Boeren

Foto's van boeren

Boeren nieuws

Franse landbouwminister bleef thuis en lost problemen eigen boeren op

26-05-2017 - Jacques Mézard, de nieuwe linksradicale Franse minister van landbouw, had afgelopen week met zijn Europese collega's op Malta moeten vergaderen over klimaatzaken. Hij zegde af omdat hij die dossiers "onvoldoende kent". Dat schreef Le Figaro gisteren.

Mézard ging onderwijl aan de slag met het zorgen voor betalingen aan boeren die zijn voorganger had beloofd maar die niet zijn uitbetaald, terwijl de boeren geen cash hebben. Het lijkt erop dat hij werkt aan serieus vertrouwensherstel met boeren.

Nieuwsgrazer

Kalf dat de IJssel overzwom, houdt zich schuil op de Posbank

26-05-2017 - DE STEEG - Boeren, jachtopzieners en politie hebben vrijdag vergeefs jacht gemaakt op een tien maanden oude vaarskalf, dat ’s morgens door een inwoner van De Steeg was opgemerkt in zijn tuin.

Nieuwsgrazer

Melkveesector hoeft minder in te krimpen door goed resultaat fosfaatreductieplan

26-05-2017 - Door de goede voortgang van het fosfaatreductieplan hoeft de melkveehouderij in de derde periode van dit jaar minder in te krimpen dan eerder was voorzien. Het reductiepercentage voor boeren wordt voor de derde periode vastgesteld op 12% in plaats van de eerder voorgenomen 20%. Het is de ambitie dit percentage ook te behouden voor de rest van dit jaar. Dit schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer na overleg met het zuivelbedrijfsleven, de diervoederindustrie en de Rabobank. In de brief schrijft Van Dam verder dat met de sector afspraken zijn gemaakt over een alternatieve invulling van het jongveegetal.

Door de goede voortgang van het fosfaatreductieplan hoeft de melkveehouderij in de derde periode van dit jaar minder in te krimpen dan eerder was voorzien. Het reductiepercentage voor boeren wordt voor de derde periode vastgesteld op 12% in plaats van de eerder voorgenomen 20%. Het is de ambitie dit percentage ook te behouden voor de rest van dit jaar. Dit schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer na overleg met het zuivelbedrijfsleven, de diervoederindustrie en de Rabobank. In de brief schrijft Van Dam verder dat met de sector afspraken zijn gemaakt over een alternatieve invulling van het jongveegetal.

De reductie van de fosfaatproductie is noodzakelijk omdat het Europese fosfaatplafond is overschreden. Zonder maatregelen leidt deze overschrijding tot het verlies van de derogatie op basis waarvan Nederland veel meer dierlijke mest mag gebruiken dan is toegestaan volgens de nitraatrichtlijn. Het verlies van deze uitzonderingspositie zou grote financiële gevolgen hebben voor de Nederlandse melkveehouderij.

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in de afgelopen periode de melkveestapel zo is ingekrompen dat het doel van het fosfaatreductieplan binnen bereik is. Als de fosfaatreductie later dit jaar tegenvalt, zal het reductiepercentage voor deze periodes alsnog worden bijgesteld. Daarnaast wordt bekeken of andere aanpassingen in het fosfaatreductieplan nodig en mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door extra fosfaat te reduceren via het mengvoer van koeien.

In de brief schrijft Van Dam verder dat met de sector afspraken zijn gemaakt over een alternatieve invulling van het jongveegetal. Het jongveegetal is onlangs geïntroduceerd om te voorkomen dat melkveehouders hun vee tijdelijk zouden onderbrengen bij niet-melkleverende bedrijven. Deze niet-melkleverende veehouderijen zijn namelijk vrijgesteld van het fosfaatreductieplan.

Het effect dat deze maatregel heeft voor een bepaalde groep melkveehouders, is echter onderschat door de betrokkenen. Melkveehouders die vrouwelijk jongvee afvoeren dat ouder is dan 35 dagen en dat nog niet heeft gekalfd, worden buiten werking gesteld in het jongveegetal. De regeling wordt hierdoor minder effectief, zo heeft de sector laten berekenen door Wageningen Economic Research. Dit effect is meegenomen bij het vaststellen van het kortingspercentage voor de derde periode van dit jaar.

