Ruwvoer

Ruwvoer nieuws

Holaras Stego uitgebreid met kantenverdichter

16-03-2019 - Een optimale kuilverdichting is noodzakelijk voor het goed bewaren van kuilgras en kuilmais. Een goede kuil is niet alleen belangrijk voor de smakelijkheid, maar ook voor een optimale benutting van het ruwvoer. Bij het inkuilen worden de laatste jaren steeds hogere eisen gesteld en is het inkuilproces aanzienlijk verbeterd.Sleutelfactor is het verdelen en verdichten van de gehele kuil inclusief de zijkanten. Echter vooral de zijkanten worden soms te weinig verdicht. Daar ontstaan dan ook vaak de eerste verliezen. De nieuwe Holaras kantenverdichter zorgt voor optimale randverdichting. Holaras


Nieuwsgrazer

Middelen gehalten in ruwvoer melkvee mag van Brussel

12-03-2019 - Schouten heeft er weer een soort I&R affaire bij. Eerst roepen: we hebben een overschrijding en als de sector haar verantwoordelijkheid niet neemt dan kom ik met maatregelen. Nu blijkt ze niet goed op de hoogte te zijn geweest van de regels hoe DE ONDERSCHRIJDING berekent moet worden.

MEISJES en JONGENS van de lto: hoe ver zijn jullie met de zgn. puzzel? Gaan we rondje korten of gewoon normaal doen?

christo

Poll: Hebt u nog voldoende ruwvoer liggen?

19-02-2019 - Afgelopen jaar hebben melkveehouders door de droogte over het algemeen minder voer gewonnen dan andere jaren. Heeft dit ook gevolgen voor de huidige ruwvoerpositie? Melkvee.nl vraagt haar bezoekers of zij nog voldoende voer op het erf hebben liggen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Ruwvoer nieuws

