Krachtvoer

Krachtvoer nieuws

Ministerie en boerenprotestgroepen gaan in gesprek met elkaar

30-07-2020 - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de stichtingen Stikstofclaim en AgriFacts (STAF) gaan om de tafel. Ze gaan samen de berekeningen doorlopen die ten grondslag liggen aan de nieuwe regelgeving die boeren voorschrijft hoe hoog het eiwitgehalte in krachtvoer voor koeien mag zijn.

Nieuwsgrazer

Eiwitverlaging in veevoer moet ruimte geven voor woningbouw

22-07-2020 - Boerenactiegroep Farmers Defence Force protesteert vandaag tegen plannen van minister Schouten, met name tegen het verlagen van de hoeveelheden eiwitten in veevoer. Het is een van de drie grote maatregelen die de landbouwminister heeft ingevoerd om stikstof terug te dringen en zo ruimte te creëren voor de bouw van 75.000 woningen in 2020.
Omdat er nog niet genoeg 'stikstofruimte' is gecreëerd, kunnen er niet meer dan 17.000 bouwaanvragen worden beoordeeld. De overige 58.000 aanvragen kunnen volgens het ministerie en het Interprovenciale Overleg (IPO) pas worden gedaan als er meer stikstofruimte is. Daar wil het ministerie voor zorgen door de maximum snelheid te verlagen, varkensboeren uit te kopen en de hoeveelheid eiwitten in veevoer te verlagen.
Omdat de nieuwe wetgeving over stikstof pas in 2021 ingaat, kan 2020 worden gezien als een soort 'tussenjaar' waar tijdelijke maatregelen zijn ingevoerd om toch te kunnen bouwen. Met name voor woningen zijn bouwvergunningen hard nodig.
In Nederland is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken namelijk een tekort van 331.000 woningen. De komende tien jaar moeten er 845.000 nieuwe woningen bijkomen om te voorkomen dat het woningtekort nog verder oploopt. Met de bouw van 75.000 nieuwe woningen in 2020 hoopt het kabinet het woningtekort enigszins te verkleinen.
Snelheid
Om deze woningen te mogen bouwen, is stikstofruimte nodig. Dit betekent dat er op andere vlakken stikstof moet worden gereduceerd. De eerste maatregel die werd ingevoerd om dit te bewerkstelligen, was het verlagen van de maximum snelheid naar 100 kilometer per uur afgelopen maart.
Het wegverkeer is volgens berekeningen van het RIVM goed voor zo'n 6 procent van de totale uitstoot van stikstof. Het leidt dus niet tot de meeste uitstoot, maar het is wel een maatregel die snel kon worden uitgevoerd en dus ook snel tot stikstofreductie leidt. Hierdoor kwam er ruimte voor 17.000 nieuwe woningen.
Deze aanvragen zijn inmiddels allemaal gedaan en liggen bij het IPO voor goedkeuring. Dit proces duurt altijd 13 weken, ook vóór de stikstofcrisis. Naar verwachting zullen na de zomer de eerste bouwprojecten starten.
Veehouderij
De landbouw is verantwoordelijk voor ruim 40 procent van de stikstofuitstoot. De tweede maatregel voor stikstofvermindering behelst dan ook het uitkopen van varkenshouders. Vanwege (geur)overlast van omwonenden had de overheid hier al eerder 120 miljoen euro voor uitgetrokken. Door de stikstofcrisis is dit bedrag verhoogd tot 400 miljoen euro.
Zo'n 400 boeren komen voor deze regeling in aanmerking. Zodra de contracten met varkenshouders worden ondertekend, die zo goed als klaarliggen, is er weer ruimte voor stikstofuitstoot. Ook dit zou ruimte voor duizenden woningen creëren.
De derde maatregel betreft het terugdringen van de hoeveelheid eiwitten in veevoer. In eiwit zit stikstof, die koeien gedeeltelijk ook weer uitscheiden in urine. Volgens het ministerie kan het aandeel eiwitten in krachtvoer omlaag, maar de protesterende boeren vrezen dat hun dieren hieronder zullen lijden. Ook deze maatregel kan volgens het ministerie tot stikstofruimte voor duizenden nieuwe woningen leiden.
Schema
Een woordvoerder van landbouwminister Schouten laat weten dat met de aanvraag van 17.000 woningen het plan voor 2020 op schema ligt. Het IPO zegt dat 17.000 woningen op het eerste gezicht weinig lijken, maar dat de eerste maanden 2020 nodig waren om stikstofruimte te creëren. De overige maanden bestaan volgens hen uit het creëren van nieuwe ruimte en het beoordelen van de lopende aanvragen.

