Stikstof

Stikstof nieuws

Nieuw: Veenhuis Euroject Twin bemesters

14-12-2018 - Het gewas neemt meststoffen beter op wanneer ze worden toegediend dichtbij de plantenrij. Dankzij rijenbemesting is de opbrengst van het gewas hoger en is er ook minder verlies van nutriĂ«nten in het milieu. Onder bepaalde voorwaarden mag bij rijenbemesting extra stikstof worden toegediend. Met de Veenhuis Euroject Twin bemester zijn veehouders, akkerbouwers en loonwerkers niet alleen voorbereid op nieuwe wetgeving, maar kiezen ze tevens voor de zekerheid van de beste zodenbemester in zijn soort, die ook in rijenculturen kan worden ingezet. Daarmee is de Veenhuis Euroject Twin bemester


Nieuwsgrazer

EU-hof: stikstofnorm diesels moet aangepast

13-12-2018 - De Europese Commissie moet binnen een jaar opnieuw vaststellen hoeveel stikstof nieuwe dieselauto’s mogen uitstoten. Brussel was niet bevoegd toen het de normen voor praktijktesten in 2016 versoepelde. Dat is het oordeel van het Gerecht van de Europese Unie in zaken die de steden Brussel, Parijs en Madrid hadden aangespannen.

Nieuwsgrazer

Hoezo ruimte om de industriële landbouw verder te helpen?

11-12-2018 - De overheid gaat uit van een droomscenario, voor het stikstofbeleid. Maar de hoeveelheid stikstof in de natuur is hoger dan de overheid had berekend en daarom moet het beleid worden aangepast, vindt Michiel Wallis de Vries, senior onderzoeker bij De Vlinderstichting en buitengewoon hoogleraar Ecologie en Bescherming van Insecten aan de WUR

