Fosfaat

Foto's van fosfaat

Fosfaat nieuws

Stoppersregeling melkveehouders rammelt

22-03-2017 - Met een ”stoppot” voor melkveehouders stuurt de overheid duizenden koeien naar de slacht. Een in elkaar geknutselde maatregel die niet zonder risico’s is, betoogt Annie Schreijer-Pierik.

Maandag gingen de eerste koeien naar buiten. Veel mensen verwachten deze lente weer koeien in de wei. Maar helaas. Sommigen komen bedrogen uit. Momenteel gaan namelijk tienduizenden koeien naar de slacht.

Naar schatting duizend boeren met gemiddeld zeventig koeien sluiten de komende maanden de bedrijfsdeuren. De veehouders maken gebruik van een stoppersregeling van de overheid. Die is bedoeld als noodmaatregel om de fosfaatuitstoot van de melkveehouderij te beperken. Melkveehouders die een punt achter hun bedrijf zetten, helpen mee met de aanpak van het vermeende mestoverschot. Want minder koeien leiden tot minder mest en zo tot minder nitraat en fosfaat in de natuur.

Fosfaatplafond
Eerst maar even over de noodzaak: is er wel een mestoverschot? Tot dusver is dat overschot alleen theoretisch, volgens rekenmodellen met normen die veel strikter zijn dan in andere landen. In praktijk merken we dat grote delen van de landbouwgrond schreeuwen om meer fosfaat: vele boeren moeten de bodem vruchtbaar houden door dure kunstmest toe te voegen. Dat is toch de wereld op zijn kop.

De Nederlandse overheid wijst met de stoppersregeling voor melkveehouders naar Brussel. Maar het is niet Brussel dat dit stoppersplan heeft opgelegd. Het reductieplan komt uit de koker van Nederland zelf.

Wat de Europese Commissie wel doet, is Nederland houden aan het fosfaatplafond dat in overleg met Nederland is vastgesteld. Het zal geen verrassing zijn dat andere EU-landen veel soepeler normen en meetmethodes hanteren: de veehouders daar hebben dus minder of geen problemen. Zo kan het ook.

Zwalkend beleid
De landbouw kijkt terecht jaloers naar andere sectoren. Autobouwers mogen de EU-norm voor schadelijke gassen zelfs enkele jaren overschrijden, bepaalden de EU-landen vorig jaar – zelfs na de ‘sjoemelsoftware’ van Volkswagen. Die bereidwillige houding voor de ‘heilige koe’ in Duitsland geldt wat mij betreft ook voor de gewone koe op Nederlandse bodem.

Des te meer omdat onze boeren niet gesjoemeld hebben. Ze hebben de ruimte benut die de overheid heeft gegeven. Twee jaar geleden mochten melkveehouders van de regering nog uitbreiden. Het melkquotum liep ten einde en boeren kregen de kans om nieuwe stallen te bouwen met de nieuwste technieken. En nu moeten de koeien naar de slacht. Een zwalkend beleid. Ondernemers weten niet waar ze aan toe zijn.

De huidige stoppersregeling is bovendien erg rigoureus. Het is een aanslag op ons platteland. Ik zet daar grote vraagtekens bij. Gooien we zo de kroonjuwelen van onze landbouw weg? Slachten we zo onze mooiste familiebedrijven in de landbouw? Ik vrees het.

De meeste van deze bedrijven hadden op termijn best een zonnige toekomst. Wereldwijd groeit immers de vraag naar zuivel.

Vreemd is dat de stoppersregeling vrijwel is beperkt tot melkkoeien. Het is spijtig dat bijvoorbeeld varkenshouders niet mogen meedoen met de stoppersregeling. Fosfaat is toch fosfaat? Het lijkt me beter de effecten te spreiden over meerdere sectoren en regio’s.

In andere sectoren zijn vast bepaalde boeren die net aan hun pensioen zitten en willen stoppen. Nog eind vorig jaar had de Tweede Kamer juist een motie aangenomen dat koeien vaker in de wei moeten lopen. Zo’n stoppersregeling is nou niet bepaald een stimulerende maatregel.

Ruggengraat
Extra zorgelijk is dat de Nederlandse regering eerder in actie had kunnen komen. Toen ik dertig jaar geleden in de politiek begon, werd al het maximumgehalte voor nitraat in onze bodem en grondwater vastgesteld. In die periode waren ook de problemen rond de uitstoot van fosfaat algemeen bekend.

Jaar na jaar negeerde de regering waarschuwingen uit Brussel over de hoge fosfaatuitstoot. Rutte II liet vorig jaar nog zo’n vijf maanden verloren gaan, omdat de staatssecretaris de Kamer niet had gemeld dat een eerste krimpplan door Brussel niet was geaccepteerd.

Daarna is met haastige spoed deze stoppersregeling in elkaar geknutseld. De landbouw moet ermee aan de slag. Ik wil het een kans geven en hopelijk lukt het. Maar liever had ik gezien dat de melkveehouderij een rustiger weg kon volgen, een proces met transitiemodel. Net zoals Volkswagen van de EU een overgangstijd krijgt. De huidige aanmeldrondes voor de stoppersregeling, verspreid over drie maanden, zijn te kort en daarmee niet mens- en diervriendelijk.

