Melkvee

Foto's van melkvee

Melkvee nieuws

Verviervoudiging PlanetProof-melkveehouders in eerste half jaar

24-06-2019 - Het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk – dat producten van Campina sinds december 2018 dragen – lijkt aan te slaan bij de leden-melkveehouders. Het aantal boeren dat aan de eisen voor het keurmerk voldoet groeide van 150 in december naar meer dan 600 nu

Nieuwsgrazer

Fotoserie: 'De sojarekening verlagen met veldbonen'

20-06-2019 - Maurice Lemans runt een gemengd bedrijf met 100 stuks melkvee en akkerbouw in het glooiende zuiden van Limburg. Hier teelt hij gras, maïs, tarwe, suikerbieten, voederbieten en sinds dit jaar winterveldbonen in plaats van aardappelen.

Nieuwsgrazer

‘De schudder wordt nauwelijks meer gebruikt’

20-06-2019 - Vanaf 25 juni starten de jaarlijkse ruwvoerdagen, waarop melkveehouders alle ins en outs over onder meer ruwvoerteelt, -oogst en -conservering kunnen leren. Gastheer Corné Sijben (28) vertelt melkvee.nl alvast hoe zijn oogstprotocol er uit ziet.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkvee nieuws

Datum Onderwerp Reacties
18-06-2019 'Stikstofexcretietabel voor biologisch melkvee is verouderd' 3 reacties
18-06-2019 LTO mist economische onderbouwing in kringloopplan Schouten 6 reacties
17-06-2019 Omslag naar kringlooplandbouw kan niet zonder sterke positie boer 6 reacties
13-06-2019 ‘China slacht melkvee om vleestekort op te vangen’ 0 reacties
12-06-2019 Boeren houden hun hart vast voor op handen zijnde Mercosur-deal 0 reacties
12-06-2019 ‘BEX staat haaks op kringlooplandbouw’ 0 reacties
12-06-2019 Wat doet rendement van melkveehouders in 2019? 0 reacties
07-06-2019 Veehouders krijgen miljoenen omzetbelasting terug 1 reactie
07-06-2019 ‘Opwarming aarde niet de schuld van het vee’ 19 reacties
06-06-2019 Ammoniakuitstoot sinds 1990 62 procent gedaald 0 reacties
03-06-2019 Vriesbranden blijft met vrijstelling mogelijk 8 reacties
02-06-2019 De gehele grasoogst in beeld bij Vreba melkvee 0 reacties
01-06-2019 Melkvee en pluimvee nabij Attero in Wijster mag weer naar buiten 0 reacties
31-05-2019 Melkvee en pluimvee bij Attero mogen weer naar buiten 0 reacties
28-05-2019 Optuigen KoeMonitor ligt op schema 3 reacties
28-05-2019 GRONDig: ‘Ministerie moet het teveel aan uitgegeven fosfaatrechten opkopen’ 0 reacties
27-05-2019 LTO: verdubbeling afroming fosfaatrechten beter dan generieke korting 26 reacties
25-05-2019 Optuigen KoeMonitor ligt op schema 8 reacties
24-05-2019 'Voerrantsoen varkens en melkvee op de schop' 0 reacties
23-05-2019 FrieslandCampina wil boeren met vriespuntproblemen niet in de kou laten staan 6 reacties
22-05-2019 Transporteurs en veehouders werken aan protocollen tegen dierenextremisme 0 reacties
20-05-2019 ‘EU moet dierenextremisten aanpakken’ 0 reacties
14-05-2019 Rendement melkveehouder scoort onder gemiddelde 0 reacties
11-05-2019 'Stalguerrilla op het platteland': dierenactivisten zorgen voor angst onder boeren 0 reacties
09-05-2019 De Heus diervoeders nieuwe kennispartner van Melkvee 0 reacties
09-05-2019 Adviesbureaus presenteren kringlooplandbouwplan 0 reacties
03-05-2019 Speerstra nieuwe kennispartner Melkvee 0 reacties
30-04-2019 LTO wil knelpunten naar grondgebondenheid in beeld hebben 6 reacties
26-04-2019 Overgrote deel wacht nog even met maaien 0 reacties
25-04-2019 Generiek korten staat wel in mestwet, maar teruggeven niet 22 reacties
17-04-2019 Georgia VS, volledig weiden en high-input naast elkaar 0 reacties
16-04-2019 Fosfaatrechten voor jongvee zonder kalf 0 reacties
16-04-2019 Fosfaatrechten voor jongvee 15 reacties
16-04-2019 Rechter: 'Veehouder krijgt fosfaatrecht voor jongvee' 7 reacties
16-04-2019 Fosfaatrechten voor jong(vlees)vee 0 reacties
15-04-2019 Uitslag poll: Veel boeren willen op zoek naar alternatieven voor glyfosaat 0 reacties
11-04-2019 NVWA: 'Film niet zomaar onze inspecteurs' 0 reacties
09-04-2019 Dure maanden breken aan voor melkveehouders 0 reacties
08-04-2019 Pachthof: fosfaatrechten komen in beginsel toe aan pachter 0 reacties
08-04-2019 ‘Voer en mest barsten helemaal niet van de bestrijdingsmiddelen’ 4 reacties
05-04-2019 Koeien in paniek, mogelijk door testen 5G-netwerk 8 reacties
01-04-2019 Melkrobot wint flink aan populariteit 105 reacties
