Natuurgebieden

Natuurgebieden nieuws

Het gaat beter met de kwaliteit van de natuur in Nederland dan je zou mogen verwachten

14-08-2019 - Eerder dit jaar sneuvelde het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State vond de aanpak van de Nederlandse overheid om met kwetsbare natuurgebieden om te gaan niet verenigbaar met de geest van de Europese Habitatrichtlijn. Nico Gerrits houdt zich al vele jaren met het stikstofdossier bezig. Met de statistieken in de hand, rekent hij voor hoe het gaat met de kwaliteit de habitatten die in Nederland als natuurgebied zijn aangewezen. Zijn antwoord: verrassend goed, ondanks de ver boven de kritische depositiewaarden liggende stikstofvervuiling in ons land. Onderwijl suggereert hij - op basis van zijn eerdere analyses - dat een gevolg kan zijn van de betwijfelbare correctheid van de berekende deposities.

Nieuwsgrazer

Verkoop van natuurvlees

13-08-2019 - De operationele groep ‘Agro MEATs nature' uit België wil landbouw en natuur dichter bij elkaar brengen. Eén van de vragen is of het mogelijk is om vleesvee te houden in natuurgebieden.

Nieuwsgrazer

Grondwater is niet onuitputtelijk: kwetsbare plant- en diersoorten in gevaar door droogte

01-08-2019 - De auteurs zijn Peter Voorn (ecoloog) en Corine Geujen (hydroloog) van Natuurmonumenten. Zij schreven deze bijdrage mede namens Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie. Met bufferzones waar het waterpeil hoog is kunnen natuurgebieden beschermd worden tegen verdroging.

