Voer

Foto's van voer

Voer nieuws

Hoe onteigenen van boeren een reële optie is geworden in de stikstof-strijd

06-09-2021 - Nederland kan bij het aanpakken van de stikstofcrisis niet om het onteigenen van boerenbedrijven heen. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in een studie geschreven in opdracht van het kabinet. Boerenorganisaties LTO (landelijk) en ZLTO (Brabants) zijn sterk tegen onteigening. De LTO zegt 'juridisch alles uit de kast te willen halen' om onteigeningen tegen te houden.

Maandagochtend schreef de krant NRC dat de ministeries van Financiën en Landbouw vergevorderde plannen hebben om honderden boeren uit te kopen, maar als het nodig is ook te onteigenen. Op verzoek van de minsterraad werkten ambtenaren van de twee ministeries deze zomer gedetailleerde voorstellen uit,. Die zijn inmiddels doorgerekend in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Concreet zijn er twee manieren onderzocht waarmee de nieuwe regering de stikstofcrisis aan zou kunnen pakken. In beide varianten gaat het om ingrijpende operaties, waarmee vele miljarden zijn gemoeid. Volgens het Planbureau zou een stuk Nederland zo groot als twee keer de provincie Utrecht opnieuw ingericht moeten worden.

Lange procedures
In beide scenario's gaat het rijk boerenbedrijven onteigenen, schrijft het planbureau. De schrijvers waarschuwen ervoor dat dat kan leiden tot lange juridische procedures, precies het beeld dat de LTO in een eerste reactie al schetst. Volgens de LTO betekent het ook jarenlange onzekerheid voor boeren.

Het huidige kabinet heeft al tientallen miljoenen gereserveerd voor verschillende regelingen om boeren uit te kopen. In dat beleid staat tot nu toe de vrijwilligheid voorop. Dat leidde er ook toe dat tientallen varkensboeren die zich hadden aangemeld voor een uitkoopregeling, later hun medewerking weer introkken. De keus voor onteigening is een nieuwe stap waar de politici in de huidige coalitie zich tot nu toe ver van hebben gehouden.

Dertig miljard
Het planbureau komt met twee beleidsalternatieven. In het eerste - dat in tien jaar ongeveer 30 miljard kost - wordt een deel van Nederland opnieuw ingericht. Het planbureau verwijst nadrukkelijk ook naar het zuidelijke zandgebied waar ook een groot deel van Brabant onder valt. In dat gebied zou het bijna niet meer mogelijk zijn om aan veehouderij te doen zoals we die nu kennen; een groot deel van de koeienboeren op de zandgronden zou over moeten schakelen op 'natuurinclusieve kringlooplandbouw'.
In het tweede alternatief legt de overheid strenge stikstofplafonds op en mogen boeren zelf weten hoe ze daaraan voldoen. Die variant zou de overheid ongeveer 14 miljard kosten. De kosten voor de boeren zouden echter enorm stijgen.

Minder dieren
Beide scenario's werken, zegt het planbureau. Omdat de veestapel in beide gevallen met tientallen procenten krimpt, daalt ook de hoeveelheid stikstof flink. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse natuur, die nu nog te lijden heeft van de stikstof. En daarmee is het ook goed nieuws voor de overheid, die beloofd heeft die natuurgebieden te beschermen en in stand te houden.
Beide scenario's hebben ook gevolgen voor het hele agrarische bedrijfsleven. Een krimp van de veestapel heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld leveranciers van voer en slachthuizen. Die krimp berekent het planbureau op tussen de vier en de zeven miljard euro.

Nog veel onzeker
De scenario's waarmee het Planbureau voor de Leefomgeving is gaan rekenen, zijn afkomstig van ambtenaren. Het verzoek om ze door te rekenen komt van het kabinet. Wat het kabinet met de plannen gaat doen, zou duidelijk moeten worden in het regeerakkoord.

Het planbureau stelt wel dat de opgave ongekend groot is. In beide varianten gaat het om budgetten en hoeveelheden land waarmee nog nooit op deze schaal is gewerkt. De berekeningen kennen dan ook veel onzekerheden.

Nieuwsgrazer

Anderhalf jaar verder Plan Landbouw Collectief blijkt enig werkbaar alternatief stikstofreductie

21-07-2021 - 20 juli 2021 stuurt Carola Schouten, demissionair minister van LNV de brief ‘Uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij ten behoeve van stikstofreductie’ naar de Tweede Kamer. In feite blijken de voorgestelde managementmaatregelen hetzelfde te zijn als hetgeen door het Landbouw Collectief (LC) in november 2019 al bij LNV is neergelegd: minder eiwit in het voer, meer weidegang en […]

Nieuwsgrazer

Roep om duurder vlees, suikertaks en inperking vette en zoute voeding zwelt aan

09-06-2021 - Maak ongezond voedsel en vlees duurder. Van verschillende kanten laten voedingsexperts en bezorgde consumenten van zich horen. Juist nu, als het kabinet plannen gaat schrijven, vragen zij om maatregelen: maak het vlees duurder en voer een suikertaks in. Alles om Nederland gezonder te maken.

