Veevoer

Foto's van veevoer

Veevoer nieuws

Veehouderij is zo goed als failliet

15-06-2018 - De veehouderij levert de maatschappij veel minder op dan gedacht. De sector kan uitsluitend voortbestaan omdat die de milieurekening niet betaalt.

Door Henk Moll, Paul Struik en Roos Vonk


De intensieve veehouderij gaat wereldwijd gepaard met grootschalige problemen. Naast negatieve effecten op volksgezondheid (door fijnstof, zoönosen, resistentie van ziekteverwekkers tegen antibiotica, vervuiling van drinkwaterbronnen) en dierenwelzijn noemen wij biologische en landschappelijke vernieling van het boerenland en aangrenzende natuurgebieden (door egalisering, vermesting, verdroging, verzuring, gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen), en de sociale en ecologische gevolgen van de import van veevoer en verspilling van schaarse hulpbronnen. Bovendien is de veehouderij een belangrijke bron van broeikasgassen, waarvan de uitstoot volgens de klimaatdoelstellingen van Parijs in 2030 gehalveerd moet zijn. De grote rol van de veesector hierin is welbekend: de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2014), de Sociaal-Economische Raad (2016) en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2018) gaven hierover duidelijke en steekhoudende adviezen, die achtereenvolgende kabinetten grotendeels hebben genegeerd. Ook de EU houdt de intensieve veehouderij met geldverslindende subsidies in stand.

De reden dat de sector nog steeds op zoveel politieke steun kan rekenen lijkt in zijn vermeende economische betekenis te liggen, maar deze wordt in onze ogen schromelijk overschat. In Nederland levert de veehouderij bijvoorbeeld minder dan een half procent van het nationaal inkomen, terwijl zij maar liefst voor 10 procent bijdraagt aan broeikasgasemissies. Wanneer de kosten van milieu- en klimaatschade worden verdisconteerd, is het rendement van de veehouderij zelfs negatief. TNO berekende dat de toegevoegde waarde van de varkenshouderij 2,7 miljard euro is, terwijl de maatschappelijke kosten door belasting van natuur en milieu 4 miljard bedragen.

Grasbaal

Nijpende situatie voor Braziliaanse boeren

31-05-2018 - Stakingen van Braziliaanse truckers hebben grote gevolgen voor de boeren in het land. De aanvoer van veevoer is op sommige plekken stil komen te liggen, terwijl slachterijen en zuivelverwerkers om die reden niet kunnen draaien. Het (politieke) probleem dreigt te escaleren, terwijl eerder nog werd gedacht dat het niet voor significante problemen zou zorgen.

Nieuwsgrazer

Markt veevoer behoorlijk in balans

23-05-2018 - Er zit weinig beweging in de prijzen voor veevoer en bijproducten. De markt is behoorlijk stabiel.

