Fosfaatproductie

Fosfaatproductie nieuws

Varkenshouderij ruim onder fosfaatplafond

27-01-2018 - De varkenshouderij blijft ruim onder het fosfaatplafond. De fosfaatproductie kwam in 2017 uit op 37,1 miljoen kilo. Dat is 2,6 miljoen kilo onder het vastgestelde fosfaatplafond voor de varkenshouderij.

Nieuwsgrazer

Fraude doet aanzien van boeren geen goed

26-01-2018 - Weer een schandaal bij of rondom boeren: het aanzien van deze beroepsgroep in de samenleving wordt er zo niet beter op.

Dat is jammer, want dat was na alle eerdere berichten over het bereiken en overschrijden van het fosfaatplafond door een forse groei van de sector na het einde van de melkquotering in 2015 wel weer eens nodig. Juist in dat opzicht was er deze week goed nieuws te melden: de fosfaatproductie uit mest valt weer binnen de normen die met Brussel waren afgesproken. Het vele werk dat daarvoor nodig was - zoals de uitvoering van een stoppersregeling en een verplichte krimp van de veestapel naar het peil van 2 juli 2015 - heeft blijkbaar vruchten afgeworpen. Er is zelfs weer zicht op voortzetting van de uitzonderings-regeling om hier in Nederland meer mest te mogen uitrijden dan in veel andere Europese landen, de zogenaamde derogatie.

Dat goede nieuws werd deze week overschaduwd door de berichten over de nu geconstateerde fraude. Hiermee blijft het beeld bestaan van Nederlandse boeren die koste wat kost een zo groot mogelijke productie willen halen, ook als daarvoor blijkbaar de regels overtreden moeten worden.

Dat beeld is niet terecht: de meeste boeren houden zich wel aan de regels. Alleen al om die reden moeten de fraudeurs worden aangepakt. Andere redenen zijn er echter ook: imagoschade in het buitenland bijvoorbeeld, waardoor in het ergste geval een boycot kan dreigen. Daarmee zou de hele sector een groot probleem erbij krijgen. De reacties van de boeren die zich wel aan de regels zeggen te houden, zijn niet mals. Zij oordelen in verschillende media zeer hard over hun frauderende branchegenoten.

Meer: frieschdagblad.nl/index.asp/?artID=74006

Grasbaal

Fraude met koeien via Duitsland

25-01-2018 - Boeren fraudeerden niet alleen via vaarzen, maar ook met geïmporteerde koeien om de fosfaatproductie van hun veestapel op papier te drukken.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaatproductie nieuws

