Melkveebedrijf

Melkveebedrijf nieuws

Dikke fractie helpt om organische stofgehalte in Belgisch akkerbouwgebied te verhogen

13-12-2018 - In 2018 ging in de Belgische regio Haspengouw het LEADER-project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ van start. In dit project wordt het gebruik van dikke fractie als mestproduct geïntroduceerd op de Haspengouwse akkers. De dikke fractie wordt verkregen door varkens- of runderdrijfmest te scheiden met een mestscheider. Het is een ideaal product om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Om het product bekend te maken bij de akkerbouwers werd een praktijkgids uitgegeven en komt er een rekentool online om te berekenen hoe de mestafzet op een melkveebedrijf geoptimaliseerd kan worden door middel van mestscheiding.

Nieuwsgrazer

Onderwaterdrains zijn wel effectief

13-12-2018 - Bodemdaling in veenweidegebieden is een serieus probleem, mede vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Eén van de innovatieve oplossingen hiervoor is onderwaterdrainage. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat dit een veelbelovende techniek is. Maar de Universiteit van Greifswald in Duitsland zette hier onlangs vraagtekens bij. In de ‘waterwereld’ leidde dit tot vragen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft daarop Wageningse onderzoekers gevraagd om vanuit wetenschappelijk oogpunt te reflecteren op de kritiekpunten van het Greifswald Mire Centre. HDSR ondersteunt namelijk pilots in zijn beheergebied, zoals de drukdrainageproef in Sprengen en de polderbrede aanpak in Lange Weide in Driebruggen. De vraag van HDSR werd ondersteund door LTO, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en de Friese veenweidepartijen verenigd in het BOF.

Nieuwsgrazer

'Traagheid afwikkeling bezwaren moet leiden tot uitstel verantwoorden fosfaatjaarplafond. Situatie onmenselijk'

