Landbouwgrond

Landbouwgrond is grond dat geschikt is (gemaakt) voor de landbouw. Als we de grond die bestemd is voor permanente teelt, zoals gras, ook meenemen bestaat meer dan een derde van 's werelds landoppervlakte uit landbouwgrond.

Landbouwgrond nieuws

Minister: natuur in 90 beschermde gebieden niet in goede staat

24-05-2022 - DEN HAAG (ANP) - In 90 van de 162 speciale beschermde natuurgebieden "is de staat van de natuur niet goed", zegt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Dat heeft grote invloed op "de boeren die daar aan het ondernemen zijn", zegt de
minister in EenVandaag.

Van der Wal kondigde recent aan hoe zij de stikstofuitstoot in Nederland naar beneden wil brengen. Van belang is vooral waar die stikstof neerslaat: het kabinet moet kwetsbare natuur beschermen. Specifiek gaat het om 162 Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van gebieden die beschermd worden om verschillende planten- en dierensoorten te behouden.

De bewindsvrouw komt binnenkort met meer informatie over de staat van de natuur in verschillende delen van het land. Daarbij moet duidelijk worden in welke gebieden herstel van de natuur “uit beeld dreigt te raken”, schreef Van der Wal eerder aan de Tweede Kamer.

Ze wil vervolgens per gebied de “puzzel” leggen, en daarbij kijken “wat betekent dit per boerenerf”. Het kabinet blijft benadrukken dat vrijwillige uitkoop van boeren die weg moeten uit een gebied het uitgangspunt blijft. Maar “als bijvoorbeeld uit de gebiedsinformatie vanuit de provincies blijkt dat vrijwillige maatregelen niet tot resultaat leiden, dan heb je geen andere keuze”, zei Van der Wal. Dan moet worden overgegaan tot onteigening, aldus de bewindsvrouw

Nieuwsgrazer

Akkerbouwer Heesch ten strijde tegen zonnepark: ‘Afspraak is géén zonnepanelen op landbouwgrond’

23-05-2022 - DEN HAAG/HEESCH – ,,Het is toch absurd”, zo noemde akkerbouwer Gert van Oort uit Heesch bij de Raad van State het plan van de gemeente Bernheze om elf hectare waardevolle landbouwgrond aan de Achterste Groes op te offeren voor een zonnepark. Volgens Van Oort kunnen die zonnepanelen net zo goed op daken worden gelegd.

Nieuwsgrazer

Hedwigepolder gestript, gesloopt en vergiftigd? ’Heeft niets met nieuwe natuur te maken’

21-05-2022 - De jarenlange strijd over het opzettelijk verdrinken van vruchtbare Zeeuwse akkers leek voorbij. Antwerpen en natuurorganisaties kregen hun zin: de Hedwigepolder is onteigend en gesloopt. Maar nu de zware PFAS-vervuiling van het Scheldewater zijn kop opsteekt, schrikt de Tweede Kamer toch terug voor het doorsteken van de oude zeedijk.

Quote:
Akkerbouwer Joris Baecke, die zich samen met zijn vader ooit fel verzette tegen ontpoldering, woont hemelsbreed anderhalve kilometer van het gebied. „Boeren terug naar de Hedwigepolder?”, zegt de voorzitter van landbouworganisatie ZLTO Zeeland. „Nee, dat is een gepasseerd station. Vruchtbare klei is afgegraven, en al die graafmachines zijn funest voor de bodemstructuur. Maar: laten we wel voorkomen dat de PFAS landinwaarts trekt en omliggende polders vervuilt.”

