Landbouw

Foto's van landbouw

Landbouw nieuws

NVWA schaalt werkzaamheden af vanwege coronacrisis

26-03-2020 - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft scenario’s voorbereid voor het afschalen van werkzaamheden ten gevolge van verminderde beschikbaarheid van personeel in verband met corona. Aan deze scenario’s wordt momenteel uitvoering gegeven, ook voor de situatie van slachthuizen. Zo wordt op de slachthuizen de NVWA-inzet met name op de keuringswerkzaamheden gericht en vindt er minder tactisch toezichtswerk plaats. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren.

Nieuwsgrazer

Sierteeltketen doet dringend beroep op Schouten voor instellen van een noodfonds

26-03-2020 - Om de sierteeltketen te behouden voor Nederland, is snel een noodfonds nodig. Die oproep doen organisaties uit de sierteeltketen in een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De schade beloopt dit jaar 2,2 miljard euro, in het gunstigste scenario. Snelheid is geboden. De eerste bedrijfssluitingen zijn al een feit. Het Noodpakket dat het kabinet vorige week instelde is bij lange na niet genoeg om de 7.000 mkb- en familiebedrijven in de sierteeltketen door de coronacrisis te loodsen.

Nieuwsgrazer

Crevits pleit voor EU-steun voor landbouw en visserij

25-03-2020 - Het is van cruciaal belang dat de grenzen tussen de Europese lidstaten openblijven voor landbouw- en voedingsproducten. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits woensdag beklemtoond tijdens een vergadering over de coronacrisis met haar collega’s van de Europese Unie. “Wij hebben duidelijke vragen geformuleerd over het openhouden van de grenzen tussen de Europese lidstaten, een financiële vergoeding voor producten die niet tijdig worden verkocht, opgehaald of verwerkt en steun voor de visserij”, aldus Crevits.

