Melkkoeien

Melkkoeien nieuws

Te veel stikstof ondanks forse krimp veestapel

15-02-2019 - Het aantal melkkoeien is vorig jaar met 11 procent afgenomen en de jongveestapel met 25 procent. Desondanks is de stikstofuitscheiding in de melkveehouderij onvoldoende gedaald en boven het plafond uitgekomen.

Nieuwsgrazer

Teveel stikstof ondanks forse krimp veestapel

15-02-2019 - Het aantal melkkoeien is vorig jaar met 11 procent afgenomen en de jongveestapel met 25 procent. Desondanks is de stikstofuitscheiding in de melkveehouderij onvoldoende gedaald en boven het plafond uitgekomen.

Nieuwsgrazer

Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

15-02-2019 - De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg vorig jaar 77,4 miljoen kilo, 9,2 miljoen kilo minder dan in 2017. Hiermee ligt de fosfaatproductie in de melkveesector 9 procent onder het fosfaatplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo). De fosfaatproductie van vleesrundvee lag met 11,2 miljoen kilo iets hoger dan een jaar eerder.

Krimp veestapel
Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 nam het aantal melkkoeien met ruim 190 duizend af, een daling van 11 procent. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen daalde in die periode met ruim 300 duizend, een daling van 25 procent. In 2017 werd het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij van kracht. Melkveebedrijven waren vanaf 2017 verplicht om melkkoeien en vrouwelijk jongvee af te voeren. Daarnaast hebben van de circa 16 duizend melkveebedrijven bijna 600 bedrijven kenbaar gemaakt dat ze met hun bedrijf willen stoppen. Door dit plan en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 is de melkveestapel dus fors gekrompen.

Daling fosforgehalte mengvoer en ruwvoer voor melkvee
Het fosfaatreductieplan leidde naast een daling van de veestapel ook tot verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Het fosforgehalte daalde van 4,3 gram per kilo in 2016 tot 4,1 gram per kilo mengvoer in 2018, een daling van ruim 4 procent.

Het fosforgehalte van gras en maïs, ander belangrijk voer voor melkvee, lag in 2018 onder het niveau van voorgaande jaren.

Iets lagere fosfaatproductie varkenssector
De fosfaatproductie door varkens daalde in 2018 licht door een geringe afname van het aantal vleesvarkens. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2018 uit op 37,3 miljoen kilo.

Varkenshouders werden door de regeling fosfaatreductieplan varkenshouderij gestimuleerd om over te schakelen op voer met een lager fosforgehalte. Dat droeg ook bij aan de daling van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Mede door deze maatregelen is de fosfaatproductie de laatste jaren gedaald tot onder het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo.

