Boeren

Foto's van boeren

Boeren nieuws

Kabinet: snel schaderegeling voor boeren in uiterwaarden Maas

03-12-2021 - Boeren met land in de uiterwaarden (het gebied tussen de dijk en de rivier) van de Maas, krijgen snel duidelijkheid over de tegemoetkoming voor de schade die zij hebben opgelopen door de overstromingen van afgelopen zomer.

Nieuwsgrazer

Plan voor stroomkabel door Schiermonnikoog voorlopig van de baan

03-12-2021 - Een plan voor de aanleg van een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog gaat voorlopig de ijskast in. Het ministerie van Economische Zaken kijkt naar alternatieven. Dat staat in een brief van demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer. Er gaat nog niet definitief een streep door het plan.
Het ministerie wilde dwars door het oostelijk deel van Schiermonnikoog een kabel laten aanleggen. Daarmee moest stroom vanaf een nieuw windpark op de Noordzee naar de Eemshaven op het vasteland worden getransporteerd.
Uit onderzoek bleek dat de route door Schiermonnikoog de beste optie was. De meer oostelijke route langs het eiland zou technisch te uitdagend zijn.
Maar volgens Omrop Fryslân is het ministerie na nieuw onderzoek van mening veranderd. Er worden nu zeven varianten onderzocht waarbij de voorkeur lijkt toch uit te gaan naar de oostelijke route. Daar liggen al meerdere kabels en ook een gasleiding. Die zou in de toekomst gebruikt kunnen worden voor het vervoer van waterstof dat mogelijk op zee kan worden geproduceerd.
De heroverweging is ook ingegeven door het feit dat nu duidelijk wordt hoeveel elektriciteit er in de toekomst wordt opgewekt op zee. Er komt nog een groot windpark bij in het meest oostelijke deel van de Nederlandse Noordzee.
Schade aan natuur
Voor het eerste plan - met een kabel door Schiermonnikoog heen - is nauwelijks draagvlak. Natuurorganisaties, de gemeentelijke politiek en bewoners van Schiermonnikoog zijn ertegen. Ze vrezen dat de natuur van het eiland onherstelbare schade oploopt, onder meer omdat de bekabeling door de duinen op een diepte van acht meter wordt aangelegd.
Belanghebbenden reageren dan ook opgelucht. "We zijn ontiegelijk blij", zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging. "Met veel actievoerders en bewoners van het eiland, boeren, mensen uit de politiek in Den Haag en in Fryslân. Die hebben allemaal gewoon zo duidelijk gemaakt dat dat een waanzinnig idee is en dat dat niet moest gebeuren. De minister noemt dat natuurlijk een heroverweging, maar eigenlijk betekent dat: ik had het gewoon niet goed, het moet anders. En daar zijn wij heel blij mee."
Petersen had het besluit van het ministerie niet verwacht. "Alle berichten van zowel de minister als het ministerie en Tennet waren: er is maar één mogelijkheid en dat is dwars door Schier. En nu lezen we dat het heel anders kan en dat ze dat heel erg graag willen onderzoeken."
Actievoerder Thom Verheul van Schiermonnikoog is ook blij, maar heeft nog wel zijn twijfels. Hij hoorde van burgemeester Ineke van Gent dat het plan van tafel was, maar reageerde sceptisch. "Nou, het pistool is van ons hoofd af, maar het ligt nog wel op tafel", zegt Verheul.
De tegenstanders hopen nu dat het ministerie voor alternatieven niet alleen naar Schiermonnikoog kijkt, maar naar het hele Waddengebied en ook naar een goede samenwerking met Duitsland.

Nieuwsgrazer

Kaag vrijgesproken: uitlatingen over boeren volgens rechter ‘niet onrechtmatig’

01-12-2021 - De rechtbank in Den Haag heeft de klachten van de Farmers Defence Force over politica Sigrid Kaag afgewezen. FDF meende dat Kaag in de media onrechtmatige uitlatingen had gedaan en eiste 30.000 euro immateriële schadevergoeding. De kantonrechter heeft de vorderingen woensdag afgewezen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Boeren nieuws