Bron: rijksoverheid.nl/ministeries/…

Nieuwsgrazer

Nog meer Boeren nieuws

Datum Onderwerp Reacties
26-05-2017 Melkveesector hoeft minder in te krimpen door goed resultaat fosfaatreductieplan 35 reacties
26-05-2017 Polderbuurt wil eigen windpark 0 reacties
26-05-2017 "Burger weet eigendomsrecht beter beschermd dan boer" 0 reacties
25-05-2017 Oproep: Is het jouw droom om boer te worden? Praat dan mee bij Oost! 1 reactie
24-05-2017 Friese boer mag kleine windmolen plaatsen 0 reacties
24-05-2017 ‘Meer basiskennis Kringloopwijzer nodig’ 33 reacties
24-05-2017 Jonge landbouwers dwepen niet met één landbouwmodel 0 reacties
23-05-2017 Waterschap Hunze en Aa's voert water aan uit het IJsselmeer 0 reacties
23-05-2017 Ook boeren kunnen terecht bij Shobr 0 reacties
23-05-2017 Windboeren NOP lopen miljoenen euro's mis 0 reacties
22-05-2017 FluxEnergie: Boeren eisen voor rechter deel opbrengst windpark IJsselmeer - 0 reacties
22-05-2017 Bedrijven in de industrie boeren goed 0 reacties
21-05-2017 Provincie wil versnippering landbouwgrond aanpakken 0 reacties
20-05-2017 Gezocht: geitenhouder om bokkenvlees te promoten 0 reacties
19-05-2017 Boeren voelen zich niet meer thuis in de kerk | Omrop Fryslân 0 reacties
19-05-2017 Waterschappen en veeboeren werken in polder Groot Wilnis-Vinkeveen samen aan waterkwaliteit 0 reacties
19-05-2017 Noordoostpolder - Boeren eisen deel opbrengst windpark op 0 reacties
19-05-2017 Weidevogeldrone vliegt nu ook in Noord-Holland 0 reacties
19-05-2017 "Dicht kloof landbouw en reguliere hulpverlening" 0 reacties
18-05-2017 Biedt klaver geen biodiversiteit? 0 reacties
18-05-2017 ‘Weinig boeren passen ‘slimme technologie’ toe’ 0 reacties
18-05-2017 'Aannemelijk dat Drentse boeren meer gebruik maken van drones voor opsporen hennep' 0 reacties
18-05-2017 ‘Gentech is verre van duurzaam’ - Boerderij.nl 0 reacties
18-05-2017 Limburgse boeren zetten drones in tegen wiet 8 reacties
18-05-2017 Haïti eet slecht door onze landbouwsubsidies 0 reacties
17-05-2017 Boeren in Losser vrezen verlies aan landbouwgrond 0 reacties
17-05-2017 TV: Mais groeit goed onder folie 0 reacties
17-05-2017 PVV: keuze voor confrontatie met eigen boeren of Brussel 17 reacties
17-05-2017 "Geen reden om bioboeren buiten reductieregeling te houden" 0 reacties
17-05-2017 Boer heeft meer vertrouwen in toekomst 0 reacties
16-05-2017 4.000 boeren anoniem als ontvanger subsidie 0 reacties
16-05-2017 Zoet- en zout waterverdeling in Zeeuwse ondergrond exact in kaart gebracht 0 reacties
16-05-2017 Nederlandse akkers worden zonneboerderijen 0 reacties
16-05-2017 De koffie dreigt op te raken door klimaatverandering 0 reacties
16-05-2017 Communicatie tussen boer en leverancier steeds vaker via email 0 reacties
15-05-2017 TV: Schapen steeds resistenter tegen wormenmiddelen 2 reacties
15-05-2017 Limburgse restauranthouders verkennen streekproducten 0 reacties
15-05-2017 LTO fietst langs boeren in Gelderland 0 reacties
15-05-2017 Afterparty Boer zoekt vrouw was weer een groot feest 0 reacties
15-05-2017 Akkerbouw benadeeld in nitraatrichtlijn 3 reacties
14-05-2017 Boeren ruiken bloed Van Dam 14 reacties
13-05-2017 Boeren, hobbyisten, jongeren met een taakstraf: in de voedseltuin is iedereen gelijk 0 reacties
13-05-2017 VIDEO. Zoerselse boer gaat als eerste Vlaming waterbuffels melken 0 reacties
13-05-2017 Boeren fietsen 1.000 km voor medemens met kanker 0 reacties
13-05-2017 Staatssecretaris wil geen vrijstelling voor ruim vijftig melkveehouders 0 reacties
13-05-2017 Boer Henk Aa uit Heino noemt staatssecretaris Van Dam 'slechte verliezer' 16 reacties
12-05-2017 Milieudefensie teleurgesteld in Van Dam 28 reacties
12-05-2017 'Kritieke melkprijs beweegt voor een deel mee met de opbrengstprijs' 0 reacties
12-05-2017 Amerikaanse boeren maken balans op na 100 dagen Trump 0 reacties
