Fosfaatplafond

Fosfaatplafond nieuws

Straks geen derogatie en toch fosfaatrechten!!

23-10-2017 - Melkveehouderij krijgt sectorplafond dat wettelijk wordt vastgelegd. Tot nu toe was dat een afspraak met de EU gekoppeld aan behoud van derogatie. Men wil het nu snel wettelijk verankeren om zich zeker te stellen van het feit dat als de derogatie klapt (wat zeer waarschijnlijk is) er sowieso een sectorplafond komt. Dus tegen alle afspraken en uitspraken in: bij geen derogatie toch een fosfaatplafond, lees fosfaatrechten!!! Dus een toekomstig dubbelprobleem?

nederlandse boer

Fosfaatplafond voor melkvee, varkens en kippen

16-10-2017 - Voorstel nieuw mestbeleid: aanpassingen fosfaatnormen en onder andere langer scheuren van grasland.

Nieuwsgrazer

Nederlandse boer krijgt geen derogatie zonder te handhaven fosfaatplafond

08-09-2017 - Nederland zal voor het verkrijgen van derogatie voor de Nitraatrichtlijn - die Nederlandse boeren toestaat meer mest dan Europese normen toestaan op het land te brengen - een nationaal fosfaatplafond voor de mestproductie moeten vaststellen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaatplafond nieuws

