Voer

Foto's van voer

Voer nieuws

LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

12-09-2019 - .LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw te vinden.

“Boeren en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder boeren geen voedsel en geen groen platteland. We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

LTO Nederland adviseert voor de korte termijn drie oplossingsrichtingen om Nederland van het stikstofslot te verlossen zodat de bouw van nieuwe huizen doorgaat, de auto niet vaststaat in de garage en boeren en tuinders hun bijdrage aan onze voedselvoorziening, economie én natuur blijven leveren:

inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij;maatwerk per gebied om kwetsbare natuur te beschermen;een realistische en veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot.

Reductie door innovatie
De landbouw heeft de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65% teruggebracht , een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is. Tegelijkertijd kunnen en willen we meer doen. Door het stikstofslot kunnen boeren en tuinders nu niet investeren in bijvoorbeeld voer waarmee minder stikstof wordt uitgestoten, nieuwe stallen, slimme mestverwerking en andere technologische innovaties waar Nederland wereldwijd om bekend staat. Dat is funest - agrarisch ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen zodat ze hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een beter milieu, klimaat en dierenwelzijn. Zo worden niet alleen stikstofemissies teruggebracht maar kunnen ook andere duurzaamheidsdoelen, zoals de reductie van CO2- en methaanuitstoot, sneller worden behaald.

Integraal maatwerk per gebied
Natura2000-gebieden met een lage kritische depositiewaarde (stikstoftolerantie) zijn als hagelslag over ons land verspreid. Generieke krimp biedt geen oplossing omdat er in elk gebied andere oorzaken en effecten stikstofdepositie zijn. LTO Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak met maatwerk per gebied. Daarmee kunnen goede resultaten worden behaald die in lijn zijn met de nationale prioriteiten van het omgevingsbeleid . Het gaat erom per gebied een juiste afwegingen te maken tussen natuur, woningbouw, infrastructuur en land- en tuinbouw.

Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies
LTO Nederland benadrukt dat het mogelijk moet zijn om hele kleine, voor de natuur verwaarloosbare stikstofemissies zonder papierwinkel toe te laten. De organisatie stelt daarom een realistische en veilige drempelwaarde voor van 1 mol per hectare per jaar. Dat is een voorzichtige en genuanceerde grens, die overigens hoger ligt in onze buurlanden.

“Het oer-Hollands landschapsbeeld is inmiddels vergunningsplichtig geworden. Een boer moet sinds de Raad van State-uitspraak formeel een vergunning aanvragen om zijn koeien in de wei te laten lopen. Dat is hetzelfde als wanneer de bakker een vergunning voor brood bakken moet aanvragen. Beweiden en bemesten horen bij de kringlooplandbouw. Het kan niet zo zijn dat de juridische impasse dat onmogelijk maakt,” aldus Marc Calon. “De aanleg van bijvoorbeeld ecologische oevers wordt nu stilgelegd omdat de graafmachines een paar dagen stikstof uitstoten. Een vergunningsstelsel voor zulke verwaarloosbare emissies is niet realistisch.”

Nederlandse poldernuchterheid
Op dit moment gaat de juridische status van een Natura2000 gebied boven alle andere maatschappelijke belangen – wonen, reizen, werken. Zelfs de kleinste hoeveelheid extra stikstof mag volgens de regels niet meer. Deze ongewenste werkelijkheid is een probleem voor de hele samenleving.

Op de langere termijn moet worden gekeken wat het aantal, de ligging en de natuurdoeltypen van Natura2000-gebieden betekent voor economische en andere maatschappelijke activiteiten waarbij ammoniak en andere stikstofverbindingen vrijkomen. Een kritische blik hierop betekent uitdrukkelijk niet dat LTO Nederland pleit voor minder natuur. Boeren en tuinders werken in en met de natuur, en zijn als beheerders van het platteland nauw betrokken bij natuuronderhoud en -herstel. LTO Nederland zal hier namens haar achterban het gesprek met het adviescollege Stikstofproblematiek, beleidsmakers, politici en de maatschappij over aan blijven gaan.

brouwer-de-koning

Productie-uitbreiding De Heus Maasbracht voorlopig toegestaan

09-09-2019 - De Heus voeders mag in de pluimveevoerfabriek in Maasbracht voorlopig tot 500.000 ton voer per jaar produceren. Dat heeft de Raad van State in een spoeduitspraak bepaald. De rechtbank in Roermond vernietigde na bezwaren van omwonenden en de gemeente Maasgouw in juni een nieuwe vergunning,

Nieuwsgrazer

Coalitie schrapte grondgebonden voer uit het klimaatakkoord voor de melkveehouderij

08-09-2019 - Dat blijkt uit een reconstructie die Boerderij maakte van de manier waarop het polderakkoord van de Klimaattafel Landbouw werd omgezet in kabinetsbeleid.

