Melk

Melk nieuws

Voerkosten verlagen en kringlopen sluiten

21-01-2019 - Bij het begeleiden van studiegroepen en melkveebedrijven zien we een enorme variatie in het kengetal ‘meetmelk uit eigen voer’. Waar sommige veehouders met 15.000 kg melk/ha 8.000 kg melk uit eigen voer produceren, is dat bij anderen 4.000 kg.

Nieuwsgrazer

De kaas voor ‘een mooier Friesland’ erkend als streekproduct

18-01-2019 - Het jonge kaasmerk De Fryske draagt vanaf nu het streekkeurmerk 'Erkend Frysk Streekproduct'. Dat is bijzonder, want er zijn maar weinig kaasmerken die deze erkenning krijgen. Vaak is immers de oorsprong van de melk niet traceerbaar. Bij deze ‘natuurinclusieve’ kaas is dat juist wel het geval.

Nieuwsgrazer

Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt

18-01-2019 - De Nederlandse landbouwsector heeft in 2018 voor € 90,3 miljard geëxporteerd, een groei van 0,2% ten opzichte van 2017. Daarvan is € 65,4 miljard door Nederlandse boeren en tuinders geproduceerd. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) en CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Volgens LTO Nederland bevestigen de cijfers dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector vooroploopt bij de productie van groen, gezond en gewaardeerd voedsel.

De meeste Nederlandse landbouwproducten worden geëxporteerd naar Duitsland (€ 22,8 miljard) en België (€ 10,2 miljard). Tezamen omvatten deze twee buurlanden 36% van de totale Nederlandse landbouwexport. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten.

Voorlopers
“Nederland oogst wereldwijd lof voor zijn landbouwsector. Omdat we goed voedsel produceren, en omdat we dat op een duurzame manier doen. Daar mogen we trots op zijn,” aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. “Met onze export leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is een voedingsbodem voor innovatie. Nederlandse boeren en tuinders, maar ook de rest van de keten, zoeken dagelijks naar oplossingen rondom het klimaat, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. We lopen voorop, juist omdat we zo’n sterke positie op de wereldmarkt hebben.”

Miljardenexport
Nederland verdient het meest aan sierteelt (€ 6,0 miljard), zuivel en eieren (€ 4,7 miljard), vlees (€ 4,1 miljard) en groenten (€ 3,8 miljard). Bereidingen van graan, meel en melk, dranken, fruit, levende dieren en vis- en zeevruchten leverden de economie miljarden euro’s op.
Aan landbouw gerelateerde goederen, zoals machines en kassen, leveren ook veel op: € 9,3 miljard in 2018. De producenten van dit soort goederen hebben hun kennis en expertise vaak ontwikkeld op basis van jarenlange samenwerking met Nederlandse boeren en tuinders.

Innovatiekracht
De meest recente gegevens over investeringen in research & development laten een groei van 19% zien. Uit de cijfers blijkt dat de landbouwsector daarmee relatief nog meer in kennis en innovatie investeert dan het Nederlandse gemiddelde (dat in 2016 ongeveer 11% meer was dan 2014). LTO Nederland is betrokken bij verschillende onderzoeksprogramma’s, zoals Beter Bodembeheer, Duurzame Zuivelketen, en een aantal projecten gericht op de relatie tussen gezonde dieren en gezonde mensen onder de noemer OneHealth.

Duurzame landbouw
Nederlandse boeren en tuinders kijken naar de toekomst. Door zuinig om te gaan met hulp- en grondstoffen, een gezonde bodem te stimuleren, energieverbruik te verminderen. Bijvoorbeeld in het Deltaplan Biodiversiteit, een brede maatschappelijke beweging die met een unieke aanpak aan natuurherstel in Nederland werkt. En de inzet van boeren en tuinders bij de klimaatonderhandelingen, waarbij de sector een besparing van 6,5 Mton CO2 denkt te kunnen behalen – meer dan de taakstelling vanuit de overheid. Dit sluit aan bij de kringloopvisie van minister Schouten, die ze ook uitdroeg bij de presentatie van de exportcijfers tijdens de Grüne Woche, de jaarlijkse grote internationale landbouwbeurs in Berlijn.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melk nieuws

