Ammoniakrechten

Ammoniakrechten, ook wel stikstofrechten of NH3 rechten genoemd, zijn op dit moment bijna dagelijks in het nieuws. De grote uitverkoop van de stikstof depositieruimte van de landbouwsector lijkt begonnen, terwijl de regelgevende partijen er alles behalve klaar voor lijken. Kijk regelmatig op Prikkebord om het laatste nieuws over dit onderwerp te volgen.

Ammoniakrechten nieuws

Nertsenfokkers willen geruimde bedrijven niet slopen, maar verloedering dreigt: ‘Kom met oplossingen’

21-10-2021 - GEMERT-BAKEL - Er dreigt een verloedering van het Gemert-Bakelse platteland. Dat komt doordat het leeuwendeel van de twintig, vorig jaar geruimde, nertsenbedrijven de komende jaren leeg dreigen te blijven staan. Fokkers voelen weinig voor een sloopregeling.

Nieuwsgrazer

Actiecomité laakt stikstofberekening uitbreiding Green Planet bij Pesse: 'Totale uitstoot beloopt het tienvoudige'

20-10-2021 - Om tankstation Green Planet bij Pesse uit te kunnen breiden is de stikstofberekening kunstmatig laag aangehouden zodat geen tijdrovende vergunning voor natuurbescherming bij de provincie hoefde worden aangevraagd.

Nieuwsgrazer

Nieuwe mestfraude dreigt: ’Boer kan het niet in stal laten liggen’

20-10-2021 - Zonder ruimte van Brussel om extra stikstof uit dierlijke mest te gebruiken, vreest demissionair minister Carola Schouten samen met boeren voor enorme mestoverschotten met grote economische schade tot gevolg. Het beeld van nieuwe grootschalige mestfraude, zoals het illegaal uitrijden van mest, doemt op. „Boeren kunnen de mest niet in hun stallen laten liggen.”

