Stikstof

Stikstof nieuws

PAS-uitspraak maakt komst World Food Center onzeker

16-07-2019 - De komst van het World Food Center in Ede staat op losse schroeven. De reden is de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. De plannen voor het WFC moeten opnieuw worden bekeken.

Nieuwsgrazer

List, bedrog, leugens, corruptie en de PAS-paniek

13-07-2019 - Morgenmiddag organiseren Natuur en Milieu Overijssel en Gelderland in samenwerking met Foodlog een richtinggevend debat over het PAS, de Nederlandse aanpak om de stikstofvervuiling van de natuur tegen te gaan. Nico Gerrits bemoeit zich, ook op Foodlog, al geruime tijd met het dossier dat grote invloed zal hebben op activiteiten in Nederland die stikstof uitstoten: industrie, energieopwekking, mobiliteit, wonen en landbouw. Volgens Gerrits heeft een handvol mensen zonder ooit verantwoording te hebben afgelegd, meer dan 20 jaar lang een travestie gemaakt van de uitvoering van Europese verplichtingen

Nieuwsgrazer

Programma Aanpak Stikstof onderuit (deel 9): samenvatting uitspraak

09-07-2019 - Samenvatting uitspraak Raad van State 29 mei 2019 over Programma Aanpak Stikstof (PAS). PAS mag niet meer als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt. Gevolgen en oplossingen voor praktijk.