Datum Onderwerp Reacties
30-11-2021 Boeren voelen bij nieuwe mestregels kloof tussen praktijk en Haagse ambtenarij: ‘Wat als jij een kwart van je loon moet inleveren?’ 1 reactie
25-11-2021 Boeren en tuinders helpen mee met bescherming drinkwaterbron Drentsche Aa 0 reacties
23-11-2021 Meierijstad in aanval tegen lege stallen; project van start met twee proeflocaties 0 reacties
22-11-2021 Limburgse boeren en tuinders wíllen wel, maar mogen (soms) niet 0 reacties
17-11-2021 Boeren dichtbij natuurgebieden verplaatsen naar Flevoland vindt LTO slecht plan: 'Gaan we niet doen' 0 reacties
16-11-2021 Boeren presenteren eigen plan om de weidevogels in Fryslân te beschermen: 'Het mag niet zo zijn dat boeren een boete krijgen als ze per ongeluk een ne 0 reacties
16-11-2021 Plankgas boeren in Groningen en de rem erop in Drenthe? Landbouw- noch natuurorganisatie ziet dit zitten 0 reacties
16-11-2021 Sleutel van het stikstofprobleem: ‘25 tot 30 procent van Overijsselse boeren wil stoppen’ 23 reacties
16-11-2021 De wolf valt vrijwel nooit een mens aan, maar zorgen zijn er wel: ‘Hele nacht in de auto bij het vee geslapen’ 0 reacties
15-11-2021 Boer Gert-Jan sluit Malieveld vol trekkers niet uit: ‘Dit stikstofplan maakt ons kapot’ 28 reacties
14-11-2021 Op boerderij de Duivekeet bij Oud-Vossemeer zit een boer die niet klaagt 4 reacties
12-11-2021 ‘Die stikstofcrisis is ons aangepraat’, zegt de boer 0 reacties
09-11-2021 Helft boeren en tuinders vindt weg naar Landbouwportaal Noord-Holland 0 reacties
09-11-2021 Boeren: 'Controleer doodgebeten dieren sneller' 0 reacties
08-11-2021 Boeren sturen protestvliegtuig de lucht in, zonder vergunning, ondanks stikstof 0 reacties
08-11-2021 Biologisch telen is meer dan een mooi verhaal 67 reacties
05-11-2021 LTO Noord: groen gas alternatief voor aardgas 0 reacties
04-11-2021 Boeren en loonwerkers uit het Noorden kunnen elkaar vinden (en nieuwe trekkers en machines bekijken) op uitverkochte vakbeurs in Assen 0 reacties
04-11-2021 LTO Noord: "Laat boeren en tuinders zelf (groen) gas opwekken" 0 reacties
03-11-2021 Eigen melktap is volgende stap op weg naar volledig biologisch boeren in Koekange 0 reacties
30-10-2021 Vijftien eeuwen boeren op Erve Geerdink Johannink in Vasse: ‘Je voorgangers kijken hier altijd mee’ 0 reacties
28-10-2021 Vijf boeren krijgen taakstraf voor geweldpleging en opruiing in Groningen 0 reacties
27-10-2021 Ophokplicht pluimvee moet niet te lang duren: 'Anders vallen bedrijven om' 0 reacties
27-10-2021 Een nieuwe waterput in het Drents-Friese Wold die hopelijk nooit nodig is: 'Wat we aan diepte boren komt overeen met wat we in woestijngebieden tegenk 0 reacties
26-10-2021 Boeren vrezen financiële strop als ophokplicht lang duurt: 'Scheelt tonnen' 0 reacties
26-10-2021 Wat krijgen boeren in Westerveld en De Wolden allemaal op hun bordje? Agrariërs kunnen enquête invullen over ontwikkelingen en opgaves in de landbouw 0 reacties
25-10-2021 Boeren weten zich goed te verenigen op het moment dat zij vertrouwen in de overheid verliezen 0 reacties
21-10-2021 Voorzitter LTO: ‘Onduidelijke plannen maken boeren onrustig’ 9 reacties
21-10-2021 Wordt de Zeeuwse boer hofleverancier van de chemie? 0 reacties
21-10-2021 Vrees Annie Schreijer-Pierik wordt realiteit nu boeren CDA rug toekeren: ‘Luisteren te weinig naar platteland’ 27 reacties
21-10-2021 Kaag voor de rechter wegens beschuldigingen aan adres van boeren 32 reacties
21-10-2021 Vrijwel geen enkele boer heeft nog vertrouwen in de overheid 3 reacties
19-10-2021 Agroprogramma Groningen staat tientallen door gaswinning gedupeerde boeren bij met raad en daad om naar de toekomst te kijken 0 reacties