Nieuwsgrazer

Nog meer Natuurgebieden nieuws

Datum Onderwerp Reacties
19-07-2019 Stikstofuitstoot kan nieuwe mestfabriek in Oss dwarsbomen 0 reacties
12-07-2019 LTO in gesprek over inpassingsplannen Overijssel 0 reacties
12-07-2019 LTO in gesprek over inpassingsplannen 0 reacties
03-07-2019 Ammoniakconcentratie in lucht vorig jaar met een derde gestegen 0 reacties
28-06-2019 Klimaatakkoord leidt tot flinke ingrepen in het landschap 0 reacties
20-06-2019 Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten? 0 reacties
14-06-2019 Schouten: natuur in stand houden belangrijk, niet de schuld geven 0 reacties
13-06-2019 Overijssel is tegen weidevergunning 0 reacties
13-06-2019 Brief aan Schouten: vergunningsplicht beweiding en bemesting onwerkbaar 0 reacties
12-06-2019 Natuurbeschermers zijn bezorgd over drijvende zonnepanelen 0 reacties
04-06-2019 Schouten wil niet ingrijpen in pachtcontracten rietsnijders 0 reacties
29-05-2019 Tegenstanders Lelystad Airport blij met stikstofuitspraak: 'Hoop voor bewoners Veluwe' 0 reacties
29-05-2019 Nederlandse stikstofregels deugen niet; vergunningen op de tocht 0 reacties
29-05-2019 Nederlandse stikstofregels deugen niet; vergunningen op de tocht 0 reacties
06-05-2019 Geurts: afwijzing flexibilisering vaag verhaal 0 reacties
02-05-2019 Natuurorganisaties willen hoger waterpeil om droogte in natuur te voorkomen 0 reacties
01-05-2019 Utrecht brengt biodiversiteit natuurgebieden in beeld 0 reacties
25-03-2019 Opnieuw 2 PAS-vergunningen geschorst door Raad van State, mogelijk grote gevolgen 0 reacties
15-03-2019 Verhuisd van de Oostvaardersplassen naar Spanje 0 reacties
06-03-2019 Gewasbeschermingsmiddelen in burgertuinen Westerveld gevonden 0 reacties
18-02-2019 'Foutieve wiskundige bewerkingen RIVM oorzaak stijgende ammoniakconcentraties' 0 reacties
13-02-2019 Mooiste natuurgebieden vind je bij veestallen 0 reacties
08-02-2019 ‘Foutieve wiskundige bewerkingen RIVM oorzaak 'stijgende' ammoniakconcentraties’ 2 reacties
07-02-2019 ‘Foutieve wiskundige bewerkingen RIVM oorzaak hoger ammoniakconcentraties’ 0 reacties
05-02-2019 LTO Noord: 'Te veel landbouwgrond verloren, kijk naar natuur voor zonneparken' 0 reacties
03-12-2018 Antonio Carraro trekkers afgeleverd 0 reacties
03-12-2018 Boerenland weg voor natuur, recreatie en water 0 reacties
26-11-2018 Themamiddag biodiversiteit en landbouw | Ede Stad 0 reacties
22-11-2018 Veel Texelaars niet blij met nieuwe natuur: 0 reacties
12-11-2018 Sporten in Zeeuwse natuur gaat geld kosten 0 reacties
09-11-2018 POV pleit voor betere wetenschappelijke onderbouwing PAS 0 reacties
07-11-2018 Europees Hof wijst op naleving PAS-regels 0 reacties
07-11-2018 EU-hof schiet voorwaarden PAS af 0 reacties
07-11-2018 EU-hof: strikte voorwaarden aan stikstofbeleid 0 reacties
07-11-2018 EU-hof: strikte voorwaarden aan stikstofbeleid 34 reacties
04-11-2018 Actie tegen jacht Oostvaardersplassen, en de Veluwe dan? 0 reacties
02-11-2018 Boeren krijgen drie dagen geen vergunning voor uitbreiding bedrijf 0 reacties
16-10-2018 'Overheid moet meebetalen aan vogelgriep' 0 reacties
08-10-2018 NVWA breidt maatregelen Afrikaanse varkenspest uit 0 reacties
06-10-2018 NVWA breidt preventie Afrikaanse varkenspest uit 0 reacties
05-10-2018 NVWA waarschuwt voor varkenspest in etensresten 0 reacties
13-09-2018 Meer dan 200 knelpunten tussen infrastructuur en natuur eind dit jaar opgelost 0 reacties
07-09-2018 Snapshot Hoge Veluwe wereldwijd gelanceerd 0 reacties
06-09-2018 Nauwkeurige bodemkaarten van fundamenteel belang voor oplossen wereldproblemen 0 reacties
25-08-2018 Fries kuilgras voor Noorse veestapel 44 reacties
09-08-2018 Waterschap plaatst natuur nu boven boer 0 reacties
08-08-2018 Eerste helft zomer 2018 gaat de boeken in als recorddroog 0 reacties
06-08-2018 VS: gewasbescherming mag weer in natuurgebieden 0 reacties