Nieuwsgrazer

Nog meer Voer nieuws

Datum Onderwerp Reacties
04-09-2019 Hanskamp pipefeeder in autotandem westfalia 8 reacties
02-09-2019 Paardenvoermerk Voermeesters 'GMO-controlled' 0 reacties
01-09-2019 Voer invloed op vleeskwaliteit van beren met immunocastratie 0 reacties
30-08-2019 Veroorzaakt de Nederlandse vlees-, zuivel- en eierproductie ontbossing van het Amazone-gebied? 0 reacties
29-08-2019 EU-landen akkoord met droogtesteun boeren 0 reacties
27-08-2019 Melkveesector hard getroffen door droogte 0 reacties
27-08-2019 Broom uit zeewier voorkomt methaanuitstoot melkkoe 1 reactie
21-08-2019 Compleet beeld van de totale voerkosten 0 reacties
20-08-2019 Compleet beeld van de totale voerkosten 0 reacties
19-08-2019 Inkoopmisser kost ForFarmers vele miljoenen 0 reacties
09-08-2019 Sterke groei van kalverimport 71 reacties
07-08-2019 Melkveehouders voeren wintervoorraad op 84 reacties
06-08-2019 Pensbestendige vetten op basis van Europees koolzaad 0 reacties
03-08-2019 Minder voer en melk door hitte 8 reacties
30-07-2019 Euro per big aan voer besparen 0 reacties
26-07-2019 Hogan: subsidies eerder uitkeren om droogte 0 reacties
25-07-2019 Pas op voor giftig jacobskruiskruid in ruwvoer 0 reacties
25-07-2019 Elke varkenshouderij blijkt een eigen geurprofiel te hebben 0 reacties
25-07-2019 Elke varkenshouderij blijkt een eigen geurprofiel te hebben 0 reacties
19-07-2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw 0 reacties
17-07-2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw 0 reacties
09-07-2019 Ploeger introduceert nieuw concept zelfrijdende bandhark 0 reacties
05-07-2019 'Geen zwaardere kuikens door early feeding' 0 reacties
03-07-2019 Kuikens direct voeren na uitkomst geeft beter resultaat 0 reacties
03-07-2019 De Valk test productielijn biologisch voer 0 reacties
01-07-2019 Daling koolzaadareaal gevaar voor eiwit in voer 0 reacties
28-06-2019 Nieuwe stelling: Kringlooplandbouw is een verkapte manier om de veestapel in te krimpen 0 reacties
28-06-2019 Spanjaarden bewerken groentenafval tot schapenvoer 0 reacties
24-06-2019 Agrifirm met Amerikaanse reus op voerjacht in China 0 reacties
21-06-2019 'Met juiste voer is een goede eischaalkwaliteit ook na 80 weken nog mogelijk' 0 reacties
13-06-2019 30 procent ferment: meer groei met minder voer 0 reacties
11-06-2019 Ewit en vet uit insecten vervangen sojaboon in voer 0 reacties
08-06-2019 Melkveebedrijf in Portugal aangeboden ter overname (goede starterskans!) 16 reacties
07-06-2019 Jongeren in gesprek over impact van feedprint 0 reacties
31-05-2019 Varkensboeren: 'Gooi voedsel niet weg, maar voer het aan varkens' 0 reacties
30-05-2019 Landelijke afzet varkensvoeders daalt licht 0 reacties
28-05-2019 Voer Duynie nu VLOG-gecertificeerd 0 reacties
28-05-2019 Extra groenten, minder vlees en zout: moderne kok denkt mee met de arts 0 reacties
27-05-2019 Nu niet feestvieren, maar investeren 0 reacties
25-05-2019 Hogere voeropname zorgt voor sterkere biggen 0 reacties
24-05-2019 Voer Duynie nu VLOG-gecertificeerd 0 reacties
24-05-2019 Duynie-producten gecertificeerd voor Vlog-melk 0 reacties
23-05-2019 Hoe kan stikstofverlies via voer worden beperkt? 0 reacties
22-05-2019 Boerin geschokt: voor koeien levensgevaarlijke spijkers in balen kuilvoer Roden 0 reacties
22-05-2019 "Nieuw voer laat PIA-problemen verdwijnen" 0 reacties
21-05-2019 Inval bij veevoederbedrijf, mogelijk afvalstoffen in het voer 0 reacties
20-05-2019 Dairy Campus neemt zeewier op in rantsoen 0 reacties