Nieuwsgrazer

Nog meer Voer nieuws

Datum Onderwerp Reacties
30-05-2021 Pluimveehouders in paniek omdat hanen straks hele dag voer moeten krijgen 0 reacties
29-04-2021 Op zoek naar een koe die weinig methaan ademt 4 reacties
07-04-2021 Advies: maak groenten en fruit goedkoper en voer suikertaks in 0 reacties
23-03-2021 ABZ Diervoeding investeert miljoenen in Eindhovense fabriek 0 reacties
15-01-2021 Geen vervolging voor kapitein die containers verloor boven Waddeneilanden 0 reacties
28-08-2020 'We moeten voor ons belang opkomen in Den Haag' 1 reactie
27-08-2020 Olifanten in Poolse dierentuin krijgen cannabis tegen stress 0 reacties
13-08-2020 Veevoerproducent waarschuwt voor tijdnood bij invoeren eiwitbeperking Schouten 0 reacties
05-08-2020 Discussie voermaatregel verhit tijdens reces 4 reacties
05-08-2020 Overleg FDF en Nevedi: Nevedi wijst voermaatregel af. Melkveehouders verzekert van levering voer dat ze bestellen. 0 reacties
21-07-2020 Boeren demonstreren tegen verbod eiwitrijk veevoer, hebben ze gelijk? 0 reacties
06-07-2020 Vier vragen over de protesterende boer: waarom voer de boeren zo boos krijgt 1 reactie
03-07-2020 Waarom melkveehouders boos zijn over 'eiwitplan' minister Schouten 0 reacties
02-07-2020 Farmers Defence Force kondigt nieuwe boerenactie aan: 'Gas erop' 0 reacties
27-05-2020 De koeien van boer Albert grazen in de uiterwaarden en dat is een primeur 1 reactie
01-05-2020 ForFarmers verkoopt minder voer in eerste kwartaal 1 reactie
30-03-2020 Boeren doneren voer aan Circus Renz 4 reacties
27-03-2020 Dierenpolitie vindt 55 dode cavia’s in schuur West-Friesland 0 reacties
17-03-2020 Circus breekt tent af en is blij met het medeleven: 'Er werd zelfs voer voor de dieren gebracht' 0 reacties
16-03-2020 Staatsbosbeheer moet schade door giftig voer voor twee derde vergoeden 1 reactie
28-02-2020 Lengerich mengwagen - Speling in vijzel/kosten lagers vervangen? 11 reacties
25-02-2020 'Milieuvriendelijke boeren hebben steun en zekerheid nodig' 1 reactie
24-02-2020 Melkveehouder: 'Zuinig met voer was nooit zo belangrijk' 4 reacties
24-02-2020 Rantsoen van droogstaande koeien is vaak te rijk 4 reacties
22-02-2020 Sleufsiloleverancier: 'Doe wat rustiger met de kunstmeststrooier' 0 reacties
13-02-2020 Veganistisch voer voor vissen in Blijdorp 0 reacties
11-02-2020 Regionale voerleverancier verkoopt veel meer geitenvoer 0 reacties
05-02-2020 FDF deelt sneer uit aan ketenpartijen 0 reacties
05-02-2020 'Afval voor miljoenen als veevoer verkocht', verdachten aangehouden 2 reacties
05-02-2020 Insecten lusten wel pap van tuinbouwrestromen 0 reacties
23-01-2020 Melkproductie daalt amper bij transitie naar VLOG 14 reacties
17-01-2020 "Houtreststromen opstoken nuttiger dan takken laten wegrotten in het bos" 0 reacties
19-12-2019 Natuurorganisaties willen stikstofafspraken met boeren van tafel 16 reacties
18-12-2019 Dit gaan boeren en kabinet doen om de stikstofuitstoot te verminderen 2 reacties
16-12-2019 'Historisch' hoog inkomen varkenshouders, voor melkveehouders viel 2019 tegen 0 reacties
06-12-2019 Brabantse boeren krijgen meer tijd om aan stalregels te voldoen 0 reacties
06-12-2019 Vechtdal-boeren maken protestlied op Ramses Shaffy: ‘Ploeg, mest, zaai, voer, melk, oogst en bewonder’ 0 reacties
21-11-2019 Stikstofreductieplan melkveehouderij vraagt investering van 3 miljard euro 0 reacties
20-11-2019 Boeren: 'Koe vaker in de wei scheelt stikstof' 4 reacties
20-11-2019 Boeren komen met eigen oplossing voor stikstofcrisis 0 reacties
13-11-2019 Boeren maken op Catshuis vooral duidelijk dat ze willen blijven boeren 5 reacties
12-11-2019 Boer kan PAS-vergunning mogelijk redden met voer 0 reacties
02-11-2019 Martin Scholten: vee hoort bij kringlooplandbouw 2 reacties
01-11-2019 Kabinet ziet in veevoerenzym van DSM perpectiefrijke oplossing voor lagere ammoniakemissie 0 reacties
31-10-2019 Schouten: stikstofarm voer voor de korte termijn 23 reacties
