Stikstof

Stikstof nieuws

Stelling: de latente ruimte verkopen of niet?

23-05-2022 - Stelling: de latente ruimte verkopen of niet?, specialist Jeroen van Boxmeer van DLV Advies gaat ervan uit dat de regering de vergunningverlening wil koppelen aan de feitelijke geproduceerde stikstof. Daarom raadt hij bedrijven die van plan zijn te stoppen aan hun latente emissieruimte te verkopen, nu het nog kan.

Nieuwsgrazer

Werkgroep Stikstof Ooststellingwerf stuurt brandbrief over Fries stikstofbeleid

23-05-2022 - Vanuit Zuidoost-Friesland is er nog steeds grote zorg over de uitvoerbaarheid, draagvlak en sociaal-economische en maatschappelijke gevolgen van het het Uitvoeringsprogramma Stikstof

Nieuwsgrazer

En dan nu een column over stikstof, van een boer

22-05-2022 - Goedemorgen Den Haag

Nieuwsgrazer

Nog meer Stikstof nieuws

Datum Onderwerp Reacties
20-05-2022 Dreigende vergunningsplicht voor koeien in de wei zorgt voor onrust: ’Ze hebben frisse lucht nodig’ 6 reacties
20-05-2022 'Verkoop ongebruikte stikstofruimte nu dat nog kan' 9 reacties
19-05-2022 Staden dient bezwaar in tegen stikstofakkoord 0 reacties
19-05-2022 Kabinet wil budget voor stikstof en klimaat verlagen 0 reacties
19-05-2022 Gebiedsgerichte aanpak stikstof werpt schaduw vooruit 0 reacties
19-05-2022 DLV Advies: ‘Breng vergunde stikstofruimte tot waarde’ 0 reacties
19-05-2022 Gelderland wil 520 miljoen euro voor 'snelle' stikstofaanpak 2 reacties
18-05-2022 Niet alleen boer maar ook industrie mag wijken voor Gelderse stikstofaanpak 0 reacties
18-05-2022 Zorg over juiste besteding stikstoffondsen 2 reacties
18-05-2022 Uitscheiding stikstof daalt, fosfaat stijgt in 2022 0 reacties
18-05-2022 ‘Boeren doen er verstandig aan binnen de gebruiksnorm van 170 kilogram stikstof per hectare te blijven’ 0 reacties
17-05-2022 Stikstofstrijder Vollenbroek dreigt met rechtszaak tegen Schiphol en andere luchthavens, eist halvering van vliegverkeer 11 reacties
17-05-2022 ‘Boeren doen er verstandig aan binnen de gebruiksnorm van 170 kilogram stikstof per hectare te blijven’ 8 reacties
17-05-2022 Provincies keren zich tegen stikstofbeleid 0 reacties
17-05-2022 EenVandaag Opiniepanel 2 reacties
17-05-2022 'Gebiedsgerichte aanpak' moet uitstoot terugdringen. Crisisberaad over stikstofaanpak van kabinet: 'Alle 12 provincies eisen opheldering' 0 reacties
17-05-2022 PPP-Agro: 'Extensiveren heeft hoge prijs' 0 reacties
17-05-2022 Staghouwer: 'Blijf binnen nitraatnorm van 170 kilo stikstof' 64 reacties
17-05-2022 Faunabescherming wint slepende zaak over Het Loo, minister moet bezwaar behandelen 0 reacties
17-05-2022 Milieuorganisatie gaat provincie Drenthe dwingen op te treden tegen 'stikstofboeren': 50 Drentse bedrijven zijn de klos 48 reacties
16-05-2022 Achterhoeker Arjan is ‘een voorbeeldboer’, zegt stikstokminister Van der Wal, maar daar koopt hij niks voor 1 reactie
16-05-2022 Column Sjakie: Verbod op betreding van natuur 22 reacties
15-05-2022 Doet haar doosje stoute dingen? 34 reacties
15-05-2022 Zinnige Onzin 6 reacties
