Biodiversiteit

Biodiversiteit nieuws

'Er zullen minder melkveehouders stoppen bij keuze voor extensivering'

21-11-2019 - Wanneer de focus in de melkveehouderij de komende jaren op kringlooplandbouw en biodiversiteit wordt gelegd, zullen er de komende jaren waarschijnlijk minder boeren stoppen dan wanneer de blik vooral wordt gericht op technische innovatie en efficiëntie met het oog op schaalvergroting en een lage kostprijs. Dat stelt Rick Hoksbergen, relatiemanager bij Alfa Accountants en Adviseurs.

Nieuwsgrazer

'Minder stoppers melkveehouderij met kringlooplandbouw'

20-11-2019 - Als de focus in de melkveehouderij komt te liggen op kringlooplandbouw en biodiversiteit zullen er de komende jaren minder stoppers zijn dan wanneer het doel technische innovatie en efficiëntie is. Dat voorspelt Rick Hoksbergen, relatiemanager bij Alfa Accountants en Adviseurs.

Nieuwsgrazer

Kruiden doorzaaien in grasland met Landkracht Agri

20-11-2019 - Kruidenrijk grasland staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Het zorgt voor een betere biodiversiteit en mede hierdoor is kruidenrijk grasland een voorwaarde voor planet proof bedrijven. Kruidenrijk grasland maakt ook onderdeel uit van vele beheersovereenkomsten. Vlinderbloemigen binden stikstof uit de lucht en zorgen daarbij voor een meer smakelijk product. Kruiden bevatten over het algemeen meer mineralen, dit heeft positieve invloed op de gezondheid van koeien. Door kruiden door te zaaien in grasland zal de bodemstructuur beter worden doordat kruiden zich dieper wortelen.…

