Melkveehouderij

Foto's van melkveehouderij

Melkveehouderij nieuws

Stikstofuitstoot melkveesector in tweede kwartaal iets te hoog

21-09-2020 - De stikstofuitstoot van de melkveesector lag in het tweede kwartaal van 2020 iets boven het sectorplafond van 281,8 miljoen kilogram stikstof. Het aantal runderen in de melkveehouderij was in het tweede kwartaal van 2020 iets hoger dan het gemiddelde aantal in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een kwartaalrapportage van de fosfaat- en stikstofuitscheiding van de Nederlandse veestapel.

Nieuwsgrazer

Kandidaten Liegebeest van het jaar bekend: ‘Dierenleed verpakt in mooie praatjes’

10-09-2020 - Met de jaarlijkse actie wil de dierenwelzijnsorganisatie de aandacht vestigen op misleiding en leugenachtige claims over dierenwelzijn. ,,Sommige bedrijven zijn meesters in het verhullen van dierenleed met mooie praatjes,” stelt Anne Hilhorst van Wakker Dier. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is genomineerd wegens een tv-spotje met als boodschap 'Nederland draait op zuivel'. Maar de melkveehouderij levert ‘de grootste bijdrage aan de stikstofcrisis’, meent de dierenwelzijnsorganisatie.

Nieuwsgrazer

Geen stennis, maar kennis helpt boer vooruit

04-09-2020 - Door 2 praktiserende veeartsen,

In de melkveehouderij is alles kommer, kwel én kak. Tenminste, volgens voormalig veearts Nico Hoogland in De Volkskrant van 21 juni. In een vurig pleidooi bracht Hoogland een mengelmoes van waarheden – hele en halve – én onwaarachtigheden, op een toon waarin elk respect voor boeren ontbrak.

Melkkoeien werden neergezet als erbarmelijke slachtoffers en veehouders als brute barbaren. Helaas was De Volkskrant niet bereid onze kanttekening bij de opinie van Hoogland te plaatsen, daarom publicatie via deze weg.

Hoogland veroordeelt het gewichtsverlies van melkkoeien kort na afkalven. Dat koeien dan gewicht verliezen is correct, maar dit is niet ongewoon voor zoogdieren die nakomelingen baren en melk produceren, inclusief de mens. Volgens Hoogland komt dit door eiwittekorten. Hij schrijft dat veehouders daardoor noodzakelijkerwijs extra eiwit toevoegen aan runderrantsoenen. Dit is een misvatting. Het is niet zozeer eiwit, maar energie waar de koe na afkalven behoefte aan heeft. Als boeren zorgen voor goed voer en goede huisvesting, dan is de kans op gezondheidsproblemen na afkalven veel kleiner. Goed management maakt het verschil.

Landbouw vereist tegenwoordig HBO-denkniveau
Wat is goed management? Feit is dat niet alle boeren dat weten. Het vak van melkveehouder vereist inmiddels een HBO of academisch denkniveau. Dat betekent niet dat ambitie in de melkveesector ontbreekt. Integendeel, veel gedreven veehouders schuwen kennisvergaring niet. In de praktijk blijkt dat kennisvermeerdering direct bijdraagt aan beter bedrijfsrendement en dierwelzijn. Zuivelondernemingen kunnen boeren belonen met hogere melkprijzen voor het volgen van cursussen of workshops. Een aantal zuivelaars doet dit. Dierenartsen en voeradviseurs kunnen veehouders begeleiden.

Boeren zijn terecht boos
Jazeker, boeren zijn boos. De politiek – te weinig kennis van het landbouwvak – zorgt voor een grillig verloop van de vliegensvlug uitbreidende regels. Waarvan zij zelf de consequenties niet doorziet. Zij laten zich daarbij opjagen door actiegroepen die veehouders de status toedelen van dierenmishandelaar en milieuvervuiler.

