Melkvee

Foto's van melkvee

Melkvee nieuws

Race tegen de stikstofklok voor melkveehouderij

16-02-2019 - Waar eerst de blik met name gericht was op fosfaat, dreigt nu stikstof de Nederlandse melkveehouderij in de wielen te gaan rijden. De stikstofuitstoot door melkvee is te hoog. Binnen 5 maanden moet de melkveesector maatregelen nemen, anders volgt een generieke korting.

Nieuwsgrazer

Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

15-02-2019 - De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg vorig jaar 77,4 miljoen kilo, 9,2 miljoen kilo minder dan in 2017. Hiermee ligt de fosfaatproductie in de melkveesector 9 procent onder het fosfaatplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo). De fosfaatproductie van vleesrundvee lag met 11,2 miljoen kilo iets hoger dan een jaar eerder.

Krimp veestapel
Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 nam het aantal melkkoeien met ruim 190 duizend af, een daling van 11 procent. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen daalde in die periode met ruim 300 duizend, een daling van 25 procent. In 2017 werd het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij van kracht. Melkveebedrijven waren vanaf 2017 verplicht om melkkoeien en vrouwelijk jongvee af te voeren. Daarnaast hebben van de circa 16 duizend melkveebedrijven bijna 600 bedrijven kenbaar gemaakt dat ze met hun bedrijf willen stoppen. Door dit plan en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 is de melkveestapel dus fors gekrompen.

Daling fosforgehalte mengvoer en ruwvoer voor melkvee
Het fosfaatreductieplan leidde naast een daling van de veestapel ook tot verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Het fosforgehalte daalde van 4,3 gram per kilo in 2016 tot 4,1 gram per kilo mengvoer in 2018, een daling van ruim 4 procent.

Het fosforgehalte van gras en maĂŻs, ander belangrijk voer voor melkvee, lag in 2018 onder het niveau van voorgaande jaren.

Iets lagere fosfaatproductie varkenssector
De fosfaatproductie door varkens daalde in 2018 licht door een geringe afname van het aantal vleesvarkens. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2018 uit op 37,3 miljoen kilo.

Varkenshouders werden door de regeling fosfaatreductieplan varkenshouderij gestimuleerd om over te schakelen op voer met een lager fosforgehalte. Dat droeg ook bij aan de daling van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Mede door deze maatregelen is de fosfaatproductie de laatste jaren gedaald tot onder het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo.

Hogere fosfaatproductie leghennen, vleespluimvee juist lager
In 2018 steeg de fosfaatproductie van legpluimvee ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent tot 21,1 miljoen kilo. In de vleespluimveesector daalde de fosfaatproductie echter met bijna 10 procent tot 6,5 miljoen kg. Deze veranderingen in de fosfaatproductie hangen vooral samen met een verandering van de wijze waarop de pluimveestapel wordt geteld. In de Landbouwtelling van 2018 is de opgave door de boer vervangen door een telling op basis van het Identificatie en Registratiesysteem voor pluimvee. Deze methodewijziging is vermoedelijk de oorzaak van de trendbreuk in het aantal vleeskuikens. In 2018 steeg het aantal leghennen met 3 procent tot 47,7 miljoen en daalde het aantal vleeskuikens met 10 procent tot 43,2 miljoen dieren. De totale fosfaatproductie van pluimvee lag in 2018 krap 1 procent boven het fosfaatplafond van 27,4 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van overige diercategorieĂ«n zoals schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren nam toe met 0,6 miljoen kilo tot 7,3 miljoen kilo (2018), onder andere door toename van het aantal schapen en melkgeiten.

Nieuwsgrazer

Hoe vergaat het de eerste melkveehouder met een serrestal?

11-02-2019 - Melkveebedrijf De Wagt in Steenwijkerwold nam in 2013 de eerste serrestal voor melkvee in gebruik. Het doek is inmiddels vervangen door een nieuwe. Na ruim 15 jaar is de familie nog steeds erg tevreden met het bouwconcept.
De Wagt was niet de eerste die een serrestal in gebruik nam. Een varkenshouder ging hen voor. „Toen wij ons oriĂ«nteerden voor de bouw van de nieuwe stal, hebben we het concept bij de betreffende varkenshouder bekeken. De hoeveelheid licht overtuigde ons om ook te investeren in een serrestal”, vertelt Kristian de Wagt, die samen met zijn vader Jan in maatschap boert.

In 2017 kreeg de stal een nieuw doek en kan het gebouw voorlopig weer vooruit. „Het doek ging langer mee dan verwacht. Ons werd gemeld dat we die na acht jaar moesten vervangen. Uiteindelijk ging deze 14 jaar mee.”