13-12-2018 - Duizenden nog niet afgewikkelde bezwaren liggen nog bij RVO. Verantwoorden van het fosfaatjaarplafond in december wordt daardoor onmogelijk voor veel melkveehouders. Netwerk GRONDig vindt het onvoorstelbaar dat minister Schouten niet bereid is een coulancetermijn in te stellen. De organisatie wendt zich nu tot de Kamer die donderdag 13 december het onderwerp Fosfaat weer op de agenda heeft.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveebedrijf nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-12-2018 Kom een kijkje nemen bij een nieuwe, moderne kalverenstal 0 reacties
11-12-2018 Netwerk GRONDig overhandigt samen met kringloopboeren petitie aan het LNV 87 reacties
11-12-2018 LTO over WAB: Zo werkt het niet. 0 reacties
11-12-2018 Fokwaardenindex: TIP wordt aangepast voor verwantschapsgraad 0 reacties
10-12-2018 Een boerderij runnen zonder land te pachten of te bezitten? 0 reacties
10-12-2018 Biestopname via bloed checken op melkveebedrijf 0 reacties
09-12-2018 'Onvoorstelbaar hoeveel boerengezinnen naar de kloten gaan' 125 reacties
07-12-2018 Hogere voerkosten gecompenseerd door hogere melkprijs 0 reacties
06-12-2018 Nieuwe aanbevolen rassen in het maisaanbod. 0 reacties
06-12-2018 FrieslandCampina neemt kaasimporteur Jana Foods uit de VS over 0 reacties
05-12-2018 K.I. Samen blijft verbazen. 17 reacties
05-12-2018 Alle opties blijven open om bodemdaling Noord-Holland tegen te gaan 0 reacties
04-12-2018 Ammoniakemissie verlagen door efficiënter voeren 0 reacties
03-12-2018 Krimp veehouderij heeft op het totale klimaatvraagstuk een zeer beperkt effect 0 reacties
30-11-2018 Agrarische sector: samenwerking aan duurzame mestverwaarding 0 reacties
29-11-2018 Steun voor agrarisch ondernemers op een kruispunt 0 reacties
27-11-2018 Wat is er aan de hand met de zuivelsector? 3 reacties
27-11-2018 Agrariërs kiezen voor wintertijd 0 reacties
27-11-2018 Boerenbedrijf beter weerbaar maken tegen weersextremen 0 reacties
27-11-2018 “Mooi om te zien hoeveel grip de koeien hebben.” 8 reacties
26-11-2018 Royal Bel Leerdammer daagt koplopers levensduur uit 49 reacties
26-11-2018 Onstuimig herfstweer in aantocht 0 reacties
23-11-2018 Brexitdeal weer stapje dichterbij, maar grootste hobbel komt nog 0 reacties
22-11-2018 Trioliet introduceert de nieuwe Triomatic WB 2 250 voermachine op accu 0 reacties
22-11-2018 Brandweer tipt boeren: houd koeien uit rook 0 reacties
21-11-2018 CONO Kaasmakers verwelkomt nieuwe voorzitter 0 reacties
21-11-2018 Wat s.c. en i.m. ook al weer betekenen 0 reacties
20-11-2018 Asbest saneren kan nu zonder afvalstoffenheffing 0 reacties
20-11-2018 Kwartaalaangifte BTW voor boeren en tuinders van de baan 78 reacties
20-11-2018 Koeien & Kansen-bedrijven hebben grote variatie in ammoniakemissie 0 reacties
20-11-2018 Nederland wordt klaargestoomd voor veranderend klimaat 0 reacties
19-11-2018 Lely onderzoekt eigen rol bij vermarkten melk van mini-melkfabriek Orbiter op boerenerf 0 reacties
19-11-2018 Lely door met succesvolle Orbiter, maar hoe? 0 reacties
16-11-2018 Weersvooruitzichten sturen aan op winterklaar maken graspercelen 0 reacties
14-11-2018 Boer beproeft hergebruik warmte van melk en mest 0 reacties
13-11-2018 Vier ton beschikbaar voor duurzame investeringen door jonge boeren 0 reacties
13-11-2018 Ingenieursbureau Heemskerk bestaat 50 jaar “De koe is nog lang niet ontrafeld” 0 reacties
12-11-2018 LTO: Slacht van hoogdrachtige koe is onwenselijk 0 reacties
09-11-2018 Raad van State wijst bezwaren staldering af 0 reacties
08-11-2018 Kavelruil voor weidevogels in polder de Kampen 0 reacties
06-11-2018 Zweedse boeren krijgen steun vanwege droge zomer 0 reacties
02-11-2018 Subsidieplafond voor verwijderen asbestdaken bereikt 0 reacties
01-11-2018 Agriterra en FrieslandCampina zetten samenwerking voort 0 reacties
01-11-2018 Agrifirm en WUR ontwikkelen ammoniak minimaliserende melkveestal 7 reacties
30-10-2018 Akkerbouwgrond wordt duurder en grasland wordt goedkoper 0 reacties
30-10-2018 VLOG: wordt ggo-vrije melkstroom de volgende hype? 0 reacties
