Landbouw

Foto's van landbouw

Landbouw nieuws

Actiefront kampte met ruzies, jaloezie en frustraties: hoe het verbond van boeren in elkaar stortte

11-07-2020 - Al dagen voeren boeren kriskras door het hele land wilde acties. Achter de schermen is de eensgezindheid echter ver te zoeken. Het Landbouw Collectief, een samenwerking tussen dertien boerenorganisaties, is gesneuveld door eigenbelang, botsende ego’s, wantrouwen en ruzies over geld. Een reconstructie.

Nieuwsgrazer

Boeren over protestacties: 'De puzzel past niet meer in Nederland'

11-07-2020 - Veel agrariërs in Nederland steunen de recente boerenprotesten, blijkt uit een rondgang van de NOS en vakblad Nieuwe Oogst. Bijna 3250 veehouders, akkerbouwers en tuinders vulden een enquête in over de demonstraties.
De afgelopen dagen waren er onder meer acties bij distributiecentra en provinciehuizen. Boeren demonstreerden daar tegen de invoering van een tijdelijke veevoermaatregel en voor eerlijke prijzen voor hun producten.
We vroegen enkele boeren die de vragenlijst invulden waarom ze de acties wel of niet steunen.
Jan Voncken (64), akkerbouwer in Limburg
"Ik steun de acties, al ben ik het niet helemaal eens met hoe ze verlopen. Het liefst zou ik zien dat de boeren niet demonstreren. Maar het vertrouwen is weg - dan krijg je zulke uitspattingen. Het probleem is dat je in een patstelling terechtkomt. Er zijn maar een paar mensen die met de overheid aan tafel zitten. We kunnen niet voldoende meepraten, maar het gaat wel over ons. En dan neemt de verdeeldheid onder de boeren ook nog eens toe."
"Alles in de landbouw is van A tot Z bekend: van bijna elk landbouwbedrijf kun je uitrekenen wat de stikstofuitstoot is. Dat maakt het een van de weinige sectoren die je concreet op uitstoot kunt aanpakken. Maar hoeveel regels komen er nog? Gaan ze morgen bepalen wanneer ik als akkerbouwer mijn aardappelen of bieten moet bespuiten? Op die toer moeten we niet gaan. De overheid moet vertrouwen op het vakmanschap van de boer."
Evalien Smink (52), melkveehouder in Utrecht
"Ik ben bij bijna alle demonstraties geweest. Dat doe ik omdat ik het belangrijk vind dat onze stem gehoord wordt. Keer op keer wordt er in Den Haag niet geluisterd. Plannen lijken vast te liggen en worden doorgedrukt. Het Landbouw Collectief heeft diverse plannen aangedragen, maar die zijn van tafel geveegd."
"Wat er de laatste dagen speelt, de regelgeving over het voeren van dieren, raakt me diep in het hart. Ik ben er woest over en vele collega's met mij. Het stikstofprobleem is vooral een papieren probleem dat middels koeien voeren schijnbaar opgelost moet worden."
"In het algemeen is het salaris van boeren in dertig jaar tijd niet omhooggegaan, terwijl de lasten wel hoger worden. Waar je voorheen met vijftig koeien de aflossing en rente bij de bank kon betalen, heb je daar nu honderd koeien voor nodig. Je staat als boer met je rug tegen de muur. Ik vind het heel belangrijk dat het publiek dat begrijpt."
"De acties die we voeren met het groepje boeren uit de buurt verlopen doorgaans netjes. We hebben regels afgesproken met elkaar - we gaan mensen bijvoorbeeld niet voor rotte vis uitmaken. We willen positief blijven en creatief actievoeren. De kracht zit uiteindelijk in de herhaling. Bovendien moeten we met elkaar vooruit. Er is altijd zuur, dat hebben wij boeren geslikt, en nu is Den Haag eens aan de beurt."
Joris Buijs (44), melkveehouder in Noord-Brabant
"Ik ben geen voorstander van de acties. We moeten als sector de publieke steun niet verliezen. Een hoop mensen weten niet precies waarom de boeren aan het protesteren zijn. Dat is niet goed. Tegelijkertijd snap ik waarom boeren bereid zijn tot actievoeren. Dat er regels komen is oké, maar het moet voor iedereen werkbaar zijn."
"Zelf ben ik veel bezig met emissies: ik doe mee aan het project Koeien en Kansen. In dat samenwerkingsverband kijken we wat er beter kan in de melkveehouderij op het gebied van uitstoot. Als je daarin als agrarisch bedrijf voorop loopt, weet je wat er speelt en wat de knelpunten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er iets moet veranderen. De vraag is alleen: hoe?"
"Het is lastig dat veel regelgeving naar voren wordt gehaald. Maar als we nu niets doen worden de regels op termijn nog strenger. Bovendien had de overheid en de sector lang geleden al moeten nadenken over bijvoorbeeld het mestbeleid. Nu hebben we 25 jaar lang kunnen doorgroeien en past de puzzel niet meer in Nederland."
Joost Zwinkels (30), glastuinbouwer in Zuid-Holland
"Ik zie dat de maatschappelijke druk op landbouwers en tuinbouwers aan het toenemen is. We worden weggezet als grote energieverbruikers. Dat vind ik niet terecht, wij landbouwers zijn innovatieve ondernemers. De marges zijn krap, dan word je vanzelf creatief om nog een boterham te kunnen verdienen."
"De afgelopen twintig jaar hebben we op ons bedrijf, waar we met name trostomaten verbouwen, enorme slagen gemaakt. Zo zitten we met buren in een aardwarmtecluster waar 60 tot 70 procent van onze behoefte mee gedekt is; onze CO2-uitstoot is enorm gedaald. Wij hebben die stap gezet omdat we daar vertrouwen in hadden, ondernemen in deze sector doe je veelal op gevoel. De laatste jaren groeit de druk vanuit de politiek. Ze dreigen met een CO2-heffing of willen beslissen wat de koeien wel of niet te eten krijgen. Ik vrees dat het ten koste gaat van de kwaliteit die we leveren."
"Het is ook makkelijk om het probleem weer bij de producent neer te leggen. Het emmertje van de boeren is een beetje vol. Ik keur niet alles goed wat de demonstranten doen, soms gaat het te ver, maar van mij mogen ze best een flink tegengeluid laten horen. Er is te weinig toekomstperspectief."

