomertijd is groot 0 reacties
27-08-2018 NAV is niet tevreden met de droogtemaatregelen 0 reacties
08-08-2018 Geen vrijstelling van beregeningsverbod binnen Regeling bruin- en ringrot 2000 0 reacties
08-08-2018 Minister Schouten informeert naar verkorting vanggewassen 0 reacties
08-08-2018 Schouten: Extra geld voor strijd tegen voedselverspilling 0 reacties
08-08-2018 'Historisch besluit' om gaskraan dicht te draaien 0 reacties
08-08-2018 Dijkgraaf neemt afscheid als Kamerlid 0 reacties
08-08-2018 Kamerbrief over accenten in voedselbeleid richting de toekomst 0 reacties
08-08-2018 Nederland stemt in met inperking van neonicotinoïden 0 reacties
08-08-2018 Ondanks kritiek blijft het verbod op asbestdaken in 2024 gelden 0 reacties
08-08-2018 Nieuwe pachtnormen voor 2018 0 reacties
08-08-2018 Doel 2030: alle Nederlandse landbouwgronden duurzaam bewerkt 0 reacties
08-08-2018 Klimaatwet definitief maar niet geheel afdwingbaar 0 reacties
08-08-2018 LTO: Lagere kosten door compensatie transitievergoeding 0 reacties
08-08-2018 Ministerie van IenW informeert over stand van zaken in verband met droogte 0 reacties
07-08-2018 Schouten houdt vast aan beregeningsverbod 0 reacties
07-08-2018 Onderzoek naar lager eigen risico gewasverzekering 0 reacties
27-07-2018 Steak in a Petri Dish: The New Frontier of Meat Production 0 reacties
20-07-2018 ‘Alle dieren kunnen voelen en denken, maar in een hamburger zien we geen dier’ 0 reacties
20-07-2018 Op naar een nieuw pachtbeleid 0 reacties
19-07-2018 Schouten wil startend melkveebedrijf nog dit jaar duidelijkheid bieden over fosfaatrechten 0 reacties
10-07-2018 Oppositie kritisch over klimaatakkoord 0 reacties
10-07-2018 Klimaatsberaad presenteert voorstel voor hoofdlijnen van Klimaatakkoord 0 reacties
10-07-2018 Brief aan minister Schouten: geen ‘misverstand’, maar ‘geknoei’ rondom ammoniakdata 0 reacties
10-07-2018 Kabinet wijst 5 tot 10 telers aan voor wietproef 0 reacties
09-07-2018 Kabinet trekt 200 euro uit sanering en verduurzaming varkenshouderij 0 reacties
09-07-2018 Varkenshouderij belangrijke sleutel in kringlooplandbouw 0 reacties
08-07-2018 Lagere kosten door compensatie transitievergoeding 0 reacties
08-07-2018 Kamer laat knelgevallen en biologische melkveehouderij in de steek - de reacties 42 reacties
07-07-2018 Veehouderij belangrijke sleutel in kringlooplandbouw 0 reacties
07-07-2018 Coalitie ViVa welwillend over plan Schouten 0 reacties
07-07-2018 Sector positief over akkoord ‘Warme Sanering Varkenshouderij’ 0 reacties
07-07-2018 Coalitie ViVa achter plan Schouten 0 reacties
06-07-2018 Wageningen University & Research beschikt niet over ruwe ammoniakmeetdata 0 reacties
06-07-2018 Geen lucht door moties fosfaatrechten 0 reacties
06-07-2018 Commissie Geurhinder Veehouderij gaat maatregelen onderzoeken geurhinder 0 reacties
06-07-2018 Commissie Geurhinder Veehouderij gaat maatregelen geurhinder onderzoeken 0 reacties
06-07-2018 Kamer wil snel duurzame alternatieven neonics 0 reacties
06-07-2018 Kamer steunt knelgevallenmotie SGP niet 0 reacties
06-07-2018 Geen lucht door moties fosfaatrechten 0 reacties
05-07-2018 Commissie Geurhinder Veehouderij ingesteld 0 reacties
05-07-2018 Laatste poging oppositie voor meer ruimte in fosfaatstelsel 0 reacties