Nieuwsgrazer

Nog meer Veevoer nieuws

Datum Onderwerp Reacties
16-05-2018 Zuivelnoteringen laten positief beeld zien 0 reacties
16-05-2018 Zuivelnoteringen laten postief beeld zien 0 reacties
16-04-2018 Eiwit, huiskavel en buurtcontract 0 reacties
14-04-2018 Vlees tot 53 procent te goedkoop 0 reacties
14-04-2018 Voer van eigen grond in 2025 0 reacties
10-04-2018 Virussen overleven in voertransporten 0 reacties
31-03-2018 De (wenselijkheid van) de kweekvleestoekomst 0 reacties
28-03-2018 Benutting mineralen verbetert 0 reacties
25-03-2018 Brussel zoekt advies over plantaardige eiwitten voor veevoer 0 reacties
23-03-2018 Europees veevoer geen utopie 0 reacties
20-03-2018 Fors meer biologische vervuiling veevoer 0 reacties
20-03-2018 Succesvolle ronde tafel Europese grondstoffen mengvoer 0 reacties
19-03-2018 AgruniekRijnvallei boekt recordafzet veevoer 0 reacties
19-03-2018 AgruniekRijnvallei boekt recordafzet veevoer 0 reacties
16-03-2018 Brussel zoekt advies over plantaardige eiwitten voor veevoer 0 reacties
14-03-2018 ForFarmers rekent op positief effect van brexit 0 reacties
13-03-2018 ForFarmers: volumegroei door stijging prijzen 0 reacties
13-03-2018 ForFarmers: volumegroei door stijging prijzen melk en vlees 0 reacties
09-03-2018 Wereld gaat veel meer vlees eten waarvoor graanproductie met 70 procent moet stijgen 0 reacties
02-03-2018 Opinie: veestapel fors omlaag door mogelijk grondstoffenakkoord 111 reacties
26-02-2018 EU wil teelt eiwitrijke gewassen voor veevoer stimuleren 0 reacties
26-02-2018 Verboden GMO’s in veevoer stilletjes van de markt gehaald 0 reacties
22-02-2018 EU-landbouwcommissie wil teelt eiwitrijke gewassen voor veevoer stimuleren 0 reacties
15-02-2018 'Chinese trek in melk heeft grote gevolgen' 0 reacties
14-02-2018 Toenemende melkbehoefte in China heeft grote wereldwijde gevolgen 0 reacties
14-02-2018 Discussie over verspreiding q-organismen via drijfmest 0 reacties
14-02-2018 De toenemende behoefte aan melk in China heeft wereldwijd grote gevolgen 0 reacties
13-02-2018 App en scanner voor analyseren veevoeders 0 reacties
09-02-2018 Noord-Brabant onderzoekt nieuwe gewassen 0 reacties
07-02-2018 Brabant gaat onderzoek doen naar nieuwe gewassen 0 reacties
03-02-2018 Kansen voor insecten als vervanger soja in veevoer 0 reacties
01-02-2018 Grasdrogerij stoomt in de winter door op aardappelvezels 0 reacties
29-01-2018 Niet alleen insectenvlees maar ook insecten veevoer 0 reacties
14-01-2018 Wisselende resultaten na proef met eiwitgewassen voor veevoer 0 reacties
11-01-2018 Teelt alternatief eiwit valt tegen 0 reacties
09-01-2018 Eerste resultaten proef eiwitgewassen wisselend 0 reacties
09-01-2018 Wisselende resultaten na proef met eiwitgewassen voor veevoer 0 reacties
09-01-2018 Wisselende resultaten na proef met eiwitgewassen voor veevoer 0 reacties
09-01-2018 Wisselende resultaten na proef met eiwitgewassen voor veevoer 0 reacties
09-01-2018 ForFarmers blijft zoeken naar alternatieve eiwitgewassen 0 reacties
06-01-2018 Kosten voor boeren in alle sectoren stijgen tot 2030 met 30 procent 0 reacties
22-12-2017 Aldi vraagt vlees- en zuivelleveranciers glyfosaatvrij veevoer te gebruiken 0 reacties
20-12-2017 Grondstoffen produceren waar dit het beste kan 0 reacties
20-12-2017 Gekiemd graan inzetten als veevoer 0 reacties
20-12-2017 Grondstoffen produceren waar dit het beste kan 0 reacties
20-12-2017 Private stimuleringsregeling fosforarm veevoer opgesteld 0 reacties
20-12-2017 Grondstoffen produceren waar dit het beste kan 0 reacties