Nieuwsgrazer

Hoe het front van boeren in elkaar stortte door jaloezie en frustraties: ‘Het waren dertien kikkers in een kruiwagen’

11-07-2020 - Al dagen voeren boeren kriskras door het hele land wilde acties. Achter de schermen is de eensgezindheid echter ver te zoeken. Het Landbouw Collectief, een samenwerking tussen dertien boerenorganisaties, is gesneuveld door eigenbelang, botsende ego’s, wantrouwen en ruzies over geld. Een reconstructie.

Nieuwsgrazer

Nog meer Landbouw nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-07-2020 Koe is geen machine 0 reacties
10-07-2020 Schouten: geen ruiming nertsenfokkerijen in zuidoosten Brabant 0 reacties
10-07-2020 Windmolens en zonnepanelen in 'Duurzame Polder' tussen Den Bosch en Oss een stap dichterbij 0 reacties
10-07-2020 Twintig boeren onderweg naar politiebureau Tilburg om aangifte te doen tegen minister Schouten 0 reacties
10-07-2020 VRBZO wil alle nertsen in Zuidoost-Brabant ruimen 0 reacties
10-07-2020 Boeren voeren ook actie bij krantendrukkerij in Best 0 reacties
10-07-2020 Ook Schouten en Ollongren doen aangifte tegen boeren 25 reacties
09-07-2020 Column: Boerenprotest in plaats van wenkend perspectief 0 reacties
09-07-2020 Kamer: Ontoelaatbaar dat boeren minister Schouten het werken onmogelijk maken 17 reacties
08-07-2020 Minister Schouten zegt bezoek af om boeren 0 reacties
08-07-2020 Minister Schouten blaast werkbezoek Zeeland af: 'situatie niet veilig’, tientallen arrestaties in Drenthe 11 reacties
06-07-2020 Twintigste nertsenbedrijf met corona vastgesteld, 12.000 dieren geruimd 0 reacties
04-07-2020 Kans op kalfjesdrieling is één op acht miljoen dus Boerdonkse boer bijzonder blij 0 reacties
03-07-2020 Boeren op de trekker naar politiebureaus om aangifte te doen tegen minister Schouten 46 reacties
03-07-2020 Opnieuw coronabesmetting bij nertsen in Landhorst, zesde geval 0 reacties
02-07-2020 Farmers Defence Force kondigt nieuwe boerenactie aan: 'Gas erop' 0 reacties
02-07-2020 Vlaams voedselbeleid wordt gesmaakt door leden SALV 0 reacties
02-07-2020 Toxicoloog Henk Tennekes kondigt zijn levenseinde aan op Twitter: ‘Het gaat niet meer’ 0 reacties
01-07-2020 Diertransport bij extreme hitte? Dat mag vanaf morgen niet meer 0 reacties
30-06-2020 Hoe Nederland uitgroeide tot exportreus in de landbouw 1 reactie
29-06-2020 LTO plaatst kanttekeningen bij advies Gezondheidsraad 0 reacties
29-06-2020 Gezondheidsraad wil landbouwgif terugdringen en pleit voor meer onderzoek 0 reacties
29-06-2020 Gezondheidsraad wil landbouwgif terugdringen en pleit voor meer onderzoek 0 reacties
29-06-2020 Gezondheidsraad: beperk chemische bestrijding in landbouw uit voorzorg vanwege gezondheid 0 reacties
23-06-2020 Lesmaterialen over droogte 0 reacties
22-06-2020 Weer nertsen met corona gedood op twee Brabantse bedrijven 0 reacties
22-06-2020 Status quo voor Vlaamse 'patatten' dit jaar 0 reacties