12-05-2017 Ruim 400 boeren in verzet tegen verplichte slacht melkkoeien | Nieuwsuur 17 reacties
12-05-2017 Green Deal voor een nationale CO2-markt ondertekend 0 reacties
11-05-2017 Te nemen stappen bij procedure voor buitenwerkingstelling fosfaatreductieplan 5 reacties
11-05-2017 'Uitstel van proef met hoger waterpeil in Lauwersmeer leidt tot hogere kosten voor herstel' 0 reacties
11-05-2017 LTO-bestuurder Salland treedt af vanwege winnen fosfaatwet-rechtszaak 0 reacties
11-05-2017 Kalveren voeren zonder morsen met de Emmertaxi 4 reacties
11-05-2017 Van Dam: morgen meer informatie 1 reactie
11-05-2017 ‘Open data cruciaal voor ontwikkeling van de landbouw’ 0 reacties
10-05-2017 Enquête onder Friese boeren over Europese regelgeving 0 reacties
10-05-2017 Waterschap breidt proef akkerranden uit 0 reacties
10-05-2017 Meer boeren overwegen procedure tegen fosfaatplan 0 reacties
10-05-2017 Drie melkveehouders over omgaan met fosfaatreductieplan 3 reacties
10-05-2017 Boeren in West-Europa kijken uit naar groeizamer weer 0 reacties
10-05-2017 Van Dam: uitspraak rechter alleen voor procederende boeren 2 reacties
09-05-2017 Do's en don'ts in je relatie met de boer 0 reacties
09-05-2017 Digitale mijlpaal voor Schoon Erf, Schoon Water 0 reacties
09-05-2017 3.044 boeren krijgen 8,7 mln euro voor natuurbeheer 0 reacties
09-05-2017 Nog eens 250 boeren willen fosfaatplan aanvechten 32 reacties
09-05-2017 Grondgebonden boeren pleiten bij Schippers voor specifiek beleid 104 reacties
08-05-2017 Veestapel dunt drastisch uit, ’Den Haag’ maakt boeren wanhopig 27 reacties
08-05-2017 Heel wat Waalse veehouders wanhoop nabij 0 reacties
08-05-2017 Boeren en handel willen boot ‘bijendeal’ niet missen 0 reacties
05-05-2017 ​Onduidelijkheid troef na rechterlijke uitspraak fosfaatwet 0 reacties
05-05-2017 PvdD roept alle biologisch(dynamische) melkveehouders op vrijstelling te claimen 20 reacties
05-05-2017 Rabo-app laat melkveehouders bedrijfsresultaat vergelijken 0 reacties
04-05-2017 Rechter stelt boeren vrij van afstaan koeien 0 reacties
04-05-2017 Rechter: investering voor 2 juli was volgens regels 73 reacties
04-05-2017 Gans lachende derde in Fries Luilekkerland 0 reacties
04-05-2017 Bioboer uit Heino hoeft koeien niet te slachten vanwege mestregels 0 reacties
04-05-2017 Bioboeren hoeven geen koeien af te voeren 5 reacties
04-05-2017 Boeren zonder dierlijke mest (2) 0 reacties
03-05-2017 'Verplicht mengen vanggewassen afschaffen' 4 reacties
03-05-2017 Camera's inzetten voor verkeersveiligheid? 27 reacties
02-05-2017 Frustratie over jongveegetal in fosfaatreductiereductieplan 1 reactie
02-05-2017 FOSFAATREDUCTIE: TIJDENS HET SPEL VERANDEREN DE REGELS! 24 reacties
01-05-2017 FrieslandCampina start pilot kaas geproduceerd met GMO-vrij voer 2 reacties
27-04-2017 Vogelaar en Van Stralen discussiëren over fosfaat en ammoniak 335 reacties
26-04-2017 Boeren regelen Abrahampop voor de koning 2 reacties
25-04-2017 Land of grond gezocht of legen varkensstal of anderen grote stal 0 reacties
24-04-2017 ‘Stop gesprekken over 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Tweede Kamer kom in actie!’ 117 reacties
19-04-2017 Provincie kan niets veranderen aan scheurverbod Natura 2000 6 reacties
19-04-2017 ‘Recht de rug, wees trots en pak leugenaars aan’ 88 reacties
19-04-2017 Vier partijprominenten proberen uit of het iets kan worden tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks 2 reacties
18-04-2017 Boeren draaien zelf op voor deel van schade door ganzen 10 reacties
16-04-2017 De Franse boer snakt naar een sociaal Europa 8 reacties
15-04-2017 Mestfraude? Wil de echte fraudeur opstaan? 22 reacties
15-04-2017 Kaasboerderij mathijssen opendag udenhout 7 reacties
15-04-2017 Friese natuurorganisaties azen op grond stoppende boer 16 reacties

Boeren video's