Fosfaat

Fosfaat nieuws

Meer ruwvoer in de koe, minder fosfaat in mest.

21-02-2017 - Toch een interessante bijeenkomst.

koetje 33

Vijf vragen over de stoppersregeling

20-02-2017 - Met de stoppersregeling komt er niet minder fosfaat , alleen dit jaar maar volgend kunnen ze e rechten verkopen en kan een andere boer de mest produceren.
Ze kunnen beter aan de stoppers GEEN FOSFAATRECHTEN geven anders speelt het probleem volgend jaar weer.

fries8

LET OP: NIEUWE PEILDATUM ZOMER 2017?

19-02-2017 - Nu ik de fosfaatreductieregeling eens heb doorgelezen begin ik wel een idee te krijgen waar het op aan gaat:

- Er komen rechtzaken en procedures die er misschien toe leiden dat het reductieplan door de rechter wordt afgeschoten.
- De fosfaatwet is nog niet behandeld in de eerste kamer, dit kan vanwege de juridische haalbaarheid nog steeds stranden.
- Na de verkiezingen komt er een nieuwe regering en ook staatssecretaris, die waarschijnlijk weer zijn eigen visie heeft.

Bovenstaande drie punten kunnen er toe leiden dat er komende zomer weer een nieuwe peildatum komt, kan iemand nog vertellen hoe vaak er na 2 juli 2015 bezworen is dat er geen nieuwe peildata zouden komen? Er zijn er inmiddels al weer twee!

Het "voordeel" van een nieuwe peildatum is dat het gratis fosfaat oplevert die uitgedeeld kan worden aan de knelgevallen, lees: stallen die in de zomer van 2015 halfvol waren.

Deze gratis/goedkope fosfaat gaat dan geleverd worden door de volgende twee groepen:
- Boeren die in de zomer van 2015 pinken hadden ingeschaard/uitgeschaard.
De inschaarders van 2015 hebben in 2017 een leeg weiland vanwege de nieuwe peildatum van 15 december 2016 voor niet melkleverende bedrijven. Zij krijgen bij een nieuwe peildatum in de zomer geen fosfaat. De uitschaarders van 2015 vallen onder het fosfaatreductieplan, zij hebben in de zomer van 2017 niet meer vee dan dat ze in de zomer van 2015 op hun eigen bedrijf hadden (dus exclusief de uitgeschaarde dieren), dus krijgen zij bij een nieuwe peildatum ook geen fosfaat meer toegekend voor de dieren die in 2015 waren uitgeschaard.
- De tweede groep zijn natuurlijk de boeren die zo dom zijn om mee te doen aan de stoppersregeling.
Wie nu stopt heeft komende zomer geen vee en krijgt in geval van een nieuwe peildatum dus ook geen fosfaatrechten toegekend, zij zullen er dan achterkomen dat zij hun fosfaat voor 2400 euro hebben weggegeven!

En zo zal er toch nog mooi wat fosfaat in de stroppenpot voor de knelgevallen komen!

