Fosfaat

Foto's van fosfaat

Fosfaat nieuws

Deelname aan pilot evenwichtsbemesting fosfaat levert melkveebedrijf extra fosfaatruimte op

18-07-2017 - Deelname aan de pilot evenwichtsbemesting fosfaat levert de 192 deelnemende melkveebedrijven dit jaar meer fosfaatruimte op dan vorig jaar. De forfaitaire norm over 2016 is gemiddeld 83,1 kilogram per hectare, de norm uit de bedrijfseigen excretie gemiddeld 103,9 kilo. Vorig jaar was dit 100,8 kilo. Gemiddeld levert deelname aan de pilot dus 20 kilogram meer fosfaatruimte per hectare. Vorig jaar was dit 16,8 kilo. De verwachting is dat het weer hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Nieuwsgrazer

Is mestvergisting dé oplossing of 'boerenbedrog'?

14-07-2017 - Al die miljarden subsidie zullen toch geen weggegooid geld zijn??, je ziet nu ook al dat de techniek in 10 jaar tijd met sprongen vooruit is gegaan (dankzij diezelfde subsidie)

Er gaat voor miljarden aan subsidie naar mestvergisters. Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat mestvergisting dé oplossing is voor het enorme mestprobleem in Nederland.

Biochemicus en hoogleraar Lucas Reijnders vindt de miljarden aan subsidie weggegooid geld. "De kern van het mestprobleem bestaat uit stikstof- en fosfaatverbindingen, die worden in een vergasser gedaan. Maar daar komt vervolgens opnieuw stikstof en fosfaat in precies dezelfde hoeveelheid uit."

Ook levert koeienpoep amper energie op, legt Reijnders uit. "De energie die mestvergisten oplevert komt nauwelijks uit de mest. Er moet nog van alles bij worden gevoegd voordat er via vergisting energie kan worden opgewekt. Gras, maïs of ander afval is nodig, maar dat levert alleen maar meer methaan op."

Dat er toch voor miljarden aan subsidie wordt uitgegeven, komt volgens de biochemicus door gebrek aan kennis. "Het is nooit goed doorgedrongen tot de hersens van toonaangevende politici hoe zo'n vergister werkt. Als je er goed over nadenkt is dit ecologische waanzin en boerenbedrog."

Innoveren
Landbouworganisatie LTO Nederland vindt dat de critici meer geduld nodig hebben. "Als je aan het innoveren bent om een klimaatbijdrage te leveren, heb je subsidie nodig. Daar is niks mis mee om uiteindelijk een rendabele installatie te krijgen", zegt Eric Douma.

Douma gelooft dat mestvergisters wel heel nuttig kunnen zijn. "Daarmee bedienen we het klimaat en maken we in duurzaamheid een slag. Het is belangrijk dat de boer goed om gaat met zijn producten, dus ook met de mest."