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkvee nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-02-2019 Plus gaat huismerkzuivel verkopen met PlanetProof-label 128 reacties
11-02-2019 Blog: Melk produceren zonder restricties 7 reacties
08-02-2019 Hoe zetmeel aanvullen in het rantsoen? 0 reacties
08-02-2019 ‘Foutieve wiskundige bewerkingen RIVM oorzaak 'stijgende' ammoniakconcentraties’ 2 reacties
06-02-2019 Rendement melkveehouder vlakt af 1 reactie
05-02-2019 FrieslandCampina start productie kaas uit topzuivellijn 0 reacties
02-02-2019 Levensduur melkvee opnieuw lager 0 reacties
29-01-2019 ‘Extra maïs bestellen met zaadontsmettingsmiddelen heeft geen zin’ 0 reacties
29-01-2019 Naleving dierenwelzijn in slachthuizen hoog 0 reacties
19-01-2019 Veearts komt niet meer op periodiek bezoek 1 reactie
17-01-2019 Nieuwe voorwaarden derogatie 2019: betaal legeskosten op tijd 0 reacties
17-01-2019 Rendement melkveebedrijf gaat stijging tegemoet 0 reacties
07-01-2019 Uitslag poll: Akkerbouwers en melkveehouders ontevreden over optreden Schouten 0 reacties
07-01-2019 Ontevreden leveranciers Bel Leerdammer richten leveranciersvereniging op 17 reacties
30-12-2018 PBL overdrijft klimaatlast vleesconsumptie factor 10 12 reacties
19-12-2018 Hoogproductief ruwvoer voor hoogproductief melkvee 0 reacties
13-12-2018 FrieslandCampina doet tweede overname in ruim een week tijd 0 reacties
13-12-2018 FrieslandCampina doet tweede overname in ruim een week tijd 4 reacties
12-12-2018 ‘Lagere CO2-voetafdruk melkvee realiseerbaar via krachtvoer’ 0 reacties
11-12-2018 Dalende melkprijs tast rendement aan 0 reacties
04-12-2018 Bel Leerdammer gaat voor langere levensduur koe 0 reacties
03-12-2018 11.000 hectare landbouwgebied opgeofferd voor natuur 0 reacties
24-11-2018 Kamerbrief Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee 3 reacties
23-11-2018 Melkveehouders houden steeds minder jongvee 55 reacties
19-11-2018 V-Focus: LNV schuift met fosfaatplafonds 0 reacties
19-11-2018 ‘Biologische melkveehouder niet meer welkom in Nederland’ 28 reacties
08-11-2018 Natuurinclusief ‘Boeren voor Natuur’ mag extra subsidie ontvangen 0 reacties
06-11-2018 Melkvee Index sorteert voor op dalende melkprijzen 0 reacties
05-11-2018 Melkplas in 2019 richting 20 procent VLOG-melk 0 reacties
02-11-2018 Schouten hevelt fosfaatrechten vleesvee niet over naar melkvee 4 reacties
31-10-2018 Veehouder uit Duizel moet stal sluiten na verwaarlozing koeien 0 reacties
30-10-2018 Melkveehouder uit Duizel moet stal sluiten 0 reacties
26-10-2018 Prachtige tweede MF Diamond Days bij VrebaMelkvee in Vredepeel 0 reacties
25-10-2018 Op bezoek bij MF Diamond Days bij VrebaMelkvee in Vredepeel 0 reacties
25-10-2018 Arla wil in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland volledig af van GMO's in voeders van melkvee 31 reacties
25-10-2018 Schouten onderzoekt pilot bedrijfsspecifieke fosfaatrechten melkvee 0 reacties
25-10-2018 Schouten wil pilot bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie melkvee 0 reacties
24-10-2018 Schouten wil bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie melkvee 0 reacties
24-10-2018 ‘StikstofefficiĂ«ntie melkveebedrijf verbeterbaar’ 0 reacties
23-10-2018 Hittestress bij melkvee, (klimaat)probleem van morgen? 0 reacties
19-10-2018 ‘Fosfaatrechten zijn van veehouder en niet van verpachter’ 21 reacties
16-10-2018 Verbeteren kalverleven 1 reactie
07-10-2018 Jonge boeren gezocht voor verduurzaming voedselsector 0 reacties
05-10-2018 SGP richt landbouwplatform op 0 reacties
25-09-2018 Column: Menselijke mest 0 reacties
20-09-2018 Overheid mag korten op fosfaatrechten bij overschrijding 0 reacties
