Stikstof

Stikstof nieuws

POV ziet toegevoegde waarde drogestofgehalte mest

21-06-2018 - De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest. Varkenshouders laten mest nu analyseren op stikstof en fosfaat. POV vindt dat onderzoek naar het drogestofgehalte een toegevoegde waarde heeft.

Nieuwsgrazer

POV: laat ook droge stof gehalte onderzoeken

21-06-2018 - De POV roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest. Varkenshouders laten mest nu analyseren op stikstof en fosfaat. De POV zegt dat onderzoek naar het droge stof gehalte toegevoegde waarde heeft.

Nieuwsgrazer

Alleen stikstof voor eerste snede grasklaver

20-06-2018 - 30 kuub drijfmest volstaat voor gras met rode of witte klaver met een NLV-klasse van >150.

Nieuwsgrazer

Nog meer Stikstof nieuws

Datum Onderwerp Reacties
19-06-2018 POV roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest 0 reacties
18-06-2018 'Derogatie van 250 kilo stikstof achterhaald' 0 reacties
15-06-2018 Waterschapsheffing naar emissie stikstof en fosfor 0 reacties
14-06-2018 De stikstofbemestingswaarde van verschillende organische meststoffen 0 reacties
14-06-2018 Ook moderne gewassen kunnen zelf ‘kunstmest’ uit de lucht halen 0 reacties
12-06-2018 Sorghumproeven op drie grondsoorten in Nederland 0 reacties
06-06-2018 Bezwaarschriftenpiek in Friesland door ganzengebieden en stikstofaanpak 0 reacties
06-06-2018 ‘Akkerbouwers vinden keuze groenbemesters lastig’ 0 reacties
05-06-2018 Derogatievergunning 2018 aan te vragen tussen 6 juni en 4 juli 0 reacties
29-05-2018 Snelle ontwikkeling van droge tropenbos door vlinderbloemige bomen 0 reacties
16-05-2018 CBS: Veehouderij blijft volgens prognose beneden fosfaat- en stikstofplafond 1 reactie
15-05-2018 Stikstof uit landbouw niet enige oorzaak van verzuring bosbodems 0 reacties
15-05-2018 Stikstof uit landbouw niet enige oorzaak van verzuring bosbodems 0 reacties
14-05-2018 Zwavel nog steeds een oorzaak van verzuring bosbodems 0 reacties
14-05-2018 Stikstof niet de enige oorzaak van verzuring van bosbodems 0 reacties
14-05-2018 Ammoniakemissie daalde in ruim 25 jaar met 64 procent 0 reacties
03-05-2018 Stikstof blijft probleem voor Vlaamse bossen 0 reacties
26-04-2018 Lager eiwitgehalte in het voer zorgt dat varkens minder mest produceren 0 reacties
17-04-2018 Model toont beweging koolstof op bedrijf 0 reacties
13-04-2018 Boom Agriservices met Duport spaakwiel bemester 0 reacties
10-04-2018 30 kilo stikstof geven volstaat bij herinzaai 0 reacties
05-04-2018 Opgeluchte reacties op verlengen derogatie 0 reacties
04-04-2018 Toch nog wijzigingen in derogatie 0 reacties
04-04-2018 Derogatie behouden voor Nederland 1 reactie
29-03-2018 Efficiënter met stikstof en fosfor 0 reacties
28-03-2018 ‘Niet te lang wachten met scheuren grasland’ 0 reacties
28-03-2018 Rundveehouderij efficiënter met stikstof en fosfor 0 reacties
28-03-2018 CBS: Rundveehouderij gaat efficiënter om met mineralen 1 reactie
28-03-2018 Rundveehouderij doelmatiger met stikstof en fosfor 0 reacties
28-03-2018 Rundveehouderij doelmatiger met stikstof en fosfor 0 reacties
28-03-2018 Rundveehouderij benut stikstof en fosfor beter 0 reacties
23-03-2018 Zelfs een topbodem vraagt tijdige voeding 0 reacties
23-03-2018 'Met het huidige mestbeleid zijn onze milieudoelen onhaalbaar’ 0 reacties
14-03-2018 Schouten zet spoed achter onderbouwing stikstofaanpak 0 reacties
14-03-2018 Schouten zet spoed achter onderbouwing PAS 0 reacties
13-03-2018 Uitgifte natuurvergunningen gaat Raad van State te snel 0 reacties
12-03-2018 Vloeibare stikstof injecteren door loonbedrijf Gottschalk uit Duitsland 0 reacties
12-03-2018 Regering en boeren leiden gevoelige nederlaag in het stikstofdossier 0 reacties
09-03-2018 Gebrek depositiemetingen zwakte in PAS-model 0 reacties
09-03-2018 Compensatie veehouders met code oranje/rood start traag 0 reacties
08-03-2018 Ammoniakwetgeving mogelijk ingrijpender dan fosfaatwetgeving 0 reacties
07-03-2018 Pcfruit breidt bemestingstool uit naar andere teelten 0 reacties
06-03-2018 Pcfruit breidt bemestingstool uit naar alle teelten 0 reacties
