Landbouw

Foto's van landbouw

Landbouw nieuws

Wil de consument wel meer biologische landbouw?

16-11-2021 - Het uitbreiden van het areaal biologische landbouw is een van de speerpunten in het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. In de Verenigde Staten is er in het landbouwbeleid weinig aandacht voor biologische landbouw. Gek genoeg geeft de Amerikaanse consument meer uit aan biologische producten dan de Europese.

Nieuwsgrazer

Opnieuw vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Zeewolde

06-11-2021 - In Zeewolde (Flevoland) is opnieuw vogelgriep vastgesteld bij een eendenbedrijf. Het gaat waarschijnlijk om een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep (H5), meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vrijdag.

Nieuwsgrazer

Opnieuw ophokplicht: 'Je ziet de kippen bij bosjes neervallen'

31-10-2021 - Pluimveehouders in heel Nederland houden hun hart vast, nu er op verschillende plaatsen vogelgriep is geconstateerd. "Het heeft grote impact. Vooral als een bedrijf geruimd wordt, is dat heel emotioneel", vertelt pluimveehouder Hans Hazenberg. "Voor veel mensen is het einde bedrijf."
Sinds afgelopen dinsdag geldt een ophokplicht voor pluimvee, nadat op een biologisch bedrijf in Zeewolde het H5N1-type werd aangetroffen, vermoedelijk afkomstig uit poep van wilde vogels. Het bedrijf is geruimd, net als een bedrijf in Barneveld en een besmet vleeskuikenbedrijf in Grootschermer, vlakbij Alkmaar. Ook is er melding gemaakt van meerdere dode en besmette wilde vogels in Noord-Nederland en Duitsland.
Pluimveehouder Janko Postma weet nog goed hoe het in 2018 ging, toen hij te maken kreeg met een vogelgriepuitbraak. "Je zag de kippen bij bosjes neervallen, het gaat heel snel. Je loopt door de stallen om de doden eruit te halen, en als je klaar bent kun je opnieuw een rondje lopen. Dan weet je al hoelaat het is."
Nadat laboratoria bevestigden dat het inderdaad om vogelgriep ging, werd zijn bedrijf in Oldekerk, Groningen geruimd. "Het licht gaat uit, zodat er rust in de stal is. Ze blazen er dan CO2 in, dan vallen de dieren heel rustig in slaap. Het zal al met al zo'n twintig minuten duren en dan zijn ze dood. Dan ga je naar binnen en zie je 12.000 kippen die daar dood liggen. Dat vond ik heel akelig, dat doet je wel wat. Daar boer je niet voor, om de kippen zo naar hun eind te brengen", aldus Postma.
Ook het bedrijf van Hazenberg in het Friese dorp Abbega, met 63.000 leghennen, werd in 2016 geruimd nadat er vogelgriep was geconstateerd. Zijn stallen waren kort daarvoor vernieuwd met extra voorzieningen om vogelgriep buiten te houden. Het werd een enorme kostenpost. "Alles komt tot stilstand. De geldstroom is weg, niet alles wordt vergoed, de kosten lopen door en je moet weer nieuwe kippen kopen. Wij hebben geluk gehad dat we het financieel hebben gered, want je raakt zo een paar ton achterop."
Nu de ophokplicht terug is, breekt voor veel pluimveehouders weer een tijd vol zorgen aan. Hazenberg: "Voor collega's die de kippen buiten hebben, betekent de ophokplicht inkomstenderving. De eieren worden afgewaardeerd omdat de dieren binnen zitten, de pluimveehouders krijgen dus minder geld per ei. Het is een onzekere tijd."
Amper vier maanden geleden verviel de vorige ophokplicht voor pluimvee, die zo'n 37 weken heeft geduurd. Het was een tijd waarin elke pluimveehouder "op een eilandje leeft" en nog meer dan gewoonlijk gecontroleerd wordt, weet pluimveehouder Hazenberg. "Je stapt nooit zomaar met je schoenen de stal in, dat is uitgesloten. Elke stal heeft eigen beschermende kleding, een was- en douchegelegenheid, bezoek wordt zoveel geweerd. De allerhoogste prioriteit is hygiëne."
Innovatie
Om herhaling te voorkomen, ging Hazenberg op zoek naar een manier om het virus buiten de stallen te houden. Hij bedacht een systeem waarbij met windbreekgaas voor de luchtinlaat stofdeeltjes en veertjes met het virus worden geweerd. Uit onderzoek van een dierengezondheidsinstituut blijkt dat dit windbreekgaas ruim 90 procent van het virus kan tegenhouden.
Maar het systeem is, tot frustratie van Hazenberg, nog niet breed ingevoerd. "En dat terwijl de kosten van het gaas, zo'n tienduizend euro, in het niet vallen bij de anderhalf miljoen euro die een ruiming kost. Er is een makkelijke oplossing voorhanden, iedereen binnen de pluimveehouderij heeft interesse, maar de regering laat ons zitten. Dat steekt me verschrikkelijk. Het geeft ons het gevoel dat we er alleen voor staan", aldus Hazenberg.
In opdracht van brancheorganisatie Avined en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzoekt de Wageningen University nu of het windbreekgaas inderdaad kan voorkomen dat het virus de stallen binnenkomt. De eerste resultaten worden rond de jaarwisseling verwacht.

