Nzo

Nzo nieuws

Boerenverzet tegen stikstofbrief zwelt aan

11-10-2019 - Trekkers zijn vandaag spontaan op weg gegaan naar de Provinciehuizen van Brabant en Friesland om te protesteren tegen de gevolgen van de stikstofbrief van het kabinet van afgelopen vrijdag. Terwijl LTO Nederland een maand geleden nog aarzelde om de door de Farmers Defence Force en Agractie.nl ingezette 1-oktober manifestatie te steunen, lijken nu LTO en de beide actieorganisaties verenigd in hun verzet tegen de regering. Vanmorgen stuurde Agractie.nl een persbericht waarin de organisatie verdere actie steunt, als die maar publieksvriendelijk blijft. Gisteren lieten LTO en NZO al weten dat minister Schouten namens de regering met haar stikstofbrief over een grens is gegaan.

Nieuwsgrazer

Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030

10-09-2019 - De Duurzame Zuivelketen heeft een aantal doelen voor 2020 al gerealiseerd. Naast de oorspronkelijke partners LTO Nederland (melkveehouders) en NZO (zuivelindustrie), werken met ingang van 2019 ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) samen in de Duurzame Zuivelketen.

Nieuwsgrazer

Verduurzamende voedseltransities: alles moet kloppen

25-07-2019 - We moeten gezonder en duurzamer eten, daar is iedereen het over eens. Er is alleen veel discussie over welke strategie gevolgd moet worden en welke voedseltransities tot het gewenste effect leiden. Stephan Peters, voedingsdeskundige bij de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), zet op een rij welke factoren het succes bepalen van een verduurzamende voedseltransitie.

