Melkveebedrijven

Melkveebedrijven nieuws

Boeren in Mijzenpolder onzeker over natuurplannen van provincie Noord-Holland

14-02-2020 - Boeren in de Mijzenpolder verkeren in onzekerheid nu de provincie Noord-Holland het gebied wil omvormen tot natuur. In de polder van 600 hectare zijn 8 extensieve melkveebedrijven actief die samen circa 600 koeien houden. Ze pachten grond van Staatsbosbeheer en doen aan weidevogelbeheer. De provincie wil naar een veebezetting van 1,5 grootvee-eenheid per hectare vanwege de mestplaatsingsruimte.

Nieuwsgrazer

Australische melkveesector in zwaar weer

14-02-2020 - De Australische melkveesector heeft het zwaar te verduren. De bosbranden raken, mede door hevige regenval, langzaam op de achtergrond. Maar veel melkveebedrijven zitten in zwaar weer, doordat de melk te weinig opbrengt. Voor een terugloop in melkveebedrijven en dus ook de melkproductie wordt gevreesd.

Nieuwsgrazer

Liquiditeit van melkveebedrijven bleef over 2019 stabiel

10-02-2020 - De gemiddelde stand op de rekening-courant van melkveebedrijven kwam aan het einde van 2019 uit op 8.000 euro negatief; 700 euro lager dan de stand een jaar eerder. Door de gunstige ontwikkeling van de Nederlandse en mondiale zuivelnoteringen wordt de komende maanden een stijging van de melkprijs verwacht. Dit zal een positief effect hebben op de liquiditeitspositie.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveebedrijven nieuws

