Stikstofbeleid

Stikstofbeleid nieuws

Veebedrijf in Nieuw-Schoonebeek een van de eerste slachtoffers stikstofbeleid

10-07-2019 - NIEUW-SCHOONEBEEK - Een veehouderij aan de Europaweg in Nieuw-Schoonebeek kan voorlopig niet veranderen. De Raad van State heeft de vereiste natuurvergunning van het bedrijf vernietigd. De vergunning is namelijk verleend met toepassing van de omstreden PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof).

Nieuwsgrazer

"Er is geen plan B": kritiek op overheid na stikstofuitspraak Raad van State

26-06-2019 - Natuurorganisaties, boeren, provincie, gemeenten, de politiek, maar ook wegenbouwers en projectontwikkelaars; nadat de Raad van State een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid weten ze niet meer waar ze aan toe zijn. Het is vreemd dat Nederland in die positie verzeild is geraakt, vindt Luuk Boerema, adviseur ecologie en natuurwetgeving. "Deze uitspraak zat er al jaren aan te komen. Er is geen plan B bedacht."

Nieuwsgrazer

Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld

17-06-2019 - Proeven met dierlijke mest, versoepeling van de veevoerregels en de aanpak van kortlopende pachtcontracten. Met die maatregelen wil minister Schouten de omslag maken naar 'kringlooplandbouw'. Een jaarlijkse investering van honderden miljoenen euro's moet daarbij helpen.
Volgens de minister gaat het voortaan om het produceren van voedsel met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat, zegt ze in het AD.
De duurzaam geteelde producten zullen wel duurder worden, waarschuwt Schouten. "Voedsel is ongelooflijk goedkoop geworden. Vroeger waren we ongeveer 20 procent van ons inkomen eraan kwijt, nu is dat zo'n 10 tot 12 procent."
En die rekening wordt betaald door de boer die een laag inkomen heeft en door de natuur en het milieu die zwaarder worden belast, zegt Schouten. "Nu ligt het risico bij de boer. Als aan voedsel hogere eisen worden gesteld, onder meer voor dierenwelzijn, is een hogere vergoeding terecht."
Ook supermarkten hebben daar volgens haar een rol in. Ze wil afspraken over een eerlijkere prijs voor de producten, en een geschillencommissie waar boeren terecht kunnen met klachten over eisen van afnemers. Ook wil Schouten dat het voor boeren makkelijker wordt om gezamenlijk te onderhandelen met supermarkten.
Experimenteergebieden
Om de kringlooplandbouw verder meer vorm te geven, wijst de minister vijf experimenteergebieden aan, waar boeren tijdelijk mogen afwijken van de geldende regels. In regio's in de Achterhoek, de Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland mag bijvoorbeeld meer dierlijke mest worden uitgereden op het land, waardoor er minder kunstmest nodig is en het mestoverschot afneemt.
Een totaal verbod op kunstmest komt er niet, omdat boeren hun land dan niet voldoende kunnen bemesten. "Maar ik steek nu geld en energie in de ontwikkeling van alternatieven, zodat we in de toekomst wél zonder kunstmest kunnen", zegt Schouten in de krant.
Ook wil Schouten Brussel vragen om de versoepeling van veevoerregels, zodat kan worden gekeken naar insecten en zeewier als eiwitbron. "Voor de teelt van zeewier is geen schaarse landbouwgrond nodig."
Met de aanpak van kortlopende pachtcontracten voor landbouwgrond wil de minister het voor boeren aantrekkelijker maken om hun land duurzaam te gebruiken.
Een omslag in de landbouw is extra hard nodig door de streep die de Raad van State door het Nederlandse stikstofbeleid heeft gezet. Daardoor zijn duizenden vergunningen voor veehouders in gevaar gekomen. "Ik wil dat boeren nieuwe verdienmodellen vinden", zegt Schouten, "daar ga ik ze bij helpen."
Vlees en vis
Dat de voedingsmarkt verandert, bewijzen ook de nieuwste cijfers van het CBS over de prijs van eten. De afgelopen tien jaar steeg die prijs niet eerder zo snel. Vooral vlees en vis werden duurder, met een prijsstijging van 5 procent. Ook de prijs van brood en granen (bijna 4 procent) en zuivel (3 procent) steeg. Alle andere voedingsmiddelen werden gemiddeld 4 procent duurder.
Bij die prijsstijgingen speelt ook de verhoging van het lage btw-tarief een rol. Die steeg begin dit jaar van 6 naar 9 procent.

Nieuwsgrazer

Nog meer Stikstofbeleid nieuws

Datum Onderwerp Reacties
13-06-2019 Vrees voor minder koeien in de wei 58 reacties
01-06-2019 Raad van State haalt dikke streep door Nederlands stikstof-beleid - Foodlog 6 reacties
30-05-2019 Raad van State haalt dikke streep door Nederlands stikstof-beleid 0 reacties
29-05-2019 Boeren in onzekerheid na uitspraak Raad van State over stikstofbeleid 0 reacties
29-05-2019 Boerenbedrijven hadden geen vergunning mogen krijgen, vlag kan uit bij Werkgroep Behoud De Peel 0 reacties
11-12-2018 Hoezo ruimte om de industriële landbouw verder te helpen? 0 reacties
15-11-2018 ‘Nederlands stikstofbeleid wankelt’ 0 reacties
07-11-2018 Boeren in spanning: mogelijk minder vee 0 reacties
07-11-2018 Europese Hof: Nederlands beleid om stikstof terug te dringen deugt niet 0 reacties
07-11-2018 Europees Hof wijst op naleving PAS-regels 0 reacties
07-11-2018 Europese rechter oordeelt negatief over Nederlands natuurbeleid 0 reacties
07-11-2018 EU-hof schiet voorwaarden PAS af 0 reacties
07-11-2018 EU-hof: strikte voorwaarden aan stikstofbeleid 0 reacties
07-11-2018 EU-hof: strikte voorwaarden aan stikstofbeleid 34 reacties
27-07-2018 Advies aan Europees Hof legt bommetje onder het Nederlandse stikstofbeleid voor boer en natuur 0 reacties
12-03-2018 Stikstofbeleid via PAS niet passé volgens LTO 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
20-12-2017 ZLTO niet akkoord met plannen die leiden tot sluiting honderden familiebedrijven 0 reacties
20-12-2017 Nederlandse ammoniakemissies niet overtuigend aangetoond 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
20-12-2017 NH3 Coalitie eist PAS op de plaats. 0 reacties
20-12-2017 ZLTO niet akkoord met plannen die leiden tot sluiting honderden familiebedrijven 0 reacties
20-09-2017 Nederlandse ammoniakemissies niet overtuigend aangetoond (persbericht) 0 reacties
08-07-2017 Spannende dag voor Brabantse kalverhouders 0 reacties
10-04-2017 ZLTO niet akkoord met aanscherping Brabantse stikstofbeleid 4 reacties
05-04-2017 Vakbonden eisen pas op de plaats in ammoniakbeleid 24 reacties
26-03-2015 Kabinet moet stikstofbeleid opnieuw aanscherpen 5 reacties
19-04-2013 CDA hekelt stikstofbeleid 0 reacties
11-01-2013 Huidig mestbeleid wankelend 0 reacties