Hogere fosfaatproductie leghennen, vleespluimvee juist lager
In 2018 steeg de fosfaatproductie van legpluimvee ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent tot 21,1 miljoen kilo. In de vleespluimveesector daalde de fosfaatproductie echter met bijna 10 procent tot 6,5 miljoen kg. Deze veranderingen in de fosfaatproductie hangen vooral samen met een verandering van de wijze waarop de pluimveestapel wordt geteld. In de Landbouwtelling van 2018 is de opgave door de boer vervangen door een telling op basis van het Identificatie en Registratiesysteem voor pluimvee. Deze methodewijziging is vermoedelijk de oorzaak van de trendbreuk in het aantal vleeskuikens. In 2018 steeg het aantal leghennen met 3 procent tot 47,7 miljoen en daalde het aantal vleeskuikens met 10 procent tot 43,2 miljoen dieren. De totale fosfaatproductie van pluimvee lag in 2018 krap 1 procent boven het fosfaatplafond van 27,4 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën zoals schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren nam toe met 0,6 miljoen kilo tot 7,3 miljoen kilo (2018), onder andere door toename van het aantal schapen en melkgeiten.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkkoeien nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-02-2019 'Maïs is en blijft perfecte energiebron' 0 reacties
03-02-2019 Melkkoeien Animal Rights Fact Check 32 reacties
04-01-2019 Duitse melkveestapel slinkt tot laagste punt in 10 jaar 0 reacties
31-12-2018 Mestkorrelbedrijf Doso van start 0 reacties
30-12-2018 Kuilvoer snijden voor en voeren aan de melkkoeien 0 reacties
27-12-2018 In 2019 weer de focus op melkpoeder en kaas 8 reacties
19-12-2018 Hoogproductief ruwvoer voor hoogproductief melkvee 0 reacties
12-12-2018 Elektrisch voeren met zelfgemaakte stroom 0 reacties
12-12-2018 Grote Duitse melkveehouders geïnteresseerd in melkrobot 0 reacties
07-12-2018 Behandeling van uierontsteking zonder antibiotica is nabij 5 reacties
29-11-2018 'Meedoen met BIG Challenge? Absoluut doen.' 0 reacties
27-11-2018 "Meedoen met BIG Challenge? Absoluut doen..." 0 reacties
23-11-2018 Melkveehouders houden steeds minder jongvee 55 reacties
22-11-2018 Brandweer tipt boeren: houd koeien uit rook 0 reacties
10-11-2018 Fors minder uitstoot schadelijke stoffen door flinke daling aantal melkkoeien 0 reacties
10-11-2018 Kruidenrijk gras geeft extra smaak voor koe 0 reacties
02-11-2018 Een gat in de sneeuw pissen 73 reacties
29-10-2018 Massey Ferguson trekt veel bezoekers naar Vrebamelkvee 0 reacties
27-10-2018 Melkveebedrijf Van Bakel gaat melk van 2250 koeien zelf verwerke 147 reacties
19-10-2018 ‘Aanklacht tegen zuivel en vlees’ 0 reacties
18-10-2018 Opnieuw onrust door „horror-slachthuis” 0 reacties
18-10-2018 Animal Rights: Vlees uit Duits 'horror-slachthuis' mogelijk ook in Nederland 0 reacties
10-10-2018 300 melkkoeien, twee locaties 23 reacties
05-10-2018 Amsterdammer geeft zijn poep aan de boer in ruil voor kaas 0 reacties
04-10-2018 75 aanklachten in I&R-affaire 0 reacties
26-09-2018 Extra voerwinst dankzij transitievoer ForFarmers 0 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
25-09-2018 Drijvende boerderij met 40 melkkoeien 0 reacties
10-09-2018 Vanaf 2025: iedereen verplicht minimaal 1 ha huiskavel per 10 koeien 128 reacties
24-08-2018 Fosfaatreductieplan zorgt voor strengere selectie 1 reactie
08-08-2018 755, melkkoeien, 5 bedrijfsleiders 0 reacties
07-08-2018 Vion slacht Duitse koe diervriendelijker 0 reacties
03-08-2018 'Hittedag kostte 5 kilo per koe' 4 reacties
02-08-2018 Topsportkoeien zijn ongewenst, zeggen ethici 0 reacties
20-07-2018 Meer melk uit ruwvoer met ‘Pens Stimulator’ 0 reacties
14-07-2018 Vanaf 2006 veel meer koeien op stal, aantal varkens neemt af 0 reacties
12-07-2018 Opnieuw meer melkkoeien in de wei 0 reacties
12-07-2018 Weer meer melkkoeien in de wei 0 reacties
12-07-2018 CBS: aantal melkkoeien in de wei licht gestegen 0 reacties
11-07-2018 Jongveebezetting 10 procent gedaald in 2017 0 reacties
27-06-2018 Flink meer geiten en zowel minder gewone als biologische koeien in Nederland 0 reacties
