Tweede Kamer

Tweede Kamer nieuws

Holland Varken sleutel verandering

19-05-2018 - De varkenshouderij moet veranderen. En de sleutel daarvoor zit in het normenkader Holland Varken. Dat zei Tjeerd de Groot (D66) tijdens het debat dat donderdag in de Tweede Kamer werd gevoerd over dierenwelzijn.

Nieuwsgrazer

Nederland tegen hernieuwing van Europese toelating van thiram en diquat

18-05-2018 - Daar waar de wetenschappelijke beoordeling van werkzame stoffen onacceptabele risico’s aangeeft voor mens, dier of milieu kan de stof niet opnieuw worden goedgekeurd. In lijn met een advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zal Nederland daarom instemmen met de voorstellen van de Europese Commissie voor niet-hernieuwing van de toelating van de werkzame stoffen thiram en diquat. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwsgrazer

Kamer verdeeld over ingrijpen varkenshouderij

18-05-2018 - Misstanden in varkenshouderij moeten worden aangepakt. Maar Tweede Kamer is het niet eens over hoe.

Nieuwsgrazer

Nog meer Tweede Kamer nieuws

Datum Onderwerp Reacties
18-05-2018 ‘Systeemverandering nodig in varkenshouderij’ 0 reacties
17-05-2018 Schouten: Aantal uitgegeven fosfaatrechten nog niet op hoogtepunt 5 reacties
17-05-2018 Politiek speelt geen rol in Holland Varken 0 reacties
17-05-2018 Schouten houdt vast aan knelgevallenregeling fosfaat 0 reacties
17-05-2018 Levenloze veeteelt: hoe je het leven uit een dier fokt? 0 reacties
17-05-2018 Schouten houdt vast aan knelgevallenregeling fosfaat 0 reacties
16-05-2018 Schouten wil alle onderzoeken fipronilcrisis in samenhang beoordelen 0 reacties
16-05-2018 Plantum roept politici op om plantpotentie te benutten 0 reacties
16-05-2018 Plantum roept politici om plantpotentie te benutten 0 reacties
15-05-2018 Schouten is niet van plan eendenhouderij te verbieden vanwege vogelgrieprisico 0 reacties
14-05-2018 Herbruikbare zakjes: nog steeds een project in kinderschoenen 0 reacties
11-05-2018 ‘Meest urgente voedselthema ontbreekt in voedselbeleidsplannen’ 0 reacties
11-05-2018 Is President Macron het nieuwe gezicht van de agro-ecologische evolutie? 0 reacties
09-05-2018 Green Protein Alliance luidt de noodklok over voedselbeleidsplannen overheid 0 reacties
05-05-2018 Forse vermindering antibioticaresistentie in Nederlandse veehouderij 0 reacties
03-05-2018 Don’t go vegan, it’s a trap 0 reacties
02-05-2018 Antibioticaresistentie in Nederlandse veehouderij substantieel gedaald 0 reacties
02-05-2018 Nederlandse overheid doet er wijs aan de schijn van landroof te vermijden 0 reacties
30-04-2018 Kamer vraagt om inperking gebruik glyfosaat 0 reacties
27-04-2018 Tweede Kamer heeft motie tegen onkruidverdelger met glyfosaat aangenomen 0 reacties
27-04-2018 Schouten: Publicatie oogstraming CBS werkt niet marktverstorend 0 reacties
26-04-2018 Kamer eist inperking van gebruik glyfosaat 0 reacties
26-04-2018 Kamer vraagt om inperking gebruik glyfosaat 0 reacties
26-04-2018 LTO: 'Meer tijd nodig voor alternatieven neonicotinoïden' 0 reacties
25-04-2018 Nederland stemt in met inperking neonicotinoïden 0 reacties
25-04-2018 Als het om genetisch gemodificeerd voedsel gaat, houdt wantrouwen ons tegen 0 reacties
24-04-2018 Nederland stemt in met verbod op neonics 0 reacties
24-04-2018 Rapport RIVM-onderzoek cumulatieve blootstelling residuen gewasbescherming verschijnt 1 juli 2018 0 reacties
24-04-2018 Nederland stemt voor inperking neonicotinoïden 0 reacties
21-04-2018 Calon: ‘Brexit geeft nu al problemen’ 0 reacties
21-04-2018 Calon: ‘Brexit geeft nu al problemen’ 0 reacties
21-04-2018 Calon: 'Brexit geeft nu al problemen' 0 reacties
20-04-2018 Kamer roept op tot verandering voedselsysteem 0 reacties
20-04-2018 Kamer roept op tot verandering voedselsysteem 0 reacties
20-04-2018 Kamer roept op tot verandering voedselsysteem 0 reacties
19-04-2018 Onderwijsinspectie: Toekomst groen onderwijs in gevaar 0 reacties
19-04-2018 Toekomst groen onderwijs in gevaar 0 reacties
19-04-2018 Staatssecretaris kondigt onderzoek naar voedselkeuzelogo aan 0 reacties
18-04-2018 Schouten en Blokhuis beloven concretere invulling voedselbeleid 0 reacties
18-04-2018 Kamer zet advies grondgebondenheid op agenda 0 reacties
18-04-2018 Kamer gaat advies grondgebondenheid bespreken 0 reacties
