Biodiversiteit

Biodiversiteit nieuws

Minister Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030

11-09-2018 - Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt de bodem uitgeput te raken, hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Aldus Rijksoverheid. Om hier tegenstand aan te bieden kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030.

Nieuwsgrazer

Succes en falen van groene initiatieven in beeld

06-09-2018 - Wageningen Environmental Research is nagegaan welke factoren bepalend zijn voor het succes of falen van groene initiatieven van bedrijven en burgers en voor hun bijdrage aan biodiversiteit. Ook werd onderzocht hoe gemeenten proberen de initiatieven verder te helpen. Helderheid tussen gemeente en initiatiefnemers over ieders verantwoordelijkheden en wie wat doet, is belangrijk voor efficiënt werken. Dankzij de initiatieven komen zeer diverse soorten groen tot stand, die soms ook bijdragen aan biodiversiteit, zoals zeldzame soorten en habitats.

Nieuwsgrazer

Belang biodiversiteit voor boer groter dan gedacht

06-09-2018 - In de reguliere landbouwpraktijk wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het uitgangsmateriaal, de bodemkwaliteit, bemesting, onkruidbestrijding en dergelijke. Opvallend weinig aandacht wordt tot op heden besteed aan het belang van ecosysteemdiensten. Onderzoek van Thijs Fijen van Wageningen University & Research en collega’s laat nu het belang zien van wilde bestuivers bij regulier agrarisch beheer. Hij toont dat aan voor de productie van preizaden, maar zijn bevindingen zijn waarschijnlijk voor heel de reguliere landbouw relevant.