Datum Onderwerp Reacties
04-09-2017 Martijn van Dam: de man op natuur neemt afscheid 0 reacties
21-08-2017 Melkveehouderij eind dit jaar weer onder Europees fosfaatplafond 0 reacties
21-08-2017 Nederlandse melkveehouders lijken geslaagd in fosfaatreductie 0 reacties
19-08-2017 Melkveehouderij eind dit jaar weer onder Europees fosfaatplafond 6 reacties
19-08-2017 ​Onder Europees fosfaatplafond door minder koeien 0 reacties
18-08-2017 Fosfaatproductie eerste helft 2017 8,3 miljoen kilo gedaald 1 reactie
18-08-2017 Veehouderij komt dit jaar onder fosfaatplafond 0 reacties
15-08-2017 Varkenshouderij zit in 2016 onder het fosfaatplafond. 0 reacties
15-08-2017 Met de varkensmest zitten we in 2016 onder het fosfaatplafond. 0 reacties
19-06-2017 TV: Fosfaatplafond in zicht 0 reacties
18-06-2017 LTO-voorzitter: ‘Fosfaatproductie nagenoeg onder plafond’ 11 reacties
05-05-2017 Column uit 2010 over gevolgen fosfaatplafond, de vooruitziende blik van NMV 33 reacties
12-04-2017 Van Dam ontziet vleesveehouders alsnog in fosfaatreductieplan 0 reacties
07-04-2017 Derogatie Denemarken 81 reacties
04-04-2017 ‘Banken en CRV hadden fosfaatrechten kunnen voorkomen’ 31 reacties
22-03-2017 Stoppersregeling melkveehouders rammelt 38 reacties
10-03-2017 DE MELK WORDT DUUR BETAALD 65 reacties
09-03-2017 Zoogkoeienhouders mee in het bad van het fosfaatreductieplan 5 reacties
07-03-2017 Column Sjakie: Doordrammen loont in verkiezingstijd 1 reactie
07-03-2017 Dijkgraaf (SGP) krijgt zetje in de goede richting en trekt brief aan FrieslandCampina in 21 reacties
09-02-2017 Geen boete met terugwerkende kracht bij intrekken derogatie 1 reactie
08-02-2017 Fosfaatreductieplan heeft wankele basis 0 reacties
08-02-2017 Zure appel 2 reacties
26-01-2017 'Doormelken kost handenvol geld' 19 reacties
22-12-2016 NZO akkoord met Fosfaatreductieplan 11 reacties
22-12-2016 Van Dam: Afschaffing fosfaatplafond of aftrek mestverwerking 1 reactie
21-12-2016 Van Dam wil fosfaat en stikstof plafond uit derogatievoorwaarden halen 15 reacties
14-12-2016 Vingerwijzen fosfaatreductie op dit moment zinloos 0 reacties
14-12-2016 Het heeft nu geen zin om met het vingertje te wijzen 0 reacties
12-12-2016 Fosfaatplafond met 4 miljoen kilo overschreden 25 reacties
12-12-2016 Fosfaatproductie melkvee gedaald 2 reacties
07-12-2016 Zeven vragen aan wiebren 172 reacties
05-12-2016 Stoppers fosfaatreductie kosten 18 cent per 100 kilo melk 1 reactie
05-12-2016 Stoppers fosfaatreductie kosten 18 cent per 100 kilo melk 0 reacties
28-11-2016 ‘Leg in Brussel uit dat er geen probleem is’ 0 reacties
28-11-2016 Mestbeleid 11 reacties
26-11-2016 In dit artikel geen waarschuwing over het fosfaatplafond 48 reacties
25-11-2016 Fosfaatbeleid en weidevogels 1 reactie
23-11-2016 Waar doet gemis van derogatie het meeste pijn? 0 reacties
21-11-2016 Afvoeren van 160.000 koeien is afschuwelijk besluit 0 reacties
19-11-2016 Fosfaatreductie: het pakket maatregelen 4 reacties
18-11-2016 Maatregelenpakket fosfaatreductie bekend 2 reacties
18-11-2016 Fosfaatreductie: het pakket maatregelen 4 reacties
14-11-2016 Fosfaattop of flop? 44 reacties
11-11-2016 Derogatietop staat voor maandag op de rol 10 reacties
10-11-2016 Toezeggingen Van Dam op bijeenkomst in Veghel 25 reacties
10-11-2016 Sector werkt aan plan minder melkvee 23 reacties
07-11-2016 Handel in varkensrechten speculatiever dan ooit 2 reacties
06-11-2016 Zuivelplan: productie 2/7/2015 - 10% 59 reacties
04-11-2016 Column Sjakie: Brandstichten om erger te voorkomen 132 reacties
31-10-2016 Vermakelijke discussie 6 reacties
30-10-2016 Fosfaat: geen wet en toch geregeld!! 31 reacties
27-10-2016 NMV en DDB pleiten voor standstill, veereductie- en stoppersregeling 9 reacties
27-10-2016 NMV en DDB pleiten voor een Noodwet 7 reacties
27-10-2016 Derogatie maakt sector kwetsbaar 2 reacties
26-10-2016 Kunstmest fosfaat 5 reacties
23-10-2016 MELKVEEHOUDERS WORDEN UITGELACHEN IN EUROPA 37 reacties
22-10-2016 De oplossing 60 reacties
21-10-2016 'Sector moet verantwoordelijkheid nemen, ook de veevoerindustrie' 4 reacties
21-10-2016 Behoud derogatie kost 150.000 tot 200.000 koeien 81 reacties
17-10-2016 'Derogatie is nu ver weg' 34 reacties
14-10-2016 Melkveehouders kunnen vanaf 2018 100 miljoen euro subsidie verliezen. 8 reacties
04-10-2016 Donderdag actie Den Haag grondgebonden melkveehouders: tweespalt in boerenland i.p.v. eendracht maak 50 reacties
27-09-2016 Column Sjakie: Zonder derogatie geen fosfaatrechten nodig? 48 reacties
22-09-2016 Fosfaatrechtensysteem juridisch onhoudbaar, juiste volgorde? 15 reacties
13-09-2016 Stop getouwtrek korting intensief/extensief 31 reacties
12-09-2016 Schuld 0 reacties
08-08-2016 Ruud Huinre heeft gelijk ! 95 reacties
30-06-2016 Nadere maatregelen om de fosfaatproductie te beperken lijken onvermijdelijk 11 reacties
30-06-2016 Fosfaatproductie melkvee hoger dan verwacht 0 reacties
30-06-2016 Weer forse stijging fosfaatproductie melkvee 0 reacties
30-06-2016 Fosfaatplafond fors overschreden, 11 reacties
27-06-2016 Column Sjakie - Door mestverwerking uitbreiden zonder fosfaatrechten 38 reacties
04-04-2016 Column Sjakie - Het oude vertrouwde quotum is terug van even weggeweest 10 reacties
16-03-2016 Biologische melkveehouders willen vrijstelling van fosfaatrechten 18 reacties
15-03-2016 Overschrijding fosfaatplafond niet gemeld 0 reacties
14-03-2016 Maakt Van Dam kans in Brussel ?? 22 reacties
09-03-2016 Kansen nieuwe derogatie miniem door onbehoorlijk bestuur Economische Zaken 29 reacties
06-03-2016 Overdraagbare fosfaatrechten is staatssteun? 8 reacties
06-03-2016 Fosfaatrechten integrale aanpak milieu-aspecten melkveehouderij. 10 reacties
05-03-2016 NMV: Fosfaatrechten missen doel 3 reacties
05-03-2016 Alternatieven fosfaatrechten onderbelicht 20 reacties
04-03-2016 De 10 belangrijkste punten van het fosfaatrechtstelsel 0 reacties
03-03-2016 SGP: VAN DAM ONTEIGENT VEEBOEREN 11 reacties
03-03-2016 Fosfaatrechten noodzakelijk, maar zeer ingrijpend 1 reactie
03-03-2016 Van Dam pleit voor afschaffing / verhoging fosfaatplafond bij EU 9 reacties
03-03-2016 Extra #Fosfaatrechten op basis van bedrijfsspecifieke kenmerken 20 reacties
03-03-2016 Kamerbrief Nadere invulling van het stelsel van #fosfaatrechten voor melkvee 76 reacties
11-02-2016 Fosfaatreductie zuivel is voor eigen rekening 13 reacties
06-02-2016 1 oplossing voor 3 problemen 90 reacties
26-01-2016 Geen enkele twijfel over fosfaatplafond-overschrijding 74 reacties
20-01-2016 Afroming in de tijd foute keuze? 88 reacties
20-01-2016 Melksector verdeeld over oplossing mestoverschot 38 reacties
13-01-2016 'Fosfaatplafond zal niet verdwijnen' 25 reacties
12-01-2016 Pvv stemmen 19 reacties
11-01-2016 Overschrijding landelijk fosfaatplafond in 2015 7 reacties
04-12-2015 Van Dam: Groeiers afgestraft, afroming fosfaatrechten nodig 107 reacties