18-04-2018 Tweede Kamer laat zich informeren over duurzaam en gezond voedsel 0 reacties
17-04-2018 Schouten: betoog COV over redden van klimaat klopt 0 reacties
17-04-2018 Minder vlees eten redt het klimaat niet zomaar 0 reacties
17-04-2018 Minder vlees eten redt het klimaat niet 0 reacties
12-04-2018 Consumentenbond pleit via Tweede Kamer voor voedselkeuzelogo met kleuren 0 reacties
10-04-2018 SGP-er Dijkgraaf per direct uit Tweede Kamer 0 reacties
10-04-2018 SGP-er Dijkgraaf per direct uit Tweede Kamer 0 reacties
10-04-2018 SGP-er Dijkgraaf per direct uit Tweede Kamer 0 reacties
10-04-2018 SGP-landbouwman Dijkgraaf vertrekt 0 reacties
10-04-2018 Overheid blijft tijdelijke vergunningen verlenen op basis van PAS 0 reacties
06-04-2018 Overheid blijft tijdelijke vergunningen verlenen op basis van PAS 0 reacties
04-04-2018 Kabinet schuift 'vee-advies' terzijde 8 reacties
04-04-2018 Kamer houdt vast aan luchtwasser 0 reacties
04-04-2018 Bijna helft van mkb'ers vult belastingaangifte verkeerd in 0 reacties
04-04-2018 Kamer wijst stop op luchtwassers af 0 reacties
30-03-2018 ‘Schouten werpt de koe van de toekomst in de prullenbak’ 0 reacties
30-03-2018 Fosfaatbank op 1 september open 0 reacties
30-03-2018 Schouten: bal ligt bij pluimveeketen 0 reacties
30-03-2018 Geen fosfaatrechten voor kalf van vleesvee 0 reacties
29-03-2018 Minister: vleesveehouders hebben geen fosfaatrechten nodig 0 reacties
29-03-2018 Schouten: jongvee van vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten 76 reacties
28-03-2018 Veehouders die DNA-analyses lieten doen vanwege de blokkade krijgen kosten niet vergoed 0 reacties
28-03-2018 Tweede Kamer laat zich informeren over duurzaam en gezond voedsel 0 reacties
28-03-2018 ‘Alle pulsvissers doen inmiddels mee met onderzoek’ 0 reacties
27-03-2018 Schouten: Brussel gaf zelf toestemming voor vergunningen pulsvisserij 0 reacties
27-03-2018 Schouten presenteert aanpak mest in september 0 reacties
27-03-2018 ‘Aantal dieren in Nederland per definitie fraude prikkel’ 1 reactie
16-03-2018 Partij voor de Dieren komt met initiatiefwet tegen onverdoofd slachten 0 reacties
16-03-2018 Schouten blijft recht overeind in debat over kalverfraude 0 reacties
15-03-2018 Schouten: Regionaal opheffen ophokplicht niet eenvoudig 0 reacties
15-03-2018 Waardering voor draai Schouten in I&R-affaire 0 reacties
15-03-2018 Minister Schouten op het matje over 'harde uitspraken' kalverfraude 0 reacties
15-03-2018 Tweede Kamer in debat over kalfjesfraude 0 reacties
15-03-2018 Pluimvee niet meer automatisch geruimd 0 reacties
15-03-2018 LIVEBLOG: Tweede Kamerdebat over I&R-fraude 0 reacties
14-03-2018 Schouten komt op korte termijn met plannen voor behoud van bodemvruchtbaarheid 0 reacties
14-03-2018 Pluimvee in 1 kilometerzone wordt niet meer automatisch geruimd 0 reacties
14-03-2018 Tweede Kamerdebat over I&R-fraude live volgen via Melkvee.nl 0 reacties
14-03-2018 Voorbeschouwing I&R-debat: wie is verantwoordelijk voor geleden schade? 0 reacties
14-03-2018 Uitstel voor halfvolle stal in PAS-vergunning 0 reacties
13-03-2018 Kamer wil keuringstaken zuivel bij COKZ houden 0 reacties
12-03-2018 Subsidie niet doorslaggevend bij investeringen in gecombineerde luchtwassers 0 reacties
12-03-2018 Bijna 23 miljoen eendagskuikens per vliegtuig uitgevoerd in 2017 0 reacties
12-03-2018 Ook insecten en wormen gaan mogelijk onder Meststoffenwet vallen 0 reacties
12-03-2018 Inrichting wietteeltexperiment in de loop van 2018 helder 0 reacties
12-03-2018 Kamer wenst duidelijkheid over stikstofaanpak 0 reacties
09-03-2018 Opinie: Schouten wast haar handen in onschuld over I&R-'fraude' 14 reacties
09-03-2018 Wetsvoorstel veedichte gebieden naar Kamer 0 reacties
08-03-2018 Ruim vierhonderd melkveebedrijven nog geblokkeerd 0 reacties
08-03-2018 Tweede Kamer stuurt Schouten op pad in Europa 0 reacties
07-03-2018 Kamer blijft tegen verplichte weidegang 0 reacties
06-03-2018 Motie verplichte weidegang opnieuw verworpen 27 reacties
05-03-2018 Schouten hoopt dat ophokplicht voor 30 maart eindigt 0 reacties
05-03-2018 Schouten hoopt op einde ophokplicht voor 30 maart 0 reacties
01-03-2018 Wiebes: "Tuinbouw kan symboolfunctie spelen in energietransitie" 0 reacties
21-02-2018 Schouten: fraudezaak draait om 5.000 koeien 2 reacties