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 0 reacties
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 1 reactie
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 0 reacties
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 0 reacties
27-02-2018 Pilot controles uitvoering PAS gestart 0 reacties
27-02-2018 Meststof speciaal afgestemd op behoefte maïsplant 1 reactie
26-02-2018 'Gescheurd grasland geeft mais genoeg stikstof' 5 reacties
26-02-2018 Weinig stikstof in de bodem door nattigheid en kou 0 reacties
26-02-2018 Eurofins: minder stikstof in de bodem dan andere jaren 0 reacties
23-02-2018 Eurofins: minder stikstof in de bodem dan andere jaren 14 reacties
23-02-2018 Weinig stikstof in de bodem aan het begin van het jaar 0 reacties
23-02-2018 Begin dit jaar weinig stikstof in bodem 0 reacties
23-02-2018 Een topbodem maakt een andere keuze in meststoffen mogelijk 0 reacties
22-02-2018 Stikstofcijfers lager dan in eerdere jaren 0 reacties
22-02-2018 'Om PAS rustig te krijgen, moet nog wel wat gebeuren' 0 reacties
15-02-2018 Drukke tijden na koude nachten 0 reacties
15-02-2018 'Chinese trek in melk heeft grote gevolgen' 0 reacties
15-02-2018 Melkhonger China heeft wereldwijd grote gevolgen 46 reacties
14-02-2018 Toenemende melkbehoefte in China heeft grote wereldwijde gevolgen 0 reacties
14-02-2018 De toenemende behoefte aan melk in China heeft wereldwijd grote gevolgen 0 reacties
08-02-2018 Moeten boeren boeven zijn? 1 reactie
31-01-2018 Huijbers: 'Breder kijken dan alleen landbouw in stikstofdiscussie' 0 reacties
30-01-2018 Brabants plan van aanpak stikstof industrie dateert van juni 0 reacties
30-01-2018 ZLTO: Sanering Brabantse veehouderij onevenredig zwaar 0 reacties
30-01-2018 ZLTO: Sanering Brabantse veehouderij onevenredig zwaar 0 reacties
17-01-2018 Twee staalnemers zijn door Mestbank op fraude betrapt 0 reacties
11-01-2018 Mestregels verhogen gebruik kunstmest in Vlaanderen 0 reacties
10-01-2018 Strenger mestbeleid doet boeren meer kunstmest kopen 1 reactie
31-12-2017 Mag grenswaarde uit Programma Aanpak Stikstof in bestemmingsplan? 0 reacties
22-12-2017 Zuidoostelijke telers ongunstig uit door uitspoeling 0 reacties
21-12-2017 Kwaliteitskeurmerk moet mestfraude voorkomen 19 reacties
20-12-2017 Nog 2 weken om uw extra stikstofruimte te regelen 0 reacties
20-12-2017 NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof 0 reacties
20-12-2017 Vernietig vanggewas op korte termijn voor maximaal profijt vastgelegde stikstof 0 reacties
20-12-2017 Werkingscoëfficiënt stikstof hoger bij digestaat 0 reacties
20-12-2017 GPS rijenbemesting must voor extra stikstof, maximale efficiëntie en goede opbrengst 0 reacties
20-12-2017 Zin in maïs zaaien – Gebruik altijd een rijenmeststof 0 reacties
20-12-2017 KAS bij huidige omstandigheden meststoftype met grootste rendement 0 reacties
20-12-2017 Stikstof en fosfaat beter benut op Koeien & Kansen-bedrijven in 2016 0 reacties
20-12-2017 Voorjaarskuilen 2017: een goed voorjaar 0 reacties
20-12-2017 Zesde actieprogramma nitraat vraagt om specifieke grassen 0 reacties
20-12-2017 Rioolwater meer gezuiverd bij lozing op stilstaand water 0 reacties
20-12-2017 Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof 0 reacties
20-12-2017 NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof 0 reacties
20-12-2017 Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over PAS 0 reacties
20-12-2017 Programma Aanpak Stikstof wordt gedeeltelijk herzien 0 reacties
20-12-2017 Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof 0 reacties
20-12-2017 NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof 0 reacties
20-12-2017 Programma Aanpak Stikstof wordt gedeeltelijk herzien 0 reacties
18-12-2017 Uitspraak over PAS en bestemmingsplan 0 reacties
18-12-2017 Derogatie: Standpunt van NMV 0 reacties
12-12-2017 Mestproductie van de Vlaamse veestapel blijft stabiel 0 reacties
12-12-2017 Milieucijfers melkveehouders VKA verbeteren 0 reacties
12-12-2017 LTO: Melkveehouders in Achterhoek en Liemers minimaliseren fosfaat- en stikstofverliezen 0 reacties

Stikstof video's