Stikstof

Stikstof nieuws

Stikstof dwarsboomt bouw van duizenden huizen in Gelderland

01-07-2020 - ARNHEM - Een derde van de geplande nieuwe woningen in Gelderland kan nu niet worden gebouwd als gevolg van de stikstofcrisis. Ondanks maatregelen als snelheidsverlaging op snelwegen, is de uitstoot van stikstof nog niet genoeg ingeperkt om de bouw van 3000 huizen door te laten gaan.

Nieuwsgrazer

Kamer wil brede voeraanpak voor stikstof

23-06-2020 - Landbouwminister Carola Schouten moet afspraken maken met de sector voor een pakket aan mogelijkheden om de stikstofemissie in de veehouderij te verlagen via het voerspoor.

Daarbij moet het doel (de vermindering van de eiweitgehalten) voorp staan en moeten de maatregelen zich richten op het totaalrantsoen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag 23 juni een motie van die strekking van Carla Dik-Faber. Zij diende de motie samen met de VVD‘er Mark Harbers en de CDA‘er Jaco Geurts in. Het doel van de motie is niet om de kracht voermaatregel voor dit jaar te veranderen, maar om voor volgend jaar regels te maken die draagvlak hebben.

Nieuwsgrazer

Schouten is blij: Nederlandse boeren mogen nog eens twee jaar extra mest uitrijden

22-06-2020 - Nederlandse boeren mogen ook de komende twee jaar meer mest uitrijden dan veel van hun Europese collega's. De lidstaten van de Europese Unie hebben ingestemd met verlenging van de zogeheten derogatie (toestemming om af te wijken van de norm). Wel moeten de boeren aan extra voorwaarden voldoen.

Volgens Europese regels mogen boeren niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest uitrijden per hectare grond. Voor Nederlandse boeren geldt echter een hogere limiet, net als voor hun collega's uit Denemarken, Duitsland, Ierland en delen van België en Italië. Die uitzonderingspositie is het gevolg van ons gematigde klimaat en de hoge opbrengst van het grasland.

250 kilo
Nederlandse boeren mogen daarom 230 kilo (op de zandgronden) tot 250 kilo stikstof (in de rest van het land) uitrijden. Wel moeten ze minstens 80 procent grasland hebben. Grasland neemt de mest beter op dan land waarop bijvoorbeeld maïs wordt verbouwd.
In de aanvullende voorwaarden staat nu dat mest uitrijden met een zogeheten sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen nog mag als het niet warmer is dan 20 graden. Ook het gebruik van drijfmest, met veel gier, wordt beperkt. Zo moet de uitstoot van ammoniak worden teruggedrongen.

Schouten is blij
Minister Schouten van Landbouw is blij dat de uitzonderingspositie voor de Nederlandse boeren wordt verlengd. "Het is goed nieuws voor boeren dat zij tot 2022 dezelfde hoeveelheid mest uit mogen rijden als in de afgelopen twee jaar. Ook de waterkwaliteit profiteert van dit besluit."
Ongeveer 19.000 boerenbedrijven maken gebruik van de derogatieregeling. Het besluit over verlenging van de regeling komt voor veel boeren wel laat: het mestseizoen loopt van februari tot en met juni.

