Ddb

Ddb nieuws

DDB vertaalt goedkeuringsbeschikking naar Nederlands

11-12-2018 - De DBB vertaalde de goedkeuringsbeschikking naar het Nederlands. Er is veel te doen om wat hier allemaal in staat, maar dankzij onze Dutch Dairymen Board collega's kan nu iedere NL boer de beschikking even doorlezen (y)

Volgende link staat hij:
ddb.nu/site/assets/…

Boerderie

DDB:geen marktregulering maar melkgeld-reductie

30-04-2018 - Het melkreguleringsplan van FrieslandCampina kan volgens de DDB het best de prullenbak in.

Nieuwsgrazer

NH3 Coalitie eist PAS op de plaats.

20-12-2017 - Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vereniging tot Behoud van Boer Milieu (VBBM) hebben de krachten gebundeld in de NH3 Coalitie. De zes organisaties eisen een PAS op de plaats in het ammoniak- en stikstofbeleid.

Nieuwsgrazer

Nog meer Ddb nieuws

Datum Onderwerp Reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
19-10-2017 Melk is een mensenrecht in Afrika 5 reacties
14-09-2017 DDB steunt actie Eerlijke Melk Milieudefensie 0 reacties
13-04-2017 Joosten wil regierol voor LTO 19 reacties
05-04-2017 Vakbonden eisen pas op de plaats in ammoniakbeleid 24 reacties
23-01-2017 Boeren spuiten gebouw Europese Unie onder met melkpoeder 7 reacties
16-01-2017 ‘Interventievoorraden te vroeg op de markt’ 35 reacties
02-12-2016 Debat Tweede Kamer 3 reacties
29-11-2016 Minimaal 90 procent korting op melkprijs 0 reacties
28-11-2016 ‘Kans op verlenging derogatie minimaal’ 101 reacties
21-11-2016 Wordt het niet tijd om massaal lidmaatschap van LTO op te zeggen? 95 reacties
14-11-2016 DDB uitgesloten van derogatietop 27 reacties
14-11-2016 Fosfaattop of flop? 44 reacties
27-10-2016 NMV en DDB pleiten voor standstill, veereductie- en stoppersregeling 9 reacties
27-10-2016 NMV en DDB pleiten voor een Noodwet 7 reacties
27-07-2016 Dier & Recht maakt gehakt van slachtpremie DDB 7 reacties
20-07-2016 NMV en DDB: Nieuw EU-steunpakket is druppel op gloeiende plaat 8 reacties
10-06-2016 Melkproductiestijging 2015, ligt in opslag 48 reacties
19-05-2016 NMV wil actie op 31 mei in Amsterdam 26 reacties
14-03-2016 Maakt Van Dam kans in Brussel ?? 22 reacties
09-03-2016 Kansen nieuwe derogatie miniem door onbehoorlijk bestuur Economische Zaken 29 reacties
22-01-2016 NMV en DDB doen beklag bij Paus 8 reacties
25-09-2015 De frustratie van zich afgeschreven 41 reacties
11-08-2015 Opinie - Orden de zuivelmarkt door productie-interventie 1 reactie
05-08-2015 Onderzoek naar actiebereidheid melkveehouders 51 reacties
01-08-2015 DDB informeert leden over Nederlandse protestacties landbouwcrisis 45 reacties
10-07-2015 Inbreng Dutch Dairymen Board Rondetafelgesprek fosfaatplafond 29 reacties
01-07-2015 DDB: Ook in 2014 kosten hoger dan baten voor melkveehouders 48 reacties
18-06-2015 Sieta van Keimpema: Melkveesector raakt uitgeput 25 reacties
23-09-2014 Reactie DDB op kostprijsstudie Harm Holman 95 reacties
24-08-2014 Kostprijsberekening DDB geeft een vertekend beeld 142 reacties
25-06-2014 “Melkveehouders zijn weer optimistisch” 34 reacties
25-06-2014 Quotum weg in Zwitserland, nu meer melk en een beter inkomen 3 reacties
25-06-2014 WC-eend onderzoek 1 reactie
17-04-2014 Milk Market Observatory (MMO) - Meer dan observatorium 12 reacties
03-12-2013 DDB: nog geen reden voor vreugde voor Duitse melkveehouders 26 reacties