Nieuwsgrazer

Nog meer Nzo nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-07-2019 Helft bedrijven in West-Achterhoek is al grondgebonden 26 reacties
05-07-2019 NZO wil beter verdienmodel voor melkveebedrijven 17 reacties
05-07-2019 Duurzame Zuivelketen komt bij ZuivelNL 5 reacties
23-05-2019 Melkveehouderij zet in op stikstofreductie 0 reacties
22-05-2019 Melkveehouderij aan de slag met stikstofreductie 0 reacties
09-05-2019 Thom Huppertz benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology 0 reacties
12-04-2019 Schouten dubt over rapport grondgebondenheid 22 reacties
07-03-2019 KoeMonitor: nieuwe systematiek om diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen 0 reacties
06-03-2019 KoeMonitor: nieuwe systematiek om diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen 2 reacties
05-03-2019 Teelt eiwithoudende gewassen in opmars 0 reacties
16-01-2019 Exportwaarde zuivel in 2018 ruim 7 miljard euro 6 reacties
19-12-2018 Masterclass anticiperen door Josl/Jos Verstraten!(vervolg)! 31 reacties
21-11-2018 Zuivelclub NZO zoekt nieuwe wegen 0 reacties
19-09-2018 Principe-akkoord over nieuwe cao in de zuivelindustrie 0 reacties
08-08-2018 Helft van Nederlandse boeren ligt regelmatig wakker met zorgen over toekomst 0 reacties
11-07-2018 ​'Klimaatakkoord zonder krimp melkveestapel' 0 reacties
10-07-2018 LTO en NZO presenteren reductieplan broeikasgassen melkvee 105 reacties
10-07-2018 Zuivelsector pakt uitstoot broeikasgas stevig aan 0 reacties
08-06-2018 LTO zeer bezorgd over verbod sleepvoet 0 reacties
30-04-2018 Wat vindt u van alle aandacht voor kalveropfok? 0 reacties
20-04-2018 NZO: gefractioneerd vet mag weer 0 reacties
20-04-2018 Voorzorgsmaatregelen vetzuren boerderijmelk beëindigd 0 reacties
19-04-2018 NZO geeft pensbestendig vet weer vrij 0 reacties
17-04-2018 Netwerk GRONDig betreurt focus op eiwit in rapport van commissie Grondgebondenheid 3 reacties
13-04-2018 ‘Voedsel koe moet meer van eigen grond komen’ 0 reacties
12-04-2018 'Melkveehouderij van de toekomst is grondgebonden' 23 reacties
06-02-2018 Vetzuurgehalte in melk op gewenst niveau 0 reacties
23-01-2018 LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO: fraude met registratie rundvee onacceptabel 0 reacties
23-01-2018 Sectororganisaties: 'Neem je verantwoordelijkheid' 15 reacties
23-01-2018 Sectororganisaties doen dringend beroep op melkveehouders 0 reacties
16-01-2018 Holsteins or Belgium Blue: Which one emits more methane? 0 reacties
20-12-2017 Sectorpartijen tevreden met overeenstemming over fosfaatreductiepakket 0 reacties
20-12-2017 FrieslandCampina neemt petitie in ontvangst 0 reacties
20-12-2017 Start uitroeiing IBR en beheersing BVD 0 reacties
20-12-2017 Nederland onderschrijft de Dairy Declaration van Rotterdam 0 reacties
20-12-2017 Leerdammer-directeur volgt Roelof Joosten op bij NZO 3 reacties
20-12-2017 Percentage weidegang schiet door de 80 heen 0 reacties
14-12-2017 Verdeeldheid over BVD- en IBR-bestrijdingsplan NZO 15 reacties
29-11-2017 Collectieve aanpak BVD en IBR uitgesteld tot januari 2019 7 reacties
14-11-2017 Meuffels: 'Zuivel zal klimaatafspraken nakomen' 0 reacties
01-11-2017 Te veel hard melkvetzuur geeft harde, brokkelige kaas 0 reacties
30-10-2017 Gebruik pensbestendige vetten ingeperkt 0 reacties
30-10-2017 NZO en Nevedi leggen gebruik pensbestendige vetten aan banden 14 reacties
14-10-2017 ‘FrieslandCampina moet afnemers informeren over welzijnsvoordelen grupstal’ 29 reacties
12-10-2017 'Niet verplichten weidegang is goede zaak' 2 reacties
10-10-2017 Commissie zoekt naar definitie grondgebonden 0 reacties
10-10-2017 Commissie grondgebondenheid bindend voor LTO en NZO 0 reacties
09-10-2017 NZO wijst verzoek Netwerk Grondig af: geen Kringloopwijzer op vrijwillige basis 58 reacties
09-10-2017 LTO en NZO laten adviescommissie onderzoek doen naar grondgebondenheid 0 reacties
09-10-2017 LTO - LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in 36 reacties
09-10-2017 LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in 0 reacties
09-10-2017 Zuivel wil KringloopWijzer verder uitrollen 0 reacties
03-10-2017 NZO en Nevedi: komende weken eventuele maatregelen bestendige vetten 0 reacties
20-09-2017 Oscar Meuffels nieuwe directeur NZO 0 reacties
19-09-2017 Meuffels nieuwe directeur NZO 1 reactie
13-09-2017 Grondig voert druk op Kringloopwijzer op 1 reactie
11-09-2017 Grote praktijkproef noodzakelijk voor KringloopWijzer 0 reacties
09-09-2017 'Pilot voor Kringloopwijzer is noodzaak' 0 reacties
08-09-2017 LTO en NZO pleiten voor grote praktijkproef KringloopWijzer 38 reacties
08-09-2017 LTO en NZO willen pilot met KringloopWijzer 0 reacties
08-09-2017 Grote praktijkproef noodzakelijk voor KringloopWijzer 0 reacties
01-09-2017 WUR: Prof. Tiny van Boekel benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology 0 reacties
01-09-2017 De NVWA waardeert de aanpak van de gezamenlijke Nederlandse zuivelindustrie 0 reacties
01-09-2017 Leerstoel koppelt duurzame zuivelproductie met voedingswetenschappen 0 reacties
31-08-2017 Prof. Tiny van Boekel benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology 0 reacties
28-07-2017 Gezocht: eenheid over grondgebondenheid 87 reacties
24-07-2017 Prof. Tiny van Boekel interim buitengewoon hoogleraar zuivel 0 reacties
30-06-2017 NZO opnieuw in conclaaf met Dijksma over ammoniakreductie 56 reacties
13-06-2017 Meerderheid NZO-leden tegen minimumeisen 11 reacties
08-06-2017 Wettelijk verplichte aanpak van IBR vanaf 2018 8 reacties
18-05-2017 Sectorpartijen doen voorstel aanpassing jongveegetal aan Van Dam 13 reacties
08-05-2017 ‘Regierol beter bij zuivel dan bij LTO' 8 reacties
04-05-2017 Mag het nog een keer herhaald worden? 0 reacties
27-04-2017 Vogelaar en Van Stralen discussiëren over fosfaat en ammoniak 335 reacties
14-04-2017 Zuivelsector beste van de wereld, maar niet goed genoeg 0 reacties
23-03-2017 Tjeerd de Groot treed af als directeur NZO 6 reacties
07-03-2017 Column Sjakie: Doordrammen loont in verkiezingstijd 1 reactie
04-02-2017 Stoppersregeling ? 75 reacties
02-02-2017 NZO met video in verweer tegen verplichte weidegang 26 reacties
25-01-2017 'Fusie LTO-melkveehouderij, NMV en NZO gewenst' 13 reacties
05-01-2017 Zuivelindustrie zet in op verplichte aanpak IBR en BVD 73 reacties
30-12-2016 Van Dam borgt fosfaatplan sector bij wet 10 reacties
24-12-2016 NZO en LTO: Gaan zij zich nu sterk maken voor importverbod rundvlees? 11 reacties
23-12-2016 A-ware achter fosfaatreductieplan ZuivelNL 0 reacties
23-12-2016 Royal A-ware ondersteunt fosfaatreductieplan ZuivelNL 30 reacties
23-12-2016 Grote meerderheid zuivelpartijen stemt in met fosfaatreductieplan 3 reacties
22-12-2016 NZO akkoord met Fosfaatreductieplan 11 reacties
22-12-2016 NZO 3 reacties
21-12-2016 Joosten: NZO eens over fosfaatreductieplan 43 reacties
20-12-2016 Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij wijst sectorplan fosfaatreductie af 56 reacties
16-12-2016 We mochten toch groeien 28 reacties
15-12-2016 Toename aantal weidende bedrijven door 300 nieuwe weiders 18 reacties
14-12-2016 Lichte stijging in percentage weidegang 0 reacties
10-12-2016 Boerenbestuurders blijven keuzes vooruit schuiven 22 reacties
06-12-2016 Ook Royal A-ware wijst fosfaatreductieplan af 0 reacties
06-12-2016 Ook A-ware ziet af van maatregelenpakket fosfaatreductie 36 reacties
06-12-2016 Na DOC Kaas en Henri Willig neemt ook Royal A-ware afstand van Maatregelenpakket Fosfaatreductie 21 reacties