11-12-2017 Aldi zet in op verduurzaming zuivel 0 reacties
30-11-2017 "Oorzaak salmonellaresistentie in veehouderij" 0 reacties
19-11-2017 Voederbieten transport en rooien met MB-Trac 0 reacties
09-11-2017 Criteria voor 'schoon' agrarisch erf 0 reacties
26-10-2017 EU-lidstaten verdeeld over verlenging licentie glyfosaat 0 reacties
26-10-2017 EU-expertcomité stelt beslissing vijf jaar uit: toch geen verbod op landbouwgif RoundUp 0 reacties
12-10-2017 Interventiemelkpoeder mogelijk verkocht als veevoer 0 reacties
08-10-2017 Besluit over glyfosaattoelating uitgesteld 0 reacties
06-10-2017 #Kringloopwijzer is gedegradeerd tot alleen een management-instrument 10 reacties
19-09-2017 Kieskeurige koeien voorkomen met bijproducten 0 reacties
11-09-2017 ‘Groene’ fabriek voor ethanol, zuivere CO2 en veevoer uit mais 0 reacties
08-09-2017 'Pilot van de Kringloopwijzer in 2018' 0 reacties
07-09-2017 Witloofwortels nieuwe grondstof circulaire economie? 0 reacties
01-09-2017 Onderzoek naar sorghum als alternatief voor snijmais 0 reacties
01-09-2017 Ultra vroege maïs Vredepeel oogstrijp 0 reacties
21-08-2017 Overschrijding Aflatoxine B1 in biologisch veevoer 0 reacties
17-08-2017 Herstel agrarische sector helpt Forfarmers 0 reacties
07-08-2017 Groot deel Duitse tarweoogst naar veevoer 0 reacties
07-08-2017 Groot deel tarweoogst alleen geschikt als veevoer 0 reacties
31-07-2017 Nederlandse landbouw verdubbelt fosforbenutting in 25 jaar. 0 reacties
31-07-2017 Co-producten melkveehouderij gmo-vrij 0 reacties
31-07-2017 Co-producten melkveehouderij zijn GMO-vrij en worden door VLOG geaccepteerd 0 reacties
30-07-2017 Landbouw benut stikstof en fosfor efficienter 0 reacties
28-07-2017 Landbouw benut stikstof en fosfor efficiënter 0 reacties
28-07-2017 Landbouw benut stikstof en fosfor efficiënter 0 reacties
28-07-2017 CBS: landbouw benut stikstof en fosfor efficiënter 0 reacties
28-07-2017 CBS: landbouw benut stikstof en fosfor efficiënter 0 reacties
28-07-2017 CBS: landbouw benut stikstof en fosfor efficiënter 0 reacties
28-07-2017 CBS: landbouw benut stikstof en fosfor efficiënter 0 reacties
28-07-2017 Stikstof en fosfor efficiënter benut 0 reacties
28-07-2017 Sector maakt 'indruk' met forse benutting stikstof en fosfor 0 reacties
26-06-2017 'Met lokaal veevoer naar een beter milieu' 0 reacties
22-06-2017 Gekiemd graan inzetten als veevoer 0 reacties
22-06-2017 Duurzaam diervoer: twee voetbalvelden vol met larven 0 reacties
21-06-2017 Gekiemd graan als veevoer 0 reacties
21-06-2017 Norm screening diervoeders op antibiotica gepubliceerd 0 reacties
06-06-2017 Ton Paalman (47) komt Nevedi versterken 0 reacties
06-06-2017 Nederlandse diervoeder veilig 1 reactie
04-06-2017 CONO-veehouder Koning ontvangt eerste gegarandeerd GMO-vrije melkveevoer 10 reacties
02-06-2017 Communicatie belangrijk voor beeldvorming diervoedersector 0 reacties
30-05-2017 Cargill zet grondstoffen veevoer in de etalage 0 reacties
30-05-2017 Hoe gras het klimaat kan (helpen) redden 0 reacties
30-05-2017 Biologische certificering van Nederlandse micro-algen en zeewier mogelijk 0 reacties
22-05-2017 Vrijwel alle melkveevoer vrij van aflatoxine 2 reacties
16-05-2017 'Bietenperspulp voor zoveel mogelijk liters melk' 39 reacties
11-05-2017 ForFarmers brutowinst en operationeel resultaat hoger 0 reacties
03-05-2017 Versleping gemedicineerd veevoer boven de norm 0 reacties
27-04-2017 VLOG: Kans of bedreiging? 0 reacties
16-04-2017 De Franse boer snakt naar een sociaal Europa 8 reacties
08-03-2017 Voedsel te serieus om aan markt over te laten 3 reacties

Veevoer video's