Grasland

Foto's van grasland

Grasland nieuws

Betere ruwvoervoorziening met precisielandbouw

27-11-2020 - Met plaatsspecifieke bemesting kun je zorgen voor een betere nutriëntenbenutting in grasland. Met precisielandbouwtechnieken kun je zo zorgen voor een betere kwaliteit ruwvoer.

Nieuwsgrazer

Herenboer Henk: 'Het is een eer, ik wilde altijd al boer worden'

16-11-2020 - Na twee jaar voorbereiding is de landbouwcoöperatie Herenboeren van Assen begonnen. 20 hectare grasland bij Rhee wordt omgetoverd in Hof van Rhee, een gezamenlijke boerenhoeve van 240 huishoudens die straks 500 monden moet voeden met groente, fruit, vlees en eieren.

Nieuwsgrazer

Hete zomers slecht nieuws voor de kievit; vrijwilligers vonden veel dode kuikens

20-10-2020 - Het voorjaar is telkens weer een drukke tijd voor Piet Peijs uit Reusel-De Mierden. Met een groep vrijwilligers verplaatst Peijs dan voorzichtig kievietsnesten om de eieren te redden van de ploeg. Ondanks zijn inzet telt Brabant steeds minder kieviten. En de droge zomers van de afgelopen jaren maken het er niet beter op.
Drie droge zomers op een rij laten hun sporen na in de natuur. In een serie van vier verhalen onderzoekt Omroep Brabant wat dat betekent voor 'onze' dieren. Natuurmonumenten sloeg onlangs alarm. De schade aan de natuur door de klimaatverandering is onherstelbaar. Moet Brabant straks verder zonder de grote bronlibel, zonder kieviten en zonder heideblauwtje? Om er maar drie te noemen...
Jochem Sloothaak is de weidevogelkenner van Brabants Landschap. Hij vertelt dat het aantal weidevogels elk jaar met ongeveer vijf procent terugloopt. "En dat al jarenlang". De schade door de droogte van de afgelopen jaren komt daar boven op.
Sloothaak: “Dit jaar hebben we heel veel eieren gevonden met niet uitgekomen kuikens. Die hebben dan niet eens de energie om de eierschaal open te bikken. En als dat wel lukt, vinden ze door de droogte nauwelijks insecten. We hebben dit jaar voor het eerst massaal dode kuikens gevonden.”
Peijs: "Door de droogte is de bodem keihard. En door de droogte zijn er ook nog eens veel minder insecten."
De kievit deed het al slecht voor de droogte. Sloothaak wijt dat voor een groot deel aan de schaalvergroting in de landbouw. De kievit heeft een voorkeur voor vlak land waar-ie tegenstanders van verre aan ziet komen. In Nederland nestelt de kievit dus vaak op akkers. Ondanks vrijwilligerswerk als dat van Peijs komen veel kievitkuikens om tussen de scharen van de ploeg. Sloothaak: "De machines worden steeds groter, de kuikens kunnen niet meer ontsnappen."
De door Peijs opgerichte weidevogelvereniging rukt elk jaar met 25 vrijwilligers uit om op de akkers van tachtig boeren nesten te redden . “Toen we begonnen, moesten we bij iedere boer praten als brugman. Tegenwoordig zeggen ze ‘kom maar’. Ze zijn heel meegaand."
Toch ziet Peijs ook op 'zijn' akkers een snelle achteruitgang van het aantal kieviten. "Vijftien jaar geleden haalden we nog wel eens de driehonderd nesten. Als we nu de honderd halen, zijn we al tevreden. Er zijn steeds minder insecten. De bodem van de akkers verslechtert, er zitten minder wormen in.
Kieviten zijn in Nederland beschermd. Er wordt ook geld aan uitgegeven. Zo krijgt Arjens Boom uit Babyloniënbroek een vergoeding, omdat hij elk jaar elf hectare van zijn land onder water zet. Toen Boom in een conflict belandde over de uitbreiding van zijn melkveebedrijf met 110 koeien besloot hij de zaken anders aan te pakken en zijn inkomsten voor een deel te halen uit ecologisch beheer. "Een topper," noemt Sloothaak hem.
Trots stuurt Boom via whatsapp foto's van alle vogels die op zijn vochtige land afkomen. "De groenpootruiter, patrijzen, grutto, pleviertjes, wulpen, kieviten, lepelaars. Ik ga geen uren in het veld zitten kijken, maar ik heb er wel hoe langer hoe meer plezier in gekregen."
Sloothaak bezoekt het Vughts Gement. Een gebied dat is ingericht voor weidevogels. De waterstand is verhoogd, er wordt gemaaid na het broedseizoen en grazende koeien zorgen voor ruigte in het grasland.
"Dit was een van de echte weidevogelgebieden in de provincie," zegt Sloothaak. "Maar ook hier gaat het snel achteruit. Eigenlijk zijn er in Brabant geen grote gebieden meer met veel weidevogels. Naar schatting zijn van de kievit in heel de provincie nog zo'n 16.000 broedparen."
Met zijn verrekijker kijkt hij nog even rond. "Hier en daar gebeuren nog dingen waar je vrolijk van wordt maar het grootste deel is negatief. De boerenbedrijven worden steeds groter, daar is zelden nog maar ruimte voor nestbescherming. Maar ook, veel boeren staan onder druk. Vaak kunnen ze nog maar net het hoofd boven water houden. Als je dan aankomt met een leuk project voor weidevogelbescherming levert dat zelden wat op."
Peijs: "Na de Tweede Wereldoorlog wilden we zo veel mogelijk voedsel produceren. Daar is alles nog steeds op afgestemd. Maar we hebben toch al lang geen honger meer...?"

