Fosfaatplafond

Fosfaatplafond nieuws

De NVWA helpt de mestvrijstelling van de melkveehouderij om zeep

19-02-2018 - Dinsdagochtend 24 januari stond de melkveehouderij wederom volop in de schijnwerpers. Dat hád moeten zijn vanwege het feit dat het fosfaatreductieplan succesvol is uitgevoerd en dat de veestapel fors is gekrompen. Daarmee voldoet de Nederlandse veehouderij aan het fosfaatplafond, inmiddels dé basisvoorwaarde voor het behoud van de felbegeerde derogatie, de mestvrijstelling die Nederlandse boeren toestaat meer mest op hun akkers uit te rijden dan formeel mag van de Europese milieurichtlijnen. Dat succes zou die middag in de Tweede Kamer besproken worden. Maar het liep anders. De Brabantse melkveehouder en boerenbestuurder Jos Verstraten geeft zijn analyse van de verhoudingen tussen boeren, het boerenministerie, haar NVWA en de gemoederen in de melkveehouderij.

Nieuwsgrazer

Varkenshouderij ruim onder fosfaatplafond

27-01-2018 - De varkenshouderij blijft ruim onder het fosfaatplafond. De fosfaatproductie kwam in 2017 uit op 37,1 miljoen kilo. Dat is 2,6 miljoen kilo onder het vastgestelde fosfaatplafond voor de varkenshouderij.

Nieuwsgrazer

Fraude doet aanzien van boeren geen goed

26-01-2018 - Weer een schandaal bij of rondom boeren: het aanzien van deze beroepsgroep in de samenleving wordt er zo niet beter op.

Dat is jammer, want dat was na alle eerdere berichten over het bereiken en overschrijden van het fosfaatplafond door een forse groei van de sector na het einde van de melkquotering in 2015 wel weer eens nodig. Juist in dat opzicht was er deze week goed nieuws te melden: de fosfaatproductie uit mest valt weer binnen de normen die met Brussel waren afgesproken. Het vele werk dat daarvoor nodig was - zoals de uitvoering van een stoppersregeling en een verplichte krimp van de veestapel naar het peil van 2 juli 2015 - heeft blijkbaar vruchten afgeworpen. Er is zelfs weer zicht op voortzetting van de uitzonderings-regeling om hier in Nederland meer mest te mogen uitrijden dan in veel andere Europese landen, de zogenaamde derogatie.

Dat goede nieuws werd deze week overschaduwd door de berichten over de nu geconstateerde fraude. Hiermee blijft het beeld bestaan van Nederlandse boeren die koste wat kost een zo groot mogelijke productie willen halen, ook als daarvoor blijkbaar de regels overtreden moeten worden.

Dat beeld is niet terecht: de meeste boeren houden zich wel aan de regels. Alleen al om die reden moeten de fraudeurs worden aangepakt. Andere redenen zijn er echter ook: imagoschade in het buitenland bijvoorbeeld, waardoor in het ergste geval een boycot kan dreigen. Daarmee zou de hele sector een groot probleem erbij krijgen. De reacties van de boeren die zich wel aan de regels zeggen te houden, zijn niet mals. Zij oordelen in verschillende media zeer hard over hun frauderende branchegenoten.

