Fosfaat

Foto's van fosfaat

Fosfaat nieuws

Welke strategie past bij welke melkveehouder?

17-11-2017 - Rabobank en NAJK stelden 3 strategieën op voor melkveehouders. Het streven is om ondernemers te ondersteunen, maar ook om de discussie te openen, want is groei wel de goede strategie of past een andere strategie beter? Belangrijke uitdagingen zijn fosfaat en klimaat, maar ook personeel blijkt een grote uitdaging.

Nieuwsgrazer

‘Beste presterende bedrijven ook hogere pH en organische stof in bodem’

15-11-2017 - Tijdens het afgelopen week gehouden Topkuilevenement sprak Robin Wolf van Eurofins Agro over de ontwikkeling van het organische stof gehalte en de pH in de bodem. Hij demonstreerde dit met de dataset van de deelnemers van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Wolf liet de resultaten zien van de 20 procent best presterende bedrijven op het gebied van bodemoverschot aan stikstof en fosfaat, en vergeleek dit met de totale groep bedrijven. Zijn conclusie was dat de best presterende bedrijven ook een hogere pH en organische stof in de bodem hadden, terwijl de grond van zichzelf niet per definitie beter was. „De praktijk bewijst dat een betere bodemvruchtbaarheid zich direct vertaalt in een beter resultaat in de Kringloopwijzer.” Klik op de video voor de volledige presentatie.

