Ammoniakrechten

Ammoniakrechten nieuws

Gelderland moet ongewenste stikstofhandel voorkomen

10-07-2020 - Provincie Gelderland moet alles in het werk stellen om ongewenste handel met stikstofruimte te voorkomen.

Dat is de uitkomst van een breed gesteunde motie die woensdagavond werd aangenomen tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten voor het zomerreces. Alleen de PVV en de Partij voor de Dieren konden zich niet vinden in de oproep die Provinciale Staten met de motie doen aan Gedeputeerde Staten.

Nieuwsgrazer

Provincie Noord-Holland doet strategische aan- en verkopen met oog op natuurbeleid

09-07-2020 - De provincie Noord-Holland doet een aantal strategische aankopen met het oog op het natuurbeleid. De provincie koopt ruim 16,5 hectare grond en stikstofrechten van een bedrijf in Burgerbrug. In Castricum, Egmond-Binnen en Bergen wordt 17,4 hectare aangekocht. In Heemskerk verkoopt de provincie 9,6 hectare aan een bedrijf dat elders 8 hectare pachtgrond moet afstaan voor natuurontwikkeling.

Door de aankoop van grond en stikstof in Burgerbrug wordt de depositie van stikstof met maximaal 2 mol per hectare per jaar verminderd op een deel van de Schoorlse Duinen. De provincie wil er ook ruimte creëren om een maatschappelijk sociaal agrarisch bedrijf te huisvesten, die met schaapskuddes bijdraagt aan het beheer van grond van het Natuurnetwerk en Natura 2000-gebied. Met de aankoop van de grond is ruim 1 miljoen euro gemoeid. De stikstofrechten vergen een investering van bijna 107.000 euro. De aangekochte grond wordt verpacht.

Met de aankoop van ruim 10 hectare aan gronden in de binnenduinrand van Castricum en Egmond, kan het Natura 2000-gebied worden versterkt. Er wordt ook ruim 6 hectare bollengrond in Bergen gekocht buiten het Natuurnetwerk die de provincie gaat verpachten. Het is de bedoeling om deze grond in te zetten als ruilgrond. Met de koopovereenkomsten is een in totaal ruim 2,7 miljoen euro gemoeid.

De grondtransactie in Heemskerk is bedoeld met het oog op de ontwikkeling van het Noord-Hollands Duinreservaat. Door de onderhandse verkoop maakt de provincie de vrijwillige verplaatsing van een bedrijf uit Natura 2000-gebied mogelijk. De vrijkomende 8 hectare kan als natuur ingericht worden en onderdeel worden van het Noord-Hollands Duinreservaat. Als compensatie voor de pachtgrond die het bedrijf moet opgeven verkoopt de provincie voor ruim 1,1 miljoen 9,6 hectare grond in Heemskerk.

bron: Provincie Noord-Holland

Nieuwsgrazer

Het einde van de boeren in Nederland

09-07-2020 - Wat is er aan de hand met de boeren?

Door Jaap Majoor,

Als enige groep in de samenleving hebben zij aan de overheid precies vermeld hoeveel vee zij hebben. Wanneer een boer wilde uitbreiden, moest hij de dierrechten van een stoppende boer kopen om zo niet meer Stikstof uit te stoten. De stikstof die de gestopte boer uitgestoten had, kwam dan op naam van de boer die de rechten gekocht heeft te staan.

De overheid weet dus precies hoeveel Stikstof en Fosfaat iedere boer heeft. De industrie en het verkeer daarentegen hebben deze rechten, op enkele grote industrieën na, nooit gekocht, want de overheid vroeg daar niet naar.

Nu heeft de rechter gezegd: Er mag in Nederland niet meer Stikstof uitgestoten worden. Een zeer groot probleem voor de overheid.
Immers bij meer verkeer, industrie of uitbreiding van wegen en huizen neemt de Stikstof uitstoot toe. Hoe moeten wij dit nu oplossen, dacht Den Haag. De bouw, industrie en verkeer kan niet meer uitbreiden. Dan moeten de boeren maar een deel van de door hun gekochte rechten inleveren.

De boeren waren zo bereidwillig om mee te denken en hebben een voorstel gedaan om minder Stikstof uit te stoten. Nee zegt Den Haag, jullie voorstel is voor ons te veel werk om te controleren. Dus heeft mevr. Schouten er een ministeriële regeling door gedrukt, waar pas, nadat de regering terug is van vakantie, een bezwaar tegen gemaakt kan worden. De regeling gaat per 1 september in en houdt in dat de boeren minder eiwit in het krachtvoer mogen hebben. De dierenartsen, veevoederindustrie en deskundigen zeggen: dit gaat ten koste van de dierengezondheid en de melkgift.
Deze afgepikte rechten geeft de regering aan de bouw, industrie en verkeer.

