Fosfaat

Foto's van fosfaat

Fosfaat nieuws

Model toont beweging koolstof op bedrijf

17-04-2018 - Het model is een afgeleide van de bestaande KringloopWijzer voor stikstof en fosfaat.

Nieuwsgrazer

Derogatie: we strijden voort

31-03-2018 - Door Marc Calon (voorzitter LTO Nederland),

Woensdag komt er hopelijk een voorlopig einde aan een periode van onzekerheid. Dan vergadert het Nitraatcomité in Brussel over een voorstel van de Europese Commissie om de derogatie voor de Nederlandse melkveehouderij met twee jaar te verlengen.

Of het zover zou komen was lang onzeker. Wie de kranten van de laatste jaren tot zich neemt, ziet veel artikelen met de strekking dat de Nederlandse veehouders het fosfaatplafond niet gaan halen. Ook blijkt dat sommige maatschappelijke organisaties, de 'politiek' en zelfs sommige boeren ons deze derogatie niet gunnen.

Prestatie van formaat
Wat het eerste betreft, daar hebben onze veehouders een prestatie van formaat geleverd. We moesten zo'n 6,4 miljoen kilo fosfaat inleveren, er is ruim 11,4 miljoen kilo gehaald. Dat was een enorme inspanning, het heeft veel geld gekost en in menig boerengezin leed veroorzaakt.

Desondanks deden sommige organisaties er nog een schepje bovenop. Men reisde af naar Brussel om daar de mensen te overtuigen Nederland vooral geen derogatie te verlenen.

Na de mestfraude en de vermeende kalverfraude, nu I&R-affaire geheten, stelden Europarlementariërs vragen aan de commissie. En Franse veehouders bestoken EU-commissaris Phil Hogan via hun organisaties met vragen over die dekselse Nederlandse veehouders die de melkprijs naar beneden molken en daarbij 'frauderen', althans volgens onze Franse collega's.

Stevig gelobbyd
Aan de andere kant is er door het ministerie van LNV en LTO stevig gelobbyd om wel derogatie te krijgen. Als je nu de algemene dagbladen leest, krijg je de indruk dat dit de laatste keer is dat dit is gelukt. We strijden voort en dan zullen we het zien.

Grasbaal

Stand van zaken fosfaatrechten

30-03-2018 - Minister Carola Schouten stuurde op 29 maart jl. een brief naar de kamer waarin zij ingaat op de stand van zaken omtrent fosfaatrechten. Inmiddels is er met 22.000 beschikkingen zo’n 85 miljoen kilogram fosfaat uitgedeeld. De knelgevallen zullen hier nog bovenop komen en schat zij...
Het bericht Stand van zaken fosfaatrechten verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaat nieuws