20-05-2019 Dairy Campus schotelt koeien zeewier voor 2 reacties
17-05-2019 'Goedkoper voer door afnemende Chinese vraag' 0 reacties
16-05-2019 Boer staat terecht voor verwaarlozing van dieren: 'Nu word ik gedwongen alles op te ruimen' 0 reacties
16-05-2019 Boer staat terecht voor verwaarlozing van dieren 0 reacties
06-05-2019 Haalt u het maximale uit het mengvoer? 0 reacties
04-05-2019 Ophoff agrarische dienstverlening uit Dalfsen aan het ronde balen persen 0 reacties
03-05-2019 Kleinere veestapel drukt omzet ForFarmers 1 reactie
03-05-2019 Krimp veestapel drukt omzet ForFarmers 0 reacties
02-05-2019 Kipster: 'We gebruiken alleen reststromen' 0 reacties
30-04-2019 Nieuwe module E-learning Varkens: Biggenopfok 0 reacties
24-04-2019 De Samenwerking zet meer tonnen voer af 0 reacties
24-04-2019 De Samenwerking zet meer voer af 0 reacties
24-04-2019 Voergroep Zuid ziet meer leden, maar dalende afzet 0 reacties
17-04-2019 Eigen productielijn biologisch voer voor De Valk Wekerom 0 reacties
16-04-2019 De Valk Wekerom produceert eigen biologisch voer 0 reacties
16-04-2019 De Valk Wekerom maakt zelf biologisch voer 0 reacties
12-04-2019 Evaluatie melkprijssystematiek 82 reacties
11-04-2019 Rapport over relatie voer, gewasbescherming en insecten rammelt 0 reacties
11-04-2019 Nieuwe EU regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer 0 reacties
10-04-2019 ‘Voed de bodem met goede mest en menselijke poep en plas’ 0 reacties
05-04-2019 Bijna alles in de glastuinbouw kun je hergebruiken 0 reacties
29-03-2019 ‘Automatisch voer aanschuiven geeft rust’ 0 reacties
28-03-2019 Exportvraag stuwt Europese varkensprijzen 0 reacties
28-03-2019 (Voer) Management tijdens de biggenopfok 0 reacties
28-03-2019 Video: Extra picknick plaatsen voor eendagskuikens in nieuwe vleeskuikenstallen 0 reacties
20-03-2019 ABZ Diervoeding in Eindhoven wil meer klanten in krimpende markt 0 reacties
18-03-2019 T0 in tarwe: roest en Septoria voorkomen - resistentievorming en advies 0 reacties
15-03-2019 Blokvoedering als voerstrategie voor rendement 0 reacties
11-03-2019 Voer voor laatste 4 dagen vleeskuikens 0 reacties
10-03-2019 ​Nieuwe mestvisie van LTO 0 reacties
28-02-2019 Varkens onder fosfaatplafond 0 reacties
26-02-2019 Veehouders gokken op vroeg voorjaar 0 reacties
20-02-2019 Minder koper in voer gaat vleesvarkenshouderij groei kosten 0 reacties
19-02-2019 Poll: Hebt u nog voldoende ruwvoer liggen? 0 reacties
18-02-2019 Zo teel je efficiënt mais 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
15-02-2019 Amerikaans onderzoek bevestigt dat varkenspest via voer kan verspreiden 0 reacties
13-02-2019 Gelderse pluimveehouder en mengvoerbedrijf onderzoeken gekiemd voer 0 reacties
07-02-2019 Biggenopfok, de nieuwe module E-learning Varkens is nu beschikbaar. 0 reacties
06-02-2019 Inkuilen 4.0 0 reacties
06-02-2019 Silageconferentie Bonn: 3D-kaart van de maiskuil 0 reacties
06-02-2019 Fokkerij voor volk en vaderland 0 reacties
05-02-2019 Veehouder hoeft nog geen voer bij te kopen 0 reacties
28-01-2019 Voerleverancier? Uiterlijk 31 januari registreren 0 reacties
25-01-2019 Video: Voerrobot die zelf uitkuilt in actie bij familie Van der Zijpp 0 reacties
21-01-2019 Voerkosten verlagen en kringlopen sluiten 0 reacties
18-01-2019 Voeradditief geen wondermiddel voor emissiereductie 1 reactie
17-01-2019 Nieuw concept Tönnies met lagere N-uitstoot 0 reacties
16-01-2019 Minder voer, meer melk 0 reacties
10-01-2019 Video: daglicht in nieuwe MDV-vleeskuikenstal 0 reacties

Voer video's