Stikstof

Stikstof nieuws

"Konijnenmest beter voor biodiversiteit dan koeienmest"

18-04-2019 - De impact van mest van herbivoren op de biodiversiteit is sterk verschillend als gevolg van de chemische samenstelling ervan. Zo heeft konijnenmest een gunstiger effect op de plantenbiodiversiteit dan mest van grote grazers omdat de balans van stikstof en fosfor beter is. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Vlaamse en Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties.

Nieuwsgrazer

LTO zet zich in voor extra stikstof

04-04-2019 - LTO Nederland vraagt aan landbouwminister Carola Schouten om de voorwaarden voor stikstofdifferentiatie aan te passen. Daardoor kunnen akkerbouwers ook na de droogte van 2018 van de regeling gebruik maken.

Nieuwsgrazer

Sensor verbetert mogelijk nauwkeurigheid stikstof leverend vermogen

27-03-2019 - Het stikstofleverend vermogen is een getal op de bodemanalyse, dat inschat hoeveel stikstof vanuit de bodem beschikbaar komt voor de plant. TNO ontwikkelde een sensor, die in de grond exact meet wat de nitraatconcentratie in het bodemvocht is.

Nieuwsgrazer

Nog meer Stikstof nieuws

Datum Onderwerp Reacties
25-03-2019 Opnieuw 2 PAS-vergunningen geschorst door Raad van State, mogelijk grote gevolgen 0 reacties
22-03-2019 Export varkensmest nauwelijks gegroeid in 2018 0 reacties
22-03-2019 Natuurorganisaties: pak stikstofuitstoot bij bron aan 0 reacties
22-03-2019 Provincie zet intrekken PAS-vergunningen door 0 reacties
13-03-2019 Vanggewas tijdig onderwerken om stikstof te benutten 0 reacties
12-03-2019 ‘Werk vanggewas nu zo snel mogelijk onder’ 0 reacties
10-03-2019 ​Nieuwe mestvisie van LTO 0 reacties
02-03-2019 Opname stikstof uit veevoer vlakt af 0 reacties
28-02-2019 Stikstofopname wordt niet efficiënter 0 reacties
22-02-2019 LTO aan provincies: maak pas op de plaats met stikstofaanpak 0 reacties
22-02-2019 LTO aan provincies: maak pas op de plaats met PAS 0 reacties
22-02-2019 LTO: provincies maak pas op de plaats met PAS 0 reacties
22-02-2019 LTO: provincie maak pas op de plaats met PAS 0 reacties
21-02-2019 Nederlandse sorghum: achterblijvende voederwaarde én minder achtergebleven stikstof 0 reacties
16-02-2019 Race tegen de stikstofklok voor melkveehouderij 0 reacties
15-02-2019 Veehouderij verdienstelijk voor de PAS (persbericht) 0 reacties
15-02-2019 Komt het nog goed met het PAS? 0 reacties
15-02-2019 Te veel stikstof ondanks forse krimp veestapel 2 reacties
15-02-2019 Teveel stikstof ondanks forse krimp veestapel 0 reacties
15-02-2019 Spanning stikstofregels blijft voorlopig hangen boven markt 0 reacties
15-02-2019 Spanning stikstofregels blijft voorlopig hangen boven markt 0 reacties
15-02-2019 De succesvolle strijd tegen fosfaat leidt ertoe dat er onbedoeld te veel stikstof wordt uitgestoten 8 reacties
15-02-2019 Nederlandse boeren nét over het randje met stikstof 0 reacties
13-02-2019 Mooiste natuurgebieden vind je bij veestallen 0 reacties
11-02-2019 Hogere stikstof efficiëntie en minder uitstoot naar milieu 0 reacties
07-02-2019 RIVM: niets mis met ammoniak-statistiek 8 reacties
05-02-2019 Fosfaatreductieplan 99 reacties
02-02-2019 'Toniso-voerconcept in Nederland al gangbaar' 0 reacties
01-02-2019 Kringlooplandbouw zonder kustmest. Kan dat? 0 reacties
23-01-2019 Stikstof is ook een probleem 11 reacties
17-01-2019 Nieuw concept Tönnies met lagere N-uitstoot 0 reacties
15-01-2019 Dit jaar meer duidelijkheid over verplichte GPS op bemestingsapparatuur 0 reacties
15-01-2019 Melkveehouderij moet aan de bak met ammoniakemissie 4 reacties
11-01-2019 Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen 0 reacties
09-01-2019 Extra stikstof aanwending bij bovengemiddelde gewasopbrengsten 0 reacties
09-01-2019 Stikstofdifferentiatie voor akkerbouwer op klei 0 reacties
09-01-2019 Schouten: Vanaf 2021 alle mest uitrijden met GPS 0 reacties
08-01-2019 RVO.nl wijst op mogelijkheid voor stikstofdifferentiatie voor akkerbouwers in 2019 0 reacties
08-01-2019 Derogatie 2019 aanvragen kan tot uiterlijk 31 januari 33 reacties
02-01-2019 Afname bodemoverschotten bij akkerbouw 0 reacties
31-12-2018 Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door 0 reacties