De Nederlandse melkveehouderij heeft sinds jaar en dag een ijzersterke positie in de markt. Dat is niet voor niets, zij behoort tot de wereldtop. Nederlandse melkveehouders hebben van doen met strenge milieuregels (fosfaat, ammoniak, nitraat) die er allemaal voor zorgen dat de melkveehouderij in Nederland niet kan groeien. Bovendien hebben zij te maken met vraag en aanbod in de zuivelmarkt. Het idee dat Nederlandse melkveehouders allemaal moeten overschakelen op een biologische productiewijze, zoals sommige partijen bepleiten, is niet realistisch. Het huidige marktaandeel voor biologische zuivel is 4,5%. Producten zijn er genoeg, de vraag is beperkt.

Veehouders maken binnen de regelgeving gebruik van de ruimte die zij hebben. De laatste jaren verandert de regelgeving om de haverklap. Op dit moment wordt alweer nieuwe regelgeving gemaakt, dit keer om stikstofuitstoot te beperken door voor te schrijven hoeveel en welke eiwitbronnen in het diervoer mogen.

Gat in kringloop zit bij mens, niet bij koe
Voor de melkveehouderij is er ruimte zat in Nederland. Wij hebben 1,6 miljoen melkkoeien en 16.000 melkveebedrijven die samen ongeveer 1 miljoen hectare grond bezitten, bijna een kwart van de gehele Nederlandse bodem. Veruit het grootste deel van de melkveebedrijven is grondgebonden en circulair (kringloop). Dit houdt in dat koeien worden gevoerd met voer (hoofdzakelijk gras) van eigen bedrijf of geteeld in de regio. De mest gaat vervolgens terug op eigen grond, waardoor de kringloop gesloten is. De melkveehouderij is voor een groot deel circulair. Het grote gat in de kringloopgedachte van minister Schouten ligt niet bij de melkkoeien, maar bij de mens. De humane consumptie is allerminst circulair.

Realiteit is zoek
Bovenstaande neemt niet weg dat er een vraag voorligt: gaat Nederland mee in de mondiale voedselvoorziening of produceert Nederland alleen voor zichzelf, volgens de door sommige politici gewenste productiewijzen? Jammer dat stennismakers als Hoogland de realiteit waarin melkveehouders werken niet (willen) zien en zich beperken tot het schoppen tegen boeren. Hoogland kijkt niet naar de marktvraag (er is zeer beperkt vraag naar voedsel volgens productiewijzen zoals hij en veel actiegroepen wensen).

Ook ziet hij niet dat Nederland nu al meer voedsel importeert uit het buitenland, dan dat er voedsel van Nederlandse makelij wordt geëxporteerd. Voormalig veearts Hoogland gebruikt zijn vergrootglas als brandglas, daarmee schiet niemand wat op. Meer kennis bij boeren is belangrijk voor een bestendige voedselproductie. Kennisopbouw bij politici, actiegroepen en Hoogland is zowaar nóg belangrijker, opdat zij een realistische kijk op de voedselproductie ontwikkelen.

