Ddb

Ddb nieuws

NMV en DDB bepleiten vermindering van de melkproductie vanwege coronacrisis

07-05-2020 - De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB) maken zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de Nederlandse melkveehouderij. Door het wegvallen van exportmarkten en afzetmogelijkheden binnen Nederland en Europa dreigt er een enorm zuiveloverschot te ontstaan. De organisaties zien geen heil in een steunregeling voor particuliere opslag, maar pleiten voor een vermindering van de productie. Dat schrijven ze in een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Europese Commissie heeft als reactie op de crisis besloten tot een subsidieregeling voor private opslag van maximaal 90.000 ton magere melkpoeder, 140.000 ton boter en 10.000 ton kaas ter waarde van 30 miljoen euro. Opslag van overschotten kan helpen om op korte termijn de druk van de markt te halen, maar is geen oplossing voor de lange termijn, stellen de NMV en DDB. Het is efficiënter, effectiever en goedkoper om de melkproductie in de hele Europese Unie te verminderen en het aanbod af te stemmen op de verminderde vraag.

De NMV en DDB werken op Europees niveau samen in de European Milk Board (EMB). De EMB heeft een Marktverantwoordelijkheidsprogramma ontwikkeld,waarmee de melkproductie op Europees niveau verminderd kan worden tot de melkprijs weer op een kostendekkend niveau is. Onderdeel van het plan is vrijwillige productievermindering tegen een vergoeding op Europees niveau. NMV en DDB vragen Schouten om zich op Europees niveau sterk te maken voor dit plan van de EMB.

bron: NMV en DDB

Nieuwsgrazer

DDB valt over verschillende functies voorzitter van BoerenNatuur

03-01-2020 - De Dutch Dairymen Board (DDB) is niet te spreken over de verschillende functies die Alex Datema sinds kort bekleedt. De DDB vindt dat Datema daarom duidelijkheid moet verschaffen welke positie hij inneemt: die van voorzitter van BoerenNatuur, een uitvoeringsorganisatie, of die van woordvoerder namens De Boerenraad, een belangenorganisdatie. Dat schrijft DDB-voorzitter Sieta van Keimpema in een open brief aan het bestuur van BoerenNatuur en Datema.

In aanloop naar 2016 zijn er in Nederland 40 collectieven opgericht ten behoeve van de uitvoering van het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze collectieven zijn autonome organisaties, bij hun oprichting en inrichting, ondersteund zijn door de Stichting SCAN. Vanwege, onder andere, het ICT-platform dat gezamenlijk eigendom is van de collectieven is SCAN omgezet naar een backoffice voor de collectieven in Nederland onder de naam BoerenNatuur.

BoerenNatuur, waarvan Datema voorzitter is, is een uitvoeringsorganisatie en geen belangenbehartigingsorganisatie, aldus Van Keimpema. De nieuw opgerichte Boerenraad, waar Datema woordvoerder is, is wel een belangenbehartigingsorganisatie. De DDB-voorzitter stelt dat de leden van de DDB zich zorgen maken met betrekking tot de onduidelijke positie van Datema en de consequenties die deze onduidelijkheid voor hen met zich meebrengt. Ze hebben Datema namelijk geen mandaat gegeven hun belangen te behartigen of politiek namens hen te bedrijven, hiervoor zijn zij lid van hun belangenorganisatie, aldus Van Keimpema.

De DBB verzoekt Datema duidelijkheid te verschaffen en een keuze te maken welke positie hij inneemt: die van voorzitter van BoerenNatuur of die van woordvoerder namens De Boerenraad.

bron: DDB

Nieuwsgrazer

FrieslandCampina wijst kritiek van de hand

22-11-2019 - FrieslandCampina zegt altijd open en transparant te communiceren over de ratings van kredietbeoordelaars. Verder herkent de coöperatie zich niet in de kritiek die de DDB uit over de financiële prestaties en de structuur van de coöperatie.