Nieuwsgrazer

Nog meer Grasland nieuws

Datum Onderwerp Reacties
25-09-2020 Grondig boeren voor water: uitruil tussen akkerbouwer en melkveehouder 0 reacties
24-08-2020 Gezonde paardenweide zorgt voor blije paarden 0 reacties
25-06-2020 IJzeren plaat als dam in de sloot, water vasthouden in droge tijden is uitdaging voor waterschappen 0 reacties
22-06-2020 Schouten is blij: Nederlandse boeren mogen nog eens twee jaar extra mest uitrijden 24 reacties
16-06-2020 Weidevogels nog niet 'vliegvlug': verzoek om gras onder water te zetten 0 reacties
13-06-2020 Intensieve melkveehouderij met kruidenrijk grasland 21 reacties
04-06-2020 Droogte, maar geen haspel? 'Wij rijden de hele dag stapvoets op het land' 0 reacties
22-05-2020 Grasland beregenen met grondwater tijdelijk toegestaan in Brabantse Wal 0 reacties
21-05-2020 Grasland krijgt steeds meer waarde op melkveebedrijf 21 reacties
19-05-2020 Pure Graze organiseert webinar over kruidenrijk grasland 0 reacties
08-04-2020 Natuurmonumenten moet boer in Marknesse schadevergoeding betalen 2 reacties
06-04-2020 Beregenen mag weer, maar met mate want droogte ligt op de loer 0 reacties
20-03-2020 NMV uit zorgen over uitblijven van derogatie 8 reacties
26-02-2020 Soortenrijk grasland verhoogt opslag en efficiënt gebruik van biomassa 0 reacties
24-02-2020 Temperatuursom voldoet om optimaal tijdstip voor stikstofbemesting te bepalen 17 reacties
18-02-2020 Staatsbosbeheer begint met planten klimaatbestendig bos 0 reacties
14-02-2020 Weerbericht: Zelfs in 74/75 was het niet zo boterzacht en drijfnat 0 reacties
10-02-2020 Doorzaaien blijvend grasland lijkt perspectief te hebben 1 reactie
09-01-2020 Minister Schouten vliegt met drones en leert metselen bij werkbezoek aan dynamisch Twente 0 reacties
07-01-2020 Veranderingen in mestbeleid vanaf 1 januari 2020 0 reacties
30-12-2019 Pleidooi voor uitbreiding van weidevogelkerngebieden in Friesland 0 reacties
12-12-2019 'Stikstofbeleid maakt grasland goedkoper' 0 reacties
20-11-2019 Kruiden doorzaaien in grasland met Landkracht Agri 0 reacties
31-10-2019 Schouten wil dat inzet van glyfosaat drastisch wordt verminderd 0 reacties
30-10-2019 Glyfosaat op grasland alleen nog in ‘uiterst geval’ 8 reacties
22-10-2019 Vrees voor extra stikstofgevoelige natuur bij De Meije' 0 reacties
20-10-2019 Claas Jaguar 960 Terra Trac mais hakselen 0 reacties
18-10-2019 Demonstratie doorzaaien in Drenthe met Guttler 0 reacties
09-10-2019 Vakblad Veeteelt gaat op zoek naar 'beste graslandboer' 0 reacties
08-10-2019 Aandeel blijvend grasland licht gestegen 0 reacties
25-09-2019 LTO Noord wil onderbouwing voor beregeningsverbod van waterschap Hunze en Aa's 0 reacties
25-09-2019 Friese schapenhouder tevreden over kruidenrijk grasland 0 reacties
23-09-2019 Claas Axion 870 met PTG bandendruksystemen 0 reacties
20-09-2019 Ganzenschade in Friesland daalt opnieuw 0 reacties
16-09-2019 Grasmengsels voor optimaal rendement 0 reacties
09-09-2019 Nu graslandkruiden inzaaien 0 reacties
05-09-2019 Nu gras doorzaaien voor meer opbrengst en kwaliteit 0 reacties
29-08-2019 Leren over robuuster maken van grasland 0 reacties
21-08-2019 John Deere 7710 met Peecon tank en Slootsmid bemester 0 reacties
20-08-2019 CBGV: Hou dierlijke mest rest van het jaar in de put 37 reacties
06-08-2019 Boerin wijst jeugd op gevaar lachgaspatroon koeienpens 0 reacties
06-08-2019 Boerin waarschuwt jeugd na vondst lachgaspatronen 0 reacties
06-08-2019 Boerin waarschuwt jeugd na vondst lachgaspatronen 0 reacties
05-08-2019 Is derogatie-eis van 80 procent te hoog? 0 reacties
26-07-2019 Schatting expert: muizenschade op 20.000 hectare 0 reacties
18-07-2019 Güttler OffSet nu ook met zaaitechniek 0 reacties
