Bemesten

Foto's van bemesten

Bemesten nieuws

Boer mag niet meer zomaar zijn land op

03-03-2021 - LEEUWARDEN - Iedere keer dat ze maaien, bemesten of beweiden moeten boeren hun land eerst laten controleren op weidevogelnesten. Een plan hiervoor van de provincie stuit op verzet. ,,We wolle net plysjemannen wurde.”

Nieuwsgrazer

Grote politie-actie tegen mestfraude: onder meer inval bij bedrijf in Esbeek

11-02-2021 - De Nederlandse en Belgische politie hebben donderdag vanwege mogelijke mestfraude invallen gedaan op tientallen plaatsen in de grensstreek. In onze provincie werd onder meer onderzoek gedaan bij een bedrijf in Esbeek. In België zijn zeventien mensen gearresteerd, meldt het Belgische Openbaar Ministerie donderdag.
De resultaten van de invallen in Nederland zijn nog niet bekend.

De politie heeft aanwijzingen voor 'grootschalige fraude'. De
verdachten zouden mest illegaal hebben afgevoerd naar
akkerbouwers en naar vergisters die er biogas van maken. Ook zouden
ze testmonsters van mest in hun voordeel hebben gemanipuleerd.

Lucratief om regels te ontduikenDoor het mestoverschot in Nederland en Vlaanderen en de volgens
sommige boeren te strikte limieten op het bemesten van boerenland,
is het al gauw lucratief om de strenge regels te ontduiken.
Fraudeurs jagen ook op de subsidies voor bijvoorbeeld het vergisten
van mest.

De Nederlandse en Belgische politie doorzochten donderdag samen met
de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) huizen en
bedrijven op acht plaatsen in onze provincie en in Limburg. In België gebeurde
dat op nog eens 24 plaatsen.

Nieuwsgrazer

Varkensboer wil dier- en milieuvriendelijkere stal, maar woonwijk start petitie tegen groeiplannen

