Nmv

Nmv nieuws

NMV zet vraagtekens bij haalbaarheid reductie broeikasgassen in melkveehouderij

16-07-2018 - De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zet vraagtekens bij de haalbaarheid en wenselijkheid van een aantal voorgestelde maatregelen van de sectortafel Landbouw en Landgebruik voor de melkveehouderij. Het stoort NMV dat op een melkveebedrijf de methaanuitstoot door de koe gezien wordt als de belangrijkste bron in de emissie van broeikasgassen door de melkveehouderij. De methaanuitstoot, die ontstaat door fermentatie in de pens van een koe, is onderdeel van de korte koolstofkringloop, aldus de NMV. Dat is een gesloten kringloop waarbij methaan in 12 jaar omgezet wordt naar CO2. Deze CO2 wordt vervolgens opgenomen door gewassen zoals gras en de koe eet dat gewas weer op. Dit maakt de kringloop sluitend.

Nieuwsgrazer

NMV vindt klimaatdoelstellingen onrealistisch

13-07-2018 - NMV vindt methaan geen broeikasgas en vindt de voorgestelde maatregelen niet realistisch.

Nieuwsgrazer

NMV zet vraagtekens bij realiteitsgehalte reductie broeikasgassen melkveehouderij (persbericht)

13-07-2018 - De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft met grote belangstelling kennis genomen van de voorstellen van de Sectortafel Landbouw en Landgebruik. NMV begrijpt dat ook de melkveehouderij haar bijdrage zal moeten leveren aan het terugdringen van de emissies van broeikasgassen. NMV zet echter vraagtekens bij de...
Het bericht NMV zet vraagtekens bij realiteitsgehalte reductie broeikasgassen melkveehouderij (persbericht) verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