2 praktiserende veeartsen

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveehouderij nieuws

Datum Onderwerp Reacties
20-08-2020 Stikstofplannen melkveehouderij verdienen een nieuwe kans 6 reacties
23-07-2020 Toekomstbeeld FrieslandCampina: de Nederlandse turbokoe zal nóg meer melk geven 14 reacties
22-07-2020 Boer Jasper: Probleem ligt bij de supermarkt 9 reacties
11-07-2020 Boeren over protestacties: 'De puzzel past niet meer in Nederland' 0 reacties
03-07-2020 Waarom melkveehouders boos zijn over 'eiwitplan' minister Schouten 0 reacties
02-07-2020 Melkveehouder Hans Ypma gooit roer om: 160 koeien ingeruild voor wijn 0 reacties
30-06-2020 Minister: eigen stikstofvoorstel melkveehouders te vrijblijvend 2 reacties
18-06-2020 'Bij ons vind je alleen Beemsterkaas in het schap' 0 reacties
13-06-2020 Intensieve melkveehouderij met kruidenrijk grasland 21 reacties
05-06-2020 De melkveehouderij moet natuurinclusiever worden : Wat zijn de belemmeringen? 27 reacties
02-06-2020 Boerenpicknick in Bommelerwaard: ‘We komen op plekken waar we nog nooit zijn geweest’ 0 reacties
27-05-2020 'Melkveehouderij moet aan stikstofknoppen draaien' 9 reacties
19-05-2020 LTO vakgroep Melkveehouderij ziet kleine winstpunten in mestbeleidsvoorstellen van Schouten 0 reacties
29-04-2020 Corona hakt er financieel in bij veehouders 42 reacties
16-04-2020 Vakgroepvoorzitters: 'Nuka's worden gewoon opgehaald' 18 reacties
15-04-2020 Melkveehouderij onderzoekt financiële steun 15 reacties
04-04-2020 Hoe boerenbevrijdingsdag eindigde in een bloedbad: ‘Door de falende democratie bloedt de sector’ 170 reacties
03-04-2020 Melkveesector pleit voor maatregelen om corona 82 reacties
03-04-2020 Melkveesector vraagt extra Europese coronasteun 1 reactie
25-03-2020 Rendement melkveehouder staat onder druk 1 reactie
20-03-2020 'Impact corona op melkvee-sector komt nog' 6 reacties
03-03-2020 Saldo melkveehouderij stijgt door lagere voerkosten en hogere melkopbrengsten 0 reacties
20-02-2020 Melkveebedrijf kan energiegebruik terugbrengen tot 26 kilowattuur per 1000 kilo melk 5 reacties
14-02-2020 Drugslab op melkveebedrijf Wânswert opgerold: straatwaarde van vier miljoen euro 31 reacties
03-02-2020 Sectorpromotiefilms 'Werken in de melkveehouderij' en 'Werken in de pluimveehouderij' online 0 reacties
01-02-2020 Mest verdunnen met water. Biedt dat soelaas? 32 reacties
30-01-2020 LTO: eiwiteis is sectordoel, geen bedrijfsdoel 15 reacties
22-01-2020 'Fosfaatrechten zijn niet gekoppeld aan vergunning van een melkveebedrijf' 0 reacties
20-01-2020 Melkveehouder Waterland moet over op vaste mest 19 reacties
13-01-2020 'Goed perspectief voor de melkveehouderij in het noordwesten van Europa' 0 reacties
19-12-2019 Stikstofstripper kan stikstofuitstoot op melkveebedrijf bijna halveren 14 reacties
17-12-2019 Bram (21) bouwt als boer een nieuw leven op in Duitsland: 'Ik heb hier een betere toekomst' 1 reactie
16-12-2019 'Historisch' hoog inkomen varkenshouders, voor melkveehouders viel 2019 tegen 0 reacties
12-12-2019 Rechtszaak over stikstofcijfers RIVM 10 reacties
10-12-2019 LTO, FrieslandCampina en Midden-Delfland slaan handen ineen 0 reacties
10-12-2019 Midden-Delfland, FrieslandCampina en LTO slaan handen ineen 0 reacties
21-11-2019 Stikstofreductieplan melkveehouderij vraagt investering van 3 miljard euro 0 reacties
21-11-2019 'Er zullen minder melkveehouders stoppen bij keuze voor extensivering' 1 reactie
20-11-2019 'Minder stoppers melkveehouderij met kringlooplandbouw' 2 reacties
28-10-2019 Mondiale groei melkproductie stagneert in 2019 0 reacties
24-10-2019 Stikstofpaniek in Brabant boeren naar provinciehuis 0 reacties
23-10-2019 Floating Farm zoekt nieuwe boer met zeebenen 34 reacties
18-10-2019 Deze boerderij draait niet om koeien, maar om gras 0 reacties
15-10-2019 Omzet Vlaamse melkveehouderij stijgt met 9 procent 0 reacties
11-10-2019 Gehele zuivelsector kraakt stikstofaanpak regering 0 reacties
