Melkveehouders

Al het nieuws m.b.t. melkveehouders staat op Boeren.nu.

Melkveehouders nieuws

Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen

20-09-2018 - Een melkveebedrijf dat fosfaatrechten krijgt toegewezen uit de fosfaatbank, mag geen rechten verkopen of verleasen. Dat blijkt uit het wijzigingsvoorstel van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd met het oog op de vaststelling van nadere regels voor de fosfaatbank. De fosfaatbank is bedoeld voor het stimuleren van een grondgebonden melkveehouderij en het ondersteunen van jonge landbouwers, stelt Schouten. Dit doel wordt niet gerealiseerd indien een melkveehouder voor zijn bedrijf een ontheffing heeft en tegelijkertijd fosfaatrechten die rusten op het bedrijf verkoopt, bijvoorbeeld aan intensieve melkveehouders.

Nieuwsgrazer

Overheid mag korten op fosfaatrechten bij overschrijding

20-09-2018 - De overheid kan Nederlandse melkveehouders vanaf 1 januari 2020 korten op fosfaatrechten, wanneer het landelijke fosfaatplafond wordt overschreden. Dat is het gevolg van een aanpassing van de Meststoffenwet.

Nieuwsgrazer

Minder gas van koeien, toch extra melk

19-09-2018 - Een grote toekomstige bedreiging voor de melkveehouderij is methaanuitstoot. Hoewel de discussie over de schade van het gas nog in volle gang is, worden de melkveehouders al wel met doelstellingen geconfronteerd. In België ontdekten ze dat sturen op methaan ook goed is voor de melkveehouder.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveehouders nieuws

