Stikstof

Stikstof nieuws

Schouten zet spoed achter onderbouwing stikstofaanpak

14-03-2018 - Landbouwminister Carola Schouten zet zich in om zo snel mogelijk een einde te maken het schorsen van Natuurwetvergunningen door de Raad van State. Ze heeft dat dinsdag gezegd in een Kamerdebat over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Nieuwsgrazer

Schouten zet spoed achter onderbouwing PAS

14-03-2018 - Minister Carola Schouten zal zich inzetten om zo snel mogelijk een einde te maken het schorsen van Natuurwetvergunningen door de Raad van State. Ze heeft dat dinsdag gezeg in een Kamerdebat over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Nieuwsgrazer

Uitgifte natuurvergunningen gaat Raad van State te snel

13-03-2018 - De Raad van State trapt op de rem voor natuurvergunningen waarbij in het kader van het Programma Aaanpak Stikstof (PAS) ontwikkelingsruimte is verleend. Als de ruimte voor het eerste deel van het programma op is, worden vergunningen geschorst.

Nieuwsgrazer

Nog meer Stikstof nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-03-2018 Vloeibare stikstof injecteren door loonbedrijf Gottschalk uit Duitsland 0 reacties
12-03-2018 Regering en boeren leiden gevoelige nederlaag in het stikstofdossier 0 reacties
09-03-2018 Gebrek depositiemetingen zwakte in PAS-model 0 reacties
09-03-2018 Compensatie veehouders met code oranje/rood start traag 0 reacties
08-03-2018 Ammoniakwetgeving mogelijk ingrijpender dan fosfaatwetgeving 0 reacties
07-03-2018 Pcfruit breidt bemestingstool uit naar andere teelten 0 reacties
06-03-2018 Pcfruit breidt bemestingstool uit naar alle teelten 0 reacties
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 0 reacties
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 1 reactie
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 0 reacties
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 0 reacties
27-02-2018 Pilot controles uitvoering PAS gestart 0 reacties
27-02-2018 Meststof speciaal afgestemd op behoefte maïsplant 1 reactie
26-02-2018 'Gescheurd grasland geeft mais genoeg stikstof' 5 reacties
26-02-2018 Weinig stikstof in de bodem door nattigheid en kou 0 reacties
26-02-2018 Eurofins: minder stikstof in de bodem dan andere jaren 0 reacties
23-02-2018 Eurofins: minder stikstof in de bodem dan andere jaren 14 reacties
23-02-2018 Weinig stikstof in de bodem aan het begin van het jaar 0 reacties
23-02-2018 Begin dit jaar weinig stikstof in bodem 0 reacties
23-02-2018 Een topbodem maakt een andere keuze in meststoffen mogelijk 0 reacties
22-02-2018 Stikstofcijfers lager dan in eerdere jaren 0 reacties
22-02-2018 'Om PAS rustig te krijgen, moet nog wel wat gebeuren' 0 reacties
15-02-2018 Drukke tijden na koude nachten 0 reacties
15-02-2018 'Chinese trek in melk heeft grote gevolgen' 0 reacties
15-02-2018 Melkhonger China heeft wereldwijd grote gevolgen 46 reacties
14-02-2018 Toenemende melkbehoefte in China heeft grote wereldwijde gevolgen 0 reacties
14-02-2018 De toenemende behoefte aan melk in China heeft wereldwijd grote gevolgen 0 reacties
08-02-2018 Moeten boeren boeven zijn? 1 reactie
31-01-2018 Huijbers: 'Breder kijken dan alleen landbouw in stikstofdiscussie' 0 reacties
30-01-2018 Brabants plan van aanpak stikstof industrie dateert van juni 0 reacties
30-01-2018 ZLTO: Sanering Brabantse veehouderij onevenredig zwaar 0 reacties
30-01-2018 ZLTO: Sanering Brabantse veehouderij onevenredig zwaar 0 reacties
17-01-2018 Twee staalnemers zijn door Mestbank op fraude betrapt 0 reacties
11-01-2018 Mestregels verhogen gebruik kunstmest in Vlaanderen 0 reacties
10-01-2018 Strenger mestbeleid doet boeren meer kunstmest kopen 1 reactie
31-12-2017 Mag grenswaarde uit Programma Aanpak Stikstof in bestemmingsplan? 0 reacties
22-12-2017 Zuidoostelijke telers ongunstig uit door uitspoeling 0 reacties
21-12-2017 Kwaliteitskeurmerk moet mestfraude voorkomen 19 reacties
20-12-2017 Nog 2 weken om uw extra stikstofruimte te regelen 0 reacties
20-12-2017 NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof 0 reacties
20-12-2017 Vernietig vanggewas op korte termijn voor maximaal profijt vastgelegde stikstof 0 reacties
20-12-2017 Werkingscoëfficiënt stikstof hoger bij digestaat 0 reacties