Nieuwsgrazer

Actievoerende boeren voelen zich niet gehoord: ‘Er breekt een boerenrevolutie uit’

05-07-2020 - Boze boeren bezetten het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel, boze boeren blokkeren A2 bij Liempde, boze boeren doen aangifte tegen landbouwminister Schouten. Het is duidelijk: de boeren voeren weer actie. “Er breekt eigenlijk een boerenrevolutie uit nu”, aldus Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF).
De acties hebben bijna allemaal te maken met het verminderen van stikstof in Nederland. De boeren willen hier over mee denken en praten, maar voelen zich niet gehoord. “De boeren zijn het ook echt helemaal zat. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen”, zegt de FDF-voorzitter uit Sint Hubert. “We hebben een alternatief plan aangeboden, maar daar gaan ze niet serieus op in. Iedereen walst maar gewoon door.”

Het plan waar nu vooral gesteggel over is, is het geven van minder eiwitrijk voedsel aan vee. Landbouwminister Carola Schouten wil er met de tijdelijke maatregel voor zorgen dat er minder stikstof wordt uitgepoept. Veehouders die toch te veel eiwit geven, krijgen vanaf 1 september een boete van 2500 euro.

Zorgen over gezondheidVoor de boeren reden om weer massaal met de tractoren de weg op te gaan. Ze maken zich zorgen over het welzijn en de gezondheid van hun vee bij dit plan. Iets wat onderschreven wordt door dierenartsen. De boeren willen niet dat koeien en varkens ziek worden of dat er vroeggeboortes ontstaan door het minder eiwitrijke krachtvoer.

De actievoerders zijn niet alleen boos op Schouten, maar ook op een supermarktketen als Jumbo. Omdat de stikstofmaatregelen geld kosten, vinden de boeren dat ze meer moeten krijgen voor hun producten.

De reacties op de protesterende boeren zijn wisselend. Sommige mensen staan volledig achter ze, anderen zijn er wel een keer klaar mee. “Het zijn elke keer weer nieuwe regels, elke keer weer nieuwe toestanden. Ik snap dat buitenstaanders het niet echt snappen”, aldus Van den Oever. “Maar als heel Nederland boos wordt, is het misschien ook wel eens tijd dat minister Schouten gaat luisteren. Dat ze het eens op gaat lossen met de boeren.”

Meer actiesVolgens Van den Oever zijn de acties dan ook nog lang niet klaar. “Ik denk dat we nog maar aan het begin staan”, zegt hij. Farmers Defence Force verwacht dat de acties in hevigheid zullen toenemen de komende dagen. De voorzitter geeft aan dat er vanuit de actiegroep zelf nog geen protesten op de planning staan, maar dat de meeste acties nu spontaan vanuit boeren zelf ontstaan. "Daar staan wij volledig achter. Ze krijgen wat ze verdienen. Ik heb nul medelijden."
LEES OOK:
Boze boeren bezetten hoofdkantoor Jumbo Veghel, demonstratie rond halftwaalf beëindigd
Boze boeren spontaan de weg op om actie te voeren: 'We hebben ons punt gemaakt'
Boeren doen aangifte tegen landbouwminister Carola Schouten en haar 'achterlijke beleid'
LTO en Farmers Defence Force kraken stikstofplannen commissie Remkes, mogelijk acties