Datum Onderwerp Reacties
18-09-2018 Femke Wiersma: een beetje meer respect voor de boer, aub 1 reactie
18-09-2018 Mais: Shredlage ook goed te conserveren 0 reacties
18-09-2018 Mening melkveehouder gevraagd over Kringloopwijzer 35 reacties
17-09-2018 Uitslag poll: Boeren vrezen achterstand in Europa door Schoutens kringlooplandbouw 0 reacties
15-09-2018 Weideseizoen weer opnieuw begonnen 0 reacties
12-09-2018 Schouten beslist wat onevenredige last is 5 reacties
12-09-2018 Koe is ten onrechte de zondebonk 0 reacties
12-09-2018 Bijna 20 procent miljonairs is agrariër 0 reacties
11-09-2018 Boeren vangen weer bot bij hof in Den Haag 5 reacties
11-09-2018 Bijna twintig procent miljonairs is agrariër 0 reacties
11-09-2018 Verplichte weidegang: FrieslandCampina België zet boer voor het blok 0 reacties
10-09-2018 Vanaf 2025: iedereen verplicht minimaal 1 ha huiskavel per 10 koeien 128 reacties
10-09-2018 FrieslandCampina schroeft in België de eisen voor melkleveringen op 87 reacties
10-09-2018 Reageren op wijziging I&R kan boete voorkomen 0 reacties
10-09-2018 Drukte op grasland bij mooie herfstdagen 0 reacties
07-09-2018 Hoe ver gaat leverplicht aan melkfabriek? - Opinie Te Biesebeek Advocaten 1 reactie
07-09-2018 Hoe ver gaat leverplicht aan melkfabriek? 0 reacties
07-09-2018 Mestwet en aanbindstal dagen Duitse melker uit 0 reacties
07-09-2018 Melkcafé zorgt voor een ongedwongen kennisuitwisseling 0 reacties
07-09-2018 Geef uw mening over onterechte verzwaring I&R regels 0 reacties
06-09-2018 MijnMelk is directe investering van Lely zelf 0 reacties
05-09-2018 Jonge melkveehouders ‘solliciteren’ bij Danone 1 reactie
05-09-2018 Rel bij Danone rondom productiebeperking 0 reacties
03-09-2018 Matig jaar voor goed veevoer 0 reacties
03-09-2018 Bekende bestemmingen blijven populair 0 reacties
01-09-2018 Omvang meerlingfraude blijft mistig 67 reacties
31-08-2018 Grondgebondenheid melkveehouderij met eigen eiwit 50 reacties
30-08-2018 Arla wil nettowinst aan boeren geven 0 reacties
30-08-2018 Verantwoorden fosfaatjaarplafond in december voor veel melkveehouders onmogelijk 6 reacties
30-08-2018 Lage melkprijs zit FrieslandCampina dwars 0 reacties
28-08-2018 Lagere melkproductie in overbezette melkveestal 17 reacties
28-08-2018 Trump bewapent boeren met miljarden 0 reacties
26-08-2018 Is een tekort aan brijvoer aanstaande? 0 reacties
24-08-2018 ‘Fosfaatreductieplan was sectorbelang’ 1 reactie
24-08-2018 LTO wil onderzoek naar droogteschade boeren 0 reacties
24-08-2018 'Mest uitrijden grotendeels al gebeurd' 0 reacties
24-08-2018 NMV: zorgvuldig handelen minister staat echt zorgvuldig handelen in de weg 0 reacties
24-08-2018 NMV roept overheid op tot zorgvuldig handelen mestbeleid 0 reacties
23-08-2018 Onzekerheid werkt door in melkprijs Arla 1 reactie
23-08-2018 Aanmelden I&R moet nu binnen drie dagen 0 reacties
21-08-2018 Rechter negeert bezwaar melkveehouders 0 reacties
21-08-2018 Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtszaak 0 reacties
21-08-2018 Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtzaak bij CBb 0 reacties
21-08-2018 Britten halen kennis bij Nederlandse boer 0 reacties
20-08-2018 Droogte legt het af tegen hogere melkprijs 17 reacties
18-08-2018 Gunstige omstandigheden herinzaai gras 0 reacties
17-08-2018 FrieslandCampina werkt met boeren aan terugdringen van broeikasgasemissie 0 reacties
15-08-2018 Werkt termijnmarkt melk voor melkveehouder? 0 reacties
14-08-2018 'Fosfaatrechten kopen kan ook zonder bank' 96 reacties
13-08-2018 Vanaf 2019 kan overheid sneller ingrijpen bij overschrijding van fosfaatquotum 10 reacties
10-08-2018 'Termijnmarkt is iets voor elke melkveehouder' 0 reacties
10-08-2018 Grote vraag naar voer doet prijzen stijgen 98 reacties
09-08-2018 'Maak tijdig en regelmatig ruwvoerbalans' 0 reacties
09-08-2018 Europese Commissie ‘welwillend’ tegenover knelgevallen melkveehouderij, maar binnen de kaders 0 reacties
08-08-2018 Blauwalg vormt ook risico voor vee 0 reacties
08-08-2018 Voorstel aanpassing van belastingstelsel waterschappen is onderuit gehaald 0 reacties
08-08-2018 Positie in keten wordt door boeren als 'zwak' ervaren 0 reacties
07-08-2018 Nieuwe speler wil fosfaathandel veroveren 0 reacties
07-08-2018 Bioboeren mogen dieren tijdelijk op stal houden 6 reacties
06-08-2018 Impressie T.O.T oldtimer rit in het brabantse Boekel 0 reacties
03-08-2018 Huurkoop fosfaatrechten fiscaal interessant 0 reacties
03-08-2018 Agrifirm komt met droogtelijn voor melkveehouders 0 reacties
02-08-2018 150 leden weg bij FrieslandCampina? 0 reacties
02-08-2018 FrieslandCampina kent minder dan 75 overstappers 0 reacties
01-08-2018 Welja. Boeren bedreigd om koeien op stal 22 reacties
01-08-2018 Dairy Crest steunt boeren met droogtepremie 0 reacties
01-08-2018 Koemelk bezorgt Twentse boeren ook een warme douche 8 reacties
30-07-2018 Melkprijs Arla plust voor vierde maal op rij 0 reacties
27-07-2018 Minder droogteschade door onder water zetten drains 0 reacties
26-07-2018 Royal A-ware boekt in 2017 opnieuw een prima resultaat 22 reacties
26-07-2018 Extra kosten door aankoop ruwvoer 0 reacties
25-07-2018 Hitteplan melkvee 0 reacties
25-07-2018 ‘Laat grasland met rust, het herstelt vanzelf’ 0 reacties
20-07-2018 Verzoek om verruiming uitrijseizoen mest 0 reacties
20-07-2018 Kwart melkveehouders melkt automatisch 0 reacties
18-07-2018 Agrifirm introduceert nieuw voerconcept 0 reacties
18-07-2018 Melkveehouders zien veevoer verdrogen 0 reacties
17-07-2018 Veel antistoffen tegen maagdarmwormen in tankmelk 0 reacties
17-07-2018 'Melkveehouder moet afzien van gebruik glyfosaat' 12 reacties
17-07-2018 Hitte is laatste druppel voor melkproductie VS 0 reacties
16-07-2018 NMV zet vraagtekens bij haalbaarheid reductie broeikasgassen in melkveehouderij 0 reacties
16-07-2018 Natuurbeheerders verrast over natuurkennis boeren 0 reacties
13-07-2018 NMV zet vraagtekens bij realiteitsgehalte reductie broeikasgassen melkveehouderij (persbericht) 0 reacties
13-07-2018 Te kort aan melkers 0 reacties
13-07-2018 DLV Advies ziet mogelijkheden voor melkveehouders op de termijnmarkt 0 reacties
13-07-2018 Melkveehouders FrieslandCampina pakken vertrekpremie 109 reacties
13-07-2018 47 melkveehouders FrieslandCampina pakken vertrekpremie 0 reacties
13-07-2018 Vertrekpremie voor leden FrieslandCampina 0 reacties
12-07-2018 FrieslandCampina telt 47 leden minder 0 reacties
12-07-2018 72 procent van onze boeren stuurt koe de wei in: 'Het is echt een sport' 0 reacties
11-07-2018 CONO Kaasmakers vanaf 2020 gmo vrij 0 reacties
10-07-2018 Boer en tuinders ervaren positie in de keten als zwak 0 reacties
10-07-2018 Praktijkonderzoekers werken aan droogtebestendige bodem 0 reacties
09-07-2018 Veehouder blij met vooruitzicht financiële steun zeldzame runderen 1 reactie
09-07-2018 Melkveehouder maakt 'eerlijk product met transparant verhaal' 0 reacties
09-07-2018 'Er is behoefte aan eerlijk product met transparant verhaal' 0 reacties
08-07-2018 Kamer laat knelgevallen en biologische melkveehouderij in de steek - de reacties 42 reacties