Landbouw

Foto's van landbouw

Landbouw nieuws

Zaaien voor meer bijen in de IJmond: "Ze hebben het zwaar"

20-04-2019 - De bijen hebben het zwaar. Buiten is er weinig nectar te vinden en ze hebben veel last van pesticide, afkomstig uit de landbouw. Daarom steken Claudia Duineveld en Marije Twisk de handen uit de mouwen. Zij komen met 'We Are The Pollinators', een zakje zaden voor bij-bevorderende-bloemen. "Een voedselbank voor bijen!"

Nieuwsgrazer

Met korte broek de paasdagen door: droogte in april lijkt steeds vaker voor te komen

20-04-2019 - Het warme, droge en zonnige weer houdt met de Paasdagen aan. Fijn voor horeca en recreatie, maar voor natuur en landbouw wordt een malse regen met de dag meer welkom.

Nieuwsgrazer

NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat

20-04-2019 - Verbaast waren wij over uitgenodigde partijen aan dit Ronde Tafel Gesprek. Reden voor NMV om daar een statement over te maken.

NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak donderdag in op een Ronde Tafel Gesprek over klimaat en landbouw in de Tweede Kamer. Zijn inleiding luidde zo:

Geachte voorzitter, allereerst bedankt voor uw uitnodiging. Ik ben Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders vakbond. Anders dan het overgrote deel dat hier vandaag aan tafel zit, vertegenwoordig ik de onderkant van de keten: de mensen die ook echt landbouw bedrijven. Dát deel van het systeem waar we het vandaag over hebben, waar straks daadwerkelijk klimaatmaatregelen genomen moeten worden. Dit wordt namelijk niet gedaan door mensen die er uitsluitend theoretisch over nadenken. Zij voelen dat zelf niet. Ik ben tevens praktiserend melkveehouder.

Het bevreemdt mij, dat waar het gaat om landbouw in relatie tot klimaat hier meer anti-veehouderij partijen zijn uitgenodigd dan veehouders. Terwijl veehouders wél met de gevolgen van het klimaatakkoord geconfronteerd worden, en die tegenlobby niet eens zelf landbouw bedrijft. Zo wordt de discussie hier blijkbaar gevoerd. De link naar klimaat ontgaat mij van het uitnodigen van een dierenarts hier aan tafel, die een partij vertegenwoordigt die zich uitsluitend verzet tegen de veehouderij. Het idealisme krijgt hier zo een podium, dat doet geen recht aan alle hardwerkende boeren die ik vertegenwoordig die iedere dag voor dag en dauw opstaan om u van gezond voedsel te voorzien. Het staat eenieder uiteraard vrij om landbouwgronden of bedrijven aan te schaffen en deze naar eigen inzicht rendabel te maken. Het is onnodig om in dat proces op slinkse wijze een sector kapot te willen beschadigen. Bovendien een belangrijke sector ,die juist in het klimaatdebat een bijdrage kan leveren.

Boeren hebben namelijk een oplossing. Daar liggen kansen, zeker in de melkveehouderij. De landbouwsector is de enige sector waar op dit moment een reële potentie voor negatieve emissies is. De melkveehouderij is sinds de jaren 80 al fors gekrompen, in tegenstelling tot andere sectoren. Er zijn kansen op verschillende pijlers, maar daarvoor hebben boeren wel uw medewerking en steun nodig. Laat het klimaatakkoord niet verworden tot het paard van Troje ten gunste van de eiwittransitie, die ons momenteel op alle mogelijke manieren door de strot geduwd wordt.

Tot slot wil ik mijn pleidooi eindigen met het volgende: Emissies zijn inherent aan leven. U ademt op dit moment CO2 uit, daarmee veroorzaakt u dus broeikasgasemissie. Koeien net zo; methaanemissie van koeien is onderdeel van de biologische koolstofkringloop. Waarom methaan van koeien wel meenemen en broeikasgasemissie van mensen niet? Het échte probleem is natuurlijk fossiele brandstof. De focus op biologische processen is wat ons betreft slechts een afleiding van waar het daadwerkelijk om gaat. Maar gelukkig kunnen boeren óók op dat gebied een bijdrage leveren. Koester dat!

NMV: voor boeren!

Originele beschrijving

NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak vandaag in op een Ronde Tafel Gesprek over klimaat en landbouw in de Tweede Kamer. Zijn inleiding luidde zo:

Geachte voorzitter, allereerst bedankt voor uw...