Nieuwsgrazer

Nog meer Krachtvoer nieuws

Datum Onderwerp Reacties
03-07-2020 Waarom melkveehouders boos zijn over 'eiwitplan' minister Schouten 0 reacties
18-06-2020 Melkveesector stuurt aan op nieuw voerspoor 1 reactie
28-05-2020 Biologische melkveehouders wijzen grens aan eiwitgehalte in krachtvoer ook af 0 reacties
06-05-2020 LTO: 'Nieuwe regels ruw eiwit geen goede start voerspoor' 6 reacties
13-01-2020 Organisaties: beloon boer die minder krachtvoer gebruikt 14 reacties
23-10-2019 Meer krachtvoer in melkrobot leidt tot meer voeropname 0 reacties
21-10-2019 Krachtvoer van eigen land: 31% RE en 411 gram zetmeel in bonenmeel 0 reacties
21-10-2019 ‘Niet minder vee, maar minder krachtvoer en kunstmest’ 42 reacties
21-10-2019 Ruim 150 ton veldbonen met triticale getoast 0 reacties
26-06-2019 Praktijkmiddagen winterveldbonen: krachtvoer van eigen land 0 reacties
03-06-2019 Proeftuin haalt ammoniakreductie net niet 2 reacties
24-05-2019 Tweede snede: goed melken of extra krachtvoer nodig? 12 reacties
29-04-2019 De meerwaarde van gras-erwten mengteelt zit in het rantsoen 0 reacties
18-03-2019 Voederbieten - passen ze ook op jouw bedrijf? 0 reacties
21-02-2019 Ook afname weidevogels op biologische boerenbedrijven mogelijk gevolg van aanwezige pesticiden 0 reacties
12-02-2019 ​SMG: ‘minder mest per kalverplaats’ 0 reacties
12-02-2019 Krachtvoer stuwt Britse melkaanvoer naar record 0 reacties
03-01-2019 Vrees voor fosfortekort bij koeien is niet nodig 6 reacties
05-12-2018 Eigen eiwit best benut door krachtvoer in voorjaar af te bouwen 0 reacties
05-12-2018 Beste benutting eigen eiwit door krachtvoer in voorjaar af te bouwen 0 reacties
15-11-2018 Dit was de gemiddelde prijs voor krachtvoer in 2017 0 reacties
14-11-2018 Krachtvoerprijs ligt ten opzichte van buitenland voor Nederlandse melkveehouder op gemiddeld niveau 0 reacties
11-10-2018 Kalf verkiest brok boven muesli 40 reacties
03-10-2018 Kalveren hebben voorkeur voor pellets 0 reacties
21-09-2018 Melkveehouder bespaart 65 ton krachtvoer met eigen sojateelt 0 reacties
21-09-2018 Melkveehouder bespaart 65 ton krachtvoer door eigen sojateelt 0 reacties
21-09-2018 65 ton krachtvoer besparen door eigen sojateelt 0 reacties
11-07-2018 CONO Kaasmakers vanaf 2020 gmo vrij 0 reacties
15-06-2018 Efficiënte koe maakt ook meer melk uit ruwvoer 0 reacties
06-06-2018 Meer of minder krachtvoer 0 reacties
08-05-2018 'Maximaal inzetten op weidegang bij grote ruwvoervoorraad' 11 reacties
26-04-2018 Sturen op eiwitbalans krachtvoer voor betere stikstofbenutting 0 reacties
26-04-2018 Sturen op eiwitbalans krachtvoer leidt tot betere stikstofbenutting 0 reacties
26-04-2018 Betere stikstofbenutting door sturen op OEB krachtvoer 0 reacties
25-04-2018 Sturen op eiwitniveau in krachtvoer loont tijdens weideseizoen 0 reacties
23-03-2018 ‘Goed nadenken over bedrijfsstrategie bij grote ruwvoervoorraad‘ 105 reacties
21-02-2018 Aandacht voor voeren van kalveren 0 reacties
14-02-2018 Culinair ontdekt: Chuños 0 reacties
30-12-2017 'Marge op melk belangrijk, omzetgroei minder' 0 reacties
20-12-2017 Fors meer melk per kg fosfaat op KTC De Marke 0 reacties
20-12-2017 Nederlandse koe krijgt gemiddeld 1800 kilogram krachtvoer 0 reacties
20-12-2017 Maak van ruwvoer krachtvoer. 0 reacties
04-12-2017 Elektronische oormerken voor de digitale koe 0 reacties
21-11-2017 Toasten van veldbonen geeft een betere voederwaarde 0 reacties
31-10-2017 Geen buitenlands krachtvoer voor Zwitserse koe 0 reacties
