Veevoer

Foto's van veevoer

Veevoer nieuws

Veevoer besmet met verboden vitamine B preparaat

26-11-2018 - Het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft de NVWA gewaarschuwd dat er een bepaald type genetisch gemodificeerd organisme in vitamine B2 in dierenvoeding is aangetroffen. Het spoor leidde naar Nederland.

Nieuwsgrazer

Poep van planten uit het buitenland die met kunstmest zijn geteeld, wordt niet opeens kunstmestvrij

08-11-2018 - De Tweede Kamer wil een heffing op kunstmest. Onderwijl mag die wel in de vorm van veevoer binnenkomen. Dat is een, kennelijk legale, vorm van smokkelen.

Nieuwsgrazer

Een gat in de sneeuw pissen

02-11-2018 - Hij zit achter een paywall, maar ik deel hem hier volledig. Ik reken erop dat Co niet zo principieel is als het gaat om de Telegraaf

Originele beschrijving

De droogte, de brexit en de druk om steeds milieuvriendelijker te produceren stellen boeren voor grote uitdagingen. Landbouwvoorzitter en akkerbouwer Marc Calon schaakt op veel borden om er het beste uit te halen voor de boeren.

Marc Calon stapte in januari 2017 over als voorzitter van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, naar land- en tuinbouworganisatie LTO, die net een lastige periode achter de rug had met veel onderling gedoe.

De strijd voor Nederland als landbouwnatie

Nu die organisatie nagenoeg helemaal staat, wordt de landbouw deze zomer door een nieuwe crisis getroffen: de enorme droogte. Die heeft complete oogsten vernietigd en snijdt met tientallen procenten in de inkomsten van boeren. „ Deze droogte was en is nog steeds extreem. Als je bij mij op de boerderij in Zuurdijk komt, daar is het hartstikke droog. In het westen vallen de problemen mee. In het noorden is de productie 20% minder. Grote klappen zitten in Salland, Achterhoek en het zuidwesten. In het oosten is het grondwaterpeil te laag en in het zuidwesten is het water te zout.”

Omringende landen trekken honderden miljoenen uit om boeren te compenseren. Nederland houdt de hand op de knip. Is uw lobby in Nederland mislukt?

„Wij hebben bewust niet de klassieke houding aangenomen van: wij boeren willen geld. Wij hebben er bewust voor gekozen om het onderzoek naar de droogteschade af te wachten. Wij willen geen generieke maatregel, maar een maatregel op maat. Het is op de ene plek erger da op de ander, dan moet je niet met gemiddelde werken. Wat ons wel teleurstelde, is dat landbouwminister Carola Schouten hier negatief in stond voordat het onderzoek af is.”

Ondertussen zitten de boeren in onzekerheid.

„Nee, we hebben drie dingen gedaan. De hoeveelheid mest die wij mogen uitrijden, willen wij over een langere tijd uitrijden. Het heeft geen zin om mest uit te rijden op droge grond. Dat punt is gehonoreerd. Voor Europese subsidies moeten wij groengewassen zaaien. Wij hebben gevraagd of dat ook gewassen mogen zijn die wij aan de dieren kunnen voeren, zodat wij onze voorraad veevoer kunnen aanvullen. Ook dat is gehonoreerd. Zo hoeven wij nooit zoals in Duitsland nu is gebeurd, melkkoeien te slachten omdat er te weinig voer is.”

Maar door de lagere productie nemen de prijzen toe. Is dat een voordeel?

„Nee, het meeste bestaat uit contracthandel. Heel leuk dat de aardappelprijs nu op 33 cent per kilo staat, maar met de fabriek heb je al een prijs van 8 of 9 cent afgesproken. Als een boer een beetje pech heeft, moet die zelfs hele dure aardappelen aankopen om aan de contractlevering te voldoen. En gewassen als suikerbieten en granen zijn commodities, dus afhankelijk van de wereldhandel en de olieprijs. Als de olieprijs stijgt, stijgt hun prijs ook. Die worden dan gebruikt voor brandstofproductie.”

Boeren hadden zich toch gewoon kunnen verzekeren?

