Landbouwgrond

Landbouwgrond is grond dat geschikt is (gemaakt) voor de landbouw. Als we de grond die bestemd is voor permanente teelt, zoals gras, ook meenemen bestaat meer dan een derde van 's werelds landoppervlakte uit landbouwgrond.

Landbouwgrond nieuws

Hoe stel je voor boeren de toegang tot grond veilig?

24-05-2019 - Alleen al het feit dat Vlaanderen één van vruchtbaarste regio’s ter wereld is, rechtvaardigt dat hier aan landbouw gedaan wordt. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker ziet dan ook met lede ogen aan dat toegang tot grond voor boeren hoe langer hoe moeilijker en duurder wordt, om niet te zeggen onbetaalbaar. In een opiniestuk op VRT NWS schrijft ze: “Op tien jaar tijd is de prijs van landbouwgrond in ons land verdrievoudigd. Elke week verliest Vlaanderen een landbouwareaal ter grootte van 102 voetbalvelden. En hoe langer hoe meer wordt de zo noodzakelijke landbouwgrond opgeslokt door niet-agrarische bestemmingen.”

Nieuwsgrazer

Kopen we binnenkort ons voedsel allemaal "made in China"?

20-05-2019 -

Originele beschrijving

De open ruimte in Vlaanderen wordt alsmaar schaarser en duurder. Sonja De Becker vraagt zich af waar de boer in de toekomst nog kan boeren? China koopt steeds meer landbouwgrond op in Europese landen en landbouwgrond wordt peperduur.

putjesschepper

Hoe sterk bepaalt toeslagrecht de grondprijs?

17-05-2019 - In de gebieden waar landbouwgrond voor de akkerbouw kan worden gebruikt, hebben de betalingsrechten weinig effect op de (pacht)prijs van landbouwgrond. In 2019 is de waarde van 1 betalingsrecht vastgesteld op €262,91 per hectare.

