Lto

Lto nieuws

LTO verwacht groei van Nederlandse melkveehouderij

16-02-2019 - Zou Bassie niet op de hoogte geweest zijn dat de lto in 2014!!!!!!! gepleit heeft voor invoering van de fosfaatrechten??. Het minste wat hij voor de sector kan doen is zijn lintje teruggeven. Lintjes horen te hangen aan mensen die het verschil in positieve zin maken.

christo

LTO en Wetterskip waarschuwen voor muizen

15-02-2019 - LTO Noord, initiatiefgroep van boeren en Wetterskip Fryslân waarschuwen boeren voor de 'grote aantallen' veldmuizen op grasland in Zuidwest- en Midden-Friesland. Niek Bosma van het Wetterskip telde donderdag bij een boer in Hommerts honderd muizen op een halve hectare nadat de boer het land onder water had gezet. 'Daar ben ik van geschrokken.'

Nieuwsgrazer

LTO Noord wil meer daken met zonnepanelen

14-02-2019 - Slechts 8 procent van het agrarische dakoppervlak in West-Nederland wordt benut voor het opwekken van zonne-energie. Dat blijkt uit een inventarisatie onder leden van LTO Noord.

Nieuwsgrazer

Nog meer Lto nieuws

Datum Onderwerp Reacties
14-02-2019 Sterkenburgh vindt geitenstop in Friesland niet nodig 0 reacties
14-02-2019 Wijzigingen gebruik #sleepvoet 2019 74 reacties
14-02-2019 ‘Duitse ruwvoersituatie bepaalt melkprijsontwikkeling’ 0 reacties
09-02-2019 1e deelbesluit Wob-verzoek invoering fosfaatrechtenstelsel 66 reacties
08-02-2019 'Je bereikt het tegengestelde', LTO ziet niks in plannen Partij van de Dieren 0 reacties
08-02-2019 WAB aangenomen, maar deur voor lage ww-premie seizoenswerk blijft open 0 reacties
07-02-2019 LTO houdt vast aan actieplan stalbranden 0 reacties
07-02-2019 'Laat verandering niet alleen aan LTO over' 0 reacties
05-02-2019 LTO Noord: 'Te veel landbouwgrond verloren, kijk naar natuur voor zonneparken' 0 reacties
30-01-2019 Alle melkveehouders mei 2019 aangesloten op JoinData 27 reacties
30-01-2019 Oproep LTO aan Tweede Kamer: straf werkgevers met seizoenarbeid niet. 0 reacties
30-01-2019 ​Richtlijnen voor aangifte tegen dierenextremisten 0 reacties
28-01-2019 Duurzame Zuivelketen boekt op veel thema’s vooruitgang in 2017 0 reacties
27-01-2019 Kritiek op wolvenplan: 'Veehouder draait er in z'n eentje voor op' 0 reacties
24-01-2019 LTO Nederland teleurgesteld in wolvenplan 0 reacties
23-01-2019 LTO wil een wolvenquotum 0 reacties
23-01-2019 Stikstof is ook een probleem 11 reacties
22-01-2019 LTO vraagt geitenhouders besmettingen met Salmonella te melden 0 reacties
22-01-2019 LTO melkveehouderij: Teken Keurmest om GPS-verplichting te voorkomen 0 reacties
22-01-2019 'Minimaal 700 euro voor rendabele graanteelt' 0 reacties
22-01-2019 Honderd drachtige schapen gestolen in Groningen 0 reacties
21-01-2019 ‘Boeren houden wél van dieren’ 0 reacties
21-01-2019 LTO Nederland start campagne #boerenhoudenvandieren 0 reacties
21-01-2019 LTO Nederland start campagne #boerenhoudenvandieren 0 reacties
21-01-2019 LTO Nederland start campagne #boerenhoudenvandieren 0 reacties
21-01-2019 LTO Nederland start campagne #boerenhoudenvandieren 0 reacties
21-01-2019 Boeren bezorgd: drone blijft aan de grond bij uitbreiding Lelystad Airport 1 reactie
19-01-2019 LTO biedt Dordrecht landbouwvisie aan 0 reacties
18-01-2019 Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt 0 reacties
17-01-2019 LTO wil warmtesensor om stalbrand tegen te gaan 0 reacties
17-01-2019 POV: stallen uitrusten met snelle brand detectiesysteem 0 reacties
16-01-2019 LTO verwacht praktische oplossingen van Nederlandse regering na brexit 0 reacties
16-01-2019 Veehouders maken werk van brandveiligere veestallen 0 reacties
16-01-2019 Veehouders maken werk van brandveiligere stallen 0 reacties
16-01-2019 Veehouders maken werk van brandveiligere veestallen 0 reacties
16-01-2019 LTO Nederland verwacht praktische oplossingen van kabinet na brexit 0 reacties
16-01-2019 LTO Nederland: handel VK moet ongestoord door kunnen gaan 0 reacties
15-01-2019 LTO wil toetsingskader voor verantwoorde groei melkgeitenhouderij 0 reacties
14-01-2019 LTO en politie stellen richtlijnen op voor aangifte dierextremisten 0 reacties
11-01-2019 Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen 0 reacties
11-01-2019 'Doe aangifte van dierextremisme' 0 reacties