13-06-2018 65 procent eiwit van eigen bodem geen probleem op intensief veenweidebedrijf 0 reacties
08-06-2018 Slacht melkkoe geen garantie voor minder melk 0 reacties
07-06-2018 Goed toegankelijke en ruime ligbox vermindert klauwaandoeningen 1 reactie
07-06-2018 Waar worden meer koeien geslacht? 0 reacties
06-06-2018 Vion wil vooral vlees van afgevoerde melkkoeien tot waarde brengen 17 reacties
06-06-2018 Goed toegankelijke en ruime ligbox vermindert klauwaandoeningen 0 reacties
31-05-2018 Nieuw-Zeeland wil duizenden koeien slachten 0 reacties
15-05-2018 EkoNiva wil melkproductie verdubbelen naar 2 miljoen kg per dag 0 reacties
08-05-2018 Zuivelsector VS lijdt onder lage melkprijs 24 reacties
25-04-2018 De essentie van vetten als voedingsmiddel 0 reacties
24-04-2018 Nog ruim 40.000 Amerikaanse melkveehouders 0 reacties
23-04-2018 Koeien loeien mee met Westlands Mannenkoor 0 reacties
23-04-2018 Reguliere melktijden met melkrobots 21 reacties
16-04-2018 Eiwit, huiskavel en buurtcontract 0 reacties
15-04-2018 Open dag loonbedrijf Jennissen 172 reacties
30-03-2018 SZH wil ook oplossing zeldzame melkveerassen 0 reacties
27-03-2018 Effecten weidegang gering 0 reacties
21-03-2018 Weidevoerkompas leidt tot hogere mineralenefficiëntie 0 reacties
15-03-2018 Niet alle vetten geschikt voor nieuwmelkte koeien 0 reacties
15-03-2018 Nieuwe methoden voor bepalen methaanemissie koeien 32 reacties
15-03-2018 Infrarood manier om methaanemissie te schatten 0 reacties
10-03-2018 Waar zitten de meeste kleine melkveebedrijven? 0 reacties
08-03-2018 Ammoniakwetgeving mogelijk ingrijpender dan fosfaatwetgeving 0 reacties
22-02-2018 13 procent verschil lange TMR-deeltjes na één dag 0 reacties
21-02-2018 Schouten: fraudezaak draait om 5.000 koeien 2 reacties
21-02-2018 Schouten: fraudezaak draait om 5000 koeien 0 reacties
16-02-2018 Aantal melkkoeien nog boven niveau van april 2015 0 reacties
15-02-2018 Met goed voer naar 100 kilo melk per uur 41 reacties
14-02-2018 Koen van Steen is een van de geblokkeerde melkveehouders, en hij is boos: ‘Ik ben geen fraudeur’ 0 reacties
09-02-2018 'Eén onschuldig foutje en direct geblokkeerd' - Vragen aan Karst Tamminga 186 reacties
09-02-2018 'Eén onschuldig foutje en direct geblokkeerd' 0 reacties
08-02-2018 LTO schrikt van hoger aantal sjoemelboeren: 'dom en onverstandig' 31 reacties
08-02-2018 Fraude met kalveren veel groter: 2100 boerderijen geblokkeerd 72 reacties
05-02-2018 Gemiddeld melkveebedrijf nog steeds grootst in Menterwolde 0 reacties
05-02-2018 Aanpak fraude met tweelingen bij melkkoeien 18 reacties
02-02-2018 Nieuws - Koeien & Kansen bedrijven leveren gemiddeld 10 koeien in door fosfaatrechten 2 reacties
02-02-2018 Tien tips voor gezondere klauwen 0 reacties
27-01-2018 Devos pioniert biologisch in Wallonië 0 reacties
26-01-2018 Krap in jongvee loont 0 reacties
23-01-2018 Gesjoemel I&R kon duizenden euro’s opleveren 0 reacties
23-01-2018 Melkveehouder Stevens uit Holten boos op frauderende collega's 14 reacties
22-01-2018 Veel veehouders moeten koeien afvoeren vanwege invoering van fosfaatrechten 1 reactie
22-01-2018 Tweederde moet koeien afvoeren 0 reacties
10-01-2018 CRV wil onderzoek naar vererving van voerefficiëntie uitbreiden 2 reacties
04-01-2018 'Stress kost koe veel energie' 0 reacties
31-12-2017 Ruim 600 koeien op 50 grootste bedrijven 0 reacties
20-12-2017 Goede koeien worden als kalf gevormd 0 reacties
20-12-2017 BEX-voordeel fosfaat 14% in 2016 0 reacties
20-12-2017 LTO en COV: Optimale afstemming nodig voor afvoeren melkkoeien 0 reacties
20-12-2017 Nederlandse koe krijgt gemiddeld 1800 kilogram krachtvoer 0 reacties
20-12-2017 Wakker Dier zet rouwadvertenties in voor biologische koeien 0 reacties
20-12-2017 Nieuwe methode voor fosforbepaling in melk kan fosfaatproductie melkveehouderij met miljoenen kg terugdringen 0 reacties
20-12-2017 Heeft u de Flingk machine gewonnen? 0 reacties
20-12-2017 Open dag Texelse IJsboerderij Labora 0 reacties
20-12-2017 Recordhoeveelheid melk aangevoerd 0 reacties
20-12-2017 WUR: Progesteronmeting in melk bruikbaar hulpmiddel bij fokwaardeschatting voor vruchtbaarheid 0 reacties