Datum Onderwerp Reacties
28-03-2018 Veilig fosfaat reduceren 0 reacties
28-03-2018 CBS: Rundveehouderij gaat efficiënter om met mineralen 1 reactie
23-03-2018 'Met het huidige mestbeleid zijn onze milieudoelen onhaalbaar’ 0 reacties
21-03-2018 Fosfaat meststof toegestaan met behoud van derogatie 14 reacties
21-03-2018 'Tientallen euro's besparen met de Fosfaatwijzer' 0 reacties
20-03-2018 GRONdig zet definitie grondgebonden neer 0 reacties
20-03-2018 GRONdig komt met definitie grondgebonden 196 reacties
02-03-2018 Overschot fosfaat in vleesvarkensmest korrelen economisch meest aantrekkelijk 0 reacties
01-03-2018 Voor verwerking overschot fosfaat in vleesvarkensmest korrelen economisch meest aantrekkelijk 0 reacties
20-02-2018 Extra zetmeel in mais door Groen Fosfaat 0 reacties
12-02-2018 Hogere opbrengst in maisteelt met Groen Fosfaat 0 reacties
08-02-2018 Sleutel lasten aankoop fosfaat ligt bij banken 9 reacties
08-02-2018 Moeten boeren boeven zijn? 1 reactie
31-01-2018 Stikstofuitstoot riooloverstorten fors onderschat 11 reacties
29-01-2018 Fosfaatrechten dalen flink op veilingsite 57 reacties
26-01-2018 Fosfaat is geen radioactief afval 0 reacties
25-01-2018 Voor het eerst in 3 jaar minder fosfaat 0 reacties
24-01-2018 Genx houdende stoffen in afvalwater van atm aangetroffen 3 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie dierlijke mest onder fosfaatplafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie na drie jaar weer binnen de norm 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie onder plafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie mest onder plafond 0 reacties
23-01-2018 ​Fosfaatproductie veehouderij onder fosfaatplafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie varkens daalt door minder fosfaat in varkensvoer 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie melkvee nog fractie boven sectorplafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie onder het EU-plafond 0 reacties
20-01-2018 Grootste deel fosfaatrechten melkvee uitgegeven 0 reacties
20-01-2018 'Boetes op overtreding fosfaat verwarren' 6 reacties
18-01-2018 Geen nieuwe deelnemers pilot evenwichtsbemesting 0 reacties
16-01-2018 Biet bindt kooldioxyde beter dan bos 0 reacties
16-01-2018 Koeienboeren weten eindelijk hoeveel fosfaatrechten ze hebben 9 reacties
12-01-2018 Meer zetmeel in mais met groen fosfaat 0 reacties
12-01-2018 Bemesting met Groen Fosfaat resulteert in hoger zetmeelgehalte in snijmais 0 reacties
12-01-2018 DLV: meer zetmeel met Groen Fosfaat 0 reacties
12-01-2018 Groen Fosfaat geeft plus in zetmeelgehalte maïs 1 reactie
11-01-2018 'Geld voor reductie fosfaat nog niet op' 0 reacties
05-01-2018 Eerste vraagprijs lease fosfaatrechten 31 Euro 72 reacties
03-01-2018 Beweiden en opstallen gelijk in fosfaatefficiëntie 0 reacties
29-12-2017 Ruimte voor extra fosfaatbemesting wanneer organische stofrijke meststoffen worden toegepast 0 reacties
26-12-2017 2017: Het jaar van fosfaatreductie, herfststorm, vreemd gedrag koeien en protestboer 0 reacties
22-12-2017 Schouten wil ruimte bieden aan 700 deelnemers in pilot KringloopWijzer en fosfaatrechten 9 reacties
21-12-2017 Kwaliteitskeurmerk moet mestfraude voorkomen 19 reacties
20-12-2017 Behoud derogatie bij reductie fosfaat tot plafond 0 reacties
20-12-2017 BEX-voordeel fosfaat 14% in 2016 0 reacties
20-12-2017 Fors meer melk per kg fosfaat op KTC De Marke 0 reacties
20-12-2017 ForFarmers scherpt fosforgehaltes mengvoer melkvee verder aan 0 reacties
20-12-2017 Agrifirm gaat voor extra reductie fosfaat met 1.1 miljoen kg 0 reacties
20-12-2017 Agro-Vital op de markt met herwonnen fosfaat voor derogatiebedrijven 0 reacties
