Natuur

Natuur nieuws

Fruitsector verliest interesse in rooipremie

25-06-2019 - Eind vorige maand meldde Het Belang van Limburg dat een nieuwe actiegroep van telers het levenslicht zag als gevolg van de crisis in de fruitsector. Zij schoven meteen twee belangrijke actiepunten naar voren: een aanvullend systeem van vaste prijsvorming naast de klokprijs en een rooipremie om het overaanbod acuut weg te werken. In Boer&Tuinder, het ledenblad van Boerenbond, staat te lezen dat minister Koen Van den Heuvel het oordeel van de sector vroeg. Men liet zich eerst informeren over de voorwaarden die Europa koppelt aan een rooiregeling. Boerenbond kwam al snel tot de conclusie dat die randvoorwaarden zo streng zijn (bv. braaklegging of omvorming naar natuur van een gerooid perceel) dat de Vlaamse fruittelers niet geholpen zijn met een rooipremie.

Nieuwsgrazer

Vet lekker vlees

25-06-2019 - Vlees, ik ben er gek op! Het lijkt wel alsof je dit in deze tijd niet meer hardop mag zeggen (of schrijven). Maar ik schreeuw het toch graag van de daken…. mensen eet vlees en vooral lekker vlees! Vind ik het niet zielig voor de dieren? Het zit in onze natuur en in de natuur
Het bericht Vet lekker vlees verscheen eerst op Vlees.nl.

Nieuwsgrazer

Vreugdenhil Bulbs en Plants doneert meer dan 10.000 euro aan goed doel

25-06-2019 - Afgelopen week hebben Jochem, Marjolijn en Luuk Vreugdenhil van Vreugdenhil Bulbs en Plants een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds in Zeist om hen een bedrag van € 10.089,30 te overhandigen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Natuur nieuws

