Landbouwgrond

Landbouwgrond is grond dat geschikt is (gemaakt) voor de landbouw. Als we de grond die bestemd is voor permanente teelt, zoals gras, ook meenemen bestaat meer dan een derde van 's werelds landoppervlakte uit landbouwgrond.

Landbouwgrond nieuws

'Landbouwgronden meer concentreren'

05-12-2019 - De Nederland landbouwgronden moeten opnieuw worden ingericht om de milieu-crisis tegen te gaan. Daarvoor pleiten bestuursvoorzitter Louise Fresco, van de Wageningen University, en oud-Landbouwminister Cees Veerman vandaag op de opiniepagina's van het FD.

'Willen we landbouw in Nederland, dan is de vraag: waar dan en hoe dan? Die botsende belangen moeten we op voorhand beter tegen elkaar afwegen en niet wanneer ze blijken te bestaan', zegt Veerman. 'De geschiedenis laat zien dat we zeer wel in staat zijn geweest om via ruilverkaveling de landbouw te bevorderen en maatschappelijke doelen te dienen', zegt Rudy Rabbinge, emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid.

Nieuwsgrazer

Lastig boeren in grensstreek door Natura 2000

15-11-2019 - In het landelijk gebied ten noorden van Nieuw-Schoonebeek worden diverse waterbufferzones gerealiseerd om het Bargerveen te beschermen. De uitbreiding van het Natura 2000-gebied gaat aan de Nederlandse kant van de grens ten koste van landbouwgrond.

Nieuwsgrazer

Onteigening voor natuur blijft in wet

23-10-2019 - Onteigening van landbouwgrond ten behoeve van natuur blijft in de wet.

