Lto

Lto nieuws

Ingrid van Huizen portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling

22-11-2017 - Melkveehoudster Ingrid van Huizen (39) uit het Friese Kootstertille is benoemd tot de nieuwe portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland. Zij zal deze functie direct vervullen. ‘Als portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling kan ik bestuurlijk op nationaal niveau verder werken aan een volhoudbare landbouw die in balans is met de leefomgeving’, aldus Van Huizen.

Nieuwsgrazer

LTO wil akkoord over een tijdelijk status quo na de Brexit op 30 maart 2019

20-11-2017 - Op 30 maart 2019 is de Brexit een feit. Wat er daarna komt is onzeker. LTO Nederland dringt aan op zekerheid voor boeren en tuinders, want zij kunnen hun productie niet opeens omgooien. Er moet een akkoord komen over een tijdelijk status quo na de Brexit op 30 maart 2019, een periode waarin de spelregels niet veranderen. Zodat de handel door kan gaan. Dat schrijft Klaas Johan Osinga van LTO Nederland in zijn blog op de site van LTO Noord.

Nieuwsgrazer

'Boer moet verdienen aan duurzaamheid'

20-11-2017 - Hoe kun je een redelijke prijs voor je product krijgen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouw? Trienke Elshof, melkveehouder in Friesland en regiovoorzitter van LTO Noord, geeft antwoord op deze vraag en zwengelt de discussie over duurzame verdienmodellen aan.