Schiphol kan dan weer uitbreiden, terwijl zij geen Stikstofrechten hebben gekocht, geen belasting betalen en dan ook nog ruim 2 miljard euro subsidie, om de moeilijke corona tijden door te komen, ontvangen. Hoe gaat het verder in de volgende jaren met de Stikstof. Blijft de overheid dit gratis afpikken?

Trouwens Stikstof wordt als één noemer genoemd, maar bestaat uit 2 soorten: NOx en NH3. NOx is schadelijk en hoort niet in de natuur (komt uit verbranding van allerlei brandstoffen) NH3 is het grootste bestanddeel van onze lucht en is alleen maar schadelijk bij een heel hoge concentratie, wat in Nederland niet voorkomt. Alleen enkele plantjes die niet van Stikstof houden, worden verdrongen door planten die wel van Stikstof NH3 houden. NH3 bevordert plantengroei.
Omdat NH3 en NOx gezamenlijk Stikstof wordt genoemd, ruilt de overheid NH3 in van de boeren voor NOx voor het verkeer, industrie en bouw.

Er zijn al gemeenten en industriegebieden, die Stikstofrechten van boeren overgenomen hebben bijv. gemeente Barneveld en de Moerdijk. De overheid en de industrie hebben veel meer geld dan de boeren.
Het is dus niet ondenkbaar, dat binnen afzienbare tijd de stikstofrechten (NH3) van de boeren verruild zijn voor stikstofrechten voor de bouw, industrie en verkeer (NOx)

Dit is rampzalig voor het milieu en de boeren zullen verdwijnen. Schiphol kan vast met de ruim 2 miljard subsidie Stikstofrechten kopen.


Ik ben bang, dat als alle NH3 van de landbouw verruild wordt voor NOx, dat er dan nog steeds een groot tekort is aan stikstofrechten voor al het verkeer en industrie, als zij ook een vergunning moeten aanvragen.
Er is in de samenleving een discussie gaande over discriminatie.

Als er één groep is in de samenleving is, die gediscrimineerd wordt, is dat wel de boeren. Zij worden immers altijd uitgescholden voor stomme boer, stinkboer en ga zo maar door. Als klap op de vuurpijl, pikt de overheid nu ook nog hun rechten af. De door de boeren gekochte rechten zonder te betalen.

De boeren worden alleen nog niet opgesloten. Provincies kondigen verordeningen af, dat de boeren niet meer mogen demonstreren. Inmiddels zijn in Drenthe de eerste boeren met kinderen wel opgepakt.
Wordt dit toch het einde van de boeren?