31-12-2018 Eendenkroos als oplossing voor mestprobleem en duurzaam varkensvlees 0 reacties
31-12-2018 'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat' 2 reacties
28-12-2018 Wur Commissie Deskundigen Mestwetgeving kost melkveehouderij 1,8 miljard euro. 100 reacties
24-12-2018 Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door 0 reacties
18-12-2018 Zibo combineert schoffelen met gras zaaien in maïs 0 reacties
15-12-2018 Mais schoffelen en gras zaaien in één werkgang 14 reacties
14-12-2018 Nieuw: Veenhuis Euroject Twin bemesters 0 reacties
13-12-2018 EU-hof: stikstofnorm diesels moet aangepast 0 reacties
11-12-2018 Hoezo ruimte om de industriële landbouw verder te helpen? 0 reacties
11-12-2018 Stabiele veestapel en mestproductie in Vlaanderen 0 reacties
26-11-2018 Nederlands ammoniakemissiebeleid passeert Europees Hof 0 reacties
22-11-2018 Stikstofemissies gestegen, PAS toch op koers 0 reacties
22-11-2018 Vergunningverlening PAS kan toch doorgaan 0 reacties
19-11-2018 Het PAS is afgeschoten. Het is tijd voor verhandelbare stikstofrechten. 9 reacties
19-11-2018 'Niet fosfaat maar stikstof grootste uitdaging op melkveebedrijven' 0 reacties
18-11-2018 Milieudefensie roept overheid op niet langer te sjoemelen met stikstof 0 reacties
13-11-2018 Uitspraak PAS vertraagt innovatie 0 reacties
10-11-2018 Fors minder uitstoot schadelijke stoffen door flinke daling aantal melkkoeien 0 reacties
10-11-2018 Vergunningverlening PAS ligt stil 0 reacties
09-11-2018 POV pleit voor betere wetenschappelijke onderbouwing PAS 0 reacties
08-11-2018 PAS voldoet niet aan Europese richtlijn 0 reacties
08-11-2018 Natuurmonumenten blij met uitspraak Europees Hof over PAS 8 reacties
08-11-2018 Europees Hof: ‘PAS biedt onvoldoende bescherming natuur’ 0 reacties
07-11-2018 LTO: Raad van State weer aan zet in PAS 0 reacties
07-11-2018 Europese Hof: Nederlands beleid om stikstof terug te dringen deugt niet 0 reacties
07-11-2018 ‘Vergunning nodig voor beweiding en bemesting in en rond Natura 2000-gebied’ 0 reacties
02-11-2018 Boeren krijgen drie dagen geen vergunning voor uitbreiding bedrijf 0 reacties
31-10-2018 Ruw eiwit biologische kuilen stuk lager 0 reacties
24-10-2018 7 nov. einde PAS? en dan? 23 reacties
20-10-2018 Onderzoek verschil in ammoniakconcentratie en evaluatie PAS eind dit jaar klaar 0 reacties
16-10-2018 Onderzoek verschil in ammoniakconcentratie en evaluatie PAS eind dit jaar klaar 0 reacties
12-10-2018 Brabant eist niet-gebruikte ruimte PAS op 0 reacties
27-09-2018 Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2016 0 reacties
13-09-2018 Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017 72 reacties
11-09-2018 Dierlijke mest en mineralen 2017 0 reacties
10-09-2018 Belgische varkenshouders verweken meer stikstof en fosfor 0 reacties
07-09-2018 De Groenbemesterdag: 'Zonder fantasie gebeurt er niets' 0 reacties
03-09-2018 Fotoserie: Stikstofgift op groenbemesters niet nodig 0 reacties
31-08-2018 Fotoserie: Stikstofgift op groenbemesters niet nodig 0 reacties
30-08-2018 'Kritiek op ammoniakmetingen RIVM klakkeloos overgenomen' 0 reacties
27-08-2018 Kuilgas: bel de brandweer! 0 reacties
27-08-2018 Levensgevaarlijke gassen in de maïs 0 reacties
25-08-2018 Grotere kans op gasvorming maiskuil 0 reacties
24-08-2018 LTO wil onderzoek naar droogteschade boeren 0 reacties
24-08-2018 Kuilgas: bel de brandweer 1 reactie
24-08-2018 Brandweer waarschuwt voor maiskuilgas 0 reacties
08-08-2018 Weinig stikstof in de bodem 0 reacties
08-08-2018 “Gedurende de hele teelt betere gewascondities” 0 reacties
08-08-2018 OCI Exacote: Een nieuwe blend die langdurig de groei van het gewas volgt 0 reacties
08-08-2018 Effect groenbemesters het grootst bij vroege zaai 0 reacties
07-08-2018 Gras bemesten na droogte niet noodzakelijk 0 reacties
07-08-2018 Kaal land leidt tot grotere kans afspoeling 0 reacties
27-07-2018 Advies aan Europees Hof legt bommetje onder het Nederlandse stikstofbeleid voor boer en natuur 0 reacties
24-07-2018 Melkveebedrijven intensiveren en waterkwaliteit blijft op peil 2 reacties
16-07-2018 Sensoren op windmolens moeten zwaveluitstoot op Noordzee terugdringen 0 reacties
06-07-2018 Stikstofnawerking van maaimeststoffen 0 reacties

Stikstof video's