05-08-2018 VS staken verbod op teelt gentech gewassen en gebruik neonicotinoïden rond natuurgebieden 0 reacties
19-07-2018 Branden verwoesten tientallen hectares graan 0 reacties
29-06-2018 Droogte houdt aan: extra alert in natuurgebieden 0 reacties
29-06-2018 Overuren draaien om planten water te geven 0 reacties
15-06-2018 Veehouderij is zo goed als failliet 3 reacties
15-06-2018 Nieuwe natuurgebieden ontstaan door winning van zand en grind 0 reacties
13-06-2018 Slimme radar voorkomt botsingen tussen vogels en windmolens 0 reacties
04-05-2018 'Achteruitgang insecten in Nederland is zorgelijk,' concludeert minister op basis van onderzoek van Wageningen Environmental Research 0 reacties
30-04-2018 'Achteruitgang insecten in Nederland is zorgelijk,' concludeert minister op basis van Wagenings onderzoek 0 reacties
27-04-2018 "Huidig vergunningsbeleid schadelijk voor natuur" 0 reacties
26-04-2018 ‘Europese natuurbescherming schiet tekort’ 0 reacties
20-04-2018 ILVO ziet potentieel in agrarische klimaatbuffers 0 reacties
19-04-2018 Natuurpunt print jaarverslag op papier van grasmaaisel 0 reacties
18-04-2018 Natuurpunt print op papier van eigen natuurmaaisel 0 reacties
16-04-2018 Vleesveesector wil geen strijd met melkveehouder 0 reacties
16-04-2018 Vleesveesector wil geen strijd met melkveehouderij 0 reacties
12-04-2018 Provincie helpt schaapskuddes: ze zijn nuttig en attractief 0 reacties
10-04-2018 INBO stuurt aan op translocatie van natuur 0 reacties
10-04-2018 Brussel grijpt niet in na dode grazers Oostvaardersplassen 0 reacties
10-04-2018 Brussel grijpt niet in bij dode grazers Oostvaardersplassen 0 reacties
10-04-2018 Brussel grijpt niet in bij dode grote grazers 0 reacties
19-03-2018 'Aantal ongelukken met grote grazers is gering' 0 reacties
18-03-2018 Weinig confrontaties met grote grazers 0 reacties
14-03-2018 Helft van planten en dieren in natuurgebieden in gevaar door klimaatverandering 0 reacties
12-03-2018 Kamer wenst duidelijkheid over stikstofaanpak 0 reacties
12-03-2018 Regering en boeren leiden gevoelige nederlaag in het stikstofdossier 0 reacties
27-02-2018 Getroffen melkveehouder vindt aanpak onregelmatigheden I&R onbegrijpelijk 0 reacties
07-02-2018 Er komt officieel meldpunt voor schade door everzwijnen 0 reacties
06-02-2018 Boeren voor Natuur vooral geschikt voor gebieden die vragen om een extensieve manier van boeren 0 reacties
31-01-2018 Huijbers: 'Breder kijken dan alleen landbouw in stikstofdiscussie' 0 reacties
29-01-2018 Tuinbouw krijgt kritiek om lichtvervuiling 0 reacties
29-01-2018 Brabantse ruzie over stikstofvervuiling rond ‘la-rapport’ zou ‘politiek opgeklopt’ zijn 0 reacties
05-12-2017 ​Trump krimpt natuurgebieden in en maakt olie- en gaswinning mogelijk 0 reacties
24-11-2017 Steeds meer stroperij in Noord-Hollandse natuurgebieden 0 reacties
23-11-2017 Sleutel voor herstel biodiversiteit ligt in landbouw 0 reacties
17-11-2017 Entomologen WUR zetten vraagtekens bij insectenstudie 0 reacties
08-11-2017 Niet in alle natuurgebieden zijn everzwijnen bejaagbaar 0 reacties
07-11-2017 Willen jagers oprecht iets doen aan everzwijnenplaag? 0 reacties
19-10-2017 Onderwaterzetten Leenheerenpolder stap dichterbij 0 reacties
19-10-2017 Driekwart minder insecten geteld in Duitsland 0 reacties
19-10-2017 Driekwart insecten verdwenen, landbouw mogelijk boosdoener 0 reacties
19-10-2017 Driekwart insecten verdwenen in Duits natuurgebied 0 reacties
06-10-2017 Week van het Bos in teken van bewegen in het bos 0 reacties
03-10-2017 Limburgse jagers krijgen nachtkijkers van provincie in strijd tegen wilde zwijnen 0 reacties
27-09-2017 Belgische topnatuur zoekt leuke projectideeën 0 reacties
18-09-2017 Ammoniakmetingen natuurgebieden weer beschikbaar 0 reacties
18-09-2017 De schaapskudde als grasmaaier 0 reacties
04-09-2017 Geen ontwikkelingsruimte in deze 9 natuurgebieden 0 reacties
25-08-2017 In 2035 is de koe verdwenen als bron van eiwit. 33 reacties