Biodiversiteit

Biodiversiteit nieuws

Boeren kunnen biodiversiteit helpen maken, mits ze worden betaald

01-03-2018 - Natuurinclusief platteland, dat is de weg die LTO Nederland wil inslaan. Die inzet vraagt wel beloning, aldus Ingrid van Huizen, natuur- en landschapsontwikkelaar voor LTO Nederland.

Nieuwsgrazer

Mini-stadsbosjes zijn goed voor de biodiversiteit

01-03-2018 - ‘Tiny Forests’ zijn kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt gepland om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. De geestelijk vader van dit concept is de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma. Het IVN bracht dit idee naar Nederland. In 2015 werd Het Groene Woud in Zaanstad aangeplant, het eerste officiële Tiny Forest: 600 bomen verdeeld over 40 soorten. Het nabijgelegen Gouwse Bos werd het tweede “Tiny Forest”, opgezet volgens een iets andere filosofie dus formeel geen Tiny Forest. Hier werden ook besdragende struiken en planten ingezaaid. De namen werden gegeven door basisschoolleerlingen, die de bosjes ook hebben geadopteerd.

Nieuwsgrazer

Toenemende melkbehoefte in China heeft grote wereldwijde gevolgen

14-02-2018 - China heeft een steeds toenemende honger naar melk. De melkconsumptie in China is in 2050 naar verwachting zo’n drie keer hoger dan nu. De vraag is waar deze melk geproduceerd gaat worden: binnen of buiten China? Welke scenario’s zijn er en wat zijn daarvan de gevolgen?

Een team van onderzoekers uit China, Wageningen, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk heeft berekend wat deze toenemende melkconsumptie betekent voor onder andere de internationale handel in melk en veevoer, het landgebruik, en de emissies van broeikasgassen en stikstof.

Het onderzoek werd geleid door de in Wageningen gepromoveerde hoogleraar Lin Ma van de Chinese Academy of Sciences. Vanuit Wageningen waren Gerard Velthof, Oene Oenema en promovendus Zhaohai Bai betrokken. Ook Fusuo Zhang van de China Agricultural University deed mee; hij krijgt binnenkort in Wageningen een eredoctoraat bij het 100-jarig bestaan van de universiteit.

De almaar toenemende internationale handel in landbouwproducten heeft wereldwijd negatieve gevolgen voor het landgebruik, de nutriëntenkringloop en de uitstoot van broeikasgassen. Op dit moment wordt bijna een kwart van alle voedsel dat voor menselijke consumptie wordt geteeld, internationaal verhandeld. De handel in veevoer (vooral soja en mais) is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijze ontbossing en afname van biodiversiteit. Tegen deze achtergrond is het dus niet alleen belangrijk om te bepalen waar de melk voor China wordt geproduceerd, maar ook waar het benodigde veevoer vandaan komt. Als alle extra benodigde melk bijvoorbeeld in China zelf wordt geproduceerd, zal de invoer van veevoer zo ongeveer verviervoudigen, en de uitstoot van broeikasgassen verdubbelen.

Een van de scenario’s die de onderzoekers doorrekenden was een scenario waarbij 75 procent van de benodigde melk straks in China wordt geproduceerd (volgens de huidige werkwijze) en 25 procent wordt geïmporteerd uit Europa, Nieuw-Zeeland en Verenigde Staten. Dat zou inhouden dat er in 2050 wereldwijd zo’n 30 procent meer grond nodig is om veevoer voor de melkveehouderij te verbouwen, met als gevolg dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen uit de melkveehouderij met zo’n 35 procent zal toenemen, en die van stikstof uit de melkveesector met bijna 50 procent. Als alle extra benodigde melk in andere delen van de wereld zou worden geproduceerd en naar China geëxporteerd, dan zou dat in Europa, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten leiden tot een gigantische toename van het benodigde areaal voor veevoer. Alleen al in Europa zou daarvoor bijna 40 procent extra land in gebruik moeten worden genomen. Maar zo veel ruimte is niet beschikbaar zonder grote wijzigingen in het totale landgebruik in Europa. Bovendien zouden de emissies van broeikasgassen en stikstof met enkele tientallen procenten toenemen, waardoor niet voldaan kan worden aan internationale milieurichtlijnen.

“Dat zijn dus geen realistische scenario’s,” zegt Gerard Velthof van Wageningen Environmental Research. “Als je de effecten op het milieu en het landgebruik zoveel mogelijk wil beperken, moet de efficiëntie van de melkproductie in China toenemen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van toonaangevende landen op het gebied van de melkproductie, zoals Nederland. In vergelijking met de huidige werkwijze leidt dat tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met zo’n 10 procent, en van het landgebruik met 30 procent. En hoewel dat grote uitdagingen met zich meebrengt, is het wel degelijk mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld concrete verbeteringen mogelijk in het graslandbeheer en het omgaan met de mestproblematiek in China. Maar: zelfs bij een sterk verbeterde efficiëntie van de melkveehouderij in China, nemen de mondiale emissies van broeikasgassen en stikstof uit de melkveesector toe met z’n 20 tot 25 procent. De voorspelde toename in de melkbehoefte in China zal hoe dan ook wereldwijd grote gevolgen hebben.”