Meer: frieschdagblad.nl/index.asp/?artID=74006

Grasbaal

Nog meer Fosfaatplafond nieuws

Datum Onderwerp Reacties
25-01-2018 'Tweelingfraude’ zorgt voor flinke imagoschade 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie dierlijke mest onder fosfaatplafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie na drie jaar weer binnen de norm 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie weer onder plafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie onder plafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie mest onder plafond 0 reacties
23-01-2018 ​Fosfaatproductie veehouderij onder fosfaatplafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie melkvee nog fractie boven sectorplafond 0 reacties
19-01-2018 Eindstand toegekende fosfaatrechten nog niet bekend 5 reacties
18-01-2018 Totaal fosfaatrechten ruim onder plafond 0 reacties
27-12-2017 Mestexport telt mee bij fosfaatplafond 0 reacties
20-12-2017 Flynth stuurt open brief aan Van Dam omtrent fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Dierlijke mest en mineralen 2014 0 reacties
23-10-2017 Straks geen derogatie en toch fosfaatrechten!! 29 reacties
16-10-2017 Fosfaatplafond voor melkvee, varkens en kippen 0 reacties
08-09-2017 Nederlandse boer krijgt geen derogatie zonder te handhaven fosfaatplafond 0 reacties
04-09-2017 Martijn van Dam: de man op natuur neemt afscheid 0 reacties
21-08-2017 Melkveehouderij eind dit jaar weer onder Europees fosfaatplafond 0 reacties
21-08-2017 Nederlandse melkveehouders lijken geslaagd in fosfaatreductie 0 reacties
19-08-2017 Melkveehouderij eind dit jaar weer onder Europees fosfaatplafond 6 reacties
19-08-2017 ​Onder Europees fosfaatplafond door minder koeien 0 reacties
18-08-2017 Fosfaatproductie eerste helft 2017 8,3 miljoen kilo gedaald 1 reactie
18-08-2017 Veehouderij komt dit jaar onder fosfaatplafond 0 reacties
15-08-2017 Varkenshouderij zit in 2016 onder het fosfaatplafond. 0 reacties
15-08-2017 Met de varkensmest zitten we in 2016 onder het fosfaatplafond. 0 reacties
19-06-2017 TV: Fosfaatplafond in zicht 0 reacties
18-06-2017 LTO-voorzitter: ‘Fosfaatproductie nagenoeg onder plafond’ 11 reacties
05-05-2017 Column uit 2010 over gevolgen fosfaatplafond, de vooruitziende blik van NMV 33 reacties
12-04-2017 Van Dam ontziet vleesveehouders alsnog in fosfaatreductieplan 0 reacties
07-04-2017 Derogatie Denemarken 81 reacties
04-04-2017 ‘Banken en CRV hadden fosfaatrechten kunnen voorkomen’ 31 reacties
22-03-2017 Stoppersregeling melkveehouders rammelt 38 reacties
10-03-2017 DE MELK WORDT DUUR BETAALD 65 reacties
09-03-2017 Zoogkoeienhouders mee in het bad van het fosfaatreductieplan 5 reacties
07-03-2017 Column Sjakie: Doordrammen loont in verkiezingstijd 1 reactie
07-03-2017 Dijkgraaf (SGP) krijgt zetje in de goede richting en trekt brief aan FrieslandCampina in 21 reacties
09-02-2017 Geen boete met terugwerkende kracht bij intrekken derogatie 1 reactie
08-02-2017 Fosfaatreductieplan heeft wankele basis 0 reacties
08-02-2017 Zure appel 2 reacties
26-01-2017 'Doormelken kost handenvol geld' 19 reacties
22-12-2016 NZO akkoord met Fosfaatreductieplan 11 reacties
22-12-2016 Van Dam: Afschaffing fosfaatplafond of aftrek mestverwerking 1 reactie
21-12-2016 Van Dam wil fosfaat en stikstof plafond uit derogatievoorwaarden halen 15 reacties
14-12-2016 Vingerwijzen fosfaatreductie op dit moment zinloos 0 reacties
14-12-2016 Het heeft nu geen zin om met het vingertje te wijzen 0 reacties
