Nzo

Nzo nieuws

Kandidaten Liegebeest van het jaar bekend: ‘Dierenleed verpakt in mooie praatjes’

10-09-2020 - Met de jaarlijkse actie wil de dierenwelzijnsorganisatie de aandacht vestigen op misleiding en leugenachtige claims over dierenwelzijn. ,,Sommige bedrijven zijn meesters in het verhullen van dierenleed met mooie praatjes,” stelt Anne Hilhorst van Wakker Dier. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is genomineerd wegens een tv-spotje met als boodschap 'Nederland draait op zuivel'. Maar de melkveehouderij levert ‘de grootste bijdrage aan de stikstofcrisis’, meent de dierenwelzijnsorganisatie.

Nieuwsgrazer

Zuivelondernemingen helpen elkaar door de crisis

04-04-2020 - Als er door de coronacrisis problemen ontstaan bij de melkverwerking, dan lossen de leden van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) die zoveel mogelijk samen op. De NZO heeft aan een aantal noodscenario's op de plank liggen die ervoor moeten zorgen dat het werk door kan gaan.

Nieuwsgrazer

NZO start publiekscampagne 'Nederland draait op zuivel'

30-01-2020 - Maandag 3 februari 2020 start de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO met de publiekscampagne ‘Nederland draait op zuivel’. De Nederlandse zuivelsector heeft een goed imago bij de consument. Toch blijft het goede van zuivel naar de mening van NZO nog te vaak onderbelicht. Daarom vindt NZO het tijd om de sector beter voor het voetlicht te brengen bij het publiek.