Bron: WUR

Grasbaal

Nog meer Biodiversiteit nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-02-2018 Prins Charles voor groene transitie na brexit 0 reacties
08-02-2018 Oude rassen bewaren is net zo belangrijk als fundamentele wetenschap 0 reacties
06-02-2018 De bij sterft uit, dus komt er een nationaal reddingsplan voor 's lands belangrijkste bestuiver 0 reacties
06-02-2018 Boeren voor Natuur vooral geschikt voor gebieden die vragen om een extensieve manier van boeren 0 reacties
05-02-2018 ‘Boeren voor Natuur’: plussen en minnen 0 reacties
05-02-2018 Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw? 0 reacties
02-02-2018 Gangbare landbouw geen ‘heilig huisje’ voor Schouten 0 reacties
25-01-2018 Toename van extremen vraagt om intensieve monitoring van rivieren 0 reacties
17-01-2018 Provincie Zuid-Holland trekt 6,3 miljoen extra uit voor bescherming weidevogels 0 reacties
17-01-2018 Fransen blij: einde aan ‘onderzees bloedbad’ 0 reacties
10-01-2018 Akkoord over ban op microplastics volgens BBL "te zwak" 0 reacties
01-01-2018 De brief van Henk Breman: ‘Het kind en het badwater’ 0 reacties
28-12-2017 Ingezonden brief aan de minister: Henk Breman - ‘Het kind en het badwater’ 0 reacties
26-12-2017 De brief van Henk Breman: ‘Het kind en het badwater’ 2 reacties
26-12-2017 De brief van Henk Breman: ‘Het kind en het badwater’ 0 reacties
20-12-2017 Natuurbeschermers en bedrijven smeden coalitie voor meer boerenlandnatuur 0 reacties
20-12-2017 Van Dam: 20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer 0 reacties
20-12-2017 Wanneer kies je een complex groenbemestermengsel? 0 reacties
20-12-2017 Van Dam: 20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer 0 reacties
14-12-2017 "Consumeer met respect voor biodiversiteit" 0 reacties
11-12-2017 Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers 1 reactie
11-12-2017 Koeien & Kansen zoekt nieuwe enthousiaste deelnemers 0 reacties
08-12-2017 Sustainable Development Goals van de VN onhaalbaar zonder duurzaam landgebruik 0 reacties
08-12-2017 Dilemma’s dwingen minister Schouten te kiezen, dus echt regeren 0 reacties
05-12-2017 GLB als beloning voor natuurvriendelijke landbouw 0 reacties
01-12-2017 Vergroeningsmaatregelen Europees landbouwbeleid niet erg effectief 0 reacties
29-11-2017 In minder 20 jaar naar volledige ecologische gewasbescherming 0 reacties
28-11-2017 Van chemische bestrijding naar ecologische gewasbescherming 0 reacties
27-11-2017 De schoffel legde het af tegen de gifspuit die meer doodt dan we dachten 0 reacties
23-11-2017 Sleutel voor herstel biodiversiteit ligt in landbouw 0 reacties
22-11-2017 Deltaplan biodiversiteit heeft nog geen inhoud 0 reacties
22-11-2017 Gezamenlijke aanpak voor biodiversiteit 0 reacties
22-11-2017 Natuursector: "Falend landbouwbeleid is niet duurzaam" 0 reacties
21-11-2017 Natuurorganisaties gaan met boeren plan maken voor herstel biodiversiteit 0 reacties
17-11-2017 Politiek optimisme op voorlaatste dag van VN-Klimaattop 0 reacties
08-11-2017 Barunoot heeft de Cerrado meer te bieden dan soja 0 reacties
03-11-2017 Biodiversiteit Noordzee achteruit 0 reacties
03-11-2017 LTO Nederland en natuurorganisaties gaan voor beter bermbeheer 0 reacties
03-11-2017 LTO Nederland en natuurorganisaties zoeken samenwerking voor beter bermbeheer 0 reacties
31-10-2017 Sleepnetten hebben impact op zeebodemleven 0 reacties
26-10-2017 Landbouw in gesprek over biodiversiteit 0 reacties
26-10-2017 Boeren, natuurorganisaties en wetenschappers in overleg om de biodiversiteit te redden 0 reacties
20-10-2017 Provincie Noord-Holland stimuleert landbouwinnovaties met ruim 2 miljoen euro 0 reacties
05-10-2017 "Landbouw drijvende kracht achter uitstervingsgolf" 0 reacties
04-10-2017 Overheidsgrond biedt grote nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving 0 reacties
03-10-2017 Overheidsgrond biedt grote nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving 0 reacties
