Tweede Kamer

Tweede Kamer nieuws

Van Nieuwenhuizen belooft geen motorrijtuigenbelasting te heffen op tractoren

14-12-2018 - In haar wetsvoorstel voor de registratie, periodieke keuring en kentekenplicht voor trekkers neemt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op dat de registratie niet gebruikt mag worden voor het heffen van een motorrijtuigenbelasting. Dat heeft zij donderdag 13 december tijdens een debat met de Tweede Kamer laten weten. De minister zal haar wetsvoorstel in januari naar de Tweede Kamer sturen. Daarin wordt geregeld dat snelle tractoren periodiek gekeurd moeten worden. Dat wordt gecombineerd met de invoering van kentekenplicht voor alle trekkers die op de openbare weg komen en een snelheidsverhoging van 25 naar 40 kilometer per uur. Ook moeten alle trekkers geregistreerd worden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Nieuwsgrazer

Schouten ziet geen ruimte voor knelgevallen

14-12-2018 - Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer laten weten geen ruimte te zien om knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel tegemoet te komen.

Nieuwsgrazer

Protest in aanloop naar mestdebat

13-12-2018 - Een groep boeren voerde donderdag actie bij de Tweede Kamer in Den Haag. Aanleiding is het algemeen overleg tussen de Tweede Kamer en landbouwminister Carola Schouten. Daarbij komen onder andere de fosfaatrechten en het mestbeleid aan de orde.

