Melkprijs

De actuele melkprijs van de diverse melkfabrieken volg je via boeren.nu. Al het actuele melkprijs nieuws van Prikkebord en Nieuwsgrazer wordt hier verzameld.

Als een melkfabriek de melkprijs wijzigt lees je dat het eerst op Boeren.nu.

Melkprijs nieuws

Melkprijs krijgt steun van 2 kanten

18-01-2019 - De melkprijs lijkt aan het begin van 2019 goede kaarten in handen te hebben. De gevolgen van de droogte komen duidelijk tot uiting in de melkaanvoer, terwijl de interventievoorraad de afgelopen maanden nagenoeg is verkocht. Wat betekent dit voor de melkprijs?

Nieuwsgrazer

EMB: noodzaak marktregulering groter dan ooit

11-01-2019 - In het huidige geopolitieke landschap, met een dreigende zuivelcrisis, is de noodzaak voor een instrument waarmee Brussel kan ingrijpen in de Europese zuivelmarkt groter dan ooit. De European Milk Board (EBM) dringt er daarom zeer sterk op aan bij de Europese Commissie dat hun 'Market Responsibility Programme' verankerd wordt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De EBM, een organisatie van Europese melkveehouders, vreest een nieuwe zuivelcrisis. „Met de Brexit-onderhandelingen wil het maar niet vlotten”, zegt vice-voorzitter Sieta van Keimpema. „Als er straks een Brexit is zonder deal, dan zijn er van de ene op de andere dag geen Europese handelsverdragen meer met Engeland. Dat betekent niet alleen dat er dan geen afzet meer is voor de relatief geringe hoeveelheid melk die Nederland naar Groot-Brittannië exporteert, maar ook dat de alle melk die andere EU-landen in Engeland afzetten, op de binnenlandse markt blijft hangen.”

Tel daarbij op de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag met het Latijns-Amerikaanse handelsblok Mercosur. Dat kan leiden tot een extra aanvoer van bijvoorbeeld Braziliaans rundvlees. Van Keimpema: „Men wil in 2019 zowel de Mercosur-deal als de Brexit afronden. Als er dit jaar een Brexit komt zonder deal, zitten zowel melk als vlees in de problemen.”

TTIP
Ook de TTIP, het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, hangt als een dreigende wolk boven de markt. Europa zet volgens de EMB de landbouw maar al te graag in als wisselged voor bijvoorbeeld de auto-industrie. Een vrijhandelsovereenkomst creëert voor de Europese melkveehouderij dan een ongelijk speelveld.

In vergelijking met hun Amerikaanse collega's moeten Nederlandse boeren aan veel meer eisen voldoen. ,,Amerika kent bijvoorbeeld geen I&R-systeem, en voor slachtvee geldt alleen de regel dat de koe nog op vier poten moet kunnen staan. Verder wordt er niet of nauwelijks gekeurd”, weet Van Keimpema. ,,Als de TTIP doorgaat, zijn we als melkveehouders de klos.”

Opbrengstprijs 10 cent te laag
Kortom: er loeren diverse gevaren voor de Europese melkveehouderij. Uit een brede EMB-studie naar de kostprijs van melk in de grote Europese zuivellanden is bovendien gebleken dat de Europese boer gemiddeld 10 cent te weinig beurt voor een liter melk om alle toegerekende kosten te dekken.

De EMB pleit al jaren voor een Market Responsibility Prgramme, maar gezien de huidige situatie wordt zo'n maatregel steeds urgenter, stelt Van Keimpema. De EMB heeft een index ontwikkeld voor de zuivelmarkt. Als die index stijgt, is er meer vraag naar melk en loopt de prijs op. Bij een dalende index is er te veel melk. Boeren zouden dan in eerste instantie vrijwillig minder kunnen gaan melken, tegen een vergoeding (bonus) voor elke niet-geleverde liter melk.

„Dat instrument heeft de EU in 2016 ook toegepast na de Russische boycot; toen was er van oktober 2016 tot januari 2017 sprake van een vrijwillige productiebeperking en dat werkte heel goed”, volgens Van Keimpema. „Vooral de intensieve zuivellanden zoals Ierland maakten gebruik van deze regeling. Wij willen dat dat instrument direct kan worden ingezet bij een onrechtmatige verstoring van de markt.”

Geld wat nu nog verdwijnt in het subsidiëren van interventieregelingen, kan dan worden aangewend voor het financieren van de bonus bij vrijwillige productiebeperking, stelt de EMB. Dit instrument zou een vast onderdeel moeten worden van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, bepleit de EMB.

Huiverig
Binnen de Europese Unie is men echter huiverig voor marktregulering; Eurocommissaris Phil Hogan niet in de laatste plaats. Maar volgens Van Keimpema is er sowieso al geen sprake van een vrije markt. „Men roept dan 'de markt moet het doen', maar 'de markt' wordt tegenwoordig vooral bepaald door handelsverdragen.”