12-12-2016 Fosfaatplafond met 4 miljoen kilo overschreden 25 reacties
12-12-2016 Fosfaatproductie melkvee gedaald 2 reacties
07-12-2016 Zeven vragen aan wiebren 172 reacties
05-12-2016 Stoppers fosfaatreductie kosten 18 cent per 100 kilo melk 1 reactie
05-12-2016 Stoppers fosfaatreductie kosten 18 cent per 100 kilo melk 0 reacties
28-11-2016 ‘Leg in Brussel uit dat er geen probleem is’ 0 reacties
28-11-2016 Mestbeleid 11 reacties
26-11-2016 In dit artikel geen waarschuwing over het fosfaatplafond 48 reacties
25-11-2016 Fosfaatbeleid en weidevogels 1 reactie
23-11-2016 Waar doet gemis van derogatie het meeste pijn? 0 reacties
21-11-2016 Afvoeren van 160.000 koeien is afschuwelijk besluit 0 reacties
19-11-2016 Fosfaatreductie: het pakket maatregelen 4 reacties
18-11-2016 Maatregelenpakket fosfaatreductie bekend 2 reacties
18-11-2016 Fosfaatreductie: het pakket maatregelen 4 reacties
14-11-2016 Fosfaattop of flop? 44 reacties
11-11-2016 Derogatietop staat voor maandag op de rol 10 reacties
10-11-2016 Toezeggingen Van Dam op bijeenkomst in Veghel 25 reacties
10-11-2016 Sector werkt aan plan minder melkvee 23 reacties
07-11-2016 Handel in varkensrechten speculatiever dan ooit 2 reacties
06-11-2016 Zuivelplan: productie 2/7/2015 - 10% 59 reacties
04-11-2016 Column Sjakie: Brandstichten om erger te voorkomen 132 reacties
31-10-2016 Vermakelijke discussie 6 reacties
30-10-2016 Fosfaat: geen wet en toch geregeld!! 31 reacties
27-10-2016 NMV en DDB pleiten voor standstill, veereductie- en stoppersregeling 9 reacties
27-10-2016 NMV en DDB pleiten voor een Noodwet 7 reacties
27-10-2016 Derogatie maakt sector kwetsbaar 2 reacties
26-10-2016 Kunstmest fosfaat 5 reacties
23-10-2016 MELKVEEHOUDERS WORDEN UITGELACHEN IN EUROPA 37 reacties
22-10-2016 De oplossing 60 reacties
21-10-2016 'Sector moet verantwoordelijkheid nemen, ook de veevoerindustrie' 4 reacties
21-10-2016 Behoud derogatie kost 150.000 tot 200.000 koeien 81 reacties
17-10-2016 'Derogatie is nu ver weg' 34 reacties
14-10-2016 Melkveehouders kunnen vanaf 2018 100 miljoen euro subsidie verliezen. 8 reacties
04-10-2016 Donderdag actie Den Haag grondgebonden melkveehouders: tweespalt in boerenland i.p.v. eendracht maak 50 reacties
27-09-2016 Column Sjakie: Zonder derogatie geen fosfaatrechten nodig? 48 reacties
22-09-2016 Fosfaatrechtensysteem juridisch onhoudbaar, juiste volgorde? 15 reacties
13-09-2016 Stop getouwtrek korting intensief/extensief 31 reacties
12-09-2016 Schuld 0 reacties
08-08-2016 Ruud Huinre heeft gelijk ! 95 reacties
30-06-2016 Nadere maatregelen om de fosfaatproductie te beperken lijken onvermijdelijk 11 reacties
30-06-2016 Fosfaatproductie melkvee hoger dan verwacht 0 reacties
30-06-2016 Weer forse stijging fosfaatproductie melkvee 0 reacties
30-06-2016 Fosfaatplafond fors overschreden, 11 reacties
27-06-2016 Column Sjakie - Door mestverwerking uitbreiden zonder fosfaatrechten 38 reacties
04-04-2016 Column Sjakie - Het oude vertrouwde quotum is terug van even weggeweest 10 reacties
16-03-2016 Biologische melkveehouders willen vrijstelling van fosfaatrechten 18 reacties
15-03-2016 Overschrijding fosfaatplafond niet gemeld 0 reacties
14-03-2016 Maakt Van Dam kans in Brussel ?? 22 reacties
09-03-2016 Kansen nieuwe derogatie miniem door onbehoorlijk bestuur Economische Zaken 29 reacties
06-03-2016 Overdraagbare fosfaatrechten is staatssteun? 8 reacties
06-03-2016 Fosfaatrechten integrale aanpak milieu-aspecten melkveehouderij. 10 reacties
05-03-2016 NMV: Fosfaatrechten missen doel 3 reacties