Meer: nos.nl/nieuwsuur/artikel/…

Grasbaal

Fikse mindering in fosfaatrechten in 2018

13-07-2017 - Leeuwarden - Melkveehouders krijgen volgend jaar 8,3 procent minder fosfaatrechten. Hun dieren produceren te veel mest en daarmee fosfaat. De korting is ingesteld om het mestoverschot weer onder het Europese plafond te krijgen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaat nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-07-2017 Boeren krijgen minder fosfaatrechten om mestoverschot terug te dringen 0 reacties
12-07-2017 Duidelijkheid over fosfaatrechten voor melkveehouders 0 reacties
05-07-2017 'Waterbodems verantwoordelijk voor hoog fosfaatgehalte’ 0 reacties
05-07-2017 Van Dam wil fosfaatnormen aanpassen - In zesde actieprogramma 2 reacties
30-06-2017 Mestproductie nog steeds te hoog 7 reacties
30-06-2017 Nog 2,3 miljoen kilo te veel fosfaat in 2016 0 reacties
26-06-2017 Fosfaattekort groter probleem dan energietekort 7 reacties
23-06-2017 NMI pleit voor extra gebruiksruimte fosfaat voor compost 0 reacties
20-06-2017 Bedrijfsspecifiek sturen op melk per kilo fosfaat 0 reacties
09-06-2017 Oppervlaktewater ruimt groot deel fosfaat zelf op 0 reacties
08-06-2017 Oppervlaktewater ruimt groot deel fosfaat zelf op 0 reacties
08-06-2017 Oppervlaktewater ruimt groot deel fosfaat zelf op 0 reacties
07-06-2017 Nederlandse sloten opvallend goed in onschadelijk maken meststoffen 0 reacties
07-06-2017 Slechte invloed fosfaat op waterkwaliteit is minder groot dan verwacht 0 reacties
07-06-2017 IJzer haalt fosfaat uit oppervlaktewater 0 reacties
06-06-2017 Hoe ziet EU-landbouw eruit met gesloten kringlopen? 0 reacties
31-05-2017 Werken aan fosfaattekort door experiment met Groen Fosfaat 0 reacties
24-05-2017 Regeling fosfaatreductie varkenshouderij: 29 mei 0 reacties
12-05-2017 Geen extra aanscherping fosfornorm 0 reacties
10-05-2017 Goed wetenschappelijk onderzoek is onontbeerlijk voor een omvangrijke degelijke wetgeving 0 reacties
08-05-2017 Veestapel dunt drastisch uit, ’Den Haag’ maakt boeren wanhopig 27 reacties
08-05-2017 Fosfaatopkoopregeling varkenshouderij start binnenkort 0 reacties
07-05-2017 __ Fosfaatreductieplan buiten werking gesteld. Brussel trekt derogatie 2017 in. __ 36 reacties
02-05-2017 FOSFAATREDUCTIE: TIJDENS HET SPEL VERANDEREN DE REGELS! 24 reacties
01-05-2017 Waarom telt een pink van 1 tot afkalven mee voor de fosfaatproduktie? 4 reacties
28-04-2017 Fosfaatreductie ondanks alles niet genoeg 31 reacties
27-04-2017 Vogelaar en Van Stralen discussiëren over fosfaat en ammoniak 335 reacties
24-04-2017 ‘Stop gesprekken over 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Tweede Kamer kom in actie!’ 117 reacties
13-04-2017 In Israel is men nogal makkelijk 29 reacties
12-04-2017 Niet-melkleverende bedrijven vrijgesteld 128 reacties
08-04-2017 Brussel eist harde garanties van Nederland 104 reacties
04-04-2017 Fosforbepaling in melk scheelt miljoenen kilo's fosfaat 36 reacties
22-03-2017 Stoppersregeling melkveehouders rammelt 38 reacties
21-03-2017 Agrifirm: extra reductie van 1,1 miljoen kilo fosfaat haalbaar 1 reactie
13-03-2017 Fosfaatrechten of dierrechten 48 reacties
21-02-2017 Meer ruwvoer in de koe, minder fosfaat in mest. 4 reacties
20-02-2017 Vijf vragen over de stoppersregeling 95 reacties
19-02-2017 LET OP: NIEUWE PEILDATUM ZOMER 2017? 81 reacties
17-02-2017 Opeens niet meer grondgebonden volgens den staatscourant?? 0 reacties
17-02-2017 Grondgebonden 194 reacties
16-02-2017 Stelling: Jongvee #fosfaatruimte niet gebruiken voor melkvee? 79 reacties
