Mestbeleid

Mestbeleid nieuws

Schouten haalt neus op voor bovengronds mesten

03-04-2019 - In een Kamerbrief, over de actualiteiten rond het mestbeleid, schrijft minister Schouten nog steeds geen fan te zijn van bovengronds uitrijden van rundveedrijfmest. Dit ondanks het afgeven van een vrijstelling voor 5 jaar. In 2019 wordt er meer onderzoek gedaan naar de gevolgen voor bodem en emissie.

Nieuwsgrazer

Tweede Kamer wil aangepast mestbeleid voor weidevogels

22-03-2019 - Het mestbeleid moet weidevogelbestendig worden. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Lanbouwminister Carola Schouten moet hiermee rekening houden bij de aankomende herziening van het mestbeleid.

Nieuwsgrazer

Mesten naar vraag oogst lof bij melkveehouders

22-03-2019 - De inbreng van LTO-vakgroep Melkveehouderij over de herbezinning van het mestbeleid oogst lof bij melkveehouders. Velen zien evenwichtsbemesting wel zitten. 'Maar er zijn meer keuzes', stelt vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks.

Nieuwsgrazer

Nog meer Mestbeleid nieuws

Datum Onderwerp Reacties
10-03-2019 ​Nieuwe mestvisie van LTO 0 reacties
09-03-2019 Wormen houden niet van Nederlands mestbeleid 3 reacties
08-03-2019 Een gezonde bodem voor kringlooplandbouw 0 reacties
03-03-2019 Herbezinning mestbeleid 6 reacties
13-02-2019 Tijd voor de echte cijfers 9 reacties
08-02-2019 Veehouders willen meer dierlijke mest gebruiken 2 reacties
01-02-2019 Kringlooplandbouw zonder kustmest. Kan dat? 0 reacties
28-01-2019 31 januari deadline derogatie en gegevens mestbeleid 0 reacties
23-01-2019 Schouten zet nieuwe stap in praktisch mestbeleid 0 reacties
16-01-2019 Vroege maisrassen noodzaak in nieuwe mestbeleid 0 reacties
31-12-2018 Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door 0 reacties
24-12-2018 Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door 0 reacties
13-12-2018 Protest in aanloop naar mestdebat 1 reactie
13-12-2018 Kamer buigt zich over mestbeleid, fosfaat en I&R-affaire 4 reacties
12-12-2018 Fosfaatdebat: wat valt er te verwachten? 0 reacties
14-11-2018 Dit verandert in het mestbeleid voor 2019 0 reacties
13-11-2018 Europese Commissie overtuigd van manier waarop Schouten mestbeleid wil handhaven 99 reacties
05-11-2018 Herverkaveling van beleid 0 reacties
25-10-2018 ‘Minder maatwerk in nieuw mestbeleid’ 0 reacties
24-10-2018 Terugdringen kunstmestgebruik speerpunt nieuw mestbeleid 95 reacties
24-10-2018 Schouten wil samen met boeren het mestbeleid hervormen 0 reacties
24-10-2018 Schouten wil samen met boeren het mestbeleid hervormen 0 reacties
11-09-2018 Dierlijke mest en mineralen 2017 0 reacties
24-08-2018 NMV roept overheid op tot zorgvuldig handelen mestbeleid 0 reacties
27-07-2018 RVO.nl maakt gehanteerde marges bij opleggen mestboete openbaar 0 reacties
24-07-2018 Melkveebedrijven intensiveren en waterkwaliteit blijft op peil 2 reacties
09-07-2018 Waterkwaliteit is verbeterd, maar moet nog beter 0 reacties
08-07-2018 Kamer laat knelgevallen en biologische melkveehouderij in de steek - de reacties 42 reacties
22-06-2018 NMV bij indiening manifest voor beter mestbeleid 0 reacties
20-06-2018 Het mestbeleid moet anders 0 reacties
14-06-2018 "Terreinkennis basis voor duurzaam mestbeleid" 0 reacties
14-06-2018 Verloren gewaande ammoniakdata WUR lijken toch beschikbaar 0 reacties
13-06-2018 Nieuw hoofdstuk in soap rond ammoniakbeleid: verloren gewaande ammoniakdata WUR lijken toch beschikbaar 0 reacties
13-06-2018 "Terreinkennis basis voor duurzaam mestbeleid" 0 reacties
27-05-2018 300.000 euro steun voor Nederlands Centrum voor Mestverwaarding 0 reacties
19-04-2018 Waterschappen hopen op uitzondering dijkschapen 0 reacties
08-04-2018 Ex-LTO’er: ‘Huidig mestbeleid pakt precies omgekeerd uit dan de bedoeling is’ 107 reacties
23-03-2018 'Met het huidige mestbeleid zijn onze milieudoelen onhaalbaar’ 0 reacties
08-03-2018 Discussie over resultaat Vlaams mestbeleid 0 reacties
07-03-2018 Geloof in mestbeleid wankelt door tussentijdse metingen 0 reacties
24-02-2018 ‘Het mestbeleid faalt, dat is de harde boodschap’ - Boerderij.nl 0 reacties
19-02-2018 CRV-voorzitter: ‘Onderzoek gaat nu over ganse I&R’ 0 reacties