13-05-2022 Slepend stikstofgevecht ligt op de loer. 'Onteigenen van boer vergt lange adem', zegt deze advocaat uit Groningen 0 reacties
13-05-2022 VIDEO: De 'woest aantrekkelijke' stoppersregeling van minister Van der Wal 30 reacties
12-05-2022 Steeds minder stikstof en fosfaat uit rioolwater in oppervlaktewater 0 reacties
11-05-2022 ‘Aerius is de kleuterschool van de kringloop’ | Agraaf.nl - Landbouwnieuws voor West-Nederland 0 reacties
11-05-2022 JA21: alleen steun voor Voorjaarsnota bij ander kabinetsbeleid 0 reacties
11-05-2022 Uit de hand gelopen groei maakt planten hongerig naar meer stikstof 0 reacties
10-05-2022 Zelf geplante eiken oorzaak einde oude boerderij-abdij? 0 reacties
10-05-2022 ’Die koeien liepen er al voor Tata Steel en Schiphol’. Boeren gaan met provincie in gesprek over de uitstoot van stikstof 0 reacties
08-05-2022 ‘Twijfel slaat toch toe over effecten stikstof’ 0 reacties
07-05-2022 Wat doen droogte en stikstof met het Dwingelderveld? Herder Johan Coelingh loopt er al 35 jaar rond en ziet de veranderingen 0 reacties
07-05-2022 Dierenbescherming: Jaarlijkse vogelgriepuitbraken onhoudbare situatie 0 reacties
06-05-2022 Brede coalitie vraagt aan minister 'gecontroleerd beheer' wolf mogelijk te maken 0 reacties
05-05-2022 Stikstof op een bierviltje 0 reacties
05-05-2022 Stikstof maakt van Waalwijkse haven een zorgenkindje: ‘Het is verschrikkelijk dat alles stil ligt’ 1 reactie
03-05-2022 Vlaams stikstofbeleid mondt uit in een 'onmenselijk spelletje' 0 reacties
30-04-2022 De wereld heeft juist méér stikstofuitstoot nodig - Wynia's Week 4 reacties
30-04-2022 ‘Tegelwippen’ 0 reacties
27-04-2022 Column: André Hoogendijk: 7X landbouw als oplossing 0 reacties
26-04-2022 Toekomstperspectief 2 reacties
26-04-2022 Nationale stikstofbank voorlopig failliet 0 reacties
24-04-2022 Alles moet desnoods kapot om aan de sacrosancte Kritische Depositie Waardes voor stikstof te voldoen 11 reacties
23-04-2022 Minister van Stikstof , Christianne van der Wal 13 reacties
22-04-2022 Friese en Drentse gedeputeerden praten boeren bij over stikstof 0 reacties
22-04-2022 Wat te telen als derogatie niet door gaat 32 reacties
21-04-2022 Stikstofaanpak kabinet kan veel beter en eerlijker - Nieuws Brandbrief Stikstof 3 reacties
21-04-2022 In deze plaatsen staan de boerderijen waar het meeste stikstof uitgestoten wordt 0 reacties
20-04-2022 Minister Van der Wal: 'Boeren, blijf aan tafel' 30 reacties
19-04-2022 Boerenweerstand tegen stikstof neemt toe 0 reacties
19-04-2022 Ook te weinig stikstof probleem voor de natuur 8 reacties
18-04-2022 Zo pakt Vlaanderen het stikstofprobleem aan: 40 veehouders moeten stoppen 11 reacties
16-04-2022 Boeren laten zich niet uitkopen: 'Willen ze ons weg of gaat het om de natuur?' 0 reacties
15-04-2022 Boeren leggen gesprekken over uitkoop stil 272 reacties
15-04-2022 Boeren leggen gesprekken over uitkoop stil 0 reacties
15-04-2022 Helft provincies heeft inmiddels boze brief gehad om stikstof 0 reacties
