Lto

Lto nieuws

Voorbereiden op de brexit blijkt mogelijk

17-12-2018 - Na een turbulente week in de Britse politiek lijkt een zachte brexit ver weg. In de studio van NieuweOogst.tv legt Klaas Johan Osinga van LTO Nederland uit wat dit voor boeren betekent. Voorbereiden blijkt mogelijk.

Nieuwsgrazer

Studio: 'Bereid jezelf voor op de brexit'

17-12-2018 - Na een turbulente week in de Britse politiek lijkt een zachte brexit steeds verder weg. In de studio van NieuweOogst.tv legt Klaas Johan Osinga van LTO Nederland uit wat dit voor boeren betekent.

Nieuwsgrazer

LTO vindt demonstratie Raalte van Stichting Konijn in Nood een grens overschrijden

15-12-2018 - Belangenorganisatie LTO vindt dat de stichting Konijn in Nood met een demonstratie vanmiddag in Raalte een grens overschrijdt. Ze demonstreren tegen konijnenfokkers "De demonstranten vallen hierbij een konijnenfokker uit Raalte persoonlijk aan. Dat vind ik niet kunnen", zegt Jeanette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO.

Nieuwsgrazer

Nog meer Lto nieuws

Datum Onderwerp Reacties
14-12-2018 62% productiewaarde glastuinbouw vertegenwoordigd in LTO 0 reacties
13-12-2018 Meer dan helft land- en tuinbouwers lid van LTO Nederland 0 reacties
12-12-2018 Meerderheid boeren en tuinders is lid van LTO Nederland 0 reacties
12-12-2018 Campagne tegen plannen voor fors duurdere seizoensarbeid 0 reacties
12-12-2018 Landelijke informatiebijeenkomst Pioen 0 reacties
11-12-2018 0 reacties
11-12-2018 LTO: snel in gesprek over geitenstop Noord-Holland 0 reacties
11-12-2018 LTO over WAB: Zo werkt het niet. 0 reacties
11-12-2018 LTO: 53% boerenbedrijven en 63% productiewaarde 0 reacties
11-12-2018 LTO over WAB: Zo werkt het niet. 0 reacties
11-12-2018 LTO Nederland over WAB: Zo werkt het niet. 0 reacties
10-12-2018 LTO wil snellere uitrol onderwaterdrainage veenweiden West-Nederland 0 reacties
10-12-2018 'Vernatten veengebied is onacceptabel' 0 reacties
09-12-2018 Van den Heuvel nieuwe directeur LTO Nederland 0 reacties
08-12-2018 LTO bekend kleur 21 reacties
07-12-2018 Zorgen bij LTO Noord over 'wildwest gedrag' bij ontwikkeling van zonneakkers in Gelderse Vallei 0 reacties
07-12-2018 Zet Europese melkprijs weer stijging neer? 0 reacties
07-12-2018 LTO - Onze worsteling met fosfaat 176 reacties
06-12-2018 Garanderen fytosanitaire kwaliteit voor pootaardappelsector van vitaal belang 0 reacties
06-12-2018 LTO start Veenweidenoffensief West-Nederland 0 reacties
05-12-2018 Grondig Boeren voor Water Rol Precisielandbouw 0 reacties
05-12-2018 LTO eist uitvoering motie december uienoogstraming 0 reacties
05-12-2018 LTO wil oogstraming uien alleen in december 0 reacties
05-12-2018 LTO zwaar onder vuur bij boeren 0 reacties
05-12-2018 ​Nieuwe directeur voor LTO Nederland 0 reacties
05-12-2018 Nieuwe, jonge directeur LTO Nederland 0 reacties
04-12-2018 LTO Noord blij met toezeggingen over bodemdaling 0 reacties
04-12-2018 LTO Noord-taart voor Groningse gedeputeerde 0 reacties
04-12-2018 Van den Heuvel is nieuwe directeur LTO Nederland 0 reacties
04-12-2018 Van den Heuvel is nieuwe directeur LTO Nederland 0 reacties
04-12-2018 Hans Van den Heuvel nieuwe directeur van LTO Nederland 2 reacties
04-12-2018 Werkgeversorganisaties glastuinbouw betreuren impasse cao-overleg 0 reacties
04-12-2018 Onderhandelingen nieuwe cao Glastuinbouw in impasse 0 reacties
04-12-2018 Hans Van den Heuvel nieuwe directeur van LTO Nederland 0 reacties
03-12-2018 LTO Noord vraagt 175 miljoen uit bevingspot 0 reacties
03-12-2018 Boerenclub LTO onder vuur van eigen leden 0 reacties
03-12-2018 Van der Tak op Europese lijst CDA 0 reacties
30-11-2018 ​Nieuwe kracht in LTO-vakgroep 0 reacties
30-11-2018 Kavels voor Koeien van start - DRTV 0 reacties
30-11-2018 Kavels voor Koeien van start - DRTV 0 reacties
29-11-2018 Akkerbouw wil betere inzet van dierlijke mest 0 reacties
28-11-2018 Steun initiatief passende vergoeding droogteschade 0 reacties
28-11-2018 Nieuwe versie hygiëneprotocol ringrot 0 reacties
