Biodiversiteit

Biodiversiteit nieuws

Pilot Akkerbelt test maatregelen GLB

15-08-2019 - Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) zoekt 15 boeren die mee willen doen aan de 'Pilot Akkerbelt'. Het doel van de pilot is om ervaring op te doen met vergroeningsmaatregelen op regionaal niveau zoals ook in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid staat. De focus ligt daarbij op de bodem en biodiversiteit.

Nieuwsgrazer

Samenwerking goed voor biodiversiteit Haarlemmermeer

14-08-2019 - Meer nuttige biodiversiteit, dat is de inzet van het project GreenBASE. Het in 2017 gestarte biodiversiteitsproject in de Haarlemmermeer is verlengd tot en met 2020. De gebiedsaanpak werkt, maar vraagt wel continuïteit voor de toekomst, stelt CLM Onderzoek en Advies.

Nieuwsgrazer

'De boer is dokter van de natuur' en moet daarom op cursus

08-08-2019 - Boeren, melkveehouders en loonwerkers uit Ede kunnen terug naar de schoolbanken. De gemeente biedt ze gratis cursussen aan over hoe je zo kan boeren dat het de kwaliteit van bodem, water en biodiversiteit bevordert.

Nieuwsgrazer

Nog meer Biodiversiteit nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-08-2019 VN-klimaatrapport: Radicale omslag in menselijk landgebruik nodig 98 reacties
06-08-2019 Lavendel laat de tuin leven 0 reacties
31-07-2019 Bloeiende akkerranden moeten boer en burger dichter bij elkaar brengen 0 reacties
29-07-2019 Akkerbouwers Haarlemmermeer gaan voor biodiversiteit 0 reacties
29-07-2019 Akkerbouwers Haarlemmermeer bevorderen biodiversiteit 0 reacties
25-07-2019 Aardappeltelers Albert Heijn laten akkerranden bloeien 0 reacties
19-07-2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw 0 reacties
17-07-2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw 0 reacties
15-07-2019 Raad wil meer biodiversiteit op pachtgrond Leeuwarden 0 reacties
05-07-2019 LTO: kansen buiten Groene Contour 0 reacties
01-07-2019 Oesterriffen inzetten tegen de hoge golven 0 reacties
01-07-2019 Groenbemesters voor extra biodiversiteit 0 reacties
28-06-2019 Gaat consument betalen voor biodiversiteit? 0 reacties
28-06-2019 Burgemeester ijvert voor opslag op zuivel 1 reactie
28-06-2019 Burgemeester Leeuwarden ijvert voor opslag op zuivel 0 reacties
26-06-2019 Meer rendement uit groenbemesters door meer aandacht voor de teelt 0 reacties
26-06-2019 Rabobank: Kringlooplandbouw kan akkerbouw toekomstbestendiger maken 0 reacties
25-06-2019 'Drinkwateronderzoek vol onjuiste feiten' 0 reacties
25-06-2019 'PBL presenteert onjuiste feiten' 0 reacties
25-06-2019 Poll: PBL-rapport over geïntegreerde gewasbescherming legt de vinger op de zere plek 0 reacties
23-06-2019 Nederland spuit nog te veel, dat geldt voor boer én burger 0 reacties
22-06-2019 Vegans vernietigen biodiversiteit het meest 2 reacties
21-06-2019 Inspanningen boeren en tuinders leiden tot lagere milieulast 0 reacties
21-06-2019 Nog te vaak chemische middelen bij gewassen 0 reacties
21-06-2019 PBL: gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen onvoldoende teruggebracht 0 reacties
20-06-2019 Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten? 0 reacties
20-06-2019 Verduurzaming gewasbescherming op koers 0 reacties
20-06-2019 Samen puzzelen aan vitale akkerbouw 0 reacties
20-06-2019 Verduurzaming gewasbescherming op koers 0 reacties
19-06-2019 Biodiversiteitsmonitor voor betere waardering van inzet akkerbouwer 0 reacties
18-06-2019 Fotoserie: Open dag De Marke in teken van precisielandbouw en biodiversiteit 0 reacties
17-06-2019 Pas op met aaltjesvermeerdering in groenbemestermengsels 0 reacties
07-06-2019 Toekomst landbouw: kleinere veestapel, grotere stallen 33 reacties
04-06-2019 De pachter investeert, maar wie profiteert? 0 reacties
02-06-2019 Voorspelling: Broeikasgasbeperking (CO2 en/of Methaan) bovenop N & P plafonds 68 reacties
31-05-2019 Flinke ambities in coalitieakkoord Gelderland 0 reacties
27-05-2019 Ben Haarman (LTO) verwacht een verdienmodel voor boeren binnen te halen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel 6 reacties
23-05-2019 Rabo kent eerste impactlening biodiversiteit toe 0 reacties
23-05-2019 Rentekorting Rabobank aan groene melkveehouder 0 reacties
22-05-2019 Dirksland krijgt innovatiecentrum akkerbouw 0 reacties
21-05-2019 Addenda en gemeente Westland zetten zich samen in voor biodiversiteit 0 reacties
17-05-2019 Oproep tot duurzaam faunabeheer 0 reacties
16-05-2019 Wetenschappers werken samen aan big data voor ecosysteemmonitoring 0 reacties
