Bouw

Foto's van bouw

Bouw nieuws

Geitenhouder mag verder bouwen aan fundering van stallen

16-09-2019 - HURWENEN/KERKDRIEL Geitenhouder Alexander van der Schans gaat met de werkzaamheden aan de fundering van zijn stallen in Hurwenen niet over de schreef. De opstaande rand die voor de gemeente aanleiding was om de bouw stil te leggen, maakt deel uit van die fundering. Dat blijkt uit het advies van de bezwaarschriftencommissie aan het college van Maasdriel.

Nieuwsgrazer

LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

12-09-2019 - .LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw te vinden.

“Boeren en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder boeren geen voedsel en geen groen platteland. We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

LTO Nederland adviseert voor de korte termijn drie oplossingsrichtingen om Nederland van het stikstofslot te verlossen zodat de bouw van nieuwe huizen doorgaat, de auto niet vaststaat in de garage en boeren en tuinders hun bijdrage aan onze voedselvoorziening, economie én natuur blijven leveren:

inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij;maatwerk per gebied om kwetsbare natuur te beschermen;een realistische en veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot.

Reductie door innovatie
De landbouw heeft de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65% teruggebracht , een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is. Tegelijkertijd kunnen en willen we meer doen. Door het stikstofslot kunnen boeren en tuinders nu niet investeren in bijvoorbeeld voer waarmee minder stikstof wordt uitgestoten, nieuwe stallen, slimme mestverwerking en andere technologische innovaties waar Nederland wereldwijd om bekend staat. Dat is funest - agrarisch ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen zodat ze hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een beter milieu, klimaat en dierenwelzijn. Zo worden niet alleen stikstofemissies teruggebracht maar kunnen ook andere duurzaamheidsdoelen, zoals de reductie van CO2- en methaanuitstoot, sneller worden behaald.

Integraal maatwerk per gebied
Natura2000-gebieden met een lage kritische depositiewaarde (stikstoftolerantie) zijn als hagelslag over ons land verspreid. Generieke krimp biedt geen oplossing omdat er in elk gebied andere oorzaken en effecten stikstofdepositie zijn. LTO Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak met maatwerk per gebied. Daarmee kunnen goede resultaten worden behaald die in lijn zijn met de nationale prioriteiten van het omgevingsbeleid . Het gaat erom per gebied een juiste afwegingen te maken tussen natuur, woningbouw, infrastructuur en land- en tuinbouw.

Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies
LTO Nederland benadrukt dat het mogelijk moet zijn om hele kleine, voor de natuur verwaarloosbare stikstofemissies zonder papierwinkel toe te laten. De organisatie stelt daarom een realistische en veilige drempelwaarde voor van 1 mol per hectare per jaar. Dat is een voorzichtige en genuanceerde grens, die overigens hoger ligt in onze buurlanden.

“Het oer-Hollands landschapsbeeld is inmiddels vergunningsplichtig geworden. Een boer moet sinds de Raad van State-uitspraak formeel een vergunning aanvragen om zijn koeien in de wei te laten lopen. Dat is hetzelfde als wanneer de bakker een vergunning voor brood bakken moet aanvragen. Beweiden en bemesten horen bij de kringlooplandbouw. Het kan niet zo zijn dat de juridische impasse dat onmogelijk maakt,” aldus Marc Calon. “De aanleg van bijvoorbeeld ecologische oevers wordt nu stilgelegd omdat de graafmachines een paar dagen stikstof uitstoten. Een vergunningsstelsel voor zulke verwaarloosbare emissies is niet realistisch.”

Nederlandse poldernuchterheid
Op dit moment gaat de juridische status van een Natura2000 gebied boven alle andere maatschappelijke belangen – wonen, reizen, werken. Zelfs de kleinste hoeveelheid extra stikstof mag volgens de regels niet meer. Deze ongewenste werkelijkheid is een probleem voor de hele samenleving.

Op de langere termijn moet worden gekeken wat het aantal, de ligging en de natuurdoeltypen van Natura2000-gebieden betekent voor economische en andere maatschappelijke activiteiten waarbij ammoniak en andere stikstofverbindingen vrijkomen. Een kritische blik hierop betekent uitdrukkelijk niet dat LTO Nederland pleit voor minder natuur. Boeren en tuinders werken in en met de natuur, en zijn als beheerders van het platteland nauw betrokken bij natuuronderhoud en -herstel. LTO Nederland zal hier namens haar achterban het gesprek met het adviescollege Stikstofproblematiek, beleidsmakers, politici en de maatschappij over aan blijven gaan.

brouwer-de-koning

Aviko speelt met uitbreiding in op groeiende fritesmarkt

12-09-2019 - Aviko gaat in België investeren in de bouw van een volledig nieuw productiebedrijf voor diepgevroren frites en aardappelvlokken. Met deze investering speelt de producent in op de groeiende vraag naar diepgevroren aardappelproducten.