Nieuwsgrazer

Nog meer Landbouwgrond nieuws

Datum Onderwerp Reacties
17-05-2019 Steun voor verbetering van Brabantse bodem 0 reacties
14-05-2019 Rotterdam: koeien arriveren op drijvende boerderij 0 reacties
13-05-2019 Uitslag poll: Weinig boeren bereid om landbouwgrond om te zetten in bos 0 reacties
12-05-2019 Buma: Nederlandse landbouwgrond niet in handen van Chinese investeerders 1 reactie
11-05-2019 'Zonnecentrale' jaagt prijs landbouwgrond op 0 reacties
09-05-2019 NUcheckt: Bedreigt overname landbouwgrond onze voedselzekerheid? 0 reacties
09-05-2019 Biologische geiten grootste groeiers Nederlandse biolandbouw 0 reacties
08-05-2019 'Areaal landbouwgrond mag niet krimpen' 0 reacties
05-05-2019 Sybrand Buma: ‘Nederlandse landbouwgrond niet in handen van Chinese investeerders’ 0 reacties
05-05-2019 CDA: landbouwgrond beschermen tegen Chinezen 0 reacties
02-05-2019 Kipster: 'We gebruiken alleen reststromen' 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
26-04-2019 Schouten: nulmeting bodemgesteldheid landbouwgrond 59 reacties
17-04-2019 'Korter douchen loont, maar minder vlees eten zet echt zoden aan de dijk' 19 reacties
12-04-2019 Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, 2012-2018 9 reacties
09-04-2019 Landbouwgrond het duurst in West-Vlaanderen 0 reacties
04-04-2019 Waalse boer bewerkt twee keer zoveel grond als Vlaamse 0 reacties
27-03-2019 Biologische landbouw groeit met 12% 0 reacties
18-03-2019 Financiering aanpassen op kringloopboeren 0 reacties
13-03-2019 Landbouwareaal krimpt in alle provincies 0 reacties
12-03-2019 Flevolandse boeren raken 10.000 hectare kwijt 0 reacties
09-03-2019 VVD Drenthe over glyfosaat op pachtgrond: geen extra regels vanuit provincie 0 reacties
07-03-2019 Hergroeiend tropisch bos herstelt snel maar soortensamenstelling blijft achter 0 reacties
05-03-2019 Uitbreiding topografische grenzen met landschapselementen 0 reacties
04-03-2019 Landbouwgrond buiten de bedrijfsoverdracht laten 0 reacties
02-03-2019 ‘Geen zonnepanelen op goede landbouwgrond in Noord-Holland’ 0 reacties
28-02-2019 A2 en VDL NedCar kosten 100 hectare Limburgse landbouwgrond 0 reacties
22-02-2019 Hoe de grauwe kiekendief voor Nederland behouden bleef 0 reacties
20-02-2019 Hoge melkproducties in Galicië 0 reacties
07-02-2019 Flevolandse politieke partijen verdeeld over glyfosaat op pachtgrond 0 reacties
05-02-2019 Landbouwgrond buiten de bedrijfsoverdracht laten kan leiden tot veel discussie 0 reacties
05-02-2019 LTO Noord: 'Te veel landbouwgrond verloren, kijk naar natuur voor zonneparken' 0 reacties
03-02-2019 ‘Hoge grondprijs struikelblok in Zeeuwse bedrijfsontwikkeling’ 0 reacties
30-01-2019 Uitstel bemonsteren en analyseren van landbouwgrond ten behoeve van derogatie tot 1 maart 0 reacties
30-01-2019 Schouten geeft uitstel voor bemonsteren grond 0 reacties
28-01-2019 Voedselvoorziening veiliggesteld met stedelijk fosfaat 0 reacties
21-01-2019 Pachtprijs van akkers en weiden steeg sterk in 20 jaar 0 reacties
16-01-2019 Minder voer, meer melk 0 reacties
15-01-2019 Drie boeren in Exloo, één troef: zonnepark De Oude Landen 0 reacties
09-01-2019 Gelderland gaat 1.000 hectare verpachten 0 reacties
08-01-2019 Derogatie 2019 aanvragen kan tot uiterlijk 31 januari 33 reacties
07-01-2019 Friesland biedt 450 hectare pachtgrond aan 0 reacties
04-01-2019 Kleine kans op grote zonneparken in agrarisch gebied 0 reacties
21-12-2018 Waardedrukkend effect verpachting landbouwgrond minder groot 0 reacties
21-12-2018 Steeds meer stoppende boeren 0 reacties
20-12-2018 Waardedrukkend effect verpachting landbouwgrond minder groot 0 reacties
20-12-2018 Waardedrukkend effect verpachting landbouwgrond minder groot 0 reacties
20-12-2018 Waardedrukkend effect verpachting landbouwgrond minder groot 0 reacties
11-12-2018 "Onbegrijpelijk dat OCMW Gent boeren uitsluit" 0 reacties
11-12-2018 Stabiele veestapel en mestproductie in Vlaanderen 0 reacties
10-12-2018 Afronding vrijwillige ruilverkaveling in Noord-Limburg 0 reacties
06-12-2018 Landbouwgrond belangrijk voor beschermen klimaat 0 reacties
03-12-2018 Minder landbouwgrond, meer natuur 0 reacties
03-12-2018 11.000 hectare landbouwgebied opgeofferd voor natuur 0 reacties
24-11-2018 Osse boeren blijven fel op plan Meandere Maas 0 reacties
13-11-2018 Lage grondprijs maakt Bulgaarse landbouw aantrekkelijk voor investeerders 0 reacties
29-10-2018 Agrarische grondprijs 56.400 euro per hectare in derde kwartaal 2018 0 reacties
09-10-2018 Grondprijzen vrijwel stabiel in eerste helft 2018 0 reacties
09-10-2018 Meer agrarische bedrijven te koop maar minder worden verkocht 0 reacties
02-10-2018 Bill Gates investeert miljoenen in akkerland 0 reacties
26-09-2018 Meer landbouwgrond gebruikt voor zaadproductie 0 reacties
26-09-2018 Oppervlakte zaden opengrondsgroenten gestegen naar een recordhoogte 0 reacties
14-09-2018 Boer Wiertsema wil alsnog miljoenen zien voor 'Google-grond' 0 reacties
10-09-2018 Landruil cruciaal voor Texelse landbouw 0 reacties
05-09-2018 Kavelruil in de Bommelerwaard: schuiven met 150 hectare landbouwgrond 0 reacties
05-09-2018 Regelgeving blokt circulair gebruik koffieafval 0 reacties
21-08-2018 Belgische super investeert in landbouwgrond 0 reacties
17-08-2018 Twee rijige stammenrooier: "Zonder extra arbeiders meer product verwerken" 0 reacties
08-08-2018 Areaal bloembollen blijft groeien 0 reacties
08-08-2018 Regulier gepachte landbouwgrond is in 2017 gedaald 0 reacties
31-07-2018 Vlaamse landbouwgrond € 52.000 per hectare 0 reacties
30-07-2018 Vlaamse landbouwgrond kost gemiddeld 52.000€/ha 0 reacties
27-07-2018 Veel branden op landbouwgrond door extreem weer 0 reacties
27-07-2018 Hoog aantal branden op landbouwgrond door extreem weer 0 reacties
24-07-2018 Landbouwgrond duurder in eerste helft 2018 0 reacties
23-07-2018 Gemeente Leek verkoopt grond voor zonnepark 0 reacties
21-07-2018 Stijging waterschapslasten West-Brabant 0 reacties
20-07-2018 AVR zet machinedata om in voordeel volgens vraag van consument 0 reacties
17-07-2018 5.500 ha landbouwgrond verkocht in Wallonië in 2017 0 reacties
16-07-2018 Ongeveer 5.500 ha landbouwgrond verkocht in 2017 0 reacties
11-07-2018 Stikstoftoevoer naar biologische grond in België uitdaging 0 reacties
11-07-2018 Stikstoftoevoer naar biologische grond uitdaging in België 0 reacties
10-07-2018 Stivas loopt verder vooruit op kavelruildoelen 0 reacties
07-07-2018 Bewoners blokkeren megastal door aankoop boerenerf Wichmond 0 reacties
28-06-2018 Bomen planten op landbouwgrond, wat mag een boer? 0 reacties
27-06-2018 Toenemende zorg onder pachtboeren 0 reacties
26-06-2018 Bamboe goed voor klimaat, landbouw en werkgelegenheid 0 reacties
26-06-2018 ‘Microbieel eiwit in veevoeder beter voor milieu’ 0 reacties
25-06-2018 "Bacteriën verkleinen ecologische voetafdruk veeteelt" 0 reacties
21-06-2018 Dit zijn 5 nadelen van zonneakkers 0 reacties
11-06-2018 Aanleg zonneparken geen gevaar voor landbouw 0 reacties
09-06-2018 Landbouwgrond kent zijn waarde en prijs 0 reacties
08-06-2018 Rabobank, ASR en Vitens krikken bodembeheer op 0 reacties
08-06-2018 Rabobank, ASR en Vitens werken samen aan beter bodembeheer 0 reacties
08-06-2018 'Zonneparken worden mensen door de strot gedrukt' 0 reacties
06-06-2018 Prijs voor landbouwgrond in Frankrijk in 2017 voor het eerst in 20 jaar gedaald 0 reacties
06-06-2018 Landjepik voor plofkip 0 reacties