Landbouw

Foto's van landbouw

Landbouw nieuws

Zeeuwse landbouw aan de slag met koolstofopslag in de bodem

21-09-2018 - VLISSINGEN - De landbouwsector heeft grote mogelijkheden voor het opslaan van koolstof in de bodem en kan daarmee een bijdrage te leveren aan klimaatdoelstellingen. In het project Carbon Farming gaat ZLTO samen met 6 partners werken aan de benutting van die kansen.

Nieuwsgrazer

'Gevolgen van fipronilcrisis zijn voor pluimveesector nog niet voorbij'

20-09-2018 - Legpluimveebedrijven ondervinden nog steeds schade als gevolg van de fipronil-crisis van een jaar geleden. Met name Duitse afnemers zijn terughoudend bij het aankopen van eieren voor menselijke consumptie uit Nederland. Dat stelt het Meldpunt Fipronil in een brief aan de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer. Het meldpunt dringt opnieuw aan op een goede schaderegeling voor de pluimveehouders. Binnen het Meldpunt Fipronil werken gemeenten in de Gelderse Vallei en pluimveehoudersorganisaties met elkaar samen.

Nieuwsgrazer

Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen

20-09-2018 - Een melkveebedrijf dat fosfaatrechten krijgt toegewezen uit de fosfaatbank, mag geen rechten verkopen of verleasen. Dat blijkt uit het wijzigingsvoorstel van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd met het oog op de vaststelling van nadere regels voor de fosfaatbank. De fosfaatbank is bedoeld voor het stimuleren van een grondgebonden melkveehouderij en het ondersteunen van jonge landbouwers, stelt Schouten. Dit doel wordt niet gerealiseerd indien een melkveehouder voor zijn bedrijf een ontheffing heeft en tegelijkertijd fosfaatrechten die rusten op het bedrijf verkoopt, bijvoorbeeld aan intensieve melkveehouders.