Datum Onderwerp Reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie dierlijke mest onder fosfaatplafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie na drie jaar weer binnen de norm 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie weer onder plafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie onder plafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie mest onder plafond 0 reacties
23-01-2018 ​Fosfaatproductie veehouderij onder fosfaatplafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie varkens daalt door minder fosfaat in varkensvoer 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie melkvee nog fractie boven sectorplafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie pluimvee daalt door kleinere pluimveestapel 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie 2017 weer onder plafond 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie onder het EU-plafond 0 reacties
03-01-2018 ‘Veehouders belonen voor fosfaatreductie voerspoor’ 0 reacties
27-12-2017 Nevedi wil dat melkveehouders beloond worden voor fosfaatreductie voerspoor 7 reacties
20-12-2017 Veereductie voor melk producerende bedrijven vanaf 1 maart 0 reacties
20-12-2017 Nieuwe methode voor fosforbepaling in melk kan fosfaatproductie melkveehouderij met miljoenen kg terugdringen 0 reacties
20-12-2017 FrieslandCampina doet oproep aan leden-melkveehouders 0 reacties
20-12-2017 Dierlijke mest en mineralen 2014 0 reacties
20-12-2017 Private stimuleringsregeling fosforarm veevoer opgesteld 0 reacties
20-12-2017 Licht op groen voor fosfaatrechten melkvee in Nederland 0 reacties
27-11-2017 Eenvoudiger sturen op fosfaat met FosfaatPlanner 0 reacties
27-11-2017 Fosfaatplanner maakt sturen op fosfaat eenvoudiger 0 reacties
10-11-2017 Lagere fosfaatnorm melkgeit en enkele mestsoorten 0 reacties
02-11-2017 Fosfaatproductie met 8,3 miljoen kilo gedaald 0 reacties
19-10-2017 Kamp: 'Laat veestapel niet te hard groeien' 0 reacties
16-10-2017 FrieslandCampina maant leden tot beheersing 0 reacties
20-09-2017 Fosfaatproductie succesvol verminderd 0 reacties
25-08-2017 Varkenshouders gaan fosfaatoverschot te lijf 0 reacties
24-08-2017 Fosfaatreductie: de laatste loodjes wegen het zwaarst 0 reacties
22-08-2017 Fosfaatreductie werpt zijn vruchten af 0 reacties
21-08-2017 Fosfaatproductie succesvol verminderd 0 reacties
21-08-2017 Melkveehouderij eind dit jaar weer onder Europees fosfaatplafond 0 reacties
21-08-2017 Nederlandse melkveehouders lijken geslaagd in fosfaatreductie 0 reacties
19-08-2017 ​Onder Europees fosfaatplafond door minder koeien 0 reacties
18-08-2017 Fosfaatproductie eerste helft 2017 8,3 miljoen kilo gedaald 1 reactie
18-08-2017 Melkveehouderij haalt nu al doel fosfaatreductie 0 reacties
18-08-2017 Melkveehouderij haalt nu al fosfaatreductiedoelstelling 0 reacties
18-08-2017 Melkveehouderij haalt nu al fosfaatreductiedoelstelling 0 reacties
18-08-2017 Fosfaatreductie melkvee op 1 juli gehaald 0 reacties
18-08-2017 Monitor fosfaatreductiepakket 0 reacties
15-08-2017 Varkenshouderij zit in 2016 onder het fosfaatplafond. 0 reacties
15-08-2017 Met de varkensmest zitten we in 2016 onder het fosfaatplafond. 0 reacties
15-08-2017 Efficiëntie laat fosfaatproductie dalen 0 reacties
15-08-2017 CBS publiceert Dierlijke mest en mineralen 2016 0 reacties
15-08-2017 CBS publiceert Dierlijke mest en mineralen 2016 0 reacties
14-07-2017 Lauwe reacties op fosfaatrechtenkorting 1 reactie
30-06-2017 Daling fosfaatproductie ondanks toename veestapel 0 reacties
30-06-2017 Nog 2,3 miljoen kilo te veel fosfaat in 2016 0 reacties
18-06-2017 LTO-voorzitter: ‘Fosfaatproductie nagenoeg onder plafond’ 11 reacties
09-06-2017 Fosfaatreductie door rekening te houden met fosforbehoefte melkvee 6 reacties
26-05-2017 Fosfaatreductie voor juli, augustus wordt 12 procent 30 reacties
05-05-2017 Column uit 2010 over gevolgen fosfaatplafond, de vooruitziende blik van NMV 33 reacties
17-04-2017 Column Sjakie: LTO hoort geen beleid te maken 135 reacties
14-04-2017 Fiscale ergernis 0 reacties
12-04-2017 Niet-melkleverende bedrijven vrijgesteld 128 reacties
04-04-2017 Fosforbepaling in melk scheelt miljoenen kilo's fosfaat 36 reacties
15-02-2017 Grondgebonden bedrijf toch afgeroomd bij bedrijfsoverdracht 19 reacties
15-02-2017 Kamer fluit Van Dam terug voor dierrechten 41 reacties
08-02-2017 Fosfaatreductieplan heeft wankele basis 0 reacties
06-02-2017 Pluimvee- en varkenshouders boos op staatssecretaris Van Dam 2 reacties
02-02-2017 Nog meer twijfels over juridische borging fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij 8 reacties
21-12-2016 Van Dam wil fosfaat en stikstof plafond uit derogatievoorwaarden halen 15 reacties
21-12-2016 Nog meer puzzelen 58 reacties
21-12-2016 Klein tipje van de zesde nitraatrichtlijn onthuld 0 reacties
14-12-2016 Fosfaatreductieplan: „Het doet pijn, maar het moet" 9 reacties
12-12-2016 Fosfaatplafond met 4 miljoen kilo overschreden 25 reacties
12-12-2016 Fosfaatproductie melkvee gedaald 2 reacties
12-12-2016 Fosfaatproductie door varken en koe gedaald 0 reacties
07-12-2016 Zeven vragen aan wiebren 172 reacties
01-12-2016 Weer warm pleidooi voor grond en bio in #fosfaatwet 0 reacties
30-11-2016 NZO: Fosfaatplan ontziet niet-groeiers 25 reacties
29-11-2016 GRONDig: 'Akkoord over plan grondgebonden melkveehouderij' 141 reacties
29-11-2016 Zuivelsector ontziet ‘niet-groeiers’ in fosfaatreductieplan 2 reacties
28-11-2016 Ter info voor iedereen die geintresseerd is fosfaatreductieplan 80 reacties
26-11-2016 In dit artikel geen waarschuwing over het fosfaatplafond 48 reacties
25-11-2016 Is het onder en steen liggen en niet weten wat de consument vraagt strafbaar? 66 reacties
22-11-2016 Reductieplan voor zuivel verdeelt sector opnieuw 0 reacties
18-11-2016 Ingrijpend pakket maatregelen fosfaatreductie 4 reacties
18-11-2016 Waar blinken melkers uit in grootvee-eenheden? 0 reacties
18-11-2016 Principeakkoord pakket maatregelen, vanmiddag meer details 5 reacties
17-11-2016 #Fosfaatakkoord maar nog geen finale instemming 41 reacties
17-11-2016 Mogelijk vandaag al derogatieakkoord 7 reacties
16-11-2016 'Met efficiëntie is fosfaatreductie haalbaar' 14 reacties
14-11-2016 Fosfaattop of flop? 44 reacties
11-11-2016 Wie trekt er aan kortste eind in fosfaat? 0 reacties
11-11-2016 ‘Nitraatcommissie had al plan verwacht’ 4 reacties
11-11-2016 Hogere melkprijs in schaduw van fosfaatrechten 0 reacties
10-11-2016 A-ware gaat alternatief fosfaatreductieplan presenteren 100 reacties
07-11-2016 Handel in varkensrechten speculatiever dan ooit 2 reacties
31-10-2016 Minder melk, minder dieren en minder fosfaat 49 reacties
30-10-2016 Fosfaat: geen wet en toch geregeld!! 31 reacties
27-10-2016 Pas op 1 januari 2019 moet voldaan zijn aan het aantal toegekende #fosfaatrechten 24 reacties
24-10-2016 Tekt EC derogatie voor 2017 in???? 10 reacties
24-10-2016 Invoeren niet-verhandelbare rechten op 1 januari 2017 45 reacties
22-10-2016 Werkbare oplossingen 3 reacties
21-10-2016 Huirne maant politiek tot snelheid met fosfaatrechten 11 reacties
21-10-2016 Behoud derogatie kost 150.000 tot 200.000 koeien 81 reacties
14-10-2016 Van Dam maakt kapitale blunder met fosfaatrechten' 31 reacties