Nmv

Nmv nieuws

NMV uit zorgen over uitblijven van derogatie

20-03-2020 - De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft een brief naar minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestuurd over de derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest op grasland te kunnen uitrijden. In januari werd gemeld dat de Europese Commissie begin maart de derogatieverlening van Nederland zou behandelen. Dit is nog niet gebeurd. Het lijkt dat met name de versterkte handhavingsstrategie mest een belemmering vormt.

Nieuwsgrazer

‘Ministerie kan effecten stikstofmaatregelen niet onderbouwen’

27-01-2020 - Het ministerie van LNV heeft de effecten van het verplaatsen van melkveehouderijbedrijven rondom Natura 2000-gebieden op de stikstofdepositie op natuur niet in beeld. Dit stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

Nieuwsgrazer

NMV: 'Stikstofmaatregelen zijn totaal niet onderbouwd'

24-01-2020 - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft momenteel niet in beeld wat de effecten zijn van het verplaatsen van melkveehouderijen rondom Natura-2000 gebieden. Er is niet gemonitord of dit leidt tot herstel van de natuur. De effecten van stikstofemissie en depositie op natuur van bedrijven die stoppen of verplaatst worden rondom natuurgebieden is onbekend. Ook is niet in beeld welke stikstofruimte die onder het Programma Aanpak Stikstof is uitgegeven daadwerkelijk benut is. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt het onbegrijpelijk dat het ministerie beleidsmaatregelen niet met cijfers kan onderbouwen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Nmv nieuws