15-04-2022 Jagersvereniging: ‘Voorstel inperking jacht konijn en haas onterecht’ 0 reacties
13-04-2022 Minister kan PAS-melders niet sneller legaliseren 0 reacties
13-04-2022 Boeren roeren zich over Uitvoeringsprogramma Stikstof Fryslan 2030 0 reacties
12-04-2022 Bacterie die broeikasgas eet kan ook elektriciteit leveren 0 reacties
11-04-2022 Stikstof uitspoeling 10 reacties
11-04-2022 'We hebben dringend nood aan meetprotocollen voor stikstof' 0 reacties
11-04-2022 Milieuclub wil dat provincie bio-energiecentrale bij Cuijk stil legt 0 reacties
11-04-2022 ‘Nieuw perspectief’ 0 reacties
08-04-2022 Friese aanpak stikstof brengt de voedselproductie in gevaar: beleid moet terug naar tekentafel | opinie 2 reacties
07-04-2022 Stikstof wordt voor VVD struikelblok 2 reacties
07-04-2022 Van der Wal zegt boeren duidelijkheid toe over stikstofbeleid 0 reacties
07-04-2022 Mais minder bemesten na scheuren weiland 0 reacties
07-04-2022 LTO Overijssel stapt uit stikstofoverleg 0 reacties
07-04-2022 LTO-afdelingen Overijssel willen uit gebiedsproces stappen 0 reacties
07-04-2022 LTO-afdelingen Overijssel stappen uit gebiedsproces 0 reacties
07-04-2022 Van der Wal baalt van foute stikstofcijfers 0 reacties
06-04-2022 Nieuwe stikstofregeling om boeren uit te kopen lijkt averechts te werken 0 reacties
06-04-2022 ​Vier Gelderse kalverbedrijven uitgekocht 0 reacties
05-04-2022 Webinar Stikstof 5 reacties
05-04-2022 Limburgse bedrijven stoten veel stikstof en ammoniak uit 0 reacties
05-04-2022 CDA Fryslân: Vertrouwen in GS ver te zoeken door stikstofaanpak 0 reacties
05-04-2022 CDA: betrokkenen overvallen door Fries stikstofprogramma 0 reacties
05-04-2022 Europese Commissie: Nederlands GLB-plan niet goed genoeg 0 reacties
05-04-2022 POV vreest waardevermindering opkoopbedrijven 0 reacties
04-04-2022 VVD Drenthe kritisch over uitspraken minister Van der Wal 0 reacties
04-04-2022 LNV wil tempo maken met stikstof 0 reacties
04-04-2022 Stelling: Als er een nieuwe opkoopregeling komt voor stikstof dan doe ik mee 0 reacties
04-04-2022 Flevoland stelt servicehaven Urk veilig met opkopen stikstof pluimveebedrijf 0 reacties
04-04-2022 VVD Drenthe boos op Van der Wal over 'boeren bashen' rond stikstof 0 reacties
04-04-2022 ‘Onduidelijk wat Rijk doet in kwestie PAS-melders’ 0 reacties
04-04-2022 ‘Onduidelijk wat Rijk doet in kwestie PAS-melders’ 0 reacties
03-04-2022 Mogelijke overeenkomsten....? 33 reacties
02-04-2022 LC Commentaar | Terwijl de bramen woekeren door te veel stikstof steekt het Friese CDA de kop in het zand 0 reacties
02-04-2022 Latente stikstof ruimte 50 reacties
02-04-2022 Rommelig en rammelend stikstofbeleid moddert verder 0 reacties
02-04-2022 Minister blijft uitgaan van vrijwilligheid bij stikstofreducties, wel dwang mogelijk 25 reacties
01-04-2022 Kabinet wil boeren dit jaar al uitkopen vanwege stikstofcrisis 29 reacties
01-04-2022 Sneller uitkopen en natuuranalyses voor gebiedsgerichte aanpak 0 reacties
01-04-2022 Minister versnelt aanpak stikstof, onteigening niet langer taboe 0 reacties

Stikstof video's