Melkveehouderij

Foto's van melkveehouderij

Melkveehouderij nieuws

Mesten naar vraag oogst lof bij melkveehouders

22-03-2019 - De inbreng van LTO-vakgroep Melkveehouderij over de herbezinning van het mestbeleid oogst lof bij melkveehouders. Velen zien evenwichtsbemesting wel zitten. 'Maar er zijn meer keuzes', stelt vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks.

Nieuwsgrazer

Melkveehouderij maakt werk van schoon water

18-03-2019 - Vooral in de melkveehouderij nam vorig jaar het aantal projecten in kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) fors toe. In totaal lopen er nu 160 projecten in de melkveehouderij, 88 in de akkerbouw, 21 in de bloembollenteelt en elf in de fruitteelt.

Nieuwsgrazer

Fors meer waterkwaliteit projecten

18-03-2019 - Vooral in de melkveehouderij is het aantal projecten in kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in 2018 fors toegenomen. In totaal lopen er nu 160 projecten in de melkveehouderij, 88 in de akkerbouw, 21 in de bloembollenteelt en 11 in de fruitteelt.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveehouderij nieuws

Datum Onderwerp Reacties
15-03-2019 Informatie over duurzame melkveehouderij gebundeld voor MBO onderwijs 0 reacties
14-03-2019 Koeienboer Bram (20) emigreert naar Duitsland: 'Door alle regeltjes heb ik geen andere keus' 25 reacties
13-03-2019 Niet alle bedrijven aan stoppersregeling staken varkenshouderij 0 reacties
13-03-2019 Bijeenkomsten klimaatplannen melkveehouderij | 21 maart 0 reacties
10-03-2019 ​Nieuwe mestvisie van LTO 0 reacties
09-03-2019 Sorghum maakt inhaalslag in opbrengst 0 reacties
09-03-2019 Nieuw borgingssysteem voor melkveehouderij 0 reacties
06-03-2019 KoeMonitor: nieuwe systematiek om diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen 2 reacties
06-03-2019 Melkproductierecord Denemarken 2018 0 reacties
06-03-2019 LTO wil melkveehouder laten kiezen uit drie 'mestpakketten' 0 reacties
06-03-2019 LTO wil melkveehouder laten kiezen uit drie 'bemestingspakketten' 0 reacties
06-03-2019 Boer moet kunnen kiezen uit drie 'mestpakketten' 0 reacties
06-03-2019 LTO Melkveehouderij wil meer keuze bij derogatie 0 reacties
05-03-2019 Belangenbehartigers in België bundelen krachten 0 reacties
04-03-2019 Leden verbolgen over reclame Campina 0 reacties
26-02-2019 Agro Vertrouwensindex na 2 jaar iets gestegen 0 reacties
23-02-2019 LTO zoekt informatie over schade I&R-blokkades 0 reacties
21-02-2019 Agro Vertrouwensindex stijgt na 2 jaar van daling 0 reacties
20-02-2019 Hoge melkproducties in Galicië 0 reacties
20-02-2019 Affakkelen om methaanuitstoot koeien te verminderen 23 reacties
20-02-2019 LTO noemt nieuwe korting fosfaatrechten onbespreekbaar 0 reacties
19-02-2019 'Nieuwe korting op fosfaatrechten onbespreekbaar' 22 reacties
18-02-2019 Pilot: methaan verbranden 0 reacties
16-02-2019 LTO verwacht groei van Nederlandse melkveehouderij 0 reacties
16-02-2019 Twee nieuwe stalvloeren in Regeling ammoniak 0 reacties
16-02-2019 Race tegen de stikstofklok voor melkveehouderij 0 reacties
15-02-2019 Schouten: Melkveehouderij moet maatregelen nemen 37 reacties
15-02-2019 Te veel stikstof ondanks forse krimp veestapel 2 reacties
15-02-2019 Teveel stikstof ondanks forse krimp veestapel 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
14-02-2019 Methaan? De brand erin. 0 reacties
13-02-2019 Poolse melkveehouder schroeft aanvoer op 0 reacties
11-02-2019 De klimaatvisie van D66 en GroenLinks: nattere weiden, minder koeien, drijvende steden en dorpen 0 reacties
07-02-2019 Grondprijs het hoogst in Nederland 4 reacties
05-02-2019 NMVisie 0 reacties
30-01-2019 Duurzame melkveehouder krijgt rentekorting 0 reacties
28-01-2019 Dossier beweiding voor onderwijs geactualiseerd 0 reacties
27-01-2019 Foeragesektor moet bijblijven bij de behoeften van de boer 0 reacties
26-01-2019 'Melkveehouder moet grip houden op data' 16 reacties
23-01-2019 Wat brengt 2019 0 reacties
23-01-2019 Stikstof is ook een probleem 11 reacties
22-01-2019 LTO melkveehouderij: Teken Keurmest om GPS-verplichting te voorkomen 0 reacties
18-01-2019 Voeradditief geen wondermiddel voor emissiereductie 1 reactie