Nieuwsgrazer

Nog meer Landbouwgrond nieuws

Datum Onderwerp Reacties
20-05-2022 Friese boeren en inwoners kopen samen grond om natuurinclusief te boeren 0 reacties
19-05-2022 Sjoerd Sterkenburgh boert met hulp van investeerder extensief 13 reacties
18-05-2022 Belasting, Particulier grond box 3 16 reacties
18-05-2022 De boer wijkt voor huizen, fabrieken, wegen en natuur. Nog maar de helft van de Nederlandse oppervlakte wordt gebruikt voor de landbouw 0 reacties
18-05-2022 Toename bebouwd gebied ten koste van landbouw 0 reacties
18-05-2022 Druk op landbouwgrond neemt verder toe 0 reacties
17-05-2022 Tweede Kamer stemt voor uitstel ontpolderen Hedwigepolder 1 reactie
17-05-2022 Landbouwgrond zit tjokvol microplastics 6 reacties
17-05-2022 ‘Wat als derogatie ten koste gaat van duizend bedrijven?’ 0 reacties
17-05-2022 Opwaarderen agrarische grond 68 reacties
14-05-2022 Veel microplastics op het land via rioolslib 0 reacties
13-05-2022 Is huurgrond volgend jaar een schaars goed? 22 reacties
13-05-2022 Paardjes mogen niet blijven: verhuur weide gebeurde illegaal 0 reacties
12-05-2022 Dierlijk eiwit kan prima concurreren met plantaardig 0 reacties
11-05-2022 Vijf hectare grond te koop voor een prikkie; maar wel met enorme waterberging van de gemeente 0 reacties
10-05-2022 Weiland offeren voor woningbouw? ’Hou ook een beetje ruimte voor de boer.’ 5 reacties
10-05-2022 Landbouwgrond ophogen met slib lijkt kansrijk 0 reacties
03-05-2022 Prijs bouwland stijgt door, gras maakt pas op de plaats 0 reacties
02-05-2022 Pieter van der Valk: 'Boer en investeerder waarderen samen grond op' 0 reacties
02-05-2022 Oud-eigenaar Hedwigepolder wil dat Raad van State afgraven van de Schededijk tegenhoudt 0 reacties
29-04-2022 Grondprijs fractie lager dan eind 2021 0 reacties
29-04-2022 VN waarschuwt voor verlies vruchtbare landbouwgrond 0 reacties
28-04-2022 Nauwelijks buitenlandse investeerders op Nederlandse grondmarkt 0 reacties
26-04-2022 Minder Nederlandse landbouwgrond in buitenlandse handen 0 reacties
25-04-2022 Voormalig landbouwminister steunt crowdfunding voor bioteler Jarno 0 reacties
23-04-2022 Onderzoek onteigening: Hoeveel wordt er in Nederland onteigend? 0 reacties
22-04-2022 Opinie| Zonnepark op ‘goeie grond’; willen we dat? 0 reacties
21-04-2022 Omwonenden willen bouw ligboxenstal aan Lebbenbruggedijk bij Raad van State tegen houden 1 reactie
20-04-2022 Landbouwgrond veruit meest onteigend in laatste 27 jaar | Agraaf.nl - Landbouwnieuws voor West-Nederland 0 reacties
19-04-2022 Rijk: geen onteigening voor natuurcompensatiebank 0 reacties
19-04-2022 Onteigening minst gebruikt bij grondverwerving 3 reacties
19-04-2022 Landbouwgrond veruit meest onteigend in laatste 27 jaar 0 reacties
19-04-2022 Landbouwgrond veruit meest onteigend in laatste 27 jaar 0 reacties
19-04-2022 Overheden onteigenen 70 hectare landbouwgrond per jaar 0 reacties
15-04-2022 Boeren leggen gesprekken over uitkoop stil 0 reacties
15-04-2022 ‘Landbouwvrijstelling geldt voor de plussen èn voor de minnen’ 0 reacties
14-04-2022 Mogelijk 79.000 hectare landbouwgrond nodig voor realiseren bufferstroken 7 reacties
12-04-2022 Afwaardering landbouwgrond kan oplopen tot 79.000 hectare 17 reacties
11-04-2022 Afwaardering landbouwgrond kan oplopen tot 79000 hectare 0 reacties
11-04-2022 Stikstof uitspoeling 10 reacties
11-04-2022 Beleggen in landbouwgrond met hypothecaire zekerheid 0 reacties
07-04-2022 Bommen houden boeren weg van vliegbasis Deelen 0 reacties
07-04-2022 Acuut explosiegevaar: vliegbasis Deelen lang op slot, boeren van akkers geweerd 0 reacties
07-04-2022 'Boeren die willen stoppen, blijven op handen zitten' 1 reactie
04-04-2022 Gezocht: landbouwgrond en een boer om in te huren 0 reacties
04-04-2022 Frankrijk brengt 300.000 hectare braak in productie - Nieuws Voedselzekerheid 10 reacties
31-03-2022 Vooral in januari duurdere landbouwgrond verkocht 0 reacties
30-03-2022 Voorlopig geen datacentrum op landbouwgrond Zeewolde 0 reacties
30-03-2022 Meta staakt plannen voor datacenter Zeewolde 0 reacties
28-03-2022 Bouwstop datacenters is botte bijl in digitale economie 11 reacties
28-03-2022 Aardpeer koopt met 2,9 miljoen euro grond voor vijf landbouwbedrijven 0 reacties