Nieuwsgrazer

Nog meer Ammoniakrechten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
19-10-2021 Stikstofdiscussie rond Waalwijkse wijk Akkerlanen houdt aan: Raad van State heeft meer tijd nodig 0 reacties
18-10-2021 Met één boom is stikstofprobleem Twentse Lonnekermeer weggepoetst: ‘Ze zijn gek geworden.’ 3 reacties
15-10-2021 Uitkopen zes boeren moet doortrekken A15 naar A12 mogelijk maken 0 reacties
14-10-2021 Hoogleraar: vergunning bij natuurgebied in gevaar 12 reacties
14-10-2021 Opinie - Boeren verdienen een schop onder hun kont 66 reacties
13-10-2021 Milieueffecten bouw datacenter Zeewolde: minder stikstofneerslag dan gedacht 10 reacties
05-10-2021 Rendac, Nedzink, Vion: BMF richt zich bij stikstofmissie ook op industriële bedrijven. ,,Nu is het dweilen met de kraan open” 0 reacties
05-10-2021 Door het opkopen van stikstofrechten van een paardenstal krijgen evenementen op Vliegveld Twenthe meer kans 6 reacties
30-09-2021 Greenpeace zet stikstofrechtszaak tegen overheid door 0 reacties
30-09-2021 Brabant stopt met omstreden verkoop stikstofruimte 9 veehouderijen: ‘Provincie zit gruwelijk fout’ 6 reacties
29-09-2021 Stelling: Boeren moeten niet de dupe worden van de stikstofcrisis 1 reactie
29-09-2021 BBB wil stikstofruimte verleasen aan PAS-melders 4 reacties
28-09-2021 Nature Today | Grote modderkuiper ook gevoelig voor overmaat aan stikstof? 16 reacties
28-09-2021 Deel Noord-Holland heeft binnenkort geen vergunning nodig voor stikstofuitstoot 4 reacties
27-09-2021 Aerius accepteert geen kleinere natuurgebieden - 15 reacties
25-09-2021 De lange adem van MOB brengt veel boeren in onzekerheid 0 reacties
17-09-2021 Wageningen Universiteit: kort boer op inkomenssteun uit Brussel en bekostig daarmee stikstof- en klimaatmaatregelen 31 reacties
16-09-2021 Vaste afstandsgrens voor stikstof: een update 0 reacties
16-09-2021 Boeren blokkeren Natura-2000 gebied Wierdense Veld 6 reacties
09-09-2021 Veel onbegrip bij boeren over mogelijke plannen kabinet; ‘Onteigenen? Je reinste politiek onvermogen’ 0 reacties
08-09-2021 Melkveehouder René Staal vindt onteigening van grond een slecht plan: ‘Hoe halen ze het in hun hoofd?’ 1 reactie
07-09-2021 Minister Schouten benadrukt: onteigening boeren alleen 'als laatste middel': 'Het is nooit het beginpunt van de discussie' 13 reacties
07-09-2021 0 reacties
06-09-2021 Hoe onteigenen van boeren een reële optie is geworden in de stikstof-strijd 1 reactie
06-09-2021 Stikstofaanpak wordt komende jaren veel duurder en ingrijpender 1 reactie
06-09-2021 Landjepik lost stikstofcrisis niet op 1 reactie
06-09-2021 LTO: slecht plan om boeren wegens stikstofuitstoot te onteigenen 0 reacties
02-09-2021 Boer Joost meldde uitbreiding bedrijf en is nu illegaal melkveehouder: ‘Collega's gaan hieraan onderdoor’ 10 reacties
31-08-2021 Dutch GP is niet goed voor duinen, maar veestapel is een groter probleem 43 reacties
31-08-2021 ‘Boeren onteigenen, geen enkel probleem’ 0 reacties
25-08-2021 ZLTO: 'Criminaliseren PAS-melders ronduit verwerpelijk' 9 reacties
24-08-2021 Boerenorganisaties steunen juridische eis Greenpeace voor meer stikstofreductie 5 reacties
18-08-2021 Hoe geheimzinnig is de aankoop van landbouwgrond bij Sprang? 0 reacties
05-08-2021 Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt import ‘blauwe’ ammoniak 1 reactie
02-08-2021 Overijssel moet handhaven 28 reacties
02-08-2021 ‘NMV, FDF en DDB dwarsliggers bij stikstofafspraak’ 19 reacties
29-07-2021 Rechter tikt provincie op de vingers: ‘Efteling staat niet boven de wet’ 2 reacties
20-07-2021 Afspraken over minder eiwitrijk voer en weidegang 0 reacties
20-07-2021 Om te voorkomen dat het dorp Renkum op slot gaat, wil de gemeente dat Parenco minder stikstof uitstoot 3 reacties
19-07-2021 Schouten: 'Stikstofprobleem zit in depositie en niet in bodemvoorraad' 10 reacties
19-07-2021 Provincies ontwikkelen gezamenlijke stikstofbank 0 reacties
17-07-2021 Dit is de stikstofcrisis voor dummies: alles wat je wilt weten over dé uitdaging voor Nederland 0 reacties
17-07-2021 Dorpen rond Veluwe op slot: bouw van nieuwe huizen is ‘onmogelijk’ 0 reacties
16-07-2021 Bij elke aanvraag voor een natuurvergunning moeten overheden de gelegenheid tot inspraak geven. Dat heeft de Raad van State deze week bepaald 0 reacties
16-07-2021 Eindhoven koopt stikstofruimte om biomassacentrale aan de praat te houden 24 reacties
15-07-2021 Raad van State vernietigt vergunning megastal Beerzerveld: grote gevolgen voor stikstofproblematiek 11 reacties
14-07-2021 Gelderland wil apart stikstofplan voor kwetsbare Veluwe: ‘Van Delfzijl tot Chemelot, alles heeft hier impact’ 15 reacties