Nieuwsgrazer

Nog meer Landbouw nieuws

Datum Onderwerp Reacties
25-03-2020 Landbouw werft studenten, schoonmakers en horecapersoneel 0 reacties
24-03-2020 Gemeente Hollands Kroon trekt gebiedsplan Wieringermeer voorlopig in 0 reacties
24-03-2020 Wat gaat de Canadese varkensmarkt doen? 0 reacties
24-03-2020 Russische grens niet open voor gesanctioneerde landbouw- en voedingsproducten 0 reacties
24-03-2020 Schouten: situatie landbouw zorgelijk, Europese steun gewenst 1 reactie
24-03-2020 Drenthe: € 9 miljoen voor landbouwverduurzaming 0 reacties
23-03-2020 Ophokplicht voor pluimvee blijft voorlopig van kracht 0 reacties
22-03-2020 Minister Schouten: "Koop extra bloemen en ding niet af bij groenteboer" 20 reacties
20-03-2020 NMV uit zorgen over uitblijven van derogatie 7 reacties
20-03-2020 Aardappelketen overlegt met ministerie over voorraad fritesaardappelen 0 reacties
20-03-2020 Crevits heeft pakket maatregelen voor landbouw klaar 0 reacties
20-03-2020 Forse krimp verwacht voor landbouw, bouw, horeca en vervoerssector 22 reacties
20-03-2020 Corona: Ministerie van Landbouw geeft een update per exportland 0 reacties
16-03-2020 LTO: 'Verschillende noodmaatregelen voor de land- en tuinbouw nodig' 0 reacties
13-03-2020 Oproep minister: ‘Er is voedsel genoeg. Laat wat over in de schappen voor anderen’ 0 reacties
13-03-2020 Schouten maakt zich sterk om cosmetische eisen aan groenten en fruit te laten vallen 0 reacties
12-03-2020 Schouten maakt zich sterk om cosmetische eisen aan groenten en fruit te laten vallen 0 reacties
12-03-2020 Schouten heeft nog geen zicht op omvang van de te legaliseren PAS-meldingen 0 reacties
10-03-2020 Schouten ziet pleidooi voor natuurinclusieve landbouw als steun voor haar kringloopvisie 1 reactie
09-03-2020 Corona treft Italiaanse landbouw keihard 0 reacties
09-03-2020 Waarom kan vertical farming niet bio zijn? 0 reacties
09-03-2020 Spaanse productie van varkensvlees blijft stijgen 0 reacties
08-03-2020 ‘Meer ruimte voor verjagen en bejagen brandgans’ 0 reacties
06-03-2020 Schouten: Ook Brabants bestuur met FvD gebonden aan stikstofuitspraak 0 reacties
05-03-2020 Investeringen voor onderzoek naar plantaardige eiwitten 0 reacties
04-03-2020 Innovatie in land- en tuinbouw krijgt 5,5 miljoen euro 0 reacties
03-03-2020 Provincie Groningen investeert 43.000 euro in innovatieve landbouw op proefboerderijen 0 reacties
02-03-2020 Stichting Mesdag Zuivelfonds maakt herberekening van bijdrage landbouw aan stikstofemissie 0 reacties
02-03-2020 Nieuw record in Nederlands handelsoverschot in landbouw- en voedingsproducten met België 0 reacties
02-03-2020 CBb is terughoudend met erkennen van 'individuele en buitensporige last' bij fosfaatrechtenzaken 0 reacties
02-03-2020 Cijfers Mesdagfonds over stikstof kloppen niet door fout in rekenmodel 0 reacties
02-03-2020 Fries-Hollands vee verkozen tot zeldzaam ras van 2020 0 reacties
25-02-2020 Boer heeft geld nodig voor opschaling natuurinclusief 0 reacties
25-02-2020 PBL: 'Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling natuurinclusieve landbouw' 0 reacties
25-02-2020 Boeren willen meer geld en steun voor ‘groene’ landbouw 0 reacties
24-02-2020 Meer ontwikkelkracht voor de multifunctionele landbouw mogelijk 0 reacties
21-02-2020 LTO: 'Geen samenhang tussen natuurplannen en landbouwmaatregelen van het kabinet' 0 reacties
21-02-2020 LTO vindt dat overheid moet Mesdag-onderzoek serieus moet nemen 0 reacties
21-02-2020 Boeren investeren steeds minder in stallen 0 reacties
20-02-2020 Mesdagfonds: veel minder stikstofdepositie landbouw 0 reacties
20-02-2020 LTO: minister neem nieuw stikstofonderzoek serieus 0 reacties
20-02-2020 Boeren: landbouw niet grootste veroorzaker stikstofneerslag 0 reacties
20-02-2020 ’Niet landbouw, maar verkeer grootste bron stikstof’ 0 reacties
20-02-2020 Kijk terug: De presentatie van de stikstofcijfers van het Mesdag Zuivelfonds 0 reacties
19-02-2020 Met boer John Eijkelenboom ‘optoeren’ naar Den Haag 0 reacties
19-02-2020 Geen excuses voor Farmers Defence Force, boeren trekken op naar het ministerie 0 reacties
19-02-2020 Video: FDF: ‘Er moet iets gebeuren, anders stappen we weer op de trekker’ 0 reacties
19-02-2020 Politie stopt boeren die op weg zijn naar ministerie Landbouw 0 reacties
