Lto

Lto nieuws

Flevolandse boeren willen camera's in buitengebied

16-07-2019 - Boeren in Flevoland willen beveiligingscamera's in elke straat in het buitengebied om diefstallen bij agrarische bedrijven zo veel mogelijk te voorkomen. LTO Noord-voorzitter Flevoland Arnold Michielsen bespreekt dit idee binnenkort met voorzitter Franc Weerwind van de veiligheidsregio en commissaris van de Koning Leen Verbeek.

Nieuwsgrazer

Henk Schoonvelde verlaat vakgroep melkveehouderij

16-07-2019 -
Na Dirk Bruins vertrekt opnieuw een vakgroeplid. Wie graag de LTO wil hervormen heeft nu het ideale instapmomentje.
Nu kunnen de LTO-mopperaars laten zien hoe het moet. Solliciteren.

Originele beschrijving

Henk Schoonvelde verlaat eind september vanwege veranderende omstandigheden de vakgroep melkveehouderij. Schoonvelde heeft zich voor de vakgroep vooral ingespannen voor de dossiers rondom het mestbeleid en de kringloopwijzer.

BoerBart

Van Schie zoekt kansen in energietransitie

15-07-2019 - Ton van Schie uit Nieuw-Vennep zag de vacature voor portefeuillehouder Energie van LTO Noord regio West en wist meteen: dit moet ik doen van mezelf. Hij ziet een missie in een goed verloop van de energietransitie, met behoud van een sterke landbouwsector en een mooi landschap.