Daarnaast is het zo dat de Europese Commissie simpelweg te weinig kennis heeft van de zuivelmarkt om te begrijpen waarom marktregulering verstandig zou zijn, zegt Van Keimpema. De Milk Market Observatory is speciaal in het leven geroepen om transparantie in de Europese zuivelsector te bovrderen en om tijdig marktontwikkelingen te analyseren. Maar feit is volgens Van Keimpema dat bijvoorbeeld niemand precies weet hoeveel mager melkpoeder er in particuliere opslag zit. „Dat was vroeger, vanwege de subsidie die ermee gemoeid was, veel meer in beeld dan tegenwoordig. Er kan maar zo nog 400.000 ton in particuliere opslag liggen. Er móet nu een plan komen om te voorkomen dat de melkprijs straks gigantisch onderuit gaat.”

Nieuwsgrazer

Melkprijs A-ware meest gedaald

11-01-2019 -

Originele beschrijving

De gemiddelde voorschotmelkprijs die zuivelonderneming A-ware uitbetaalde daalde in 2018 het meest. Met een daling van 8,9 procent voert dit bedrijf de lijst van Europese zuivelondernemingen aan die minder melkgeld uitbetaalden dan in 2017.

Frans1

Nog meer Melkprijs nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-01-2019 Voorschotmelkprijs voor nu onder niveau van 2017 6 reacties
11-01-2019 Hier blijft ongemerkt geld liggen in de ruwvoerteelt 16 reacties
11-01-2019 Internationale melkprijzen tonen lichte daling 0 reacties
07-01-2019 Ook melkprijs van A-ware in het rood 34 reacties
07-01-2019 Bel Leerdammer-boeren voelen zich niet gehoord 0 reacties
02-01-2019 Melkprijs DOC Kaas omlaag voor januari 103 reacties
31-12-2018 Melkprijs Arla lager van start in 2019 0 reacties
27-12-2018 Kritieke melkprijs EDF-boer gelijk aan 10 jaar terug 0 reacties
20-12-2018 Kaders op zuivelmarkt worden duidelijker 0 reacties
19-12-2018 Fors lager inkomen op melkveebedrijven door droogte en lagere melkprijs 0 reacties
18-12-2018 Wat is een reële prijs voor grond en fosfaatrechten? 0 reacties
12-12-2018 Vreugdenhil verlaagt op vet en verhoogt eiwitprijs 0 reacties
11-12-2018 Dalende melkprijs tast rendement aan 0 reacties
10-12-2018 Melkprijs Bel Leerdammer zet stap omlaag 0 reacties
07-12-2018 Zet Europese melkprijs weer stijging neer? 0 reacties
07-12-2018 Melkprijs oktober 2018 0 reacties
07-12-2018 Hogere voerkosten gecompenseerd door hogere melkprijs 0 reacties
06-12-2018 Fonterra opnieuw negatief over melkprijs 0 reacties
05-12-2018 Cono en A-ware houden melkprijs stabiel 0 reacties
30-11-2018 Melkprijs DOC Kaas zakt door 35 euro heen 0 reacties
21-11-2018 Druk op melkprijs neemt verder toe 0 reacties
06-11-2018 Melkprijs A-ware omlaag, Bel en Cono noteren stabiel 0 reacties
06-11-2018 Melkprijs september 2018 0 reacties
02-11-2018 Opnieuw stijging voor gemiddelde melkprijs 0 reacties
01-11-2018 Lage melkaanvoer zorgt voor vaste ondertoon 0 reacties
31-10-2018 Melkprijs DOC kaas stabiel, melkpoeders omhoog 0 reacties
29-10-2018 Melkprijs 2019: wereldwijd stabiel 0 reacties
29-10-2018 FrieslandCampina melkprijs daalt 0,75 cent per kilo 0 reacties
25-10-2018 Arla houdt melkprijs gelijk in november 0 reacties
19-10-2018 Krijgt melkprijs steun uit onverwachte hoek? 0 reacties
16-10-2018 Verbeteren kalverleven 1 reactie
11-10-2018 Snelle correctie voor melkprijs Fonterra 0 reacties
10-10-2018 Wintertoeslag drijft melkprijs Vreugdenhil op 0 reacties
09-10-2018 Melkprijzen augustus 2018 0 reacties
05-10-2018 Geen dalingen in Europese melkprijzen 0 reacties
03-10-2018 Bel Leerdammer en Cono verhogen melkprijs 0 reacties
28-09-2018 DOC Kaas laat melkprijs staan 12 reacties
27-09-2018 Omslagpunt nadert voor melkveehouderij 0 reacties
27-09-2018 Melkprijs FrieslandCampina lijkt vierde kwartaal stabiel 0 reacties