Boerderie

Nog meer Landbouw nieuws

Datum Onderwerp Reacties
19-04-2019 Schouten stapt naar Europees Hof van Justitie om pulsvisserij 0 reacties
19-04-2019 Open Huis bij Haank Mechanisatie BV 0 reacties
18-04-2019 „Drie op de vijf boeren overleven transitie in de landbouw niet” 0 reacties
18-04-2019 Systeemgerichte gewasbescherming vereist revisie denk- en toelatingskader 0 reacties
18-04-2019 Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen? 0 reacties
18-04-2019 Volgende aanval: natuurmonumenten inkrimpen veestapel 25 reacties
17-04-2019 USDA: 'Wereldwijde varkenshandel trekt aan' 0 reacties
17-04-2019 Natuur en landbouw: moeizaam huwelijk 0 reacties
17-04-2019 Bandenfabrikant CEAT wil Europa in 0 reacties
16-04-2019 Schouten trekt stekker uit ICT-systeem NVWA 0 reacties
16-04-2019 'Visie Schouten moet balans tussen korte en lange termijn herstellen' 0 reacties
16-04-2019 LTO: gewasbeschermingsvisie Schouten moet balans tussen korte en lange termijn herstellen 0 reacties
15-04-2019 Minister Schouten stopt implementatie en ontwikkeling ICT systeem INSPECT bij NVWA 1 reactie
15-04-2019 Biolandbouw levert bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen 0 reacties
15-04-2019 Gewasbeschermingsmiddelen blijven nodig om wereld te voeden 0 reacties
13-04-2019 Fendt 1050 en Horsch Tiger 8 AS van Mencke Landbouw B.V. 0 reacties
13-04-2019 ‘Vroeger was het heel normaal om misselijk te zijn na het spuiten’ 0 reacties
13-04-2019 Hans Huijbers: ‘Jonge boer verliest zijn rol als verzorger’ 0 reacties
12-04-2019 Voor succesvolle kringloop­landbouw moet de veestapel fors kleiner (maar veganisme is niet de oplossing) 0 reacties
12-04-2019 Crisispot voor landbouw bijna verviervoudigd: van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro 0 reacties
12-04-2019 Aardappelvoorraden in Canada fors lager 0 reacties
12-04-2019 Melkproductie Australië naar dieptepunt in 15 jaar 0 reacties
12-04-2019 'Crisisreserve landbouw moet fors omhoog' 0 reacties
12-04-2019 Frankrijk breidt aardappelareaal 2019/20 uit met 4000 hectare 0 reacties
12-04-2019 20 partners werken in Oudlandpolder aan waterbeheer 0 reacties
12-04-2019 Welke landbouwer verkies jij tot 'Korte-Keten-Kop'? 0 reacties
12-04-2019 Crisispot voor landbouw bijna verviervoudigd: van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro 0 reacties
11-04-2019 Crisispot voor landbouw bijna verviervoudigd naar 1,5 miljard euro 1 reactie
11-04-2019 Crisispot voor landbouw bijna verviervoudigd: van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro 0 reacties
11-04-2019 Varkensrechten zullen voorlopig blijven bestaan 0 reacties
10-04-2019 Schouten: Het moet ‘radicaal anders’ met landbouwgif 27 reacties
10-04-2019 De invloed van scholen en media op imago veehouderij 0 reacties
10-04-2019 Geef landen het recht hun landbouw te beschermen en geef vrouwen het recht op gezinsplanning 0 reacties
09-04-2019 Europees Parlement: Commissie heeft zich in de luren laten leggen door Oekraïne 0 reacties
09-04-2019 Urban Crop Solutions neemt deel aan intergalactisch project 0 reacties
09-04-2019 Agrarisch natuurbeheer: aan de slag met kruidenrijk grasland 0 reacties
09-04-2019 Schouten: Pluimveerechten blijven voorlopig bestaan 3 reacties
08-04-2019 Poll: De landbouw moet stoppen met het gebruik van glyfosaat 0 reacties
05-04-2019 'LNV drong nadrukkelijk aan op versterking IKB door vogelgriepuitbraken en fipronil' 0 reacties
04-04-2019 Waalse boer bewerkt twee keer zoveel grond als Vlaamse 0 reacties
04-04-2019 Nieuw op Trekkerweb: Holaras merkpartner-pagina 0 reacties
04-04-2019 LNV: pachtkwestie fosfaatrechten is private zaak 4 reacties
04-04-2019 Schokhalsbanden bij honden worden verboden 0 reacties
02-04-2019 Oprichten ministerie van Landbouw kost miljoenen 0 reacties
02-04-2019 Naamswijziging LNV kost 26,3 miljoen euro 0 reacties
02-04-2019 ‘Delen data onder boeren staat weer op achterstand’ 0 reacties
02-04-2019 VS: areaal- en voorraadcijfers drukken graanprijzen 0 reacties
02-04-2019 Met Agroforestry naar klimaatbestendige landbouw en meer biodiversiteit 0 reacties