19-09-2018 Calon enthousiast over miljoenennota 0 reacties
17-09-2018 LTO: nog veel te veel onduidelijkheid fosfaatrechten 0 reacties
15-09-2018 LTO: Nog veel te veel onduidelijkheid over fosfaatrechten 0 reacties
12-09-2018 Oplopende voerprijzen laten zich gelden 0 reacties
03-09-2018 Weer grote hennepvangst in mais 0 reacties
24-08-2018 NMV: zorgvuldig handelen minister staat echt zorgvuldig handelen in de weg 0 reacties
08-08-2018 Geen compensatie voor btw in opfokkosten melkvee 0 reacties
02-08-2018 Tientallen procedures om fosfaatreferentie melkvee 0 reacties
31-07-2018 Extreem weer laat Index nog niet bewegen 0 reacties
25-07-2018 Hitteplan melkvee 0 reacties
25-07-2018 Gaat melkprijs op droogte reageren? 0 reacties
23-07-2018 Nieuwe Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) 2018 0 reacties
10-07-2018 LTO en NZO presenteren reductieplan broeikasgassen melkvee 105 reacties
06-07-2018 Ingewijde Biolectric: monovergisting doodlopende weg 11 reacties
03-07-2018 Melkveebedrijf rendeert nog altijd goed 0 reacties
29-06-2018 Qlip toegelaten voor onderzoek IBR en BVD tankmelk 0 reacties
26-06-2018 Biologische boeren demonstreren voor vrijstelling fosfaatrechten 0 reacties
21-06-2018 NMV herkent zich niet in kritiek van boeren 0 reacties
21-06-2018 10 cent boete bij overschrijding RFC-fabrieksquotum geldt maximaal 5 jaar 27 reacties
20-06-2018 Europese ministers willen meer geld naar landbouw 0 reacties
20-06-2018 Schouten wil niet aan bovengronds uitrijden van mest 126 reacties
20-06-2018 Ruim Ă©Ă©n op zes boeren benaderd door criminelen 0 reacties
18-06-2018 Melkprijsvergelijking: RFC op een na hoogste melkprijs in 2017 0 reacties
18-06-2018 Melkvee scoort goed op antibioticagebruik 0 reacties
18-06-2018 WUR wil omstreden ammoniakdata niet vrijgeven, hulp ingeroepen van Tweede Kamer 1 reactie
15-06-2018 'Melkveehouders onderschatten infectie' 17 reacties
14-06-2018 Hoge ICT-kosten NVWA brengen Schouten in het nauw 0 reacties
12-06-2018 Efficiëntere monitoring van melkvee dankzij MoniCow 0 reacties
08-06-2018 PremiĂšre HyCare melkveestal in Knegsel 0 reacties
07-06-2018 ZLTO: 'APK voor stallen werkt schaalvergroting in de hand' 0 reacties
06-06-2018 Landbouwwoordvoerder Grashoff (GL) stapt op als Tweede Kamerlid 0 reacties
30-05-2018 ‘Nulstand muskusratten is het beste’ 0 reacties
29-05-2018 Melkveehouderij nadert top in rendement 0 reacties
22-05-2018 Faillissement dreigt voor melkveehouders met half volle stal 104 reacties
18-05-2018 Niet verkeerd bezuinigen 0 reacties
17-05-2018 RIVM meet onterecht te hoge ammoniakconcentraties uit landbouw 0 reacties
17-05-2018 Schouten verruimt knelgevallenregeling een klein beetje 0 reacties
15-05-2018 Melkvee ook in 2018 onder fosfaatplafond 0 reacties
08-05-2018 Stemming onder Vlaamse land- en tuinbouwers in voorjaar 2018 gedaald 0 reacties
08-05-2018 Boeren in de Amstel starten eigen zuivelfabriek 4 reacties
08-05-2018 Vooruitzichten in melk steeds beter 0 reacties
03-05-2018 ‘Pachtprijzen moeten omlaag’ 0 reacties
30-04-2018 500 koeien 2x per dag melken met 12 robots 3 reacties
27-04-2018 Krachtig pleidooi voor jonge boeren van landbouwcommissie EP 0 reacties
24-04-2018 Datum verbod asbest schuift mogelijk op 23 reacties
23-04-2018 Nog 81 melkveebedrijven op slot vanwege 'I&R-fraude' 0 reacties
23-04-2018 Nog 81 melkveebedrijven vanwege 'I&R-fraude' op slot 0 reacties
21-04-2018 ‘Maak keuze welke melk je wilt produceren’ 6 reacties
18-04-2018 Preventief handelen tegen knelpuntziekten bij melkvee en geiten 0 reacties
13-04-2018 China laat na jarenlange lobby weer Nederlands kalfsvlees toe 0 reacties
13-04-2018 Betrokken melkveehouders: Sturen op voer stimuleert ondernemerschap 0 reacties

Melkvee video's