Nieuwsgrazer

Nog meer Bouw nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-09-2019 Stikstoflijst van 127 stilgelegde grote projecten; van snelweg, Afsluitdijk tot dijkbescherming 0 reacties
08-09-2019 D66: Stel woningbouw vrij van stikstofregels 23 reacties
06-09-2019 Hoe de veehouderij de bouw van woningen remt 32 reacties
05-09-2019 Verzoek kassenbouwer Alcomij om bouw woningen stil te leggen is afgewezen 0 reacties
26-08-2019 Nederland versteent: landbouwgrond wijkt voor bouw 0 reacties
26-08-2019 Woningbouwsector dupe van ontbreken RIVM-rapport in stikstofuitspraak 0 reacties
23-08-2019 Bouw van windmolens en jachthaven in Vlissingen op losse schroeven door milieuregels 0 reacties
22-08-2019 Insecten ingezet om agrarische reststromen te verwerken tot voedsel 0 reacties
16-08-2019 Bouw kalverstal familie Wisse vordert gestaag 0 reacties
16-08-2019 Giga Deens varkensbedrijf groeit met 17.000 plaatsen 0 reacties
14-08-2019 Buren verzetten zich flink tegen bouw overdekte uitloop 0 reacties
10-08-2019 Nieuwbouw vleeskuikenstallen niet meer mogelijk in Asten 0 reacties
07-08-2019 Weer nieuwe inschrijfronde suikerfabriek België 0 reacties
07-08-2019 Ministerie legt bouw tijdelijke boorinstallatie vlakbij Steenwijkerland stil 0 reacties
02-08-2019 Transportbedrijf Gromes-Plender mag doorgaan met bouw zes mestsilo's in Bant 0 reacties
01-08-2019 Een jaar na fatale brand start bouw twee nieuwe varkensstallen 0 reacties
01-08-2019 Varkenshouder uit Weerselo mag geen nieuwe vestiging bouwen 0 reacties
30-07-2019 Onderzoeksproject naar duurzame aardappelbewaring 0 reacties
22-07-2019 'Start bouw mestvergister in Wijster dit najaar van start’ 0 reacties
22-07-2019 Een Noordzee vol drijvende zonnepanelen? 0 reacties
22-07-2019 'Start bouw mestvergister in Wijster dit najaar van start’ 0 reacties
22-07-2019 De Bosrand bouwt vijfde tuincentrum 0 reacties
17-07-2019 Water voor landbouwers door bouw zwembad Wevelgem 0 reacties
11-07-2019 Na een kwart eeuw gaat het volgens de wethouder duurste grasveldje van Europa, weer naar de mensen 0 reacties
03-07-2019 Expertteam Woningbouw versnelt woningbouw 0 reacties
29-06-2019 Provincie: Brabant niet ‘op slot’ na PAS-uitspraak 0 reacties
28-06-2019 Water uit woestijnlucht tijdens Dubai EXPO 2020 0 reacties
26-06-2019 ​Leren over luchtwegen: derde module Eveal beschikbaar 0 reacties
26-06-2019 ​Leren over luchtwegen: derde module Eveal klaar 0 reacties
24-06-2019 'Rol overheid moet groter bij architectuur' 0 reacties
19-06-2019 Megastal Spoordonk opnieuw voor rechter: heeft stikstof-uitspraak gevolgen? 0 reacties
19-06-2019 Bouwer biomassacentrale Arnhem bedreigd door tegenstanders 0 reacties
13-06-2019 Verbod op pulsvissen in wet gegoten 1 reactie
12-06-2019 Melkveebedrijf in stappen energieneutraal 0 reacties
12-06-2019 Bouw zonnepark Lingewal van start 0 reacties
11-06-2019 Aardappelbedrijf Quik vreest miljoenenschade als het niet kan uitbreiden 0 reacties
07-06-2019 IKB doet aanpassingen rondom bouw en gebruik van de douche 0 reacties
04-06-2019 Circulaire bouw en infrastructuur in Zuid-Duitsland en de Verenigde Staten 0 reacties
31-05-2019 Protest tegen centrale voor biomassa in Arnhem zwelt aan 0 reacties
21-05-2019 Landbouwmechanisatiebedrijf brengt nieuwe meststrooier op de Nederlandse markt 0 reacties
14-05-2019 Ontknoping nadert voor Belgische bietenfabriek 0 reacties
13-05-2019 LTO: aanlandpunt windenergie op Maasvlakte 0 reacties
10-05-2019 Bouw korte keten Kuijpers Kip vordert 0 reacties
09-05-2019 'Jaag burgers niet op stang met bouw van windmolens op land' 0 reacties
30-04-2019 Fotoreportage: 'In Suriname moet je alle schakels in eigen hand hebben' 0 reacties
24-04-2019 Lisa werkte nooit met asbest, maar kreeg toch longvlieskanker: 'Waste overalls van mijn man' 0 reacties
20-04-2019 Bloemencorso bollenstreek 0 reacties