01-04-2019 Nieuw onderzoeksprogramma Agroforestry voor een klimaatbestendige landbouw en een verhoogde biodiversiteit 0 reacties
01-04-2019 Meer maïs en minder soja bij Amerikaanse boer 0 reacties
01-04-2019 Sterftecijfers kalveren bij 1.200 boerderijen veel hoger dan gemiddeld 0 reacties
01-04-2019 België lanceert convenant enterische emissies rundvee 0 reacties
01-04-2019 Duitse landbouwminister wil verdoving door varkenshouders met Isofluraan toestaan 0 reacties
01-04-2019 Slechte verzorging kalfjes: sterfte op 1200 boerderijen schrikbarend hoog 218 reacties
29-03-2019 Jonge landbouwministers debatteren over melk op school 0 reacties
29-03-2019 Onderzoek: boeren erg ontevreden over belangenclub LTO 0 reacties
28-03-2019 Deze koe moet de landbouw in zompig veengebied redden. 21 reacties
28-03-2019 Europa wil schoolkinderen gezonde eetgewoonten aanleren 0 reacties
27-03-2019 Biologische landbouw groeit met 12% 0 reacties
27-03-2019 Wakker Dier verbouwereerd over brief van minister met onjuistheden 0 reacties
26-03-2019 Danone opent nieuwe babyvoedingsfabriek Nutricia: 100% groene stroom en zero waste 0 reacties
26-03-2019 Belgische landbouwminister vraagt FAVV dringend advies openen besmet bosgebied toerisme 0 reacties
26-03-2019 Melkveehouder hoopt dat zetelwinst GroenLinks leidt tot inzet warme sanering 11 reacties
26-03-2019 Vlaamse Minister van Landbouw veroordeelt publiekelijk inbreken of ongeoorloofd betreden van stallen 0 reacties
25-03-2019 USDA: Koolzaadproductie 3 miljoen ton achter op 2017/2018, voorraden slinken 0 reacties
25-03-2019 Sensoren houden grasmat Johan Cruijff ArenA optimaal 0 reacties
24-03-2019 Grondverzet met Jan Veenhuis kippers 3 reacties
23-03-2019 Vergunning pulsvissers nog eenmaal verlengd 0 reacties
23-03-2019 Stijgende lijn bodem- en watermaatregelen landbouw 0 reacties
22-03-2019 Na Denenmarken en Polen bouwt ook Luxemburg bouwt hek tegen varkenspest 0 reacties
22-03-2019 ILVO: "Innovatie als motor voor verduurzaming landbouw" 0 reacties
22-03-2019 "Orchideeënkweek op Hawaï dreigt te verdwijnen" 0 reacties
22-03-2019 Opinie: Stop met het demoniseren van onze landbouw 0 reacties
22-03-2019 Eurocommissaris Frans Andriessen overleden 0 reacties
21-03-2019 ​Uitslag verkiezingen lijkt positief voor landbouw 0 reacties
21-03-2019 "Enkel landbouw wordt gevraagd minder te produceren" 0 reacties
20-03-2019 Partij voor de Dieren eist opheldering over ‘falende aanpak’ vechthonden 0 reacties
20-03-2019 Seminar marktkansen voor Nederlandse agro-ondernemers in Uruguay 0 reacties
20-03-2019 Even lezen voor je gaat stemmen: WUR en de provincie 0 reacties
19-03-2019 Bejo en Bioland bevestigen nauwere samenwerking 0 reacties
19-03-2019 Zonder duurzame landbouw gaan we het niet redden 0 reacties
18-03-2019 Voederbieten - passen ze ook op jouw bedrijf? 0 reacties
18-03-2019 CO2-heffing treft doel, niet de boer 0 reacties
18-03-2019 Chinese zeugenstapel met 20 procent gekrompen 0 reacties
18-03-2019 De dag dat de koeien weg moesten blijft Peter en Gerry uit Boekel altijd bij 0 reacties
18-03-2019 Landbouw op peil Vechtstromen: Subsidiepot voor agrariërs voor verbetering bodem- en waterbeheer in Overijssel is geopend 0 reacties
16-03-2019 Natuur of Landbouw? Een combinatie is het beste volgens politiek Drenthe 0 reacties
16-03-2019 Hissink custom made machinery 0 reacties
16-03-2019 Rikilt-wetenschapper pleit voor nieuwe EU-wetgeving circulaire landbouw 0 reacties
16-03-2019 Landbouw kan aan klimaatopgave voldoen 0 reacties
15-03-2019 John Deere open voor externe software 0 reacties
15-03-2019 Boer Olivier haalt eerst Newbie award binnen 0 reacties
15-03-2019 Varkenshouderij kan gemakkelijk aan de klimaatdoelstellingen bijdragen 0 reacties
15-03-2019 Groen: "Meer bio en krimp van exportgerichte veeteelt" 0 reacties
15-03-2019 Landbouw kan aan klimaatopgave voldoen 0 reacties
14-03-2019 John Deere open voor externe software 0 reacties
14-03-2019 Vlaamse overheid staat financieel borg voor door AVP getroffen varkenshouders 0 reacties

Landbouw video's