„De brede weersverzekering is veel te duur. Daarom hebben ook maar 1700 van de 50.000 boeren er een afgesloten. Die verzekering is voor 60% gesubsidieerd door Brussel, maar Nederlandse boeren zijn de enigen die 21% assurantiebelasting moeten betalen. Daarnaast is het eigen risico 30%. Wij willen dat de assurantiebelasting geschrapt wordt en het eigen risico naar 20% gaat. Verder willen we met Financiën overleggen of boeren fiscaal uitstel kunnen krijgen, zodat ze dat geld kunnen reserveren en een buffer kunnen opbouwen voor een volgende tegenslag.”

Is de droogte en dat dit mogelijk vaker gaat gebeuren, de grootste dreiging?

„De grootste dreiging voor de Nederlandse landbouw is de Brexit. Het eerste probleem hebben we al gehad, de waardedaling van het pond. Onze bloemen en planten die daar in de winkel staan, zijn gewoon 20% duurder. Tweede effect praten we nu over. De operationele ellende. Kunnen de containers dadelijk in twintig seconden door of doen ze er twee dagen over? En dan heb je nog het gevaar dat de Britten lagere eisen stellen aan voedsel en voor goedkoper geproduceerd voedsel uit andere plekken in de wereld kiezen. Overal in Europa zie je mensen en partijen opstaan die willen dat de EU uit elkaar valt. Levensgevaarlijk!”

We hadden toch ook handel toen er nog grenspoortjes waren?

„Er is door het wegvallen van de grenzen veel meer nieuwe handel bijgekomen. Die valt gewoon weg als de grenzen terugkomen. Dat kost geld en banen.”

De Melkveehoudersbond en Pluimveehoudersbond vinden dat LTO veel te veel tegen de macht aan schurkt.

„Ja, ze kakken op ons, maar ze zelf pissen nog geen gat in de sneeuw. Wij zitten aan tafel in Brussel. Ik kan Phil Hogan (eurocommissaris Landbouw, red.) bellen, omdat ik zijn mobiele nummer heb. Eén punt hadden ze gelijk in: dat de organisatie sectoraal geregeld moet worden. Dat hebben we doorgevoerd, dus LTO Melkveehouderij gaat over melkveehouderij.”

Schouten is de populairste minister. Hoe is jullie relatie met haar?

„Ik ben blij dat er na zeven jaar weer een ministerie van Landbouw is. Schouten wil naar gesloten landbouwketens. Dat is prima, maar zij heeft geen geld en geen concreet uitvoeringsplan. Wij zijn al veel verder in wat wij willen bereiken dan Schouten. Wij willen als AgriNL in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. De regering zit nog steeds te zeuren of dat 49% of 50% moet zijn. Wij willen in 2050 zonder emissie produceren met hoogwaardige technologie. Wat Duitsers zijn voor machines, zijn wij voor voeding.”

Kunnen alle boeren daarin mee?

„Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. In 1990 waren er 100.000 boeren, nu nog 50.000 en over 30 jaar zijn we nog nog een keer de helft van de boeren kwijt. Vroeger deed een boer vijftig koeien, nu is het gemiddeld honderd. Is dat slecht? Nee. De nieuwe stallen zijn beter voor de koeien zelf. Waterbedden waar ze op kunnen liggen, ze kunnen eten wanneer zij willen, ze kunnen gemolken worden wanneer zij zin hebben. De consument wil koeien in de wei zien, dus daarom doen wij koeien in de wei. Voor de koe en milieu is het veel beter dat die op stal staat. Maar een nieuw systeem is altijd beter dan het oude. Ik ben redelijk positief.”