Nieuwsgrazer

Nog meer Ddb nieuws

Datum Onderwerp Reacties
23-10-2019 Zembla reageert op brief DDB 5 reacties
23-10-2019 ​Dutch Dairymen Board pleit voor ‘eigen kalf eerst’ 0 reacties
17-10-2019 Sieta van Keimpema, al vijftien jaar op barricaden voor boer 22 reacties
01-10-2019 Van Keimpema: ‘Er is geen steun voor maatregelen kabinet’ 2 reacties
01-10-2019 Van Keimpema: ‘Er is geen steun voor maatregelen kabinet’ 0 reacties
01-10-2019 Van Keimpema: ‘Er is geen steun voor maatregelen kabinet’ 0 reacties
01-10-2019 Van Keimpema: ‘Er is geen steun voor maatregelen kabinet’ 0 reacties
30-09-2019 'Beweringen DDB over stikstofruimte zijn onjuist' 13 reacties
28-09-2019 ‘Beweringen DDB over stikstofruimte zijn onjuist’ 23 reacties
18-09-2019 DDB wil De Groot aanklagen voor oproep halvering veestapel 64 reacties
18-09-2019 DDB wil De Groot aanklagen voor oproep halvering veestapel 0 reacties
18-09-2019 DDB wil De Groot aanklagen voor oproep halvering veestapel 0 reacties
09-09-2019 Boeren gaan 10 jaar na dato weer melk dumpen 0 reacties
09-09-2019 Tien jaar na dato gaan boeren weer melk dumpen 0 reacties
06-09-2019 Dutch Dairymen Board - 16 september mobilisatie voor een eerlijke melkprijs 92 reacties
03-06-2019 NMV en DDB verzoeken Eerste Kamer om spoedwetswijziging fosfaatrechten af te wijzen 5 reacties
03-06-2019 NMV en DDB richten zich op Eerste Kamer 1 reactie
29-05-2019 DDB wil fosfaatrechten inperken met opkoopregeling 9 reacties
15-05-2019 'Niet Brussel, maar de Haagse politiek is star' 0 reacties
11-12-2018 DDB vertaalt goedkeuringsbeschikking naar Nederlands 4 reacties
30-04-2018 DDB:geen marktregulering maar melkgeld-reductie 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
19-10-2017 Melk is een mensenrecht in Afrika 5 reacties
14-09-2017 DDB steunt actie Eerlijke Melk Milieudefensie 0 reacties
13-04-2017 Joosten wil regierol voor LTO 19 reacties
05-04-2017 Vakbonden eisen pas op de plaats in ammoniakbeleid 24 reacties
23-01-2017 Boeren spuiten gebouw Europese Unie onder met melkpoeder 7 reacties
16-01-2017 ‘Interventievoorraden te vroeg op de markt’ 35 reacties
02-12-2016 Debat Tweede Kamer 3 reacties
29-11-2016 Minimaal 90 procent korting op melkprijs 0 reacties
28-11-2016 ‘Kans op verlenging derogatie minimaal’ 101 reacties
21-11-2016 Wordt het niet tijd om massaal lidmaatschap van LTO op te zeggen? 95 reacties
14-11-2016 DDB uitgesloten van derogatietop 27 reacties
14-11-2016 Fosfaattop of flop? 44 reacties
27-10-2016 NMV en DDB pleiten voor standstill, veereductie- en stoppersregeling 9 reacties
27-10-2016 NMV en DDB pleiten voor een Noodwet 7 reacties
27-07-2016 Dier & Recht maakt gehakt van slachtpremie DDB 7 reacties
20-07-2016 NMV en DDB: Nieuw EU-steunpakket is druppel op gloeiende plaat 8 reacties
10-06-2016 Melkproductiestijging 2015, ligt in opslag 48 reacties
19-05-2016 NMV wil actie op 31 mei in Amsterdam 26 reacties
14-03-2016 Maakt Van Dam kans in Brussel ?? 22 reacties
09-03-2016 Kansen nieuwe derogatie miniem door onbehoorlijk bestuur Economische Zaken 29 reacties
22-01-2016 NMV en DDB doen beklag bij Paus 8 reacties