Nieuwsgrazer

Nog meer Stikstof nieuws

Datum Onderwerp Reacties
18-06-2020 Melkveesector stuurt aan op nieuw voerspoor 1 reactie
18-06-2020 Oppositie woest: ‘Kabinet gooit rapport Remkes over stikstof de prullenbak in’ 0 reacties
17-06-2020 Beleidsregel stikstofaanpak aangepast 1 reactie
15-06-2020 Commissie: Stikstofuitstoot bij bouwprojecten nauwelijks goed te bepalen 0 reacties
09-06-2020 Stikstof blijft een lastig onderwerp in Brabant, maar de BMF is blij met de adviezen van Remkes 0 reacties
08-06-2020 Remkes wenst opvolger Minas voor de landbouw 5 reacties
08-06-2020 ‘Vrijwillige uitkoop van boeren is niet voldoende als oplossing voor stikstofprobleem’ 3 reacties
08-06-2020 Eindadvies Adviescollege Stikstofproblematiek 122 reacties
08-06-2020 Veel kritiek, maar Schouten heeft haast met het aanpakken van stikstof 2 reacties
25-05-2020 Bleker: opkoop bedrijven niet nodig voor stikstof 22 reacties
12-05-2020 Extern salderen met stikstof in juni van start 5 reacties
07-05-2020 LTO-leden willen Landbouw Collectief voortzetten 5 reacties
06-05-2020 Boeren uitkopen om stikstof? Dat leidt maar tot verarming, zegt CDA Drenthe 4 reacties
29-04-2020 'Twee energiecentrales mogen meer stikstof gaan uitstoten dan ze deden' 0 reacties
25-04-2020 ‘Maatregelen tegen stikstof hadden steviger gekund’ 14 reacties
25-04-2020 Kamer positief kritisch op stikstofplan 0 reacties
24-04-2020 ING: 'Stikstofemissiereductie door krimp van landbouwsector kost Nederlandse economie het minst' 0 reacties
24-04-2020 Boeren én milieugroepen ontevreden met stikstofplannen kabinet 0 reacties
24-04-2020 CDA: Stikstofpakket biedt perspectief voor economie en natuur 2 reacties
20-04-2020 Buitenland blijft trekken voor Nederlandse boer 0 reacties
17-04-2020 Minder eiwit in gras door droogte 20 reacties
10-04-2020 LTO-voorzitter Calon wil toch overleg met kabinet over stikstof 0 reacties
09-04-2020 Beregenen en percelen prepareren voor aardappel 0 reacties
08-04-2020 Baudet: geen stikstofbesluiten tijdens coronacrisis 5 reacties
04-04-2020 Brabantse boeren willen niet verder praten over stikstof 3 reacties
03-04-2020 Kamerlid Von Martels: "Acties van boeren richting RIVM vanwege stikstof deels onterecht" 0 reacties
31-03-2020 Actiegroep krijgt gelijk: stikstofberekening Lelystad Airport klopt niet 3 reacties
27-03-2020 Stikstofruimte veehouderij ontfutseld 6 reacties
27-03-2020 'Onherroepelijk verleende Natuurbeschermingswetvergunning is geen rustig bezit' 0 reacties
20-03-2020 NMV uit zorgen over uitblijven van derogatie 7 reacties
19-03-2020 Limburg pakt stikstofprobleem aan 0 reacties
13-03-2020 Boeren bij hoorzitting van provincie over PAS-meldingen: 3 reacties
12-03-2020 Schouten heeft nog geen zicht op omvang van de te legaliseren PAS-meldingen 0 reacties
11-03-2020 Provincie pakt stikstof aan: vooral kwetsbare duingebieden moeten versterkt worden 0 reacties
09-03-2020 Lely belooft ruim 50% minder emissies uit mest 11 reacties
09-03-2020 Minder vlinders door stikstofdepositie 0 reacties
06-03-2020 RIVM zit goed met cijfers en modellen over stikstof 0 reacties
05-03-2020 Aan de slag met terugdringen stikstof 4 reacties
02-03-2020 Geen blanke duintop meer over in natuurgebied De Manteling. Oorzaak? Stikstof 0 reacties
02-03-2020 Cijfers Mesdagfonds over stikstof kloppen niet door fout in rekenmodel 0 reacties
01-03-2020 Wat een stikstofdeken en de naderende campagne betekenen voor Rutte III 2 reacties
26-02-2020 'Zodebemesten zorgt juist voor verslechtering van de stikstofbenutting' 0 reacties
24-02-2020 Bouw: Stikstof en pfas vernietigen werk 0 reacties
20-02-2020 Boeren: landbouw niet grootste veroorzaker stikstofneerslag 0 reacties
20-02-2020 Veehouderij heeft andere stikstofcijfers dan RIVM 0 reacties
20-02-2020 Kijk terug: De presentatie van de stikstofcijfers van het Mesdag Zuivelfonds 0 reacties
20-02-2020 Bouwbedrijf Heijmans: inframarkt onder druk door PFAS en stikstof 0 reacties
19-02-2020 Nieuwe berekening: ‘Boeren dragen véél minder bij aan stikstofneerslag’ 0 reacties
19-02-2020 Minister: stikstof-ecologen hebben mogelijk druk ervaren 3 reacties
18-02-2020 Hoe komt het RIVM aan z'n stikstofcijfers (en is het instituut wel onafhankelijk?) 6 reacties