15-01-2019 Melkveehouderij moet aan de bak met ammoniakemissie 4 reacties
11-01-2019 EMB: noodzaak marktregulering groter dan ooit 0 reacties
10-01-2019 CBb wijst oncollegiale en vals spelende melkveehouders de deur 0 reacties
02-01-2019 Perspectieven voor de melkveehouderij 0 reacties
31-12-2018 Komt er een kentering op de grond- en vastgoedmarkt? 0 reacties
28-12-2018 Wur Commissie Deskundigen Mestwetgeving kost melkveehouderij 1,8 miljard euro. 100 reacties
27-12-2018 Flynth: Goede toekomst voor Nederlandse melkveehouderij 38 reacties
22-12-2018 Kringlooplandbouw in de melkveehouderij 34 reacties
19-12-2018 NMV gaat 'Zure melk trofee' uitreiken 54 reacties
19-12-2018 Grote studie met sensordata in Oostenrijk 0 reacties
19-12-2018 Akkerbouw volgt melkveehouder met biodiversiteitsmonitor 0 reacties
19-12-2018 ZURE MELK TROFEE van NMV (persbericht) 0 reacties
18-12-2018 Noord-Nederlandse Landbouwbeurs goed bezocht 0 reacties
18-12-2018 'Duurzame bedrijven presteren financieel beter' 0 reacties
18-12-2018 Canada subsidieert voersysteem en melkrobot 0 reacties
18-12-2018 Boerenkoepel LTO Noord verklaart zich medeschuldig aan ontstaan knelgevallen in de melkveehouderij 0 reacties
18-12-2018 Wat is een reële prijs voor grond en fosfaatrechten? 0 reacties
10-12-2018 SMK geeft vorm aan kringlooplandbouw 0 reacties
10-12-2018 Tien nieuwe deelnemers voor de Nationale Proeftuin Precisielandbouw in 2019 0 reacties
10-12-2018 Tien nieuwe boeren voor project precisielandbouw 0 reacties
10-12-2018 Ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven 0 reacties
08-12-2018 Criteria voor duurzame melkproductie bekend 0 reacties
07-12-2018 Behandeling van uierontsteking zonder antibiotica is nabij 5 reacties
29-11-2018 Introductie van fosfaatrechten zet rem op export van fokvaarzen 18 reacties
28-11-2018 Welke invloed heeft brexit op landbouwsectoren? 0 reacties
26-11-2018 Overtredingen fosfaat- en dierrechtenstelsels worden op gelijke manier via strafrecht behandeld 0 reacties
22-11-2018 Melkveefonds-projecten nieuwe telg Verantwoorde Veehouderij 0 reacties
22-11-2018 College van Beroep adviseert melkveehouders over slechte wetten bij de wetgever te klagen 1 reactie
21-11-2018 'Lean geeft rust op ons melkveebedrijf' 0 reacties
14-11-2018 'Stikstofproductie schuurt tegen plafond aan' 0 reacties
10-11-2018 Fors minder uitstoot schadelijke stoffen door flinke daling aantal melkkoeien 0 reacties
09-11-2018 Melkveehouderij blijft ruim onder fosfaatplafond 55 reacties
08-11-2018 Countus: sector moet op zoek naar nieuw verdienmodel 76 reacties
07-11-2018 Meer begrip bij partner melkveehouder door cursus 0 reacties
07-11-2018 Partner van melkveehouder krijgt meer begrip door cursus 0 reacties
06-11-2018 Melkvee Index sorteert voor op dalende melkprijzen 0 reacties
06-11-2018 Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingen 101 reacties
05-11-2018 LTO Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingen 0 reacties
02-11-2018 Schouten hevelt fosfaatrechten vleesvee niet over naar melkvee 4 reacties
02-11-2018 Een gat in de sneeuw pissen 73 reacties
29-10-2018 Schapenhouders mogen oormerken die verloren zijn gegaan blijven vervangen 0 reacties
25-10-2018 Uitspraak over eigendom fosfaatrecht bij pacht in voorjaar 2019 voorzien 3 reacties
24-10-2018 Prijs fosfaatrechten kan niet blijven dalen 45 reacties
22-10-2018 Enquête over natuurinclusieve landbouw onder leden ZLTO, LLTB en LTO Noord 0 reacties
18-10-2018 BSE gevonden op Schots melkveebedrijf 0 reacties
13-10-2018 Melkproductie blijft volgens EMB verlieslatend 89 reacties
10-10-2018 ‘Mest voor kunstmest’ - Boerderij.nl 0 reacties
09-10-2018 Meer melkveebedrijven te koop maar minder verkocht 77 reacties
08-10-2018 Grote imagoschade door I&R bij melkveehouderij blijkt onterecht 0 reacties
27-09-2018 Melkveehouders gezocht: Slimme Meter Monitoring Melkveehouderij 0 reacties
27-09-2018 Omslagpunt nadert voor melkveehouderij 0 reacties
26-09-2018 Melkveehouder loopt twee sneden gras mis 8 reacties
26-09-2018 Derde snee nu en twee jaar terug 0 reacties
26-09-2018 Wat is het nadeel van fosfaatreductie? 0 reacties

Melkveehouderij video's