robbies

Nog meer Veevoer nieuws

Datum Onderwerp Reacties
25-10-2018 Laagwater maakt aanvoer grondstoffen veevoer lastig 0 reacties
25-10-2018 Laag water maakt aanvoer grondstoffen veevoer lastig 0 reacties
12-10-2018 Droogte 2018: uitzonderingen vanggewassen ecologisch aandachtsgebied 0 reacties
07-10-2018 Reudink neemt branchegenoot in biologisch veevoer over 0 reacties
02-10-2018 Reudink neemt branchegenoot in biologisch veevoer over 0 reacties
27-09-2018 Kweek van eendenkroos in Hardegarijp is nog geen succes 0 reacties
20-09-2018 Europese Commissie stemt officieel in met derogatieverzoeken vanwege droogte 0 reacties
14-09-2018 Vloeibaar veevoer versperde verbindingsweg vanuit Antwerpen naar Tilburg 0 reacties
12-09-2018 Meer mestruimte Flevo goed voor kwaliteit akkerbouw en ruwvoer 0 reacties
08-09-2018 Schouten wil wetgeving insecten voor pluimveevoer aanpassen 0 reacties
03-09-2018 Matig jaar voor goed veevoer 0 reacties
03-09-2018 Schouten wil wetgeving insecten voor varkensvoer aanpassen 0 reacties
27-08-2018 Schouten: boeren mogen veevoer inzaaien 0 reacties
24-08-2018 Voor lupine heb je hommels nodig, maar krijg onderzoek dat het aantoont maar eens gefinancierd 0 reacties
13-08-2018 ForFarmers opent fabriek voor veevoer zonder gentechniek 0 reacties
09-08-2018 Minister Schouten komt boeren tegemoet 0 reacties
08-08-2018 Rabobank wil gedupeerde boeren tegemoetkomen 1 reactie
05-08-2018 ForFarmers bouwt biomassacentrale voor energiebehoefte Lochem 0 reacties
02-08-2018 Brussel komt boeren tegemoet wegens droogte 11 reacties
01-08-2018 LTO wil crisismaatregelen vanwege droogte 0 reacties
18-07-2018 Melkveehouders zien veevoer verdrogen 0 reacties
17-07-2018 Europese Commissie verleent derogatie voor braakligging in 8 lidstaten vanwege droogte 0 reacties
16-07-2018 Veevoer en rundvlees stuwen resultaat Cargill 0 reacties
25-06-2018 Microbieel eiwit interessante voergrondstof 0 reacties
15-06-2018 Veehouderij is zo goed als failliet 3 reacties
31-05-2018 Nijpende situatie voor Braziliaanse boeren 0 reacties
23-05-2018 Markt veevoer behoorlijk in balans 0 reacties
16-05-2018 Zuivelnoteringen laten positief beeld zien 0 reacties
16-05-2018 Zuivelnoteringen laten postief beeld zien 0 reacties
16-04-2018 Eiwit, huiskavel en buurtcontract 0 reacties
14-04-2018 Vlees tot 53 procent te goedkoop 0 reacties
14-04-2018 Voer van eigen grond in 2025 0 reacties
10-04-2018 Virussen overleven in voertransporten 0 reacties
31-03-2018 De (wenselijkheid van) de kweekvleestoekomst 0 reacties
28-03-2018 Benutting mineralen verbetert 0 reacties
25-03-2018 Brussel zoekt advies over plantaardige eiwitten voor veevoer 0 reacties
23-03-2018 Europees veevoer geen utopie 0 reacties
20-03-2018 Fors meer biologische vervuiling veevoer 0 reacties
20-03-2018 Succesvolle ronde tafel Europese grondstoffen mengvoer 0 reacties
19-03-2018 AgruniekRijnvallei boekt recordafzet veevoer 0 reacties
19-03-2018 AgruniekRijnvallei boekt recordafzet veevoer 0 reacties
16-03-2018 Brussel zoekt advies over plantaardige eiwitten voor veevoer 0 reacties
14-03-2018 ForFarmers rekent op positief effect van brexit 0 reacties
13-03-2018 ForFarmers: volumegroei door stijging prijzen 0 reacties
13-03-2018 ForFarmers: volumegroei door stijging prijzen melk en vlees 0 reacties
09-03-2018 Wereld gaat veel meer vlees eten waarvoor graanproductie met 70 procent moet stijgen 0 reacties
02-03-2018 Opinie: veestapel fors omlaag door mogelijk grondstoffenakkoord 111 reacties
26-02-2018 EU wil teelt eiwitrijke gewassen voor veevoer stimuleren 0 reacties
26-02-2018 Verboden GMO’s in veevoer stilletjes van de markt gehaald 0 reacties