20-09-2013 Zachte landing melkquotum, afspraak is afspraak! 19 reacties
19-03-2013 DDB bijt zicht vast in kostprijs Franse melk 0 reacties
14-03-2013 EMB en DDB blij met vrijwillige productie rem 0 reacties
08-02-2013 DDB kritisch over melkprijs FrieslandCampina 2 reacties
08-02-2013 Kanttekeningen DDB bij lactose strategie 0 reacties
10-12-2012 DDB: Euforie over Zwitserse melkprijs, onterecht 8 reacties
01-12-2012 RFC 2,5 ct plus?? 22 reacties
30-11-2012 Stelling DDB/NMV 37 reacties
11-10-2012 Sieta: 'Duurzame soja illusie'(blog) 1 reactie
21-07-2012 Aanbodregulering met bonus/malus (blog) 1 reactie
06-07-2012 Overstromend ‘melkmeer’ in Brussel 17 reacties
23-05-2012 De DDB vindt het spijtig dat beleidsmakers zich afzijdig houden bij hervorming landbouwbeleid 4 reacties
20-03-2012 Fonterra is geen zuivelconcurrent meer voor Europa 3 reacties
16-03-2012 Zaterdag: DDB-zuivelsymposium over uw toekomst als melkveehouder! 17 reacties
21-02-2012 Weblog Sieta: Reisverslag - India 3 reacties
09-11-2004 DDB 4 reacties
03-12-2004 Joop Köhne (WLTO) kwam ook tot de conclusie dat de Dutch Dairy Board de enige goede weg is. 31 reacties
18-12-2004 DDB 56 reacties
19-12-2004 De puinhopen van Olijslager. 66 reacties
05-01-2005 DDB,vervolg 3 reacties
13-01-2005 JongerendagFFoods en DDB 9 reacties
17-01-2005 Dus NMV maar 6% !, En verder een pittige bijdrage over Melkquotumprijzen en DDB 66 reacties
18-01-2005 Het sprookje vande DDB 7 reacties
18-01-2005 Debat over toekomst melkveehouderij tussen Siem-Jan en Peter ten Hove 6 reacties
20-01-2005 DDB discussie leeft!!! 2 reacties
22-01-2005 Vraagje aan alle DDB voorstanders 15 reacties
05-02-2005 Duitse boeren halen bakzeil 73 reacties
07-02-2005 DDB zorgt voor melkoverschot 14 reacties
08-02-2005 Ook in beieren ddb ? 1 reactie
24-02-2005 DDB in ledenblad Campina 19 reacties
27-02-2005 En als de DDB niet lukt wat dan??? 10 reacties
28-02-2005 EDB probleempje??? 21 reacties
01-03-2005 DDB scoort snel! 3 reacties
01-03-2005 DDB geflopt 10 reacties
06-03-2005 Gesprek NMV met NMa 20 reacties
13-03-2005 BAK is DUB 83 reacties
28-03-2005 Bodemprijs DDB??? 2 reacties
06-05-2005 30 jaar Normaal, de boer is troef (foto/video verslag) 1 reactie
25-05-2005 DDB, geen verdeeldheid maar economische solidariteit 10 reacties
11-07-2005 Heeft de melkveehouderij nog grip op de keten? 7 reacties
25-11-2005 DDB in Engeland 3 reacties
25-11-2005 NAJK voor afschaffing quotum 73 reacties
07-12-2005 DDB krant in de bus 33 reacties
22-12-2005 DDB 98 reacties
23-12-2005 RFF-DBB 27 reacties
28-12-2005 Prijzenoorlog supermarkten gaat ook in 2006 door 1 reactie
29-12-2005 VS: forse toename aantal koeien 21 reacties
30-12-2005 Dit is nou 60 vrijheid in Nederland 27 reacties
31-12-2005 EU- landbouwgeld krijgt andere bestemming 31 reacties
05-01-2006 Vakmanschap is ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 53 reacties
11-01-2006 DDB 107 reacties
25-01-2006 Willy van Bakel: melkveehouders moeten hun inkomen zelf positief stimuleren 9 reacties
30-01-2006 Melkprijs 6 reacties
11-02-2006 ? Veel succes, maar u krijgt het niet voor elkaar.? 19 reacties
19-02-2006 Een gouden kans verzilveren met de DDB 111 reacties
27-02-2006 DDB: Publiciteitstunt 44 reacties
28-02-2006 Sieta en haar handelsmoraal 31 reacties
01-03-2006 Moraalriddelrs: melden! 46 reacties
12-03-2006 Waarom hekelt LTO de DDB 25 reacties