20-12-2017 Zin in maïs zaaien – Gebruik altijd een rijenmeststof 0 reacties
20-12-2017 Melkveehouderij slaagt er in uitstoot fosfaat flink omlaag te brengen 0 reacties
20-12-2017 Gat tussen aan- en afvoer fosfaat groeit 0 reacties
20-12-2017 Stikstof en fosfaat beter benut op Koeien & Kansen-bedrijven in 2016 0 reacties
20-12-2017 Meer fosfaatruimte voor deelnemers aan BEP-pilot 0 reacties
20-12-2017 Dierlijke mest en mineralen 2014 0 reacties
20-12-2017 Topopbrengsten aardappelen met 80% minder fosfaat 0 reacties
20-12-2017 Tot 16% fosfaatreductie via voer 0 reacties
20-12-2017 Slechte invloed fosfaat op waterkwaliteit is minder groot dan verwacht 0 reacties
19-12-2017 Groen licht Europese Commissie voor fosfaatstelsel melkvee 0 reacties
19-12-2017 Saldo per kg fosfaat belangrijkste kengetal 0 reacties
18-12-2017 Prijs fosfaatrecht blijft rond € 200 hangen 0 reacties
14-12-2017 Uit slecht mestrapport valt vooral veel te leren 0 reacties
14-12-2017 Fosfaat in kebab toegestaan 0 reacties
13-12-2017 Europees Parlement 'redt' broodje kebab 0 reacties
11-12-2017 Vlaamse landbouw legt geen foutloos mestparcours af 0 reacties
08-12-2017 Er is nog hoop voor de knelgevallen fosfaat 0 reacties
08-12-2017 'Slachtoffergedrag past niet bij melkveehouder' 0 reacties
08-12-2017 Politieke steun voor knelgevallen fosfaat 0 reacties
08-12-2017 Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij 0 reacties
07-12-2017 Einde dreigt voor ‘ultieme snack na het stappen’ 0 reacties
07-12-2017 Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij 0 reacties
06-12-2017 Mogelijk aanvullende knelgevallenregeling fosfaat 180 reacties
05-12-2017 Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij 0 reacties
01-12-2017 Einde der tijden voor döner kebab 0 reacties
27-11-2017 Schouten komt met ontwerpwet fosfaat 0 reacties
27-11-2017 Eenvoudiger sturen op fosfaat met FosfaatPlanner 0 reacties
27-11-2017 Fosfaatplanner maakt sturen op fosfaat eenvoudiger 0 reacties
27-11-2017 Sturen op fosfaatruimte met fosfaatplanner van CRV en FrieslandCampina 17 reacties
17-11-2017 Welke strategie past bij welke melkveehouder? 0 reacties
15-11-2017 ‘Beste presterende bedrijven ook hogere pH en organische stof in bodem’ 0 reacties
13-11-2017 Rekenregels binnen KringloopWijzer scoren voldoende 0 reacties
08-11-2017 Varkenshouder/aardappelteler gebaat bij kalirijke dunne fractie 0 reacties
08-11-2017 Bedrijfsontwikkeling met (fosfaat)rechten? 0 reacties
07-11-2017 Prijsniveau fosfaatrechten 175 tot 200 euro per kilogram 149 reacties
03-11-2017 Fosfaatuitspraak treft grondgebonden boer 40 reacties
19-10-2017 Nog steeds hoge concentraties van nitraat en fosfaat in de waterlopen van Vlaanderen 0 reacties
19-10-2017 Aantal rode MAP-meetpunten blijft liggen op 21 procent 0 reacties
18-10-2017 Veestapel groeit weer erg snel, waarschuwt minister 75 reacties
18-10-2017 Physiostart verhoogt fosfaatefficiëntie in aardappel 0 reacties
17-10-2017 FrieslandCampina roept leden-melkveehouders op tot bewustwording eigen fosfaatrechten 0 reacties
16-10-2017 FrieslandCampina waarschuwt voor mogelijke standstill-maatregel in 2018 167 reacties
12-10-2017 Veevoedingsonderwijs naar een hoger praktijkniveau 0 reacties
11-10-2017 CRV-jaarstatistieken getekend door fosfaat 0 reacties
09-10-2017 Apache fileert het Vlaamse mestbeleid 0 reacties
03-10-2017 Melkveebedrijf in Baak haalt stikstof en fosfaat uit dunne fractie 0 reacties
02-10-2017 Melkveebedrijf in Baak haalt stikstof en fosfaat uit dunne fractie 0 reacties
20-09-2017 Fosfaatproductie succesvol verminderd 0 reacties
20-09-2017 Groen Fosfaat Gras geeft 5% meer opbrengst 0 reacties