11-01-2019 Voorschotmelkprijs voor nu onder niveau van 2017 6 reacties
11-01-2019 LTO en politie stellen richtlijnen op voor aangifte dierextremisten 0 reacties
11-01-2019 Internationale melkprijzen tonen lichte daling 0 reacties
11-01-2019 Droogteschade zorgt voor discussie 0 reacties
09-01-2019 LTO Noord uit via zienswijze zorgen over groeistop geitenhouderij in Overijssel 0 reacties
09-01-2019 LTO Nederland wil maatregelen tegen undercoverbeelden 0 reacties
09-01-2019 Schouten: Vanaf 2021 alle mest uitrijden met GPS 0 reacties
08-01-2019 Boerin wil met voorkeurstemmen Provinciale Staten in 0 reacties
08-01-2019 'Doe aangifte bij inbraak in pluimveestal' 0 reacties
08-01-2019 LTO en POV spreken krachtig taal uit tegen dierextremisme 0 reacties
08-01-2019 LTO Nederland pakt dierextremisme aan 0 reacties
08-01-2019 Veebranche wil af van „dierextremisme” 0 reacties
07-01-2019 Vakgroep Vleesveehouderij presenteert visie 0 reacties
07-01-2019 LTO en POV pakken dierextremisme aan 0 reacties
07-01-2019 LTO Nederland en POV pakken dierextremisme aan 0 reacties
07-01-2019 LTO roept boeren rond Attero Wijster op tot alertheid 0 reacties
02-01-2019 LTO: Onderteken allemaal de gedragscode ‘Keurmest’ 0 reacties
27-12-2018 Wiebes spreekt met CBS en LTO over tijdstip oogstramingen 0 reacties
27-12-2018 Expertisecentrum gaat melkveehouders helpen bij klimaatakkoord 10 reacties
24-12-2018 Agrarische sector wil CO2-emissie in 2030 met 6 Mton hebben gereduceerd 0 reacties
24-12-2018 LTO Noord bezorgd om ontwikkelingskans geitenbedrijven 0 reacties
22-12-2018 POV, LTO en politie gaan samenwerken tegen radicaal dierenactivisme 0 reacties
21-12-2018 LTO - LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid 125 reacties
21-12-2018 LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid 0 reacties
21-12-2018 LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid 0 reacties
21-12-2018 LTO voortaan Glastuinbouw Nederland 0 reacties
20-12-2018 LTO Glaskracht Nederland wordt per 1 januari 2019 Glastuinbouw Nederland 0 reacties
20-12-2018 Wageningen University & Research benoemt Friedhelm Taube tot hoogleraar 0 reacties
19-12-2018 Van Wenum: stimuleer verantwoord bodembeheer voor kringloop 0 reacties
18-12-2018 LTO Noord zet spandoekenactie 'Onze boeren Onze voedselmakers' landelijk voort 0 reacties
18-12-2018 Konijnenhouders zijn acties van stichting Konijnen in Nood beu 0 reacties
18-12-2018 Boerenkoepel LTO Noord verklaart zich medeschuldig aan ontstaan knelgevallen in de melkveehouderij 0 reacties
18-12-2018 LTO erkent aandeel in schuld mestdrama: ‘Boeren zijn gigantisch in de knel gekomen’ 41 reacties
17-12-2018 Studio: 'Bereid jezelf voor op de brexit' 0 reacties
15-12-2018 LTO vindt demonstratie Raalte van Stichting Konijn in Nood een grens overschrijden 0 reacties
14-12-2018 62% productiewaarde glastuinbouw vertegenwoordigd in LTO 0 reacties
13-12-2018 Meer dan helft land- en tuinbouwers lid van LTO Nederland 0 reacties
12-12-2018 Meerderheid boeren en tuinders is lid van LTO Nederland 0 reacties
12-12-2018 Campagne tegen plannen voor fors duurdere seizoensarbeid 0 reacties
12-12-2018 Landelijke informatiebijeenkomst Pioen 0 reacties
11-12-2018 0 reacties
11-12-2018 LTO: snel in gesprek over geitenstop Noord-Holland 0 reacties
11-12-2018 LTO over WAB: Zo werkt het niet. 0 reacties
11-12-2018 LTO: 53% boerenbedrijven en 63% productiewaarde 0 reacties
11-12-2018 LTO over WAB: Zo werkt het niet. 0 reacties
11-12-2018 LTO Nederland over WAB: Zo werkt het niet. 0 reacties
10-12-2018 LTO wil snellere uitrol onderwaterdrainage veenweiden West-Nederland 0 reacties
10-12-2018 'Vernatten veengebied is onacceptabel' 0 reacties
09-12-2018 Van den Heuvel nieuwe directeur LTO Nederland 0 reacties
08-12-2018 LTO bekend kleur 21 reacties
07-12-2018 Zorgen bij LTO Noord over 'wildwest gedrag' bij ontwikkeling van zonneakkers in Gelderse Vallei 0 reacties
07-12-2018 Zet Europese melkprijs weer stijging neer? 0 reacties
07-12-2018 LTO - Onze worsteling met fosfaat 176 reacties
06-12-2018 Garanderen fytosanitaire kwaliteit voor pootaardappelsector van vitaal belang 0 reacties
06-12-2018 LTO start Veenweidenoffensief West-Nederland 0 reacties
05-12-2018 Grondig Boeren voor Water Rol Precisielandbouw 0 reacties

Lto video's