Landbouw

Foto's van landbouw

Landbouw nieuws

Duitsland haalt Spanje in bij varkensvleesexport

15-02-2019 - China ontving in 2018 het meeste varkensvlees uit Duitsland, waardoor Spanje naar de tweede plaats zakt. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Deense Raad voor Landbouw en Voeding.

Nieuwsgrazer

De succesvolle strijd tegen fosfaat leidt ertoe dat er onbedoeld te veel stikstof wordt uitgestoten

15-02-2019 - .De succesvolle Nederlandse strijd tegen de fosfaatproductie in de landbouw leidt ertoe dat een andere meststof, stikstof, onbedoeld nog te veel wordt uitgestoten. De totale hoeveelheid vrijgekomen stikstof uit dierlijke mest daalde weliswaar, maar is nog steeds hoger dan in de Europese Unie is afgesproken.

oerne

Ministerie: vertraging bij invoering nieuwe GLB

14-02-2019 - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (over de periode 2021 tot en met 2027) naar verwachting niet in 2021 in zal gaan. Dat heeft onder meer te maken met de Europese verkiezingen in mei.

Nieuwsgrazer

Nog meer Landbouw nieuws

Datum Onderwerp Reacties
14-02-2019 Vissers reageren furieus op verbod pulsvissen 0 reacties
13-02-2019 Rian van Dam neemt afscheid als programmadirecteur van GreenPort NHN 0 reacties
13-02-2019 Kringlooplandbouw in uitvoering 0 reacties
13-02-2019 Nieuwe Europese waterwet pakt droogte landbouw aan 0 reacties
13-02-2019 Peter Kuipers Munneke: Ons klimaat gaat lijken op Zuidwest-Frankrijk 0 reacties
12-02-2019 Minister Schouten: geld voor getroffen pulsvissers 0 reacties
12-02-2019 Import Brits vee serieus in gevaar bij harde brexit 0 reacties
12-02-2019 Sector en LNV praten over nieuwe DGF-convenant 0 reacties
12-02-2019 Vlaamse boer moet zich verzekeren tegen ramp 0 reacties
12-02-2019 'Batterij naast zonnepanelen (nog) niet rendabel' 0 reacties
12-02-2019 Minister maakt zich zorgen over insectensterfte 24 reacties
11-02-2019 Deze rentmeester loopt samen met 50 natuurboeren tegen ‘welwillende muren’ op 73 reacties
11-02-2019 Belgische varkenssector in crisis door AVP 0 reacties
11-02-2019 Manure Matters een overzicht van Veenhuis tanks 0 reacties
11-02-2019 Secretaris-generaal LNV Jan-Kees Goet: Bedreigingen dierenrechtenactivisten zijn onacceptabel 0 reacties
09-02-2019 Schouten wil overgangstermijn voor pulsvisser 0 reacties
09-02-2019 Secretaris-generaal LNV Jan-Kees Goet: Bedreigingen dierenactivisten zijn onacceptabel 2 reacties
08-02-2019 Hendrik-Jan Roest wordt Plaatsvervangend Chief Veterinary Officer 0 reacties
07-02-2019 Een vergelijkende analyse van het mondiale landbouwbeleid: lessen voor het toekomstige GLB 0 reacties
07-02-2019 Drie ondernemers over de toekomst van de landbouw 0 reacties
07-02-2019 Vlaanderen benoemt nieuwe minister van Landbouw 0 reacties
06-02-2019 Friese landbouw in 2025 ‘duurzaam, circulair en biodivers’ 0 reacties
06-02-2019 Claas Torion Sinus wielladers 2 reacties
06-02-2019 Schooljeugd demonstreert, de landbouw acteert 0 reacties
06-02-2019 Wat is natuur in Nederland? 0 reacties
06-02-2019 Vlaamse landbouwminister stapt op 0 reacties
05-02-2019 Provincie schetst toekomst: over zes jaar meer biodiversiteit en alleen maar duurzame landbouw 0 reacties
05-02-2019 Geen ontheffing neonics in Duitse bietenteelt 0 reacties
04-02-2019 Cijfers over middelengebruik in de landbouw moeten gedetailleerder openbaar gemaakt 0 reacties
04-02-2019 Belgische varkenssector wacht op officiële erkenning van crisis 0 reacties
04-02-2019 Wie wint wedloop om autonome trekker? 0 reacties
03-02-2019 Model 702 de eerste Fiat-tractor die van de montagelijn rolde 0 reacties
02-02-2019 'Middelengebruik in landbouw moet transparanter' 0 reacties
01-02-2019 Minister Schouten: ‘Er gaat steeds minder mis op paardenmarkt Hedel’ 0 reacties
01-02-2019 Agrarada internationale webshop met originele machineonderdelen 0 reacties
01-02-2019 Column: Komt een boerenzoon bij de activisten... 0 reacties
01-02-2019 Zorgen om het wereldbeeld dat Animal Rights en Ouwehand oproepen 0 reacties
01-02-2019 Column: Komt een boerenzoon bij de activisten... 0 reacties
31-01-2019 Deense rundveestapel gehalveerd sinds 1980 2 reacties
31-01-2019 Milieubeweging wil landbouwbeleid echt zien veranderen 0 reacties
31-01-2019 Komt een boerenzoon bij de activist.... 12 reacties
30-01-2019 Uitstel bemonsteren en analyseren van landbouwgrond ten behoeve van derogatie tot 1 maart 0 reacties