29-09-2017 Landbouwopleiding moet meer aan biodiversiteit doen 0 reacties
26-09-2017 Breda in de bres voor bijen 0 reacties
21-09-2017 Natuursubsidie voor boeren in Groningen 0 reacties
20-09-2017 Koeien en kruiden: Op verschillende proefvelden kruiden ingezaaid 0 reacties
14-09-2017 ‘Eerste kruidenrijke graslanden ingezaaid’ 0 reacties
12-09-2017 Bloembollensector zet koers naar 2030 0 reacties
08-09-2017 Visie bloembollensector “Op naar een Vitale Teelt in 2030” 0 reacties
31-08-2017 Braziliaans gerecht verscherpt bescherming Amazonewoud 0 reacties
25-08-2017 LTO wil bloemrijke bermen graag samen met bermeigenaren inrichten en beheren 0 reacties
25-08-2017 LTO: bloemrijke bermen samen inrichten en beheren 0 reacties
17-08-2017 Beter Bodembeheer werkt aan toekomstbestendige landbouwbodem 0 reacties
17-08-2017 Biodiversiteit is goede basis voor geïntegreerde gewasbescherming 0 reacties
16-08-2017 Fleurige jubileumactie GroenRijk; Tegel eruit, bloembol erin 0 reacties
16-08-2017 Jubileumactie GroenRijk Tegel eruit, bloembol erin 0 reacties
13-08-2017 Melkveehouder of grondstofleverancier? 11 reacties
11-08-2017 Pilot kruidenrijk grasland voor biodiversiteit 0 reacties
08-08-2017 Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie 0 reacties
08-08-2017 Onderzoek: ‘Stikstofdepositie bedreiging biodiversiteit’ 0 reacties
08-08-2017 Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie 0 reacties
04-08-2017 België werkt mee aan dronecamera voor precisielandbouw 0 reacties
25-07-2017 Nieuw online platform Slimmevogels.net geeft aandacht aan boerenlandvogels 0 reacties
25-07-2017 'Baseer keuze groenbemester op feiten' 0 reacties
12-07-2017 Natuurinclusieve landbouw is beter voor natuur en boer 0 reacties
12-07-2017 Staatssecretaris Van Dam: 20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer 0 reacties
06-07-2017 'FC moet onderscheidend blijven, anders blijft melkprijs niet onderscheidend' 26 reacties
04-07-2017 BoerenNatuur.nl: ‘Biodiversiteit is ook ons belang’ 0 reacties
16-06-2017 15-jarig Veldleeuwerik: accent op bodem, gewasbescherming en biodiversiteit 0 reacties
15-06-2017 ‘Natuur niet sexy in landbouw’ 0 reacties
13-06-2017 Friesland streeft naar landbouw die in 2025 duurzaam en natuurinclusief is 0 reacties
07-06-2017 IJzer haalt fosfaat uit oppervlaktewater 0 reacties
18-05-2017 Biedt klaver geen biodiversiteit? 0 reacties
21-04-2017 Hogan: scheurverbod graslanden is nationale keuze 3 reacties
21-03-2017 GROENLINKS: KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT 29 reacties
13-03-2017 Belgische ecoloog: biologisch niet beter voor milieu en gezondheid 15 reacties
11-11-2016 Snelle groei eiwit gewassen in Duitsland door overheidsbeleid 0 reacties
04-11-2016 Inkrimping melkveestapel; De oplossing. 27 reacties
01-11-2016 Volop inzetten op de thema's landschap en biodiversiteit 3 reacties
27-08-2016 LTO dubt over stal voor 1400 koeien in Middenmeer 52 reacties
26-08-2016 Het belang van een biodivers landschap 0 reacties
22-05-2016 Nederland wil af van directe inkomenssteun voor boeren 56 reacties
09-05-2016 Afname stand wilde eend bedreigt plantaardige biodiversiteit - Foodlog 0 reacties
29-04-2016 Biodiversiteit én lekker en gezond eten 0 reacties
28-04-2016 Hoe kunnen we biodiversiteit in het schap verhogen? 0 reacties
04-04-2016 Biodiversiteit onder druk - ook in de landbouw 0 reacties
10-03-2016 Over shit, grutto's zonder subsidie en het landje van G. 0 reacties
10-02-2016 De Kringloopwijzer moet geen Betuwelijn van de sector zijn 59 reacties
13-01-2016 Biodiversiteit DE toekomst, met Rabo RFC en WNF. 85 reacties
03-09-2015 Zo. Einde aan de discussie. Of weer een nieuwe start? 17 reacties
10-08-2015 Argentijns vlees steeds vaker afkomstig van duurzame pampa's 0 reacties
26-07-2015 Koe & Weidevogel: een gouden koppel 0 reacties
18-05-2015 Een sterke marktpositie is (mede) te danken is aan de koe in de wei 1 reactie