Biodiversiteit

Biodiversiteit nieuws

Rabo kent eerste impactlening biodiversiteit toe

23-05-2019 - Rabobank heeft deze week de eerste impactlening toegekend aan Drentse boeren die de biodiversiteit in Nederland helpen herstellen.

Nieuwsgrazer

Rentekorting Rabobank aan groene melkveehouder

23-05-2019 - Rabobank heeft donderdag 23 mei officieel de eerste 'Planet Impact Lening' verstrekt. De korting voor de herfinanciering van een bestaande lening gaat naar melkveebedrijf Riedstra en Hoving VOF uit Veenhuizen. Dit omdat zij goed scoren op het gebied van biodiversiteit.

Nieuwsgrazer

Dirksland krijgt innovatiecentrum akkerbouw

22-05-2019 - Herstel van het bodemleven, de waterkwaliteit, de omgevingskwaliteit en de biodiversiteit op Goeree-Overflakkee. Dat zijn enkele doelen van het Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum (AIKC).

Nieuwsgrazer

Nog meer Biodiversiteit nieuws

Datum Onderwerp Reacties
21-05-2019 Addenda en gemeente Westland zetten zich samen in voor biodiversiteit 0 reacties
17-05-2019 Oproep tot duurzaam faunabeheer 0 reacties
16-05-2019 Wetenschappers werken samen aan big data voor ecosysteemmonitoring 0 reacties
13-05-2019 Wetenschappers werken samen aan big data voor ecosysteem monitoring 0 reacties
06-05-2019 Achteruitgang natuur gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van de mens 0 reacties
06-05-2019 'Achteruitgang biodiversiteit desastreuzer dan klimaatverandering' 0 reacties
02-05-2019 Snelle groei zonneparken: kansen voor biodiversiteit en landbouw? 0 reacties
01-05-2019 Utrecht brengt biodiversiteit natuurgebieden in beeld 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
26-04-2019 Snelle groei zonneparken biedt kansen voor biodiversiteit en landbouw 0 reacties
26-04-2019 Biodiversiteit Overijssel laat wisselend beeld zien 0 reacties
26-04-2019 Snelle groei zonneparken: kansen voor natuur en landbouw? 0 reacties
19-04-2019 ‘Niet alleen boeren moeten steentje bijdragen aan biodiversiteit’ 0 reacties
18-04-2019 "Konijnenmest beter voor biodiversiteit dan koeienmest" 0 reacties
18-04-2019 Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen? 0 reacties
04-04-2019 Stelling: Elke boer moet verplicht een steentje bijdragen aan het bevorderen van biodiversiteit 1 reactie
02-04-2019 Met Agroforestry naar klimaatbestendige landbouw en meer biodiversiteit 0 reacties
01-04-2019 Nieuw onderzoeksprogramma Agroforestry voor een klimaatbestendige landbouw en een verhoogde biodiversiteit 0 reacties
29-03-2019 FAC en LTO Noord vragen 3 miljoen voor verbeteren biodiversiteit 0 reacties
29-03-2019 FAC en LTO Noord vragen 3 miljoen voor verbeteren biodiversiteit 0 reacties
28-03-2019 Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zet zich in voor een gezonde bodem in Zuid-Holland 0 reacties
26-03-2019 Woede om strengere regels voor gewasbescherming 0 reacties
22-03-2019 Opinie: Stop met het demoniseren van onze landbouw 0 reacties
20-03-2019 Grondprijzen hebben hun piek bereikt. Of niet 0 reacties
16-03-2019 Verstoring biodiversiteit is ook zondig 0 reacties
16-03-2019 Farm Frites sluit convenant voor gezonde bodem 0 reacties
16-03-2019 Gereduceerde grondbewerking en strokenteelt om biodiversiteit te stimuleren 0 reacties
14-03-2019 Teruggang van insecten zorgelijk, maar probleem is breder dan landbouw 0 reacties
04-03-2019 Dieet voor de planeet vergeet de allerarmsten 0 reacties
01-03-2019 Veranderingen meten in biodiversiteit van een beschermd stuk Waddenzee vraagt lange adem 0 reacties
28-02-2019 #Frieslandcampina toonaangevend in duurzaamheid 47 reacties
26-02-2019 Mengteelt en strokenteelt stimuleren biodiversiteit 0 reacties
25-02-2019 Mengteelt en strokenteelt draagt bij aan biodiversiteit 0 reacties
25-02-2019 Mengteelt en strokenteelt draagt bij aan biodiversiteit: onderzoekers WUR heten insecten welkom 0 reacties
23-02-2019 Gebrek aan biodiversiteit bedreiging voor het wereldwijde voedselsysteem, zegt VN 0 reacties
21-02-2019 INREF steunt vier nieuwe projecten voor SDG 0 reacties
21-02-2019 Rabobank wil rentekorting voor duurzame melkveehouders 73 reacties
18-02-2019 Opinie: Geld wat stom is, maakt recht wat krom is 0 reacties
13-02-2019 Opinie: Geld wat stom is, maakt recht wat krom is 0 reacties
05-02-2019 Provincie schetst toekomst: over zes jaar meer biodiversiteit en alleen maar duurzame landbouw 0 reacties
31-01-2019 Milieubeweging wil landbouwbeleid echt zien veranderen 0 reacties
25-01-2019 ’25 procent meeropbrengst met strokenteelt: ga er nu mee aan de slag’ 0 reacties
