Fosfaat

Foto's van fosfaat

Fosfaat nieuws

Dit jaar meer duidelijkheid over verplichte GPS op bemestingsapparatuur

15-01-2019 - Minister Schouten streeft ernaar om dit jaar meer duidelijkheid te geven over de verplichte meetapparatuur op alle aanwendsystemen van dierlijke mest.Dit meldt het ministerie in reactie op het voorstel om per 1 januari 2021 alle aanwending van dierlijke mest digitaal te verantwoorden en te monitoren. Concreet betekent dit dat alle mestapparatuur moet voorzien zijn van GPS en in de toekomst mogelijk zelfs NIR-sensoren om stikstof en fosfaat te meten. Dit geldt voor het bemesten op bouwland en grasland. De specifieke voorwaarden waaraan deze apparatuur moet voldoen, zijn nog niet…

Nieuwsgrazer

Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen

11-01-2019 - Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in de Versterkte Handhavingsstrategie Mest die ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd opgenomen dat het haar streven is per 1 januari 2021 alle mestaanwendingsapparatuur te voorzien van digitale apparatuur voor verantwoording en monitoring. De daaraan te stellen eisen zijn nu nog niet bekend. Het zou kunnen inhouden dat vanaf 2021 alle mest moet worden uitgereden met AGR-GPS. Ook de bepaling van stikstof en fosfaat met NIR zou in de toekomst als een verplichting kunnen worden opgenomen. LTO vreest de kosten die dat met zich mee gaat brengen.

Nieuwsgrazer

Bezwaarschriften fosfaat zijn monsterklus voor CBb

09-01-2019 - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft 6 van de eerste 7 verzoeken over de fosfaatrechtentoekenning afgewezen. De melkveehouder die wel groen licht kreeg, had volgens de rechter te maken met een 'onevenredige last'. Het afhandelen van alle bezwaarschriften, zal nog maanden op zich laten wachten.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaat nieuws

