Melkveehouder

Melkveehouder nieuws

Keuze voor kievit bij mestinjectie levert boer in Friese greidhoek voorwaardelijke straf op

16-01-2019 - De bemesting van een maïsperceel is een boer in de greidhoeke ruim anderhalf jaar geleden duur komen te staan.

Als fervent weidevogelbeschermer werkt hij al jaren samen met de vogelwacht om de nestelende kieviten en andere weidevogels zo goed mogelijk te helpen bij het nestelen van de kieviten en opgroeien van de kuikens. Voordat de maïs zou worden ingezaaid in mei 2017 is het omgeploegde land bemest met de zodebemester. Vogelnesten werden gespaard, maar het kon niet worden voorkomen dat er mede daardoor mest op de bovengrond bleef liggen. En dat is niet toegestaan volgens de meststoffenwet. Mest moet direct worden ondergewerkt.

Rechtbank
Omdat dit direct onderwerken niet is gebeurd, kwam de bijzonder opsporingsambtenaar (boa) in actie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) legde de boer al een korting op van de landbouwsubsidie van bijna vijfduizend euro. ,,Tegen een schikking die daarbovenop zou komen, hebben we dan ook bezwaar aangetekend”, zei zijn advocaat gisteren in de rechtbank. Volgens haar zou uit jurisprudentie blijken dat de boer niet nog eens gestraft zou kunnen worden voor hetzelfde feit.

Je hebt te maken met de werking van een machine en aan de andere kant met de liefde voor de vogels
De rechter ging hier niet in mee omdat volgens een latere uitspraak van het Hof een combinatie van een korting en een geldstraf wel mogelijk is. ,,De korting op de Europese landbouwsubsidies van meer dan 3 procent is een bestuursrechterlijke zaak, daarnaast kan de zaak ook strafrechterlijk nog worden behandeld.” Ook het feit dat de zaak na anderhalf jaar pas voor de rechter verschijnt, was volgens de rechtbank geen reden om de zaak niet te behandelen.

Spagaat
De melkveehouder toonde zich gisteren tijdens de behandeling van de zaak bewust van het feit dat je met een goede bescherming van de nesten, minder goed in staat bent om alle mest direct onder te werken. ,,Je zit in een spagaat. Laat je de loonwerker komen, dan kun je niet goed de nesten beschermen. Het ging in ons geval om 2,5 hectare van de totale oppervlakte vijftig hectare land, bedoeld voor maïs. Op dergelijk ondergeploegd land zitten altijd veel kieviten. In dat jaar waren er vier nestjes. Omdat het om ondergeploegd land gaat, leidt dat ertoe dat waar je rijdt, de bodem inspoort en dat de mest daardoor minder goed in de bodem terechtkomt. Er blijft dan altijd wat op liggen.”

De officier van justitie erkende dat de boer met zijn handelen in een spagaat was gekomen. ,,Je hebt te maken met de werking van een machine en aan de andere kant met de liefde voor de vogels. Er is echter sprake van een strafbaar feit.” Zij kwam dan ook met een eis van vijftienhonderd euro boete waarvan duizend euro voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar.

Geen waarschuwing
De advocaat van het melkveebedrijf stelde dat de boer zeer zorgvuldig tracht om te gaan met milieu en weidevogels en dat het onbegrijpelijk is dat de huidige wetgeving ertoe leidt dat een boer dan kan worden geconfronteerd met fikse boetes. Ook was ze kritisch op de houding van de boa. ,,Normaliter is het zo dat wanneer je nooit iets verkeerds hebt gedaan, er een waarschuwing volgt. Nu werd er direct opgetreden terwijl er geen winstbejag is geweest en de boer een gewetenskeuze heeft moeten maken.”

De economische politierechter zei te beseffen dat er een gedegen afweging van belangen is geweest, maar dat er desondanks sprake is geweest van een overtreding van de regels. ,,De mest is niet direct ondergewerkt.” Hij nam de eis dan ook deels over. Het leverde de boer een geheel voorwaardelijke boete op met een proeftijd van twee jaar.

Nieuwsgrazer

Melkveehouder kiest voor vroege mais

14-01-2019 - Melkveehouder Wim Vedder uit Gasselternijveensemond had in 2018 diverse percelen mais met grote verschillen in de opbrengsten. Voor het perceel op veengrond kiest hij dit jaar bewust voor een vroeg ras.

