Natuurgebieden

Natuurgebieden nieuws

Boeren leggen harde eis neer in Den Haag: ‘Eerst stikstofmeting, dan pas meedoen’

18-01-2022 -

Quote:
Boerenorganisaties willen eerst de toezegging van de Rijksoverheid dat exact wordt uitgezocht hoe het is gesteld met de flora en fauna per kwetsbaar natuurgebied, voor zij aan tafel meepraten over oplossingen. Die eis hebben de agrarische vakbonden voor akkerbouwers, melkveehouders, pluimveehouders en varkenshouders dinsdag neergelegd in Den Haag.

,We gaan uit van ‘meten is weten’. We kunnen het niet hebben dat boeren met verplichtingen worden opgezadeld, voordat we zeker weten wat het probleem is in natuurgebieden en wat het aandeel van omliggende boerenbedrijven is in de oorzaak daarvan”, zegt Henk Bleker, interim-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). NAV, POV en NVP onderschrijven dit.

...

somerled-delremos

Johan Vollenbroek eist ook sluiting Tata Steel

13-01-2022 -

Quote:
Tata Steel veroorzaakt schade aan alle stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland. Vooral in het Noord-Hollands Duinreservaat gaat het om astronomische hoeveelheden. Met een depositie van 337 mol is Tata Steel daar verantwoordelijk voor de helft van de overbelasting. Ter vergelijking: dat is 37 keer meer dan de belasting die 3600 boeren uit de PAS-rechtszaken samen op dit gebied leggen.

Johan Vollenbroek eist sluiting van Tata Steel. De natuurvergunning van het bedrijf moet per direct worden ingetrokken, wat betekent dat er voor het staalbedrijf geen plaats meer is in Nederland. Een eerste verzoek hiertoe is door een advocaat neergelegd bij het provinciebestuur van Noord-Holland.

,Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) eist sluiting van Tata Steel. Haar raadsman heeft afgelopen dinsdag bij de provincie Noord-Holland een formeel verzoek ingediend om de natuurvergunning in te trekken. “Voor deze megavervuiler is in Nederland geen toekomst. Tata Steel dient te gaan nadenken over sluiting van haar bedrijf in IJmuiden.” aldus voorzitter Johan Vollenbroek.

Dat Tata Steel enorm veel uitstoot, staat buiten kijf. Zowel voor CO2 als voor stikstof is het bedrijf met afstand de grootste vervuiler van Nederland. Ook komen er veel kankerverwekkende stoffen vrij bij de productie. Zie bijlage 2. Wat hierin meespeelt is het verouderde productieproces, dat niet c.q. beperkt voldoet aan de Europese eisen m.b.t. het gebruik van de best beschikbare technieken.

Tata Steel veroorzaakt schade aan alle stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland. Vooral in het Noord-Hollands Duinreservaat gaat het om astronomische hoeveelheden. Met een depositie van 337 mol is Tata Steel daar verantwoordelijk voor de helft van de overbelasting. Ter vergelijking: dat is 37 keer meer dan de belasting die 3600 boeren uit de PAS-rechtszaken samen op dit gebied leggen.

Grasbaal

Hoe we er massaal op uit trekken in deze lockdown: weg uit de binnenstad, massaal de natuur in

13-01-2022 - ARNHEM/NIJMEGEN - Ontspannen in de natuur of shoppen in het buitenland. Ondanks het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, trekken we er massaal op uit. Winkelcentra van grote steden zien bezoekersaantallen teruglopen, terwijl de natuurgebieden volstromen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Natuurgebieden nieuws