Nieuwsgrazer

Nog meer Nzo nieuws

Datum Onderwerp Reacties
25-10-2019 Zuivelsector trekt stikstofplan in na acties bij FrieslandCampina 17 reacties
25-10-2019 Zuivelsector trekt stikstofplan in na acties 0 reacties
25-10-2019 Boze boeren richten pijlen op zuivelbranche 0 reacties
25-10-2019 Boeren verklaren zuivelsector de oorlog na voorstel stikstofplan: ‘Is einde van de veehouderij’ 0 reacties
25-10-2019 Boeren blokkeren hoofdkantoor van FrieslandCampina 0 reacties
25-10-2019 Farmers Defence Force waarschuwt zuivelsector: "Harde acties worden niet geschuwd" 28 reacties
11-10-2019 Boerenverzet tegen stikstofbrief zwelt aan 0 reacties
10-09-2019 Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030 0 reacties
25-07-2019 Verduurzamende voedseltransities: alles moet kloppen 0 reacties
11-07-2019 Helft bedrijven in West-Achterhoek is al grondgebonden 26 reacties
05-07-2019 NZO wil beter verdienmodel voor melkveebedrijven 17 reacties
05-07-2019 Duurzame Zuivelketen komt bij ZuivelNL 5 reacties
23-05-2019 Melkveehouderij zet in op stikstofreductie 0 reacties
22-05-2019 Melkveehouderij aan de slag met stikstofreductie 0 reacties
09-05-2019 Thom Huppertz benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology 0 reacties
12-04-2019 Schouten dubt over rapport grondgebondenheid 22 reacties
07-03-2019 KoeMonitor: nieuwe systematiek om diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen 0 reacties
06-03-2019 KoeMonitor: nieuwe systematiek om diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen 2 reacties
05-03-2019 Teelt eiwithoudende gewassen in opmars 0 reacties
16-01-2019 Exportwaarde zuivel in 2018 ruim 7 miljard euro 6 reacties
19-12-2018 Masterclass anticiperen door Josl/Jos Verstraten!(vervolg)! 31 reacties
21-11-2018 Zuivelclub NZO zoekt nieuwe wegen 0 reacties
19-09-2018 Principe-akkoord over nieuwe cao in de zuivelindustrie 0 reacties
08-08-2018 Helft van Nederlandse boeren ligt regelmatig wakker met zorgen over toekomst 0 reacties
11-07-2018 ​'Klimaatakkoord zonder krimp melkveestapel' 0 reacties
10-07-2018 LTO en NZO presenteren reductieplan broeikasgassen melkvee 105 reacties
10-07-2018 Zuivelsector pakt uitstoot broeikasgas stevig aan 0 reacties
08-06-2018 LTO zeer bezorgd over verbod sleepvoet 0 reacties
30-04-2018 Wat vindt u van alle aandacht voor kalveropfok? 0 reacties
20-04-2018 NZO: gefractioneerd vet mag weer 0 reacties
20-04-2018 Voorzorgsmaatregelen vetzuren boerderijmelk beëindigd 0 reacties
19-04-2018 NZO geeft pensbestendig vet weer vrij 0 reacties
17-04-2018 Netwerk GRONDig betreurt focus op eiwit in rapport van commissie Grondgebondenheid 3 reacties
13-04-2018 ‘Voedsel koe moet meer van eigen grond komen’ 0 reacties
12-04-2018 'Melkveehouderij van de toekomst is grondgebonden' 23 reacties
06-02-2018 Vetzuurgehalte in melk op gewenst niveau 0 reacties
23-01-2018 LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO: fraude met registratie rundvee onacceptabel 0 reacties
23-01-2018 Sectororganisaties: 'Neem je verantwoordelijkheid' 15 reacties
23-01-2018 Sectororganisaties doen dringend beroep op melkveehouders 0 reacties
20-12-2017 Sectorpartijen tevreden met overeenstemming over fosfaatreductiepakket 0 reacties
20-12-2017 FrieslandCampina neemt petitie in ontvangst 0 reacties
20-12-2017 Start uitroeiing IBR en beheersing BVD 0 reacties
20-12-2017 Nederland onderschrijft de Dairy Declaration van Rotterdam 0 reacties
20-12-2017 Leerdammer-directeur volgt Roelof Joosten op bij NZO 3 reacties
20-12-2017 Percentage weidegang schiet door de 80 heen 0 reacties
14-12-2017 Verdeeldheid over BVD- en IBR-bestrijdingsplan NZO 15 reacties
29-11-2017 Collectieve aanpak BVD en IBR uitgesteld tot januari 2019 7 reacties
14-11-2017 Meuffels: 'Zuivel zal klimaatafspraken nakomen' 0 reacties
01-11-2017 Te veel hard melkvetzuur geeft harde, brokkelige kaas 0 reacties
30-10-2017 Gebruik pensbestendige vetten ingeperkt 0 reacties
30-10-2017 NZO en Nevedi leggen gebruik pensbestendige vetten aan banden 14 reacties
14-10-2017 ‘FrieslandCampina moet afnemers informeren over welzijnsvoordelen grupstal’ 29 reacties
12-10-2017 'Niet verplichten weidegang is goede zaak' 2 reacties
10-10-2017 Commissie zoekt naar definitie grondgebonden 0 reacties
10-10-2017 Commissie grondgebondenheid bindend voor LTO en NZO 0 reacties
09-10-2017 NZO wijst verzoek Netwerk Grondig af: geen Kringloopwijzer op vrijwillige basis 58 reacties
09-10-2017 LTO en NZO laten adviescommissie onderzoek doen naar grondgebondenheid 0 reacties
09-10-2017 LTO - LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in 36 reacties
09-10-2017 LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in 0 reacties
09-10-2017 Zuivel wil KringloopWijzer verder uitrollen 0 reacties
03-10-2017 NZO en Nevedi: komende weken eventuele maatregelen bestendige vetten 0 reacties
20-09-2017 Oscar Meuffels nieuwe directeur NZO 0 reacties
19-09-2017 Meuffels nieuwe directeur NZO 1 reactie
13-09-2017 Grondig voert druk op Kringloopwijzer op 1 reactie
11-09-2017 Grote praktijkproef noodzakelijk voor KringloopWijzer 0 reacties
09-09-2017 'Pilot voor Kringloopwijzer is noodzaak' 0 reacties
08-09-2017 LTO en NZO pleiten voor grote praktijkproef KringloopWijzer 38 reacties
08-09-2017 LTO en NZO willen pilot met KringloopWijzer 0 reacties
08-09-2017 Grote praktijkproef noodzakelijk voor KringloopWijzer 0 reacties
01-09-2017 WUR: Prof. Tiny van Boekel benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology 0 reacties
01-09-2017 De NVWA waardeert de aanpak van de gezamenlijke Nederlandse zuivelindustrie 0 reacties
01-09-2017 Leerstoel koppelt duurzame zuivelproductie met voedingswetenschappen 0 reacties
31-08-2017 Prof. Tiny van Boekel benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology 0 reacties
28-07-2017 Gezocht: eenheid over grondgebondenheid 87 reacties
24-07-2017 Prof. Tiny van Boekel interim buitengewoon hoogleraar zuivel 0 reacties
30-06-2017 NZO opnieuw in conclaaf met Dijksma over ammoniakreductie 56 reacties
13-06-2017 Meerderheid NZO-leden tegen minimumeisen 11 reacties
08-06-2017 Wettelijk verplichte aanpak van IBR vanaf 2018 8 reacties
18-05-2017 Sectorpartijen doen voorstel aanpassing jongveegetal aan Van Dam 13 reacties
08-05-2017 ‘Regierol beter bij zuivel dan bij LTO' 8 reacties
04-05-2017 Mag het nog een keer herhaald worden? 0 reacties
27-04-2017 Vogelaar en Van Stralen discussiëren over fosfaat en ammoniak 335 reacties
14-04-2017 Zuivelsector beste van de wereld, maar niet goed genoeg 0 reacties
23-03-2017 Tjeerd de Groot treed af als directeur NZO 6 reacties
07-03-2017 Column Sjakie: Doordrammen loont in verkiezingstijd 1 reactie
04-02-2017 Stoppersregeling ? 75 reacties
02-02-2017 NZO met video in verweer tegen verplichte weidegang 26 reacties
25-01-2017 'Fusie LTO-melkveehouderij, NMV en NZO gewenst' 13 reacties
05-01-2017 Zuivelindustrie zet in op verplichte aanpak IBR en BVD 73 reacties
30-12-2016 Van Dam borgt fosfaatplan sector bij wet 10 reacties
24-12-2016 NZO en LTO: Gaan zij zich nu sterk maken voor importverbod rundvlees? 11 reacties
23-12-2016 A-ware achter fosfaatreductieplan ZuivelNL 0 reacties
23-12-2016 Royal A-ware ondersteunt fosfaatreductieplan ZuivelNL 30 reacties
23-12-2016 Grote meerderheid zuivelpartijen stemt in met fosfaatreductieplan 3 reacties
22-12-2016 NZO akkoord met Fosfaatreductieplan 11 reacties
22-12-2016 NZO 3 reacties
21-12-2016 Joosten: NZO eens over fosfaatreductieplan 43 reacties