14-07-2021 Methaan- en stikstofmaatregelen die je nu al kunt nemen 0 reacties
14-07-2021 Grote bedrijven massaal zonder vergunning: provincie geeft ze zes maanden de tijd 5 reacties
13-07-2021 'Ga geen boeren uitkopen' 5 reacties
11-07-2021 Boeren die wachten op stikstofvergunning hoeven niet te vrezen voor handhaving 0 reacties
11-07-2021 Gelderland handhaaft niet bij boeren die wachten op stikstofvergunning 6 reacties
10-07-2021 Schouten maakt einde aan ongelijke berekening stikstofneerslag 12 reacties
09-07-2021 Vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen 31 reacties
08-07-2021 Vijftig boerenbedrijven in de vuurlinie: ‘Provincie Overijssel sjoemelt met stikstofregels’ 4 reacties
07-07-2021 Vrijkomende stikstof naar woningbouw en energietransitie 6 reacties
07-07-2021 Kabinet wil meer evenwicht in stikstofregels: boer kan profiteren, wegenbouw juist niet 0 reacties
07-07-2021 Boeren laaiend om verstikkende stikstofregels: ’Kijk eens even naar Schiphol’ 0 reacties
05-07-2021 Iedereen bouwen! Stikstofdepositie flink gedaald 8 reacties
05-07-2021 Planbureau: Landbouw onmogelijk in sommige provincies bij strengere stikstofregels 1 reactie
04-07-2021 Nieuwe stikstofplannen leiden tot paniek bij boeren: 'Daar baal ik vreselijk van' 36 reacties
04-07-2021 Onderzoeksrapport doet stof opwaaien in stikstofdiscussie 54 reacties
02-07-2021 Overijssel legaliseert eerste PAS-melder 7 reacties
01-07-2021 Kiezen tussen koe en huis is een karikatuur 1 reactie
30-06-2021 Brabant kan door extra rijksgeld meer veeboeren opkopen en is daar blij mee 0 reacties
30-06-2021 Koeien blijven stikstofnormen overschrijden met mest 13 reacties
29-06-2021 Verplaatsen van veehouders lost stikstofprobleem niet op; uit de klauwen gelopen veestapel moet kleiner 0 reacties
26-06-2021 Veekrimpplan Veerman en Erisman lekt steeds verder uit 52 reacties
25-06-2021 MOB vervolgt jacht op PAS-melders in Friesland 43 reacties
25-06-2021 Column: Provincie stuurt media het stikstofbos in | Veld-post.nl - Landbouwnieuws voor Noord-Nederland 0 reacties
25-06-2021 Nieuw advies betekent einde voor ‘vrijwel alle’ boeren in Gelderse Vallei, boerenactiegroep furieus 0 reacties
25-06-2021 Boerenactiegroepen hekelen nieuw stikstofplan, 'boosdoener' Erisman wil plan eerst presenteren 0 reacties
22-06-2021 Overheid mag snijden in Nb-vergunningen. 25 reacties
21-06-2021 Rabo wil overheidsgarantie Pas-melders 15 reacties
21-06-2021 Stikstofwet gaat in per 1 juli 2021 0 reacties
20-06-2021 Moeten we alle boeren het land uit jagen? Duitsland annexeren? Overijssel bezetten? 0 reacties
18-06-2021 Gelderse stikstofbank dichtbij 0 reacties
11-06-2021 De affaire stikstof is een kwestie van geloven, niet van weten: alle informatie die beschikbaar is bestaat uit meningen, beweringen en modellen 5 reacties
10-06-2021 Overheid houdt grootste stikstofbron buiten stikstofbeleid 39 reacties
09-06-2021 Gelderland schrapt stikstofgevoelige grond - Nieuws Stikstof 38 reacties
08-06-2021 Dieraantallen Gelderse veehouders openbaar | RVO.nl | Rijksdienst 13 reacties
07-06-2021 Nunspeet komt met slimme oplossing voor stikstofprobleem 4 reacties
04-06-2021 Afdelingsvoorzitter Van Asten: 'Blij dat LTO nek uitsteekt met stikstofplan' 72 reacties
03-06-2021 Duitsland door Europees Hof veroordeeld om uitstoot stikstof 3 reacties
03-06-2021 Niet duidelijk of stikstofregels in buitengebied Midden-Groningen uitvoerbaar zijn voor boeren 0 reacties
03-06-2021 Bisschop: 'Zijn de stikstofbronnen wel goed genoeg in beeld?' 2 reacties
03-06-2021 Kamervragen D66: ‘Dit balletje-balletje met stikstof zal de natuur niet redden’ 5 reacties
02-06-2021 Stikstofruimte over binnen bestaande vergunningen 0 reacties
02-06-2021 Natuur krijgt mogelijk 30 miljoen kilo extra stikstof te verwerken door handel in rechten 10 reacties
01-06-2021 Den Haag kan er niet meer omheen tijdens de formatie: de stikstofuitstoot moet fors omlaag 5 reacties
31-05-2021 Overijssel schrapt 270 hectare aan agrarische percelen uit leefgebiedkaarten Aerius 1 reactie
31-05-2021 Vergaderboer: ‘LTO in de aanval’ 41 reacties
31-05-2021 Vormen stikstof en schaarste producten het begin van de nieuwe 3de wereld landen genaamd: Europa 0 reacties
27-05-2021 Nederlands stikstofplan oogst meer twijfels dan applaus 1 reactie
26-05-2021 Milieudefensie wint historische klimaatzaak: Shell moet CO2-uitstoot verlagen 56 reacties
25-05-2021 CDA: 'Boor stikstofvoorstel niet gelijk de grond in' 1 reactie
25-05-2021 Vollenbroek vernietigend over stikstofplan boeren en Natuurmonumenten 1 reactie