19-02-2020 Minister: stikstof-ecologen hebben mogelijk druk ervaren 3 reacties
18-02-2020 Schouten en Rutte komen niet naar demonstratie Farmers Defence Force 0 reacties
17-02-2020 Landbouwers plannen protest tegen EU-meerjarenbegroting 0 reacties
17-02-2020 GroenLinks vraagt inzicht in extra geld voor landbouw 0 reacties
17-02-2020 Landbouw Collectief: ‘Neem resultaat Mesdagonderzoek mee bij Kamerdebat stikstof donderdag’ 0 reacties
17-02-2020 Landbouw Collectief: twijfels bij nut opkoop 10 reacties
17-02-2020 Landbouw Collectief maant Tweede Kamer tot actie 16 reacties
15-02-2020 'Garnalenvissers beboeten voor te veel uren vissen? Hoe wordt dat gemeten dan? 0 reacties
13-02-2020 Biologisch groeit wereldwijd 0 reacties
12-02-2020 Ophokplicht pluimveebedrijven komt rijkelijk laat vindt LTO 0 reacties
12-02-2020 Werken aan een circulaire glastuinbouw en bloembollenteelt... 0 reacties
11-02-2020 "Minister heeft onverantwoord groot risico genomen door zo lang te wachten met ophokplicht" 0 reacties
11-02-2020 'Iedereen moet bewegen om van landschapsinclusieve landbouw een verdienmodel te maken' 0 reacties
11-02-2020 Boeren gaan weer daten 0 reacties
11-02-2020 "Nederlandse tuinder en boer verdienen een gelijk speelveld" 0 reacties
11-02-2020 Mestcertificering mogelijk in november van start 0 reacties
10-02-2020 "Denk goed na voor je biologische landbouw ophemelt" 0 reacties
09-02-2020 Voortgang stikstofproblematiek: landbouw en gebiedsgerichte aanpak 0 reacties
06-02-2020 Schouten: 'betaalbaar beter boeren' biedt geen duurzaam perspectief voor de veehouderij 0 reacties
06-02-2020 Farmers Defence Force biedt excuses aan, maar minister Schouten wil ze zwart op wit 0 reacties
06-02-2020 Landbouw brengt veel minder stikstof in de lucht dan in 1990 0 reacties
06-02-2020 Kabinet gaat in principe weer om tafel met boeren na excuses Farmers Defence Force 0 reacties
05-02-2020 Boeren woest over 'achterbakse plannen' van kabinet om boeren uit te kopen 1 reactie
05-02-2020 Minister Schouten over brief FDF: Ik bepaal zelf met wie ik praat 50 reacties
05-02-2020 Rutte en Schouten breken overleg met boeren af om ‘Judas’-uitspraak, nieuwe acties op komst 4 reacties
05-02-2020 De rommelige aanloop naar het gesprek over de stikstofaanpak: dit gebeurde er tot nu toe 2 reacties
04-02-2020 Glyfosaatverbod in pachtcontract onwettelijk 0 reacties
04-02-2020 Half miljard voor uitkoop en verduurzaming boerenbedrijven 13 reacties
03-02-2020 ‘Agrarische revolutie in Engeland na Brexit’ 9 reacties
03-02-2020 Oproep voor meer aandacht voor risico's mestputten 0 reacties
03-02-2020 Onenigheid binnen Landbouw Collectief 0 reacties
03-02-2020 Landbouw Collectief: 'Spanning in stikstofdossier loopt op' 0 reacties
31-01-2020 Boerenactie op 5 februari in Den Haag afgeblazen 0 reacties
31-01-2020 Minister wil snelheid slacht omlaag, 'buikpijn van beelden slachthuis' 0 reacties
31-01-2020 Dierenorganisaties willen verbod op vergassen hanenkuikens 0 reacties
31-01-2020 Minister Schouten: productiesnelheid slachthuizen moet omlaag 1 reactie
30-01-2020 Frankrijk komt met verbod op doden van eendagshaantjes 0 reacties
30-01-2020 Zestig procent van varkensboeren die willen saneren is Brabants 0 reacties
29-01-2020 Landbouw Collectief praat op 5 februari verder met kabinet en provincies 0 reacties
29-01-2020 'Ook zonder landbouw en industrie blijft stikstofneerslag in veel Natura 2000-gebieden te hoog' 0 reacties
29-01-2020 Jetten wil meer actie van kabinet in stikstofdossier 18 reacties
29-01-2020 Britse wet in de maak om uit EU-visserijbeleid te stappen 0 reacties
29-01-2020 Brede boerencoalitie roept op: geen vrijhandelsverdrag 0 reacties
29-01-2020 'Veldleeuwerik moet terug in boerenlandschap rond Norg' 0 reacties
28-01-2020 NVWA past wijze van bestrijding van salmonella in bepaalde pluimveebedrijven aan 0 reacties
28-01-2020 Amerikaanse landbouwminister bezoekt Nederlandse kassen: ‘Jullie zijn goed bezig’ 0 reacties
27-01-2020 Boeren en tuinders gezocht voor denktank 'LNV Community' 0 reacties
24-01-2020 NMV: 'Stikstofmaatregelen zijn totaal niet onderbouwd' 0 reacties
24-01-2020 Varkensproductie kan niet opboksen tegen vleestekort 0 reacties

Landbouw video's