Melkveehouderij

Foto's van melkveehouderij

Melkveehouderij nieuws

Met gras en bomen eten van twee wallen

19-05-2018 - Soms is één plus één meer dan twee. De combinatie van melkveehouderij en boomteelt zou dit ook kunnen zijn. Om van twee wallen te kunnen eten zijn wel enkele aanpassingen nodig.

Nieuwsgrazer

LTO zoekt oplossing voor knelgevallen fosfaatrechten op individueel niveau

18-05-2018 - LTO Nederland blijft knokken en zoeken naar oplossingen voor de melkveehouders die als knelgeval in het fosfaatrechtenstelsel echt in zwaar weer verkeren, verzekert voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO vakgroep Melkveehouderij. "De oplossingen moeten echter op individueel niveau gevonden worden. De mogelijkheden zijn echter zeer beperkt. De oplossingen moeten namelijk passen binnen het fosfaatplafond en wetgeving op nationaal en Europees niveau. Er is geen ruimte, onder andere doordat er nog vrij veel fosfaatrechten zijn uitgereikt."

Nieuwsgrazer

Melkveehouderij vraagt om Control-Alt-Delete

18-05-2018 - In de melkveehouderij is het is tijd voor Control-Alt-Delete. Iets wat onderstreept werd toen landbouwminister Carola Schouten in mei zei dat er geen ruimte is om de ongeveer 800 knelgevallen te helpen. Schouten was ontdaan, maar is er dan echt geen ruimte om te helpen? Het was voor een melkveehouder reden om een open brief te schrijven aan de politiek.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveehouderij nieuws

