Dierrechten

Dierrechten nieuws

Staat de positie van latente stikstofstofruimte in een vergunning onder druk?

31-01-2022 - In de beantwoording van kamervragen afgelopen week meldt de minister van Stikstof en Natuur in het antwoord op vraag 5 dat zij een inventarisatie maakt samen met de provincies hoeveel latente ruimte er aanwezig is in de vergunningen.
rijksoverheid.nl/ministeries/…
Dat roept vragen op. Is het bij het bevoegd gezag bekend welk deel van de vergunning gerealiseerd is? Is er ook bekend bij het bevoegd gezag binnen de AVG regels hoeveel dieren er op een vergunning gehouden worden?
Latente ruimte draagt niet bij aan depositie, het is alleen de potentie om eventueel bij te dragen aan toekomstige depositie. En gezien het feit dat de meeste sectoren onder een systematiek van dierrechten/fosfaatrechten zitten, is die potentie niet aanwezig. Sterker nog, de minister van LNV heeft laten weten dat er een wetswijziging aankomt waarbij hij bij opkoop de dierrechten cq fosfaatrechten door laat halen. In alle uitspraken is ook de rechter duidelijk. Daar waar er een passende beoordeling geweest is, is ook latente ruimte legaal vergund.
Dit heeft SSC een paar weken geleden laten uitzoeken over latente ruimte.
stikstofclaim.nl/updates/…
De wetgeving biedt dus geen haakje om latente ruimte zomaar in te nemen.
Dus minister en provincies, inventariseren is prima. Gezien de AVG wetgeving zal het wel bij schatten blijven, maar extern salderen (niet gerealiseerd, beleidsregel) kun je er niet mee (bijvoorbeeld voor de PAS knelgevallen).
Dus nemen wij aan dat het een proefballonnetje is, zo als zovelen de laatste tijd.
Maar een oud spreekwoord zegt: 'Als de vos zijn passie preekt, boer pas op uw kippen.'

John Spithoven

Nieuwe fosfaatnormen levert gemiddeld bedrijf vijf koeien op

31-12-2021 - De nieuwe voorstellen voor forfaitaire fosfaatexcretienormen kunnen betekenen dat een gemiddeld Nederlands melkbedrijf vijf extra melkkoeien kan houden.Dat blijkt uit het rapport van de Commissie Deskundige Meststoffen (CDM) dat de minister op kerstavond stuurde aan de Tweede Kamer.

Nieuwsgrazer

LTO-vakgroep Melkveehouderij wil geen dierrechtenstelsel

31-12-2021 - LTO-vakgroep Melkveehouderij is hoogst verbaasd over de Kamerbrief van demissionair landbouwminister Carola Schouten van vorige week vrijdag. Daarin zinspeelt de minister op de introductie van dierrechten. 'Wij zitten niet te wachten op weer een nieuw systeem', reageert vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks.