Nieuwsgrazer

Nog meer Biodiversiteit nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-11-2019 College wil duurzamer gebruik pachtgronden in Eersel verplicht stellen 0 reacties
26-10-2019 'Amerikaans protest tegen Nederlandse subsidie voor biomassacentrales' 0 reacties
25-10-2019 Pulsvisserij doodt 57% van de zeebodemsoorten 0 reacties
23-10-2019 Deskundigen: zó goed voor de biodiversiteit zijn zonneparken nou ook weer niet 0 reacties
22-10-2019 Syngenta investeert € 1,8 miljard in gevolgen klimaatverandering landbouw 0 reacties
17-10-2019 Landbouw en biodiversiteit: 15 bouwstenen voor biodiverse akkerbouw 0 reacties
17-10-2019 Trekkers en bouwkranen als pressiemiddel, Trump zonder retweet en biodiversiteit onder zonnepanelen 0 reacties
10-10-2019 Naar een duurzamer voedselsysteem 0 reacties
07-10-2019 Wageningen Universiteit zoekt naar meest duurzame kruidenrijke graslanden 0 reacties
04-10-2019 De Bonte Berm voor meer biodiversiteit en langere sierwaarde 0 reacties
04-10-2019 Groot onderzoek naar kruidenrijke graslanden in het Groene Hart 0 reacties
30-09-2019 LTO vraagt Tweede Kamer Wet duurzaamheidsinitiatieven ook te laten gelden voor biodiversiteit 0 reacties
30-09-2019 LTO vraagt Kamer om Wet duurzaamheidsinitiatieven ook te laten gelden voor biodiversiteit 0 reacties
28-09-2019 Utrecht trekt geld uit voor bodemdaling 0 reacties
24-09-2019 Bijzonder initiatief biodiversiteit: Bloemenzaadmengsel N508 Oterleek 0 reacties
17-09-2019 Subsidie provincie Zeeland voor project 'Meer Natuur voor Pittig Fruit' 0 reacties
17-09-2019 Wereldwijde oproep van wetenschappers aan VS voor ‘financiering’ van de biodiversiteit 0 reacties
15-09-2019 GreenBase: ‘Maaibeleid van gemeente aanpassen op biodiversiteit’ 0 reacties
08-09-2019 Vrijwilligers onmisbaar voor inzicht in de Friese biodiversiteit 0 reacties
06-09-2019 ‘Groenbemestersmengsel verhoogt niet de biodiversiteit’ 0 reacties
06-09-2019 Posters met knipoog vragen aandacht voor biodiversiteit 0 reacties
04-09-2019 Heb jij een mening over stedelijke voedselvoorziening? 0 reacties
04-09-2019 OESO meeting Wageningen in teken van voedselsysteembenadering en transitiebeleid 0 reacties
01-09-2019 Vlinders als graadmeter voor de biodiversiteit 0 reacties
28-08-2019 Eerste Factsheets Agroforestry over wettelijke mogelijkheden en biodiversiteit 0 reacties
26-08-2019 Amazone wordt 'de longen van de aarde' genoemd, maar klopt dat wel? 0 reacties
26-08-2019 Uitstoot van stikstof is schadelijker voor natuur dan gedacht 0 reacties
24-08-2019 Klimaat en biodiversiteit centrale G7-thema’s 0 reacties
15-08-2019 Pilot Akkerbelt test maatregelen GLB 0 reacties
14-08-2019 Samenwerking goed voor biodiversiteit Haarlemmermeer 0 reacties
08-08-2019 'De boer is dokter van de natuur' en moet daarom op cursus 0 reacties
08-08-2019 VN-klimaatrapport: Radicale omslag in menselijk landgebruik nodig 98 reacties
06-08-2019 Lavendel laat de tuin leven 0 reacties
31-07-2019 Bloeiende akkerranden moeten boer en burger dichter bij elkaar brengen 0 reacties
29-07-2019 Akkerbouwers Haarlemmermeer gaan voor biodiversiteit 0 reacties
29-07-2019 Akkerbouwers Haarlemmermeer bevorderen biodiversiteit 0 reacties
25-07-2019 Aardappeltelers Albert Heijn laten akkerranden bloeien 0 reacties
19-07-2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw 0 reacties
17-07-2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw 0 reacties
15-07-2019 Raad wil meer biodiversiteit op pachtgrond Leeuwarden 0 reacties
05-07-2019 LTO: kansen buiten Groene Contour 0 reacties
01-07-2019 Oesterriffen inzetten tegen de hoge golven 0 reacties
01-07-2019 Groenbemesters voor extra biodiversiteit 0 reacties
28-06-2019 Gaat consument betalen voor biodiversiteit? 0 reacties
28-06-2019 Burgemeester ijvert voor opslag op zuivel 1 reactie
28-06-2019 Burgemeester Leeuwarden ijvert voor opslag op zuivel 0 reacties
26-06-2019 Meer rendement uit groenbemesters door meer aandacht voor de teelt 0 reacties
26-06-2019 Rabobank: Kringlooplandbouw kan akkerbouw toekomstbestendiger maken 0 reacties
25-06-2019 'Drinkwateronderzoek vol onjuiste feiten' 0 reacties
25-06-2019 'PBL presenteert onjuiste feiten' 0 reacties
25-06-2019 Poll: PBL-rapport over geïntegreerde gewasbescherming legt de vinger op de zere plek 0 reacties
23-06-2019 Nederland spuit nog te veel, dat geldt voor boer én burger 0 reacties
22-06-2019 Vegans vernietigen biodiversiteit het meest 2 reacties
21-06-2019 Inspanningen boeren en tuinders leiden tot lagere milieulast 0 reacties
21-06-2019 Nog te vaak chemische middelen bij gewassen 0 reacties
21-06-2019 PBL: gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen onvoldoende teruggebracht 0 reacties
20-06-2019 Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten? 0 reacties
20-06-2019 Verduurzaming gewasbescherming op koers 0 reacties
20-06-2019 Samen puzzelen aan vitale akkerbouw 0 reacties
20-06-2019 Verduurzaming gewasbescherming op koers 0 reacties
19-06-2019 Biodiversiteitsmonitor voor betere waardering van inzet akkerbouwer 0 reacties
18-06-2019 Fotoserie: Open dag De Marke in teken van precisielandbouw en biodiversiteit 0 reacties
17-06-2019 Pas op met aaltjesvermeerdering in groenbemestermengsels 0 reacties
07-06-2019 Toekomst landbouw: kleinere veestapel, grotere stallen 33 reacties
04-06-2019 De pachter investeert, maar wie profiteert? 0 reacties
02-06-2019 Voorspelling: Broeikasgasbeperking (CO2 en/of Methaan) bovenop N & P plafonds 68 reacties
31-05-2019 Flinke ambities in coalitieakkoord Gelderland 0 reacties
27-05-2019 Ben Haarman (LTO) verwacht een verdienmodel voor boeren binnen te halen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel 6 reacties
23-05-2019 Rabo kent eerste impactlening biodiversiteit toe 0 reacties
23-05-2019 Rentekorting Rabobank aan groene melkveehouder 0 reacties
22-05-2019 Dirksland krijgt innovatiecentrum akkerbouw 0 reacties
21-05-2019 Addenda en gemeente Westland zetten zich samen in voor biodiversiteit 0 reacties
17-05-2019 Oproep tot duurzaam faunabeheer 0 reacties
16-05-2019 Wetenschappers werken samen aan big data voor ecosysteemmonitoring 0 reacties
13-05-2019 Wetenschappers werken samen aan big data voor ecosysteem monitoring 0 reacties
06-05-2019 Achteruitgang natuur gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van de mens 0 reacties
06-05-2019 'Achteruitgang biodiversiteit desastreuzer dan klimaatverandering' 0 reacties
02-05-2019 Snelle groei zonneparken: kansen voor biodiversiteit en landbouw? 0 reacties
01-05-2019 Utrecht brengt biodiversiteit natuurgebieden in beeld 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
26-04-2019 Snelle groei zonneparken biedt kansen voor biodiversiteit en landbouw 0 reacties
26-04-2019 Biodiversiteit Overijssel laat wisselend beeld zien 0 reacties
26-04-2019 Snelle groei zonneparken: kansen voor natuur en landbouw? 0 reacties
19-04-2019 ‘Niet alleen boeren moeten steentje bijdragen aan biodiversiteit’ 0 reacties
18-04-2019 "Konijnenmest beter voor biodiversiteit dan koeienmest" 0 reacties
18-04-2019 Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen? 0 reacties
04-04-2019 Stelling: Elke boer moet verplicht een steentje bijdragen aan het bevorderen van biodiversiteit 1 reactie
02-04-2019 Met Agroforestry naar klimaatbestendige landbouw en meer biodiversiteit 0 reacties
01-04-2019 Nieuw onderzoeksprogramma Agroforestry voor een klimaatbestendige landbouw en een verhoogde biodiversiteit 0 reacties
29-03-2019 FAC en LTO Noord vragen 3 miljoen voor verbeteren biodiversiteit 0 reacties
29-03-2019 FAC en LTO Noord vragen 3 miljoen voor verbeteren biodiversiteit 0 reacties
28-03-2019 Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zet zich in voor een gezonde bodem in Zuid-Holland 0 reacties
26-03-2019 Woede om strengere regels voor gewasbescherming 0 reacties
22-03-2019 Opinie: Stop met het demoniseren van onze landbouw 0 reacties
20-03-2019 Grondprijzen hebben hun piek bereikt. Of niet 0 reacties
16-03-2019 Verstoring biodiversiteit is ook zondig 0 reacties
16-03-2019 Farm Frites sluit convenant voor gezonde bodem 0 reacties