26-11-2018 LTO Noord Voorzitter Vrouw&Bedrijf genomineerd voor Women of Europe Award 2018 0 reacties
24-11-2018 LTO noemt spanningen voor boeren beroepsrisico 0 reacties
23-11-2018 Op de barricaden voor koe veenweiden 0 reacties
23-11-2018 Op barricade voor koe veenweiden 0 reacties
23-11-2018 Pensioenoverleg eindigt als een zwarte bladzijde 0 reacties
22-11-2018 Vergunningverlening PAS kan toch doorgaan 0 reacties
21-11-2018 LTO: meststoffenverordening stap in goede richting 0 reacties
21-11-2018 'Nieuwe Europees akkoord meststoffen is goede stap vooruit' 0 reacties
21-11-2018 'Mislukken pensioenoverleg is zeer teleurstellend' 0 reacties
20-11-2018 Asbest saneren kan nu zonder afvalstoffenheffing 0 reacties
20-11-2018 Afvalstoffenheffing op asbestdaken vervalt 0 reacties
20-11-2018 Afvalstoffenheffing astbestdaken vervalt 0 reacties
19-11-2018 Weinig boeren hebben ongevallenverzekering 0 reacties
19-11-2018 LTO steunt harde aanpak mestfraude 0 reacties
19-11-2018 Asbest saneren kan nu zonder afvalstoffenheffing 0 reacties
19-11-2018 LTO wil doorpakken bij mestfraude 0 reacties
18-11-2018 Keuze kalf tart vleesveesector 10 reacties
14-11-2018 'Fiscale ruimte om geld te reserveren voor slechtere jaren' 0 reacties
14-11-2018 Vermogensschade veelal niet meeverzekerd 0 reacties
14-11-2018 ​LTO oneens met inkrimpingsvoorstel OM 0 reacties
13-11-2018 Friese landbouworganisaties presenteren alternatief veenweideplan 0 reacties
13-11-2018 LTO: er zijn meer oplossingen dan inkrimpen veestapel 0 reacties
13-11-2018 LTO en NAV blijven strijden voor afschaffing assurantiebelasting per 2019 0 reacties
08-11-2018 LTO legt kwaliteitssystemen langs meetlat 0 reacties
07-11-2018 LTO: boeren hebben geen belang bij slachten hoogdrachtige koe 0 reacties
07-11-2018 LTO: Raad van State weer aan zet in PAS 0 reacties
07-11-2018 WAB maakt seizoensarbeid onbetaalbaar en teelten onrendabel 0 reacties
07-11-2018 LTO vindt heffing op kunstmest 'waardeloos idee' 0 reacties
07-11-2018 Raad van State weer aanzet in PAS 0 reacties
07-11-2018 LTO legt kwaliteitssystemen langs meetlat 0 reacties
07-11-2018 Slacht hoogdrachtige runderen 'onwenselijk' 0 reacties
06-11-2018 Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingen 101 reacties
05-11-2018 GroenLinks: onderzoek onder alleen LTO-leden niet representatief 2 reacties
05-11-2018 LTO Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingen 0 reacties
02-11-2018 Voeradvies moet naar minder ruw eiwit 0 reacties
02-11-2018 Gevolgen droogte zichtbaar in melkaanvoer 0 reacties
02-11-2018 Een gat in de sneeuw pissen 73 reacties
02-11-2018 Opnieuw stijging voor gemiddelde melkprijs 0 reacties
02-11-2018 Boeren naar rechter als slot op veehouderij blijft 0 reacties
01-11-2018 LTO Noord eist meer onderzoek naar veehouderij Groningen 0 reacties
31-10-2018 LTO Noord stapt mogelijk naar de rechter om 'slot' op intensieve veehouderij 0 reacties
31-10-2018 Informatiebijeenkomsten ganzenschade Drenthe 0 reacties
31-10-2018 Jaap van Wenum: oogst nog slechter dan verwacht 0 reacties
31-10-2018 GroeneRuimte Nieuws: 'Wolf in Nederland is complex dossier, waarbij de boer er waarschijnlijk op achteruit gaat' 0 reacties
30-10-2018 LTO: boer krijgt te weinig voor zijn product 0 reacties
30-10-2018 LTO Nederland start campagne #watkrijgtdeboer 0 reacties
29-10-2018 Belgische droogtesteun doorn in oog van LTO 0 reacties
29-10-2018 LTO Nederland start campagne #watkrijgtdeboer 0 reacties
29-10-2018 LTO Nederland start campagne #watkrijgtdeboer 0 reacties
29-10-2018 LTO Nederland start campagne #watkrijgtdeboer 0 reacties
29-10-2018 Schapenhouders mogen oormerken die verloren zijn gegaan blijven vervangen 0 reacties
29-10-2018 LTO Nederland start campagne #watkrijgtdeboer 0 reacties
27-10-2018 LTO dringt aan op steun voor boeren vanwege droogte 0 reacties
22-10-2018 Enquête over natuurinclusieve landbouw onder leden ZLTO, LLTB en LTO Noord 0 reacties

Lto video's