Melkveehouderij

Foto's van melkveehouderij

Melkveehouderij nieuws

Optuigen KoeMonitor ligt op schema

25-05-2019 - De ontwikkeling van KoeMonitor verloopt volgens schema en is per 1 januari 2020 gereed. Het nieuwe systeem moet diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid in de melkveehouderij borgen. Over de toetsing van fysieke controles op melkvee bedrijven zijn twijfels.

Nieuwsgrazer

Schouten verdubbelt afroming op fosfaatrechten

24-05-2019 - De afroming op verhandelde fosfaatrechten stijgt van 10% naar 20%, zo heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een Kamerbrief bekend gemaakt. Dit wordt gedaan om het aantal uitgegeven fosfaatrechten terug te brengen tot onder het sectorplafond van de melkveehouderij. Â

Nieuwsgrazer

Melkveehouderij zet in op stikstofreductie

23-05-2019 - NAJK, NMV en LTO hebben gezamenlijk het plan Sectoraanpak Stikstofreductie Melkveehouderij gepresenteerd. Bij de realisatie van de doelstellingen worden ze ondersteund door NZO en Nevedi.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveehouderij nieuws

Datum Onderwerp Reacties
22-05-2019 Melkveehouder moet gas geven voor stikstofreductie 59 reacties
22-05-2019 Melkveehouder: 'Haal hoger saldo met minder stikstof' 0 reacties
22-05-2019 Melkveehouderij aan de slag met stikstofreductie 0 reacties
21-05-2019 Goochelen met landbouwdata was nog nooit zo eenvoudig 0 reacties
20-05-2019 Dairy Campus schotelt koeien zeewier voor 2 reacties
15-05-2019 Minister wil concrete doelstellingen voor kalversterfte 1 reactie
10-05-2019 Schouten wil voorkomen dat boeren bedanken voor het nieuwe GLB 6 reacties
04-05-2019 Kunstmest ruilen voor eigen mest 0 reacties
30-04-2019 LTO wil knelpunten naar grondgebondenheid in beeld hebben 6 reacties
30-04-2019 Nabetaling zorgt voor betere liquiditeit melkveesector 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
29-04-2019 Zicht op knelpunten grondgebondenheid 0 reacties
24-04-2019 Professioneel ondernemerschap kun je leren 0 reacties
23-04-2019 Project richt aandacht op beter beweiden 0 reacties
20-04-2019 LTO op bres voor fosfaatrechten pachters 16 reacties
20-04-2019 NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat 40 reacties
19-04-2019 NMV-bijeenkomst in Midwolda | 25 april 0 reacties
18-04-2019 Lely stopt met windturbines en legt focus op robotica 0 reacties
15-04-2019 Dierenbescherming lanceert ster Beter Leven Zuivel 0 reacties
12-04-2019 NMV-bijeenkomst in Gemert op 17 april 0 reacties
11-04-2019 SP wil grondgebondenheid steviger borgen in regelgeving 11 reacties
08-04-2019 Kamer vragen Ouwehand ivm kalversterfte 16 reacties
08-04-2019 Wat verwacht Rabobank van fosfaatprijs? 0 reacties
06-04-2019 Ergernis over beelden rondom kalversterfte 0 reacties
05-04-2019 ‘Met meer tijd minder uitval bij kalveren’ 99 reacties
03-04-2019 Berichtgeving kalversterfte raakt LTO 0 reacties
03-04-2019 Kalversterfte moet van LTO omlaag 1 reactie
02-04-2019 NMV zet vraagtekens bij cijfers kalverensterfte 14 reacties
01-04-2019 NMV roept op: wacht duiding cijfers kalverensterfte af 0 reacties
01-04-2019 LandschappenNL blij met koe in de wei 0 reacties
30-03-2019 Oormerkspeakers verhogen melkgift met 3%! 5 reacties
26-03-2019 Praktijkopdrachten ondernemerschap melkveehouderij voor MBO 0 reacties
26-03-2019 Vervaet Hydro Trike vijfwieler van Loonbedrijf Van Eijck-Van Gastel 0 reacties
22-03-2019 Mesten naar vraag oogst lof bij melkveehouders 0 reacties
18-03-2019 Melkveehouderij maakt werk van schoon water 0 reacties
18-03-2019 Fors meer waterkwaliteit projecten 0 reacties
15-03-2019 Informatie over duurzame melkveehouderij gebundeld voor MBO onderwijs 0 reacties
14-03-2019 Koeienboer Bram (20) emigreert naar Duitsland: 'Door alle regeltjes heb ik geen andere keus' 25 reacties
13-03-2019 Niet alle bedrijven aan stoppersregeling staken varkenshouderij 0 reacties
13-03-2019 Bijeenkomsten klimaatplannen melkveehouderij | 21 maart 0 reacties