28-03-2022 Tuinderij Ús Hôf in Sibrandabuorren in handen van Stichting BD Grondbeheer: grond blijft zo behouden voor de gemeenschap 0 reacties
28-03-2022 Onzekerheid over prijzen plaagt akkerbouwers in Groningen en Drenthe. 'We worden met de neus op de feiten gedrukt: landbouwgrond is wel degelijk belan 0 reacties
11-03-2022 Het nieuwe GLB: #vanVERGROENBELEID naar VERHONGERBELEID 40 reacties
10-03-2022 Friesland zet hoger in: onteigenen voor natuur komt meer in beeld 14 reacties
07-03-2022 Kopers voormalig tuinbouwkavel verbijsterd na besluit gemeente 0 reacties
06-03-2022 Melkveehouder Niels Wassenaar: ‘Koester landbouwgrond’ 0 reacties
05-03-2022 De miljonair, het dorp en de megastal 0 reacties
28-02-2022 Groot plan voor woningbouw in weilanden: ’De minister kan dit doorbreken’ 9 reacties
25-02-2022 DDB roept overheden op om te stoppen met het uit productie nemen van landbouwareaal 14 reacties
24-02-2022 ‘Foerageergebieden Fochteloërveen niet op landbouwgrond’ 0 reacties
23-02-2022 Waarom is de EU nu bij Oekraine zo fel en bij Georgie in 2008 niet....... 61 reacties
23-02-2022 Water in beeld: veel landbouwgrond onder water 0 reacties
23-02-2022 LTO Noord: laat vogels niet op akkers rond het Fochteloërveen eten, maar in de natuur. 'Ganzen zorgen op landbouwgrond voor enorme schade en overlast' 0 reacties
19-02-2022 Stukje natuur Hemrikkerscharren-Oost bij Beetsterzwaag staat te koop. 'Percelen dienen als natuur beheerd te worden' 0 reacties
18-02-2022 President Colombia: ‘Ons regenwoud wordt gekapt zodat jullie een lijntje kunnen snuiven’ 18 reacties
18-02-2022 Palletcentrale koopt 16000m2 op Agriport A7 0 reacties
17-02-2022 Nederland legt bouw datacenters negen maanden aan banden 0 reacties
17-02-2022 Europese biologische markt in 2020: +14,9% naar 52 miljard euro 0 reacties
17-02-2022 Waarom Thijs en Gaby stukken grond kopen en het daarna verhuren aan de boer (zónder winst) 50 reacties
14-02-2022 Overheden zien kansen voor ophogen landbouwgrond in Groningen 0 reacties
09-02-2022 Column Sjakie: Wat lossen we op met landschapsgrond?' 3 reacties
04-02-2022 Is er een truc uitgehaald om PFAS in de Hedwigepolder te laten stromen? 'Nee, dit is hoe het werkt in Nederland’ 1 reactie
04-02-2022 Wim van Gorsel: 'Zeeuwse dijken buitendijks versterken' 0 reacties
03-02-2022 Rekenkamer onderzoekt oude miljoenendeal minister Staghouwer 9 reacties
03-02-2022 Hoeveelheid pfas valt mee, Hedwigepolder snel onder water 2 reacties
29-01-2022 Steeds meer burgers investeren in boerengrond 5 reacties
28-01-2022 Column: Meer natuur naar instabiele organisaties slecht plan 0 reacties
28-01-2022 Column: Meer natuur naar instabiele organisaties slecht plan 0 reacties
28-01-2022 Column: Meer natuur naar instabiele organisaties slecht plan 1 reactie
27-01-2022 Prijs voor landbouwgrond in Noorden fors omhoog, maar grond elders nog duurder 1 reactie
26-01-2022 Landbouwgrond wordt weer duurder 0 reacties
26-01-2022 Agrarische grondprijs in Noord-Nederland stijgt flink 48 reacties
25-01-2022 Gevecht om ruimte of om macht 5 reacties
25-01-2022 Friesland zet met dank aan subsidie 300 hectare landbouwgrond om in natuur 0 reacties
14-01-2022 LTO Noord: schrap natuurplannen voor Wieringerhoek 0 reacties
11-01-2022 Dit zijn de grootste grondeigenaren in de VS 0 reacties
10-01-2022 Onderzoekers zien 'dubbele klimaatwinst' door plantaardig dieet 12 reacties
04-01-2022 'Grond vroegtijdig taxeren' 0 reacties
04-01-2022 'Grond vroegtijdig taxeren' 13 reacties
24-12-2021 Jaaroverzicht mei: Gemeente Dantumadiel verbiedt zonnepanelen op landbouwgrond 0 reacties
22-12-2021 Onteigening blijft, maar vrijwilligheid voorop - Boerderij 17 reacties
17-12-2021 Vooral lokale boeren voerden gisteren actie in Zeewolde 0 reacties
15-12-2021 Zuckerberg kiest voor Flevopolder: Zeewolde in rep en roer over bouw datacenter 0 reacties
14-12-2021 "Samenwerking met Agriport A7 doet verkoop bedrijventerreinen goed" 0 reacties
14-12-2021 Komt de vruchtbare landbouwgrond in de Flevopolder in handen van Facebook? Daar wil burgercoöperatie Land van Ons een stokje voor steken door het zelf 0 reacties
13-12-2021 Moet er wel of niet een groot datacenter voor Facebook komen op de uitgestrekte vruchtbare landbouwgrond in de Flevopolder? 0 reacties