Datum Onderwerp Reacties
10-01-2020 NMV: ‘Rapport vraatschade ganzen schetst totaal verkeerd beeld van boer’ 0 reacties
24-12-2019 NMV wil toch ZuivelNL-lid blijven 0 reacties
20-12-2019 NMV wil lidmaatschap ZuivelNL zonodig per direct op kunnen zeggen 22 reacties
24-10-2019 Stikstofpaniek in Brabant boeren naar provinciehuis 0 reacties
18-10-2019 Import kalversector 0 reacties
18-10-2019 Boerenactie: NMV trots op inzet van haar leden 0 reacties
15-10-2019 Boerenacties op provinciehuizen én in Den Haag 0 reacties
14-10-2019 NMV met gelegenheidscoalitie tegen vrijhandelsverdragen in programma Buitenhof 0 reacties
14-10-2019 Boeren en GroenLinks slaan handen ineen over CETA 0 reacties
12-10-2019 Aanpak stikstofproblematiek | Gezamenlijke brief naar Schouten 0 reacties
07-10-2019 'Boer moet bloeden voor multinational' 0 reacties
05-10-2019 Eerste advies minister Schouten op voorstellen commissie Remkes 0 reacties
01-10-2019 NMV stapt uit ZuivelNL 0 reacties
25-09-2019 Boeren zitten niet op nieuwe dure maatregelen te wachten in stikstofdiscussie 0 reacties
17-09-2019 NMV: ʻProtest komt op goed momentʼ 9 reacties
13-09-2019 Reactie nmv op uitspraken D66 0 reacties
10-09-2019 Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030 0 reacties
03-09-2019 Melkveehouders bang voor explosies in nieuwe, emissiearme stallen 14 reacties
26-07-2019 Zorgt 5G voor paniek onder koeien? 0 reacties
26-07-2019 ‘Friese boeren moeten land op tijd bevloeien om muizenschade te beperken’ 0 reacties
19-07-2019 NMV wil dat FrieslandCampina aangescherpte normen vriespunt terugdraait 23 reacties
15-07-2019 Vriespuntsoap Friesland Campina breidt zich uit 0 reacties
01-07-2019 Werkbezoek over emissiebeleid voor beleidsmakers overheid 0 reacties
27-06-2019 NMV: ‘Gebruik stikstof niet om omvang melkveestapel ter discussie te stellen’ 2 reacties
26-06-2019 Stikstofdiscussie werkt verstikkend (persbericht) 0 reacties
06-06-2019 Algemene ledenvergadering NMV (uitsluitend voor leden) 0 reacties
04-06-2019 Over PAS: Sector weer dupe door politiek en ministerieel geblunder. 0 reacties
03-06-2019 NMV en DDB verzoeken Eerste Kamer om spoedwetswijziging fosfaatrechten af te wijzen 5 reacties
03-06-2019 NMV en DDB richten zich op Eerste Kamer 1 reactie
30-05-2019 Roelof Bisschop SGP: het gaat juridisch gezien helemaal niet over uitgegeven rechten! Gaat om de werkelijke jaarproductie.. 31 reacties
29-05-2019 Plan van aanpak stikstofproductie | Korten fosfaatrechtenhandel onterecht 0 reacties
23-05-2019 Melkveehouderij zet in op stikstofreductie 0 reacties
22-05-2019 Melkveehouderij aan de slag met stikstofreductie 0 reacties
17-05-2019 NMV verzoekt om pas op plaats bij aanpassing stallen vanwege explosiegevaar 0 reacties
17-05-2019 Ministerie LNV vraagt veehouders om mee te denken 0 reacties
17-05-2019 Dierenactivisten | NMV in overleg voor eerder ingrijpen 0 reacties
20-04-2019 NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat 40 reacties
19-04-2019 NMV-bijeenkomst in Midwolda | 25 april 0 reacties
18-04-2019 Volgende aanval: natuurmonumenten inkrimpen veestapel 42 reacties
17-04-2019 Koorddansen 0 reacties
12-04-2019 NMV-bijeenkomst in Gemert op 17 april 0 reacties
02-04-2019 NMV zet vraagtekens bij cijfers kalverensterfte 14 reacties
01-04-2019 Melkveehouders bedankt voor de hoge waardering. 0 reacties
01-04-2019 NMV roept op: wacht duiding cijfers kalverensterfte af 0 reacties
13-03-2019 Bijeenkomsten klimaatplannen melkveehouderij | 21 maart 0 reacties
12-03-2019 GPS verplicht of niet? NMV in gesprek met ministerie 0 reacties
28-02-2019 Tariefsverhoging Rendac onacceptabel 0 reacties
15-02-2019 Mest aanwenden en sleepvoet 0 reacties
08-02-2019 NMV tegen contraproduktieve GPS-verplichting op mesttoedieningsapparatuur 0 reacties
05-02-2019 Melkveehoudersvakbond fel tegen verlenging ganzenbeleid 0 reacties
05-02-2019 Melkveehoudersvakbond fel tegen verlenging ganzenbeleid 0 reacties
25-01-2019 EU boeren de straat op tegen vrije handel 0 reacties
25-01-2019 EMB en NMV roepen op tot protest 0 reacties
17-01-2019 ZURE melk trofee van NMV uitgereikt aan PBL 0 reacties
15-01-2019 ‘Zure’ prijs boeren voor Planbureau 0 reacties
14-01-2019 ZURE MELK TROFEE van NMV voor PBL 7 reacties
19-12-2018 NMV gaat 'Zure melk trofee' uitreiken 54 reacties
19-12-2018 ZURE MELK TROFEE van NMV (persbericht) 0 reacties
14-12-2018 NMV pleit voor praktisch borgingssysteem 0 reacties
14-12-2018 NMV jaarvergadering regio N-Holland 0 reacties
24-11-2018 Kamerbrief Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee 3 reacties
16-11-2018 NMV zoekt duidelijkheid over fosfaatrechten 85 reacties
09-11-2018 Oproep: meld marktverstoringen handel in fosfaatrechten 0 reacties
02-11-2018 Voorbeeld-bezwaarschrift tegen verhoging eigen risico ganzenschade in Friesland 0 reacties
19-10-2018 NMV schiet op ganzenaanpak Friesland 0 reacties
16-10-2018 GLB hoorzitting Tweede Kamer 0 reacties
16-10-2018 NMV zet druk op Unie van Waterschappen 0 reacties
02-10-2018 LTO 2.0 4 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
18-09-2018 Femke Wiersma: een beetje meer respect voor de boer, aub 1 reactie
10-09-2018 Reageren op wijziging I&R kan boete voorkomen 0 reacties
07-09-2018 Geef uw mening over onterechte verzwaring I&R regels 0 reacties
29-08-2018 ‘LTO en NMV tekenen voor een nauwe samenwerking’ 15 reacties
24-08-2018 LTO wil onderzoek naar droogteschade boeren 0 reacties
24-08-2018 'Mest uitrijden grotendeels al gebeurd' 0 reacties
24-08-2018 NMV: zorgvuldig handelen minister staat echt zorgvuldig handelen in de weg 0 reacties
24-08-2018 NMV roept overheid op tot zorgvuldig handelen mestbeleid 0 reacties
08-08-2018 Voorstel aanpassing van belastingstelsel waterschappen is onderuit gehaald 0 reacties
16-07-2018 NMV zet vraagtekens bij haalbaarheid reductie broeikasgassen in melkveehouderij 0 reacties
13-07-2018 NMV vindt klimaatdoelstellingen onrealistisch 0 reacties
13-07-2018 NMV zet vraagtekens bij realiteitsgehalte reductie broeikasgassen melkveehouderij (persbericht) 0 reacties
28-06-2018 100 vragen aan minister Schouten 0 reacties
22-06-2018 NMV bij indiening manifest voor beter mestbeleid 0 reacties
21-06-2018 NMV herkent zich niet in kritiek van boeren 0 reacties
06-06-2018 Algemene Ledenvergadering NMV 3 reacties
10-05-2018 Twijfels over voorzitter aardbevingscommissie 0 reacties
23-04-2018 NMV: bordjes bij weilanden tegen Neospora (besmetting) 0 reacties
19-04-2018 LTO, NMV voorzichtig over plannen RFC, Rabo lovend 50 reacties
13-04-2018 Uitnodiging NMV-ledenavonden provincie Gelderland 0 reacties
13-04-2018 NMV voorjaarsbijeenkomsten. Allen hartelijk welkom. 0 reacties
05-04-2018 Spandoek hekformaat verkrijgbaar 0 reacties
03-04-2018 Terugblik op NMV symposium Koe & Klimaat 0 reacties
28-03-2018 A-ware keert zich tegen kunstmest 102 reacties
26-03-2018 Derogatievoorstel Europese Commissie 0 reacties
23-03-2018 Klimaat vraagt om minder regels en meer melkgeld 0 reacties
14-03-2018 Voorbeschouwing I&R-debat: wie is verantwoordelijk voor geleden schade? 0 reacties
07-03-2018 Voorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen onderuit gehaald (persbericht) 0 reacties