11-07-2020 - Bewoners van de Gemertse wijk Paashoef zijn een petitie begonnen tegen de bouwplannen van de familie Jans. Zij willen hun oude varkensstallen aan de Rooije Hoefsedijk slopen. Ervoor in de plaats moet een hypermodern stallencomplex komen. Alleen de investering die daarvoor nodig is, wil het familiebedrijf terugverdienen door het aantal dieren dat ze houden te verdubbelen. En juist daar zit een deel van de naastgelegen wijk niet op te wachten.
Joep en Janny Jans hadden tot een half jaar geleden een varkenshouderij aan de Wolfsbosscheweg in Gemert. Alleen door uitbreiding van het bedrijventerrein daar moesten ze weg. Ze namen een boerderij aan de Rooije Hoefseweg over, niet ver van hun oude bedrijf. Op hun nieuwe stek mogen er nu gespeende 1660 biggen en een kleine 2400 vleesvarkens worden gehouden. Janny legt uit waarom ze wil moderniseren en er een vergunning is aangevraagd om meer varkens te houden.
Volgens de aangevraagde vergunning mag de familie Jans straks 3800 biggen en bijna 4800 vleesvarkens houden in de nieuwe stal. Het voedsel voor de dieren wordt op de eigen akkers verbouwd en dat land bemesten weer met de varkenspoep zodat er kringlooplandbouw ontstaat. Alleen in de huidige stal kunnen ze de zelf geteelde mais niet voeren omdat anders de oude voedselsystemen verstopt raken.
Joep en Janny hadden liever niet uit hoeven breiden. "Alleen kunnen we dan ook niet in een diervriendelijkere stal investeren en de biologische luchtwassers terugverdienen." Die zijn namelijk nodig om met meer dieren binnen de stikstof, ammoniak en fijnstofnormen te blijven die op het huidige perceel gelden. "Die apparaten zijn zelfs zo goed, dat we zelfs veel minder uitstoten straks, terwijl de stal en het aantal dieren groter zijn."
ZorgenDaniëlle van Dijck, initiatiefnemer van de petitie tegen de 'megastal', is van dat laatste niet overtuigd. "Er is genoeg kritiek op de effectiviteit van de luchtwassers. Daarnaast weten we gewoon dat de intensieve varkenshouderij in deze regio voor een slechte luchtkwaliteit zorgt. Vandaar dat corona hier ook zo'n impact heeft gehad." Zij ziet daarom meer varkens op zevenhonderd meter van de wijk niet zitten.
"Sinds ik hier woon heb ik klachten aan mijn luchtwegen ontwikkeld. Ik dacht dat ik gewoon pech had, totdat mijn kinderen het ook kregen", vertelt Yvonne Hoekx. "Ik dacht eerst nog dat ik het had doorgegeven, maar toen mijn dochter op kamers ging wonen in Tilburg, had ze ineens geen last meer van haar luchtwegen. Alleen als ze in het weekend hier is, krijgt ze na twee dagen weer last." Volgens het viertal tegenstanders staan dit soort klachten niet op zich in Gemert.
Gemiste kansVolgens Van Dijck heeft de gemeente Gemert-Bakel niet aan zijn zorgplicht voldaan. "Zij moeten de inwoners beschermen tegen nog meer varkens en daarmee nog meer luchtvervuiling en stankoverlast." Ze had ook beter geïnformeerd willen worden en vindt dat de nieuwe stal van de familie Jans erdoor wordt geduwd. De varkenshouders zijn het daar niet mee eens. "We hebben aan alle wettelijke eisen voldaan, inclusief een rapport van de GGD naar de gezondheidseffecten.
Inmiddels zijn er ruim drieduizend handtekeningen opgehaald met de online petitie. "Niet alleen uit de wijk, maar uit heel Gemert en zelfs uit Eindhoven", vertelt Yvonne. Ze vindt net als Daniëlle dat er beter geluisterd moet worden naar die zorgen. "We hebben met de lokale CDA-fractie om tafel gezeten, maar voelden ons niet begrepen. Wij zijn ook niet tegen de ondernemer en snappen zijn plannen, maar wij willen niet zoveel extra dieren vlakbij de bebouwde kom", zegt Daniëlle.
Janny Jans heeft begrip voor de zorgen, maar is van mening dat ze berusten op de verkeerde aannames. "Dat ik bijvoorbeeld vergunningen van mijn oude perceel en dit perceel heb samengevoegd, kan niet eens." Toch nodigt de varkenshouder de mensen uit Paashoef uit om zich te laten informeren en van gedachten te wisselen. "We willen geen problemen en hier tot aan ons pensioen een boterham verdienen en misschien dat onze zoon het dan ooit overneemt", zegt ze hoopvol.
De gemeente Gemert-Bakel wil nog niet reageren op de kwestie en zegt na de zomervakantie in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de petitie.

