Lto

Lto nieuws

Boeren Tytsjerksteradiel boos over lichtplan

22-06-2018 - Dat boeren in gemeente Tytsjerksteradiel een lichtplan moeten indienen bij de gemeente als ze nieuwe verlichting ophangen stuit de plaatselijke LTO Noord-afdeling tegen de borst. Dat liet ze donderdagavond merken tijdens de opiniërende raadvergadering over het lichtbeleid.

Nieuwsgrazer

LTO Nederland: Duurzamer produceren vraagt een meerprijs

22-06-2018 - LTO Nederland juicht het initiatief van de Minister van Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) toe om boeren en tuinders een adequate vergoeding te bieden voor hun inspanningen om klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn en sociale duurzaamheid te beschermen. Hiervoor zullen boeren, tuinders, voedingsindustrie, supermarkten en consumenten samen moeten werken. LTO Nederland wil hier graag een rol spelen, met de land- en tuinbouwcoöperaties.

Nieuwsgrazer

LTO ziet afbrokkelend draagvlak ammoniakbeleid

22-06-2018 - LTO Nederland constateert dat het draagvlak onder veehouders afbrokkelt voor vermindering van de ammoniakuitstoot. Dat komt door de aanhoudende onduidelijkheid over de metingen. LTO dringt er daarom bij de politiek opnieuw op aan duidelijkheid te verschaffen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Lto nieuws