Datum Onderwerp Reacties
10-01-2022 Zorgen Stikstofclaim om 'dubbele pet' Gelderse ecoloog 0 reacties
10-01-2022 'Stop snel bestrijdingsmiddelen', zegt werkgroep Westerveld. Bij 87 monsters uit (moes)tuinen, akkerranden en natuurgebieden zijn 132 bestrijdingsmidd 0 reacties
23-12-2021 Twee grote ‘zuurpruimen’ kunnen er weer tegen: heli strooit steenmeel boven natuurgebieden uit 0 reacties
14-12-2021 Eerste tranche opkoopregeling mikt op 130 tot 180 boeren 15 reacties
13-12-2021 Partij voor de Dieren wil afsteken vuurwerk bij natuurgebieden verbieden: 'Vogels schrikken enorm tijdens jaarwisseling' 0 reacties
17-11-2021 Boeren dichtbij natuurgebieden verplaatsen naar Flevoland vindt LTO slecht plan: 'Gaan we niet doen' 0 reacties
09-11-2021 Helikopters vliegen af en aan boven Somerense natuur: 772 ton steenmeel gedropt om bodem te verrijken 0 reacties
08-10-2021 Biden maakt door Trump ingekrompen natuurgebieden weer groter 0 reacties
23-09-2021 Stikstof krijgt grip op bermen en dijken 0 reacties
15-09-2021 Vergunning per direct kwijt bij te veel stikstofuitstoot? ‘Onze rechten worden aangetast ’ 0 reacties
14-09-2021 Boerenorganisatie LTO woedend: landsadvocaat pleit voor afpakken vergunningen boeren die teveel stikstofuitstoot veroorzaken: ’Het is onontkoombaar’ 0 reacties
13-09-2021 Gaten schieten in Brabants grondwaterbeleid: 'Bezwaren maken zeker kans' 0 reacties
06-09-2021 Hoe onteigenen van boeren een reële optie is geworden in de stikstof-strijd 1 reactie
06-09-2021 Stikstofaanpak wordt komende jaren veel duurder en ingrijpender 1 reactie
03-09-2021 Tilburg wil bouw mestverwerker op De Spinder tegenhouden 0 reacties
20-07-2021 Hulp noodzakelijk om natuurgebieden op te ruimen na hoogwater 0 reacties
06-07-2021 Jonge agrariërs twijfelen over hun toekomst als advies wordt opgevolgd om te saneren: ‘Wij willen nog zeker 20 jaar boeren’ 2 reacties
05-07-2021 Brabantse natuur heeft het zwaar: dagvlinders en reptielen verdwijnen van de heide 0 reacties
04-07-2021 Boeren komen woensdag mogelijk weer in actie: Zeeuwse boeren hakken zondagavond knoop door 0 reacties
30-06-2021 Brabant kan door extra rijksgeld meer veeboeren opkopen en is daar blij mee 0 reacties
30-06-2021 Varkensboer wijkt niet, kabinet neemt nieuwe stikstofmaatregelen 2 reacties
29-06-2021 Friesland krijgt hek om wolf buiten te houden, nut wordt betwist 5 reacties
12-06-2021 Coronadrukte zorgt voor olifantenpaden in Friese natuur. Boswachters blijven bezoekers op spelregels natuurgebieden wijzen 0 reacties
08-06-2021 Tanzaniaanse telers aangespoord chilipepers te telen om olifanten te weren 0 reacties
31-05-2021 Beheerder van wilde grazers eist voor de rechter dat klokkenluider zijn mond houdt over misstanden 0 reacties
21-05-2021 Ook de duinen lijden flink onder stikstof 0 reacties
04-05-2021 Hekken naast spoorlijn Boxtel-Haaren sluiten natuur af 0 reacties
23-04-2021 Grote grazers in Oostvaardersplassen zonder vergunning afgeschoten 0 reacties
22-03-2021 ‘Hulpkudde’ van 300 schapen moet helpen om groter heidegebied op De Lemelerberg open te houden 0 reacties