Melkveehouder Maurits von Martels uit het Overijsselse Dalfsen beschreef de problemen van zijn sector in een krachtige ”Brief aan Mark”, de premier. De brief werd een hit op Facebook. Prompt werd deze boer vanaf een onverkiesbare plaats 44 van de CDA-lijst met voorkeurstemmen gekozen in de Tweede Kamer. En terecht.

Voor Von Martels en voor mij is één ding van groot belang. We willen dat de familiebedrijven in de Nederlandse landbouw overeind blijven. Zij zijn de ruggengraat van ons platteland en belangrijk voor de Nederlandse export.

Anders mist u binnenkort niet alleen de koeien, maar ook de boeren en de boerderijen op het platteland.

De auteur is CDA-politica en lid van het Europees Parlement. Ze is namens de fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) lid van de commissies landbouw, visserij, milieu en gezondheid.

Bron: e-pages.dk/reformatorisch/910/…

Grasbaal

Agrifirm: extra reductie van 1,1 miljoen kilo fosfaat haalbaar

21-03-2017 - Met een pakket managementmaatregelen kunnen veehouders van Agrifirm gezamenlijk een extra fosfaatreductie realiseren van 1,1 miljoen kilo, met behoud van een goed resultaat voor de veehouder.

MelkveeNL

Fosfaatrechten of dierrechten

13-03-2017 - Zoals van Dam vandaag schrijft zullen we de fosfaat doelstellingen niet halen.
Krijgen we dan Dierrechten?

