Fosfaat

Foto's van fosfaat

Fosfaat nieuws

Fosfaatproductie succesvol verminderd

20-09-2017 - Het NMV-bestuur was vrijdag 18 augustus jl. op het ministerie om de laatste CBS cijfers door te nemen. Gebleken is dat de fosfaatreductie zijn vruchten afwerpt en de prognose vooralsnog gunstig is met een berekende fosfaatproductie van 171,7 miljoen kilogram fosfaat voor 2017. Dit is onder het landelijke plafond van 172,9 miljoen kilogram. Voor het tweede kwartaal is de reductiedoelstelling volbracht waardoor het kortingspercentage van in totaal 12 % gehandhaafd blijft.

Nieuwsgrazer

Groen Fosfaat Gras geeft 5% meer opbrengst

20-09-2017 - Na de succesvolle veldproeven in het eerste jaar van het SBIR-project Groen Fosfaat, begeleid door DLV Advies, zijn dit jaar nieuwe veldproeven gehouden. Net als vorig jaar is er een proef op mais uitgevoerd en nieuw dit jaar is de proef op gras. De resultaten van de maisproeven volgen later dit jaar. Bij gras laat de proef met Groen Fosfaat positieve resultaten zien.

Nieuwsgrazer

Wat is het juist oogstmoment van snijmais?