17-03-2021 Drentse stikstofplannen: stukje van enorm ingewikkelde puzzel 8 reacties
16-03-2021 Delen Veluwse natuur mogelijk op slot: 'Ze willen de mooiste gebieden afsluiten' 0 reacties
15-03-2021 Eerste stukje nieuwe Gelderse natuur klaar, er komt nog veel meer bij 0 reacties
01-03-2021 Aziatische olifanten in Artis smullen van hooi uit Friese natuurgebieden 0 reacties
19-02-2021 Herders natuurgebieden Drentsche Aa merken veel minder overlast 0 reacties
17-12-2020 Gelderland wil 1 miljoen bomen en 1700 hectare nieuw bos planten 0 reacties
09-12-2020 Eerste otter meldt zich in nieuw natuurgebied bij Boerakker 0 reacties
26-11-2020 Korstmossen tonen aan: Friese natuurgebieden profiteren niet van minder ammoniakuitstoot veehouderij 0 reacties
25-11-2020 „Eén boer wegstrepen tegen 100 kilometer? Dat kan niet” 0 reacties
25-11-2020 Hoe één kalkoenboer net zoveel stikstof uitstoot als alle automobilisten besparen op de snelweg 0 reacties
17-11-2020 Boeren weer op trekker naar Den Haag, wat willen ze bereiken? 0 reacties
08-11-2020 Wederom topdrukte in Brabantse natuurgebieden 0 reacties
06-11-2020 Eerste Brabantse boeren gaan natuurinclusief boeren: natuur en landbouw hand in hand 41 reacties
20-10-2020 ‘Minder dieren bij natuurgebieden werkt het beste tegen stikstof’ 6 reacties
15-10-2020 RIVM past omstreden stikstofrekensysteem aan 2 reacties
05-10-2020 Staatsbosbeheer: opletten dat het niet te druk wordt in natuur 0 reacties
14-09-2020 Los laten lopen van katten strafbaar maken: 'Ik vind katten lief. Maar ik zie dat ze veel vogels doden en vind dat daar iets aan moet gebeuren' 1 reactie
07-09-2020 Drentse natuurhandhavers ervaren toename agressie: ‘Soms wegduiken voor motorcrossers’ 0 reacties
04-08-2020 Flevoland beraadt zich op overgezwommen edelherten 0 reacties
17-06-2020 Wolf richtte bloedbaden aan, maar bijna helft van de mensen wil er wel één tegenkomen 0 reacties
15-06-2020 Brabantse boeren gebruiken in droge jaren onverwacht veel water voor de beregening van hun akkers 0 reacties
09-06-2020 Stikstof blijft een lastig onderwerp in Brabant, maar de BMF is blij met de adviezen van Remkes 1 reactie
08-06-2020 Agrifacts: Geen landbouwgif in Drenthe, het zijn uitlaatgassen 0 reacties
03-06-2020 LTO: onderzoek nodig na vondst bestrijdingsmiddelen in natuur 0 reacties
13-05-2020 Nieuwe Brabantse coalitie neemt miljoenenplan van Grashoff tegen droogte over 1 reactie
29-04-2020 'Twee energiecentrales mogen meer stikstof gaan uitstoten dan ze deden' 0 reacties
24-04-2020 ING: 'Stikstofemissiereductie door krimp van landbouwsector kost Nederlandse economie het minst' 0 reacties
24-04-2020 Boeren én milieugroepen ontevreden met stikstofplannen kabinet 1 reactie
24-04-2020 Droogte voor alle natuurgebieden in Brabant gevaarlijk: 'Het moet met spoed veel natter' 0 reacties
21-04-2020 Natuurmonumenten voert betaald parkeren in om beheer te bekostigen 0 reacties
04-04-2020 Ondanks lenteweer trekt Nederland er niet massaal op uit: ‘Je kan op het strand een kanon afschieten’ 0 reacties
04-04-2020 Brabantse boeren willen niet verder praten over stikstof 4 reacties
