Melkveebedrijf

Melkveebedrijf nieuws

Hogere melkproductie en beter economisch jaarresultaat per melkkoe

12-10-2018 - Afgelopen boekjaar laat een duidelijk hoger gemiddelde melkproductie en een beter economisch jaarresultaat (ejr) per melkkoe zien. Ook wordt de trend in betere vruchtbaarheid doorgezet. Deze stijging houdt verband met Nederlandse veehouders die voor het tweede jaar op rij veel melkkoeien afvoeren in verband met het fosfaatreductieplan.

Gemiddeld produceerden de Nederlandse melkkoeien 9123 kilogram melk met 3,57% eiwit, wat resulteert in 723 kilo’s vet en eiwit in het boekjaar 2017-2018. Dat is de grootste toename in melk-, vet- en eiwitproductie sinds de introductie van het rollende jaargemiddelde in 2004. Tegelijkertijd werd de positieve trend in vruchtbaarheid doorgetrokken. De tussenkalftijd bedraagt nu 408 dagen, een daling van twee dagen ten opzichte van het vorige boekjaar.

Nieuwsgrazer

Droogte 2018: uitzonderingen vanggewassen ecologisch aandachtsgebied

12-10-2018 - De Europese Commissie heeft 3 uitzonderingen gemaakt op de voorwaarden voor de vanggewassen die u inzet voor uw ecologisch aandachtsgebied (EA). Dit is 1 van de droogtemaatregelen voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hiermee kunt u onder andere zorgen voor genoeg veevoer in de winter. Meldt u zich aan voor 1 december. Eerder mag ook.

Nieuwsgrazer

Nieuws - Droogstand onder koeien, wat is het en wat houdt het in?

10-10-2018 - De droogstand is een cruciale periode in de lactatiecyclus van de koe. Veel problemen bij de verse koeien zijn terug te voeren op de periode voor het afkalven. De Droogstandscheck geeft u via bloedonderzoek vóór het afkalven een goed beeld van de kans op problemen ná het afkalven. De uitslag helpt u om in uw droogstandsmanagement bij te sturen om zo de prestaties van uw verse koeien te optimaliseren.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveebedrijf nieuws

