Fosfaat

Foto's van fosfaat

Fosfaat nieuws

Prijs fosfaatrechten zakt weer terug

18-03-2020 - De handel in fosfaat rechten is momenteel erg rustig. De DCA-notering laat een daling zien en daarmee stagneert de stijgende trend.

Nieuwsgrazer

Fosfaat terugwinnen uit afvalwater, slib en mest

13-03-2020 - Fosfaat wordt steeds schaarser. Maar in Nederland produceert de veehouderij fosfaatrijke mest. Dat terugwinnen is voordelig.

Struviet is een mineraalverbinding van fosfaat, magnesium en ammonium. Het kan worden gewonnen uit slib dat overblijft na rioolwaterzuivering door er magnesiumzouten aan toe te voegen. De struvietkristallen slaan dan neer. Als dat ongecontroleerd gebeurt, in leidingen bijvoorbeeld, kunnen er verstoppingen ontstaan. Maar als je dat proces gecontroleerd uitvoert, blijven struvietkristallen over als bruikbare, fosfaatrijke meststof.

Nieuwsgrazer

Veranderingen in mestbeleid vanaf 1 januari 2020

07-01-2020 - In 2020 veranderen er regels voor het gebruik van mest. De equivalente maatregelen voor extra fosfaat vervallen en sommige voorwaarden veranderen. Ook is er een andere hoeveelheid mest die mag worden uitgereden op overige grond. De fosfaatgebruiksnorm voor grond met de fosfaattoestand hoog gaat in 2020 omlaag. Op grasland mag 75 kilogram fosfaat worden gebruikt en op bouwland 40 kilogram. Er is een extra klasse voor de fosfaattoestand van de grond. Er zijn nu 5 klassen zijn: hoog, ruim, neutraal, laag en arm.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaat nieuws