14-02-2017 Zwakke plek van fosfaat en GVE gevonden 107 reacties
12-02-2017 Nutriënten uit dierlijke mest mogen niet meer gediscrimineerd worden 10 reacties
11-02-2017 Fosfaat plan juridisch aanvechtbaar 191 reacties
08-02-2017 Fosfaatreductieplan heeft wankele basis 0 reacties
08-02-2017 Gesprekje met m'n dochter 86 reacties
06-02-2017 Flink BEX-voordeel fosfaat in 2016 7 reacties
06-02-2017 Pluimvee- en varkenshouders boos op staatssecretaris Van Dam 2 reacties
05-02-2017 Offer van akkerbouw (en overige landbouw) is te groot. 33 reacties
04-02-2017 Stoppersregeling ? 75 reacties
02-02-2017 Deze week nog duidelijkheid mbt fosfaat ? 9 reacties
31-01-2017 Nieuwe reddingsboei voor knelgevallen fosfaat 14 reacties
28-01-2017 Gaat het fosfaat reductie plan nog door?? 30 reacties
26-01-2017 'Doormelken kost handenvol geld' 19 reacties
25-01-2017 'Fusie LTO-melkveehouderij, NMV en NZO gewenst' 13 reacties
22-01-2017 Normen fosfaat moeten omhoog 20 reacties
15-01-2017 Wie overleeft dit melkjaar 98 reacties
14-01-2017 Handel in fosfaatrechten komt weer los 2 reacties
08-01-2017 Einde van een tijdperk 62 reacties
07-01-2017 Bemesten en bodemleven. 16 reacties
07-01-2017 Fosfaatrechten handel gestart? 102 reacties
30-12-2016 Weidegang gaat niet ten koste van mineralenuitscheiding 0 reacties
23-12-2016 Eurocommissaris Hogan: oplossing voor fosfaat en derogatie komt 3 reacties
23-12-2016 Royal A-ware ondersteunt fosfaatreductieplan ZuivelNL 30 reacties
22-12-2016 NZO akkoord met Fosfaatreductieplan 11 reacties
21-12-2016 Van Dam wil fosfaat en stikstof plafond uit derogatievoorwaarden halen 15 reacties
19-12-2016 LEDENRAAD !!! 101 reacties
19-12-2016 Wat gaan de melkveehouders doen met de kerstdagen? 65 reacties
16-12-2016 Keuze uit krimp via melkgeld of vee 1 reactie
16-12-2016 We mochten toch groeien 28 reacties
14-12-2016 De #Kringloopwijzer is het slot op de achterdeur 2 reacties
14-12-2016 CDM: mest- en ammoniakbeleid stokt 1 reactie
12-12-2016 Fosfaatproductie door varken en koe gedaald 0 reacties
11-12-2016 Handelen in crisistijd 26 reacties
09-12-2016 Fosfaatprobleem oplossen 66 reacties
06-12-2016 Tweede Kamer neemt wetsvoorstel fosfaat aan 0 reacties
06-12-2016 De antwoorden van van Dam 16 reacties
05-12-2016 Fosfaat? hou het simpel 35 reacties
30-11-2016 Melkproductie blijft hogere prijzen aanjagen 0 reacties
30-11-2016 FrieslandCampina: twee routes naar minder fosfaat 4 reacties
30-11-2016 NZO: Fosfaatplan ontziet niet-groeiers 25 reacties
29-11-2016 Groen fosfaat is goede vervanger kunstmest in maïs 14 reacties
28-11-2016 Grondgebonden melkvee: tot 2,3 GVE per hectare 169 reacties
28-11-2016 Mestbeleid 11 reacties
28-11-2016 Ter info voor iedereen die geintresseerd is fosfaatreductieplan 80 reacties
26-11-2016 In dit artikel geen waarschuwing over het fosfaatplafond 48 reacties
22-11-2016 Elbert Dijkgraaf (SGP): Fosfaat is niet het probleem 0 reacties
18-11-2016 Fosfaat TEKORT !!! 10 reacties
18-11-2016 Akkoord bereikt over het terugdringen uitstoot 0 reacties
18-11-2016 Definitief akkoord maatregelen fosfaatreductie 16 reacties
18-11-2016 4 mln via melk, 1,7 via voer en 2,5 via stoppers 26 reacties
17-11-2016 #Fosfaatakkoord maar nog geen finale instemming 41 reacties
16-11-2016 Spanning rond melkprijs december neemt toe 0 reacties
16-11-2016 'Met efficiëntie is fosfaatreductie haalbaar' 14 reacties
16-11-2016 Crisis in de Melkveehouderij. 38 reacties
15-11-2016 Oplossing fosfaat voor 200.000 koeien 31 reacties
14-11-2016 De marktwaarde van organische materiaal en fosfaat is gescheiden veel groter dan vermengd 0 reacties