09-07-2019 Waterschappen: ‘Meer ruimte voor beregenen grasland en sportvelden met grondwater’ 0 reacties
05-07-2019 Zowel bouwland als grasland met dezelfde machine bemesten 0 reacties
03-07-2019 Land nu blank zetten, want anders wint de muis 0 reacties
03-07-2019 Boeren opgeroepen land blank te zetten tegen muizenoverlast 0 reacties
27-06-2019 Vloeibare kunstmest verdelen op grasland 5 reacties
21-06-2019 Duport Pöttinger Graslanddemo in Hardegarijp 0 reacties
21-06-2019 Video: Mechanisch onkruid bestrijden in grasland met onkruidmaaier 0 reacties
12-06-2019 Duport Graslanddemo in Hardegarijp, Friesland 0 reacties
06-06-2019 Slootsmid SZB 800 profi bemester bij Loon- en Verhuurbedrijf Van den Brink 0 reacties
01-06-2019 Fendt 724 met Veenhuis 11 kuub tank grasland zodebemesten 12 reacties
31-05-2019 Grasland verzorgen met McCormick en Güttler Greenmaster 0 reacties
31-05-2019 Melden grasland scheuren tot en met 31 augustus 0 reacties
28-05-2019 Drone meet biomassa gras 0 reacties
28-05-2019 Dit valt op aan de Franse grondprijs 0 reacties
25-05-2019 De Joskin X-trem 13.000 liter grasland injecteren 0 reacties
22-05-2019 Drone meet biomassa gras 0 reacties
14-05-2019 Uitleg van de Tjalma bemester door LMB den Otter 0 reacties
10-05-2019 Subsidie voor bescherming velduil op grasland 0 reacties
07-05-2019 Kruidenrijk grasland redt weidevogel 0 reacties
06-05-2019 Geurts: afwijzing flexibilisering vaag verhaal 0 reacties
04-05-2019 Scheurverbod blijft van kracht in Natura 2000-gebieden 0 reacties
01-05-2019 Melkveebedrijf vervangt koe door avocado 0 reacties
29-04-2019 Kuilgras komt verspreid binnen 0 reacties
26-04-2019 Grasland beregenen tegen de droogte 0 reacties
25-04-2019 Fotoserie: Mooie 1e snede in Nieuwerkerk 0 reacties
25-04-2019 Eerste snede gras dient zich vroeg aan 0 reacties
24-04-2019 Güttler Matador 610 prismawals in de fronthef tijdens suikerbieten zaaien 0 reacties
23-04-2019 Natuurpunt gaat op zoek naar de schoonste boerenweide 0 reacties
19-04-2019 Nieuw onderzoek naar bodemleven 'zombiebodems' 0 reacties
18-04-2019 Zuivel met een keurmerk komt van koeien in IJzerlo 3 reacties
17-04-2019 Ondergrondse ploeg werkt beter 0 reacties
09-04-2019 Agrarisch natuurbeheer: aan de slag met kruidenrijk grasland 0 reacties
06-04-2019 Massey Ferguson 7626 250pk voor de zeschaarwentelploeg 1 reactie
03-04-2019 Eerste beregenverbod is een feit 0 reacties
03-04-2019 Waterschap De Dommel verbiedt beregenen grasland tot 1 juni 0 reacties
02-04-2019 Wél beregeningsverbod grasland tussen Son en Breugel en Belgische grens 0 reacties
02-04-2019 Tijdelijk verbod gebruik van grondwater voor beregenen grasland 0 reacties
01-04-2019 Grasland bemesten met een John Deere 6530 0 reacties
30-03-2019 Beregeningsverbod of niet? Boeren in de regio hebben winter lang water vastgehouden 0 reacties
25-03-2019 Boer bestrijdt droogte met eigen doorzaaimachine 0 reacties
22-03-2019 Vogelwachtdrone inspecteert 30 hectare grasland per uur 0 reacties
22-03-2019 Opinie: Stop met het demoniseren van onze landbouw 0 reacties
21-03-2019 De boer en het dilemma van de oranje velden 0 reacties
18-03-2019 Mestmarkt blikt terug op bijzondere start 0 reacties
09-03-2019 Test dunne varkensmest als kunstmestvervanger 0 reacties
08-03-2019 Nadat vloeibare mest in een weiland gespoten is, hebben de worm en grutto het nakijken 0 reacties
06-03-2019 Nieuwe machine moet overwoekerend gras tegengaan 2 reacties
04-03-2019 Leden verbolgen over reclame Campina 1 reactie
01-03-2019 Verhoogde eiwitopbrengst grasland met kali 0 reacties
01-03-2019 Andere gewascodes voor natuurlijk grasland 0 reacties
01-03-2019 Veenhuis HDG 14000 met Euroject 3500 0 reacties

Grasland video's