MelkveeNL

Rekenregels binnen KringloopWijzer scoren voldoende

13-11-2017 - De KringloopWijzer blijkt in staat te zijn om de variatie in mestproductie en gewasopbrengst van individuele bedrijven voor een groot deel van de melkveebedrijven goed weer te geven. Alleen worden de producties van stikstof (N) en fosfaat (P) in mest op dit moment gemiddeld nog onderschat met respectievelijk 3% en 4%. Dit zegt de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op basis van het door Wageningen University Research uitgebrachte validatierapport van de KringloopWijzer.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaat nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-11-2017 Varkenshouder/aardappelteler gebaat bij kalirijke dunne fractie 0 reacties
08-11-2017 Bedrijfsontwikkeling met (fosfaat)rechten? 0 reacties
07-11-2017 Prijsniveau fosfaatrechten 175 tot 200 euro per kilogram 149 reacties
03-11-2017 Fosfaatuitspraak treft grondgebonden boer 40 reacties
19-10-2017 Nog steeds hoge concentraties van nitraat en fosfaat in de waterlopen van Vlaanderen 0 reacties
19-10-2017 Aantal rode MAP-meetpunten blijft liggen op 21 procent 0 reacties
18-10-2017 Veestapel groeit weer erg snel, waarschuwt minister 75 reacties
18-10-2017 Physiostart verhoogt fosfaatefficiëntie in aardappel 0 reacties
17-10-2017 FrieslandCampina roept leden-melkveehouders op tot bewustwording eigen fosfaatrechten 0 reacties
16-10-2017 FrieslandCampina waarschuwt voor mogelijke standstill-maatregel in 2018 167 reacties
12-10-2017 Veevoedingsonderwijs naar een hoger praktijkniveau 0 reacties
11-10-2017 CRV-jaarstatistieken getekend door fosfaat 0 reacties
09-10-2017 Apache fileert het Vlaamse mestbeleid 0 reacties
03-10-2017 Melkveebedrijf in Baak haalt stikstof en fosfaat uit dunne fractie 0 reacties
02-10-2017 Melkveebedrijf in Baak haalt stikstof en fosfaat uit dunne fractie 0 reacties
20-09-2017 Fosfaatproductie succesvol verminderd 0 reacties
20-09-2017 Groen Fosfaat Gras geeft 5% meer opbrengst 0 reacties
19-09-2017 Wat is het juist oogstmoment van snijmais? 0 reacties
12-09-2017 Mestverwerkingscapaciteit in 2016 groter dan verwacht 0 reacties
11-09-2017 Mestverwerkingscapaciteit in 2016 groter dan geschat 0 reacties
11-09-2017 Mestverwerkingscapaciteit in 2016 groter dan geschat 0 reacties
08-09-2017 Mestverwerking neemt verder toe 0 reacties
08-09-2017 Mestverwerkingscapaciteit blijft stijgen 0 reacties
08-09-2017 Minder meststoffen, maar nog steeds te hoge concentraties in oppervlaktewater 0 reacties
06-09-2017 Melkveehouderij realiseert: lagere bemesting, hoger stikstofbodemoverschot 0 reacties
05-09-2017 'De handel in fosfaatrechten verloopt ruig' 82 reacties
31-08-2017 Abemec introduceert universele NIR sensor op Isobus 0 reacties
31-08-2017 Abemec introduceert universele NIR sensor op Isobus 0 reacties
28-08-2017 Meer oorzaken voor fosfaatbelasting van water 0 reacties
28-08-2017 Meer oorzaken voor fosfaatbelasting van water 0 reacties
25-08-2017 Varkenshouders gaan fosfaatoverschot te lijf 0 reacties
25-08-2017 POV: Varkenshouders reduceren 830.000 kilo fosfaat 0 reacties
25-08-2017 Varkenshouders reduceren 830.000 kilo fosfaat 0 reacties
25-08-2017 Achterhoek kunstmestvrij 7 reacties
25-08-2017 Varkenshouderij zal 830.000 kilo fosfaat reduceren 0 reacties
25-08-2017 Achterhoek kunstmestvrij 0 reacties
25-08-2017 Groen licht voor kunstmestvrije Achterhoek 1 reactie
23-08-2017 Kabinet ziet geen reden voor verdere krimp van melkveestapel 0 reacties
22-08-2017 Fosfaatreductie werpt zijn vruchten af 0 reacties
21-08-2017 Fosfaatproductie succesvol verminderd 0 reacties
18-08-2017 Veehouderij komt dit jaar onder fosfaatplafond 0 reacties
18-08-2017 Melkprijs verzacht onzekerheid over fosfaat 0 reacties
16-08-2017 Grote vraag naar fosfaat stuwt resultaat K+S 0 reacties
15-08-2017 CBS publiceert Dierlijke mest en mineralen 2016 0 reacties
15-08-2017 CBS publiceert Dierlijke mest en mineralen 2016 0 reacties
15-08-2017 CBS publiceert Dierlijke mest en mineralen 2016 0 reacties
14-08-2017 Dierlijke mest en mineralen 2016 0 reacties
14-08-2017 ‘Strijd tegen verlies derogatie maar stoppen?’ 86 reacties
09-08-2017 Fosfaat en boterprijs houden zuivelmarkt levendig 2 reacties
26-07-2017 Nog geen uitspraak in kort geding fosfaat 0 reacties
25-07-2017 Honderden melkveehouders eisen terugdraaien fosfaatplan 3 reacties
25-07-2017 Bodemstaal wijzigde fosfaatklasse op 140.000 percelen 0 reacties
18-07-2017 Deelname aan pilot evenwichtsbemesting fosfaat levert melkveebedrijf extra fosfaatruimte op 6 reacties
14-07-2017 Is mestvergisting dé oplossing of 'boerenbedrog'? 26 reacties
13-07-2017 Fikse mindering in fosfaatrechten in 2018 0 reacties
12-07-2017 Boeren krijgen minder fosfaatrechten om mestoverschot terug te dringen 0 reacties
12-07-2017 Duidelijkheid over fosfaatrechten voor melkveehouders 0 reacties
05-07-2017 'Waterbodems verantwoordelijk voor hoog fosfaatgehalte’ 0 reacties
05-07-2017 Van Dam wil fosfaatnormen aanpassen - In zesde actieprogramma 2 reacties
30-06-2017 Mestproductie nog steeds te hoog 7 reacties
30-06-2017 Nog 2,3 miljoen kilo te veel fosfaat in 2016 0 reacties
26-06-2017 Fosfaattekort groter probleem dan energietekort 7 reacties
23-06-2017 NMI pleit voor extra gebruiksruimte fosfaat voor compost 0 reacties
20-06-2017 Bedrijfsspecifiek sturen op melk per kilo fosfaat 0 reacties
09-06-2017 Oppervlaktewater ruimt groot deel fosfaat zelf op 0 reacties
08-06-2017 Oppervlaktewater ruimt groot deel fosfaat zelf op 0 reacties
08-06-2017 Oppervlaktewater ruimt groot deel fosfaat zelf op 0 reacties
07-06-2017 Nederlandse sloten opvallend goed in onschadelijk maken meststoffen 0 reacties
07-06-2017 Slechte invloed fosfaat op waterkwaliteit is minder groot dan verwacht 0 reacties
07-06-2017 IJzer haalt fosfaat uit oppervlaktewater 0 reacties
06-06-2017 Hoe ziet EU-landbouw eruit met gesloten kringlopen? 0 reacties
31-05-2017 Werken aan fosfaattekort door experiment met Groen Fosfaat 0 reacties
24-05-2017 Regeling fosfaatreductie varkenshouderij: 29 mei 0 reacties
12-05-2017 Geen extra aanscherping fosfornorm 0 reacties
10-05-2017 Goed wetenschappelijk onderzoek is onontbeerlijk voor een omvangrijke degelijke wetgeving 0 reacties
08-05-2017 Veestapel dunt drastisch uit, ’Den Haag’ maakt boeren wanhopig 27 reacties
08-05-2017 Fosfaatopkoopregeling varkenshouderij start binnenkort 0 reacties
07-05-2017 __ Fosfaatreductieplan buiten werking gesteld. Brussel trekt derogatie 2017 in. __ 36 reacties
02-05-2017 FOSFAATREDUCTIE: TIJDENS HET SPEL VERANDEREN DE REGELS! 24 reacties
01-05-2017 Waarom telt een pink van 1 tot afkalven mee voor de fosfaatproduktie? 4 reacties
28-04-2017 Fosfaatreductie ondanks alles niet genoeg 31 reacties
27-04-2017 Vogelaar en Van Stralen discussiëren over fosfaat en ammoniak 335 reacties
24-04-2017 ‘Stop gesprekken over 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Tweede Kamer kom in actie!’ 117 reacties
13-04-2017 In Israel is men nogal makkelijk 29 reacties
12-04-2017 Niet-melkleverende bedrijven vrijgesteld 128 reacties
08-04-2017 Brussel eist harde garanties van Nederland 104 reacties
04-04-2017 Fosforbepaling in melk scheelt miljoenen kilo's fosfaat 36 reacties
22-03-2017 Stoppersregeling melkveehouders rammelt 38 reacties
21-03-2017 Agrifirm: extra reductie van 1,1 miljoen kilo fosfaat haalbaar 1 reactie
13-03-2017 Fosfaatrechten of dierrechten 48 reacties
21-02-2017 Meer ruwvoer in de koe, minder fosfaat in mest. 4 reacties
20-02-2017 Vijf vragen over de stoppersregeling 95 reacties
19-02-2017 LET OP: NIEUWE PEILDATUM ZOMER 2017? 81 reacties
17-02-2017 Opeens niet meer grondgebonden volgens den staatscourant?? 0 reacties
17-02-2017 Grondgebonden 194 reacties
16-02-2017 Stelling: Jongvee #fosfaatruimte niet gebruiken voor melkvee? 79 reacties
14-02-2017 Zwakke plek van fosfaat en GVE gevonden 107 reacties