04-04-2020 Natuurgebieden nemen maatregelen tegen mogelijke drukte door lenteweer: 'Loop met de klok mee' 0 reacties
02-04-2020 Stikstofcijfers: Mesdagfonds komt nu op zelfde cijfer uit als RIVM 9 reacties
29-03-2020 Boswachters controleren drukte natuurgebieden 0 reacties
27-03-2020 Natuurgebieden juist nu niet op slot doen, maar wel Tarzan aan de lijn 0 reacties
23-03-2020 Politiebescherming medicijnboer: 'Opvallend jonge bestuurders in dure auto's willen medicijn' 0 reacties
22-03-2020 Noodoproep natuurmonumenten: ga niet naar natuurgebied, blijf thuis 0 reacties
19-03-2020 Limburg pakt stikstofprobleem aan 0 reacties
18-03-2020 Acht stieren uit Maashorst via vangkraal verplaatst naar andere natuurgebieden 0 reacties
18-03-2020 Natuurpunt wil investeringen in natuur na coronacrisis 0 reacties
11-03-2020 Provincie pakt stikstof aan: vooral kwetsbare duingebieden moeten versterkt worden 0 reacties
02-03-2020 Stichting Mesdag Zuivelfonds maakt herberekening van bijdrage landbouw aan stikstofemissie 0 reacties
02-03-2020 Cijfers Mesdagfonds over stikstof kloppen niet door fout in rekenmodel 0 reacties
25-02-2020 Weidevogelstand bleef stabiel in reservaatgebieden 1 reactie
20-02-2020 Mesdagfonds: Uitkoop boer helpt natuur niet vooruit 1 reactie
18-02-2020 Stikstof bedreigt meest kwetsbare natuurgebieden: 'Ook vlinders en bijen verdwijnen' 0 reacties
17-02-2020 Hulde voor boer in stikstofcrisis, maar niet voor overheid 0 reacties
15-02-2020 Garnalenvissers te actief op Waddenzee? 'Stemmingmakerij' 0 reacties
14-02-2020 Vogelverenigingen maken zich meer zorgen over bedreigde wulp 0 reacties
06-02-2020 Halvering aantal wilde dieren in Nederland sinds 1990, stikstof grote boosdoener 0 reacties
03-02-2020 Landbouw Collectief: 'Spanning in stikstofdossier loopt op' 0 reacties
29-01-2020 Landbouw Collectief praat op 5 februari verder met kabinet en provincies 0 reacties
24-01-2020 NMV: 'Stikstofmaatregelen zijn totaal niet onderbouwd' 0 reacties
20-01-2020 Boer in Twente kan 10.000 euro krijgen voor verplaatsen grondwaterpomp 0 reacties
19-01-2020 Losse stukjes natuur Kempen-Broek eindelijk gekoppeld 0 reacties
19-01-2020 'Jonge boeren willen werken met natuur' 0 reacties
09-01-2020 Wolf weren of schapen weghalen? Komst wolf zorgt voor dilemma's 0 reacties
13-12-2019 PBL: Extra natuurgebieden hard nodig 3 reacties
12-12-2019 Kabinet blijft steun zoeken voor stikstofwet 0 reacties
11-12-2019 Nieuwe stikstofregels in Overijssel vanaf vrijdag van kracht 5 reacties
11-12-2019 Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur 17 reacties
10-12-2019 Eerste Kamer wil spoedwet stikstof toch voor Kerst behandelen 1 reactie
06-12-2019 Kwetsbare Veluwe staat er slecht voor: ‘Het is dweilen met de kraan open’ 34 reacties
06-12-2019 Brabant: zeker kwart minder stikstof in natuur 0 reacties
04-12-2019 Bouw: kabinet moet miljarden in natuur steken 12 reacties
24-11-2019 Nieuw protest tegen kabinetsplannen: #MijnNatuurBlijft 6 reacties
14-11-2019 Coalitie kibbelt over schrappen van natuur, spanning loopt achter de schermen op 0 reacties