Datum Onderwerp Reacties
09-10-2018 Prijsstijging fosfaatrechten zet na dip door 27 reacties
08-10-2018 Door droogte blijft Leverbot infectie wellicht weg. 0 reacties
05-10-2018 CRI en Koepon Holding fuseren samen tot URUS 0 reacties
03-10-2018 Wereldwijde top 20 melkverwerkers 2018 0 reacties
02-10-2018 Mindere kuilen? Zeg dag tegen restvoer. 13 reacties
02-10-2018 Sturen op vruchtbaarheid betekent koeien gezond houden 0 reacties
01-10-2018 Het aantal land- en tuinbouwbedrijven neemt af met 1,5% 0 reacties
28-09-2018 'Versnippering kan positie van Nederlandse zuivelsector onder druk zetten' 0 reacties
28-09-2018 Een nieuw toekomstperspectief voor stoppende agrarische ondernemers 0 reacties
28-09-2018 Handelen in fosfaatrechten, hoe zit het nu precies? 0 reacties
28-09-2018 Wat zijn de sancties bij hogere fosfaatproductie dan beschikbare rechten? 0 reacties
26-09-2018 Voergroep Zuid verhoogt productie VLOG-voeders 6 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
24-09-2018 Stijging van FrieslandCampina garantieprijs 0 reacties
24-09-2018 Mansholtlezing 2018: kringlooplandbouw op de Europese agenda 0 reacties
24-09-2018 Mansholtlezing 2018: kringlooplandbouw op de Europese agenda 0 reacties
21-09-2018 Handige Haaksbergenaren renoveren melkveebedrijf 0 reacties
21-09-2018 “Termijnmarkt laat veehouders deels de melkprijs bepalen” 2 reacties
20-09-2018 Appel Bouw en Beutech ontvangen Kiwa BRL K906 certificaat voor reinigen mestopslag 0 reacties
20-09-2018 Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen 0 reacties
19-09-2018 Hoe ziet u uw economische bedrijfssituatie nu en over 3 jaar? 6 reacties
19-09-2018 Stormachtig herfstweer in aankomst 0 reacties
18-09-2018 Posities boer en natuur verbeteren door verbinding 0 reacties
18-09-2018 Eerste drijvende boerderij bijna klaar: 'Worden de koeien niet zeeziek?' 2 reacties
14-09-2018 Minister Schouten reageert op bericht dat Fransen nieuwe Grutto-jacht niet uitsluiten 0 reacties
13-09-2018 Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017 0 reacties
13-09-2018 Jaarlijkse fosfaat productie ligt onder door Europese Unie vastgestelde plafond. 0 reacties
12-09-2018 Graslandproductie gemiddeld 25% onder de maat 43 reacties
11-09-2018 Van eenzijdige landbouw naar ecologische gezonde voedsellandschappen 0 reacties
11-09-2018 De Brexit komt er aan, ondernemers wees alert. 0 reacties
08-09-2018 Uitbreiding Zegveld pure noodzaak 0 reacties
07-09-2018 Derogatiebedrijf? Fosfaat precisiebemesting is mogelijk. 0 reacties
07-09-2018 PBL: Diepgaande verandering in landbouw- en voedselsysteem nodig 0 reacties
07-09-2018 Tegemoetkoming voor zoogkoehouders bij deelname aan BVD-bestrijding 0 reacties
07-09-2018 The dos and don'ts van mest. 0 reacties
04-09-2018 Melkprijs is wederom aan het stijgen. 0 reacties
04-09-2018 Maak van uw laatste snede een topkuil 0 reacties
03-09-2018 POV: Boeren verspillen geen dieren 0 reacties
03-09-2018 Wissel vallende week, zon breekt af en toe door. 0 reacties
31-08-2018 Zuivelcoöperatie Arla betaalt boeren superdividend 5 reacties
30-08-2018 Verantwoorden fosfaatjaarplafond in december voor veel melkveehouders onmogelijk 6 reacties
29-08-2018 Veel animo voor uitbreiding KTC Zegveld 0 reacties
28-08-2018 FrieslandCampina biologische garantieprijs in de plus. 0 reacties
27-08-2018 Boeren krijgen strengere regels na kalverfraude 0 reacties
24-08-2018 Droogteproblematiek blijft maar aanhouden 0 reacties
24-08-2018 Haal het maximale uit verdroogde mais 0 reacties
23-08-2018 Gas maiskuil zorgt voor gevaarlijke situatie 0 reacties
23-08-2018 Vertrouwen boer daalt sneller 0 reacties
22-08-2018 10 nominaties voor innovatieprijs Bronzen Sikkel 0 reacties
22-08-2018 Officiële Nederlandse zuivelnoteringen week 34 blijven plussen 0 reacties
21-08-2018 Gas zorgt voor 'heftige reacties' koeien 0 reacties
21-08-2018 Een maisoogst vol uitdagingen. 0 reacties
20-08-2018 De eerste échte herfstdag op komst 0 reacties
16-08-2018 Maisraskeuze: Welk ras is nou voor ú geschikt? 0 reacties
15-08-2018 Verbod sleepvoetbemesting: Zorg voor borging van voldoende verdunning 40 reacties
14-08-2018 ABS: Top genetica met betrouwbaarheid 92 reacties
14-08-2018 'Ruwvoerteelt vraagt om een akkerbouwkundige benadering' 0 reacties
13-08-2018 Grote regionale verschillen in gevallen hemelwater 0 reacties
13-08-2018 ForFarmers opent speciale VLOG-voeder fabriek eerder dan gepland 0 reacties
08-08-2018 Nieuws - LTO content met droogtemaatregelen maar benadrukt 'Boeren zijn er hiermee nog niet' 0 reacties
08-08-2018 De zes succesfactoren 0 reacties
08-08-2018 755, melkkoeien, 5 bedrijfsleiders 0 reacties
08-08-2018 LTO content met droogtemaatregelen maar benadrukt 'Boeren zijn er hiermee nog niet' 0 reacties
07-08-2018 Annie Schreijder-Pierik: Brussel wil meedenken met NL over knelgevallen melkveehouderij 22 reacties
07-08-2018 Lancering fosfaatplatform.nl voor transparante handel in fosfaatrechten 8 reacties
07-08-2018 Kaspositie melkveebedrijf gedaald 0 reacties
31-07-2018 Bruscellose treft melkveebedrijf Oostenrijk 0 reacties
30-07-2018 Rusland jaagt vee-export aan 0 reacties
26-07-2018 KTC Zegveld verdubbelt omvang met koop buurbedrijf 1 reactie
26-07-2018 Daling melkprijs verlaagt kaspositie melkveebedrijven 29 reacties
20-07-2018 'Op naar topresultaat in hygiënestal' 0 reacties
19-07-2018 Schouten wil startend melkveebedrijf nog dit jaar duidelijkheid bieden over fosfaatrechten 0 reacties
19-07-2018 Opening freilandstal met brandmeldsysteem 0 reacties
16-07-2018 NMV zet vraagtekens bij haalbaarheid reductie broeikasgassen in melkveehouderij 0 reacties
13-07-2018 Illegale mestverwerker op voormalig melkveebedrijf 0 reacties
07-07-2018 LTO Noord vindt monomestvergisting niet mislukt 0 reacties
05-07-2018 'Monomestvergisting niet mislukt' 0 reacties
04-07-2018 Nieuws - De padafhankelijkheid van de Nederlandse landbouw 0 reacties
03-07-2018 Melkveebedrijf rendeert nog altijd goed 0 reacties
02-07-2018 Boeren en consumenten zoeken elkaar op - RN7 0 reacties
22-06-2018 ‘Vlog niet voor iedereen rendabel’ 0 reacties
20-06-2018 ​Vrijgeven individueel geblokkeerde kalveren blijft lastig 0 reacties
14-06-2018 Melkveebedrijven vrijgegeven, vleeskalveren nog geblokkeerd 0 reacties
12-06-2018 ​Vrijgeven individueel geblokkeerde kalveren blijft lastig 0 reacties
12-06-2018 IFCN-conferentie: melkveebedrijf groeit met 50 procent tot 2030 0 reacties
11-06-2018 Duurzaam melkveebedrijf scoort het beste 0 reacties
11-06-2018 Duurzaam melkveebedrijf scoort beste 35 reacties
11-06-2018 Duurzaam melkveebedrijf scoort beter 0 reacties
06-06-2018 M​elkveebedrijf mag kalveren afvoeren van CBb 0 reacties
05-06-2018 Landbouwgrond van omstreden melkveebedrijf in Wichmond wordt ingezet voor kavelruil 0 reacties
04-06-2018 FrieslandCampina remt verkoop melkveebedrijf 14 reacties
31-05-2018 Meer steun voor jonge boeren: Essentieel voor toekomst NL landbouw 0 reacties
29-05-2018 Melkveehouderij nadert top in rendement 0 reacties
22-05-2018 Nieuw geval van agrarisch vandalisme in Land van Maas en Waal 0 reacties
22-05-2018 Henk Aa gaat nieuw verdienmodel voor boeren ontwikkelen 22 reacties
20-05-2018 Agriterreur terug van weggeweest? 0 reacties
18-05-2018 Familie Vedders haalt meeste melk uit ruwvoer (+Video) 34 reacties

Melkveebedrijf video's