04-07-2018 Kamer plant nog geen debat over toekomst landbouw 0 reacties
04-07-2018 Gemeenten dringen aan op snelle vaststelling geurpercentage luchtwassers 0 reacties
04-07-2018 Gemeenten dringen aan op snelle vaststelling geurpercentage luchtwassers 0 reacties
28-06-2018 VVD zinspeelt op afschieten wolven in Noord-Nederland 1 reactie
27-06-2018 Motie bovengrondse bemesting aangenomen 0 reacties
26-06-2018 Kamer tilt fipronil-debat over zomer heen 0 reacties
26-06-2018 Ministers Schouten en Bruins gaan aanbevelingen Sorgdrager o 0 reacties
26-06-2018 Tweede Kamer: langer bovengronds mest uitrijden 0 reacties
26-06-2018 Biologische boeren vragen aandacht parlement 0 reacties
26-06-2018 Motie bovengrondse bemesting aangenomen, nieuwe uitdaging voor VBBM 18 reacties
26-06-2018 Kamer neemt motie bovengronds bemesten aan 0 reacties
26-06-2018 Kamer stemt voor motie olifantsgras 0 reacties
26-06-2018 Wie natuurlijkheid nastreeft, moet postduiven verfoeien en roofvogels toejuichen 0 reacties
26-06-2018 'Vernietigend oordeel' Sorgdrager schokt Kamer 0 reacties
26-06-2018 Ministeries LNV en VWS: rapport Sorgdrager legt zwakheden systeem bloot 0 reacties
25-06-2018 Duivenmelkers willen actie tegen roofvogels 0 reacties
22-06-2018 Afgeroomde fosfaatrechten pas in 2019 benutbaar 0 reacties
21-06-2018 NVWA ontving in 2017 dertig signalen mestfraude 0 reacties
20-06-2018 Eerste Nederlandse Klimaatwet komt eraan 0 reacties
20-06-2018 ​GL-landbouwwoordvoerder weg uit Tweede Kamer 0 reacties
20-06-2018 Schouten wil niet aan bovengronds uitrijden van mest 126 reacties
20-06-2018 Olifantsgras mogelijk toch vergroeningsgewas 0 reacties
20-06-2018 Olifantsgras wordt mogelijk toch vergroeningsgewas 0 reacties
19-06-2018 Tweede Kamer wil kromme komkommer in het schap 0 reacties
19-06-2018 VBBM wil bovengronds blijven bemesten 0 reacties
19-06-2018 Agrifirm's zoektocht naar reststromen 0 reacties
19-06-2018 Klimaatwet bijna rond: 95 procent minder CO2 in 2050 23 reacties
19-06-2018 WUR wil omstreden ammoniakdata niet vrijgeven, hulp ingeroepen van Tweede Kamer 0 reacties
18-06-2018 Nudging can help to reduce food waste 0 reacties
18-06-2018 WUR wil omstreden ammoniakdata niet vrijgeven, hulp ingeroepen van Tweede Kamer 0 reacties
18-06-2018 Mesdagfonds wil 'verdwenen' ammoniakdata boven water 0 reacties
18-06-2018 Mesdagfonds wil politiek ingrijpen 'verdwenen' ammoniakdata 0 reacties
18-06-2018 WUR wil omstreden ammoniakdata niet vrijgeven, hulp ingeroepen van Tweede Kamer 1 reactie
16-06-2018 Mesdagfonds wil dat politiek ingrijpt bij 'verdwenen' data 0 reacties
16-06-2018 Mesdagfonds wil dat politiek ingrijpt bij 'verdwenen' ammoniakdata 0 reacties
16-06-2018 Mesdagfonds verzoekt Tweede Kamer in te grijpen bij WUR 0 reacties
15-06-2018 WUR schetst de contouren van de nieuwe kringlooplandbouw 21 reacties
15-06-2018 Het is hoog tijd voor een Ministerie van Voeding 0 reacties
15-06-2018 Uitgelekt VN-rapport: 'opwarming aarde nadert limiet' 0 reacties
15-06-2018 Wetsvoorstel extra geboorteverlof (WIEG) naar Tweede Kamer 0 reacties
15-06-2018 Pluimveehouders vragen steun aan Tweede Kamerleden 0 reacties
14-06-2018 Hoge ICT-kosten NVWA brengen Schouten in het nauw 0 reacties