18-04-2019 Belgische bietenfabriek heeft financiën niet rond 0 reacties
13-04-2019 Groen licht voor bouw pluimveestal in Heino 0 reacties
11-04-2019 Mestfabriek Greenferm in september operationeel 0 reacties
11-04-2019 Mestfabriek Greenfirm in september operationeel 0 reacties
09-04-2019 Kempkensberg vier nachten afgesloten voor bodemonderzoek 0 reacties
08-04-2019 John Deere bouwmachines komen in Europa aan 1 reactie
08-04-2019 Amerikaanse bladgroententeler bouwt nieuw kassencomplex in New England 0 reacties
08-04-2019 Klasmann-Deilmann breidt uit 0 reacties
29-03-2019 Bouw FloriWorld experience center daadwerkelijk opgestart 0 reacties
28-03-2019 Bijeenkomst bouw spoortunnel Tallinn - Helsinki 0 reacties
27-03-2019 Informatiebijeenkomst Bouw spoortunnel tussen Tallinn en Helsinki 0 reacties
22-03-2019 Nederland ziet tweede windpark op zee zonder subsidie tegemoet 0 reacties
21-03-2019 Rechter legt bouw Houbensteyns Nieuw Gemengd Bedrijf niet stil 0 reacties
18-03-2019 RVO.nl kennissessies op Building Holland 0 reacties
18-03-2019 Vergeer Holland bouwt nieuw dc 0 reacties
16-03-2019 CO2-belasting: deze landen gingen Nederland voor 0 reacties
13-03-2019 Consortium Shell en Van Oord aast op bouw twee windparken 0 reacties
12-03-2019 FrieslandCampina overweegt bouw nieuwe fabriek voor vlogmelk 0 reacties
07-03-2019 75.000ste CVT transmissie bij New Holland Antwerpen 0 reacties
03-03-2019 Voorjaarsshow bij Lankhorst in Emsbüren, Duitsland, bij het Harvest Park 0 reacties
02-03-2019 Overijssel stemt in met inpassingsplan mestverwaardingsinstallatie Twence 0 reacties
27-02-2019 Vleeskuikenhouder in Hijken mag na vijf jaar eindelijk bouwen 0 reacties
26-02-2019 Viewer geeft zicht op mogelijke knelpunten bij bouw windmolens 0 reacties
26-02-2019 Eerste schop in de grond bij Business Centre Treeport 0 reacties
26-02-2019 Viewer geeft zich op mogelijke knelpunten bij bouw windmolens 0 reacties
21-02-2019 Komst nieuwe Belgische suikerfabriek onzeker 0 reacties
20-02-2019 Brabantse Voedsel 1000 hoopt chocolade te maken van samen over eten praten 0 reacties
11-02-2019 Eerste planten verlaten DaglichtKas van Ter Laak 0 reacties
07-02-2019 Koudijs start bouw voerfabriek in Ghana 0 reacties
07-02-2019 Stalbranden, dieren- en mensenleed en verlies voorkomen 0 reacties
30-01-2019 Nieuwbouw ligboxenstallen fors in prijs gestegen 7 reacties
30-01-2019 Asten wil geen nieuwe vleeskuikenstallen meer 0 reacties
29-01-2019 Bouw mee aan een innovatief Noordwest-Europa 0 reacties
28-01-2019 Denemarken wil AVP buiten de poort houden 0 reacties
25-01-2019 Bouw grootste biogasinstallatie kan beginnen 0 reacties
21-01-2019 Limburgse mestverwerker krijgt felbegeerde subsidie 0 reacties
19-01-2019 Geitenstop? Er waren er nog nooit zoveel. 0 reacties
17-01-2019 Noordzeevissers eisen nieuwe schepen die kunnen varen tussen windmolens op zee 0 reacties
12-01-2019 Bangladesh krijgt trainingscentrum zilte landbouw 0 reacties
11-01-2019 Nieuw bij De Factorij: Factorij driepunt gewichten 0 reacties
04-01-2019 Kleine kans op grote zonneparken in agrarisch gebied 0 reacties
27-12-2018 De Knorhof houdt geen informatiebijeenkomsten meer 0 reacties
18-12-2018 De Heus bouwt onderzoekscentrum varkensvoeding 0 reacties
17-12-2018 Bouw onderzoekscentrum varkensvoeding gestart 0 reacties
14-12-2018 Kabinet gaat nu ook uit van minder economische groei 0 reacties
14-12-2018 Rabobank: economische groei vertraagt door krapte arbeidsmarkt 0 reacties
13-12-2018 Boer Joost dreigt failliet te gaan door fosfaatstelsel: 'Op 1 januari ben ik crimineel' 72 reacties
11-12-2018 Aanleg wateraansluitingen in Noordoost Mozambique met DRIVE 0 reacties
10-12-2018 Noord-Nederlandse Landbouwbeurs volgeboekt 0 reacties
30-11-2018 Gedeputeerde Spierings: ‘Familiestal heeft de toekomst’ 0 reacties

Bouw video's