13-05-2019 Wetenschappers werken samen aan big data voor ecosysteem monitoring 0 reacties
06-05-2019 Achteruitgang natuur gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van de mens 0 reacties
06-05-2019 'Achteruitgang biodiversiteit desastreuzer dan klimaatverandering' 0 reacties
02-05-2019 Snelle groei zonneparken: kansen voor biodiversiteit en landbouw? 0 reacties
01-05-2019 Utrecht brengt biodiversiteit natuurgebieden in beeld 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
26-04-2019 Snelle groei zonneparken biedt kansen voor biodiversiteit en landbouw 0 reacties
26-04-2019 Biodiversiteit Overijssel laat wisselend beeld zien 0 reacties
26-04-2019 Snelle groei zonneparken: kansen voor natuur en landbouw? 0 reacties
19-04-2019 ‘Niet alleen boeren moeten steentje bijdragen aan biodiversiteit’ 0 reacties
18-04-2019 "Konijnenmest beter voor biodiversiteit dan koeienmest" 0 reacties
18-04-2019 Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen? 0 reacties
04-04-2019 Stelling: Elke boer moet verplicht een steentje bijdragen aan het bevorderen van biodiversiteit 1 reactie
02-04-2019 Met Agroforestry naar klimaatbestendige landbouw en meer biodiversiteit 0 reacties
01-04-2019 Nieuw onderzoeksprogramma Agroforestry voor een klimaatbestendige landbouw en een verhoogde biodiversiteit 0 reacties
29-03-2019 FAC en LTO Noord vragen 3 miljoen voor verbeteren biodiversiteit 0 reacties
29-03-2019 FAC en LTO Noord vragen 3 miljoen voor verbeteren biodiversiteit 0 reacties
28-03-2019 Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zet zich in voor een gezonde bodem in Zuid-Holland 0 reacties
26-03-2019 Woede om strengere regels voor gewasbescherming 0 reacties
22-03-2019 Opinie: Stop met het demoniseren van onze landbouw 0 reacties
20-03-2019 Grondprijzen hebben hun piek bereikt. Of niet 0 reacties
16-03-2019 Verstoring biodiversiteit is ook zondig 0 reacties
16-03-2019 Farm Frites sluit convenant voor gezonde bodem 0 reacties
16-03-2019 Gereduceerde grondbewerking en strokenteelt om biodiversiteit te stimuleren 0 reacties
14-03-2019 Teruggang van insecten zorgelijk, maar probleem is breder dan landbouw 0 reacties
04-03-2019 Dieet voor de planeet vergeet de allerarmsten 0 reacties
01-03-2019 Veranderingen meten in biodiversiteit van een beschermd stuk Waddenzee vraagt lange adem 0 reacties
28-02-2019 #Frieslandcampina toonaangevend in duurzaamheid 47 reacties
26-02-2019 Mengteelt en strokenteelt stimuleren biodiversiteit 0 reacties
25-02-2019 Mengteelt en strokenteelt draagt bij aan biodiversiteit 0 reacties
25-02-2019 Mengteelt en strokenteelt draagt bij aan biodiversiteit: onderzoekers WUR heten insecten welkom 0 reacties
23-02-2019 Gebrek aan biodiversiteit bedreiging voor het wereldwijde voedselsysteem, zegt VN 0 reacties
21-02-2019 INREF steunt vier nieuwe projecten voor SDG 0 reacties
21-02-2019 Rabobank wil rentekorting voor duurzame melkveehouders 73 reacties
18-02-2019 Opinie: Geld wat stom is, maakt recht wat krom is 0 reacties
13-02-2019 Opinie: Geld wat stom is, maakt recht wat krom is 0 reacties
05-02-2019 Provincie schetst toekomst: over zes jaar meer biodiversiteit en alleen maar duurzame landbouw 0 reacties
31-01-2019 Milieubeweging wil landbouwbeleid echt zien veranderen 0 reacties
25-01-2019 ’25 procent meeropbrengst met strokenteelt: ga er nu mee aan de slag’ 0 reacties
22-01-2019 'Minimaal 700 euro voor rendabele graanteelt' 0 reacties
18-01-2019 Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt 0 reacties
17-01-2019 Nieuwe landbouwrevolutie nodig voor perfect dieet 0 reacties
17-01-2019 Functionele biodiversiteit met bodemschimmels tegen plagen in kassen 0 reacties
17-01-2019 Rabobank helpt met rentekorting boeren op weg met biodiversiteit 0 reacties
16-01-2019 Minister Schouten en gedeputeerde Kramer ondertekenen 'Green Deal' 4 reacties
14-01-2019 Natuur en Milieu: 'In 2030 kan zeewier 5,6 miljoen kippen vervangen' 0 reacties
09-01-2019 Trendtuinen van 2019 0 reacties
08-01-2019 'Insect de dupe van ontworming' 3 reacties
05-01-2019 We moeten reststromen beter benutten 0 reacties
02-01-2019 Zelfbeheersing is de basis van kringlooplandbouw 0 reacties
02-01-2019 Zelfbeheersing is de basis van kringlooplandbouw 0 reacties
02-01-2019 Zelfbeheersing is de basis van kringlooplandbouw 0 reacties
20-12-2018 'Boeren werken meer met het oog op natuur dan gedacht’ 0 reacties
19-12-2018 Akkerbouw volgt melkveehouder met biodiversiteitsmonitor 0 reacties