Datum Onderwerp Reacties
17-01-2019 ZURE melk trofee van NMV uitgereikt aan PBL 0 reacties
16-01-2019 Minder voer, meer melk 0 reacties
16-01-2019 575.000 kg rauwe melk op de beurs tot begin december 0 reacties
15-01-2019 Poederprijs stuwt grondstofwaarde melk 0 reacties
14-01-2019 ZURE MELK TROFEE van NMV voor PBL 7 reacties
14-01-2019 Zo verhoog je de voerefficiëntie van je ruwvoer 0 reacties
11-01-2019 EMB: noodzaak marktregulering groter dan ooit 0 reacties
11-01-2019 Hier blijft ongemerkt geld liggen in de ruwvoerteelt 16 reacties
08-01-2019 De melk wordt duur betaald? CBS Statline 7 reacties
04-01-2019 Nederland telde in 2018 vier procent minder koeien en produceerde drie procent minder melk 0 reacties
02-01-2019 FrieslandCampina garantieprijs januari 2019 op 36,25 euro per 100 kg melk 0 reacties
31-12-2018 'FrieslandCampina heeft veel ambities op de kaasmarkt' 21 reacties
31-12-2018 Allergiewaarschuwing voor Johma-salade 0 reacties
29-12-2018 Iedere boer doet wel aan kringlooplandbouw 0 reacties
27-12-2018 Flynth: Goede toekomst voor Nederlandse melkveehouderij 38 reacties
27-12-2018 Kritieke melkprijs EDF-boer gelijk aan 10 jaar terug 0 reacties
24-12-2018 Zo zet je ruwvoer nog efficiënter om in melk 0 reacties
19-12-2018 NMV gaat 'Zure melk trofee' uitreiken 54 reacties
19-12-2018 Hoogproductief ruwvoer voor hoogproductief melkvee 0 reacties
19-12-2018 Groeien: dweilen met de kraan open? 0 reacties
19-12-2018 ZURE MELK TROFEE van NMV (persbericht) 0 reacties
19-12-2018 FrieslandCampina eerste met PlanetProof melk 0 reacties
18-12-2018 Top-Zuivellijn in de schappen te vinden 0 reacties
18-12-2018 Biologische melk levert melkveehouder inmiddels meer op dan gewone 45 reacties
17-12-2018 Eerste PlanetProof-melk ligt in het schap 27 reacties
15-12-2018 'PlanetProof is zoeken naar balans' 18 reacties
13-12-2018 Spotprijs rauwe melk zet daling in 0 reacties
12-12-2018 Aan de methaanoprisping van een koe kan je sleutelen 0 reacties
12-12-2018 Fors minder melk en hogere poederprijzen 0 reacties
10-12-2018 Melkprijs Bel Leerdammer zet stap omlaag 0 reacties
10-12-2018 Chocoladepasta Albert Heijn wordt teruggehaald 0 reacties
07-12-2018 Vooruitzichten voor de Europese landbouwmarkten voor 2018 tot 2030 0 reacties
07-12-2018 Certificatieschema 'On the way to PlanetProof' voor Melk vastgesteld 0 reacties
06-12-2018 Criteria SMK-melk zijn bekend 0 reacties
06-12-2018 Mintel: Milieu, dierenwelzijn en gezondheid stuwen plantaardige trend 0 reacties
28-11-2018 RFC-leveranciers welkom bij Milcobel 0 reacties
27-11-2018 Meer melk uit zwavel 0 reacties
27-11-2018 Eerst moesten we aan de melk, toen aan de diesel 0 reacties
26-11-2018 Keuringsdienst van Waarde - Koe 85 reacties
26-11-2018 Garantieprijs FrieslandCampina stabiel 0 reacties
23-11-2018 Voederbieten balen zorgt voor goede conservering 0 reacties
23-11-2018 Voederbieten balen zorgt voor goede conserving 10 reacties
23-11-2018 'Vet en eiwitgehalte van melk omhoog' 0 reacties
21-11-2018 Boerenkaas maken populaire cursus 8 reacties
21-11-2018 Druk op melkprijs neemt verder toe 0 reacties
21-11-2018 Vroege Mongoolse herder molk al vee 0 reacties
21-11-2018 Kalveren hebben ook in winter water nodig 0 reacties
19-11-2018 Lely onderzoekt eigen rol bij vermarkten melk van mini-melkfabriek Orbiter op boerenerf 0 reacties
19-11-2018 Lely door met succesvolle Orbiter, maar hoe? 0 reacties
15-11-2018 Grondstofwaarde melk levert fors in 0 reacties
15-11-2018 Melkveebedrijven gaan warmte van melk en mest hergebruiken | Eemskrant 0 reacties