18-02-2020 Schouten en Rutte komen niet naar demonstratie Farmers Defence Force 0 reacties
18-02-2020 Stikstof bedreigt meest kwetsbare natuurgebieden: 'Ook vlinders en bijen verdwijnen' 0 reacties
17-02-2020 Landbouw Collectief: ‘Neem resultaat Mesdagonderzoek mee bij Kamerdebat stikstof donderdag’ 0 reacties
13-02-2020 Brengt stikstof de Zwarte Cross in de problemen? ‘Stil zitten en niks doen is geen optie’ 31 reacties
13-02-2020 Economie groeide vorig jaar met 1,7 procent, bouw groeide het hardst 1 reactie
08-02-2020 Ledenconsultatie LTO over voortgang stikstofplannen kabinet 0 reacties
07-02-2020 Nieuwbouw Hotel De Wigwam ligt stil: bouwverkeer stoot teveel stikstof uit 9 reacties
06-02-2020 Halvering aantal wilde dieren in Nederland sinds 1990, stikstof grote boosdoener 0 reacties
06-02-2020 Landbouw brengt veel minder stikstof in de lucht dan in 1990 0 reacties
06-02-2020 Kabinet gaat in principe weer om tafel met boeren na excuses Farmers Defence Force 0 reacties
05-02-2020 Elektrisch beregenen forse kostenbesparing 0 reacties
05-02-2020 Stikstof en 'stroomknelpunten': meer geld nodig voor zonnepark Heerenveen 0 reacties
04-02-2020 Half miljard voor uitkoop en verduurzaming boerenbedrijven 13 reacties
03-02-2020 Huitema verwacht 'rond de zomer' Europese toestemming voor inzet van kunstmestvervangers 1 reactie
03-02-2020 Landbouw Collectief: 'Spanning in stikstofdossier loopt op' 0 reacties
30-01-2020 Stikstof boeren minder ’maar dat telt niet mee’ 7 reacties
30-01-2020 Uitstoot stikstof uit mest afgelopen jaar gedaald in Overijssel 0 reacties
29-01-2020 Jetten wil meer actie van kabinet in stikstofdossier 18 reacties
29-01-2020 Beste grasopbrengst met BES 0 reacties
28-01-2020 Farmers Defence Force wil niet in gesprek met natuurorganisaties over stikstof 133 reacties
28-01-2020 Kabinet en boeren zoeken juiste golflengte in stikstof 0 reacties
24-01-2020 NMV: 'Stikstofmaatregelen zijn totaal niet onderbouwd' 0 reacties
20-01-2020 Nieuwe ontslagronde bouw dreigt door PFAS en stikstof 0 reacties
14-01-2020 Remkes: Alleen groei Schiphol en opening Lelystad Airport bij minder stikstof 0 reacties
09-01-2020 Handelsspanning, PFAS en stikstof zitten Nederlandse industrie dwars 0 reacties
07-01-2020 'Bouw krimpt dit jaar 2 procent door stikstof en PFAS' 0 reacties
31-12-2019 Provincie Brabant houdt bouw kippenstal in Poppel tegen, gevolgen stikstof niet goed onderzocht 0 reacties
30-12-2019 ‘Ecologen voelden druk om Programma Aanpak Stikstof haalbaar te maken’ 0 reacties
28-12-2019 Alleen bouwplannen in het noorden van Veere moeten nog standaard stikstoftoets 0 reacties
19-12-2019 Natuurorganisaties willen stikstofafspraken met boeren van tafel 16 reacties
18-12-2019 Weer protestacties door boeren, waarom demonstreren ze dit keer eigenlijk? 0 reacties
18-12-2019 Ondernemers pleiten voor deeltijd-WW vanwege stikstof en PFAS 0 reacties
18-12-2019 Zoveel stikstofuitstoot? De boeren geloven er niets van 6 reacties
18-12-2019 D66 ziet nog geen akkoord over stikstof 10 reacties
18-12-2019 ‘Dit gaat om meer dan stikstof. Het is hoe er met je wordt omgegaan.’ 0 reacties
18-12-2019 „Basisafspraken” Landbouw Collectief en kabinet 0 reacties
18-12-2019 Geen boerenakkoord, maar 'basis afspraken' met kabinet over stikstof 8 reacties
17-12-2019 Gelderse aanpak stikstof kost 2 miljard, waarvan 800 miljoen voor binnenvaart 0 reacties
17-12-2019 Gelderse aanpak stikstof kost 2 miljard 4 reacties
17-12-2019 Ook in Eerste Kamer meerderheid voor stikstofwet 4 reacties
16-12-2019 'Historisch' hoog inkomen varkenshouders, voor melkveehouders viel 2019 tegen 0 reacties
16-12-2019 RIVM besluit nog dit jaar over vrijgeven stikstofcijfers 0 reacties
13-12-2019 ‘Melk op basis van microbiologisch eiwit is de toekomst’ 1 reactie
13-12-2019 Grootste actieboer kijkt trots terug op protest rond Eindhoven Airport: ‘Generale repetitie is geslaagd’ 121 reacties
13-12-2019 Senaatsfractie Henk Otten schaart zich achter spoedwet stikstof 5 reacties
12-12-2019 Dit is waarom de Brabantse boeren weer protesteren 0 reacties
12-12-2019 Kabinet blijft steun zoeken voor stikstofwet 0 reacties

Stikstof video's