Nieuwsgrazer

Nog meer Nmv nieuws

Datum Onderwerp Reacties
28-06-2018 100 vragen aan minister Schouten 0 reacties
22-06-2018 NMV bij indiening manifest voor beter mestbeleid 0 reacties
21-06-2018 NMV herkent zich niet in kritiek van boeren 0 reacties
06-06-2018 Algemene Ledenvergadering NMV 3 reacties
10-05-2018 Twijfels over voorzitter aardbevingscommissie 0 reacties
23-04-2018 NMV: bordjes bij weilanden tegen Neospora (besmetting) 0 reacties
19-04-2018 LTO, NMV voorzichtig over plannen RFC, Rabo lovend 50 reacties
13-04-2018 Uitnodiging NMV-ledenavonden provincie Gelderland 0 reacties
13-04-2018 NMV voorjaarsbijeenkomsten. Allen hartelijk welkom. 0 reacties
05-04-2018 Spandoek hekformaat verkrijgbaar 0 reacties
03-04-2018 Terugblik op NMV symposium Koe & Klimaat 0 reacties
28-03-2018 A-ware keert zich tegen kunstmest 102 reacties
26-03-2018 Derogatievoorstel Europese Commissie 0 reacties
23-03-2018 Klimaat vraagt om minder regels en meer melkgeld 0 reacties
14-03-2018 Voorbeschouwing I&R-debat: wie is verantwoordelijk voor geleden schade? 0 reacties
07-03-2018 Voorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen onderuit gehaald (persbericht) 0 reacties
07-03-2018 Symposium en debat over Koe & Klimaat 0 reacties
06-03-2018 NMV roept Unie van Waterschappen op aanpassing belastingstelsel verder op te schorten 0 reacties
02-03-2018 NMV roept Unie van Waterschappen op aanpassing belastingstelsel verder op te schorten 0 reacties
28-02-2018 Een update inzake I&R onregelmatigheden 0 reacties
23-02-2018 NMV en NAV samen in stichting Mijnbouwschade 0 reacties
23-02-2018 Agrarische vakbonden richten stichting Boerenbelang Mijnbouwschade op (persbericht) 0 reacties
22-02-2018 LTO sluit niet aan bij Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade 0 reacties
22-02-2018 LTO Noord, NMV en NAV maken afspraken over belangenbehartiging bij aardbevingschade 0 reacties
21-02-2018 'LTO Noord afgehaakt bij stichting Boerenbelang Mijnbouwschade' 0 reacties
21-02-2018 LTO Noord haakt af bij stichting Boerenbelang Mijnbouwschade 0 reacties
19-02-2018 NMV Symposium Koe & Klimaat | 23 maart 0 reacties
16-02-2018 Onregelmatigheden I&R: vervolgstappen 0 reacties
16-02-2018 Onregelmatigheden I&R: vervolgstappen 0 reacties
16-02-2018 LTO, NAJK en NMV vragen deblokkades en excuses 0 reacties
14-02-2018 Sector zet vraagtekens bij omvang I&R-fraude 0 reacties
13-02-2018 Sector roept Schouten op niet frauderend bedrijf vrij te geven 0 reacties
13-02-2018 Boerenorganisaties: minister Schouten gaat te ver 0 reacties
13-02-2018 Sector roept Schouten op niet frauderende bedrijven vrij te geven 0 reacties
13-02-2018 Twijfels over hoeveelheid geblokkeerde bedrijven 0 reacties
13-02-2018 Oproep voor snel vrijgeven van niet frauderende bedrijven 0 reacties
13-02-2018 Organisaties twijfelen over omvang rundveefraude 0 reacties
12-02-2018 Dagelijks bestuurder Henny Verhoeven doet stapje terug 0 reacties
09-02-2018 Oproep aan geblokkeerde bedrijven. 0 reacties
08-02-2018 NMV, NAV en LTO Noord trekken samen op in Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade 0 reacties
03-02-2018 Femke Wiersma, op de barricaden voor de boer 36 reacties
01-02-2018 NAV en NMV roepen op tot massale steun voor Groninger boeren 0 reacties
01-02-2018 NMV en NAV roepen op tot massale steun voor Groninger boeren 1 reactie
31-01-2018 Nieuw loket voor boeren met aardbevingsschade 0 reacties
30-01-2018 Nieuw loket voor boeren met aardbevingsschade 0 reacties
24-01-2018 LTO wil frauderende leden royeren 0 reacties
24-01-2018 'Mogelijk royeren we frauderende leden' 0 reacties
23-01-2018 LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO: fraude met registratie rundvee onacceptabel 0 reacties
23-01-2018 Sectororganisaties: 'Neem je verantwoordelijkheid' 16 reacties
23-01-2018 Sectororganisaties doen dringend beroep op melkveehouders 0 reacties
23-01-2018 LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO: fraude onacceptabel 0 reacties
20-12-2017 (Melk)poedersneeuw in Brussel; ludieke EMB-actie 0 reacties
20-12-2017 NMV: Nederlands ammoniakbeleid treft geen doel 0 reacties
20-12-2017 NMV blijft zich inzetten voor behoud koudmerken 0 reacties
20-12-2017 Sectorpartijen tevreden met overeenstemming over fosfaatreductiepakket 0 reacties
20-12-2017 NMV over fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof 0 reacties
20-12-2017 Nederlandse Melkveehouders Vakbond: Word jij onze nieuwe collega? 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
20-12-2017 NMV reageert op artikel: honderden hoogzwangere koeien naar slacht 0 reacties
20-12-2017 NMV: bordjes bij weilanden tegen neosporabesmetting 0 reacties
20-12-2017 NMV is ontevreden over de gang van zaken rond de ganzenbestrijding in Friesland. 0 reacties
20-12-2017 NMV over fosfaatreductie: tijdens het spel veranderen de regels. 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
20-12-2017 NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
20-12-2017 NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof 0 reacties
20-12-2017 Boeren massaal naar debat in Deurne 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
18-12-2017 Derogatie: Standpunt van NMV 0 reacties
11-12-2017 Zienswijze 6e actieprogramma nitraat 0 reacties
23-11-2017 Melkveehouders hebben begrip voor korting FrieslandCampina 19 reacties
20-11-2017 NMV: Zorg over koppeling derogatie aan mestfraude 0 reacties
20-11-2017 NMV: sector kan mestprobleem niet zelf oplossen 34 reacties
20-11-2017 Niet aan tafel maar wel een mening. 0 reacties
20-11-2017 NMV: Niet aan tafel maar wel een mening. 0 reacties
08-11-2017 LTO en NMV zien minder uitspoeling bevestigd 0 reacties
07-11-2017 Vertrouwen in de toekomst 0 reacties
01-11-2017 Uitspraak gerechtshof vergroot kans op behoud derogatie 0 reacties
31-10-2017 Overwegend positieve reacties op fosfaatuitspraak 0 reacties
31-10-2017 Uitspraak gerechtshof vergroot kans op behoud derogatie 0 reacties
13-10-2017 Hogere melkprijs door bovenwettelijke eisen 0 reacties
13-10-2017 NMV legt FrieslandCampina vuur aan de schenen 0 reacties
13-10-2017 NMV verwacht extreme melkprijsstijging 0 reacties
13-10-2017 NMV verwacht extreme melkprijsstijging 1 reactie
13-10-2017 NMV verwacht extreme melkprijsstijging 69 reacties
11-10-2017 Wiegersma boos om strafkorting Gommer 7 reacties
10-10-2017 NMV blij dat weidegang niet verplicht wordt 0 reacties
06-10-2017 Fotowedstrijd. Koeien op hun best 0 reacties
20-09-2017 Uitnodiging Zomerbijeenkomst NMV 2017 0 reacties
20-09-2017 Waarschuwing voor renteswapklanten 0 reacties
03-08-2017 NMV: Waarschuwing voor renteswapklanten 0 reacties
03-08-2017 Waarschuwing voor renteswapklanten 0 reacties
13-07-2017 NMV reageert gelaten op generieke korting 0 reacties
04-07-2017 Melkveehouders zetten streep door ganzenakkoord 0 reacties
03-07-2017 NMV trekt zich terug uit ganzenakkoord 0 reacties
03-07-2017 NMV uit akkoord met provincie Friesland over ganzen. 0 reacties