11-10-2019 Doe inspiratie op bij de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg 0 reacties
11-10-2019 Doe ideeën op bij de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem 0 reacties
09-10-2019 Oud-LTO-man Vogelaar: Boer wordt te hard aangepakt voor stikstofprobleem 0 reacties
03-10-2019 Hoeveel grond heeft een boer gemiddeld in bezit? 0 reacties
27-09-2019 Boeren vertrouwen de cijfers van het RIVM voor geen cent 6 reacties
25-09-2019 Bleker: 'melkveehouderij gebaat bij import kalveren' 0 reacties
25-09-2019 Kruiden tegen ontstekingen 0 reacties
23-09-2019 Is er al handel in Ammoniakrechten? 4 reacties
18-09-2019 Ongezonde groei: veestapels te groot, producties te hoog 0 reacties
14-09-2019 Tjeerd de Groot speelt ‘landjepik’ 0 reacties
13-09-2019 Bietentelers voeren actie tegen oneerlijke concurrentie 0 reacties
10-09-2019 'Vandaag zijn het de varkens, morgen de koeien' 31 reacties
08-09-2019 Coalitie schrapte grondgebonden voer uit het klimaatakkoord voor de melkveehouderij 1 reactie
06-09-2019 Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030 0 reacties
05-09-2019 HyCare Poultry demo & research center klaar voor gebruik 0 reacties
03-09-2019 LTO Nederland benoemt 2 nieuwe melkveebestuurders 76 reacties
03-09-2019 Boer in Almelo verbouwt hennep voor zijn koeien 2 reacties
02-09-2019 Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2019-2020 0 reacties
30-08-2019 Landbouwminister Carola Schouten negeert wens van biologische boeren 37 reacties
28-08-2019 Milcobel gaat samen met ILVO werken aan minder broeikasgas 0 reacties
23-08-2019 TV: Melkveehouderij onder stikstofplafond 2 reacties
20-08-2019 Melkveehouderij nu ook onder stikstofplafond 0 reacties
15-08-2019 Melk van de koe én van groene plantjes 0 reacties
09-08-2019 Sterke groei van kalverimport 71 reacties
07-08-2019 Melkvee Index belandt op kantelpunt 0 reacties
26-07-2019 Melkveehouder draait ongeveer quitte 0 reacties
25-07-2019 Weggebruikers opgelet: in Aduard hebben koeien voortaan voorrang 0 reacties
25-07-2019 Melkveehouders wachten op impact van droge weer 0 reacties
25-07-2019 Opinie: Muizenplagen zijn van alle tijden 0 reacties
19-07-2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw 0 reacties
17-07-2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw 0 reacties
16-07-2019 Henk Schoonvelde verlaat vakgroep melkveehouderij 124 reacties
16-07-2019 Koeien de stal uit en waterbuffels erin bij D'n Buff in Boxtel 0 reacties
16-07-2019 Melkveehouderij productiever met minder koeien 0 reacties
16-07-2019 Aantal stuks jongvee zakt door de miljoen 3 reacties
16-07-2019 Aantal stuks jongvee zakt door de miljoen 0 reacties
11-07-2019 Simulatie verduurzaming melkveehouderij beschikbaar voor onderwijs 2 reacties
11-07-2019 Mega melkveehouderij gaat voor miljoen liter per dag 0 reacties
10-07-2019 Veerman roept Rijk om actie tegen bodemdaling 40 reacties
09-07-2019 Pilot Grondgebondenheid geeft inzicht in haalbaarheid en mogelijke oplossingen 9 reacties
09-07-2019 Pilot Grondgebondenheid geeft inzicht in haalbaarheid en mogelijke oplossingen 0 reacties
04-07-2019 Heeft Melkvee Index dieptepunt bereikt? 0 reacties
02-07-2019 Ierse melkproductie nadert rap niveau van Nederland 0 reacties
02-07-2019 Cosun en Avebe sluiten aan bij dataplatform JoinData 0 reacties
02-07-2019 Friese melkveehouderij valt uit de toon 15 reacties
01-07-2019 Eerste certificaat IJsseldelta Boert Bewust onthuld 0 reacties
28-06-2019 Te hoge stikstofproductie geen gevaar voor derogatie 2 reacties
27-06-2019 NMV: ‘Gebruik stikstof niet om omvang melkveestapel ter discussie te stellen’ 2 reacties
26-06-2019 Stikstofdiscussie werkt verstikkend (persbericht) 0 reacties
21-06-2019 Minister zet agrarisch bedrijfsleven in voor snellere sanering melkveehouderij 8 reacties
21-06-2019 Voordeel van de melkprijs verdampt door kostprijs 0 reacties
20-06-2019 'Inzicht krijgen in voors en tegens aantal melkstromen' 0 reacties

Melkveehouderij video's