22-02-2018 EU-landbouwcommissie wil teelt eiwitrijke gewassen voor veevoer stimuleren 0 reacties
15-02-2018 'Chinese trek in melk heeft grote gevolgen' 0 reacties
14-02-2018 Toenemende melkbehoefte in China heeft grote wereldwijde gevolgen 0 reacties
14-02-2018 Discussie over verspreiding q-organismen via drijfmest 0 reacties
14-02-2018 De toenemende behoefte aan melk in China heeft wereldwijd grote gevolgen 0 reacties
13-02-2018 App en scanner voor analyseren veevoeders 0 reacties
09-02-2018 Noord-Brabant onderzoekt nieuwe gewassen 0 reacties
07-02-2018 Brabant gaat onderzoek doen naar nieuwe gewassen 0 reacties
03-02-2018 Kansen voor insecten als vervanger soja in veevoer 0 reacties
01-02-2018 Grasdrogerij stoomt in de winter door op aardappelvezels 0 reacties
29-01-2018 Niet alleen insectenvlees maar ook insecten veevoer 0 reacties
14-01-2018 Wisselende resultaten na proef met eiwitgewassen voor veevoer 0 reacties
11-01-2018 Teelt alternatief eiwit valt tegen 0 reacties
09-01-2018 Eerste resultaten proef eiwitgewassen wisselend 0 reacties
09-01-2018 Wisselende resultaten na proef met eiwitgewassen voor veevoer 0 reacties
09-01-2018 Wisselende resultaten na proef met eiwitgewassen voor veevoer 0 reacties
09-01-2018 Wisselende resultaten na proef met eiwitgewassen voor veevoer 0 reacties
09-01-2018 ForFarmers blijft zoeken naar alternatieve eiwitgewassen 0 reacties
06-01-2018 Kosten voor boeren in alle sectoren stijgen tot 2030 met 30 procent 0 reacties
22-12-2017 Aldi vraagt vlees- en zuivelleveranciers glyfosaatvrij veevoer te gebruiken 0 reacties
20-12-2017 Grondstoffen produceren waar dit het beste kan 0 reacties
20-12-2017 Gekiemd graan inzetten als veevoer 0 reacties
20-12-2017 Grondstoffen produceren waar dit het beste kan 0 reacties
20-12-2017 Private stimuleringsregeling fosforarm veevoer opgesteld 0 reacties
20-12-2017 Grondstoffen produceren waar dit het beste kan 0 reacties
11-12-2017 Aldi zet in op verduurzaming zuivel 0 reacties
30-11-2017 "Oorzaak salmonellaresistentie in veehouderij" 0 reacties
19-11-2017 Voederbieten transport en rooien met MB-Trac 0 reacties
09-11-2017 Criteria voor 'schoon' agrarisch erf 0 reacties
26-10-2017 EU-lidstaten verdeeld over verlenging licentie glyfosaat 0 reacties
26-10-2017 EU-expertcomité stelt beslissing vijf jaar uit: toch geen verbod op landbouwgif RoundUp 0 reacties
12-10-2017 Interventiemelkpoeder mogelijk verkocht als veevoer 0 reacties
08-10-2017 Besluit over glyfosaattoelating uitgesteld 0 reacties
06-10-2017 #Kringloopwijzer is gedegradeerd tot alleen een management-instrument 10 reacties
19-09-2017 Kieskeurige koeien voorkomen met bijproducten 0 reacties
11-09-2017 ‘Groene’ fabriek voor ethanol, zuivere CO2 en veevoer uit mais 0 reacties
08-09-2017 'Pilot van de Kringloopwijzer in 2018' 0 reacties
07-09-2017 Witloofwortels nieuwe grondstof circulaire economie? 0 reacties
01-09-2017 Onderzoek naar sorghum als alternatief voor snijmais 0 reacties
01-09-2017 Ultra vroege maïs Vredepeel oogstrijp 0 reacties
21-08-2017 Overschrijding Aflatoxine B1 in biologisch veevoer 0 reacties
17-08-2017 Herstel agrarische sector helpt Forfarmers 0 reacties
07-08-2017 Groot deel Duitse tarweoogst naar veevoer 0 reacties
07-08-2017 Groot deel tarweoogst alleen geschikt als veevoer 0 reacties
31-07-2017 Nederlandse landbouw verdubbelt fosforbenutting in 25 jaar. 0 reacties
31-07-2017 Co-producten melkveehouderij gmo-vrij 0 reacties
31-07-2017 Co-producten melkveehouderij zijn GMO-vrij en worden door VLOG geaccepteerd 0 reacties
30-07-2017 Landbouw benut stikstof en fosfor efficienter 0 reacties

Veevoer video's