Nieuwsgrazer

Nog meer Lto nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-07-2019 LTO in gesprek over inpassingsplannen Overijssel 0 reacties
12-07-2019 LTO in gesprek over inpassingsplannen 0 reacties
11-07-2019 Helft bedrijven in West-Achterhoek is al grondgebonden 26 reacties
11-07-2019 'Vleesveehouderij moet kansen beter verzilveren' 1 reactie
10-07-2019 LTO gaat mogelijk in beroep tegen Fipronil-uitspraak 0 reacties
10-07-2019 TV: NVWA hoefde niet voor fipronil te waarschuwen 0 reacties
10-07-2019 TV: NVWA hoefde niet voor fipronil te waarschuwen 0 reacties
10-07-2019 Verplichte ruiming in België om vogelgriep 0 reacties
10-07-2019 Coaching voor varkenshouders in reduceren antibioticagebruik 0 reacties
10-07-2019 'Dit hadden we niet aan zien komen' 0 reacties
10-07-2019 LTO roept natuurorganisaties op muizen te bestrijden 0 reacties
10-07-2019 LTO roept natuurorganisaties muizen te bestrijden 0 reacties
10-07-2019 Toezicht Staat blijkt lastig juridisch te veroordelen 0 reacties
10-07-2019 Kippenboeren hadden zelf hun eieren moeten controleren op fipronil, oordeelt de rechter 11 reacties
09-07-2019 Pilot Grondgebondenheid geeft inzicht in haalbaarheid en mogelijke oplossingen 9 reacties
09-07-2019 Pilot Grondgebondenheid geeft inzicht in haalbaarheid en mogelijke oplossingen 0 reacties
09-07-2019 10 juli uitspraak rechtszaak tegen NVWA over fipronil 0 reacties
09-07-2019 Visie LTO vakgroep Vleesveehouderij 0 reacties
08-07-2019 LTO omarmt Asser methode voor schoon drinkwater vee 0 reacties
06-07-2019 LTO wil duidelijkheid over PiP's 0 reacties
05-07-2019 Weinig beweging in melkprijzen 1 reactie
05-07-2019 LTO Noord is 'content' met droogtemaatregelen minister 0 reacties
05-07-2019 'Situatie zuivelmarkt beter dan melkprijzen laten zien' 0 reacties
05-07-2019 Ruilverkaveling in Waadhoeke in het slop 0 reacties
05-07-2019 LTO: kansen buiten Groene Contour 0 reacties
04-07-2019 Rijkswaterstaat maakt afspraken over maaien bermen 0 reacties
04-07-2019 Patrick Bramer benoemd tot algemeen directeur LTO Bedrijven 0 reacties
03-07-2019 Veldmuizenalarm: zet weilanden snel onder water 88 reacties
03-07-2019 Patrick Bramer nieuwe directeur LTO Bedrijven 0 reacties
03-07-2019 Land nu blank zetten, want anders wint de muis 0 reacties
03-07-2019 Boeren opgeroepen land blank te zetten tegen muizenoverlast 0 reacties
01-07-2019 LTO wil boer in Groene Contour Utrecht 0 reacties
01-07-2019 Beter verdienmodel voor duurzame boer zo geregeld 0 reacties
29-06-2019 Uiteindelijke EU-Mercosur handelsverdrag moet fair zijn 0 reacties
28-06-2019 LTO tekent niet zomaar bij klimaatkruisje 0 reacties
28-06-2019 LTO: Wij zetten niet zomaar onze handtekening onder klimaatakkoord 67 reacties
27-06-2019 Overlastaanpak vraagt maatwerk bij geurbeleid 0 reacties
27-06-2019 Antwoord op veelgestelde PAS-vragen 0 reacties
25-06-2019 POV: ‘Overheid en fabrikanten dienen oplossing te vinden in luchtwasserconflict’ 0 reacties
25-06-2019 'Drinkwateronderzoek vol onjuiste feiten' 0 reacties
25-06-2019 'PBL presenteert onjuiste feiten' 0 reacties
24-06-2019 ‘Siëstabeweiding’ houdt de koe koel 0 reacties
24-06-2019 Overijssel vraagt steun voor gebiedsprocessen 0 reacties
21-06-2019 Voordeel van de melkprijs verdampt door kostprijs 0 reacties
21-06-2019 Overijsselse gebiedsprocessen onder druk 0 reacties
21-06-2019 Plantaardige sectoren herkennen zich niet in negatieve teneur PBL-rapport 0 reacties
21-06-2019 Aanleg zonnepanelen in stroomversnelling 0 reacties
21-06-2019 Sector: tussenevaluatie gewasbescherming PBL schetst eenzijdig beeld 0 reacties
20-06-2019 FrieslandCampina en A-ware in top uitbetaling 2018 16 reacties
20-06-2019 Forse daling van normoverschrijdingen 0 reacties
20-06-2019 ‘Boeren werken keihard aan voedselveiligheid, waterkwaliteit en geïntegreerde gewasbescherming’ 0 reacties
20-06-2019 Verduurzaming gewasbescherming op koers 0 reacties
19-06-2019 LTO blaast #watkrijgtdeboer nieuw leven in na 'beloningsonderzoek' 0 reacties
19-06-2019 LTO Noord: Fries akkoord is positief 0 reacties
19-06-2019 NVP onaangenaam verrast over werkwijze LTO Nederland bestrijden mestfraude 0 reacties
18-06-2019 LTO mist economische onderbouwing in kringloopplan Schouten 6 reacties
18-06-2019 LTO mist economische onderbouwing in kringloopplan Schouten 0 reacties
18-06-2019 LTO mist economische onderbouwing in kringloopplan Schouten 0 reacties
17-06-2019 Goede stap richting kringlooplandbouw, invulling randvoorwaarden cruciaal 0 reacties
15-06-2019 Calon: ‘Verheugd over brede steun voor Pensioenakkoord’ 0 reacties
15-06-2019 Regio weer aan zet na PAS-debacle 0 reacties
14-06-2019 Van Wenum stapt op bij Stichting Mestafzetcontrole 0 reacties
14-06-2019 LTO wil in nieuw mestbeleid meer eigen verantwoordelijkheid 107 reacties
14-06-2019 LTO Nederland presenteert boerenvisie op toekomstig mestbeleid 0 reacties
14-06-2019 LTO: meer dierlijke mest, minder kunstmest 0 reacties
14-06-2019 LTO: meer dierlijke mest, minder kunstmest 0 reacties
14-06-2019 LTO: weidegangvergunning Schouten onwerkbaar 39 reacties
14-06-2019 Gewasderogatie van belang in mestbeleid van LTO 0 reacties
14-06-2019 Gewasderogatie belangrijk in plan mestbeleid van LTO 0 reacties
13-06-2019 LTO stelt bodem, boer en integrale benadering centraal 0 reacties
13-06-2019 LTO presenteert boerenvisie op toekomstig mestbeleid 0 reacties
13-06-2019 LTO presenteert boerenvisie op toekomstig mestbeleid 0 reacties
13-06-2019 LTO over kringlooplandbouw in Tweede Kamer 0 reacties
13-06-2019 Brief aan Schouten: vergunningsplicht beweiding en bemesting onwerkbaar 0 reacties
07-06-2019 Albert van der Ploeg voorzitter Friese collectieven 0 reacties
07-06-2019 Glasvezeloorlog woedt op Fries platteland 0 reacties
07-06-2019 Goeree Overflakkee heeft groter bouwvlak nodig 0 reacties
04-06-2019 Asbestverbod van de baan 0 reacties
03-06-2019 LTO Noord vindt veenweideproblematiek uitdaging voor coalities Drenthe en Groningen 0 reacties
03-06-2019 Werkgeversorganisaties doen eindbod voor cao Glastuinbouw tot 1 januari 2020 0 reacties
01-06-2019 LTO en POV: geen vergunning voor weidegang 18 reacties
01-06-2019 LTO Nederland en POV: ‘Uitspraak PAS is verrassend en vergaand’ 0 reacties
31-05-2019 LTO: Meer branden bij Attero door meer tijdelijke opslag? 0 reacties
31-05-2019 'Hennepteelt in schuur is keiharde criminaliteit' 0 reacties
31-05-2019 Veelal rode cijfers in melkprijsvergelijking 0 reacties
31-05-2019 Waarom A-ware niet meer in de LTO-melkprijsvergelijking zit 19 reacties
29-05-2019 Boeren in onzekerheid na uitspraak Raad van State over stikstofbeleid 0 reacties
29-05-2019 DDB wil fosfaatrechten inperken met opkoopregeling 9 reacties
29-05-2019 PAS niet langer toestemmingsbasis ontwikkelingsruimte 0 reacties
29-05-2019 Belang van multifunctionele boer groeit; omzet multifunctionele landbouw bijna verdubbeld 0 reacties
29-05-2019 Werkgevers doen eindbod cao-glastuinbouw 0 reacties
28-05-2019 LTO eist lik op stuk tegen extremisten 0 reacties
28-05-2019 LTO verlangt actie Attero na weer een brand 0 reacties
28-05-2019 Minister wil informatie extremisme beter delen 0 reacties
28-05-2019 Veel animo voor waterpark 0 reacties
28-05-2019 T-shirts #doesnormaal vinden gretig aftrek 0 reacties
28-05-2019 LTO verlangt actie Attero na weer een brand 0 reacties

Lto video's