20-12-2017 GPS rijenbemesting must voor extra stikstof, maximale efficiëntie en goede opbrengst 0 reacties
20-12-2017 Zin in maïs zaaien – Gebruik altijd een rijenmeststof 0 reacties
20-12-2017 KAS bij huidige omstandigheden meststoftype met grootste rendement 0 reacties
20-12-2017 Stikstof en fosfaat beter benut op Koeien & Kansen-bedrijven in 2016 0 reacties
20-12-2017 Voorjaarskuilen 2017: een goed voorjaar 0 reacties
20-12-2017 Zesde actieprogramma nitraat vraagt om specifieke grassen 0 reacties
20-12-2017 Rioolwater meer gezuiverd bij lozing op stilstaand water 0 reacties
20-12-2017 Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof 0 reacties
20-12-2017 NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof 0 reacties
20-12-2017 Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over PAS 0 reacties
20-12-2017 Programma Aanpak Stikstof wordt gedeeltelijk herzien 0 reacties
20-12-2017 Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof 0 reacties
20-12-2017 NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof 0 reacties
20-12-2017 Programma Aanpak Stikstof wordt gedeeltelijk herzien 0 reacties
18-12-2017 Uitspraak over PAS en bestemmingsplan 0 reacties
18-12-2017 Derogatie: Standpunt van NMV 0 reacties
12-12-2017 Mestproductie van de Vlaamse veestapel blijft stabiel 0 reacties
12-12-2017 Milieucijfers melkveehouders VKA verbeteren 0 reacties
12-12-2017 LTO: Melkveehouders in Achterhoek en Liemers minimaliseren fosfaat- en stikstofverliezen 0 reacties
11-12-2017 Melkveehouders in Achterhoek en Liemers minimaliseren fosfaat- en stikstofverliezen 11 reacties
11-12-2017 Zienswijze 6e actieprogramma nitraat 0 reacties
06-12-2017 Extra meetpunten voor stikstof en fijnstof 0 reacties
06-12-2017 Akkerbouwer Pelleboer: “Inzaaimoment wintertarwe, stikstof gift en grondbewerking cruciaal” 0 reacties
04-12-2017 Peel-werkgroep wil schorsing van het PAS 0 reacties
01-12-2017 Nieuwe rekentool voor ammoniakimpact van veebedrijven 0 reacties
29-11-2017 Kwaliteit organische stof inzichtelijk gemaakt 0 reacties
21-11-2017 Lager BEX-voordeel voor stikstof verwacht over 2017 0 reacties
18-11-2017 'Veehouderijen stoten veel meer ammoniak uit' 0 reacties
15-11-2017 ‘Beste presterende bedrijven ook hogere pH en organische stof in bodem’ 0 reacties
13-11-2017 Rekenregels binnen KringloopWijzer scoren voldoende 0 reacties
09-11-2017 Provincie doet geen onderzoek naar uitstoot stikstof door vliegtuigen 15 reacties
08-11-2017 Varkenshouder/aardappelteler gebaat bij kalirijke dunne fractie 0 reacties
30-10-2017 Groenbemesters bekijken en vragen stellen op Kollumerwaard 0 reacties
30-10-2017 Mestbank gaat gebruik kunstmest nauwgezet controleren 0 reacties
27-10-2017 ‘Programmeerboer’ Simons wil moeizame loofdoding onderzoeken 0 reacties
27-10-2017 Onderzoek naar grootschalige mestfraude Limburg 0 reacties
24-10-2017 Prijs van vaarzen: nog geen last van fosfaatrechten 41 reacties
24-10-2017 Op zoek naar beste omstandigheden winterveldboon 0 reacties
16-10-2017 Grote vraagtekens rondom nieuwe Aeriusberekening voor PAS 0 reacties
13-10-2017 Grote vraagtekens rondom nieuwe Aeriusberekening voor PAS 4 reacties
12-10-2017 Veevoedingsonderwijs naar een hoger praktijkniveau 0 reacties
03-10-2017 Melkveebedrijf in Baak haalt stikstof en fosfaat uit dunne fractie 0 reacties
02-10-2017 Melkveebedrijf in Baak haalt stikstof en fosfaat uit dunne fractie 0 reacties
30-09-2017 Landbouw produceert minder stikstof in 2030 0 reacties
26-09-2017 Landbouw produceert minder stikstof in 2030 0 reacties
26-09-2017 Landbouw produceert minder stikstof in 2030 9 reacties
25-09-2017 Gezocht: onterecht beboete stikstof uit dierlijke mest in gebruiksnormen 0 reacties
22-09-2017 Nieuwe kabinet mag beslissen over veestapel 60 reacties
21-09-2017 Stikstof: de sluipmoordenaar van onze natuur 0 reacties
19-09-2017 10% meer mestverwerking in Vlaanderen 0 reacties
19-09-2017 GroenLinks wil veehouderij rondom natuur weren 0 reacties
19-09-2017 Fors meer pluimvee- en rundermest verwerkt in 2016 0 reacties
19-09-2017 Wat is het juist oogstmoment van snijmais? 0 reacties
08-09-2017 Minder meststoffen, maar nog steeds te hoge concentraties in oppervlaktewater 0 reacties
06-09-2017 Melkveehouderij realiseert: lagere bemesting, hoger stikstofbodemoverschot 0 reacties

Stikstof video's