Nieuwsgrazer

Nog meer Landbouw nieuws

Datum Onderwerp Reacties
26-10-2021 Boeren vrezen financiële strop als ophokplicht lang duurt: 'Scheelt tonnen' 0 reacties
26-10-2021 Wat krijgen boeren in Westerveld en De Wolden allemaal op hun bordje? Agrariërs kunnen enquête invullen over ontwikkelingen en opgaves in de landbouw 0 reacties
26-10-2021 Minister stelt landelijke ophokplicht in voor pluimvee vanwege vogelgriep 0 reacties
14-10-2021 Verduurzaming landbouw slaagt alleen als alle ketens samenwerken, volgens landelijke denktank is overheid aan zet 0 reacties
14-10-2021 Een van de natste gebieden van Nederland, de Veluwe, droogt op 0 reacties
14-10-2021 'Duizenden (land)bouwvoertuigen moeten straks van de weg' 161 reacties
13-10-2021 Alex Datema van Boerennatuur: 'Er is veel meer geld nodig voor duurzame landbouw: verdubbel het budget naar jaarlijks 1,5 miljard euro' 5 reacties
11-10-2021 ACM: consumenten nog niet bereid te betalen voor duurzaam eten 0 reacties
09-10-2021 Heeft de boer nog toekomst? ‘Natuurlijk.’, zeggen jonge boeren in opleiding 8 reacties
06-10-2021 Kritiek op Carola Schouten, die onderhandelt én minister is: ‘Minister is geen parttime baan’ 35 reacties
02-10-2021 Ambtenaren lopen mee op de boerderij om kloof tussen Den Haag en boeren te verkleinen: 'Er is meer onderling begrip nodig' 2 reacties
28-09-2021 Hoe maak je de landbouw toekomstbestendig? Gemeente De Wolden trekt drie ton uit voor onderzoek en gaat met agrariërs in gesprek 0 reacties
28-09-2021 “Er is nog winst te behalen op het gebied van waterkwaliteit” 0 reacties
22-09-2021 Zonder stikstofplan steunt GroenLinks landbouwbegroting niet 0 reacties
22-09-2021 Zuidwest-Drenthe als proeftuin voor gezonde toekomst voor de landbouw. 'De bodem is de basis' 0 reacties
21-09-2021 Landbouwministerie: grote omslag nodig in sector 0 reacties
19-09-2021 Henk Bleker nieuw boegbeeld voor melkveehouders. 'In plaats van overleggen zetten boeren de hakken in het zand. En terecht.' 2 reacties
17-09-2021 Hoogste rechter vindt opnieuw dat overheid meer documenten vrij moet geven, nu over Fipronil-schandaal 0 reacties
16-09-2021 Twee miljoen voor de Friese landbouw, maar voor welke doelen eigenlijk precies? 0 reacties
15-09-2021 Vergunning per direct kwijt bij te veel stikstofuitstoot? ‘Onze rechten worden aangetast ’ 0 reacties
13-09-2021 Minister: vissen tussen windmolens kun je ook buiten windparken testen 0 reacties
08-09-2021 Alleen een sturende overheid met een langetermijnvisie kan zorgen voor een gezonde duurzame landbouw 0 reacties
07-09-2021 Franse wijnboeren stevenen af op beroerde jaarproductie 0 reacties
06-09-2021 Hoe onteigenen van boeren een reële optie is geworden in de stikstof-strijd 1 reactie
02-09-2021 Stuk VVD en D66: meer regie vanuit Rijk, niets over landbouw 0 reacties
01-09-2021 Boeren in negen gemeenten mogen nog twee weken drijfmest uitrijden over hun grasland 4 reacties
30-08-2021 Klimaat verandert, kans voor zilte landbouw 0 reacties
29-08-2021 Boerenvoorman Wim Bens: ‘Mensen weten niet meer wat er gebeurt op het platteland’ 0 reacties
29-08-2021 Zeldzame massastranding bruinvissen op Wadden, en het worden er nog meer 0 reacties
18-08-2021 1900 hectare landbouw Australië wordt 'handsfree' gemaakt 0 reacties