Datum Onderwerp Reacties
15-02-2019 Drogestofgehalte ruwvoer vaststellen met airfryer 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
05-02-2019 Veehouder hoeft nog geen voer bij te kopen 0 reacties
01-02-2019 Konijnenfokker gaat keer op keer in de fout: 200 verwaarloosde dieren in beslag genomen 0 reacties
25-01-2019 Topmelker: “Goed ruwvoer is de basis” 0 reacties
22-01-2019 ‘Grote verschillen tussen biologische graskuilen’ 0 reacties
21-01-2019 Je voerstrategie is van grote invloed op je resultaten 0 reacties
14-01-2019 Zo verhoog je de voerefficiëntie van je ruwvoer 0 reacties
27-12-2018 'Hoge voerefficiëntie uit ons ruwvoer' 16 reacties
24-12-2018 Zo zet je ruwvoer nog efficiënter om in melk 0 reacties
19-12-2018 Hoogproductief ruwvoer voor hoogproductief melkvee 0 reacties
18-10-2018 Stro als derde ruwvoersoort 0 reacties
18-10-2018 Winter 2018/2019: krap in het ruwvoer en minder kwaliteit 0 reacties
15-10-2018 Een goede najaarssnede 0 reacties
15-10-2018 Kwaliteit ruwvoer behouden en beter benutten. 0 reacties
02-10-2018 Najaarsgras: korter houden en natrium geven 5 reacties
15-09-2018 Melkveehouderij ziet kosten oplopen 0 reacties
14-09-2018 Melkveehouderij ziet kosten oplopen 3 reacties
12-09-2018 Meer mestruimte Flevo goed voor kwaliteit akkerbouw en ruwvoer 0 reacties
11-09-2018 Mengkuil dit jaar extra populair 0 reacties
11-09-2018 Mengkuilen zijn dit jaar extra populair 0 reacties
10-09-2018 Het verschil tussen afdekken en zuurstofdicht afsluiten 0 reacties
28-08-2018 Geen tekort aan biologisch ruwvoer in Nederland 0 reacties
25-08-2018 Fries kuilgras voor Noorse veestapel 44 reacties
15-08-2018 Gebruik van groenbedekkers voor ruwvoerproductie in Vlaanderen gestimuleerd 0 reacties
14-08-2018 Bionext en Biohuis inventariseren hoeveelheid biologisch ruwvoer 0 reacties
13-08-2018 Bioboer mag gangbaar ruwvoer gebruiken 0 reacties
11-08-2018 Nog geen paniek bij bioboeren 0 reacties
10-08-2018 Biologische veehouder in Niedersachsen mag tijdelijk gangbaar ruwvoer verstrekken 54 reacties
10-08-2018 Bioboer mag gangbaar ruwvoer gebruiken 0 reacties
07-08-2018 Hittestress veroorzaakt meer wittelijnproblemen 0 reacties
07-08-2018 Meer wittelijnproblemen door hittestress 0 reacties
02-08-2018 Fotoverslag zeer grote Graslanddemo te Bras 0 reacties
31-07-2018 Droogte stuwt prijzen ruwvoer op 43 reacties
26-07-2018 Extra kosten door aankoop ruwvoer 0 reacties
25-07-2018 'Ook Nederlands ruwvoer is in gevaar' 0 reacties
20-07-2018 Meer melk uit ruwvoer met ‘Pens Stimulator’ 0 reacties
03-07-2018 Draait Duitse oogst ruwvoer uit op ramp? 0 reacties
15-06-2018 Efficiënte koe maakt ook meer melk uit ruwvoer 0 reacties
12-06-2018 Samen een online beslissingsondersteunend hulpmiddel ontwikkelen 0 reacties
12-06-2018 Meerjarig effect van grondbewerkingsmethoden en groenbemesterstrategieën 0 reacties
11-06-2018 Weergoden zijn oogst ruwvoer goedgezind 0 reacties
11-06-2018 Weergoden zijn oogst ruwvoer goed gezind 0 reacties
18-05-2018 Familie Vedders haalt meeste melk uit ruwvoer (+Video) 34 reacties
08-05-2018 'Maximaal inzetten op weidegang bij grote ruwvoervoorraad' 11 reacties
26-04-2018 Ruwvoer verbeteren betekent investeren 0 reacties
25-04-2018 Sturen op eiwitniveau in krachtvoer loont tijdens weideseizoen 0 reacties
25-04-2018 Kalme ruwvoermarkt kent stabiele prijzen 0 reacties
19-04-2018 Extra ruwvoer heeft geen positief effect op staartbijten 0 reacties
13-04-2018 ‘Melkveebedrijf moet in toekomst voor eigen ruwvoer zorgen’ 0 reacties
10-04-2018 Eerste test ruwvoertool geeft ruimte aan voor 24% hogere graslandopbrengst 0 reacties
09-04-2018 Ruitzaai en drijfmestrijenbemesting bij snijmaïs 0 reacties
29-03-2018 'Ga strategisch om met voorraad kuilgras' 73 reacties
21-02-2018 Aandacht voor voeren van kalveren 0 reacties
20-12-2017 Hoog RAS–gehalte in ruwvoer leidt tot meer schade dan melkveehouders denken 0 reacties
20-12-2017 SIEPLO Mengdoseerbak nu ook geschikt voor gras snijden, mengen en voeren 0 reacties
20-12-2017 Kies de juiste hoeveelheid en samenstelling sporenelementen 0 reacties
20-12-2017 Maak van ruwvoer krachtvoer. 0 reacties
20-12-2017 Gras en maĂŻs in vruchtwisseling 0 reacties
20-12-2017 Schuitemaker Amigo 30W Balen- en blokkenvoerwagen 0 reacties
20-12-2017 Dierlijke mest en mineralen 2014 0 reacties
20-12-2017 Schuitemaker Amigo 30W Balen- en blokkenvoerwagen 0 reacties
27-11-2017 Meeste melk geeft niet hoogste saldo 26 reacties
21-11-2017 Toasten van veldbonen geeft een betere voederwaarde 0 reacties
20-11-2017 Beter ruwvoer van gezonde bodem 0 reacties
13-11-2017 Vanggewas als ruwvoer 0 reacties
03-11-2017 “Veel betere structuur en verdeling van het voer” 0 reacties
30-10-2017 Dilemma's rondom teveel eigen ruwvoer 0 reacties
27-10-2017 Topkuilfinalist Polinder melkt hard met veel ruwvoer 6 reacties
27-10-2017 Vanggewas als ruwvoer 0 reacties
24-10-2017 Effect grondbewerkingsmethoden en verschillende groenbemesterstrategieën in meerjarige maïsproef 0 reacties
24-10-2017 Themadag ‘Beter ruwvoer van een gezonde bodem’ op 28 november 2017 0 reacties
14-10-2017 “De Quickfeed mengdoseerwagen werkt snel en heeft duidelijk een beter mengeffect“ 0 reacties
10-10-2017 Een DLF-luzerne ras voor iedere boer 0 reacties
04-10-2017 Beweidingssysteem en seizoen bepalend voor zodedichtheid 0 reacties
03-10-2017 Grasland nu doorzaaien voor hogere kwaliteit ruwvoer 0 reacties
02-10-2017 3 tips voor een goed gemengd rantsoen 0 reacties
29-09-2017 Nauwkeurige eiwitmeting levert tientjes per koe op 0 reacties
28-09-2017 Zodedichtheid hoger bij roterend standweiden en kurzrasen in vergelijking met stripgrazen 0 reacties
28-09-2017 WUR: Beweidingssysteem en seizoen bepalend voor zodedichtheid 0 reacties
28-09-2017 Beweidingssysteem en seizoen bepalend voor zodedichtheid 0 reacties
21-09-2017 Welke soorten gras passen bij een biologische maaiweide 0 reacties
08-09-2017 Zeg maar dag tegen restvoer. 0 reacties
28-08-2017 Ruwvoeropbrengsten nu inzichtelijk maken? 0 reacties
25-08-2017 Gelijktijdige bloei van gras geeft beter ruwvoer en meer melk 0 reacties
22-08-2017 Shredlage goed conserveren 0 reacties
22-08-2017 Welke soorten gras passen bij een biologische maaiweide 0 reacties
21-08-2017 Legale hennepteelt op Erpse akker 0 reacties
15-08-2017 Ruwvoer realtime analyseren met smartphone 3 reacties
15-08-2017 Geef de kwaliteit van uw ruwvoer een boost 0 reacties
04-08-2017 Langs de vier magen 0 reacties
20-07-2017 Schuitemaker komt met W-versie van Amigo 30 47 reacties
18-07-2017 Benut ruwvoer optimaal door voldoende kuilopslag 3 reacties
03-07-2017 Gras en maĂŻs in vruchtwisseling 0 reacties
15-06-2017 'Let op kaliumgehalte ruwvoer droge koeien' 14 reacties
29-05-2017 Gastbedrijf Regiodag Melkvee haalt veel melk uit ruwvoer 4 reacties
19-05-2017 Gemeente Landerd moet besluit over melkveehouderij naast megageitenbedrijf herzien 0 reacties