19-09-2017 - Wat is het goede oogstmoment van snijmais? De weersomstandigheden, maar ook de rijpheid van het gewas spelen hierbij een belangrijke rol. Probeer de mais vrij droog te oogsten. Dit geeft een iets hoger VEM-gehalte, een hoger zetmeelgehalte en een hogere zetmeelbestendigheid. De celwandverteerbaarheid is dan wel iets lager. Dit alles leidt tot een betere benutting van stikstof en fosfaat van het rantsoen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaat nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-09-2017 Mestverwerkingscapaciteit in 2016 groter dan verwacht 0 reacties
11-09-2017 Mestverwerkingscapaciteit in 2016 groter dan geschat 0 reacties
11-09-2017 Mestverwerkingscapaciteit in 2016 groter dan geschat 0 reacties
08-09-2017 Mestverwerking neemt verder toe 0 reacties
08-09-2017 Mestverwerkingscapaciteit blijft stijgen 0 reacties
08-09-2017 Minder meststoffen, maar nog steeds te hoge concentraties in oppervlaktewater 0 reacties
06-09-2017 Melkveehouderij realiseert: lagere bemesting, hoger stikstofbodemoverschot 0 reacties
05-09-2017 'De handel in fosfaatrechten verloopt ruig' 82 reacties
31-08-2017 Abemec introduceert universele NIR sensor op Isobus 0 reacties
31-08-2017 Abemec introduceert universele NIR sensor op Isobus 0 reacties
28-08-2017 Meer oorzaken voor fosfaatbelasting van water 0 reacties
28-08-2017 Meer oorzaken voor fosfaatbelasting van water 0 reacties
25-08-2017 Varkenshouders gaan fosfaatoverschot te lijf 0 reacties
25-08-2017 POV: Varkenshouders reduceren 830.000 kilo fosfaat 0 reacties
25-08-2017 Varkenshouders reduceren 830.000 kilo fosfaat 0 reacties
25-08-2017 Achterhoek kunstmestvrij 7 reacties
25-08-2017 Varkenshouderij zal 830.000 kilo fosfaat reduceren 0 reacties
25-08-2017 Achterhoek kunstmestvrij 0 reacties
25-08-2017 Groen licht voor kunstmestvrije Achterhoek 1 reactie
23-08-2017 Kabinet ziet geen reden voor verdere krimp van melkveestapel 0 reacties
22-08-2017 Fosfaatreductie werpt zijn vruchten af 0 reacties
21-08-2017 Fosfaatproductie succesvol verminderd 0 reacties
18-08-2017 Veehouderij komt dit jaar onder fosfaatplafond 0 reacties
18-08-2017 Melkprijs verzacht onzekerheid over fosfaat 0 reacties
16-08-2017 Grote vraag naar fosfaat stuwt resultaat K+S 0 reacties
15-08-2017 CBS publiceert Dierlijke mest en mineralen 2016 0 reacties
15-08-2017 CBS publiceert Dierlijke mest en mineralen 2016 0 reacties
15-08-2017 CBS publiceert Dierlijke mest en mineralen 2016 0 reacties
14-08-2017 Dierlijke mest en mineralen 2016 0 reacties
14-08-2017 ‘Strijd tegen verlies derogatie maar stoppen?’ 86 reacties
09-08-2017 Fosfaat en boterprijs houden zuivelmarkt levendig 2 reacties
26-07-2017 Nog geen uitspraak in kort geding fosfaat 0 reacties
25-07-2017 Honderden melkveehouders eisen terugdraaien fosfaatplan 3 reacties
25-07-2017 Bodemstaal wijzigde fosfaatklasse op 140.000 percelen 0 reacties
18-07-2017 Deelname aan pilot evenwichtsbemesting fosfaat levert melkveebedrijf extra fosfaatruimte op 6 reacties
14-07-2017 Is mestvergisting dé oplossing of 'boerenbedrog'? 26 reacties
13-07-2017 Fikse mindering in fosfaatrechten in 2018 0 reacties
12-07-2017 Boeren krijgen minder fosfaatrechten om mestoverschot terug te dringen 0 reacties
12-07-2017 Duidelijkheid over fosfaatrechten voor melkveehouders 0 reacties
05-07-2017 'Waterbodems verantwoordelijk voor hoog fosfaatgehalte’ 0 reacties
05-07-2017 Van Dam wil fosfaatnormen aanpassen - In zesde actieprogramma 2 reacties
30-06-2017 Mestproductie nog steeds te hoog 7 reacties
30-06-2017 Nog 2,3 miljoen kilo te veel fosfaat in 2016 0 reacties
26-06-2017 Fosfaattekort groter probleem dan energietekort 7 reacties
23-06-2017 NMI pleit voor extra gebruiksruimte fosfaat voor compost 0 reacties
20-06-2017 Bedrijfsspecifiek sturen op melk per kilo fosfaat 0 reacties
09-06-2017 Oppervlaktewater ruimt groot deel fosfaat zelf op 0 reacties
08-06-2017 Oppervlaktewater ruimt groot deel fosfaat zelf op 0 reacties
08-06-2017 Oppervlaktewater ruimt groot deel fosfaat zelf op 0 reacties
07-06-2017 Nederlandse sloten opvallend goed in onschadelijk maken meststoffen 0 reacties
07-06-2017 Slechte invloed fosfaat op waterkwaliteit is minder groot dan verwacht 0 reacties
07-06-2017 IJzer haalt fosfaat uit oppervlaktewater 0 reacties
06-06-2017 Hoe ziet EU-landbouw eruit met gesloten kringlopen? 0 reacties
31-05-2017 Werken aan fosfaattekort door experiment met Groen Fosfaat 0 reacties
24-05-2017 Regeling fosfaatreductie varkenshouderij: 29 mei 0 reacties
12-05-2017 Geen extra aanscherping fosfornorm 0 reacties
10-05-2017 Goed wetenschappelijk onderzoek is onontbeerlijk voor een omvangrijke degelijke wetgeving 0 reacties
08-05-2017 Veestapel dunt drastisch uit, ’Den Haag’ maakt boeren wanhopig 27 reacties
08-05-2017 Fosfaatopkoopregeling varkenshouderij start binnenkort 0 reacties
07-05-2017 __ Fosfaatreductieplan buiten werking gesteld. Brussel trekt derogatie 2017 in. __ 36 reacties
02-05-2017 FOSFAATREDUCTIE: TIJDENS HET SPEL VERANDEREN DE REGELS! 24 reacties
01-05-2017 Waarom telt een pink van 1 tot afkalven mee voor de fosfaatproduktie? 4 reacties
28-04-2017 Fosfaatreductie ondanks alles niet genoeg 31 reacties
27-04-2017 Vogelaar en Van Stralen discussiëren over fosfaat en ammoniak 335 reacties
24-04-2017 ‘Stop gesprekken over 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Tweede Kamer kom in actie!’ 117 reacties
13-04-2017 In Israel is men nogal makkelijk 29 reacties
12-04-2017 Niet-melkleverende bedrijven vrijgesteld 128 reacties
08-04-2017 Brussel eist harde garanties van Nederland 104 reacties
04-04-2017 Fosforbepaling in melk scheelt miljoenen kilo's fosfaat 36 reacties
22-03-2017 Stoppersregeling melkveehouders rammelt 38 reacties
21-03-2017 Agrifirm: extra reductie van 1,1 miljoen kilo fosfaat haalbaar 1 reactie
13-03-2017 Fosfaatrechten of dierrechten 48 reacties
21-02-2017 Meer ruwvoer in de koe, minder fosfaat in mest. 4 reacties
20-02-2017 Vijf vragen over de stoppersregeling 95 reacties
19-02-2017 LET OP: NIEUWE PEILDATUM ZOMER 2017? 81 reacties
17-02-2017 Opeens niet meer grondgebonden volgens den staatscourant?? 0 reacties
17-02-2017 Grondgebonden 194 reacties
16-02-2017 Stelling: Jongvee #fosfaatruimte niet gebruiken voor melkvee? 79 reacties
14-02-2017 Zwakke plek van fosfaat en GVE gevonden 107 reacties
12-02-2017 Nutriënten uit dierlijke mest mogen niet meer gediscrimineerd worden 10 reacties
11-02-2017 Fosfaat plan juridisch aanvechtbaar 191 reacties
08-02-2017 Fosfaatreductieplan heeft wankele basis 0 reacties
08-02-2017 Gesprekje met m'n dochter 86 reacties
06-02-2017 Flink BEX-voordeel fosfaat in 2016 7 reacties
06-02-2017 Pluimvee- en varkenshouders boos op staatssecretaris Van Dam 2 reacties
05-02-2017 Offer van akkerbouw (en overige landbouw) is te groot. 33 reacties
04-02-2017 Stoppersregeling ? 75 reacties
02-02-2017 Deze week nog duidelijkheid mbt fosfaat ? 9 reacties
31-01-2017 Nieuwe reddingsboei voor knelgevallen fosfaat 14 reacties
28-01-2017 Gaat het fosfaat reductie plan nog door?? 30 reacties
26-01-2017 'Doormelken kost handenvol geld' 19 reacties
25-01-2017 'Fusie LTO-melkveehouderij, NMV en NZO gewenst' 13 reacties
22-01-2017 Normen fosfaat moeten omhoog 20 reacties
15-01-2017 Wie overleeft dit melkjaar 98 reacties
14-01-2017 Handel in fosfaatrechten komt weer los 2 reacties
08-01-2017 Einde van een tijdperk 62 reacties
07-01-2017 Bemesten en bodemleven. 16 reacties