Datum Onderwerp Reacties
22-06-2018 ‘Draagvlak onder veehouders voor ammoniakbeleid brokkelt af’ 0 reacties
22-06-2018 Glastuinbouw wil andere compensatie voor belastingverhoging op aardgas 0 reacties
21-06-2018 Tuinbouworganisaties willen EU-normen behouden 0 reacties
20-06-2018 LTO Nederland: effect nieuwe waterschapsbelastingen nog black box 0 reacties
20-06-2018 Generieke korting nog niet uit beeld 0 reacties
20-06-2018 ​Verwarrende communicatie rondom antibioticagebruik 0 reacties
20-06-2018 ​Vrijgeven individueel geblokkeerde kalveren blijft lastig 0 reacties
19-06-2018 LTO Nederland ondersteunt de oproep voor een Nationaal Landbouwdebat 0 reacties
15-06-2018 Van 't Westeinde: 'Aanjaagfunctie voor BO Akkerbouw' 0 reacties
15-06-2018 Van 't Westeinde: 'Wat doet dit met de natuurlijke vijanden?' 0 reacties
15-06-2018 Wetsvoorstel extra geboorteverlof (WIEG) naar Tweede Kamer 0 reacties
14-06-2018 Melkveebedrijven vrijgegeven, vleeskalveren nog geblokkeerd 0 reacties
14-06-2018 Ruim 6000 handtekeningen voor financiële hulp na fipronilcrisis 0 reacties
13-06-2018 LTO Glaskracht zeer teleurgesteld dat door ralstonia getroffen rozentelers niet gecompenseerd worden 0 reacties
12-06-2018 Gemeente Goeree-Overflakkee wil geen nieuwe bloembollentelers 0 reacties
12-06-2018 ​Vrijgeven individueel geblokkeerde kalveren blijft lastig 0 reacties
12-06-2018 LTO bewust van problemen door fosfaatrechten 0 reacties
12-06-2018 LTO bewust van problemen melkveehouder door fosfaatrechten 113 reacties
12-06-2018 ‘Ook percelen voor ATR-pootgoed vrijwillig onderzoeken op AM’ 0 reacties
12-06-2018 ‘Ook percelen voor ATR-pootgoed vrijwillig laten onderzoeken op AM’ 0 reacties
11-06-2018 Suikerbietensector vraagt derogatie aan voor behandeling zaden met neonicotinoiden 0 reacties
08-06-2018 ​Verwarrende communicatie rondom antibioticagebruik 0 reacties
08-06-2018 Invoering sleepvoetverbod per 1 januari volgens LTO onmogelijk 0 reacties
08-06-2018 Voorstelling over boer in psychische nood 14 reacties
08-06-2018 LTO zeer bezorgd over verbod sleepvoet 0 reacties
08-06-2018 Invoering sleepvoetverbod per 1 januari onmogelijk volgens LTO 0 reacties
08-06-2018 'Alternatieven sleepvoet niet rijp voor praktijk' 0 reacties
08-06-2018 'We laten onze gewassen niet verzuipen' 0 reacties
07-06-2018 'Alternatieven sleepvoet niet rijp voor praktijk' 3 reacties
07-06-2018 LTO Nederland: Grote zorg om borging alternatieven sleepvoet 0 reacties
07-06-2018 LTO en BMF accepteren besluit proefstallen 0 reacties
06-06-2018 LTO Noord protesteert via petitie tegen Nationaal Park op Texel 0 reacties
06-06-2018 ​Allerlaatste bijeenkomsten kalveropfok 0 reacties
02-06-2018 LTO vindt natuurambitie inefficiënt 0 reacties
01-06-2018 LTO Nederland positief over doelgerichter landbouwbeleid 0 reacties
01-06-2018 Nederlandse melkprijzen in Europese top 3 0 reacties
31-05-2018 Boer moet zelf ganzenschade taxeren 0 reacties
31-05-2018 LTO Noord: stop op taxaties ganzenschade onterecht 0 reacties
30-05-2018 Boeren boos over vertrek Alders 0 reacties
30-05-2018 Actieplan Weidevogels Groningen aangeboden aan provincie Groningen en waterschappen 0 reacties
30-05-2018 Rechtszaak over fipronilschade pas volgend jaar 0 reacties
30-05-2018 Groningse grutto alleen te redden met extra beheer 0 reacties
30-05-2018 Rechtszaak over firponilschade tegen NVWA pas in 2019 0 reacties
30-05-2018 Zitting over firponilschade tegen NVWA pas in 2019 0 reacties
29-05-2018 LTO Paardenhouderij pleit voor centrale database waarin ook eigenaarschap geregistreerd staat 0 reacties
29-05-2018 Rechtszaak LTO Nederland tegen NVWA in fipronilzaak pas in 2019 0 reacties
29-05-2018 LTO Noord onstemd over stop op taxaties in ganzenrustgebieden in Gelderland 0 reacties
28-05-2018 LTO: Meer maatwerk op regionale schaal nodig om statushouders aan werk te helpen 0 reacties
28-05-2018 Schapensector wil meer betrokken worden bij samenstelling draaiboeken voor vestiging wolven 0 reacties
28-05-2018 Boeren en tuinders ondersteunen vluchtelingen op weg naar werk 0 reacties
26-05-2018 LTO eist werkbaar en haalbaar alternatief sleepvoet 52 reacties
24-05-2018 LTO Noord verbaasd over schrappen taxaties 0 reacties
24-05-2018 Bodembrief Schouten verwoordt ambitie LTO Nederland 0 reacties
24-05-2018 POV en LTO akkoord over samenwerking 0 reacties
24-05-2018 Bodembrief verwoordt ambitie LTO Nederland 0 reacties
23-05-2018 LTO Noord vreest in Gelderland druk op landbouwgrond door natuurbegraven 0 reacties
22-05-2018 Vrijstelling neonics in suikerbieten is juist goed voor milieu 0 reacties
20-05-2018 Verplichte BOA-heffing: levenslijn of luchtkasteel? 0 reacties
19-05-2018 LTO ziet kans bij derogatie neonics 0 reacties
18-05-2018 LTO zoekt oplossing voor knelgevallen fosfaatrechten op individueel niveau 77 reacties
17-05-2018 Strenge mestregels Schouten verdelen boerensector 0 reacties
17-05-2018 LTO en Cosun: derogatie op verbod neonicotinoïden 0 reacties
17-05-2018 LTO zoekt oplossing voor knelgevallen 0 reacties
17-05-2018 LTO zoekt oplossing voor 'echte' knelgevallen 0 reacties
17-05-2018 ‘Akkerbouw komt met verzoek voor aanvraag derogatie neonics’ 0 reacties
16-05-2018 ‘Akkerbouw vraagt om eenvoudigere regels braak en vergroening’ 0 reacties
16-05-2018 Afspraken over normen huisvesting van kracht 0 reacties
16-05-2018 ‘Akkerbouw vraag om eenvoudigere regels braak en vergroening’ 0 reacties
16-05-2018 Waar krijgen boeren niet de schuld van? 0 reacties
14-05-2018 Noordelijke akker verandert in zwembad 0 reacties
14-05-2018 Noordelijke akkers veranderen in groot zwembad 0 reacties
11-05-2018 Dijk telt toch volledig mee 0 reacties
11-05-2018 'Niet meer CO2 bij verbod neonics' 0 reacties
09-05-2018 LTO: nadenken over voortgang landbouw op veenweide 0 reacties
08-05-2018 LTO West Betuwe bezorgd over teeltondersteuning 0 reacties
08-05-2018 Oplichtersbende actief in Vechtdal, LTO Vechtdal waarschuwt voor 'belastingambtenaar' 0 reacties
05-05-2018 Agrariërs intensiveren aanpak bodemdaling in veen 0 reacties
05-05-2018 Gezamenlijke aanpak bodemdaling veenweidegebieden 0 reacties
04-05-2018 Boeren en tuinders intensiveren aanpak bodemdaling veenweidegebieden in West-Nederland 0 reacties
04-05-2018 LTO Nederland vraagt aandacht voor gevolgen Brexit 0 reacties
03-05-2018 Europese landbouworganisaties bezorgd over gevolgen brexit 0 reacties
03-05-2018 Het best bewaarde geheim van LTO 0 reacties
02-05-2018 Geurnorm in gemeente Oude Pekela moet worden bijgesteld 0 reacties
01-05-2018 Verkenning energie en verduurzaming Limburgse glastuinbouw van start 0 reacties
01-05-2018 LTO en GreenPort tegen landbouwgrond zonneparken 0 reacties
30-04-2018 LTO Noord en GreenPort Noord-Holland Noord tegen gebruik landbouwgrond voor zonneparken 0 reacties
30-04-2018 Eise van der Sluis nieuwe directeur LTO Noord 0 reacties
30-04-2018 Wat vindt u van alle aandacht voor kalveropfok? 0 reacties
28-04-2018 Meer vlindervriendelijke bermen 0 reacties
27-04-2018 LTO en NAV: Verbod neonicotinoïden slecht voor milieu en boer 0 reacties
27-04-2018 Greenpeace: 'Het mes moet in de veestapel' 0 reacties
26-04-2018 LTO: 'Meer tijd nodig voor alternatieven neonicotinoïden' 0 reacties
26-04-2018 Eise van der Sluis van SNN naar directie LTO Noord 0 reacties
26-04-2018 Neonics-verbod kost forse bietenopbrengst 0 reacties
26-04-2018 LTO en Nefyto: 'Uitstel neonics-verbod vereist' 0 reacties
26-04-2018 LTO wil meer tijd voor alternatieven neonics 0 reacties
26-04-2018 PAS-ruimte Flevoland heroverwogen 0 reacties