10-03-2019 ​Nieuwe mestvisie van LTO 0 reacties
09-03-2019 Sorghum maakt inhaalslag in opbrengst 0 reacties
09-03-2019 Nieuw borgingssysteem voor melkveehouderij 0 reacties
06-03-2019 KoeMonitor: nieuwe systematiek om diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen 2 reacties
06-03-2019 Melkproductierecord Denemarken 2018 0 reacties
06-03-2019 LTO wil melkveehouder laten kiezen uit drie 'mestpakketten' 0 reacties
06-03-2019 LTO wil melkveehouder laten kiezen uit drie 'bemestingspakketten' 0 reacties
06-03-2019 Boer moet kunnen kiezen uit drie 'mestpakketten' 0 reacties
06-03-2019 LTO Melkveehouderij wil meer keuze bij derogatie 0 reacties
05-03-2019 Belangenbehartigers in België bundelen krachten 0 reacties
04-03-2019 Leden verbolgen over reclame Campina 1 reactie
26-02-2019 Agro Vertrouwensindex na 2 jaar iets gestegen 0 reacties
23-02-2019 LTO zoekt informatie over schade I&R-blokkades 0 reacties
21-02-2019 Agro Vertrouwensindex stijgt na 2 jaar van daling 0 reacties
20-02-2019 Hoge melkproducties in Galicië 0 reacties
20-02-2019 Affakkelen om methaanuitstoot koeien te verminderen 23 reacties
20-02-2019 LTO noemt nieuwe korting fosfaatrechten onbespreekbaar 0 reacties
19-02-2019 'Nieuwe korting op fosfaatrechten onbespreekbaar' 22 reacties
18-02-2019 Pilot: methaan verbranden 0 reacties
16-02-2019 LTO verwacht groei van Nederlandse melkveehouderij 0 reacties
16-02-2019 Twee nieuwe stalvloeren in Regeling ammoniak 0 reacties
16-02-2019 Race tegen de stikstofklok voor melkveehouderij 0 reacties
15-02-2019 Schouten: Melkveehouderij moet maatregelen nemen 37 reacties
15-02-2019 Te veel stikstof ondanks forse krimp veestapel 2 reacties
15-02-2019 Teveel stikstof ondanks forse krimp veestapel 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
14-02-2019 Methaan? De brand erin. 0 reacties
13-02-2019 Poolse melkveehouder schroeft aanvoer op 0 reacties
11-02-2019 De klimaatvisie van D66 en GroenLinks: nattere weiden, minder koeien, drijvende steden en dorpen 0 reacties
07-02-2019 Grondprijs het hoogst in Nederland 4 reacties
05-02-2019 NMVisie 0 reacties
30-01-2019 Duurzame melkveehouder krijgt rentekorting 0 reacties
28-01-2019 Dossier beweiding voor onderwijs geactualiseerd 0 reacties
27-01-2019 Foeragesektor moet bijblijven bij de behoeften van de boer 0 reacties
26-01-2019 'Melkveehouder moet grip houden op data' 16 reacties
23-01-2019 Wat brengt 2019 0 reacties
23-01-2019 Stikstof is ook een probleem 11 reacties
22-01-2019 LTO melkveehouderij: Teken Keurmest om GPS-verplichting te voorkomen 0 reacties
18-01-2019 Voeradditief geen wondermiddel voor emissiereductie 1 reactie
15-01-2019 Melkveehouderij moet aan de bak met ammoniakemissie 4 reacties
11-01-2019 EMB: noodzaak marktregulering groter dan ooit 0 reacties
10-01-2019 CBb wijst oncollegiale en vals spelende melkveehouders de deur 0 reacties
02-01-2019 Perspectieven voor de melkveehouderij 0 reacties
31-12-2018 Komt er een kentering op de grond- en vastgoedmarkt? 0 reacties
28-12-2018 Wur Commissie Deskundigen Mestwetgeving kost melkveehouderij 1,8 miljard euro. 100 reacties
27-12-2018 Flynth: Goede toekomst voor Nederlandse melkveehouderij 38 reacties
22-12-2018 Kringlooplandbouw in de melkveehouderij 34 reacties
19-12-2018 NMV gaat 'Zure melk trofee' uitreiken 54 reacties
19-12-2018 Grote studie met sensordata in Oostenrijk 0 reacties
19-12-2018 Akkerbouw volgt melkveehouder met biodiversiteitsmonitor 0 reacties
19-12-2018 ZURE MELK TROFEE van NMV (persbericht) 0 reacties
18-12-2018 Noord-Nederlandse Landbouwbeurs goed bezocht 0 reacties
18-12-2018 'Duurzame bedrijven presteren financieel beter' 0 reacties
18-12-2018 Canada subsidieert voersysteem en melkrobot 0 reacties
18-12-2018 Boerenkoepel LTO Noord verklaart zich medeschuldig aan ontstaan knelgevallen in de melkveehouderij 0 reacties
18-12-2018 Wat is een reële prijs voor grond en fosfaatrechten? 0 reacties
10-12-2018 SMK geeft vorm aan kringlooplandbouw 0 reacties

Melkveehouderij video's