Nieuwsgrazer

Nog meer Biodiversiteit nieuws

Datum Onderwerp Reacties
22-08-2018 'Stressbestendige teelt met goed groenbemestersmengsel' 0 reacties
08-08-2018 Cool Farm Tool moet akkerbouwers helpen duurzamer te telen 0 reacties
08-08-2018 Nederland stemt in met inperking van neonicotinoïden 0 reacties
08-08-2018 Innoveren om bedrijfsresultaat te verbeteren 0 reacties
08-08-2018 Akkerbouw Haarlemmermeer richting natuurinclusief 0 reacties
08-08-2018 Duurzamere productie vraagt om meerprijs 0 reacties
08-08-2018 “Een groenbemester is een must voor een gezond bouwplan” 0 reacties
08-08-2018 Demoveld springt in op teeltontwikkelingen in de melkveehouderij 0 reacties
02-08-2018 Boer uit Leende teelt nu ook bloemen voor de bij én graan voor de groenling 0 reacties
30-07-2018 AH-aardappeltelers verhogen biodiversiteit 0 reacties
28-07-2018 Plant-specifieke bestrijding ridderzuring UNIEK 23 reacties
23-07-2018 Longhorn-koeien gaan weide in Helmond begrazen 0 reacties
19-07-2018 Aardappel van AH is goed voor de natuur 0 reacties
19-07-2018 Aardappeltelers AH zetten in op biodiversiteit 0 reacties
16-07-2018 Aardappeltelers Albert Heijn zetten zich in voor biodiversiteit 0 reacties
16-07-2018 Aardappeltelers AH zetten zich in voor biodiversiteit 0 reacties
16-07-2018 Natuurbeheerders verrast over natuurkennis boeren 0 reacties
05-07-2018 NoorderlandMelk wordt eigenaar van Weide Weelde 0 reacties
05-07-2018 Frankrijk lanceert een radicaal biodiversiteitsplan, regering klinkt als een NGO 0 reacties
01-07-2018 Breman: ‘Tijd voor compromis biologische en gangbare landbouw' 0 reacties
27-06-2018 Wees voorzichtig met grond van invasieve duizendknoop 0 reacties
22-06-2018 LTO Nederland: Duurzamer produceren vraagt een meerprijs 0 reacties
18-06-2018 Onderzoek: Meer opletten met aaltjes bij groenbemestersmengsels 0 reacties
18-06-2018 Onderzoekresultaten pleiten voor meer opletten met aaltjes bij groenbemestersmengsels 0 reacties
14-06-2018 GreenBase vergroot biodiversiteit Haarlemmermeer 0 reacties
09-06-2018 GroeneRuimte Nieuws: Staatsbosbeheer zet vol in op natuurinclusieve landbouw 0 reacties
01-06-2018 Radio 1-programma debatteert over verbod op pesticiden 0 reacties
30-05-2018 Biodiversiteit bevordert voedselzekerheid en gezondheid 0 reacties
23-05-2018 In Zuid-Holland 5,9 miljoen beschikbaar voor samenwerken aan duurzame innovaties in de landbouw 0 reacties
22-05-2018 Deltaplan Biodiversiteitsherstel: in actie voor een rijker Nederland 0 reacties
16-05-2018 Deense belangstelling voor kruidenmengsels 0 reacties
14-05-2018 Duitse akkerbouw wil efficiënt landbeheer 0 reacties
09-05-2018 Suiker Unie zaait enkele hectares in met bloemen 0 reacties
30-04-2018 Fijnstofemissie vervoer gehalveerd sinds 2000 0 reacties
30-04-2018 Bedrijven steeds groener, milieukwaliteit blijft achter 0 reacties
29-04-2018 Massey Ferguson 590 ploegen met Kverneland 0 reacties
23-04-2018 Poll: Bloeiende akkerranden bevorderen de biodiversiteit 0 reacties
17-04-2018 FrieslandCampina wil koers richting duurzaamheid versnellen met introductie Top-Zuivellijn 22 reacties
17-04-2018 Eiwitnorm leidt tot minder biodiversiteit 0 reacties
17-04-2018 Biodiversiteit in strijd tegen perenbladvlo 0 reacties
17-04-2018 De weidevogels komen terug, denken deze zes oppositiefracties 0 reacties
16-04-2018 FrieslandCampina zet vol in op duurzame melk 0 reacties
14-04-2018 Natuur & Milieu komt met eigen hamburgerindex 0 reacties
27-03-2018 Wetenschappers eisen betere bescherming biodiversiteit 0 reacties
23-03-2018 Twentse boeren balen van landschapsdiscussie 0 reacties
20-03-2018 Op de eerste dag van de lente worden bossen gevierd 0 reacties
01-03-2018 Boeren kunnen biodiversiteit helpen maken, mits ze worden betaald 0 reacties
01-03-2018 Mini-stadsbosjes zijn goed voor de biodiversiteit 0 reacties
14-02-2018 Toenemende melkbehoefte in China heeft grote wereldwijde gevolgen 0 reacties
08-02-2018 Prins Charles voor groene transitie na brexit 0 reacties
08-02-2018 Oude rassen bewaren is net zo belangrijk als fundamentele wetenschap 0 reacties
06-02-2018 De bij sterft uit, dus komt er een nationaal reddingsplan voor 's lands belangrijkste bestuiver 0 reacties
06-02-2018 Boeren voor Natuur vooral geschikt voor gebieden die vragen om een extensieve manier van boeren 0 reacties
05-02-2018 ‘Boeren voor Natuur’: plussen en minnen 0 reacties
05-02-2018 Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw? 0 reacties
02-02-2018 Gangbare landbouw geen ‘heilig huisje’ voor Schouten 0 reacties
25-01-2018 Toename van extremen vraagt om intensieve monitoring van rivieren 0 reacties
17-01-2018 Provincie Zuid-Holland trekt 6,3 miljoen extra uit voor bescherming weidevogels 0 reacties
17-01-2018 Fransen blij: einde aan ‘onderzees bloedbad’ 0 reacties
10-01-2018 Akkoord over ban op microplastics volgens BBL "te zwak" 0 reacties
01-01-2018 De brief van Henk Breman: ‘Het kind en het badwater’ 0 reacties
28-12-2017 Ingezonden brief aan de minister: Henk Breman - ‘Het kind en het badwater’ 0 reacties
26-12-2017 De brief van Henk Breman: ‘Het kind en het badwater’ 2 reacties
26-12-2017 De brief van Henk Breman: ‘Het kind en het badwater’ 0 reacties
20-12-2017 Natuurbeschermers en bedrijven smeden coalitie voor meer boerenlandnatuur 0 reacties
20-12-2017 Van Dam: 20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer 0 reacties
20-12-2017 Wanneer kies je een complex groenbemestermengsel? 0 reacties
20-12-2017 Van Dam: 20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer 0 reacties
14-12-2017 "Consumeer met respect voor biodiversiteit" 0 reacties
11-12-2017 Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers 1 reactie
11-12-2017 Koeien & Kansen zoekt nieuwe enthousiaste deelnemers 0 reacties
08-12-2017 Sustainable Development Goals van de VN onhaalbaar zonder duurzaam landgebruik 0 reacties
08-12-2017 Dilemma’s dwingen minister Schouten te kiezen, dus echt regeren 0 reacties
05-12-2017 GLB als beloning voor natuurvriendelijke landbouw 0 reacties
01-12-2017 Vergroeningsmaatregelen Europees landbouwbeleid niet erg effectief 0 reacties
29-11-2017 In minder 20 jaar naar volledige ecologische gewasbescherming 0 reacties
28-11-2017 Van chemische bestrijding naar ecologische gewasbescherming 0 reacties
27-11-2017 De schoffel legde het af tegen de gifspuit die meer doodt dan we dachten 0 reacties
23-11-2017 Sleutel voor herstel biodiversiteit ligt in landbouw 0 reacties
22-11-2017 Deltaplan biodiversiteit heeft nog geen inhoud 0 reacties
22-11-2017 Gezamenlijke aanpak voor biodiversiteit 0 reacties
22-11-2017 Natuursector: "Falend landbouwbeleid is niet duurzaam" 0 reacties
21-11-2017 Natuurorganisaties gaan met boeren plan maken voor herstel biodiversiteit 0 reacties
17-11-2017 Politiek optimisme op voorlaatste dag van VN-Klimaattop 0 reacties
08-11-2017 Barunoot heeft de Cerrado meer te bieden dan soja 0 reacties
03-11-2017 Biodiversiteit Noordzee achteruit 0 reacties
03-11-2017 LTO Nederland en natuurorganisaties gaan voor beter bermbeheer 0 reacties
03-11-2017 LTO Nederland en natuurorganisaties zoeken samenwerking voor beter bermbeheer 0 reacties
31-10-2017 Sleepnetten hebben impact op zeebodemleven 0 reacties
26-10-2017 Landbouw in gesprek over biodiversiteit 0 reacties
26-10-2017 Boeren, natuurorganisaties en wetenschappers in overleg om de biodiversiteit te redden 0 reacties
20-10-2017 Provincie Noord-Holland stimuleert landbouwinnovaties met ruim 2 miljoen euro 0 reacties
05-10-2017 "Landbouw drijvende kracht achter uitstervingsgolf" 0 reacties
04-10-2017 Overheidsgrond biedt grote nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving 0 reacties
03-10-2017 Overheidsgrond biedt grote nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving 0 reacties
29-09-2017 Landbouwopleiding moet meer aan biodiversiteit doen 0 reacties
26-09-2017 Breda in de bres voor bijen 0 reacties