22-01-2019 'Minimaal 700 euro voor rendabele graanteelt' 0 reacties
18-01-2019 Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt 0 reacties
17-01-2019 Nieuwe landbouwrevolutie nodig voor perfect dieet 0 reacties
17-01-2019 Functionele biodiversiteit met bodemschimmels tegen plagen in kassen 0 reacties
17-01-2019 Rabobank helpt met rentekorting boeren op weg met biodiversiteit 0 reacties
16-01-2019 Minister Schouten en gedeputeerde Kramer ondertekenen 'Green Deal' 4 reacties
14-01-2019 Natuur en Milieu: 'In 2030 kan zeewier 5,6 miljoen kippen vervangen' 0 reacties
09-01-2019 Trendtuinen van 2019 0 reacties
08-01-2019 'Insect de dupe van ontworming' 3 reacties
05-01-2019 We moeten reststromen beter benutten 0 reacties
02-01-2019 Zelfbeheersing is de basis van kringlooplandbouw 0 reacties
02-01-2019 Zelfbeheersing is de basis van kringlooplandbouw 0 reacties
02-01-2019 Zelfbeheersing is de basis van kringlooplandbouw 0 reacties
20-12-2018 'Boeren werken meer met het oog op natuur dan gedacht’ 0 reacties
19-12-2018 Akkerbouw volgt melkveehouder met biodiversiteitsmonitor 0 reacties
19-12-2018 Boer, ngo’s en keten samen aan de slag met herstel biodiversiteit 0 reacties
19-12-2018 Deltaplan voor herstel biodiversiteit in Nederland gepresenteerd 0 reacties
07-12-2018 Certificatieschema 'On the way to PlanetProof' voor Melk vastgesteld 0 reacties
03-12-2018 Gelderland geeft circa 210 hectare pachtgrond uit ter bevordering van de biodiversiteit 0 reacties
26-11-2018 Themamiddag biodiversiteit en landbouw | Ede Stad 0 reacties
22-11-2018 Provincies steeds strenger op duurzame pacht 0 reacties
12-11-2018 Drentse melkveehouders opgeroepen tot opstellen van duurzaamheidsplan 18 reacties
05-11-2018 Discussies over voedselverspilling en biodiversiteit in knusse huiskamers 0 reacties
29-10-2018 Landbouw kan een stuk duurzamer, maar hoe? 0 reacties
27-10-2018 Insecten tellen in Drentse akkerrand voor grotere biodiversiteit 0 reacties
23-10-2018 Waterwijzers voor klimaatrobuust inrichten platteland 0 reacties
23-10-2018 Regulering grote grazers belangrijk voor behoud biodiversiteit 0 reacties
18-10-2018 (Ver)pachters bieden minister Schouten duurzaam alternatief voor langdurige pacht aan 0 reacties
18-10-2018 Veldonderzoek: Biodiversiteit toegenomen op gangbare akkerbouwbedrijven 0 reacties
17-10-2018 Extra inspanningen voor natuur in agrarische gebieden nodig 0 reacties
12-10-2018 Landbouwbeleid moet niet langer aanjager zijn van achteruitgang biodiversiteit 0 reacties
12-10-2018 David Kleijn: Landbouwbeleid moet niet langer aanjager zijn van achteruitgang biodiversiteit 0 reacties
12-10-2018 David Kleijn: Landbouwbeleid moet niet langer aanjager zijn van achteruitgang biodiversiteit 0 reacties
03-10-2018 Opening proeftuin Lelystad: “Startschot van omslag naar diverser akkerbouwsysteem” 0 reacties
01-10-2018 Nieuwe wetsvoorstellen Europees landbouwbeleid: volop kansen voor klimaat, bodem en biodiversiteit 0 reacties
28-09-2018 Nieuwe wetsvoorstellen Europees landbouwbeleid: volop kansen voor klimaat, bodem en biodiversiteit 0 reacties
27-09-2018 LTO - Herstel biodiversiteit welbegrepen eigen belang 6 reacties
25-09-2018 Schapen gaan 'gras maaien' in West Maas en Waal 0 reacties
22-09-2018 Proef met rentekorting duurzaamste bedrijven 0 reacties
21-09-2018 Zwitsers stemmen over dure voedselsoevereiniteit op biologische, biodiverse en lokale basis 0 reacties
11-09-2018 Minister Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030 0 reacties
06-09-2018 Succes en falen van groene initiatieven in beeld 0 reacties
06-09-2018 Belang biodiversiteit voor boer groter dan gedacht 0 reacties
22-08-2018 'Stressbestendige teelt met goed groenbemestersmengsel' 0 reacties
08-08-2018 Cool Farm Tool moet akkerbouwers helpen duurzamer te telen 0 reacties
08-08-2018 Nederland stemt in met inperking van neonicotinoïden 0 reacties
08-08-2018 Innoveren om bedrijfsresultaat te verbeteren 0 reacties
08-08-2018 Akkerbouw Haarlemmermeer richting natuurinclusief 0 reacties
08-08-2018 Duurzamere productie vraagt om meerprijs 0 reacties
08-08-2018 “Een groenbemester is een must voor een gezond bouwplan” 0 reacties
08-08-2018 Demoveld springt in op teeltontwikkelingen in de melkveehouderij 0 reacties
02-08-2018 Boer uit Leende teelt nu ook bloemen voor de bij én graan voor de groenling 0 reacties
30-07-2018 AH-aardappeltelers verhogen biodiversiteit 0 reacties
28-07-2018 Plant-specifieke bestrijding ridderzuring UNIEK 23 reacties
23-07-2018 Longhorn-koeien gaan weide in Helmond begrazen 0 reacties