Datum Onderwerp Reacties
13-11-2019 Geen fosfaatemissie met evenwichtsbemesting 0 reacties
10-10-2019 'Boer kan concreet iets doen om waterkwaliteit te verbeteren' 0 reacties
07-09-2019 Akker van de Toekomst opent in Ens 0 reacties
04-09-2019 Innovatieve mineralencentrale scheidt fosfaat en stikstof 0 reacties
01-09-2019 Aanmelden fosfaatverrekening vanaf 1 september 0 reacties
28-08-2019 Extra toezicht Delfland na emissies tuinders 0 reacties
18-07-2019 Leven van de lucht: ‘landbouwvrij eiwit’ 0 reacties
03-07-2019 Friese boer stript stikstof en bindt fosfaat 0 reacties
03-07-2019 Friese boer stript stikstof en bindt fosfaat 0 reacties
25-06-2019 Bodemstructuur belangrijk bij verminderen stikstof 0 reacties
20-06-2019 Veestapel groeit: stikstofprobleem wordt steeds groter 0 reacties
18-06-2019 Fosfaat in Achterhoekse bodem daalt 6 procent 1 reactie
02-06-2019 Voorspelling: Broeikasgasbeperking (CO2 en/of Methaan) bovenop N & P plafonds 68 reacties
13-05-2019 Veel melk per kilo fosfaat door voeren en landwerk uit te besteden 0 reacties
08-05-2019 Wereldwijde hoeveelheid shit 0 reacties
25-04-2019 Generiek korten staat wel in mestwet, maar teruggeven niet 22 reacties
09-04-2019 ‘Terugwinnen fosfaat uit rioolwater maakt import kunstmest bijna overbodig’ 0 reacties
22-03-2019 Export varkensmest nauwelijks gegroeid in 2018 0 reacties
12-03-2019 ICL gaat fosfaatkunstmest produceren uit verbrandingsassen van rioolslib en beendermeel 0 reacties
11-03-2019 Kunstmestfabriek gaat over op alternatieve fosfaat 0 reacties
10-03-2019 ​Nieuwe mestvisie van LTO 0 reacties
09-03-2019 Postcode Loterij, plaag landbouw en visserij, speeltje 'rechtse' elite 3 reacties
08-03-2019 Ook rechter worstelt met dikke stapel fosfaatdossiers 0 reacties
19-02-2019 Veehouderij blijft ruim onder fosfaatplafond 0 reacties
16-02-2019 Race tegen de stikstofklok voor melkveehouderij 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
15-02-2019 De succesvolle strijd tegen fosfaat leidt ertoe dat er onbedoeld te veel stikstof wordt uitgestoten 8 reacties
13-02-2019 Mooiste natuurgebieden vind je bij veestallen 0 reacties
13-02-2019 Tijd voor de echte cijfers 9 reacties
05-02-2019 Fosfaatreductieplan 99 reacties
30-01-2019 Hogan uit zorgen over knelgevallen Nederland 16 reacties
28-01-2019 Voedselvoorziening veiliggesteld met stedelijk fosfaat 0 reacties
25-01-2019 Fosfaat en Brabant remmen verkoop van intensieve bedrijven 0 reacties
23-01-2019 Stikstof is ook een probleem 11 reacties
15-01-2019 Dit jaar meer duidelijkheid over verplichte GPS op bemestingsapparatuur 0 reacties
11-01-2019 Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen 0 reacties
09-01-2019 Bezwaarschriften fosfaat zijn monsterklus voor CBb 4 reacties
09-01-2019 Schouten: Vanaf 2021 alle mest uitrijden met GPS 0 reacties
31-12-2018 Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door 0 reacties
31-12-2018 'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat' 2 reacties
22-12-2018 Uitreiking NMV-prijs: 10 kilogram fosfaat. 7 reacties
18-12-2018 Zibo combineert schoffelen met gras zaaien in maïs 0 reacties
15-12-2018 Mais schoffelen en gras zaaien in één werkgang 14 reacties
13-12-2018 Kamer buigt zich over mestbeleid, fosfaat en I&R-affaire 4 reacties
12-12-2018 NCM: Nieuwe exportmarkten dierlijke mest nodig 0 reacties
11-12-2018 Stabiele veestapel en mestproductie in Vlaanderen 0 reacties
10-12-2018 Ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven 0 reacties
07-12-2018 LTO - Onze worsteling met fosfaat 176 reacties
06-12-2018 NCM: ‘Nieuwe exportmarken dierlijke mest nodig’ 0 reacties
28-11-2018 Prijs fosfaatrechten stijgt explosief snel 18 reacties
24-11-2018 Kamerbrief Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee 3 reacties
19-11-2018 'Niet fosfaat maar stikstof grootste uitdaging op melkveebedrijven' 0 reacties
15-11-2018 Greenferm verwerkt mest voor 15,80 euro per ton 0 reacties
12-11-2018 Fosfaatproductie varkenshouderij daalt opnieuw 0 reacties
10-11-2018 Fors minder uitstoot schadelijke stoffen door flinke daling aantal melkkoeien 0 reacties
09-11-2018 Fosfaatrechten, de stand van zaken 19 reacties
08-11-2018 1 op 3 bedrijven dreigt te veel fosfaat te produceren 0 reacties
02-11-2018 'Met 1,3 miljoen kilo fosfaat zijn wij geholpen' 0 reacties
30-10-2018 Eerste resultaten Groen Fosfaat in mais 0 reacties
24-10-2018 Prijs fosfaatrechten kan niet blijven dalen 45 reacties
16-10-2018 Verbeteren kalverleven 1 reactie
12-10-2018 Goede start is het halve werk 0 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
25-09-2018 Mestwet herbergt klein plusje voor akkerbouw 0 reacties
13-09-2018 Jaarlijkse fosfaat productie ligt onder door Europese Unie vastgestelde plafond. 0 reacties
13-09-2018 Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017 72 reacties
13-09-2018 Prijs voor VVO op weg naar 2,50 euro 0 reacties
12-09-2018 Meer mestruimte Flevo goed voor kwaliteit akkerbouw en ruwvoer 0 reacties
11-09-2018 Dierlijke mest en mineralen 2017 0 reacties
08-09-2018 LTO eist helderheid over fosfaat 0 reacties
07-09-2018 Derogatiebedrijf? Fosfaat precisiebemesting is mogelijk. 0 reacties
24-08-2018 LTO wil onderzoek naar droogteschade boeren 0 reacties
10-08-2018 Aflossingstermijn fosfaat 0 reacties
07-08-2018 Kaal land leidt tot grotere kans afspoeling 0 reacties
24-07-2018 Melkveebedrijven intensiveren en waterkwaliteit blijft op peil 2 reacties
16-07-2018 Kopers afwachtend bij dalende prijs fosfaatrecht 0 reacties
03-07-2018 Stikstofuitstoot landbouw boven, maar die van fosfaat onder het plafond 0 reacties
28-06-2018 'Niet vreemd dat prijs fosfaatrechten stijgt' 0 reacties
21-06-2018 POV ziet toegevoegde waarde drogestofgehalte mest 0 reacties
21-06-2018 POV: laat ook droge stof gehalte onderzoeken 0 reacties
19-06-2018 POV roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest 0 reacties
17-05-2018 Schouten houdt vast aan knelgevallenregeling fosfaat 0 reacties
17-05-2018 Schouten houdt vast aan knelgevallenregeling fosfaat 0 reacties
16-05-2018 CBS: Veehouderij blijft volgens prognose beneden fosfaat- en stikstofplafond 1 reactie
16-05-2018 Handel in fosfaat wordt steeds dunner 0 reacties
16-05-2018 Veehouderij blijft in 2018 onder fosfaatplafond 0 reacties
16-05-2018 Kans op ingrijpen in fosfaat wordt kleiner 0 reacties
16-05-2018 Tannine-extract kastanje vermindert fosfaat en verbetert voederconversie 0 reacties
15-05-2018 Melkvee ook in 2018 onder fosfaatplafond 0 reacties
11-05-2018 Varkensmestproducten waardevolle meststof in gras- en maïsteelt 0 reacties
26-04-2018 Lager eiwitgehalte in het voer zorgt dat varkens minder mest produceren 0 reacties
17-04-2018 Model toont beweging koolstof op bedrijf 0 reacties
31-03-2018 Derogatie: we strijden voort 18 reacties
30-03-2018 Stand van zaken fosfaatrechten 0 reacties
28-03-2018 Veilig fosfaat reduceren 0 reacties
28-03-2018 CBS: Rundveehouderij gaat efficiënter om met mineralen 1 reactie