21-10-2019 ‘Niet minder vee, maar minder krachtvoer en kunstmest’ 42 reacties
17-10-2019 Betere groei en gezondheid én minder bijters 0 reacties
17-10-2019 Voeropname belangrijk voor gezondheid biggen 0 reacties
14-10-2019 Biologische productielijn DVW officieel geopend 0 reacties
11-10-2019 Vleeskuiken moet binnen 36 uur water en voer krijgen 0 reacties
11-10-2019 Vroege voeding vleeskuikens binnen vijf jaar verplicht 0 reacties
11-10-2019 Pluimveesector mag kuikens geen voedsel meer onthouden 0 reacties
10-10-2019 Innovatieve bedrijfsvoering boeren veenweidegebied zorgt voor 22% ammoniakreductie 6 reacties
09-10-2019 Cursus over voer en stalmanagement voor vleeskuikenhouders 0 reacties
07-10-2019 'Kringlooplandbouw nog enorme uitdaging' 0 reacties
04-10-2019 Hokverrijking heeft effect na spenen 0 reacties
27-09-2019 Kilo kip voor kilo voer kan 0 reacties
26-09-2019 Buffercapaciteit voer heeft invloed op diverse facetten varkensvoeding 0 reacties
23-09-2019 Jansen Poultry Equipment gaat insectenkweekmachine ontwikkelen 0 reacties
22-09-2019 Fiatagri 7835 Crop Processor aan het maishakselen 0 reacties
18-09-2019 Nedap kraamstalvoeren nu op basis van behoefte 0 reacties
12-09-2019 LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot 107 reacties
09-09-2019 Productie-uitbreiding De Heus Maasbracht voorlopig toegestaan 0 reacties
08-09-2019 Coalitie schrapte grondgebonden voer uit het klimaatakkoord voor de melkveehouderij 1 reactie
04-09-2019 Hanskamp pipefeeder in autotandem westfalia 8 reacties
02-09-2019 Paardenvoermerk Voermeesters 'GMO-controlled' 0 reacties
01-09-2019 Voer invloed op vleeskwaliteit van beren met immunocastratie 0 reacties
30-08-2019 Veroorzaakt de Nederlandse vlees-, zuivel- en eierproductie ontbossing van het Amazone-gebied? 0 reacties
29-08-2019 EU-landen akkoord met droogtesteun boeren 0 reacties
27-08-2019 Melkveesector hard getroffen door droogte 0 reacties
27-08-2019 Broom uit zeewier voorkomt methaanuitstoot melkkoe 1 reactie
21-08-2019 Compleet beeld van de totale voerkosten 0 reacties
20-08-2019 Compleet beeld van de totale voerkosten 0 reacties
19-08-2019 Inkoopmisser kost ForFarmers vele miljoenen 0 reacties
09-08-2019 Sterke groei van kalverimport 71 reacties
07-08-2019 Melkveehouders voeren wintervoorraad op 85 reacties
06-08-2019 Pensbestendige vetten op basis van Europees koolzaad 0 reacties
03-08-2019 Minder voer en melk door hitte 8 reacties
30-07-2019 Euro per big aan voer besparen 0 reacties
26-07-2019 Hogan: subsidies eerder uitkeren om droogte 0 reacties
25-07-2019 Pas op voor giftig jacobskruiskruid in ruwvoer 0 reacties
25-07-2019 Elke varkenshouderij blijkt een eigen geurprofiel te hebben 0 reacties
25-07-2019 Elke varkenshouderij blijkt een eigen geurprofiel te hebben 0 reacties
19-07-2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw 0 reacties
17-07-2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw 0 reacties
09-07-2019 Ploeger introduceert nieuw concept zelfrijdende bandhark 0 reacties
05-07-2019 'Geen zwaardere kuikens door early feeding' 0 reacties
03-07-2019 Kuikens direct voeren na uitkomst geeft beter resultaat 0 reacties
03-07-2019 De Valk test productielijn biologisch voer 0 reacties
01-07-2019 Daling koolzaadareaal gevaar voor eiwit in voer 0 reacties
28-06-2019 Nieuwe stelling: Kringlooplandbouw is een verkapte manier om de veestapel in te krimpen 0 reacties
28-06-2019 Spanjaarden bewerken groentenafval tot schapenvoer 0 reacties
24-06-2019 Agrifirm met Amerikaanse reus op voerjacht in China 0 reacties
21-06-2019 'Met juiste voer is een goede eischaalkwaliteit ook na 80 weken nog mogelijk' 0 reacties
13-06-2019 30 procent ferment: meer groei met minder voer 0 reacties
11-06-2019 Ewit en vet uit insecten vervangen sojaboon in voer 0 reacties
08-06-2019 Melkveebedrijf in Portugal aangeboden ter overname (goede starterskans!) 16 reacties

Voer video's