Nieuwsgrazer

Nog meer Bemesten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
31-03-2020 Kwaliteitsvolle groenten telen kan met minder bemesting 0 reacties
19-03-2020 Veehouders Ruwvoertour bemesten volop 0 reacties
09-03-2020 Stelling: Het moet snel droger worden zodat ik kan bemesten 0 reacties
04-02-2020 Drenthe in beroep tegen vergunningsplicht beweiden en bemesten 0 reacties
19-12-2019 Remkes: geen vergunning voor weidegang en bemesten 0 reacties
19-12-2019 Natuurorganisaties willen stikstofafspraken met boeren van tafel 16 reacties
11-12-2019 Nieuwe stikstofregels in Overijssel vanaf vrijdag van kracht 5 reacties
20-11-2019 Bemesten op de vierkante meter: 'Dit is de toekomst van de landbouw' 29 reacties
13-11-2019 ANWB begripvol over stikstofmaatregelen, LTO wil meer duidelijkheid 0 reacties
13-11-2019 LTO: doorpakken voor de landbouw 0 reacties
12-10-2019 'Anders bemesten zorgt voor gezond gewas' 0 reacties
04-10-2019 Kalksuspensie op meststrook vermindert uitstoot ammoniak met sleepvoet 0 reacties
04-10-2019 Kalksuspensie op meststrook vermindert uitstoot ammoniak met sleepvoet 0 reacties
25-09-2019 Komen boeren zelf met ideeën voor beter (passend) MAP6? 0 reacties
25-09-2019 Nederland blijft op slot met voorstellen commissie Remkes 1 reactie
23-09-2019 Claas Axion 870 met PTG bandendruksystemen 0 reacties
13-09-2019 Overijssel handhaaft voorlopig niet op vergunning 0 reacties
12-09-2019 LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot 107 reacties
06-09-2019 CDA 'verbaasd' over schrappen vrijstelling 0 reacties
05-09-2019 Onrust door aanpassen regels beweiden en bemesten 0 reacties
05-07-2019 Zowel bouwland als grasland met dezelfde machine bemesten 0 reacties
28-06-2019 Dit seizoen geen handhaving op beweiden en bemesten 0 reacties
28-06-2019 Geen boete voor boeren die zonder vergunning koeien de wei in sturen 0 reacties
27-06-2019 Schouten: voorlopig geen controle beweiden en bemesten 2 reacties
27-06-2019 Fendt 724 met Schuitemaker Robusta 0 reacties
21-06-2019 Duport Pöttinger Graslanddemo in Hardegarijp 0 reacties
21-06-2019 Schouten wil geen boete voor beweiden 27 reacties
17-06-2019 Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld 0 reacties
13-06-2019 Brief aan Schouten: vergunningsplicht beweiding en bemesting onwerkbaar 0 reacties
12-06-2019 Duport Graslanddemo in Hardegarijp, Friesland 0 reacties
06-06-2019 Slootsmid SZB 800 profi bemester bij Loon- en Verhuurbedrijf Van den Brink 0 reacties
30-05-2019 Strak bemesten met de Vervaet 3-wieler 0 reacties
29-05-2019 Raad van State veegt PAS volledig van tafel 0 reacties
29-05-2019 Raad van State haalt streep door PAS 0 reacties
29-05-2019 Raad van State haalt streep door PAS 0 reacties
29-05-2019 Raad van State haalt streep door PAS 0 reacties
14-05-2019 Uitleg van de Tjalma bemester door LMB den Otter 0 reacties
11-05-2019 John Deere 7230R met een VMR Veenhuis Premium mesttank 0 reacties
29-04-2019 Goede kansen om te kuilen en te bemesten 30 reacties
23-04-2019 Varkens wroetend door het land met de Varkenstractor 0 reacties
23-04-2019 Varkenstractor met mobiele stal door het land 0 reacties
15-04-2019 Fendt 828 met een VMR Veenhuis Premium mesttank 0 reacties
11-04-2019 "Precisiebemesting steeds beter mogelijk" 0 reacties
11-04-2019 Vervaet Hydro Trike XL met een Slootsmid-bouwlandbemester 0 reacties
09-04-2019 Bouwland bemesten met Claas Arion 640 en Joskin tridem 0 reacties
08-04-2019 Nieuwe Veenhuis bouwlandbemester van Entjes B.V. Slochteren 0 reacties
01-04-2019 Grasland bemesten met een John Deere 6530 0 reacties
29-03-2019 Vervaet bouwland bemesten met schijveneg 0 reacties