Datum Onderwerp Reacties
05-02-2020 ABN: 'Melkveehouder heeft amper investeringsruimte' 0 reacties
24-01-2020 Melkkwaliteit was in 2019 van een hoog niveau 0 reacties
22-01-2020 'Fosfaatrechten zijn niet gekoppeld aan vergunning van een melkveebedrijf' 0 reacties
20-01-2020 Hoeveel melk produceren melkveebedrijven in EU? 1 reactie
30-12-2019 Aantal melkveebedrijven met een automatisch melksysteem nam in 2019 verder toe 17 reacties
30-12-2019 GD: '75% van de melkveebedrijven in Nederland is vrij van IBR' 1 reactie
18-12-2019 Weer protestacties door boeren, waarom demonstreren ze dit keer eigenlijk? 0 reacties
05-12-2019 Melkveebedrijven met een melkrobot hebben een hoger kostprijs 0 reacties
03-12-2019 DLV: hoger fosfaatvoordeel BEX 2019 2 reacties
30-11-2019 Herstel melkveehouders noorden beter dan zuiden 0 reacties
29-11-2019 Kaasmakerij De Terschellinger wil graag 6,5 miljoen kilo melk tot Skylger kaas verwerken 0 reacties
20-11-2019 Grote variatie in arbeidsproductiviteit op melkveebedrijven wereldwijd 0 reacties
19-11-2019 CBb en Raad van State werken samen bij afhandeling beroepszaken fosfaatreductieplan 2 reacties
23-10-2019 Ierse melkveesector lijdt onder droogte 0 reacties
18-10-2019 Zoektocht naar oplossing voor methaan 0 reacties
08-10-2019 Aandeel blijvend grasland licht gestegen 0 reacties
04-10-2019 'Melkveehouderij kan de stikstofemissie nog flink beperken' 2 reacties
30-08-2019 Inspraak nationale omgevingsvisie 0 reacties
28-08-2019 Met 300 vennoten meer dan 100.000 koeien melken - Bedrijfsreportage Riverview LLP 0 reacties
28-08-2019 Met 300 vennoten meer dan 100.000 koeien melken 0 reacties
06-08-2019 Forse groei VLOG-melkstroom FrieslandCampina 0 reacties
31-07-2019 Groot bedrijf verdient niet veel meer 75 reacties
27-07-2019 Mineralenmanagement en goede economische prestaties melkveebedrijven 8 reacties
26-07-2019 Koudmerken aanmelden tot en met 31 juli 2019 0 reacties
25-07-2019 Melkveehouders wachten op impact van droge weer 0 reacties
18-07-2019 Duitse melkveestapel krimt met 2,4% 0 reacties
12-07-2019 Melkproductie in Noordrijn Westfalen stijgt explosief 0 reacties
05-07-2019 NZO wil beter verdienmodel voor melkveebedrijven 17 reacties
05-07-2019 Rendement melkvee in mineur 1 reactie
05-07-2019 Rendement melkvee in mineur 4 reacties
27-06-2019 Aantal Deense bedrijven met 1.000 koeien stijgt 0 reacties
24-06-2019 Agrifirm met Amerikaanse reus op voerjacht in China 0 reacties
18-06-2019 Minder ammoniak, meer methaan met houtsnippers 3 reacties
18-06-2019 'Stikstofexcretietabel voor biologisch melkvee is verouderd' 3 reacties
13-06-2019 Goed mineralenmanagement & goede economische resultaten: Wat de Rest kan leren van de Best 0 reacties
12-06-2019 Wat doet rendement van melkveehouders in 2019? 0 reacties
05-06-2019 ​Deze zomer concrete doelstellingen verlagen kalversterfte 0 reacties
04-06-2019 Trekt Fonterra zich terug uit China? 0 reacties
26-05-2019 Brabantse boeren stoppen steeds sneller, ZLTO maakt zich grote zorgen 49 reacties
24-05-2019 In 2018 fors lager percentage eiwit van eigen land 0 reacties
13-05-2019 Duurzaamste melkveebedrijf houdt meer over 4 reacties
13-05-2019 Waar zitten de grootste melkveebedrijven? 0 reacties
03-05-2019 Britse melkproductie blijft boven verwachting hoog 0 reacties
03-05-2019 Kwart bedrijven melkt automatisch 0 reacties
03-05-2019 Minder jongvee in stal drijft prijs importvee op 57 reacties
30-04-2019 Liquiditeit melkveehouders stijgt in 2019 0 reacties
30-04-2019 Marktpositie melkrobot doorbreekt grens 25 procent 0 reacties
30-04-2019 Nabetaling zorgt voor betere liquiditeit melkveesector 0 reacties
19-04-2019 Energierekening melkveebedrijf kan vaak gehalveerd 0 reacties
16-04-2019 Is blauwtong bezig aan een opmars in Europa? 0 reacties
16-04-2019 Vers gras goed voor het bedrijfsresultaat en het % eigen eiwit 0 reacties
10-04-2019 ​RVO publiceert sterftecijfers kalveren 3 reacties
09-04-2019 Ekosem-Agrar wordt binnenkort grootste melkproducent ter wereld 0 reacties
09-04-2019 Dure maanden breken aan voor melkveehouders 0 reacties
06-04-2019 Eind 2019 uitsluitsel over derogatie 0 reacties
03-04-2019 Pas eind 2019 duidelijkheid over nieuwe derogatie 0 reacties
02-04-2019 Ruim 300 melkveehouders tekenen voor vaste prijs 0 reacties
01-04-2019 'Kalversterfte niet te voorkomen, problemen voor boeren aanpakken' 0 reacties
01-04-2019 Veel commotie over kalversterftecijfers 0 reacties
01-04-2019 Melkveehouders bedankt voor de hoge waardering. 0 reacties
01-04-2019 LandschappenNL blij met koe in de wei 0 reacties
01-04-2019 Veel commotie over hoge kalversterfte 0 reacties
01-04-2019 LTO: boeren aan schandpaal genageld om kalversterfte 0 reacties
01-04-2019 '1200 melkveebedrijven met te veel kalversterfte' 0 reacties
01-04-2019 1.200 melkveebedrijven met te veel kalversterfte 0 reacties
01-04-2019 1.200 melkveebedrijven met te hoge kalversterfte 0 reacties
19-03-2019 Waar sturen de meeste boeren de koeien de wei in? 0 reacties
03-03-2019 Herbezinning mestbeleid 6 reacties
28-02-2019 FrieslandCampina weer 600 melkveebedrijven kwijt 23 reacties
27-02-2019 Nieuwe Versum CVXDrive combineert voordelen van CVT, eersteklas specificaties en compacte afmetingen 0 reacties
27-02-2019 Meer boerennatuur op melkveebedrijven FrieslandCampina 86 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
13-02-2019 Tijd voor de echte cijfers 9 reacties
09-02-2019 Mestbeleid; Brief regering; Elfde derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden 9 reacties
07-02-2019 Hogere ruwvoerkosten te voelen op bankrekening 0 reacties
02-02-2019 ABN Amro: hogere ruwvoerkosten 0 reacties
31-01-2019 Melkveehouder ziet fors minder geld op rekening 0 reacties
25-01-2019 Fosfaat en Brabant remmen verkoop van intensieve bedrijven 0 reacties
21-01-2019 Voerkosten verlagen en kringlopen sluiten 0 reacties
31-12-2018 Komt er een kentering op de grond- en vastgoedmarkt? 0 reacties
24-12-2018 Melkveebedrijven in 2017: afname grootvee-eenheden door fosfaatreductie 0 reacties
22-12-2018 Beemster en Schermer: droogmakerijen met toekomstperspectief 0 reacties
21-12-2018 Merendeel van best presterende melkveebedrijven in Nederland melkt automatisch 100 reacties
20-12-2018 Doelstelling weidegang nu al bereikt 0 reacties
19-12-2018 Recordaantal boeren laat koeien buiten grazen 1 reactie
19-12-2018 Fors lager inkomen op melkveebedrijven door droogte en lagere melkprijs 0 reacties
19-12-2018 Record aantal boeren laat koeien buiten lopen 0 reacties
19-12-2018 Steeds meer boeren doen aan weidegang 12 reacties
30-11-2018 Honderd Rabobank melkveebedrijven dreigen om te vallen 0 reacties
30-11-2018 Omvallen dreigt voor honderd Rabobank melkveebedrijven 0 reacties
30-11-2018 Honderd Rabobank melkveebedrijven staan op omvallen 0 reacties
30-11-2018 'Honderd melkveebedrijven staan op omvallen' 100 reacties
19-11-2018 'Niet fosfaat maar stikstof grootste uitdaging op melkveebedrijven' 0 reacties
15-11-2018 Melkveebedrijven gaan warmte van melk en mest hergebruiken | Eemskrant 0 reacties
14-11-2018 Krachtvoerprijs ligt ten opzichte van buitenland voor Nederlandse melkveehouder op gemiddeld niveau 0 reacties
09-11-2018 Fosfaatrechten, de stand van zaken 19 reacties
08-11-2018 1 op 3 bedrijven dreigt te veel fosfaat te produceren 0 reacties