25-09-2015 De frustratie van zich afgeschreven 41 reacties
11-08-2015 Opinie - Orden de zuivelmarkt door productie-interventie 1 reactie
05-08-2015 Onderzoek naar actiebereidheid melkveehouders 51 reacties
01-08-2015 DDB informeert leden over Nederlandse protestacties landbouwcrisis 45 reacties
10-07-2015 Inbreng Dutch Dairymen Board Rondetafelgesprek fosfaatplafond 29 reacties
01-07-2015 DDB: Ook in 2014 kosten hoger dan baten voor melkveehouders 48 reacties
18-06-2015 Sieta van Keimpema: Melkveesector raakt uitgeput 25 reacties
23-09-2014 Reactie DDB op kostprijsstudie Harm Holman 95 reacties
24-08-2014 Kostprijsberekening DDB geeft een vertekend beeld 142 reacties
25-06-2014 “Melkveehouders zijn weer optimistisch” 34 reacties
25-06-2014 Quotum weg in Zwitserland, nu meer melk en een beter inkomen 3 reacties
25-06-2014 WC-eend onderzoek 1 reactie
17-04-2014 Milk Market Observatory (MMO) - Meer dan observatorium 12 reacties
03-12-2013 DDB: nog geen reden voor vreugde voor Duitse melkveehouders 26 reacties
20-09-2013 Zachte landing melkquotum, afspraak is afspraak! 19 reacties
19-03-2013 DDB bijt zicht vast in kostprijs Franse melk 0 reacties
14-03-2013 EMB en DDB blij met vrijwillige productie rem 0 reacties
08-02-2013 DDB kritisch over melkprijs FrieslandCampina 2 reacties
08-02-2013 Kanttekeningen DDB bij lactose strategie 0 reacties
10-12-2012 DDB: Euforie over Zwitserse melkprijs, onterecht 8 reacties
01-12-2012 RFC 2,5 ct plus?? 22 reacties
30-11-2012 Stelling DDB/NMV 37 reacties
11-10-2012 Sieta: 'Duurzame soja illusie'(blog) 1 reactie
21-07-2012 Aanbodregulering met bonus/malus (blog) 1 reactie
06-07-2012 Overstromend ‘melkmeer’ in Brussel 17 reacties
23-05-2012 De DDB vindt het spijtig dat beleidsmakers zich afzijdig houden bij hervorming landbouwbeleid 4 reacties
20-03-2012 Fonterra is geen zuivelconcurrent meer voor Europa 3 reacties
16-03-2012 Zaterdag: DDB-zuivelsymposium over uw toekomst als melkveehouder! 17 reacties
21-02-2012 Weblog Sieta: Reisverslag - India 3 reacties
09-11-2004 DDB 4 reacties
03-12-2004 Joop Köhne (WLTO) kwam ook tot de conclusie dat de Dutch Dairy Board de enige goede weg is. 31 reacties
18-12-2004 DDB 56 reacties
19-12-2004 De puinhopen van Olijslager. 66 reacties
05-01-2005 DDB,vervolg 3 reacties
13-01-2005 JongerendagFFoods en DDB 9 reacties
17-01-2005 Dus NMV maar 6% !, En verder een pittige bijdrage over Melkquotumprijzen en DDB 66 reacties
18-01-2005 Het sprookje vande DDB 7 reacties
18-01-2005 Debat over toekomst melkveehouderij tussen Siem-Jan en Peter ten Hove 6 reacties
20-01-2005 DDB discussie leeft!!! 2 reacties
22-01-2005 Vraagje aan alle DDB voorstanders 15 reacties
05-02-2005 Duitse boeren halen bakzeil 73 reacties
07-02-2005 DDB zorgt voor melkoverschot 14 reacties
08-02-2005 Ook in beieren ddb ? 1 reactie
24-02-2005 DDB in ledenblad Campina 19 reacties
27-02-2005 En als de DDB niet lukt wat dan??? 10 reacties
28-02-2005 EDB probleempje??? 21 reacties
01-03-2005 DDB scoort snel! 3 reacties
01-03-2005 DDB geflopt 10 reacties
06-03-2005 Gesprek NMV met NMa 20 reacties
13-03-2005 BAK is DUB 83 reacties
28-03-2005 Bodemprijs DDB??? 2 reacties