14-11-2018 Boer beproeft hergebruik warmte van melk en mest 0 reacties
14-11-2018 'We willen bijdragen aan reductie van emissies' 0 reacties
14-11-2018 Koelere koelkast helpt tegen verspilling melk 0 reacties
13-11-2018 Boeren halen warmte uit melk en mest 0 reacties
12-11-2018 Topman FrieslandCampina: ‘We zijn door een heel pijnlijk proces gegaan’ 57 reacties
12-11-2018 Massale vissterfte in de Berkel kwam door melkrestanten 0 reacties
08-11-2018 VS: reclame-uitingen A2 melk worden aangevochten 0 reacties
06-11-2018 Trekkerverkoop in westelijk halfrond plust 0 reacties
05-11-2018 Melkplas in 2019 richting 20 procent VLOG-melk 0 reacties
03-11-2018 Melk drinken bij verkoudheid? Doe maar niet 0 reacties
02-11-2018 Wereldwijd meer melk, behalve in Nederland 14 reacties
31-10-2018 ‘Als GMO-vrije melk standaard wordt, krijgen we nieuwe veevoerschandalen’ 0 reacties
30-10-2018 Grupstaldiscussie speelt weer op in Duitsland 0 reacties
30-10-2018 Prijscampagne minister Schouten schept valse hoop voor boeren die geen ondernemers zijn 0 reacties
29-10-2018 Garantieprijs FrieslandCampina 75 cent omlaag 0 reacties
29-10-2018 Project ‘Gezonde Schoollunch’ voor een gezondere toekomst 0 reacties
27-10-2018 Melkveebedrijf Van Bakel gaat melk van 2250 koeien zelf verwerke 147 reacties
26-10-2018 Onderzoek toont verschillen in voersaldo tussen dochtergroepen 0 reacties
25-10-2018 Arla wil in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland volledig af van GMO's in voeders van melkvee 31 reacties
23-10-2018 'Kleine kans dat melkgeld wordt ingehouden' 1 reactie
23-10-2018 Geitenkaas van rauwe melk is oorzaak uitbraak 0 reacties
22-10-2018 Keuringsdienst van Waarde neemt karnemelk onder de loep 0 reacties
22-10-2018 Melk drinken teken van 'blanke overheersing' 0 reacties
22-10-2018 Melkdrinken teken van 'blanke overheersing' 0 reacties
22-10-2018 Keuringsdienst van Waarde neemt karnemelk onder de loep 0 reacties
20-10-2018 Keuringsdiens van Waarde neemt karnemelk onder de loep 0 reacties
19-10-2018 De Heus verhoogt afleverfrequentie voor VLOG melkveevoeders 6 reacties
19-10-2018 Royal Reesink neemt Tingley’s over de grootste CLAAS dealer van Noord-Amerika 0 reacties
18-10-2018 „Zomerhitte drukte melkproductie” 2 reacties
16-10-2018 Verbeteren kalverleven 1 reactie
15-10-2018 Zelfrijdende koelkast levert straks melk af bij consument 0 reacties
12-10-2018 Brabant eist niet-gebruikte ruimte PAS op 0 reacties
09-10-2018 Melkprijzen augustus 2018 0 reacties
09-10-2018 Danone investeert opnieuw in de fabriek in Rotselaar 0 reacties
05-10-2018 Amsterdammer geeft zijn poep aan de boer in ruil voor kaas 0 reacties
04-10-2018 Schaarste drijft spotprijs melk omhoog 0 reacties
04-10-2018 Boerenbond: "Marges staan systematisch onder druk" 0 reacties
03-10-2018 Wetenschap van de koe in Weekend van de Wetenschap op Dairy Campus 0 reacties
28-09-2018 'Versnippering kan positie van Nederlandse zuivelsector onder druk zetten' 0 reacties
28-09-2018 Melkeiwit helpt patiënt met chemotherapie beter te eten 0 reacties
27-09-2018 Bijna 6.000 aanvragen ingediend voor overdracht van fosfaatrechten 20 reacties
27-09-2018 'Het gaat om meer dan melk halen en betalen' 0 reacties
27-09-2018 Nestlé introduceert nieuwe variant Kitkat Chunky 0 reacties
26-09-2018 Waarom loopt aanbod fosfaatrechten op? 0 reacties
25-09-2018 Rusland wil zuivelsector professionaliseren 0 reacties
25-09-2018 Feitsma Ag Services is op zoek naar jou . 0 reacties

Melk video's