Nieuwsgrazer

Nog meer Tweede Kamer nieuws

Datum Onderwerp Reacties
13-12-2018 Kamer buigt zich over mestbeleid, fosfaat en I&R-affaire 4 reacties
12-12-2018 Wordt Nederlandse melkveehouder schietschijf NVWA? 13 reacties
12-12-2018 Fosfaatdebat: wat valt er te verwachten? 0 reacties
11-12-2018 Schapen- en geitenhouders mogen dieren bij verlies van nieuw oormerk blijven voorzien 0 reacties
11-12-2018 Schapen- en geitenboer mag dier nieuw oormerk geven 0 reacties
10-12-2018 Ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven 0 reacties
05-12-2018 NVWA wil keurpunt voor Brits vee bij harde Brexit 0 reacties
26-11-2018 Overtredingen fosfaat- en dierrechtenstelsels worden op gelijke manier via strafrecht behandeld 0 reacties
26-11-2018 SDE-subsidie vanaf 2020 gebaseerd op CO2-reductie 0 reacties
24-11-2018 Kamerbrief Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee 3 reacties
24-11-2018 Droogte hakt nog dieper in op boereninkomens 0 reacties
24-11-2018 Schouten onderzoekt risicobeheersing droogte 0 reacties
23-11-2018 'Bijna helft van de bezwaarschriften gegrond' 0 reacties
20-11-2018 Asbest saneren kan nu zonder afvalstoffenheffing 0 reacties
20-11-2018 Afvalstoffenheffing op asbestdaken vervalt 0 reacties
20-11-2018 Afvalstoffenheffing astbestdaken vervalt 0 reacties
19-11-2018 Asbest saneren kan nu zonder afvalstoffenheffing 0 reacties
15-11-2018 Trekkerkenteken vanaf 2025 verplicht 0 reacties
15-11-2018 Nieuw wetsvoorstel voor kentekenplicht trekkers 0 reacties
15-11-2018 Kentekenplicht voor alle nieuwe landbouwvoertuigen 0 reacties
14-11-2018 Nieuwe belastingregel bedreigt traditionele kortebaandraverij 0 reacties
13-11-2018 Europese Commissie overtuigd van manier waarop Schouten mestbeleid wil handhaven 99 reacties
13-11-2018 Kabinet schaft assurantiebelasting voor weersverzekering af 0 reacties
12-11-2018 Geen zorgen om een heffing op kunstmest 0 reacties
12-11-2018 Steeds vaker voedsel met duurzaamheidskenmerk op ons bord 0 reacties
10-11-2018 Kamer steunt brede landbouw 0 reacties
09-11-2018 Kunstmesttaks: nieuw rondje boeren pesten in Nederland? 63 reacties
08-11-2018 Kunstmestheffing: wat is het (hoogste) doel? 0 reacties
08-11-2018 Column: Kringloopefficiëntienorm (KEN) 0 reacties
08-11-2018 'RVO.nl denkt mee over metingen in door fosfaatrechten onderbezette proefstallen' 2 reacties
08-11-2018 Is kunstmesttaks ondoordacht? 0 reacties
08-11-2018 Structurele veranderingen in de landbouw vragen om structurele maatregelen 0 reacties
08-11-2018 Poep van planten uit het buitenland die met kunstmest zijn geteeld, wordt niet opeens kunstmestvrij 0 reacties
07-11-2018 Behoudende ‘kantinejuf’ houdt succes Gezonde Schoolkantine tegen 0 reacties
05-11-2018 Schouten wil geen discussie over bedrijfsomvang 0 reacties
03-11-2018 'Ellende door fosfaatrechten nog lang niet voorbij' 22 reacties
03-11-2018 Schouten vult landbouwvisie nog deze maand in 0 reacties
01-11-2018 'Minister, maak uw landbouwvisie concreet.' 0 reacties
01-11-2018 Supermarkten laten minister Schouten weten waar de klanten van haar boeren wonen 0 reacties
31-10-2018 CBL: ‘Supermarkten hebben weinig invloed op prijs in de keten’ 0 reacties
31-10-2018 Begroting Ministerie LNV: hoe zit het met de implementatie van de kringlooplandbouw? 0 reacties
30-10-2018 Schouten maakt in 2019 geen extra geld vrij voor inmplementatie van visie op kringlooplandbouw 0 reacties
25-10-2018 Schouten onderzoekt pilot bedrijfsspecifieke fosfaatrechten melkvee 0 reacties
25-10-2018 Schouten wil pilot bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie melkvee 0 reacties
24-10-2018 Schouten wil bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie melkvee 0 reacties
22-10-2018 Boer krijgt mogelijk 'onkostenvergoeding' na dumping drugsafval 0 reacties
20-10-2018 Eerst knelgevallen afhandelen, dan pas fosfaatbank open 36 reacties
19-10-2018 Melkveehouder houdt fosfaatrechten vleesvee 0 reacties
18-10-2018 ​Eind 2024 asbest van de daken 0 reacties
17-10-2018 Extra inspanningen voor natuur in agrarische gebieden nodig 0 reacties
17-10-2018 2024 definitief einde asbestdaken in Nederland 0 reacties
17-10-2018 Tweede Kamer komt met definitief verbod op asbestdaken 0 reacties
17-10-2018 2024 definitief einde aan asbestdaken in Nederland 0 reacties
17-10-2018 Tweede Kamer komt met definitief verbod op asbestdaken 0 reacties
16-10-2018 2024 definitief einde asbestdaken in Nederland 0 reacties
16-10-2018 Fosfaatbank niet open voor 1 november 0 reacties
16-10-2018 Fosfaatbank niet voor 1 november open 0 reacties
16-10-2018 Asbestsanering jaar uitgesteld 0 reacties
16-10-2018 GLB hoorzitting Tweede Kamer 0 reacties
16-10-2018 Fosfaatbank blijft tot 1 november gesloten 0 reacties
15-10-2018 'Verantwoordelijkheid bij aanpak ter behoud van weidevogels ligt in beginsel bij provincies' 0 reacties
15-10-2018 De verschillende visies over het GLB 0 reacties
15-10-2018 ​Partij voor Dieren wil slachttaks 0 reacties
13-10-2018 Schouten staat jacht op wilde zwijnen toe 1 reactie
10-10-2018 Zieke Marianne Thieme tijdelijk weg uit de Tweede Kamer 0 reacties
10-10-2018 Zieke Marianne Thieme tijdelijk weg uit de Tweede Kamer 0 reacties
09-10-2018 Minister Wiebes belooft: 'Schade gas- en zoutwinning in Overijssel makkelijker te verhalen'' 0 reacties
08-10-2018 Milieuorganisaties kritisch over landbouwtafel klimaatakkoord 0 reacties
04-10-2018 337 melkveebedrijven onterecht geblokkeerd 0 reacties
03-10-2018 Animal Rights wil af van eendenhouderij 0 reacties
02-10-2018 Gebruik sleepvoet beperkt mogelijk met extra weidegang 15 reacties
01-10-2018 Verzekering tegen weersextremen wordt voordeliger 0 reacties
01-10-2018 Meer toezicht en handhaving NVWA op mestfraude 0 reacties
30-09-2018 'Kweekvlees binnen tien jaar in supermarkt' 0 reacties
29-09-2018 Minister wijst risicogebieden mestfraude aan 12 reacties
26-09-2018 Meld irritante regels varkenshouderij aan Tweede Kamer 0 reacties
25-09-2018 Kamer steunt motie afschaffen belasting weersverzekering 0 reacties
25-09-2018 Oproep Tweede Kamer: Meld irritante regels 0 reacties
24-09-2018 'Afschaffing assurantietaks is eerste stap' 0 reacties
24-09-2018 Meld irritante regels 0 reacties
24-09-2018 Verzekering tegen weersextremen wordt voordeliger 0 reacties
23-09-2018 ‘Nederland is niet klaar voor harde brexit’ 0 reacties
20-09-2018 'Gevolgen van fipronilcrisis zijn voor pluimveesector nog niet voorbij' 0 reacties
20-09-2018 Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen 0 reacties
20-09-2018 Drie vragen over duurzame IJsselmeervisserij 0 reacties
19-09-2018 Drietal vragen over duurzame IJsselmeervisserij 0 reacties
18-09-2018 POV reactie Miljoennota: ‘Varkens zijn bij uitstek circulaire dieren’ 0 reacties
17-09-2018 Afroming bij lease van fosfaatrechten blijft 0 reacties
15-09-2018 Afroming bij lease fosfaatrecht blijft 0 reacties
14-09-2018 Afroming bij lease fosfaatrecht blijft 147 reacties
12-09-2018 Hele Kamer is het eens: positie van de boer moet beter 0 reacties
12-09-2018 Hele Kamer is het eens: positie van de boer moet beter 0 reacties
12-09-2018 Hele Kamer is het eens: positie van de boer moet beter 0 reacties
10-09-2018 ‘Tijd rijp voor omslag naar kringlooplandbouw’ 0 reacties
09-09-2018 Kees Hanse: ‘Een stap voorwaarts, maar er blijven vragen’ 0 reacties
05-09-2018 Sorgdrager herhaalt: primaire verantwoordelijkheid ligt bij producent 0 reacties
05-09-2018 Schouten: Vooralsnog geen maatregelen tegen Eurofins 0 reacties