Nieuwsgrazer

Nog meer Landbouw nieuws

Datum Onderwerp Reacties
20-09-2018 Zesde everzwijn positief getest op Afrikaanse varkenspest 0 reacties
20-09-2018 België bouwt hek om besmet gebied 0 reacties
20-09-2018 Zeg, minister Schouten, duurzame landbouw moet je doén 0 reacties
20-09-2018 Deltaprogramma 2019: Maatregelen om Nederland tijdig aan te passen aan klimaatverandering 0 reacties
20-09-2018 Drie vragen over duurzame IJsselmeervisserij 0 reacties
20-09-2018 WUR: kringlooplandbouw betekent ‘minder, maar niet geen vlees’ 0 reacties
19-09-2018 Verbod fosfaatrechtenhandel bij gebruik fosfaatbank 52 reacties
19-09-2018 Drietal vragen over duurzame IJsselmeervisserij 0 reacties
19-09-2018 Landbouwbudget: wie krijgt wat? 0 reacties
19-09-2018 POV: Mestverwaarding moet van aanbod- naar vraaggestuurd 0 reacties
18-09-2018 Landbouw: positie van boeren wordt versterkt 0 reacties
18-09-2018 Honderd miljoen meer voor Schouten's landbouwtransitie 0 reacties
18-09-2018 Honderd miljoen meer voor Schouten's landbouwtransitie 0 reacties
18-09-2018 Gemist in de Troonrede: obesitas, preventie, landbouw 0 reacties
18-09-2018 Prinsjesdag: ‘Posities boer en natuur verbeteren door verbinding’ 0 reacties
18-09-2018 Honderd miljoen meer voor Schouten's landbouwtransitie 0 reacties
18-09-2018 Femke Wiersma: een beetje meer respect voor de boer, aub 1 reactie
18-09-2018 Posities boer en natuur verbeteren door verbinding 0 reacties
18-09-2018 Koning waardeert boeren in troonrede 1 reactie
17-09-2018 ‘Intensieve landbouw minst slecht voor milieu’ 0 reacties
17-09-2018 Minister Schouten reageert op daling aantal weidevogels 0 reacties
17-09-2018 KAVB en Anthos missen de sierteelt in landbouwvisie Schouten 0 reacties
17-09-2018 Waarom het RIVM steeds onder vuur ligt: ammoniakkunde voor dummies 0 reacties
16-09-2018 Zonder intensieve landbouw kunnen we niet de wereldbevolking voeden én de natuur behouden, zeggen onderzoekers 0 reacties
15-09-2018 Minister Carola Schouten heropent 'eigen' school in Waardhuizen: 'Het voelt als een reünie' 0 reacties
15-09-2018 Schouten geeft circulaire landbouw impuls 0 reacties
15-09-2018 Schouten geeft circulaire landbouw impuls 0 reacties
15-09-2018 Voedselbos als nieuwe landbouw - NPO Radio 1 0 reacties
14-09-2018 ‘Nederland moet nu al handelen alsof hier Afrikaanse varkenspest is’ 0 reacties
14-09-2018 Schouten neemt geen extra maatregelen tegen varkenspest 0 reacties
14-09-2018 Naar een landbouwvisie die iets doet aan het immigrantenvraagstuk en de wereld een beetje mooi houdt 0 reacties
14-09-2018 Nederlandse boeren houden hun hart vast: komt de Afrikaanse varkenspest naar Nederland? 0 reacties
14-09-2018 Henk Bleker: Doe alsof Nederland al met Afrikaanse varkenspest besmet is 0 reacties
14-09-2018 "Veredeling heeft belangrijke rol in toekomstvisie circulaire landbouw" 0 reacties
14-09-2018 "De minister heeft nog veel te doen en wij weten wat wij moeten doen" 0 reacties
13-09-2018 'Schaalvergroting in de melkveehouderij zal gewoon doorgaan' 61 reacties
13-09-2018 Na China nu ook varkenspest in Japan 0 reacties
13-09-2018 Schouten geeft circulaire landbouw impuls 0 reacties
13-09-2018 Plantspecifiek spuiten met AiCPlus wint Bronzen Sikkel 2018 0 reacties
12-09-2018 Provincie Noord-Brabant trekt 705.000 euro uit voor steun voor de bij 0 reacties
12-09-2018 Schouten gaat in gesprek met supermarkten over cosmetische eisen groente en fruit 0 reacties
12-09-2018 Ook droogte in Wallonië als uitzonderlijk bestempeld 0 reacties
12-09-2018 'Landbouw zonder kunstmest is complex' 0 reacties
12-09-2018 Bijna 20 procent miljonairs is agrariër 0 reacties
12-09-2018 Is kringlooplandbouw zonder kunstmest prima? 0 reacties
11-09-2018 Schouten wil adverteren met margeverschil in de keten 0 reacties
11-09-2018 Reesink Technische Handel heet met ingang van vandaag Reesink Agri 0 reacties