Nieuwsgrazer

Kiezen voor vroege mais

14-01-2019 - Melkveehouder Wim Vedder uit Gasselternijveensemond had in 2018 diverse percelen mais met grote verschillen in de opbrengsten. Voor het perceel op veengrond kiest hij dit jaar bewust voor een vroeg ras.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveehouder nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-01-2019 'NVI-stierindex zegt niets bij roodbont' 0 reacties
11-01-2019 Winterkuilen mais zijn beduidend kleiner 0 reacties
10-01-2019 Ambassadeur van de maand 37 reacties
10-01-2019 CBb wijst oncollegiale en vals spelende melkveehouders de deur 0 reacties
09-01-2019 Roodbontfokker van het jaar legt nadruk op hoornloosheid 0 reacties
09-01-2019 Bezwaarschriften fosfaat zijn monsterklus voor CBb 4 reacties
09-01-2019 Topfokker van het jaar legt nadruk op hoornloosheid 0 reacties
04-01-2019 Nederlandse soja nog weinig interessant voor melkveehouder 1 reactie
04-01-2019 Vertrek melkveehouder biedt mogelijkheden voor kavelruil Salland 22 reacties
02-01-2019 Lucratief samenwerken niet makkelijk 0 reacties
25-12-2018 Fosfaatrechten over? Boer helpt boer 74 reacties
24-12-2018 Melkveehouder Groot Koerkamp opeens fraudeur 44 reacties
21-12-2018 Boer Jan vindt winnen Expeditie Robinson 'super awesome' 2 reacties
19-12-2018 Akkerbouw volgt melkveehouder met biodiversiteitsmonitor 0 reacties
18-12-2018 Boer Adrion: 'De koeien zijn minder snel drachtig en het veld is nog altijd droog' 0 reacties
18-12-2018 CBb schrapt boetes overtreding Meststoffenwet 0 reacties
18-12-2018 Biologische melk levert melkveehouder inmiddels meer op dan gewone 45 reacties
13-12-2018 Boer Joost dreigt failliet te gaan door fosfaatstelsel: 'Op 1 januari ben ik crimineel' 72 reacties
13-12-2018 Melkveehouder wint ondernemersprijs Weststellingwerf 0 reacties
13-12-2018 Fotoserie: Regenwater vasthouden door opblaasbare bal 0 reacties
12-12-2018 Wordt Nederlandse melkveehouder schietschijf NVWA? 13 reacties
12-12-2018 Verbazingwekkend resultaat na opheffen energetische blokkade 0 reacties
12-12-2018 Elektrisch voeren met zelfgemaakte stroom 0 reacties
12-12-2018 Melkveehouder Groot Roessink voert elektrisch 0 reacties
10-12-2018 Melkveehouder eigenaar natuurgebied Achterdijk 0 reacties
10-12-2018 Mengkuil met hele voederbieten en mais 0 reacties
09-12-2018 Verbazingwekkend resultaat na opheffen energetische blokkade 0 reacties
08-12-2018 Leverancier melkrobot moet schade van boer betalen 0 reacties
30-11-2018 Melkveehouder Eline Verder verkiesbaar voor Provinciale Staten Drenthe 0 reacties
29-11-2018 Drentse boer met ijzeren staaf mishandeld en bedreigd met mes 0 reacties
28-11-2018 CBb: motivering toegekende fosfaatrechten onvoldoende 118 reacties
23-11-2018 Studenten leveren met scan boeren BodemIdee 0 reacties
23-11-2018 Studenten voeren bodemscan uit 0 reacties
23-11-2018 Drone biedt uitkomst bij wildschadetaxatie 0 reacties
23-11-2018 Drone om wildschade te taxeren 0 reacties
21-11-2018 Wat s.c. en i.m. ook al weer betekenen 0 reacties
21-11-2018 'Ik ben geen melkveehouder maar boer' 0 reacties
20-11-2018 Nieuwe coöperatievoorzitter Cono Kaasmakers 0 reacties
19-11-2018 ‘Biologische melkveehouder niet meer welkom in Nederland’ 28 reacties
16-11-2018 Food100: Erkenning voor jonge melkveehouder Welmoed Deinum 0 reacties
14-11-2018 Krachtvoerprijs ligt ten opzichte van buitenland voor Nederlandse melkveehouder op gemiddeld niveau 0 reacties
11-11-2018 Marcel Rijkers zag leven als boer niet meer zitten: ‘Zoek hulp voor het te laat is’ 64 reacties
09-11-2018 'Dubbelbox melkrobot op de voergang doet het supergoed' 0 reacties
07-11-2018 Meer begrip bij partner melkveehouder door cursus 0 reacties