Ян де веехоудер

Nog meer Fosfaat nieuws

Datum Onderwerp Reacties
17-02-2017 Opeens niet meer grondgebonden volgens den staatscourant?? 0 reacties
17-02-2017 Grondgebonden 193 reacties
16-02-2017 Stelling: Jongvee #fosfaatruimte niet gebruiken voor melkvee? 79 reacties
14-02-2017 Zwakke plek van fosfaat en GVE gevonden 107 reacties
12-02-2017 Nutriënten uit dierlijke mest mogen niet meer gediscrimineerd worden 10 reacties
11-02-2017 Fosfaat plan juridisch aanvechtbaar 190 reacties
08-02-2017 Fosfaatreductieplan heeft wankele basis 0 reacties
08-02-2017 Gesprekje met m'n dochter 86 reacties
06-02-2017 Flink BEX-voordeel fosfaat in 2016 7 reacties
06-02-2017 Pluimvee- en varkenshouders boos op staatssecretaris Van Dam 2 reacties
05-02-2017 Offer van akkerbouw (en overige landbouw) is te groot. 33 reacties
04-02-2017 Stoppersregeling ? 75 reacties
02-02-2017 Deze week nog duidelijkheid mbt fosfaat ? 9 reacties
31-01-2017 Nieuwe reddingsboei voor knelgevallen fosfaat 14 reacties
28-01-2017 Gaat het fosfaat reductie plan nog door?? 30 reacties
26-01-2017 'Doormelken kost handenvol geld' 19 reacties
25-01-2017 'Fusie LTO-melkveehouderij, NMV en NZO gewenst' 13 reacties
22-01-2017 Normen fosfaat moeten omhoog 20 reacties
15-01-2017 Wie overleeft dit melkjaar 98 reacties
14-01-2017 Handel in fosfaatrechten komt weer los 2 reacties
08-01-2017 Einde van een tijdperk 62 reacties
07-01-2017 Bemesten en bodemleven. 16 reacties
07-01-2017 Fosfaatrechten handel gestart? 102 reacties
30-12-2016 Weidegang gaat niet ten koste van mineralenuitscheiding 0 reacties
23-12-2016 Eurocommissaris Hogan: oplossing voor fosfaat en derogatie komt 3 reacties
23-12-2016 Royal A-ware ondersteunt fosfaatreductieplan ZuivelNL 30 reacties
22-12-2016 NZO akkoord met Fosfaatreductieplan 11 reacties
21-12-2016 Van Dam wil fosfaat en stikstof plafond uit derogatievoorwaarden halen 15 reacties
19-12-2016 LEDENRAAD !!! 101 reacties
19-12-2016 Wat gaan de melkveehouders doen met de kerstdagen? 65 reacties
16-12-2016 Keuze uit krimp via melkgeld of vee 1 reactie
16-12-2016 We mochten toch groeien 28 reacties
14-12-2016 De #Kringloopwijzer is het slot op de achterdeur 2 reacties
14-12-2016 CDM: mest- en ammoniakbeleid stokt 1 reactie
12-12-2016 Fosfaatproductie door varken en koe gedaald 0 reacties
11-12-2016 Handelen in crisistijd 26 reacties
09-12-2016 Fosfaatprobleem oplossen 66 reacties
06-12-2016 Tweede Kamer neemt wetsvoorstel fosfaat aan 0 reacties
06-12-2016 De antwoorden van van Dam 16 reacties
05-12-2016 Fosfaat? hou het simpel 35 reacties
30-11-2016 Melkproductie blijft hogere prijzen aanjagen 0 reacties
30-11-2016 FrieslandCampina: twee routes naar minder fosfaat 4 reacties
30-11-2016 NZO: Fosfaatplan ontziet niet-groeiers 25 reacties
29-11-2016 Groen fosfaat is goede vervanger kunstmest in maïs 14 reacties
28-11-2016 Grondgebonden melkvee: tot 2,3 GVE per hectare 169 reacties
28-11-2016 Mestbeleid 11 reacties
28-11-2016 Ter info voor iedereen die geintresseerd is fosfaatreductieplan 80 reacties
26-11-2016 In dit artikel geen waarschuwing over het fosfaatplafond 48 reacties
22-11-2016 Elbert Dijkgraaf (SGP): Fosfaat is niet het probleem 0 reacties
18-11-2016 Fosfaat TEKORT !!! 10 reacties
18-11-2016 Akkoord bereikt over het terugdringen uitstoot 0 reacties
18-11-2016 Definitief akkoord maatregelen fosfaatreductie 16 reacties
18-11-2016 4 mln via melk, 1,7 via voer en 2,5 via stoppers 26 reacties
17-11-2016 #Fosfaatakkoord maar nog geen finale instemming 41 reacties
16-11-2016 Spanning rond melkprijs december neemt toe 0 reacties
16-11-2016 'Met efficiëntie is fosfaatreductie haalbaar' 14 reacties
16-11-2016 Crisis in de Melkveehouderij. 38 reacties
15-11-2016 Oplossing fosfaat voor 200.000 koeien 31 reacties
14-11-2016 De marktwaarde van organische materiaal en fosfaat is gescheiden veel groter dan vermengd 0 reacties
13-11-2016 Melkprijs kan fosfaat voor een groot deel sturen. 1 reactie
13-11-2016 Melkprijs kan fosfaat niet sturen. 14 reacties
10-11-2016 Soapserie rond fosfaat nadert einde nog niet 0 reacties
11-11-2016 Fosfaat reductie plan 50 reacties
10-11-2016 Een grondgebonden oplossing voor fosfaat 5 reacties
10-11-2016 Kringloopwijzer met resultaatverplichting 67 reacties
08-11-2016 Rabo wil fosfaat opkopen bij stoppende boeren 111 reacties
06-11-2016 Enigste optie met garantie op behoud derogatie. 183 reacties
04-11-2016 Plan fosfaatreductie? 31 reacties
04-11-2016 Boerderijmoment: boeren, zonder zorgen 0 reacties
02-11-2016 Van Dam neemt mist rond fosfaat niet weg 0 reacties
02-11-2016 Van Dam kan mist rond fosfaat niet wegnemen 0 reacties
02-11-2016 Apparaatje voor razendsnelle mestanalyse 13 reacties
31-10-2016 Minder melk, minder dieren en minder fosfaat 49 reacties
30-10-2016 Fosfaat: geen wet en toch geregeld!! 31 reacties
27-10-2016 NMV en DDB pleiten voor een Noodwet 7 reacties
26-10-2016 Kunstmest fosfaat 5 reacties
24-10-2016 200 miljoen lost alles op 21 reacties
23-10-2016 Kann Phosphat infolge landwirtschaftlicher Produktion in Gewässer gelangen? | Industrieverband Agrar 61 reacties
21-10-2016 NIEUWSUUR: vanavond vrijdag 21-10 Onderwerp: fosfaat 41 reacties
21-10-2016 Grotere vraag naar melkvee door uitstel fosfaat 82 reacties
18-10-2016 Melkveehouderij neemt haar verantwoordelijkheid 16 reacties
16-10-2016 Hoe derogatie behouden 31 reacties
15-10-2016 PEILDATUM !!! 34 reacties
14-10-2016 Wat NMV allang wist wordt nu door de EU bevestigd 8 reacties
12-10-2016 Maisproefveld groen fosfaat gehakseld 0 reacties
30-09-2016 Evenwichtsbemesting 1 reactie
19-09-2016 Fosfaat rechten controleren 92 reacties
09-09-2016 Wet fosfaatrechten noodzakelijk 41 reacties
17-08-2016 Boer brengt meer koeien naar de slacht vanwege milieu-eisen 3 reacties
02-08-2016 Grote spreiding N én P gehalte in mest 7 reacties
18-07-2016 Maïs in proefveld Groen Fosfaat oogt gezonder en groener 0 reacties
14-07-2016 Generieke korting op fosfaatrechten zal minimaal 5% bedragen 2 reacties
14-07-2016 Kritische kanttekeningen afzet dikke fractie 15 reacties
04-07-2016 NMV: Oppervlaktewater stedelijk gebied zwaarder vervuild met fosfaat dan landbouwgebied 26 reacties
30-06-2016 Hoe goed kan het CBS schatten? 0 reacties
30-06-2016 Boeren moeten koeien wegdoen door fosfaatoverschot 1 reactie
24-05-2016 DLV start praktijkproeven met groen fosfaat 0 reacties