Datum Onderwerp Reacties
25-06-2019 Vreugdenhil Bulbs en Plants doneert meer dan 10.000 euro aan goede doel 0 reacties
25-06-2019 Wereldnatuurfonds dient klacht in bij EU tegen zegenvisserij op de Doggersbank 0 reacties
24-06-2019 Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal 0 reacties
23-06-2019 ’Boeren met de natuur moet rendabel worden’ 0 reacties
21-06-2019 Kabinet moet kiezen: natuur of economie? 1 reactie
21-06-2019 Boeren en natuur hand in hand: koeien van Emiel grazen in natuur en weidevogels jaagt hij niet weg 0 reacties
20-06-2019 Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten? 0 reacties
20-06-2019 Stikstofuitspraak blokt tientallen projecten 0 reacties
20-06-2019 Duurzame boer nauwelijks beloond voor groen werken 0 reacties
19-06-2019 Biodiversiteitsmonitor voor betere waardering van inzet akkerbouwer 0 reacties
19-06-2019 ‘Minder antibiotica schaadde boeren niet’ 0 reacties
19-06-2019 „Minder antibiotica schaadde boeren niet” 0 reacties
19-06-2019 Biodiversiteitsmonitor akkerbouw komt dichterbij 0 reacties
19-06-2019 Duurzaam boeren loont zelden 1 reactie
19-06-2019 Antibioticareductie: geen negatief effect concurrentiepositie Nederlandse boeren 0 reacties
18-06-2019 “Voedsel is te goedkoop” 0 reacties
18-06-2019 Greenpeace mist krimp veestapel in plan Schouten 6 reacties
18-06-2019 Biodiversiteitsmonitor akkerbouw in de maak 0 reacties
18-06-2019 Ontwikkeling biodiversiteitsmonitor akkerbouw van start 0 reacties
18-06-2019 Kringloopplan Schouten bepaald niet waterdicht 0 reacties
17-06-2019 Minder regeldruk speerpunt in kringloopvisie 0 reacties
17-06-2019 Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld 0 reacties
17-06-2019 Glastuinbouw lijkt visie Schouten niet nodig te hebben om al te verduurzamen 0 reacties
17-06-2019 De Peel experimenteergebied duurzame landbouw 0 reacties
17-06-2019 ‘Aandeel reststromen in veevoer vergroten’ 0 reacties
17-06-2019 Schouten: 'Boer betaalt prijs voor goedkoop voedsel' 0 reacties
15-06-2019 Tevreden door 2 uur natuur, een gezonde natte wetenschappelijke wind 0 reacties
14-06-2019 Schouten: natuur in stand houden belangrijk, niet de schuld geven 0 reacties
13-06-2019 LTO over kringlooplandbouw in Tweede Kamer 0 reacties
13-06-2019 Natuurlijke middelen gebruiken? Wees kritisch 0 reacties
13-06-2019 Concept certificaat KeurMest gepubliceerd 0 reacties
12-06-2019 Natuurbeschermers zijn bezorgd over drijvende zonnepanelen 0 reacties
12-06-2019 Groen Lintje voor melkveehouderij in Oldelamer 2 reacties
12-06-2019 'Ik wil praktische oplossing voor weidevergunning' 0 reacties
11-06-2019 'Veehouder moet kweken van insecten onderzoeken' 0 reacties
11-06-2019 300 procent meer gruttoparen bij Koudum door gerichte aanpak 21 reacties
10-06-2019 Bee Guidance of Beehave? Modellenstrijd in de Tweede Kamer 1 reactie
07-06-2019 Is de wolf welkom in Nederland? 0 reacties
07-06-2019 Utopia eiland: start van een broedplaats voor een biodiverse toekomstbestendige landbouw. 0 reacties
07-06-2019 België gaat alle zwijnen in besmette zone afschieten 0 reacties
05-06-2019 Ctgb: ‘Geen bewijs voor relatie afname weidevogels door middelresten in mest’ 0 reacties
05-06-2019 Bio-boeren doen ultieme fosfaatpoging bij Schouten 0 reacties
05-06-2019 Het Zeeuwse Landschap ruilt landbouwgrond voor nieuwe natuur op Walcheren 0 reacties
04-06-2019 ‘Grootste afname bijenstand bij soorten die leven in natuurgebieden’ 0 reacties
04-06-2019 Schouten wil niet ingrijpen in pachtcontracten rietsnijders 0 reacties
03-06-2019 Bruins Slot nieuwe gedeputeerde Utrecht 0 reacties
03-06-2019 Melkveehouders richten fosfaatpijlen op Senaat 0 reacties
03-06-2019 NMV en DDB richten zich op Eerste Kamer 1 reactie
02-06-2019 Voorspelling: Broeikasgasbeperking (CO2 en/of Methaan) bovenop N & P plafonds 68 reacties
29-05-2019 Nieuwe generieke korting nog steeds realistisch 0 reacties
29-05-2019 Belang van multifunctionele boer groeit; omzet multifunctionele landbouw bijna verdubbeld 0 reacties
28-05-2019 Ondanks kritiek geen extra toezicht op fosfaathandel 0 reacties
27-05-2019 Fosfaatprijs maakt sprong door maatregel Schouten 12 reacties
24-05-2019 Schouten verdubbelt afroming op fosfaatrechten 0 reacties
24-05-2019 Op zoek naar een dooreetfactor voor groente en fruit 0 reacties
24-05-2019 Groente en fruit moet ‘het nieuwe normaal’ worden 0 reacties
23-05-2019 Nieuwe ronde, nieuwe kansen? 0 reacties
23-05-2019 WUR heeft actueel overzicht gemaakt van onderzoek naar vermaatschappelijking van natuur 0 reacties
22-05-2019 Rli: gebruik ecoregelingen om voor te sorteren op kringlooplandbouw in het nieuwe GLB 0 reacties
21-05-2019 Provincies willen grotere rol voor boeren en burgers in natuurbeleid 0 reacties
20-05-2019 Schouten: 'Ik blijf achter neonics-verbod staan' 0 reacties
18-05-2019 Bloemrijke akkers zijn sexy 5 reacties
17-05-2019 Sterfte bijenvolken afgelopen winter lager dan in vorige winters 0 reacties
17-05-2019 Ministerie LNV vraagt veehouders om mee te denken 0 reacties
17-05-2019 Oproep tot duurzaam faunabeheer 0 reacties
15-05-2019 'Overheid riskeert verstoring marktwerking' 0 reacties
15-05-2019 Terugdringen kalversterfte in zomer verder opgepakt 0 reacties
15-05-2019 Veel aspecten brede welvaart in de lift, sommige niet 0 reacties
15-05-2019 Chocolade geeft geheimen niet zomaar prijs 0 reacties
13-05-2019 Moeder Natuur houdt zich aan ongeschreven wet: nachtvorst tijdens IJsheiligen 0 reacties
13-05-2019 Minister Schouten: ‘Geen bonus op grond, maar subsidie per grutto’ 14 reacties
13-05-2019 Schouten: 'Meer macht voor de boer' 0 reacties
13-05-2019 17% van in België verkochte gewasbeschermingsmiddelen is ‘natuurlijk’ 0 reacties
11-05-2019 VVD vraagt opheldering over aanpak mestfraude 8 reacties
09-05-2019 Droog voorjaar geeft natuur valse start 0 reacties
08-05-2019 Onderzoek naar methaanemissie uit stallen 19 reacties
08-05-2019 Onderzoek naar methaanemissie uit stallen 0 reacties
08-05-2019 Varkenshouders in 5 provincies kunnen in aanmerking komen voor stoppen met vergoeding 0 reacties
08-05-2019 Voortaan twee dierenartsen naar omstreden noordelijke slachthuizen 0 reacties
07-05-2019 Ministerie nodigt veehouders uit voor community 0 reacties
07-05-2019 Ministerie start community voor veehouders 0 reacties
07-05-2019 Carola Schouten start denktank voor boeren 0 reacties
07-05-2019 Carola Schouten start denktank voor boeren 0 reacties
07-05-2019 Veehouders mogen meedenken met ministerie van LNV 0 reacties
07-05-2019 Uitsterven van soorten is urgent: wees veel zuiniger op de natuur 0 reacties
06-05-2019 Achteruitgang natuur gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van de mens 0 reacties
02-05-2019 Ervaringen natuurinclusieve landbouw online 0 reacties
02-05-2019 Natuurorganisaties willen hoger waterpeil om droogte in natuur te voorkomen 0 reacties
02-05-2019 Snelle groei zonneparken: kansen voor biodiversiteit en landbouw? 0 reacties
01-05-2019 Geld voor stoppen stinkende varkensboerderij 0 reacties
01-05-2019 Schouten: haaien en roggen beter beschermen 0 reacties
30-04-2019 Akkerbouwers zenden brandbrief naar Schouten 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
29-04-2019 Noord-Holland niet zo droog als zuiden en oosten: "We kunnen het een hele tijd uitzingen" 0 reacties
26-04-2019 Snelle groei zonneparken biedt kansen voor biodiversiteit en landbouw 0 reacties
26-04-2019 Snelle groei zonneparken: kansen voor natuur en landbouw? 0 reacties
25-04-2019 NVWA is bewaker van voedselveiligheid en geen beleidsmaker 0 reacties

Natuur video's