29-03-2019 Jan Cees Vogelaar waarschuwt voor zuivelbelangen 110 reacties
28-03-2019 Ook melkvee in de omgeving van Attero mag weer naar buiten 0 reacties
28-03-2019 Dioxine geen belemmering voor weidegang bij Attero 0 reacties
28-03-2019 Nieuwe uitdaging op bedrijf met minder koeien en hogere productie 0 reacties
20-03-2019 Calon: ‘FvD en PVV gevaar voor exportsucces landbouwsector’ 0 reacties
15-03-2019 Melkvee Index toont vrij stabiel beeld 0 reacties
12-03-2019 Middelen gehalten in ruwvoer melkvee mag van Brussel 1 reactie
08-03-2019 CBb moet ook oordelen in honderden zaken over intrekking van fosfaatrechten 0 reacties
08-03-2019 Video De Beste Boerenkoe: Geertje 23 0 reacties
07-03-2019 Met duimstok en thermometer 'Op weg naar Topkuil' 0 reacties
01-03-2019 Samen met winnaar Adriaan Bregman ‘op weg naar Topkuil’ 1 reactie
24-02-2019 Hoe liefde zich vertaalt in een wurgconstructie 0 reacties
22-02-2019 Nieuw MBO lesmateriaal over ontwikkelingen in huisvesting melkvee 0 reacties
20-02-2019 Affakkelen om methaanuitstoot koeien te verminderen 23 reacties
19-02-2019 Kweekvlees is niet per se beter voor het klimaat dan 'gewoon vlees' 8 reacties
19-02-2019 Poll: Hebt u nog voldoende ruwvoer liggen? 0 reacties
16-02-2019 Race tegen de stikstofklok voor melkveehouderij 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
11-02-2019 Hoe vergaat het de eerste melkveehouder met een serrestal? 16 reacties
11-02-2019 Plus gaat huismerkzuivel verkopen met PlanetProof-label 128 reacties
11-02-2019 Blog: Melk produceren zonder restricties 7 reacties
08-02-2019 Hoe zetmeel aanvullen in het rantsoen? 0 reacties
08-02-2019 ‘Foutieve wiskundige bewerkingen RIVM oorzaak 'stijgende' ammoniakconcentraties’ 2 reacties
06-02-2019 Rendement melkveehouder vlakt af 1 reactie
05-02-2019 FrieslandCampina start productie kaas uit topzuivellijn 0 reacties
02-02-2019 Levensduur melkvee opnieuw lager 0 reacties
29-01-2019 ‘Extra maïs bestellen met zaadontsmettingsmiddelen heeft geen zin’ 0 reacties
29-01-2019 Naleving dierenwelzijn in slachthuizen hoog 0 reacties
19-01-2019 Veearts komt niet meer op periodiek bezoek 1 reactie
17-01-2019 Nieuwe voorwaarden derogatie 2019: betaal legeskosten op tijd 0 reacties
17-01-2019 Rendement melkveebedrijf gaat stijging tegemoet 0 reacties
07-01-2019 Uitslag poll: Akkerbouwers en melkveehouders ontevreden over optreden Schouten 0 reacties
07-01-2019 Ontevreden leveranciers Bel Leerdammer richten leveranciersvereniging op 17 reacties
30-12-2018 PBL overdrijft klimaatlast vleesconsumptie factor 10 12 reacties
19-12-2018 Hoogproductief ruwvoer voor hoogproductief melkvee 0 reacties
13-12-2018 FrieslandCampina doet tweede overname in ruim een week tijd 0 reacties
13-12-2018 FrieslandCampina doet tweede overname in ruim een week tijd 4 reacties
12-12-2018 ‘Lagere CO2-voetafdruk melkvee realiseerbaar via krachtvoer’ 0 reacties
11-12-2018 Dalende melkprijs tast rendement aan 0 reacties
04-12-2018 Bel Leerdammer gaat voor langere levensduur koe 0 reacties
03-12-2018 11.000 hectare landbouwgebied opgeofferd voor natuur 0 reacties
24-11-2018 Kamerbrief Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee 3 reacties
23-11-2018 Melkveehouders houden steeds minder jongvee 55 reacties
19-11-2018 V-Focus: LNV schuift met fosfaatplafonds 0 reacties
19-11-2018 ‘Biologische melkveehouder niet meer welkom in Nederland’ 26 reacties
08-11-2018 Natuurinclusief ‘Boeren voor Natuur’ mag extra subsidie ontvangen 0 reacties
06-11-2018 Melkvee Index sorteert voor op dalende melkprijzen 0 reacties
05-11-2018 Melkplas in 2019 richting 20 procent VLOG-melk 0 reacties
02-11-2018 Schouten hevelt fosfaatrechten vleesvee niet over naar melkvee 4 reacties
31-10-2018 Veehouder uit Duizel moet stal sluiten na verwaarlozing koeien 0 reacties
30-10-2018 Melkveehouder uit Duizel moet stal sluiten 0 reacties
26-10-2018 Prachtige tweede MF Diamond Days bij VrebaMelkvee in Vredepeel 0 reacties
25-10-2018 Op bezoek bij MF Diamond Days bij VrebaMelkvee in Vredepeel 0 reacties
25-10-2018 Arla wil in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland volledig af van GMO's in voeders van melkvee 31 reacties
25-10-2018 Schouten onderzoekt pilot bedrijfsspecifieke fosfaatrechten melkvee 0 reacties

Melkvee video's