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Nieuwsgrazer

Nog meer Ammoniakrechten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
03-07-2020 Stikstofclaim zet in op relevante en kansrijke procedures 0 reacties
23-06-2020 Gemanipuleerde stikstofberekeningen Lelystad Airport leiden tot aangifte tegen ministerie 0 reacties
19-06-2020 Bouwwereld vraagt miljarden voor meer huizen, maar kampt nog met stikstofprobleem 5 reacties
18-06-2020 Stikstofaandeel PAS-melders ongewis 17 reacties
18-06-2020 Kabinet wil bouwprojecten met lage stikstofuitstoot vrijstellen van vergunning 0 reacties
15-06-2020 Mesdagfonds is blij met toetsing stikstofmodel; maar er moet meer worden getoetst 4 reacties
15-06-2020 LTO: rapport bevestigt dat stikstofdrempel omhoog moet 0 reacties
15-06-2020 Het stikstofplan van Remkes - Vroege vogels 1 reactie
11-06-2020 Boeren en natuurorganisaties willen uitstel van stikstofhandel in Friesland 0 reacties
11-06-2020 Brabantse gedeputeerde Erik Ronnes (CDA) ziet weinig in gedwongen uitkoop boeren 0 reacties
09-06-2020 Dag fosfaatrechten, hallo ammoniakrechten. 16 reacties
08-06-2020 Remkes wenst opvolger Minas voor de landbouw 5 reacties
08-06-2020 Advies-Remkes gaat voorbij aan onmogelijkheid stikstofdoelstellingen 2 reacties
08-06-2020 Commissie-Remkes: Stikstofuitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn 36 reacties
08-06-2020 Eindadvies Adviescollege Stikstofproblematiek 122 reacties
19-05-2020 Statenmeerderheid wil nieuwe stikstof-aanpak van minister Schouten 8 reacties
12-05-2020 Nuenen overweegt boeren uit te kopen om bedrijventerrein Eeneind-West te redden 10 reacties
09-05-2020 Groen licht aankoop stikstofrechten voor LPM 4 reacties
09-05-2020 Gedeputeerde Flevoland: 'Opkopen stikstofruimte valt mee' 5 reacties
06-05-2020 Boeren uitkopen om stikstof? Dat leidt maar tot verarming, zegt CDA Drenthe 4 reacties
06-05-2020 Schouten maximeert ruw eiwitgehalte krachtvoer 59 reacties
30-04-2020 Agrio Live webinar case Jarno Meulenbeek 0 reacties
29-04-2020 Stelling: Het kunnen extern salderen is een goede zaak 10 reacties
24-04-2020 Schouten: In 2030 moet stikstofprobleem voor de helft zijn opgelost 0 reacties
24-04-2020 'Het lijkt het wilde westen wel', zegt de politiek over opkopen boerderijen in andere provincies 0 reacties
23-04-2020 Extern salderen voorlopig niet aan de orde 0 reacties
17-04-2020 Schouten moet stikstofreductie juridisch dichttimmeren 0 reacties
15-04-2020 Mark den Oever biedt excuses aan 43 reacties
14-04-2020 'Boer die ammoniakrechten verkoopt, is een Judas' 104 reacties
08-04-2020 FDF wil stikstofwetten juridisch onderuithalen 5 reacties
03-04-2020 Minister: Schiphol mag stikstofnorm blijven overschrijden 8 reacties
31-03-2020 Drenthe woedend over stikstofaanval van provincie Noord-Brabant 33 reacties
31-03-2020 CDA verbijsterd over stikstofaankoop Noord-Hollandse boerderijen door Noord-Brabant 0 reacties
31-03-2020 'Stikstof in een verstikkend politiek debat' 0 reacties
27-03-2020 Coronacrisis heeft weerslag op stikstofaanpak 0 reacties
26-03-2020 Veehouderij mogelijk opgekocht voor stikstofruimte 0 reacties
18-02-2020 Hoe komt het RIVM aan z'n stikstofcijfers (en is het instituut wel onafhankelijk?) 6 reacties
18-02-2020 Geen onverdeelde steun kabinetsbeleid stikstof 9 reacties
08-02-2020 Minister: Kunnen bouwen op grond uitgekochte boeren 0 reacties
29-01-2020 Barry Madlener (PVV) De cijfers over de stikstofuitstoot waar het kabinet mee werkt kloppen niet! 2 reacties
28-01-2020 Stikstofregels uitgesteld om massale uitkoop boeren te voorkomen 4 reacties
24-01-2020 Wat zijn de mogelijkheden van extern salderen? 0 reacties
18-01-2020 Vogelaar: ‘Volgens mij is er geen stikstofprobleem’ 59 reacties
18-01-2020 Hier de 1e #stikstofdata analyse van Geesje 61 reacties
18-01-2020 Gedetailleerde kaart van ammoniak op straatniveau gepubliceerd 30 reacties
15-01-2020 Luchtvaartsector behoort niet tot de categorie die “zeer weinig stikstof uitstoten” 15 reacties
14-01-2020 Vrijwel geen #NH3 meetpunten in #boerenprovincies 9 reacties