Datum Onderwerp Reacties
18-05-2018 Familie Vedders haalt meeste melk uit ruwvoer (+Video) 34 reacties
17-05-2018 LTO zoekt oplossing voor knelgevallen 0 reacties
17-05-2018 Melkveehouder is steeds kwetsbaarder 0 reacties
16-05-2018 Melkveehouder wordt steeds kwetsbaarder 0 reacties
11-05-2018 Melkveehouderij ziet mestoverschot dalen 0 reacties
08-05-2018 Vooruitzichten in melk steeds beter 0 reacties
07-05-2018 Einde melkquota goed voor Spaanse export, maar niet goed voor melkveehouderij 1 reactie
07-05-2018 Spaanse zuivelexport stijgt, aantal bedrijven daalt 0 reacties
07-05-2018 Saldo melkveehouderij hoog, maar dalend 0 reacties
04-05-2018 'Ringworm is vrij makkelijk uit te bannen' 0 reacties
02-05-2018 'Kosten verduurzaming melkveehouderij moeten uit de markt komen' 0 reacties
02-05-2018 Precisielandbouw op het grasland 0 reacties
01-05-2018 Belgen introduceren uniek systeem voor keuze eindbeer 0 reacties
01-05-2018 Dubbeldoelkoe goed voor milieu en kalverhouderij 0 reacties
30-04-2018 ABN Amro ziet meer geld in melkveehouderij 3 reacties
26-04-2018 Oud-bestuurder Kees Romijn geridderd 36 reacties
24-04-2018 CBB buigt zich over eerste I&R-rechtszaak 1 reactie
23-04-2018 Biologische melkveehouders vrezen fraudegevoelige melkveehouderij 0 reacties
23-04-2018 Kengetallenanalyse beste melkveehouder Engeland 0 reacties
19-04-2018 Kort interval tussen melken in de ochtend en avond kost kilogrammen melk en eiwit 6 reacties
19-04-2018 LTO, NMV voorzichtig over plannen RFC, Rabo lovend 50 reacties
18-04-2018 Boer Midden-Delfland scoort met kringlooplandbouw 0 reacties
18-04-2018 Kamer zet advies grondgebondenheid op agenda 0 reacties
18-04-2018 Kamer gaat advies grondgebondenheid bespreken 0 reacties
18-04-2018 Melkinterval 6,5 uur: 4,5 procent minder melk en minder eiwit 2 reacties
17-04-2018 Netwerk GRONDig betreurt focus op eiwit in rapport van commissie Grondgebondenheid 3 reacties
16-04-2018 Eiwit, huiskavel en buurtcontract 0 reacties
16-04-2018 Vleesveesector wil geen strijd met melkveehouderij 0 reacties
14-04-2018 Voer van eigen grond in 2025 0 reacties
13-04-2018 ‘Melkveebedrijf moet in toekomst voor eigen ruwvoer zorgen’ 0 reacties
13-04-2018 Gras van eigen grond is basis melkveehouder 0 reacties
13-04-2018 ‘Voedsel koe moet meer van eigen grond komen’ 0 reacties
13-04-2018 Melkveehouderij in 2025 is minder intensief en meer lokaal 0 reacties
12-04-2018 'Melkveehouderij van de toekomst is grondgebonden' 23 reacties
12-04-2018 Koeien krijgen minder brokken; grote gevolgen voor boeren 0 reacties
12-04-2018 In 2040 waarderen burgers weer koeien en kunnen boeren hun mest probleemloos kwijt in de buurt 7 reacties
12-04-2018 Melkveesector kiest voor grondgebondenheid 25 reacties
12-04-2018 Grondgebonden melken in 4 stappen 0 reacties
09-04-2018 Alle opleidingen melkveehouderij op 1 website 0 reacties
08-04-2018 Ex-LTO’er: ‘Huidig mestbeleid pakt precies omgekeerd uit dan de bedoeling is’ 107 reacties
06-04-2018 Wat is het recept voor een veerkrachtige landbouw? 0 reacties
04-04-2018 Onrust melkveehouderij niet verdwenen 0 reacties
03-04-2018 LTO Noord ziet perspectief voor zeewierteelt als bijdrage aan gezonde melkveehouderij 0 reacties
03-04-2018 Tool maakt melkveebedrijf veiliger 0 reacties
03-04-2018 Terugblik op NMV symposium Koe & Klimaat 0 reacties
31-03-2018 Derogatie: we strijden voort 18 reacties
29-03-2018 'Kunstmest onmisbaar in melkveehouderij' 0 reacties
29-03-2018 Schouten: jongvee van vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten 76 reacties
29-03-2018 Effecten van het amendement voedermestovereenkomsten onder het fosfaatrechtenstelsel 0 reacties
29-03-2018 Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij 0 reacties
29-03-2018 Peter Smeets wil meeste Nederlandse landbouwbedrijven sluiten 35 reacties
29-03-2018 'Kunstmest onmisbaar in melkveehouderij' 64 reacties
28-03-2018 Veel stierkalveren op britse veebedrijven gedood 0 reacties
26-03-2018 Landbouwer krijgt centrale rol in datahub-project 0 reacties
23-03-2018 Meer drijfmest, minder kunstmest 9 reacties
23-03-2018 Klimaat vraagt om minder regels en meer melkgeld 0 reacties
23-03-2018 'Houd de maïsteelt in eigen hand' 0 reacties
23-03-2018 Werkgroep komt met vijftien I&R-verbeterpunten 58 reacties
23-03-2018 LTO Noord ziet perspectief voor zeewierteelt 0 reacties
22-03-2018 'Extensief melken verdient stimulans' 11 reacties
20-03-2018 GRONdig zet definitie grondgebonden neer 0 reacties
20-03-2018 Presentatie ‘fraude-ongevoelige’ definitie grondgebondenheid 8 reacties
20-03-2018 GRONdig komt met definitie grondgebonden 196 reacties
16-03-2018 Westen wil ammoniakuitstoot met kwart verminderen 0 reacties
16-03-2018 Westen pakt ammoniakuitstoot melkveehouderij aan 0 reacties
16-03-2018 Onafwendbare krimp Ierse zoogkoeienstapel 0 reacties
16-03-2018 Westen start campagne om ammoniak aan te pakken 0 reacties
16-03-2018 Proeftuin Veenweiden: reductie ammoniak nu urgent 0 reacties
08-03-2018 Ammoniakwetgeving mogelijk ingrijpender dan fosfaatwetgeving 0 reacties
08-03-2018 'Ammoniakreductie hard nodig om veestapel te behouden' 0 reacties
08-03-2018 'Reductie ammoniak hard nodig om veestapel te behouden' 0 reacties
07-03-2018 Ammoniakreductie ver weg door groei melkveehouderij 14 reacties
07-03-2018 Symposium en debat over Koe & Klimaat 0 reacties
06-03-2018 Red startende biologische boerderij van onterechte boete van 190.000 euro 65 reacties
02-03-2018 Ministerie schrapt luchtwasser van RAV-lijst 26 reacties
02-03-2018 Veehouder moet in actie komen om bedrijf vrij te krijgen 0 reacties
02-03-2018 Boer moet in actie komen om bedrijf vrij te krijgen 0 reacties
02-03-2018 Boerenactie nodig om bedrijf vrij te krijgen 0 reacties
02-03-2018 LTO raadt boer aan zelf werk te maken van vrijgeven bedrijf 0 reacties
02-03-2018 Boer moet van LTO zelf werk maken van vrijgeven bedrijf 0 reacties
02-03-2018 'Boer moet vrijgeven bedrijf zelf in gang zetten' 0 reacties
02-03-2018 'Boer moet vrijgeven bedrijf in gang zetten' 0 reacties
28-02-2018 Omvang Nederlands melkveebedrijf in middenmoot 0 reacties
25-02-2018 Bedrijfsblokkades in veehouderij raken Groninger Rundvee Show in Bedum niet 0 reacties
24-02-2018 Eerste grasland bemesting van 2018 - Melkveehouderij Rosendaal Loerbeek 0 reacties
24-02-2018 Geen sprake van grote fraude 0 reacties
24-02-2018 Affaire legt zwakke punten I&R-systeem bloot 0 reacties
22-02-2018 Nederlands melkveehouderij eindigt in middenmoot 0 reacties
21-02-2018 Reportage: de melkprijs afzekeren aan de beurs 0 reacties
20-02-2018 DLV verwacht harde sanering melkveehouderij 0 reacties
19-02-2018 Laat veesectoren ecologisch ontwikkelen 0 reacties
19-02-2018 NMV Symposium Koe & Klimaat | 23 maart 0 reacties
19-02-2018 De NVWA helpt de mestvrijstelling van de melkveehouderij om zeep 0 reacties
19-02-2018 Hoe pure frustratie de boeren aanzet tot fraude 2 reacties
18-02-2018 Drie typen melkboeren en integrale eisen voor allemaal 0 reacties
18-02-2018 Gifbeker moet leeg - Waarom stiertjes vooral op dinsdag en woensdag worden geboren 37 reacties
16-02-2018 AB Register overstijgt varkenssector en wordt zelf vzw 0 reacties

Melkveehouderij video's