Melkveehouderij

Foto's van melkveehouderij

Melkveehouderij nieuws

Melkproductie blijft volgens EMB verlieslatend

13-10-2018 - De melkproductie in 6 Noordwest-Europese landen – België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland – leverde de melkveehouderij daar in de voorbije 5 jaren alleen maar verlies op.

Dit constateert het Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL) in een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de European Milk Board (EMB).

Nieuwsgrazer

‘Mest voor kunstmest’ - Boerderij.nl

10-10-2018 - Schouten kan met haar kringloopvisie een echte verandering teweegbrengen voor de melkveehouderij.

Andere verdeling tussen dierlijke mest en kunstmest

Juist vanuit de kringloopvisie van minister Schouten is het zaak dat er in de totale bemestingsruimte een andere verdeling tussen dierlijke mest en kunstmest komt. Of beter gezegd, dat er meer ruimte komt in de totale bemestingsruimte voor de inzet van mineralen (stikstof en fosfaat) die hun oorsprong hebben in dierlijke mest.

Nieuwsgrazer

Meer melkveebedrijven te koop maar minder verkocht

09-10-2018 - Minder melkveebedrijven verkocht

In het 1ste halfjaar van 2018 zijn er 30 melkveebedrijven verkocht; 14 minder dan in diezelfde periode een jaar eerder. De gemiddelde transactieprijs van een melkveebedrijf lag in de 1ste helft van dit jaar op 3,4 miljoen euro, ruimschoots boven het gemiddelde in 2017 van 2, 2 miljoen euro. De verkooptijd van een verkocht melkveebedrijf bedroeg in de 1ste helft van 2018 gemiddeld 5,5 maanden, ruim drie maanden korter dan over geheel 2017. A&LV-makelaars van de NVM geven aan dat er maar matig interesse is in het kopen van een compleet melkveebedrijf. “Deels is dit het gevolg van de grondgebondenheid, die maakt dat een bedrijf slechts onder beperkte voorwaarden mag groeien en deels door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel”, aldus Klijsen. “Omdat met name de rechten erg duur zijn, is de financiering vaak lastig. Daarbij zijn banken begrijpelijkerwijs terughoudend met het financieren, waardoor er een vertragende werking optreedt of transacties uiteindelijk helemaal niet doorgaan.”

Begin 2018 werden er veel bedrijven in delen verkocht of na verkoop gesplitst in plaats van dat het als compleet bedrijf wordt voortgezet. Eind juni 2018 stonden er in totaal 100 melkveebedrijven in aanbod, slechts enkele meer dan het aantal medio 2017. “Verkopers waren vooral veehouders die hun bedrijf wilden staken en geen opvolger hebben.”