Datum Onderwerp Reacties
09-01-2019 Schouten: Vanaf 2021 alle mest uitrijden met GPS 0 reacties
31-12-2018 Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door 0 reacties
31-12-2018 'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat' 2 reacties
22-12-2018 Uitreiking NMV-prijs: 10 kilogram fosfaat. 7 reacties
18-12-2018 Zibo combineert schoffelen met gras zaaien in maïs 0 reacties
15-12-2018 Mais schoffelen en gras zaaien in één werkgang 14 reacties
13-12-2018 Kamer buigt zich over mestbeleid, fosfaat en I&R-affaire 4 reacties
12-12-2018 NCM: Nieuwe exportmarkten dierlijke mest nodig 0 reacties
11-12-2018 Stabiele veestapel en mestproductie in Vlaanderen 0 reacties
10-12-2018 Ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven 0 reacties
07-12-2018 LTO - Onze worsteling met fosfaat 176 reacties
06-12-2018 NCM: ‘Nieuwe exportmarken dierlijke mest nodig’ 0 reacties
28-11-2018 Prijs fosfaatrechten stijgt explosief snel 18 reacties
24-11-2018 Kamerbrief Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee 3 reacties
19-11-2018 'Niet fosfaat maar stikstof grootste uitdaging op melkveebedrijven' 0 reacties
15-11-2018 Greenferm verwerkt mest voor 15,80 euro per ton 0 reacties
12-11-2018 Fosfaatproductie varkenshouderij daalt opnieuw 0 reacties
10-11-2018 Fors minder uitstoot schadelijke stoffen door flinke daling aantal melkkoeien 0 reacties
09-11-2018 Fosfaatrechten, de stand van zaken 19 reacties
08-11-2018 1 op 3 bedrijven dreigt te veel fosfaat te produceren 0 reacties
02-11-2018 'Met 1,3 miljoen kilo fosfaat zijn wij geholpen' 0 reacties
30-10-2018 Eerste resultaten Groen Fosfaat in mais 0 reacties
24-10-2018 Prijs fosfaatrechten kan niet blijven dalen 45 reacties
16-10-2018 Verbeteren kalverleven 1 reactie
12-10-2018 Goede start is het halve werk 0 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
25-09-2018 Mestwet herbergt klein plusje voor akkerbouw 0 reacties
13-09-2018 Jaarlijkse fosfaat productie ligt onder door Europese Unie vastgestelde plafond. 0 reacties
13-09-2018 Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017 72 reacties
13-09-2018 Prijs voor VVO op weg naar 2,50 euro 0 reacties
12-09-2018 Meer mestruimte Flevo goed voor kwaliteit akkerbouw en ruwvoer 0 reacties
11-09-2018 Dierlijke mest en mineralen 2017 0 reacties
08-09-2018 LTO eist helderheid over fosfaat 0 reacties
07-09-2018 Derogatiebedrijf? Fosfaat precisiebemesting is mogelijk. 0 reacties
24-08-2018 LTO wil onderzoek naar droogteschade boeren 0 reacties
10-08-2018 Aflossingstermijn fosfaat 0 reacties
07-08-2018 Kaal land leidt tot grotere kans afspoeling 0 reacties
24-07-2018 Melkveebedrijven intensiveren en waterkwaliteit blijft op peil 2 reacties
16-07-2018 Kopers afwachtend bij dalende prijs fosfaatrecht 0 reacties
03-07-2018 Stikstofuitstoot landbouw boven, maar die van fosfaat onder het plafond 0 reacties
28-06-2018 'Niet vreemd dat prijs fosfaatrechten stijgt' 0 reacties
21-06-2018 POV ziet toegevoegde waarde drogestofgehalte mest 0 reacties
21-06-2018 POV: laat ook droge stof gehalte onderzoeken 0 reacties
19-06-2018 POV roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest 0 reacties
17-05-2018 Schouten houdt vast aan knelgevallenregeling fosfaat 0 reacties
17-05-2018 Schouten houdt vast aan knelgevallenregeling fosfaat 0 reacties
16-05-2018 CBS: Veehouderij blijft volgens prognose beneden fosfaat- en stikstofplafond 1 reactie
16-05-2018 Handel in fosfaat wordt steeds dunner 0 reacties
16-05-2018 Veehouderij blijft in 2018 onder fosfaatplafond 0 reacties
16-05-2018 Kans op ingrijpen in fosfaat wordt kleiner 0 reacties
16-05-2018 Tannine-extract kastanje vermindert fosfaat en verbetert voederconversie 0 reacties
15-05-2018 Melkvee ook in 2018 onder fosfaatplafond 0 reacties
11-05-2018 Varkensmestproducten waardevolle meststof in gras- en maïsteelt 0 reacties
26-04-2018 Lager eiwitgehalte in het voer zorgt dat varkens minder mest produceren 0 reacties
17-04-2018 Model toont beweging koolstof op bedrijf 0 reacties
31-03-2018 Derogatie: we strijden voort 18 reacties
30-03-2018 Stand van zaken fosfaatrechten 0 reacties
28-03-2018 Veilig fosfaat reduceren 0 reacties
28-03-2018 CBS: Rundveehouderij gaat efficiënter om met mineralen 1 reactie
23-03-2018 'Met het huidige mestbeleid zijn onze milieudoelen onhaalbaar’ 0 reacties
21-03-2018 Fosfaat meststof toegestaan met behoud van derogatie 14 reacties
21-03-2018 'Tientallen euro's besparen met de Fosfaatwijzer' 0 reacties
20-03-2018 GRONdig zet definitie grondgebonden neer 0 reacties
20-03-2018 GRONdig komt met definitie grondgebonden 196 reacties
02-03-2018 Overschot fosfaat in vleesvarkensmest korrelen economisch meest aantrekkelijk 0 reacties
01-03-2018 Voor verwerking overschot fosfaat in vleesvarkensmest korrelen economisch meest aantrekkelijk 0 reacties
20-02-2018 Extra zetmeel in mais door Groen Fosfaat 0 reacties
12-02-2018 Hogere opbrengst in maisteelt met Groen Fosfaat 0 reacties
08-02-2018 Sleutel lasten aankoop fosfaat ligt bij banken 9 reacties
08-02-2018 Moeten boeren boeven zijn? 1 reactie
31-01-2018 Stikstofuitstoot riooloverstorten fors onderschat 11 reacties
29-01-2018 Fosfaatrechten dalen flink op veilingsite 57 reacties
26-01-2018 Fosfaat is geen radioactief afval 0 reacties
25-01-2018 Voor het eerst in 3 jaar minder fosfaat 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie dierlijke mest onder fosfaatplafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie na drie jaar weer binnen de norm 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie onder plafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie mest onder plafond 0 reacties
23-01-2018 ​Fosfaatproductie veehouderij onder fosfaatplafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie varkens daalt door minder fosfaat in varkensvoer 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie melkvee nog fractie boven sectorplafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie onder het EU-plafond 0 reacties
20-01-2018 Grootste deel fosfaatrechten melkvee uitgegeven 0 reacties
20-01-2018 'Boetes op overtreding fosfaat verwarren' 6 reacties
18-01-2018 Geen nieuwe deelnemers pilot evenwichtsbemesting 0 reacties
16-01-2018 Biet bindt kooldioxyde beter dan bos 0 reacties
16-01-2018 Koeienboeren weten eindelijk hoeveel fosfaatrechten ze hebben 9 reacties
12-01-2018 Meer zetmeel in mais met groen fosfaat 0 reacties
12-01-2018 Bemesting met Groen Fosfaat resulteert in hoger zetmeelgehalte in snijmais 0 reacties
12-01-2018 DLV: meer zetmeel met Groen Fosfaat 0 reacties
12-01-2018 Groen Fosfaat geeft plus in zetmeelgehalte maïs 1 reactie
11-01-2018 'Geld voor reductie fosfaat nog niet op' 0 reacties
05-01-2018 Eerste vraagprijs lease fosfaatrechten 31 Euro 72 reacties
03-01-2018 Beweiden en opstallen gelijk in fosfaatefficiëntie 0 reacties
29-12-2017 Ruimte voor extra fosfaatbemesting wanneer organische stofrijke meststoffen worden toegepast 0 reacties
26-12-2017 2017: Het jaar van fosfaatreductie, herfststorm, vreemd gedrag koeien en protestboer 0 reacties
22-12-2017 Schouten wil ruimte bieden aan 700 deelnemers in pilot KringloopWijzer en fosfaatrechten 9 reacties