16-08-2021 Een windpark hier, natuurcompensatie daar: volgens de vissers blijft er voor 'de oudste gebruikers van de zee' amper ruimte over 0 reacties
11-08-2021 Boer Jan gunt zijn kippen een Beter Leven, maar de regels staan in de weg 0 reacties
09-08-2021 Cocktail van pesticiden jaagt sterfte van bijen op 0 reacties
08-08-2021 Landbouweconoom Dick Strijker (RUG) neemt stelling op talkshow in Eelde over toekomst landbouw. 'Melkveestapel moet niet kleiner' 5 reacties
04-08-2021 Minister zet mes in nieuwe dierenwet: huisdieren vallen niet onder nieuwe regels 9 reacties
29-07-2021 Boeren positief over Werelderfgoedstatus Koloniën van Weldadigheid 0 reacties
29-07-2021 Boeren vertellen burgers ‘het echte verhaal’: ‘We willen best meer doen voor milieu, maar daar moet vergoeding tegenover staan’ 0 reacties
21-07-2021 Anderhalf jaar verder Plan Landbouw Collectief blijkt enig werkbaar alternatief stikstofreductie 1 reactie
20-07-2021 Herhaalde oproep: FDF zoekt personen, grondbezitters of bedrijven die direct grenzen aan N2000 gebieden 21 reacties
14-07-2021 Gelderland wil apart stikstofplan voor kwetsbare Veluwe: ‘Van Delfzijl tot Chemelot, alles heeft hier impact’ 15 reacties
11-07-2021 Patrick verbouwt piepkleine groenten voor de horeca en particulieren: ‘Een sixpackje microgroenten’ 0 reacties
07-07-2021 Boeren wijzen bestuurders op stikstofuitstoot andere sectoren 0 reacties
06-07-2021 Ook het CDA is om: inkrimping van de veestapel ‘onvermijdelijk’ 0 reacties
06-07-2021 Jonge agrariërs twijfelen over hun toekomst als advies wordt opgevolgd om te saneren: ‘Wij willen nog zeker 20 jaar boeren’ 2 reacties
06-07-2021 Boeren starten trekkers voor 'bikkelharde actie' op woensdag: 'Oog om oog' 0 reacties
05-07-2021 Boeren beschouwen nieuw stikstofrapport als waarschuwing voor kabinet 0 reacties
05-07-2021 Planbureau: Landbouw onmogelijk in sommige provincies bij strengere stikstofregels 1 reactie
30-06-2021 ‘Nederland misleidde Brussel om zoveel mogelijk pulsvisvergunningen binnen te halen’ 0 reacties
28-06-2021 Waarom gaat het in slachthuizen steeds weer mis? Maatregelen vaak onhaalbaar 0 reacties
23-06-2021 Australië mag muizenplaag niet te lijf met krachtig rattengif 0 reacties
23-06-2021 Subsidie voor duurzame landbouw Utrecht 0 reacties
22-06-2021 Friese boeren leveren door bezemactie ruim vijfduizend kilo bestrijdingsmiddelen in: 'Het is een uitkomst' 0 reacties
22-06-2021 Natuurbeweging 'erg teleurgesteld' over vastlopen reddingsplan grutto 0 reacties
22-06-2021 Weinig zicht op onttrekking grondwater door landbouw 0 reacties
21-06-2021 Webinar over rechtstreekse verkoop vanaf het boerenbedrijf 0 reacties
13-06-2021 Gaat biomassa voor energie nu in de ban? Kunnen we wel zonder? 0 reacties
08-06-2021 Drenthe wordt experimenteel gebied om landbouwsector verder te verduurzamen 0 reacties
31-05-2021 Ook vóór de landbouw liepen conflicten uit op geweld 0 reacties
28-05-2021 Het klimaatdebat zet de Europese landbouw vol in de schijnwerpers 0 reacties
26-05-2021 Datacenter met akker op dak? 0 reacties
21-05-2021 De landbouw verandert continu, maar de innovatieve voerbakken uit Nijnsel zijn een blijvertje 0 reacties
20-05-2021 Greenpeace daagt overheid voor de rechter om stikstofbeleid 4 reacties