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveehouderij nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-10-2018 Grote imagoschade door I&R bij melkveehouderij blijkt onterecht 0 reacties
27-09-2018 Melkveehouders gezocht: Slimme Meter Monitoring Melkveehouderij 0 reacties
27-09-2018 Omslagpunt nadert voor melkveehouderij 0 reacties
26-09-2018 Melkveehouder loopt twee sneden gras mis 8 reacties
26-09-2018 Derde snee nu en twee jaar terug 0 reacties
26-09-2018 Wat is het nadeel van fosfaatreductie? 0 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
20-09-2018 Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen 0 reacties
19-09-2018 Verbod fosfaatrechtenhandel bij gebruik fosfaatbank 52 reacties
19-09-2018 Minder gas van koeien, toch extra melk 0 reacties
17-09-2018 Boer heeft recht op succes van fosfaatreductie 0 reacties
15-09-2018 Melkveehouderij ziet kosten oplopen 0 reacties
14-09-2018 Melkveehouderij ziet kosten oplopen 3 reacties
13-09-2018 'Schaalvergroting in de melkveehouderij zal gewoon doorgaan' 61 reacties
13-09-2018 Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017 0 reacties
13-09-2018 Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017 72 reacties
12-09-2018 Oplopende voerprijzen laten zich gelden 0 reacties
10-09-2018 Vanaf 2025: iedereen verplicht minimaal 1 ha huiskavel per 10 koeien 128 reacties
08-09-2018 Uitbreiding Zegveld pure noodzaak 0 reacties
07-09-2018 Hoe ver gaat leverplicht aan melkfabriek? - Opinie Te Biesebeek Advocaten 1 reactie
07-09-2018 Hoe ver gaat leverplicht aan melkfabriek? 0 reacties
05-09-2018 Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2018/19 0 reacties
31-08-2018 Grondgebondenheid melkveehouderij met eigen eiwit 50 reacties
30-08-2018 LTO Melkveehouderij wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten 47 reacties
30-08-2018 LTO wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten 7 reacties
30-08-2018 LTO Melkveehouderij wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten 0 reacties
29-08-2018 ‘LTO en NMV tekenen voor een nauwe samenwerking’ 15 reacties
28-08-2018 Lagere melkproductie in overbezette melkveestal 17 reacties
24-08-2018 Droogte kost melkveehouder 16.000 euro 92 reacties
24-08-2018 Impact droogte op Nederlandse land- en tuinbouw 0 reacties
22-08-2018 EMB: impact droogte op melkveesector groot 0 reacties
21-08-2018 Minister-president bezoekt Dairy Campus Leeuwarden 0 reacties
21-08-2018 Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtszaak 0 reacties
21-08-2018 Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtzaak bij CBb 0 reacties
21-08-2018 Warmte en droogte plagen melkveehouder 0 reacties
15-08-2018 Financiële prikkel nodig voor methaanreductie veehouderij 0 reacties
09-08-2018 Overijssel vraagt melkveehouder naar toekomstbeeld 0 reacties
09-08-2018 Europese Commissie ‘welwillend’ tegenover knelgevallen melkveehouderij, maar binnen de kaders 0 reacties
08-08-2018 Saldo akkerbouwbedrijven licht afgenomen in 2017 0 reacties
08-08-2018 Gezocht: Grondcoalitiepartner 0 reacties
08-08-2018 Gevolgen bij aanhoudende droogte; Rabobank houdt vinger aan pols 0 reacties
08-08-2018 Demoveld springt in op teeltontwikkelingen in de melkveehouderij 0 reacties
07-08-2018 Annie Schreijder-Pierik: Brussel wil meedenken met NL over knelgevallen melkveehouderij 22 reacties
31-07-2018 Droogte stuwt prijzen ruwvoer op 43 reacties
31-07-2018 Extreem weer laat Index nog niet bewegen 0 reacties
26-07-2018 KTC Zegveld verdubbelt omvang met koop buurbedrijf 1 reactie
26-07-2018 Oplossing methaan gevonden. Veestapel kan verder groeien! 51 reacties
20-07-2018 Nieuw-Zeeland knokt voor zuivelsector 4 reacties
19-07-2018 Milk Trading Company helpt melker 0 reacties
19-07-2018 Schouten wil startend melkveebedrijf nog dit jaar duidelijkheid bieden over fosfaatrechten 0 reacties
18-07-2018 Transparantie met centrale database is goud waard 0 reacties
16-07-2018 NMV zet vraagtekens bij haalbaarheid reductie broeikasgassen in melkveehouderij 0 reacties
14-07-2018 Kalverhouderij maakt voorlichtingsvideo 0 reacties
14-07-2018 'Kentering in weidegangdenken' 0 reacties
13-07-2018 NMV zet vraagtekens bij realiteitsgehalte reductie broeikasgassen melkveehouderij (persbericht) 0 reacties
12-07-2018 Duizenden blikken gestolen babyvoeding ontdekt bij melkveehouderij 11 reacties
12-07-2018 Hoe financiert Rabobank in onzekere tijden? 0 reacties
12-07-2018 Meer koeien in de wei, toch kleinere trefkans 0 reacties
12-07-2018 EU komt nog met reactie op knelgevallen 0 reacties
10-07-2018 Zuivelsector pakt uitstoot broeikasgas stevig aan 0 reacties
08-07-2018 Kamer laat knelgevallen en biologische melkveehouderij in de steek - de reacties 42 reacties
05-07-2018 Zelflerend systeem ontdekt ziekten tot 48 uur eerder dan veehouder 2 reacties
03-07-2018 Annie Schreijer vraagt actie Brussel voor knelgevallen 2 reacties
03-07-2018 Melkveebedrijf rendeert nog altijd goed 0 reacties
02-07-2018 Middelmatigheid genadeklap voor melkveehouderij 0 reacties
29-06-2018 Rabobank verwacht 2 procent minder melk 0 reacties
29-06-2018 Rabobank verwacht 2 procent minder melk in 2018 0 reacties
28-06-2018 'Niet vreemd dat prijs fosfaatrechten stijgt' 0 reacties
27-06-2018 ‘Mama, waarom huil je?’, wanhopige boeren demonstreren tegen beleid melkveehouderij | Omroep Brabant 0 reacties
27-06-2018 Ruim 1.000 stoppers in melkveehouderij 0 reacties
27-06-2018 Veerkracht tonen of toch stoppen? 0 reacties
26-06-2018 ‘Effecten van goede hygiëne in de varkenshouderij ook gezien door andere sectoren’ 0 reacties
26-06-2018 Zieke koe stoot meer broeikasgassen uit 0 reacties
23-06-2018 Weidevogels als neventak 0 reacties
23-06-2018 Melkveehouder heeft goede melkprijs hard nodig 0 reacties
23-06-2018 Melkveehouder heeft extra inkomsten hard nodig 0 reacties
23-06-2018 Melkveehouder heeft extra inkomsten nodig 0 reacties
23-06-2018 Extra inkomsten melkveehouder nodig ter compensatie 0 reacties
23-06-2018 'Goede melkprijs blijft broodnodig' 9 reacties
22-06-2018 Lager saldo bio-melkveehouder door hogere kosten 34 reacties
20-06-2018 Generieke korting nog niet uit beeld 0 reacties
19-06-2018 'Fosfaathandel valt of staat met melkprijs' 83 reacties
18-06-2018 'Derogatie van 250 kilo stikstof achterhaald' 0 reacties
15-06-2018 Fair Milk-conferentie: kostendekkende melkprijs 0 reacties
13-06-2018 200 melkveehouders failliet, wie volgt? 189 reacties
12-06-2018 LTO bewust van problemen door fosfaatrechten 0 reacties
12-06-2018 Efficiëntere monitoring van melkvee dankzij MoniCow 0 reacties
12-06-2018 LTO bewust van problemen melkveehouder door fosfaatrechten 113 reacties
12-06-2018 'Huidige fosfaatregels minst slecht van alle scenario's' 0 reacties
12-06-2018 Krone BiG M 450 Loonbedrijf Van Overveld 0 reacties
09-06-2018 Prominenten schrijven brandbrief naar Schouten om melkveehouders in de knel te steunen 4 reacties
01-06-2018 Groen licht voor eerste biociden melkveehouderij 0 reacties
31-05-2018 Prijs voor vrije melk tikt de 36 euro aan 0 reacties
31-05-2018 Utrechtse melkveehouder bespaart op energie 0 reacties
30-05-2018 Op Schiermonnikoog begint de Nederlandse melkrevolutie 0 reacties
29-05-2018 Melkveehouderij nadert top in rendement 0 reacties
29-05-2018 Fendt 930 Vario met een Pöttinger Jumbo 7210 Combiline 0 reacties

Melkveehouderij video's