18-10-2021 De teugels moeten worden aangetrokken bij de boeren om milieuproblemen door agrarische activiteiten in te dammen 0 reacties
18-10-2021 Albert Heijn wil vrijwel al zijn rundvlees inkopen in Nederland 0 reacties
15-10-2021 Uitkopen zes boeren moet doortrekken A15 naar A12 mogelijk maken 0 reacties
14-10-2021 Boeren verrassen koks 's Heeren Loo in Bedum met ingrediënten hutspot 0 reacties
13-10-2021 Alex Datema van Boerennatuur: 'Er is veel meer geld nodig voor duurzame landbouw: verdubbel het budget naar jaarlijks 1,5 miljard euro' 5 reacties
12-10-2021 Boze boeren dreigen met actie als bank en industrie doorgaan met plan voor bouw huizen op landbouwgrond 1 reactie
11-10-2021 Boeren en industrie vrezen nieuwe nitraatregels: 'Dit heeft gigantische gevolgen' 5 reacties
11-10-2021 LTO: ontwrichtende regels voor boeren moeten anders 15 reacties
11-10-2021 ACM: consumenten nog niet bereid te betalen voor duurzaam eten 0 reacties
09-10-2021 Heeft de boer nog toekomst? ‘Natuurlijk.’, zeggen jonge boeren in opleiding 8 reacties
09-10-2021 Koepel LTO wil snel aan de slag met brandveiligheid: ‘Niet sexy volgens boeren’ 11 reacties
09-10-2021 Stelkomplaten zijn de oplossing voor gevaarlijke verkeerssituaties bij modder op de weg | Opinie 3 reacties
08-10-2021 Boeren en tuinders uit Drenthe gaan tijdens Dutch Food Week met gezonde snack langs scholen en zorgcentra. 'Achter vers eten schuilt een verhaal' 0 reacties
07-10-2021 Boeren ontkennen hoofdrol bij geëscaleerd protest Groningen 3 reacties
06-10-2021 Boeren onteigenen? Berkelland stuurt brandbrief naar Den Haag over onrust in plattelandsgemeente 0 reacties
06-10-2021 Boeren die protesteerden bij provinciehuis voor de rechter wegens opruiing, vernieling en dierenmishandeling | liveblog 0 reacties
05-10-2021 Zeeuwse boer maakt kennis met kruidenrijk gras: goed voor klimaat, milieu, de koe en andere dieren 0 reacties
04-10-2021 Geitenboer ziet milieucontroles veranderen: ‘Toen ik begon, bestonden een hele hoop regels nog niet’ 5 reacties
04-10-2021 Elsemieke, Robin en Tess vertegenwoordigen Groningen en Drenthe in De Boerinnen Kalender 2022. Steven en Jordy in De Boeren Kalender 0 reacties
02-10-2021 Ambtenaren lopen mee op de boerderij om kloof tussen Den Haag en boeren te verkleinen: 'Er is meer onderling begrip nodig' 2 reacties
30-09-2021 Kamer nodigt FDF uit voor gesprek over klimaat 4 reacties
29-09-2021 Natte zomer: boeren kunnen maïs niet op tijd van het land halen 0 reacties
29-09-2021 Varkenshouders trekken aan alarmbel 0 reacties
28-09-2021 Hoe maak je de landbouw toekomstbestendig? Gemeente De Wolden trekt drie ton uit voor onderzoek en gaat met agrariërs in gesprek 0 reacties
26-09-2021 Op halve waarheden en leugens wordt geen beklaagde veroordeeld - Kritische Groninger boeren reageren op stellingen van de PvdD over melkvee. | opinie 0 reacties
26-09-2021 Marjo en Wilfried genieten van hun boerderij, maar balen van de overheid: ‘We zijn een makkelijke prooi’ 0 reacties
23-09-2021 Staten willen boeren bevragen op overstap naar natuurinclusief, Fryslân brandt zich liever niet aan veestapeldiscussie 0 reacties
22-09-2021 Zuidwest-Drenthe als proeftuin voor gezonde toekomst voor de landbouw. 'De bodem is de basis' 0 reacties
22-09-2021 Ruim honderd boeren werken aan grondwaterpeil via project Rijn en IJssel 0 reacties
22-09-2021 Twaalf boeren gaan aan de slag met bodembeheer in veenweidegebied, provincie Fryslân trekt er 31.000 euro voor uit 0 reacties
21-09-2021 Boeren en telers boos om kraaien die velden leegplukken: mogen de vogels worden afgeschoten? 0 reacties
21-09-2021 Landbouwministerie: grote omslag nodig in sector 0 reacties