22-06-2020 Schouten is blij: Nederlandse boeren mogen nog eens twee jaar extra mest uitrijden 23 reacties
18-06-2020 Melkveesector stuurt aan op nieuw voerspoor 1 reactie
18-06-2020 Mensen radicaliseren door demoniseren van landbouw door politieke partijen, waarschuwen de boeren 0 reacties
17-06-2020 Precisiebemesten kan en gebeurt overal 3 reacties
16-06-2020 Landbouwminister Schouten verzorgt virtuele opening Breeding Technology Centre Dümmen Orange 0 reacties
15-06-2020 Incubator moet landbouwproducten in buitenland promoten 0 reacties
11-06-2020 "Is landbouw nu plots niet meer essentieel?" 0 reacties
11-06-2020 Amerikaanse minister van Landbouw bezoekt indoor farm in Orlando 0 reacties
10-06-2020 407 varkensboeren die meeste stank veroorzaken krijgen geld om snel te stoppen 0 reacties
08-06-2020 Agrifacts: Geen landbouwgif in Drenthe, het zijn uitlaatgassen 0 reacties
08-06-2020 Remkes wenst opvolger Minas voor de landbouw 5 reacties
08-06-2020 ‘Vrijwillige uitkoop van boeren is niet voldoende als oplossing voor stikstofprobleem’ 3 reacties
08-06-2020 Overheid moet sturen op innovatie in de landbouw 0 reacties
06-06-2020 Onze landbouw in 2050: van halvering veestapel lijkt geen sprake 14 reacties
06-06-2020 Het is een wijs besluit om met corona besmette nertsenfokkerijen zo snel mogelijk te ontruimen 0 reacties
06-06-2020 Juridisch onderzoek extern salderen – update 28 reacties
05-06-2020 Rechter doet vrijdagavond uitspraak over ruimen nertsen 0 reacties
05-06-2020 Minister wil uitpuilende nertsenhouderijen zo snel mogelijk ruimen 0 reacties
05-06-2020 Minister wil zo snel mogelijk uitspraak over ruimen nertsen 0 reacties
04-06-2020 Komende dagen alleen maar wolken, wind en regen 0 reacties
04-06-2020 Landbouw Collectief strandt definitief 33 reacties
03-06-2020 Nertsenhouders van wie besmet bedrijf wordt geruimd, mogen niet opnieuw beginnen 0 reacties
03-06-2020 "Bedrijven, die CO2-uitstoot willen terugdringen, kunnen dat met algen op een rendabele manier doen" 0 reacties
03-06-2020 Drentse pluimveehouder zorgt voor koele kalkoenen 0 reacties
02-06-2020 35 miljoen euro voor siertelers en aardappelboeren 0 reacties
01-06-2020 Mogelijk corona op nertsenfarm Venray 0 reacties
29-05-2020 Verduurzaming landbouw in EU met 'Farm to fork'-strategie 0 reacties
28-05-2020 Minister Schouten: landelijk vervoersverbod voor nertsen 1 reactie
27-05-2020 De nertsenfokker wil zelf het liefst ruimen 0 reacties
27-05-2020 'Besmette nertsenfokkerij ruimen, honden en katten ophokken', gemeente luidt noodklok 0 reacties
22-05-2020 "Minister ondersteunt Europees biologisch keurmerk weinig" 0 reacties
21-05-2020 Column: De Nederlandse landbouw kan de lokale LTO-afdelingen niet missen 33 reacties
20-05-2020 Schouten: nertsenfokkers kunnen eerder stoppen 0 reacties
20-05-2020 Europarlementariër Schreijer-Pierik kritisch op plannen verduurzaming landbouw 1 reactie
20-05-2020 Kun je corona krijgen van je hond of kat? Antwoorden op veelgestelde vragen 0 reacties