29-10-2017 Pensverzuring bij koeien ligt op de loer 1 reactie
17-08-2017 Mogelijkheden voor hittebehandeling van krachtvoeders 0 reacties
14-08-2017 Geen fipronil in pluimveevoer aangetroffen 0 reacties
11-08-2017 'Derde Nederlander verdacht in fipronil-zaak' 0 reacties
04-08-2017 Geen snijmais, maar krachtvoer oogsten 0 reacties
28-07-2017 Veehouders kritischer op voeradvies en samenstelling krachtvoer 28 reacties
12-07-2017 Animo voermengwagens met liggende vijzels groeit 5 reacties
30-06-2017 Daling fosfaatproductie ondanks toename veestapel 0 reacties
30-06-2017 Nog 2,3 miljoen kilo te veel fosfaat in 2016 0 reacties
27-04-2017 VLOG: Kans of bedreiging? 0 reacties
11-04-2017 Koe reguleert eiwitopname 2 reacties
25-02-2017 Nederlandse koe op 2e plek krachtvoerconsumptie 6 reacties
19-01-2017 ‘1000 VEM aan het voerhek ook mogelijk bij robotmelken’ 2 reacties
05-01-2017 Krachtvoer melkvee toch weer tikkeltje duurder 0 reacties
05-01-2017 Smale haalt ook vrijwel al het krachtvoer van eigen land 4 reacties
09-12-2016 Krachtvoerprijzen rundvee blijven staan 0 reacties
30-10-2016 Fosfaat: geen wet en toch geregeld!! 31 reacties
19-05-2016 Investeer in zo hoog mogelijke productie, ook bij lage melkprijs 47 reacties
10-05-2016 Hogere concentratie gevaarlijke gassen bij hoog aandeel krachtvoer 1 reactie
28-03-2016 Geef selenium wat extra aandacht in het bemestingsplan 2 reacties
14-03-2016 Column Sjakie - Efficiënt of meer 29 reacties
07-03-2016 Hoe krijg ik het aantal te halen koeien zo laag mogelijk? (lely 's) 64 reacties
18-12-2015 Nieuwe poll: Samenstelling krachtvoer 15 reacties
21-09-2015 Machine om voer aan te schuiven en krachtvoer te verdelen 7 reacties
10-06-2015 Krachtvoer automaat gascoigne id2000 9 reacties
09-06-2015 Redt poep de koe? 8 reacties
03-06-2015 Nog één kans voor #melkveehouders 132 reacties
12-05-2015 Maximale ruimte = maximale regeldruk! Willen we dat? 103 reacties
25-03-2015 Intensivering resulteert in methaan reductie 0 reacties
20-03-2015 Slimme koeien in beeld 0 reacties
19-02-2015 Jerseys verslaan Holsteins in koesaldo 35 reacties
28-01-2015 Hoe gaat het nu met de #compactvoeren pioniers? 230 reacties
30-11-2014 Mash met brins. 138 reacties
17-11-2014 Het gebruik van mijnvoer.nl 2 reacties
16-11-2014 Mengvoederfabrikanten: een beetje duister 26 reacties
04-11-2014 Krachtvoerkosten stijgen,mais niet(goed)rijp hier in de Schnee-Eifel,hooidroger of veldbonen optie? 44 reacties
02-11-2014 Column Sjakie - schaalvergroters geven zelf aan waar hun toekomst ligt 232 reacties
01-10-2014 Blog Weideman: kant en klaar 'regenrantsoen' 9 reacties
26-09-2014 Krachtvoer 15 reacties
11-09-2014 Wim Thus: Veehouders moeten blijven rekenen 19 reacties
03-09-2014 Vloeibaar krachtvoer doseren in voerautomaat 8 reacties
05-08-2014 Stabiele melkprijs garantie voor hoge snijmaisprijzen. 65 reacties
28-07-2014 Snoepdoos 11 reacties
27-07-2014 Ammoniakemissie overschat 5 reacties
15-06-2014 Krachtvoer 12 reacties
20-05-2014 Er komt een nieuw kwaliteitssysteem voor veevoer 4 reacties
30-04-2014 Nieuwe dilemma’s - Fosfaatrijk krachtvoer komt nu in beeld 8 reacties
16-04-2014 Startende veehouder kiest andere koers 0 reacties
16-04-2014 Gra(a)sMelk zonder krachtvoer en antibiotica 9 reacties
31-03-2014 Dagproductie robotmelken en MPR 25 reacties
14-03-2014 Groei biologische melkveehouderij na 2015 beperkt 0 reacties
28-02-2014 Dierenarts vecht tegen klimaatkiller-imago van koeien 1 reactie