21-09-2021 Boerenzoon Wiekert kent de impact van onteigening die nu voor veel boeren dreigt vanwege stikstof: 'Het doet pijn, generaties op een plek wonen en dan 0 reacties
21-09-2021 LTO Noord zoekt kandidaten jongerenadviesraad 0 reacties
20-09-2021 Toenemende weersextremen vragen andere benadering van de teelt 0 reacties
19-09-2021 Henk Bleker nieuw boegbeeld voor melkveehouders. 'In plaats van overleggen zetten boeren de hakken in het zand. En terecht.' 2 reacties
17-09-2021 Belgische boeren kondigen protest tegen de wolvenroedel in Limburg aan 0 reacties
17-09-2021 Stroomkabel dwars door Waddenzee niet taboe voor Groningen en Friesland: windenergie van Noordzee hard nodig voor waterstofplannen 0 reacties
16-09-2021 Boerenprotest in Wierden: ‘Veen? Hier ís helemaal geen hoogveen meer’ 0 reacties
16-09-2021 Boeren in de kunst: Die koppen zoals op de Aardappeleters, die zie je niet meer’ 0 reacties
15-09-2021 Gratis fruit in gezonde bushalte, maar studenten kiezen toch voor vette hap 0 reacties
15-09-2021 Vergunning per direct kwijt bij te veel stikstofuitstoot? ‘Onze rechten worden aangetast ’ 0 reacties
15-09-2021 Boeren en telers worstelen met eisen duurzaam keurmerk: ‘Administratieve kluif’ 0 reacties
14-09-2021 LTO Nederland: intrekken vergunning tegen stikstofuitstoot is schandalig 0 reacties
14-09-2021 Voorman over gedwongen stoppen boeren: 'Jongens in Urk beelden goed uit wat er aan de hand is in dit land’ 0 reacties
14-09-2021 Boerenorganisatie LTO woedend: landsadvocaat pleit voor afpakken vergunningen boeren die teveel stikstofuitstoot veroorzaken: ’Het is onontkoombaar’ 0 reacties
14-09-2021 Boeren liggen ten onrechte onder vuur, we moeten trots zijn op hun producten en innovatie | Opinie 0 reacties
11-09-2021 Van der Plas mijdt Prinsjesdag uit protest tegen kabinet 2 reacties
09-09-2021 Veel onbegrip bij boeren over mogelijke plannen kabinet; ‘Onteigenen? Je reinste politiek onvermogen’ 0 reacties
08-09-2021 Zeeland komt een Mount Everest aan mest tekort: laat daarom meer veehouderij toe, zegt de ZLTO 7 reacties
07-09-2021 Minister Schouten benadrukt: onteigening boeren alleen 'als laatste middel': 'Het is nooit het beginpunt van de discussie' 13 reacties
07-09-2021 Vijftig jaar na de boerenrellen wil Herman nog steeds niet terug naar Tubbergen: 'Mijn ziel is daar geraakt’ 0 reacties
07-09-2021 Na 20 jaar dreigt voor Janet en Ernst-Jan opnieuw vertrek van ‘oale groond’ in Westerhaar: ‘Voor boeren is geen plek meer in dit land’ 4 reacties
06-09-2021 Gedwongen verkoop boerenbedrijven moet van D66 in formatie worden geregeld: ‘Zie een breed draagvlak’ 0 reacties
06-09-2021 Gedwongen verkoop boerenbedrijven moet van D66 in formatie worden geregeld: ‘Ik zie er een breed draagvlak voor’ 0 reacties
06-09-2021 Boeren ziedend over uitkoopplan: ’Je staat met 10-0 achter’ 11 reacties
06-09-2021 Landbouwsector ziet niks in gedwongen uitkoop en ‘landjepik’ 0 reacties
06-09-2021 Hoe onteigenen van boeren een reële optie is geworden in de stikstof-strijd 1 reactie
06-09-2021 Stikstofaanpak wordt komende jaren veel duurder en ingrijpender 1 reactie
06-09-2021 Kabinet wil honderden boeren onteigenen: boerenactiegroep FDF kondigt meteen verzet aan 1 reactie
06-09-2021 LTO: slecht plan om boeren wegens stikstofuitstoot te onteigenen 0 reacties
06-09-2021 Boeren lopen bij bedrijfsopvolging de schadevergoeding voor gaswinning mis, waarschuwt de Bodemdalingscommissie Fryslân 0 reacties
02-09-2021 Stikstofuitstoot door Wijkevoort is voor Tilburg lastige hobbel 0 reacties
01-09-2021 Boer Joost meldde bedrijfsuitbreiding en is nu illegaal melkveehouder: ‘Je voelt je misbruikt’ 0 reacties

Boeren video's