07-11-2018 Partner van melkveehouder krijgt meer begrip door cursus 0 reacties
02-11-2018 'Met 1,3 miljoen kilo fosfaat zijn wij geholpen' 0 reacties
31-10-2018 Veehouder uit Duizel moet stal sluiten na verwaarlozing koeien 0 reacties
30-10-2018 Melkveehouder uit Duizel moet stal sluiten 0 reacties
26-10-2018 Melkveehouder levert €30 per koe in 0 reacties
26-10-2018 Melkveehouder levert €30 euro per koe in 0 reacties
25-10-2018 Melkveehouder kan leren van biodynamische collega 4 reacties
19-10-2018 ‘Fosfaatrechten zijn van veehouder en niet van verpachter’ 21 reacties
19-10-2018 Melkveehouder houdt fosfaatrechten vleesvee 0 reacties
19-10-2018 Melkveehouder houdt gekocht fosfaatrecht vleesveehouder 123 reacties
18-10-2018 Winter 2018/2019: krap in het ruwvoer en minder kwaliteit 0 reacties
18-10-2018 Waterberging in baggerdepot melkveehouder vangt pieken op 0 reacties
18-10-2018 Waterberging in baggerdepot bij melkveehouder geopend 0 reacties
18-10-2018 Waterberging in baggerdepot bij boer geopend 0 reacties
17-10-2018 Kruidenrijk grasland is kwestie van finetuning 0 reacties
15-10-2018 Boer in gaswinningsgebied krijgt geen voorschot van 3 miljoen euro 0 reacties
10-10-2018 300 melkkoeien, twee locaties 23 reacties
05-10-2018 Case International 1455Xl in de mais 0 reacties
05-10-2018 ZLTO-voorman stopt ermee: Hans Huijbers wordt weer fulltime melkveehouder 32 reacties
04-10-2018 Einde van een tijdperk: laatste melkveehouder verlaat Lutjewinkel 11 reacties
04-10-2018 Melkveehouder in Blijham mag fors uitbreiden 0 reacties
03-10-2018 Erfafspoeling voorkomen - subsidie voor maatregelen 0 reacties
02-10-2018 Vangnet voor melkveehouder in de knel 10 reacties
26-09-2018 Melkveehouder loopt twee sneden gras mis 8 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
23-09-2018 ‘Kritiek op koe positief verwoorden’ - Boerderij.nl 0 reacties
21-09-2018 Aanmelden knelgeval voor starters met jongvee 0 reacties
21-09-2018 New Holland 1900 en een New Holland 8360 0 reacties
21-09-2018 Melkveehouder bespaart 65 ton krachtvoer met eigen sojateelt 0 reacties
21-09-2018 Melkveehouder bespaart 65 ton krachtvoer door eigen sojateelt 0 reacties
21-09-2018 65 ton krachtvoer besparen door eigen sojateelt 0 reacties
20-09-2018 Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen 0 reacties
19-09-2018 Minder gas van koeien, toch extra melk 0 reacties
19-09-2018 Schuwe kalveren na langer verblijf bij moeder groot probleem 0 reacties
19-09-2018 Schuwe kalveren groot probleem 0 reacties
18-09-2018 Mening melkveehouder gevraagd over Kringloopwijzer 39 reacties
15-09-2018 FrieslandCampina bakent Top-Zuivellijn af 0 reacties
13-09-2018 FrieslandCampina bakent Top-Zuivellijn af 0 reacties
07-09-2018 Hoe ver gaat leverplicht aan melkfabriek? - Opinie Te Biesebeek Advocaten 1 reactie
07-09-2018 Geef uw mening over onterechte verzwaring I&R regels 0 reacties
05-09-2018 Jonge melkveehouders ‘solliciteren’ bij Danone 1 reactie
31-08-2018 Melkprijzen juli 2018 0 reacties
29-08-2018 ‘LTO en NMV tekenen voor een nauwe samenwerking’ 15 reacties
27-08-2018 Friese melkveehouder verwacht goede maisoogst 4 reacties
27-08-2018 Frieze melkveehouder verwacht goede maisoogst ondanks droogte 0 reacties
24-08-2018 Droogte kost melkveehouder 16.000 euro 92 reacties
21-08-2018 Warmte en droogte plagen melkveehouder 0 reacties
16-08-2018 Friese boeren maaien grasland schoon 0 reacties
09-08-2018 Overijssel vraagt melkveehouder naar toekomstbeeld 0 reacties
08-08-2018 Nieuwe voorzitter Zorg om Boer en Tuinder 0 reacties
07-08-2018 Boer blijft onder fosfaatplafond, toch forse boete 0 reacties
07-08-2018 Vion slacht Duitse koe diervriendelijker 0 reacties
06-08-2018 Melkveehouder schrijft mais af 0 reacties

Melkveehouder video's