28-03-2019 Bodembesparend bemesten door Nooijen uit Milheeze met Veenhuis 0 reacties
23-03-2019 Vervaet Hydro Trike aan het bouwland bemesten 0 reacties
18-03-2019 Wonderlijk dat Nederland nooit onderzoek heeft gedaan naar de ecologische effecten van mestinjectie 0 reacties
12-03-2019 Emissiearmer bemesten met sleepvoet 0 reacties
12-03-2019 Emissiearm bemesten met sleepvoet 0 reacties
09-03-2019 Video: Vroeg sleepslangen over de wintertarwe in Noordoost-Groningen 0 reacties
02-03-2019 Mest 1600 mtr. verplaatsen door een slang. 3 reacties
01-03-2019 Verhoogde eiwitopbrengst grasland met kali 0 reacties
20-02-2019 Fendt Vario 930 en Kaweco mesttank 0 reacties
18-02-2019 VBBM-boeren krijgen alsnog vijf jaar vrijstelling voor bovengrond bemesten 0 reacties
15-02-2019 Mest aanwenden en sleepvoet 0 reacties
14-02-2019 Grasland sleepslang bemesten met loonbedrijf Meiland uit Azewijn 0 reacties
15-01-2019 Dit jaar meer duidelijkheid over verplichte GPS op bemestingsapparatuur 0 reacties
02-10-2018 Schouten ziet voldoende alternatieven voor sleepvoet 53 reacties
24-08-2018 NMV: zorgvuldig handelen minister staat echt zorgvuldig handelen in de weg 0 reacties
15-08-2018 Vervaet Hydro Trike en Evers bouwland bemester 0 reacties
10-08-2018 Bemesten klaar voor toekomst, nu het advies nog 0 reacties
08-08-2018 Knalgele nestkappen redders van weidevogelnesten? 0 reacties
08-08-2018 Eerlijkheid duurt het langst (en levert het meeste op) 0 reacties
07-08-2018 Wel langer bemesten, niet eerder uitbetalen EU-geld 9 reacties
07-08-2018 Gras bemesten na droogte niet noodzakelijk 0 reacties
26-07-2018 Holmer rijdt altijd op 1 bar. 0 reacties
12-07-2018 Grasland bemesten met Case-IH Puma 165 en Schuitemaker Robusta 0 reacties
11-07-2018 Meer vers gras voeren zorgt voor meer eiwit 0 reacties
06-07-2018 Loonbedrijf Tuller uit Bathmen met nieuwe Schuitemaker Robusta 220 0 reacties
03-07-2018 Efficiënter organisch bemesten met nieuwe praktijkgids 0 reacties
26-06-2018 Kamer neemt motie bovengronds bemesten aan 0 reacties
19-06-2018 Schouten wil geen ontheffing bovengronds bemesten 0 reacties
19-06-2018 VBBM wil bovengronds blijven bemesten 0 reacties
14-06-2018 Eerlijkheid duurt het langst (en levert het meeste op) 0 reacties
13-06-2018 Duport Graslanddemo - 19 juni - Moerdijk, Brabant 0 reacties
11-06-2018 Zuidelijke teler bemest niet optimaal 0 reacties
11-06-2018 Zuidelijke telers kunnen niet optimaal bemesten 0 reacties
08-06-2018 Netwerk GRONDig pleit voor verlenging vrijstelling bovengronds aanwenden van mest 50 reacties
07-06-2018 Onderzoek meststoffengebruik in akkerbouw en vollegrondsgroente 0 reacties
29-05-2018 Biologische boeren kampen met een tekort aan mest 1 reactie
27-05-2018 Proefveld voor het bemesten van maïsland 0 reacties
23-05-2018 John Deere 6210 R met Veenhuis Eco Quad 0 reacties
22-05-2018 Vervaet Loonbedrijf Van Eijck-Van Gastel uit Wouwse Plantage aan het bemesten 0 reacties
21-05-2018 Big time bemesten met drie maal Vredo 0 reacties
17-05-2018 Equivalente maatregelen: aanmelden kan nog tot en met 1 juni 2018 0 reacties
15-05-2018 Fendt 924 vario en Kaweco mesttank 0 reacties
12-05-2018 Maïsland boven gronds bemesten met Fendt 724 en Briri 0 reacties
10-05-2018 Kan iemand mij hier misschien mee helpen? 0 reacties
09-05-2018 Komende tijd mooi weer om te bemesten 0 reacties
03-05-2018 Mts Hofstee. aan het bemesten met hun nieuwe Veenhuis Machines B.V. 0 reacties
02-05-2018 Grasland bemesten bij Dronten door Jan Bakker Landbouwbedrijf 0 reacties
01-05-2018 Claas Arion 640 met Joskin 22.500 liter bouwland bemesten 0 reacties
30-04-2018 Vervaet Hydro Trike XL Firma Beekman 0 reacties

Bemesten video's