30-12-2019 Ecoloog Wouter van der Weijden blikt terug op roerig jaar voor de boeren: over de stikstofcrisis, landschapspijn en zigzagbeleid 14 reacties
19-12-2019 Stikstofstripper kan stikstofuitstoot op melkveebedrijf bijna halveren 14 reacties
18-12-2019 Verslag afspraken kabinet - Landbouwcollectief 0 reacties
17-12-2019 Spoedwet stikstof aangenomen door Eerste Kamer 5 reacties
17-12-2019 Landbouw Collectief sluit akkoord. Dit staat erin 40 reacties
17-12-2019 LNV: akkoord over stikstof met Landbouw Collectief 77 reacties
17-12-2019 Gelderse aanpak stikstof kost 2 miljard 4 reacties
17-12-2019 Boeren halen opgelucht adem na overleg in politiek Den Haag 16 reacties
16-12-2019 Mesdagfonds en Stikstofclaim verbaasd over uitspraak rechter in kort geding stikstofdata 6 reacties
11-12-2019 Drenthe stemt voor dertig procent afroming externe saldering 23 reacties
10-12-2019 Noord-Holland neemt aangepaste beleidsregel stikstof aan 2 reacties
06-12-2019 Deel senaat wil meer tijd voor stikstofwet 2 reacties
05-12-2019 RVO: vanaf 12 december transacties afwikkelen 0 reacties
05-12-2019 Schouten: tot 1 februari niet extern salderen 15 reacties
30-11-2019 Dier- en fosfaatrechten vallen buiten stikstofplan 57 reacties
29-11-2019 Kabinet en IPO op hoofdlijnen eens over stikstofaanpak 13 reacties
26-11-2019 Wie kent deze brief van Carola? 26 reacties
26-11-2019 Spoedwet aanpak stikstof. 4 reacties
25-11-2019 Landbouwcollectief gezamenlijk in eerste gesprek met minister 5 reacties
23-11-2019 73 procent doelen Natura 2000 is nationaal 3 reacties
20-11-2019 Stikstofplan Landbouw Collectief: uitstoot beperken, sector behouden, recessie voorkomen [video] 21 reacties
19-11-2019 Landbouwcollectief bereikt akkoord over stikstof 72 reacties
18-11-2019 Stikstofclaim wijst LNV en Provincie Brabant op onrechtmatigheid stikstofbeleid 2 reacties
17-11-2019 D66: Stikstofcrisis is een goed moment om de landbouw radicaal te veranderen 6 reacties
14-11-2019 Elke coalitiepartij interpreteert de stikstofaanpak nét even anders 6 reacties
13-11-2019 ‘Kabinet maakt dezelfde fouten met stikstof’ 18 reacties
13-11-2019 Stikstofstrijder Vollenbroek: CDA en VVD pakken boeren met nieuwe snelheidsmaatregel 30 reacties
12-11-2019 Dit zijn de maatregelen van het kabinet tegen de stikstofuitstoot 43 reacties
12-11-2019 Coalitieplan: ‘Overdag 100 kilometer per uur, na zeven uur ’s avonds nog wél 130 op de snelweg’ 26 reacties
11-11-2019 Opvolging boerenbedrijf is allang geen abc'tje meer: vader en dochter Veldt vrezen toekomst 4 reacties
10-11-2019 CDA’ers reageren geprikkeld waar het de toekomst van de boer betreft 19 reacties
10-11-2019 Wilders presenteert noodwet voor stikstofproblemen 4 reacties
09-11-2019 Noord-Hollandse gemeenten komen met eigen stikstofaanpak 0 reacties
08-11-2019 Rutte overlegt verder met bouwers en boeren 16 reacties
08-11-2019 Veehouders bereiden collectieve stikstofclaim voor 35 reacties
07-11-2019 CBS: onjuiste conclusies over stikstofuitstoot rundveestallen 35 reacties
07-11-2019 De zogenaamd schone stal is net zo vervuilend als de traditionele stal 21 reacties
07-11-2019 Landbouw Collectief voortvarend gestart 1 reactie
07-11-2019 Video: Rutte: 'Kabinet staat naast de boeren, we willen niet van ze af' 9 reacties
07-11-2019 VVD-achterban niet blij met stikstofbeleid van eigen partij 0 reacties
07-11-2019 Luchtwassers zouden amper milieuwinst opleveren, ZLTO voelt zich op verkeerde been gezet 8 reacties
07-11-2019 'Netto te benutten stikstofruimte is soms maar 20 procent bij extern salderen' 1 reactie
07-11-2019 Er is maar één uitweg 4 reacties
05-11-2019 Stikstofcrisis: dit wordt mogelijk 'de week van de waarheid' 34 reacties
05-11-2019 Boer uit Holten mag slechts 40 koeien houden na miljoeneninvestering 26 reacties
04-11-2019 Dijkhoff: verlagen maximumsnelheid naar 100 km/uur geen taboe meer 85 reacties
02-11-2019 'Uitkopen van veebedrijven niet effectief' 107 reacties
01-11-2019 Stikstofspook bereikt Circuit Zandvoort 39 reacties
31-10-2019 ’Stikstofcrisis kost 10.000 nieuwbouwhuizen per jaar’ 5 reacties
31-10-2019 Stikstofcrisis: maximum snelheid gaat (bijna) per direct naar beneden 11 reacties