30-01-2019 Jaarlijks circa 500.000 euro vanuit Europese Unie beschikbaar voor promotie dierlijke producten 0 reacties
30-01-2019 Hoelang is deze grondprijs nog te financieren? 0 reacties
30-01-2019 Nederlandse Land- en Tuinbouw braafste jongetje van de klas 0 reacties
30-01-2019 Nederlandse Land- en Tuinbouw braafste jongetje van de klas wat betreft CO2-uitstoot 0 reacties
30-01-2019 Landbouw: Brabantse politiek lijkt voor de verkiezingen in drie grote blokken uiteen te vallen 0 reacties
30-01-2019 Boerderij van de toekomst in Liessel strandt 0 reacties
30-01-2019 'Dialoog nodig voor verduurzaming' 0 reacties
29-01-2019 De Natuurweide start de actie 'Red de Bioboer' 0 reacties
29-01-2019 'Boer moet niet alleen opdraaien voor veenweideproblematiek' 0 reacties
29-01-2019 Venieri zet voet aan wal in de BeNeLux 0 reacties
28-01-2019 Export landbouwproducten levert Nederland 45 miljard op 0 reacties
28-01-2019 Wageningen Universiteit gaat ecologische kennis delen met groen onderwijs 0 reacties
28-01-2019 Landbouwrapport opinieert over transitie voedselsysteem 0 reacties
28-01-2019 Kuhn I-Spray bespaart tot 80% gewasbeschermingsmiddel 0 reacties
28-01-2019 Fries dilemma: waterpeil verhogen of een beetje CO2 in de bodem stoppen 0 reacties
28-01-2019 Voedselvoorziening veiliggesteld met stedelijk fosfaat 0 reacties
26-01-2019 Nederlandse landbouw reduceert als enige sector flink meer CO2-uitstoot dan geraamd 0 reacties
26-01-2019 FNP gaat voor 100 procent biologische landbouw: 'We sille mear foar ús iten betelje moatte' 0 reacties
26-01-2019 'Industriële landbouw redding voeden wereld' 14 reacties
26-01-2019 PBL: Enkel landbouw doet het goed in de Urgenda-zaak 13 reacties
25-01-2019 Agrarische (tech) start-ups winnen terrein 0 reacties
24-01-2019 Schouten wil dierenbeschermers en boeren om tafel brengen 0 reacties
24-01-2019 Schouten trekt extra geld uit voor praktijkonderzoek Groenpact 0 reacties
24-01-2019 Kan de biologische sector zich nog wel langer onderscheiden? 0 reacties
24-01-2019 Eko Innovatieprijs voor Raaltens varkens-/akkerbouwbedrijf 0 reacties
24-01-2019 Bomech bemestingssysteem succesvol op “Grüne Woche” Berlijn 0 reacties
24-01-2019 Familie Overesch wint Ekoland Innovatieprijs 2019 0 reacties
24-01-2019 Akkerbouwer Overesch uit Raalte wint Ekoland Innovatieprijs bio-landbouw 0 reacties
24-01-2019 Stalbranden eisen in 2018 opnieuw honderdduizend slachtoffers 0 reacties
23-01-2019 Zeldzaam Fries Roodbont gered van het slachthuis 0 reacties
23-01-2019 Wolf in Nederland 0 reacties
23-01-2019 Chinese viceminister Dr. Qu Dongyu bezoekt Agrifirm 0 reacties
23-01-2019 Intensieve landbouw in Nederland herstelt geen kringlopen 0 reacties
22-01-2019 Bedrijf met Fries Roodbont-koeien in Haren erkend als knelgeval voor fosfaatrechten 1 reactie
22-01-2019 Rusland gooit lijntje uit naar grote vleesimporteur 0 reacties
22-01-2019 101 bezoekboerderijen in tiende jaar Boeren met Klasse 0 reacties
22-01-2019 Chinese landbouwminister brengt bezoek aan World Horti Center 0 reacties
21-01-2019 Nederland ook in 2018 blauwtongvrij 0 reacties
21-01-2019 Europese Commissie bereid tot afschaffen alle VS-importtarieven, behalve landbouw 0 reacties
19-01-2019 Precisielandbouw zet onverminderd door 0 reacties
18-01-2019 Biologische landbouw leidt tot meer werkgelegenheid 0 reacties
18-01-2019 Landbouwexport bedraagt ruim 90 miljard euro in 2018 0 reacties
18-01-2019 Nederlandse landbouw is goud waard zegt Team Agro NL 0 reacties
18-01-2019 Rusland ziet af van exportbeperking graan 0 reacties
18-01-2019 Rusland ziet af van exportbeperking voor granen 0 reacties
18-01-2019 Landbouwexport licht gestegen in 2018 0 reacties
18-01-2019 Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt 0 reacties
18-01-2019 Nederlandse export landbouwproducten in 2018 ruim € 90 miljard 0 reacties
17-01-2019 Nieuwe landbouwrevolutie nodig voor perfect dieet 0 reacties
17-01-2019 Natuurinclusieve landbouw wordt verankerd in groen onderwijs 0 reacties
17-01-2019 Dierenbescherming wil verbod op koloniekooien 0 reacties
17-01-2019 'Duitse landbouw kent plicht voor insecten' 0 reacties
17-01-2019 Natuurinclusieve landbouw wordt verankerd in groen onderwijs 0 reacties
16-01-2019 Minister Schouten en gedeputeerde Kramer ondertekenen 'Green Deal' 4 reacties
16-01-2019 Dierenbescherming roept Schouten op om koloniekooien voor leghennen te verbieden 0 reacties

Landbouw video's