25-09-2018 Melkprijs FrieslandCampina vierde kwartaal stabiel 0 reacties
25-09-2018 Melkprijsprognose vierde kwartaal 2018 stabiel 0 reacties
24-09-2018 FrieslandCampina melkprijs neemt toe 0 reacties
21-09-2018 “Termijnmarkt laat veehouders deels de melkprijs bepalen” 2 reacties
19-09-2018 Trend in melkprijs is nog geen gelopen race 0 reacties
17-09-2018 IFCN: melkprijs 2019 moeilijk te voorspellen 0 reacties
15-09-2018 Melkveehouderij ziet kosten oplopen 0 reacties
14-09-2018 Melkveehouderij ziet kosten oplopen 3 reacties
12-09-2018 Onderkant melkprijzen breekt door 32 euro heen 0 reacties
12-09-2018 Onderkant melkprijzen zakt door 32 euro heen 0 reacties
12-09-2018 Oplopende voerprijzen laten zich gelden 0 reacties
04-09-2018 Melkprijs is wederom aan het stijgen. 0 reacties
03-09-2018 Hogere melkaanvoer drukt melkprijs Fonterra 0 reacties
03-09-2018 Melkprijs DOC Kaas weer bovengemiddeld 0 reacties
31-08-2018 Melkprijzen juli 2018 0 reacties
31-08-2018 Franse melkprijs verslaat FrieslandCampina 0 reacties
30-08-2018 Melkprijzen in juli opnieuw hoger 0 reacties
30-08-2018 Gemiddelde melkprijs FrieslandCampina in eerste helft 2018 met 4,2% gedaald 0 reacties
30-08-2018 Lage melkprijs zit FrieslandCampina dwars 0 reacties
30-08-2018 Prestatietoeslag pakt flink lager uit 0 reacties
27-08-2018 FrieslandCampina verhoogt melkprijs 0 reacties
23-08-2018 Onzekerheid werkt door in melkprijs Arla 1 reactie
22-08-2018 Geen boterbubbel, wel hogere melkprijs? 1 reactie
21-08-2018 Melkaanvoer VS lijkt af te vlakken 0 reacties
20-08-2018 Droogte legt het af tegen hogere melkprijs 17 reacties
15-08-2018 Hogere melkprijs steeds waarschijnlijker 0 reacties
13-08-2018 Minder melk, maar een hogere melkprijs 0 reacties
08-08-2018 Groothandel begint 2018 met hogere omzet 0 reacties
03-08-2018 Melkprijs Royal Bel Leerdammer stijgt verder 0 reacties
03-08-2018 Melkprijzen juni 2018 0 reacties
03-08-2018 Melkprijzen in juni sinds lange tijd weer omhoog 0 reacties
03-08-2018 Cono houdt voorschot voor 4e keer gelijk 0 reacties
02-08-2018 Ook zuivelsector komt in beweging door droogte 8 reacties
02-08-2018 Kleine plus voor A-ware 0 reacties
31-07-2018 Kale melkprijs DOC Kaas door de 35 euro heen 0 reacties
30-07-2018 Flinke domper voor biologische melkprijs 0 reacties
30-07-2018 FrieslandCampina houdt melkprijs stabiel 0 reacties
30-07-2018 Melkprijs Arla plust voor vierde maal op rij 0 reacties
26-07-2018 Daling melkprijs verlaagt kaspositie melkveebedrijven 29 reacties
25-07-2018 Gaat melkprijs op droogte reageren? 0 reacties
20-07-2018 'Melkreductieprogramma gaf melkprijs boost' 3 reacties
18-07-2018 Melkprijs Milcobel naar € 34,22 0 reacties
18-07-2018 Nederlandse boter glijdt hard uit 0 reacties
17-07-2018 Hitte is laatste druppel voor melkproductie VS 0 reacties
13-07-2018 Oververhitte zuivelmarkt koelt af 0 reacties
13-07-2018 DLV Advies ziet mogelijkheden voor melkveehouders op de termijnmarkt 0 reacties
12-07-2018 Zomervakantie doet melkprijs geen goed 0 reacties
12-07-2018 DLV Advies: melkprijs beheersen via termijnmarkt 2 reacties
11-07-2018 Effect van jaarlijkse melkaflevering op melkprijs 0 reacties
09-07-2018 Bel Leerdammer verhoogt met 22 cent 0 reacties
07-07-2018 Kaders melkprijs 2018 nog vrij onzeker 0 reacties
06-07-2018 Melkprijzen mei 2018 0 reacties
06-07-2018 Seizoenseffect bepaalt melkprijzen mei 0 reacties
06-07-2018 Melkprijzen april 2018 0 reacties
06-07-2018 Melkprijs Europese Unie licht gedaald in mei 0 reacties
06-07-2018 Opnieuw daling voor gemiddelde melkprijs 0 reacties
05-07-2018 Hochwald mikt op vaste melkprijs en kortere binding 0 reacties
04-07-2018 Melkprijs Cono blijft over juni gelijk 0 reacties