vaak

Nog meer Fosfaat nieuws

Datum Onderwerp Reacties
21-02-2017 Meer ruwvoer in de koe, minder fosfaat in mest. 4 reacties
20-02-2017 Vijf vragen over de stoppersregeling 95 reacties
19-02-2017 LET OP: NIEUWE PEILDATUM ZOMER 2017? 81 reacties
17-02-2017 Opeens niet meer grondgebonden volgens den staatscourant?? 0 reacties
17-02-2017 Grondgebonden 194 reacties
16-02-2017 Stelling: Jongvee #fosfaatruimte niet gebruiken voor melkvee? 79 reacties
14-02-2017 Zwakke plek van fosfaat en GVE gevonden 107 reacties
12-02-2017 Nutriënten uit dierlijke mest mogen niet meer gediscrimineerd worden 10 reacties
11-02-2017 Fosfaat plan juridisch aanvechtbaar 191 reacties
08-02-2017 Fosfaatreductieplan heeft wankele basis 0 reacties
08-02-2017 Gesprekje met m'n dochter 86 reacties
06-02-2017 Flink BEX-voordeel fosfaat in 2016 7 reacties
06-02-2017 Pluimvee- en varkenshouders boos op staatssecretaris Van Dam 2 reacties
05-02-2017 Offer van akkerbouw (en overige landbouw) is te groot. 33 reacties
04-02-2017 Stoppersregeling ? 75 reacties
02-02-2017 Deze week nog duidelijkheid mbt fosfaat ? 9 reacties
31-01-2017 Nieuwe reddingsboei voor knelgevallen fosfaat 14 reacties
28-01-2017 Gaat het fosfaat reductie plan nog door?? 30 reacties
26-01-2017 'Doormelken kost handenvol geld' 19 reacties
25-01-2017 'Fusie LTO-melkveehouderij, NMV en NZO gewenst' 13 reacties
22-01-2017 Normen fosfaat moeten omhoog 20 reacties
15-01-2017 Wie overleeft dit melkjaar 98 reacties
14-01-2017 Handel in fosfaatrechten komt weer los 2 reacties
08-01-2017 Einde van een tijdperk 62 reacties
07-01-2017 Bemesten en bodemleven. 16 reacties
07-01-2017 Fosfaatrechten handel gestart? 102 reacties
30-12-2016 Weidegang gaat niet ten koste van mineralenuitscheiding 0 reacties
23-12-2016 Eurocommissaris Hogan: oplossing voor fosfaat en derogatie komt 3 reacties
23-12-2016 Royal A-ware ondersteunt fosfaatreductieplan ZuivelNL 30 reacties
22-12-2016 NZO akkoord met Fosfaatreductieplan 11 reacties
21-12-2016 Van Dam wil fosfaat en stikstof plafond uit derogatievoorwaarden halen 15 reacties
19-12-2016 LEDENRAAD !!! 101 reacties
19-12-2016 Wat gaan de melkveehouders doen met de kerstdagen? 65 reacties
16-12-2016 Keuze uit krimp via melkgeld of vee 1 reactie
16-12-2016 We mochten toch groeien 28 reacties
14-12-2016 De #Kringloopwijzer is het slot op de achterdeur 2 reacties
14-12-2016 CDM: mest- en ammoniakbeleid stokt 1 reactie
12-12-2016 Fosfaatproductie door varken en koe gedaald 0 reacties
11-12-2016 Handelen in crisistijd 26 reacties
09-12-2016 Fosfaatprobleem oplossen 66 reacties
06-12-2016 Tweede Kamer neemt wetsvoorstel fosfaat aan 0 reacties
06-12-2016 De antwoorden van van Dam 16 reacties
05-12-2016 Fosfaat? hou het simpel 35 reacties
30-11-2016 Melkproductie blijft hogere prijzen aanjagen 0 reacties
30-11-2016 FrieslandCampina: twee routes naar minder fosfaat 4 reacties
30-11-2016 NZO: Fosfaatplan ontziet niet-groeiers 25 reacties
29-11-2016 Groen fosfaat is goede vervanger kunstmest in maïs 14 reacties
28-11-2016 Grondgebonden melkvee: tot 2,3 GVE per hectare 169 reacties
28-11-2016 Mestbeleid 11 reacties
28-11-2016 Ter info voor iedereen die geintresseerd is fosfaatreductieplan 80 reacties
26-11-2016 In dit artikel geen waarschuwing over het fosfaatplafond 48 reacties
22-11-2016 Elbert Dijkgraaf (SGP): Fosfaat is niet het probleem 0 reacties
18-11-2016 Fosfaat TEKORT !!! 10 reacties
18-11-2016 Akkoord bereikt over het terugdringen uitstoot 0 reacties
18-11-2016 Definitief akkoord maatregelen fosfaatreductie 16 reacties
18-11-2016 4 mln via melk, 1,7 via voer en 2,5 via stoppers 26 reacties
17-11-2016 #Fosfaatakkoord maar nog geen finale instemming 41 reacties
16-11-2016 Spanning rond melkprijs december neemt toe 0 reacties
16-11-2016 'Met efficiëntie is fosfaatreductie haalbaar' 14 reacties
16-11-2016 Crisis in de Melkveehouderij. 38 reacties
15-11-2016 Oplossing fosfaat voor 200.000 koeien 31 reacties
14-11-2016 De marktwaarde van organische materiaal en fosfaat is gescheiden veel groter dan vermengd 0 reacties
13-11-2016 Melkprijs kan fosfaat voor een groot deel sturen. 1 reactie
13-11-2016 Melkprijs kan fosfaat niet sturen. 14 reacties
10-11-2016 Soapserie rond fosfaat nadert einde nog niet 0 reacties
11-11-2016 Fosfaat reductie plan 50 reacties
10-11-2016 Een grondgebonden oplossing voor fosfaat 5 reacties
10-11-2016 Kringloopwijzer met resultaatverplichting 67 reacties
08-11-2016 Rabo wil fosfaat opkopen bij stoppende boeren 111 reacties
06-11-2016 Enigste optie met garantie op behoud derogatie. 183 reacties
04-11-2016 Plan fosfaatreductie? 31 reacties
04-11-2016 Boerderijmoment: boeren, zonder zorgen 0 reacties
02-11-2016 Van Dam neemt mist rond fosfaat niet weg 0 reacties
02-11-2016 Van Dam kan mist rond fosfaat niet wegnemen 0 reacties
02-11-2016 Apparaatje voor razendsnelle mestanalyse 13 reacties
31-10-2016 Minder melk, minder dieren en minder fosfaat 49 reacties
30-10-2016 Fosfaat: geen wet en toch geregeld!! 31 reacties
27-10-2016 NMV en DDB pleiten voor een Noodwet 7 reacties
26-10-2016 Kunstmest fosfaat 5 reacties
24-10-2016 200 miljoen lost alles op 21 reacties
23-10-2016 Kann Phosphat infolge landwirtschaftlicher Produktion in Gewässer gelangen? | Industrieverband Agrar 61 reacties
21-10-2016 NIEUWSUUR: vanavond vrijdag 21-10 Onderwerp: fosfaat 41 reacties
21-10-2016 Grotere vraag naar melkvee door uitstel fosfaat 82 reacties
18-10-2016 Melkveehouderij neemt haar verantwoordelijkheid 16 reacties
16-10-2016 Hoe derogatie behouden 31 reacties
15-10-2016 PEILDATUM !!! 34 reacties
14-10-2016 Wat NMV allang wist wordt nu door de EU bevestigd 8 reacties
12-10-2016 Maisproefveld groen fosfaat gehakseld 0 reacties
30-09-2016 Evenwichtsbemesting 1 reactie
19-09-2016 Fosfaat rechten controleren 92 reacties
09-09-2016 Wet fosfaatrechten noodzakelijk 41 reacties
17-08-2016 Boer brengt meer koeien naar de slacht vanwege milieu-eisen 3 reacties
02-08-2016 Grote spreiding N én P gehalte in mest 7 reacties
18-07-2016 Maïs in proefveld Groen Fosfaat oogt gezonder en groener 0 reacties
14-07-2016 Generieke korting op fosfaatrechten zal minimaal 5% bedragen 2 reacties
14-07-2016 Kritische kanttekeningen afzet dikke fractie 15 reacties
04-07-2016 NMV: Oppervlaktewater stedelijk gebied zwaarder vervuild met fosfaat dan landbouwgebied 26 reacties