20-05-2020 Mensen met huisdieren hoeven zich geen extra zorgen te maken na mogelijke besmetting nerts op mens 0 reacties
20-05-2020 Groen boeren 'levert een hoop geld op', Brussel komt vandaag met de plannen 1 reactie
20-05-2020 Schouten: nertsenfokkers kunnen eerder stoppen 0 reacties
18-05-2020 Hoe het boerenleven in Nederland veranderde 0 reacties
18-05-2020 Student meet Farmers, onderdeel van Greener Future for Young farmers 0 reacties
14-05-2020 Column: Het Landbouw Collectief 0 reacties
14-05-2020 Partijen Landbouw Collectief willen verder, denken na hoe dat moet gaan 0 reacties
14-05-2020 Boeren steunen Calon niet meer 0 reacties
13-05-2020 'Landbouw Collectief zeker niet opgeheven' 0 reacties
13-05-2020 Landbouw Collectief op zoek naar verbindende werkwijze 0 reacties
11-05-2020 Boerenbond vraagt verlening maatregelen seizoenarbeid 0 reacties
11-05-2020 Eva den Dunnen-Heijblom nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal bij ministerie van LNV 0 reacties
08-05-2020 Landbouw Collectief: 'Voermaatregel Schouten is onwerkbaar in de praktijk' 0 reacties
07-05-2020 Nevedi: 'Schouten vaart haar eigen voerkoers' 0 reacties
07-05-2020 De landbouw in de Nederlandse economie 13 reacties
07-05-2020 Oud-directeur ZLTO Elies Lemkes gaat natuur én landbouw beheren: ‘Altijd proberen te verbinden’ 0 reacties
07-05-2020 LTO-leden willen Landbouw Collectief voortzetten 5 reacties
06-05-2020 LTO: Landbouw Collectief bestaat de facto niet meer 14 reacties
06-05-2020 Oud-ZLTO-directeur wordt gedeputeerde van landbouw, geen cultuurgedeputeerde meer 0 reacties
05-05-2020 Dit jaar geen Dag van de Landbouw 0 reacties
04-05-2020 Landbouw Collectief bekijkt toekomst na stikstofbrief 5 reacties
01-05-2020 Column: Jarenlang bashen van landbouw betaalt zich uit 0 reacties
29-04-2020 Meer longontstekingen in de buurt van intensieve veeteelt 0 reacties
26-04-2020 Ministerie van Landbouw na ontdekking coronavirus bij nertsen: ‘Geen corona bij landbouwdieren’ 0 reacties
25-04-2020 Jonge boeren zien toekomst verdwijnen 0 reacties
24-04-2020 ING: 'Stikstofemissiereductie door krimp van landbouwsector kost Nederlandse economie het minst' 0 reacties
24-04-2020 Boeren én milieugroepen ontevreden met stikstofplannen kabinet 0 reacties
24-04-2020 Schouten: In 2030 moet stikstofprobleem voor de helft zijn opgelost 0 reacties
24-04-2020 GroenLinks pleit voor meer ambitie en duurzaam boeren in stikstofaanpak 0 reacties
24-04-2020 Onderzoekers: vooral landbouw en bouw overeind houden in coronatijd 2 reacties
24-04-2020 Invloed van culturele normen op landbouwtransitie 0 reacties
22-04-2020 "Crisis in landbouw zal langer aanslepen" 0 reacties
21-04-2020 Landbouw en natuur in Oost- en Zuid-Nederland zuchten onder de droogte 0 reacties
21-04-2020 EU-hulp voor landbouw lijkt kwestie van tijd 0 reacties
21-04-2020 Flevoland koploper biologische landbouw 0 reacties

Landbouw video's