Nieuwsgrazer

Nog meer Stikstof nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-07-2019 ‘Honderd kilo KAS voor deze snede genoeg’ 17 reacties
05-07-2019 Hoe verder na het PAS? 0 reacties
03-07-2019 Friese boer stript stikstof en bindt fosfaat 0 reacties
03-07-2019 Boeren hoeven hun koeien niet op stal te zetten (ook als dat officieel wel zou moeten) 6 reacties
03-07-2019 Friese boer stript stikstof en bindt fosfaat 0 reacties
01-07-2019 ‘Minder fosfor, meer stikstof in ruwvoer voor melkvee’ 4 reacties
01-07-2019 Klimaatakkoord moet ook Natura 2000 tegen ammoniakuitstoot beschermen 0 reacties
01-07-2019 Klimaatakkoord moet ook Natura 2000 tegen ammoniakuitstoot beschermen 0 reacties
01-07-2019 ‘Minder fosfor, meer stikstof in ruwvoer voor melkvee’ 0 reacties
30-06-2019 Mesdagfonds: meten = weten 0 reacties
29-06-2019 De stikstofproductie van veehouders is net binnen EU-norm gebleven 0 reacties
29-06-2019 Door PAS-uitspraak van 180 koeien naar 50 0 reacties
29-06-2019 Verschillende hoeveelheid stikstof levert geen verschil bij uien 0 reacties
28-06-2019 Dit seizoen geen handhaving op beweiden en bemesten 0 reacties
27-06-2019 Koeien mogen ondanks stikstofuitspraak in de wei, geen boete voor boeren 2 reacties
27-06-2019 NMV: ‘Gebruik stikstof niet om omvang melkveestapel ter discussie te stellen’ 2 reacties
27-06-2019 Antwoord op veelgestelde PAS-vragen 0 reacties
25-06-2019 Bodemstructuur belangrijk bij verminderen stikstof 0 reacties
22-06-2019 Fotoserie: Nutriëntensensor meet aanwezige stikstof en kalium op uienperceel Speelman 0 reacties
21-06-2019 Schouten in spagaat over stikstof van landbouw 0 reacties
21-06-2019 Overijsselse gebiedsprocessen onder druk 0 reacties
21-06-2019 Honderden projecten in Gelderland in gevaar door stikstof 0 reacties
20-06-2019 Veestapel groeit: stikstofprobleem wordt steeds groter 0 reacties
20-06-2019 Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten? 0 reacties
20-06-2019 Wat betekent de PAS-uitspraak van de Raad van State voor bedrijven die stikstof uitstoten? 0 reacties
19-06-2019 ‘Nederland staat andermaal voor de opdracht de enorme overload aan stikstofemissies aan te pakken’ 0 reacties
19-06-2019 Stikstofuitspraak geeft glastuinbouwgebied Deurne nieuwe hoop 0 reacties
14-06-2019 Schouten: natuur in stand houden belangrijk, niet de schuld geven 0 reacties
13-06-2019 Brief aan Schouten: vergunningsplicht beweiding en bemesting onwerkbaar 0 reacties
12-06-2019 'Ik wil praktische oplossing voor weidevergunning' 0 reacties
11-06-2019 Programma Aanpak Stikstof onderuit (deel 3): verwachte voordelen van maatregelen 0 reacties
08-06-2019 Explosies van stikstof en zwavel in bodems 0 reacties
07-06-2019 Gevolg ‘stikstof-uitspraak’ voor plannen GOL nog onduidelijk 0 reacties
05-06-2019 Extra stikstof uit mineralisatie maakt sparen voor extra snede makkelijker 0 reacties
04-06-2019 Over PAS: Sector weer dupe door politiek en ministerieel geblunder. 0 reacties
31-05-2019 Programma Aanpak Stikstof onderuit (deel 1): inleiding 0 reacties
30-05-2019 Voorlopig geen vergunningverlening in kader van PAS mogelijk 0 reacties
30-05-2019 Voorlopig geen vergunningverlening in kader van PAS mogelijk 0 reacties
29-05-2019 Boeren in onzekerheid na uitspraak Raad van State over stikstofbeleid 0 reacties
29-05-2019 Tegenstanders Lelystad Airport blij met stikstofuitspraak: 'Hoop voor bewoners Veluwe' 0 reacties
29-05-2019 PAS niet langer toestemmingsbasis ontwikkelingsruimte 0 reacties
29-05-2019 Raad van State veegt PAS volledig van tafel 0 reacties
29-05-2019 Raad van State haalt streep door PAS 0 reacties
29-05-2019 Raad van State haalt streep door PAS 0 reacties
29-05-2019 Raad van State haalt streep door PAS 0 reacties
29-05-2019 PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt 0 reacties
22-05-2019 Gratis taakkaart-applicatie uitgebreid 0 reacties
30-04-2019 Controle aanpak PAS gestart 26 reacties
25-04-2019 Generiek korten staat wel in mestwet, maar teruggeven niet 22 reacties
24-04-2019 Speelman: ‘Oogst zeker stellen in droge jaren’ 0 reacties
18-04-2019 "Konijnenmest beter voor biodiversiteit dan koeienmest" 0 reacties
04-04-2019 LTO zet zich in voor extra stikstof 0 reacties
27-03-2019 Sensor verbetert mogelijk nauwkeurigheid stikstof leverend vermogen 0 reacties
25-03-2019 Opnieuw 2 PAS-vergunningen geschorst door Raad van State, mogelijk grote gevolgen 0 reacties
22-03-2019 Export varkensmest nauwelijks gegroeid in 2018 0 reacties
22-03-2019 Natuurorganisaties: pak stikstofuitstoot bij bron aan 0 reacties
22-03-2019 Provincie zet intrekken PAS-vergunningen door 0 reacties
13-03-2019 Vanggewas tijdig onderwerken om stikstof te benutten 0 reacties
12-03-2019 ‘Werk vanggewas nu zo snel mogelijk onder’ 0 reacties
10-03-2019 ​Nieuwe mestvisie van LTO 0 reacties
02-03-2019 Opname stikstof uit veevoer vlakt af 0 reacties
28-02-2019 Stikstofopname wordt niet efficiënter 0 reacties
22-02-2019 LTO aan provincies: maak pas op de plaats met stikstofaanpak 0 reacties
22-02-2019 LTO aan provincies: maak pas op de plaats met PAS 0 reacties
22-02-2019 LTO: provincies maak pas op de plaats met PAS 0 reacties
22-02-2019 LTO: provincie maak pas op de plaats met PAS 0 reacties
21-02-2019 Nederlandse sorghum: achterblijvende voederwaarde én minder achtergebleven stikstof 0 reacties
16-02-2019 Race tegen de stikstofklok voor melkveehouderij 0 reacties
15-02-2019 Veehouderij verdienstelijk voor de PAS (persbericht) 0 reacties
15-02-2019 Komt het nog goed met het PAS? 0 reacties
15-02-2019 Te veel stikstof ondanks forse krimp veestapel 2 reacties
15-02-2019 Teveel stikstof ondanks forse krimp veestapel 0 reacties
15-02-2019 Spanning stikstofregels blijft voorlopig hangen boven markt 0 reacties
15-02-2019 Spanning stikstofregels blijft voorlopig hangen boven markt 0 reacties
15-02-2019 De succesvolle strijd tegen fosfaat leidt ertoe dat er onbedoeld te veel stikstof wordt uitgestoten 8 reacties
15-02-2019 Nederlandse boeren nét over het randje met stikstof 0 reacties
13-02-2019 Mooiste natuurgebieden vind je bij veestallen 0 reacties
11-02-2019 Hogere stikstof efficiëntie en minder uitstoot naar milieu 0 reacties
07-02-2019 RIVM: niets mis met ammoniak-statistiek 8 reacties
05-02-2019 Fosfaatreductieplan 99 reacties
02-02-2019 'Toniso-voerconcept in Nederland al gangbaar' 0 reacties
01-02-2019 Kringlooplandbouw zonder kustmest. Kan dat? 0 reacties
23-01-2019 Stikstof is ook een probleem 11 reacties
17-01-2019 Nieuw concept Tönnies met lagere N-uitstoot 0 reacties
15-01-2019 Dit jaar meer duidelijkheid over verplichte GPS op bemestingsapparatuur 0 reacties
15-01-2019 Melkveehouderij moet aan de bak met ammoniakemissie 4 reacties
11-01-2019 Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen 0 reacties
09-01-2019 Extra stikstof aanwending bij bovengemiddelde gewasopbrengsten 0 reacties
09-01-2019 Stikstofdifferentiatie voor akkerbouwer op klei 0 reacties
09-01-2019 Schouten: Vanaf 2021 alle mest uitrijden met GPS 0 reacties
08-01-2019 RVO.nl wijst op mogelijkheid voor stikstofdifferentiatie voor akkerbouwers in 2019 0 reacties
08-01-2019 Derogatie 2019 aanvragen kan tot uiterlijk 31 januari 33 reacties
02-01-2019 Afname bodemoverschotten bij akkerbouw 0 reacties
31-12-2018 Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door 0 reacties
31-12-2018 Eendenkroos als oplossing voor mestprobleem en duurzaam varkensvlees 0 reacties
31-12-2018 'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat' 2 reacties
28-12-2018 Wur Commissie Deskundigen Mestwetgeving kost melkveehouderij 1,8 miljard euro. 100 reacties

Stikstof video's