Nieuwsgrazer

Nog meer Dierrechten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
29-12-2021 Staarten tellen onvermijdelijk? 3 reacties
27-12-2021 Fosfaatrechten, Dierrechten en stikstof 108 reacties
27-12-2021 Schouten: dierrechten mogelijk alternatief fosfaatrechten 67 reacties
27-12-2021 Gaan de fosfaatrechten verdwenen? 62 reacties
17-10-2019 Dier&Recht pleit voor dierrechten in kalverhouderij 0 reacties
14-10-2019 Waarom de boeren boos zijn op de provincies 0 reacties
11-10-2019 Dieractivist Erwin opgepakt: 'We doen dit niet voor niets, het lijkt een concentratiekamp' 0 reacties
04-10-2019 Geen gedwongen stop maar wel krimp door 30 procent afroming dierrechten 0 reacties
04-10-2019 Geen gedwongen stop maar wel krimp door 30 procent afroming dierrechten 0 reacties
27-09-2019 Boetes tot 40.000 euro tegen pluimveehouders geeist vanwege overtreden meststoffenwet 0 reacties
07-08-2019 Meat the Victims roept op tot grote actie begin september 0 reacties
07-08-2019 Meat the Victims roept op tot grote actie begin september 0 reacties
11-04-2019 Varkensrechten zullen voorlopig blijven bestaan 0 reacties
24-01-2019 Kamervragen over meer varkens 0 reacties
12-12-2018 Celstraffen en hoge boetes voor pluimveehouders Limburg en Brabant 0 reacties
06-12-2018 Celstraffen en hoge boetes voor pluimveehouders Limburg en Brabant 0 reacties
26-11-2018 Schouten bestraft overtreding fosfaat- en dierrechten gelijk 43 reacties
27-09-2018 68 bedrijven hadden in 2017 meer dieren dan rechten 0 reacties
27-09-2018 In 2017 op 68 bedrijven meer dieren dan rechten 0 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
26-07-2018 Deel van LTO-achterban ziet geitenrechten als kans 0 reacties
07-07-2018 Overheid stuurt prijs dierrechten 0 reacties
11-05-2018 Groene Amsterdammer ‘overdrijft’ met fraude dierrechten 0 reacties
10-05-2018 Groene Amsterdammer ‘overdrijft’ met fraude dierrechten 0 reacties
30-12-2017 'Marge op melk belangrijk, omzetgroei minder' 0 reacties
29-12-2017 POR regeling vervalt 1-1-2018 definitief 0 reacties
20-12-2017 Gevolgen einde POR-regeling 0 reacties
20-12-2017 Fosfaatrechten fiscaal afschrijfbaar 0 reacties
19-05-2017 GL en SP willen geitenhouderij begrenzen 0 reacties
19-05-2017 Van Dam: geen dierrechten voor geitenhouderij 6 reacties
17-05-2017 #fosfaatrechtenstelsel slimmer dan #dierrechten 3 reacties
17-04-2017 Column Sjakie: LTO hoort geen beleid te maken 135 reacties
13-03-2017 Fosfaatrechten of dierrechten 48 reacties
15-02-2017 Kamer fluit Van Dam terug voor dierrechten 41 reacties
14-02-2017 Als het dierechten had geheten? 3 reacties
09-02-2017 Heb je van RVO ook een vragenlijst over je kennis en ervaring over de mestregels ontvangen 3 reacties
04-02-2017 Dierrechten 74 reacties
21-12-2016 Van Dam wil fosfaat en stikstof plafond uit derogatievoorwaarden halen 15 reacties
10-12-2016 Boerenbestuurders blijven keuzes vooruit schuiven 22 reacties
10-03-2016 Open brief aan Wiebren 181 reacties
09-03-2016 Kansen nieuwe derogatie miniem door onbehoorlijk bestuur Economische Zaken 29 reacties
08-03-2016 Onvermijdelijk....of een bewuste keuze? 3 reacties
06-03-2016 Overdraagbare fosfaatrechten is staatssteun? 8 reacties
03-03-2016 #Fosfaatrechten worden vrij verhandelbaar 9 reacties
23-11-2015 Column Sjakie - Verlengstuk of confrontatie 11 reacties
22-07-2015 Stapeling van regelingen - Het mestbeleid is ontspoord 35 reacties
11-07-2015 De snelle veekoper is de spekkoper 6 reacties
09-07-2015 Hoezo generieke korting? 21 reacties
03-07-2015 Waarom fosfaatrechten kwaad bloed zet bij boer 17 reacties
02-07-2015 Lid af! 50 reacties
02-07-2015 LTO: ingreep in melkveehouderij onontkoombaar 7 reacties
23-06-2015 Dijksma: keuze voor #fosfaatrechten is voorbarig 163 reacties
09-06-2015 Redt poep de koe? 8 reacties
07-06-2015 Betalen voor andermans shit 74 reacties
03-06-2015 Nog één kans voor #melkveehouders 132 reacties
22-05-2015 Ammoniakrechten toch aftrekbaar voor belasting 6 reacties
13-05-2015 Kamerfracties verwelkomen alternatief voor melkveerechten 0 reacties
12-05-2015 Maximale ruimte = maximale regeldruk! Willen we dat? 103 reacties
11-05-2015 Alternatief voor dierrechten in de maak 43 reacties
08-05-2015 Fosfaatplafond maatregelen op komst per 1juli 126 reacties
04-05-2015 Fosfaatplafond dichtbij: snelle actie sector noodzakelijk 27 reacties
30-04-2015 Ik mis visie bij de beleidsbepalers in de discussie over het bereiken van het fosfaatplafond. 142 reacties
24-04-2015 Kamer: zoek alternatief voor dierrechten melkvee 0 reacties
24-04-2015 Fosfaatplafond en Dierrechten 19 reacties
20-04-2015 Dijksma: Melkveewet geen garantie niet overschrijden fosfaatplafond 2 reacties
19-04-2015 Dierrechten blijven troef van Dijksma voor melkers 58 reacties
08-04-2015 Einde melkquotering is startschot koeienexplosie 24 reacties
02-04-2015 De gok op groei is altijd een goede geweest 3 reacties
11-03-2015 #Melkveehouderij wordt nauwelijks begrensd door de melkveewet 4 reacties
24-02-2015 Fosfaatplafond in zicht! 70 reacties
20-02-2015 Nederland had het Californie van Europa kunnen worden. 70 reacties
22-10-2014 Melkveehouder vreest horrorscenario 11 reacties
15-10-2014 Ook de NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij 14 reacties
22-07-2014 Feitelijk komen er melkveerechten 71 reacties
06-07-2014 Column Sjakie - Blinde schaalvergroters en speculanten 59 reacties
04-07-2014 Er komt geen drup melk meer bij na 2015 79 reacties
11-06-2014 Zachte landing cruciaal ?? 48 reacties
24-04-2014 Melkveehouderij kan onder voorwaarden groeien 0 reacties
09-04-2014 Waarom melkveehouders geen dierrechten en andere sectoren wel?? 4 reacties
25-03-2014 Politiek begrijpt niet wat voor goede landbouwpraktijk nodig is 10 reacties
18-02-2014 Rabobank: geen dierrechten voor duurzame veehouders 6 reacties
07-01-2014 Column Jan Cees Vogelaar - Vluchten kan niet meer 0 reacties
25-12-2013 Kerstcolumn Sjakie - Macht 36 reacties
18-12-2013 GEEN MELKVEERECHTEN, MAAR FOSFAATREFERENTIE 5 reacties
17-12-2013 Eerste Kamer steunt mestverwerkingsplicht 5 reacties
13-12-2013 Quotum 13 reacties
12-12-2013 Geen dierrechten, meer grondgebondenheid 12 reacties
12-12-2013 LTO hekelt beperkte steun voor mestverwerking 0 reacties
02-12-2013 Milieu bepaalt groei melkproductie 0 reacties
02-12-2013 Milieuvoorwaarden bepalen groei melkproductie 0 reacties
29-11-2013 Dierrechten ontmoedigen mestverwerking niet. 7 reacties
25-11-2013 Column Sjakie - Keuzes maken in groeimogelijkheden 109 reacties
21-11-2013 Dierrechten nopen tot intensiveren melksector 2 reacties
15-11-2013 LTO: Politiek stuurt aan op dierrechten 1 reactie
14-11-2013 'Discussie grondgebondenheid draait om vertrouwen' 27 reacties
28-10-2013 Milieudefensie wil dierrechten voor koeien 1 reactie
24-10-2013 Melkveehouders verwachten actie overheid melkmarkt 0 reacties