Nieuwsgrazer

Nog meer Landbouwgrond nieuws

Datum Onderwerp Reacties
23-10-2019 Zonneparkplan van 95 hectare in Noordoostpolder 0 reacties
12-10-2019 Na stikstof nieuw probleem voor bouwsector: PFAS 22 reacties
10-10-2019 LTO wil onderzoek naar kabels door landbouwgrond 0 reacties
10-10-2019 Onderzoek naar kabels door landbouwgrond 0 reacties
10-10-2019 'Boer kan concreet iets doen om waterkwaliteit te verbeteren' 0 reacties
02-10-2019 Ammoniakemissie per hectare landbouwgrond in Nederland is de hoogste in de Europese Unie 0 reacties
30-09-2019 Politiek beïnvloedt Zuid-Amerikaanse granenmarkt 0 reacties
28-09-2019 'Geen Deense val, wel daling grondprijs' 0 reacties
27-09-2019 Zonne-energie opwekken met behoud van landbouwgrond 0 reacties
21-09-2019 ‘Prijs landbouwgrond heeft piek wel zo’n beetje bereikt’ 0 reacties
21-09-2019 Moet de natuur altijd voorrang krijgen? 0 reacties
18-09-2019 Landbouwgrond stuk goedkoper in Zeeland 0 reacties
17-09-2019 Grondmarkt: forse daling, maar weinig handel 0 reacties
13-09-2019 10% groei biologische landbouw in Nederland 0 reacties
05-09-2019 Boeren slaan man het ziekenhuis in die akker komt controleren 0 reacties
05-09-2019 Boeren slaan man het ziekenhuis in die akker komt controleren 0 reacties
05-09-2019 ‘Kunnen zonnevelden in plaats van landbouwgrond niet beter naar spaarbekkens Biesbosch?’ 0 reacties
05-09-2019 Zijn zonnepanelen boven aardappelen de toekomst? 0 reacties
05-09-2019 Zijn zonnepanelen boven de aardappelen de toekomst? 0 reacties
04-09-2019 Rechter wijst 3 van de 4 fosfaatverzoeken af 0 reacties
27-08-2019 Nederland verstedelijkt verder en dat gaat ten koste van de boeren 0 reacties
26-08-2019 Amazone wordt 'de longen van de aarde' genoemd, maar klopt dat wel? 0 reacties
26-08-2019 Landbouwgrond levert massaal grond in voor wonen, werken en infrastructuur 0 reacties
26-08-2019 Nederland versteent: landbouwgrond wijkt voor bouw 0 reacties
26-08-2019 Dit gebeurde met een deel van de landbouwgrond 0 reacties
16-08-2019 Zilt Proefbedrijf Texel en Texel Saline failliet 0 reacties
16-08-2019 Duitse landbouwgrond kost 10.000 euro tot een ton 0 reacties
13-08-2019 Grond huren of kopen: waar moet je op letten? 0 reacties
13-08-2019 Zonnepanelen werken het best op landbouwgrond, niet in de woestijn 21 reacties
08-08-2019 Opnieuw lichte stijging grondprijs VS 0 reacties
07-08-2019 Brits grondaanbod laagste sinds crisisjaar 2001 0 reacties
01-08-2019 Aanbod van 825 ha pachtgrond in de IJsselmeerpolders 0 reacties
01-08-2019 RVB biedt 825 hectare pachtgrond aan 0 reacties
30-07-2019 Belgische grondprijs daalt voor het eerst in 5 jaar tijd 0 reacties
27-07-2019 Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten 79 reacties
23-07-2019 Eerste collectieve zonnedak Zon op Oisterwijk 0 reacties
18-07-2019 Leven van de lucht: ‘landbouwvrij eiwit’ 0 reacties
08-07-2019 Grotere akkerbouwbedrijven bepalen grondvraag en grondprijs 0 reacties
02-07-2019 Verbiedt Oostenrijk als eerste glyfosaat? 0 reacties
02-07-2019 Weinig animo pilot 'Kleine Landschapselementen' 0 reacties
27-06-2019 Jutjesriet bij Hasselt gaat terug naar boeren 0 reacties
26-06-2019 Tulpen op bietenland levert hoger rendement 0 reacties
25-06-2019 Bodemstructuur belangrijk bij verminderen stikstof 0 reacties
21-06-2019 Familie Groen gaat van rozen naar zonnepanelen 0 reacties
19-06-2019 LTO Noord: Fries akkoord is positief 0 reacties
17-06-2019 Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld 0 reacties
05-06-2019 Het Zeeuwse Landschap ruilt landbouwgrond voor nieuwe natuur op Walcheren 0 reacties
04-06-2019 Automatisering bodemanalyse 0 reacties
01-06-2019 ZLTO wil niet teveel landbouwgrond kwijt aan zonneparken: ’Waar moeten we straks ons eten verbouwen?’ 1 reactie
26-05-2019 Datacenters in plaats van landbouwgrond 0 reacties
24-05-2019 Hoe stel je voor boeren de toegang tot grond veilig? 0 reacties
20-05-2019 Kopen we binnenkort ons voedsel allemaal "made in China"? 20 reacties
17-05-2019 Hoe sterk bepaalt toeslagrecht de grondprijs? 0 reacties
17-05-2019 Steun voor verbetering van Brabantse bodem 0 reacties
14-05-2019 Rotterdam: koeien arriveren op drijvende boerderij 0 reacties
13-05-2019 Uitslag poll: Weinig boeren bereid om landbouwgrond om te zetten in bos 0 reacties
12-05-2019 Buma: Nederlandse landbouwgrond niet in handen van Chinese investeerders 1 reactie
11-05-2019 'Zonnecentrale' jaagt prijs landbouwgrond op 0 reacties
09-05-2019 NUcheckt: Bedreigt overname landbouwgrond onze voedselzekerheid? 0 reacties
09-05-2019 Biologische geiten grootste groeiers Nederlandse biolandbouw 0 reacties
08-05-2019 'Areaal landbouwgrond mag niet krimpen' 0 reacties
05-05-2019 Sybrand Buma: ‘Nederlandse landbouwgrond niet in handen van Chinese investeerders’ 0 reacties
05-05-2019 CDA: landbouwgrond beschermen tegen Chinezen 0 reacties
02-05-2019 Kipster: 'We gebruiken alleen reststromen' 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
26-04-2019 Schouten: nulmeting bodemgesteldheid landbouwgrond 59 reacties
17-04-2019 'Korter douchen loont, maar minder vlees eten zet echt zoden aan de dijk' 19 reacties
12-04-2019 Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, 2012-2018 9 reacties
09-04-2019 Landbouwgrond het duurst in West-Vlaanderen 0 reacties
04-04-2019 Waalse boer bewerkt twee keer zoveel grond als Vlaamse 0 reacties
27-03-2019 Biologische landbouw groeit met 12% 0 reacties
18-03-2019 Financiering aanpassen op kringloopboeren 0 reacties
13-03-2019 Landbouwareaal krimpt in alle provincies 0 reacties
12-03-2019 Flevolandse boeren raken 10.000 hectare kwijt 0 reacties
09-03-2019 VVD Drenthe over glyfosaat op pachtgrond: geen extra regels vanuit provincie 0 reacties
07-03-2019 Hergroeiend tropisch bos herstelt snel maar soortensamenstelling blijft achter 0 reacties
05-03-2019 Uitbreiding topografische grenzen met landschapselementen 0 reacties
04-03-2019 Landbouwgrond buiten de bedrijfsoverdracht laten 0 reacties
02-03-2019 ‘Geen zonnepanelen op goede landbouwgrond in Noord-Holland’ 0 reacties
28-02-2019 A2 en VDL NedCar kosten 100 hectare Limburgse landbouwgrond 0 reacties
22-02-2019 Hoe de grauwe kiekendief voor Nederland behouden bleef 0 reacties
20-02-2019 Hoge melkproducties in Galicië 0 reacties
07-02-2019 Flevolandse politieke partijen verdeeld over glyfosaat op pachtgrond 0 reacties
05-02-2019 Landbouwgrond buiten de bedrijfsoverdracht laten kan leiden tot veel discussie 0 reacties
05-02-2019 LTO Noord: 'Te veel landbouwgrond verloren, kijk naar natuur voor zonneparken' 0 reacties
03-02-2019 ‘Hoge grondprijs struikelblok in Zeeuwse bedrijfsontwikkeling’ 0 reacties
30-01-2019 Uitstel bemonsteren en analyseren van landbouwgrond ten behoeve van derogatie tot 1 maart 0 reacties
30-01-2019 Schouten geeft uitstel voor bemonsteren grond 0 reacties
28-01-2019 Voedselvoorziening veiliggesteld met stedelijk fosfaat 0 reacties
21-01-2019 Pachtprijs van akkers en weiden steeg sterk in 20 jaar 0 reacties
16-01-2019 Minder voer, meer melk 0 reacties
15-01-2019 Drie boeren in Exloo, één troef: zonnepark De Oude Landen 0 reacties
09-01-2019 Gelderland gaat 1.000 hectare verpachten 0 reacties
08-01-2019 Derogatie 2019 aanvragen kan tot uiterlijk 31 januari 33 reacties
07-01-2019 Friesland biedt 450 hectare pachtgrond aan 0 reacties
04-01-2019 Kleine kans op grote zonneparken in agrarisch gebied 0 reacties
21-12-2018 Waardedrukkend effect verpachting landbouwgrond minder groot 0 reacties