11-09-2018 Bijna twintig procent miljonairs is agrariër 0 reacties
11-09-2018 Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst 0 reacties
11-09-2018 Schoutens vergezicht op landbouw - Commentaar 3 reacties
11-09-2018 Van eenzijdige landbouw naar ecologische gezonde voedsellandschappen 0 reacties
11-09-2018 Van eenzijdige landbouw naar ecologische gezonde voedsellandschappen 0 reacties
11-09-2018 Minister Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030 0 reacties
11-09-2018 LTO: Schouten heeft goede koers te pakken 0 reacties
10-09-2018 Natuur & Milieu: Overheidsregie ontbreekt in landbouwvisie Schouten 0 reacties
10-09-2018 Boeren voor Natuur Twente: Minister Schouten moet boeren helpen zelfvoorzienend te worden 0 reacties
10-09-2018 LTO: ‘Schouten heeft goede koers te pakken’ 0 reacties
10-09-2018 LTO: ‘Schouten heeft goede koers te pakken’ 0 reacties
10-09-2018 Countus over droogte 2018: Tijdelijke maatregelen per grondsoort 0 reacties
10-09-2018 Landruil cruciaal voor Texelse landbouw 0 reacties
10-09-2018 ‘Minister Schouten legt haar ei in landbouwvisie’ 0 reacties
09-09-2018 ‘Boeren niet belemmeren, maar ondersteunen’ 0 reacties
09-09-2018 ‘Boeren niet belemmeren, maar ondersteunen’ 0 reacties
09-09-2018 Schoutens enthousiasme geeft haar het voordeel van de twijfel 0 reacties
08-09-2018 Onderzoek Den Bosch, Oss en provincie: wellicht meer mogelijk in windmolenpolder 0 reacties
08-09-2018 Landbouwvisie Kabinet biedt wenkend perspectief voor circulaire en natuurinclusieve landbouw 0 reacties
08-09-2018 Weg met de hokjesgeest in de landbouw 27 reacties
08-09-2018 Schouten: Omslag naar kringlooplandbouw noodzakelijk 0 reacties
08-09-2018 POV adviseert in beroep tegen afwijzing bezwaarschrift POR 0 reacties
08-09-2018 Visie minister Schouten op landbouw: kringloop en het samen doen 0 reacties
07-09-2018 Meer cameratoezicht in slachthuizen 0 reacties
07-09-2018 Minder en duurdere aardappelen in Polen 0 reacties
07-09-2018 ‘Emotie moet uit discussie over gewasbescherming’ 0 reacties
07-09-2018 Deze drijvende boerderij moet stadsmensen dichter bij de landbouw brengen 0 reacties
07-09-2018 Nederland loopt achter met biologische landbouw 0 reacties
07-09-2018 Vrijwillige NVWA-cameratoezicht in slachthuizen 0 reacties
07-09-2018 Michelin lanceert op de ATH de 3e revolutie in bandentechnologie 0 reacties
06-09-2018 Schouten: meer cameratoezicht in slachthuizen 0 reacties
06-09-2018 Belang biodiversiteit voor boer groter dan gedacht 0 reacties
06-09-2018 LTO vindt I&R-boetes buitenproportioneel 0 reacties
06-09-2018 LTO vindt I&R-boetes buitenproportioneel 0 reacties
05-09-2018 Regelgeving blokt circulair gebruik koffieafval 0 reacties
05-09-2018 Schouten: Vooralsnog geen maatregelen tegen Eurofins 0 reacties
05-09-2018 “We kunnen de wereld op een duurzame manier voeden” 0 reacties
04-09-2018 Russisch njet na geruchten exportban 0 reacties
04-09-2018 Rusland voert geen tarwe-exportbelasting in 0 reacties
04-09-2018 Hogan daagt Rutte uit: „Put your money where your mouth is" 0 reacties
04-09-2018 “We kunnen de wereld op een duurzame manier voeden” 0 reacties
03-09-2018 China stelt vervoersverbod in voor met varkenspest besmette gebieden 0 reacties
03-09-2018 Duurzame landbouw met alternatieve financiering 0 reacties
03-09-2018 Landbouw: veel lectoren per student 0 reacties
03-09-2018 Schouten bezoekt door weersextremen getroffen akkerbouwbedrijf 0 reacties
03-09-2018 China grijpt in en legt varkenshandel stil 0 reacties
03-09-2018 Droogtemaatregelen en beregeningsverboden blijven van kracht 0 reacties
31-08-2018 Geoloket Landbouw helpt droogteschade vast te stellen 0 reacties
31-08-2018 Brabant is nog lang niet van de droogte af 0 reacties
31-08-2018 Amerika vermoedt meer dan vijf uitbraken varkenspest in China 0 reacties

Landbouw video's