19-05-2021 18-41% stikstofreductie gevraagd van landbouw Noord-Holland 0 reacties
19-05-2021 "Verbetering inkomens land- en tuinbouwers essentieel voor verduurzaming voedselproductie" 0 reacties
17-05-2021 Caroline van der Plas (BBB): maak Aalt Dijkhuizen nieuwe minister van LNV 12 reacties
23-04-2021 Schouten: gebruik Nederlandse landbouw voor invloed op China 0 reacties
23-04-2021 Stikstofcrisis in de landbouw is hoofdpijnpunt in de formatie: 'Maar als ze het goed aanpakken kan het zelfs geld opleveren' 7 reacties
15-04-2021 Ministerie van Landbouw teleurgesteld door uitspraak pulsvisserij 0 reacties
11-04-2021 ‘Van Franse wijngaarden is 80 procent getroffen door vorst’ 2 reacties
06-04-2021 FDF-brief aan alle provincies aangaande randvoorwaarden gezonde natuur 0 reacties
06-04-2021 "25 procent biologisch voedsel in Nederland niet realistisch" 0 reacties
31-03-2021 Boeren en bankiers doen oproep aan nieuwe kabinet: stimuleer duurzame landbouw 0 reacties
31-03-2021 Provincie stelt debat over mestverwerkers een half jaar uit 0 reacties
30-03-2021 Bouw nieuwe stallen verboden: provincies en rijk samen naar de rechter 22 reacties
26-03-2021 "Hoe groter het totale areaal biologische landbouw, hoe makkelijker het dilemma op te lossen valt" 0 reacties
25-03-2021 Provincie Groningen: 'Goede marktkansen voor boeren die omschakelen naar biologisch' 0 reacties
24-03-2021 Onderzoeksraad: stalbranden hebben geen enkele prioriteit bij veehouders én ministerie 2 reacties
18-03-2021 LTO Noord vreest voor de landbouw na verkiezingswinst D66 4 reacties
16-03-2021 Minister Schouten boos over lekken rapport einde kalvermesterij 23 reacties
15-03-2021 Boerenorganisaties: rapport kalverhouderij buiten alle realiteitszin 0 reacties
14-03-2021 Stelling van de dag: Overstap Henk Bleker van CDA naar Forum voor Democratie is begrijpelijk 3 reacties
13-03-2021 Landbouwminister Carola Schouten : 'Landbouw is meer dan economie' 4 reacties
05-03-2021 Geef boeren meer verantwoordelijkheid 0 reacties
28-02-2021 De 'blockchainkippenboerderij': techreuzen storten zich op platteland China 0 reacties
26-02-2021 Corona duwt Vlaamse visvangst naar dieptepunt 0 reacties
22-02-2021 Dierenorganisaties: 'Overheid moet stoppen met gebruik woord ‘ruimen’ en het preventief vergassen van kippen' 0 reacties
21-02-2021 Van seks tot landbouw: voor elk onderwerp een kieswijzer 0 reacties
20-02-2021 Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Sint-Oedenrode, drie bedrijven worden geruimd 0 reacties
11-02-2021 Landbouwgrond langs de Waddenkust binnen dertig jaar zoveel mogelijk natuurinclusief 0 reacties
05-02-2021 Tuinbranche toont ambitie gewasbescherming 0 reacties
27-01-2021 Boeren bang voor procedures na uitspraak 7 reacties
27-01-2021 Veel lagere pacht voor deze twee natuurvriendelijke Friese boeren 20 reacties
26-01-2021 Nederlanders iets minder positief over terugkeer wolf 0 reacties
21-01-2021 Vorig jaar opnieuw minder boeren overgestapt op biologische landbouw 0 reacties
20-01-2021 Biologische landbouw in het onderwijs 0 reacties
16-01-2021 Oudere ooievaars overwinteren steeds vaker in Nederland 0 reacties
13-01-2021 Aantal landbouwbedrijven in twintig jaar bijna gehalveerd 42 reacties

Landbouw video's