Nieuwsgrazer

Nog meer Stikstof nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-12-2018 Stabiele veestapel en mestproductie in Vlaanderen 0 reacties
26-11-2018 Nederlands ammoniakemissiebeleid passeert Europees Hof 0 reacties
22-11-2018 Stikstofemissies gestegen, PAS toch op koers 0 reacties
22-11-2018 Vergunningverlening PAS kan toch doorgaan 0 reacties
19-11-2018 Het PAS is afgeschoten. Het is tijd voor verhandelbare stikstofrechten. 9 reacties
19-11-2018 'Niet fosfaat maar stikstof grootste uitdaging op melkveebedrijven' 0 reacties
18-11-2018 Milieudefensie roept overheid op niet langer te sjoemelen met stikstof 0 reacties
13-11-2018 Uitspraak PAS vertraagt innovatie 0 reacties
10-11-2018 Fors minder uitstoot schadelijke stoffen door flinke daling aantal melkkoeien 0 reacties
10-11-2018 Vergunningverlening PAS ligt stil 0 reacties
09-11-2018 POV pleit voor betere wetenschappelijke onderbouwing PAS 0 reacties
08-11-2018 PAS voldoet niet aan Europese richtlijn 0 reacties
08-11-2018 Natuurmonumenten blij met uitspraak Europees Hof over PAS 8 reacties
08-11-2018 Europees Hof: ‘PAS biedt onvoldoende bescherming natuur’ 0 reacties
07-11-2018 LTO: Raad van State weer aan zet in PAS 0 reacties
07-11-2018 Europese Hof: Nederlands beleid om stikstof terug te dringen deugt niet 0 reacties
07-11-2018 ‘Vergunning nodig voor beweiding en bemesting in en rond Natura 2000-gebied’ 0 reacties
02-11-2018 Boeren krijgen drie dagen geen vergunning voor uitbreiding bedrijf 0 reacties
31-10-2018 Ruw eiwit biologische kuilen stuk lager 0 reacties
24-10-2018 7 nov. einde PAS? en dan? 23 reacties
20-10-2018 Onderzoek verschil in ammoniakconcentratie en evaluatie PAS eind dit jaar klaar 0 reacties
16-10-2018 Onderzoek verschil in ammoniakconcentratie en evaluatie PAS eind dit jaar klaar 0 reacties
12-10-2018 Brabant eist niet-gebruikte ruimte PAS op 0 reacties
27-09-2018 Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2016 0 reacties
13-09-2018 Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017 72 reacties
11-09-2018 Dierlijke mest en mineralen 2017 0 reacties
10-09-2018 Belgische varkenshouders verweken meer stikstof en fosfor 0 reacties
07-09-2018 De Groenbemesterdag: 'Zonder fantasie gebeurt er niets' 0 reacties
03-09-2018 Fotoserie: Stikstofgift op groenbemesters niet nodig 0 reacties
31-08-2018 Fotoserie: Stikstofgift op groenbemesters niet nodig 0 reacties
30-08-2018 'Kritiek op ammoniakmetingen RIVM klakkeloos overgenomen' 0 reacties
27-08-2018 Kuilgas: bel de brandweer! 0 reacties
27-08-2018 Levensgevaarlijke gassen in de maĂŻs 0 reacties
25-08-2018 Grotere kans op gasvorming maiskuil 0 reacties
24-08-2018 LTO wil onderzoek naar droogteschade boeren 0 reacties
24-08-2018 Kuilgas: bel de brandweer 1 reactie
24-08-2018 Brandweer waarschuwt voor maiskuilgas 0 reacties
08-08-2018 Weinig stikstof in de bodem 0 reacties
08-08-2018 “Gedurende de hele teelt betere gewascondities” 0 reacties
08-08-2018 OCI Exacote: Een nieuwe blend die langdurig de groei van het gewas volgt 0 reacties
08-08-2018 Effect groenbemesters het grootst bij vroege zaai 0 reacties
07-08-2018 Gras bemesten na droogte niet noodzakelijk 0 reacties
07-08-2018 Kaal land leidt tot grotere kans afspoeling 0 reacties
27-07-2018 Advies aan Europees Hof legt bommetje onder het Nederlandse stikstofbeleid voor boer en natuur 0 reacties
24-07-2018 Melkveebedrijven intensiveren en waterkwaliteit blijft op peil 2 reacties
16-07-2018 Sensoren op windmolens moeten zwaveluitstoot op Noordzee terugdringen 0 reacties
06-07-2018 Stikstofnawerking van maaimeststoffen 0 reacties
05-07-2018 Kunstmest in veenweide in de zomer overbodig 0 reacties
26-06-2018 ‘Microbieel eiwit in veevoeder beter voor milieu’ 0 reacties
25-06-2018 "Bacteriën verkleinen ecologische voetafdruk veeteelt" 0 reacties
21-06-2018 POV ziet toegevoegde waarde drogestofgehalte mest 0 reacties
21-06-2018 POV: laat ook droge stof gehalte onderzoeken 0 reacties
20-06-2018 Alleen stikstof voor eerste snede grasklaver 0 reacties
19-06-2018 POV roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest 0 reacties
18-06-2018 'Derogatie van 250 kilo stikstof achterhaald' 0 reacties
15-06-2018 Waterschapsheffing naar emissie stikstof en fosfor 0 reacties
14-06-2018 De stikstofbemestingswaarde van verschillende organische meststoffen 0 reacties
14-06-2018 Ook moderne gewassen kunnen zelf ‘kunstmest’ uit de lucht halen 0 reacties
12-06-2018 Sorghumproeven op drie grondsoorten in Nederland 0 reacties
06-06-2018 Bezwaarschriftenpiek in Friesland door ganzengebieden en stikstofaanpak 0 reacties
06-06-2018 ‘Akkerbouwers vinden keuze groenbemesters lastig’ 0 reacties
05-06-2018 Derogatievergunning 2018 aan te vragen tussen 6 juni en 4 juli 0 reacties
29-05-2018 Snelle ontwikkeling van droge tropenbos door vlinderbloemige bomen 0 reacties
16-05-2018 CBS: Veehouderij blijft volgens prognose beneden fosfaat- en stikstofplafond 1 reactie
15-05-2018 Stikstof uit landbouw niet enige oorzaak van verzuring bosbodems 0 reacties
15-05-2018 Stikstof uit landbouw niet enige oorzaak van verzuring bosbodems 0 reacties
14-05-2018 Zwavel nog steeds een oorzaak van verzuring bosbodems 0 reacties
14-05-2018 Stikstof niet de enige oorzaak van verzuring van bosbodems 0 reacties
14-05-2018 Ammoniakemissie daalde in ruim 25 jaar met 64 procent 0 reacties
03-05-2018 Stikstof blijft probleem voor Vlaamse bossen 0 reacties
26-04-2018 Lager eiwitgehalte in het voer zorgt dat varkens minder mest produceren 0 reacties
17-04-2018 Model toont beweging koolstof op bedrijf 0 reacties
13-04-2018 Boom Agriservices met Duport spaakwiel bemester 0 reacties
10-04-2018 30 kilo stikstof geven volstaat bij herinzaai 0 reacties
05-04-2018 Opgeluchte reacties op verlengen derogatie 0 reacties
04-04-2018 Toch nog wijzigingen in derogatie 0 reacties
04-04-2018 Derogatie behouden voor Nederland 1 reactie
29-03-2018 Efficiënter met stikstof en fosfor 0 reacties
28-03-2018 ‘Niet te lang wachten met scheuren grasland’ 0 reacties
28-03-2018 Rundveehouderij efficiënter met stikstof en fosfor 0 reacties
28-03-2018 CBS: Rundveehouderij gaat efficiënter om met mineralen 1 reactie
28-03-2018 Rundveehouderij doelmatiger met stikstof en fosfor 0 reacties
28-03-2018 Rundveehouderij doelmatiger met stikstof en fosfor 0 reacties
28-03-2018 Rundveehouderij benut stikstof en fosfor beter 0 reacties
23-03-2018 Zelfs een topbodem vraagt tijdige voeding 0 reacties
23-03-2018 'Met het huidige mestbeleid zijn onze milieudoelen onhaalbaar’ 0 reacties
14-03-2018 Schouten zet spoed achter onderbouwing stikstofaanpak 0 reacties
14-03-2018 Schouten zet spoed achter onderbouwing PAS 0 reacties
13-03-2018 Uitgifte natuurvergunningen gaat Raad van State te snel 0 reacties
12-03-2018 Vloeibare stikstof injecteren door loonbedrijf Gottschalk uit Duitsland 0 reacties
12-03-2018 Regering en boeren leiden gevoelige nederlaag in het stikstofdossier 0 reacties
09-03-2018 Gebrek depositiemetingen zwakte in PAS-model 0 reacties
09-03-2018 Compensatie veehouders met code oranje/rood start traag 0 reacties
08-03-2018 Ammoniakwetgeving mogelijk ingrijpender dan fosfaatwetgeving 0 reacties
07-03-2018 Pcfruit breidt bemestingstool uit naar andere teelten 0 reacties
06-03-2018 Pcfruit breidt bemestingstool uit naar alle teelten 0 reacties
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 0 reacties

Stikstof video's