01-02-2018 Geen extra ruimte voor knelgevallen 12 reacties
24-01-2018 CDA vraagt aandacht voor beweegredenen fraude 22 reacties
24-01-2018 Schouten beweegt niet in mestbeleid 0 reacties
23-01-2018 Aanvullende gegevens mestbeleid 2017 al doorgegeven? 0 reacties
17-01-2018 Twee staalnemers zijn door Mestbank op fraude betrapt 0 reacties
15-01-2018 Wijzigingen in het mestbeleid per 1 januari 2018 0 reacties
10-01-2018 Strenger mestbeleid doet boeren meer kunstmest kopen 1 reactie
03-01-2018 ‘Mestbeleid en GLB raken akkerbouw in 2018’ 0 reacties
21-12-2017 Aanvullende gegevens mestbeleid 2017 doorgeven 0 reacties
20-12-2017 Wakker Dier: Mestwetgeving funest voor dierenwelzijn en -gezondheid 0 reacties
20-12-2017 Huidig mestbeleid niet effectief genoeg 0 reacties
20-12-2017 Draagvlak huidige mestbeleid bij agrarisch ondernemers is klein 0 reacties
20-12-2017 Forse verschuiving in maisbemesting 0 reacties
20-12-2017 Draagvlak huidige mestbeleid bij agrarisch ondernemers is klein 0 reacties
20-12-2017 Forse verschuiving in maisbemesting 0 reacties
20-12-2017 Draagvlak huidige mestbeleid bij agrarisch ondernemers is klein 0 reacties
20-12-2017 Licht op groen voor fosfaatrechten melkvee in Nederland 0 reacties
19-12-2017 Rekenmethode metingen nitraat bijgesteld 0 reacties
18-12-2017 RIVM actialiseert trendmodellering van gemeten nitraatconcentraties bij landbouwbedrijven 0 reacties
18-12-2017 LTO wil equivalente mestmaatregelen behouden 0 reacties
11-12-2017 Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers 1 reactie
11-12-2017 Koeien & Kansen zoekt nieuwe enthousiaste deelnemers 0 reacties
10-12-2017 Slechte waterkwaliteit voorspelt strenger mestbeleid 0 reacties
07-12-2017 NAV: Te veel fosfaatemissies onterecht aan landbouw toegeschreven 0 reacties
05-12-2017 Doelen mestbeleid deels niet op tijd gehaald 0 reacties
16-11-2017 Kamer: mestfraudeurs gevaar voor hele veehouderij 3 reacties
16-11-2017 GroenLinks wil dat Europa Nederland aanpakt om falend mestbeleid 0 reacties
16-11-2017 GroenLinks wil dat Europa Nederland aanpakt om falend mestbeleid 0 reacties
16-11-2017 GroenLinks wil dat Europa Nederland aanpakt om falend mestbeleid 0 reacties
16-11-2017 'Pak Nederland hard aan voor falend mestbeleid' - GroenLinks tegen EC 13 reacties
16-11-2017 GroenLinks:Brussel moet ingrijpen in mestbeleid 0 reacties
16-11-2017 'Pak Nederland hard aan voor falend mestbeleid' 0 reacties
15-11-2017 'Mestbeleid moet zich richten op precisiebemesting' 0 reacties
09-11-2017 Na 10 jaar gaat stekker uit VLM-dienst mestadvisering 0 reacties
19-10-2017 Nederland krijgt landbouwminister en nieuw mestbeleid 0 reacties
18-10-2017 Stilstand Vlaamse mestbeleid zorgt voor nervositeit 0 reacties
17-10-2017 LTO niet ontevreden, NAV teleurgesteld over mestbeleid 0 reacties
11-10-2017 SGP: regeerakkoord zwijgt over fosfaatregelgeving 0 reacties
11-10-2017 SGP: regeerakkoord zwijgt over fosfaatregelgeving 0 reacties
11-10-2017 SGP: regeerakkoord zwijgt over fosfaatregelgeving 0 reacties
09-10-2017 Apache fileert het Vlaamse mestbeleid 0 reacties
06-09-2017 Lager overschot en een hogere efficiëntie van het gebruik van nutriënten 0 reacties
06-09-2017 Melkveehouderij realiseert: lagere bemesting, hoger stikstofbodemoverschot 0 reacties
14-08-2017 Dierlijke mest en mineralen 2016 0 reacties
11-08-2017 Dit is het moment om het mes te zetten in de melkveesector 53 reacties
24-07-2017 Mestverwerkers overpeinzen nieuwe technologie en beleid 0 reacties
12-07-2017 Oud-minister van Landbouw Gerrit Braks (84) overleden 0 reacties
05-07-2017 Van Dam wil fosfaatnormen aanpassen - In zesde actieprogramma 2 reacties
27-06-2017 Effect landbouw op milieu is niet te meten 56 reacties
22-06-2017 NH3 Coalitie eist gefundeerd mestbeleid 0 reacties
22-06-2017 Schreijer-Pierik dringt aan op maatwerk in mestbeleid 1 reactie
21-06-2017 LTO pleit voor evenwichtige strategie tegen mestfraude 0 reacties
20-06-2017 'Bodemvruchtbaarheid grasland gemiddeld op peil' 0 reacties
12-06-2017 Mestbeleid dient kunstmestmarkt niet de boer 0 reacties
09-06-2017 Nieuw mestbeleid Duitsland leidt tot Kamervragen 0 reacties