30-10-2018 Nederlanders staan niet te springen om meer voor zuivelproducten te betalen 17 reacties
29-10-2018 Klimaatopgave: Zuivel neemt verantwoordelijkheid 79 reacties
29-10-2018 FrieslandCampina biologische garantieprijs blijft gelijk 0 reacties
27-10-2018 Melkveebedrijf Van Bakel gaat melk van 2250 koeien zelf verwerke 147 reacties
26-10-2018 Europees Parlement steunt actie tegen oneerlijke handelspraktijken in de landbouw 0 reacties
26-10-2018 Ctgb: nieuw middel tegen bestrijding bacteriën in melkmachines toegelaten 0 reacties
24-10-2018 Minister Schouten zet zinnen op bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie 0 reacties
24-10-2018 Vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders gereed 0 reacties
24-10-2018 Kuhn introduceert Clean-Straw systeem: Stro instrooien met stofreductie. 0 reacties
24-10-2018 ‘Stikstofefficiëntie melkveebedrijf verbeterbaar’ 0 reacties
24-10-2018 Compost op melkveebedrijf vaak niet nodig 0 reacties
19-10-2018 Zuivelproductie en export in Europa 0 reacties
19-10-2018 Budget verhindert witte rook voor GLB 2020 0 reacties
19-10-2018 "De tijd van een beetje bijsturen is voorbij voor de Nederlandse melkveehouder" 11 reacties
19-10-2018 Prijzen in rundvleesketen lopen uiteen 0 reacties
18-10-2018 BSE gevonden op Schots melkveebedrijf 0 reacties
17-10-2018 Tweede Kamer komt met definitief verbod op asbestdaken 0 reacties
16-10-2018 Hoe veilig zijn uw tepelvoeringen? 23 reacties
12-10-2018 Hogere melkproductie en beter economisch jaarresultaat per melkkoe 53 reacties
12-10-2018 Droogte 2018: uitzonderingen vanggewassen ecologisch aandachtsgebied 0 reacties
10-10-2018 Nieuws - Droogstand onder koeien, wat is het en wat houdt het in? 0 reacties
09-10-2018 Prijsstijging fosfaatrechten zet na dip door 27 reacties
08-10-2018 Door droogte blijft Leverbot infectie wellicht weg. 0 reacties
05-10-2018 CRI en Koepon Holding fuseren samen tot URUS 0 reacties
03-10-2018 Wereldwijde top 20 melkverwerkers 2018 0 reacties
02-10-2018 Mindere kuilen? Zeg dag tegen restvoer. 13 reacties
02-10-2018 Sturen op vruchtbaarheid betekent koeien gezond houden 0 reacties
01-10-2018 Het aantal land- en tuinbouwbedrijven neemt af met 1,5% 0 reacties
28-09-2018 'Versnippering kan positie van Nederlandse zuivelsector onder druk zetten' 0 reacties
28-09-2018 Een nieuw toekomstperspectief voor stoppende agrarische ondernemers 0 reacties
28-09-2018 Handelen in fosfaatrechten, hoe zit het nu precies? 0 reacties
28-09-2018 Wat zijn de sancties bij hogere fosfaatproductie dan beschikbare rechten? 0 reacties
26-09-2018 Voergroep Zuid verhoogt productie VLOG-voeders 6 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
24-09-2018 Stijging van FrieslandCampina garantieprijs 0 reacties
24-09-2018 Mansholtlezing 2018: kringlooplandbouw op de Europese agenda 0 reacties
24-09-2018 Mansholtlezing 2018: kringlooplandbouw op de Europese agenda 0 reacties
21-09-2018 Handige Haaksbergenaren renoveren melkveebedrijf 0 reacties
21-09-2018 “Termijnmarkt laat veehouders deels de melkprijs bepalen” 2 reacties
20-09-2018 Appel Bouw en Beutech ontvangen Kiwa BRL K906 certificaat voor reinigen mestopslag 0 reacties
20-09-2018 Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen 0 reacties
19-09-2018 Hoe ziet u uw economische bedrijfssituatie nu en over 3 jaar? 6 reacties
19-09-2018 Stormachtig herfstweer in aankomst 0 reacties
18-09-2018 Posities boer en natuur verbeteren door verbinding 0 reacties
18-09-2018 Eerste drijvende boerderij bijna klaar: 'Worden de koeien niet zeeziek?' 2 reacties
14-09-2018 Minister Schouten reageert op bericht dat Fransen nieuwe Grutto-jacht niet uitsluiten 0 reacties
13-09-2018 Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017 0 reacties
13-09-2018 Jaarlijkse fosfaat productie ligt onder door Europese Unie vastgestelde plafond. 0 reacties
12-09-2018 Graslandproductie gemiddeld 25% onder de maat 43 reacties
11-09-2018 Van eenzijdige landbouw naar ecologische gezonde voedsellandschappen 0 reacties
11-09-2018 De Brexit komt er aan, ondernemers wees alert. 0 reacties

Melkveebedrijf video's