Nieuwsgrazer

Nog meer Lto nieuws

Datum Onderwerp Reacties
20-11-2017 LTO Glaskracht Nederland gaat naar de haaien 0 reacties
20-11-2017 ‘De zorg voor dieren altijd op 1’ 0 reacties
17-11-2017 Oogst getroffen telers in Voorne Putten wordt niet verkocht 0 reacties
17-11-2017 Geitenbokjes krijgen beter leven 0 reacties
16-11-2017 LTO Melkveehouderij aanvaardt nieuwe visie 0 reacties
16-11-2017 Leden LTO werken visie uit, grondgebondenheid blijft discussiepunt 39 reacties
16-11-2017 Melkveehouders stellen strategie LTO samen 0 reacties
16-11-2017 LTO toekomstvisie melkveehouderij: "De Nederlandse melkveehouderij herkend en erkend als internationaal koploper" 0 reacties
16-11-2017 Leden leveren waardevolle basis voor strategische agenda melkveehouderij 0 reacties
15-11-2017 LTO Noord regio West wil ook 'statiegeld' faunaschade 0 reacties
15-11-2017 Oogst getroffen telers in Voorne Putten wordt niet verkocht 0 reacties
15-11-2017 Sjaak van der Tak licht cao glastuinbouw toe na rumoerige week over arbeidsmigranten 0 reacties
15-11-2017 Arjan Monteny benoemd tot voorzitter Multifunctionele Landbouw 0 reacties
14-11-2017 Boze minister werpt de bal naar de mestsector 0 reacties
14-11-2017 Boze minister werpt de bal naar de mestsector 0 reacties
13-11-2017 Maatwerk om grondwater te beschermen tegen nitraat 0 reacties
13-11-2017 Hans Huijbers (LTO): 0 reacties
13-11-2017 Hans Huijbers (LTO): "Fraude moeten we gezamenlijk uitbannen.” 0 reacties
13-11-2017 Hans Huijbers (LTO): "Fraude moeten we gezamenlijk uitbannen.” 0 reacties
11-11-2017 LLTB spreekt schande van mestfraude 0 reacties
11-11-2017 LTO neemt afstand van fraudeurs 49 reacties
11-11-2017 Flinke impuls voor DAW 0 reacties
08-11-2017 LTO Noord wil oordeel kennisplatform over groeistop geitenhouderij in Gelderland 0 reacties
08-11-2017 Tien boerenrustpunten in gemeente Hollands Kroon 0 reacties
08-11-2017 LTO en NMV zien minder uitspoeling bevestigd 0 reacties
03-11-2017 LTO Nederland en natuurorganisaties gaan voor beter bermbeheer 0 reacties
03-11-2017 Gemiddelde melkprijs lonkt naar 37 euro 0 reacties
03-11-2017 LTO Nederland en natuurorganisaties zoeken samenwerking voor beter bermbeheer 0 reacties
03-11-2017 Eindelijk onderhandelingsresultaat CAO Open Teelten 0 reacties
01-11-2017 Onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Open Teelten 0 reacties
01-11-2017 Uitspraak gerechtshof vergroot kans op behoud derogatie 0 reacties
01-11-2017 LTO: 'Uitspraak Hof maakt melkveesector sterker' 17 reacties
31-10-2017 Overwegend positieve reacties op fosfaatuitspraak 0 reacties
31-10-2017 Uitspraak gerechtshof vergroot kans op behoud derogatie 0 reacties
31-10-2017 Duurzame teelt roos vordert 0 reacties
30-10-2017 Glastuinbouwers hechten waarde aan diverse RUB-middelen 0 reacties
30-10-2017 Tientallen kippenboeren nog in problemen door eiercrisis 0 reacties
25-10-2017 Inkoopcollectief Mestsilo Afdekken 4 reacties
25-10-2017 Sjaak van der Tak start kennismakingstournee #SjaakonTour 0 reacties
25-10-2017 LTO en NFU pleiten voor open handelsrelaties na Brexit 0 reacties
24-10-2017 Ez kan geen rapport lezen en Lto is niet wakker 71 reacties
24-10-2017 LTO en NFU pleiten voor open handelsrelaties na Brexit 0 reacties
24-10-2017 Hubers: geen vaccinatie, dus pluimvee ophokken 0 reacties
23-10-2017 LTO Noord wil faunaschade met app in kaart brengen 0 reacties
23-10-2017 LTO Glaskracht verliest zaak over stallen van caravans in glastuinbouwgebied Berkel en Rodenrijs 0 reacties
20-10-2017 LTO Glaskracht strijdt tegen caravans 0 reacties
20-10-2017 Ilex in trek 0 reacties
20-10-2017 LTO Glaskracht strijdt tegen caravans 0 reacties
20-10-2017 LTO nuanceert groeicijfers melkveehouderij 0 reacties
19-10-2017 LTO zoekt portefeuillehouders Natuur- & Landschapsontwikkeling en Onderwijs & Innovatie 0 reacties
19-10-2017 LTO nuanceert groeicijfers melkveehouderij 4 reacties
19-10-2017 LTO Noord begrijpt waarschuwing minister Kamp aan melkveehouders niet 4 reacties
18-10-2017 Boeren in de problemen door wegvallen mestfabriek 0 reacties
18-10-2017 Schouten krijgt steun LTO als potentiële landbouwminister 0 reacties
18-10-2017 LTO ‘zeer content’ met minister Carola Schouten 0 reacties
17-10-2017 LTO niet ontevreden, NAV teleurgesteld over mestbeleid 0 reacties
17-10-2017 ​LTO positief, oppositie mist krimp veestapel 0 reacties
16-10-2017 Insectenvallen zijn van waarde voor effectieve gewasbescherming in de glastuinbouw 0 reacties
13-10-2017 Wouter Hartendorf voorzitter Vleesveehouderij LTO Nederland 0 reacties
13-10-2017 Wouter Hartendorf voorzitter Vleesveehouderij 0 reacties
13-10-2017 Benoeming voorzitter Vleesveehouderij en bestuursleden Vollegrondsgroente en Paardenhouderij 0 reacties
11-10-2017 'Vechten voor een eigen landbouwminister' 0 reacties
11-10-2017 Voorman LTO Akkerbouw: “Goede voornemens, wachten op uitvoering” 0 reacties
11-10-2017 LTO: Verhoging BTW geen goede zaak 0 reacties
11-10-2017 Nieuw artikel 0 reacties
11-10-2017 Verhoging BTW op gezond voedsel en sierteeltproducten verkeerd signaal aan samenleving 0 reacties
10-10-2017 Kabinet erkent de kracht van boeren en tuinders 0 reacties
10-10-2017 Ondernemers: ‘Plannen nieuwe kabinet kunnen Nederland in versnelling brengen’ 0 reacties
10-10-2017 Commissie zoekt naar definitie grondgebonden 0 reacties
10-10-2017 Commissie grondgebondenheid bindend voor LTO en NZO 0 reacties
10-10-2017 LTO wil uitstel einde btw-regeling 0 reacties
09-10-2017 LTO en NZO laten adviescommissie onderzoek doen naar grondgebondenheid 0 reacties
09-10-2017 LTO - LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in 36 reacties
09-10-2017 LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in 0 reacties
09-10-2017 Op zoek naar de smerigste trekker van Nederland 0 reacties
07-10-2017 LTO wil in 2030 emissieloze land en tuinbouw 0 reacties
07-10-2017 Op zoek naar smerigste trekker van Nederland 17 reacties
06-10-2017 Imago belangrijk thema op avond CDA en LTO 0 reacties
06-10-2017 Constructieve houding Inspectie SZW bij zoeken naar oplossing kantelrisico Deense karren 0 reacties
06-10-2017 Toename weidegang: Koe loopt op steeds meer bedrijven buiten 0 reacties
05-10-2017 Geen groepsprocedure boetes vangschade 0 reacties
04-10-2017 Veel vragen over imago en over opvolging op thema-avond LTO en CDA 0 reacties
04-10-2017 LTO: ‘Te natte percelen?:Doe bij RVO beroep op overmacht.’ 0 reacties
04-10-2017 Veel vragen over imago en over opvolging op thema-avond LTO en CDA 3 reacties
03-10-2017 Rabobank ziet dat boer weer geld verdient 15 reacties
03-10-2017 Voortgang herstel rentederivaten verloopt traag 12 reacties
02-10-2017 ‘Algen zijn nog niet het groene goud’ 0 reacties
02-10-2017 De agrarische sector is deel van de oplossing van het klimaatprobleem 0 reacties
28-09-2017 NVV en LTO varkenshouderij wordt POV 0 reacties
25-09-2017 Geen algemeen uitstel voor inzaai vanggewas 0 reacties
23-09-2017 POV krijgt nog meer vet op de ribben 0 reacties
22-09-2017 Kees Romijn: ‘Verdeeldheid sector is momentopname’ 0 reacties
22-09-2017 Telers met vanggewas in de knel door regen 0 reacties
22-09-2017 Sectoraal en regionaal arbeidsmarktonderzoek glastuinbouw 0 reacties
21-09-2017 LTO wil uitstel afschaffen btw-landbouwregeling 0 reacties
21-09-2017 Afschaffing Btw-landbouwregeling per 1 januari 2018 0 reacties
21-09-2017 Afschaffing Btw-landbouwregeling per 1 januari 2018 0 reacties