Uitrijden

Uitrijden nieuws

Mestregel Schouten valt bij POV in verkeerde aarde

15-01-2019 - De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is fel tegen de mestmaatregelen die minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft voorgesteld. Zij wil vanaf 2021 het gebruik van gps-apparatuur tijdens het uitrijden van mest verplicht stellen.

Nieuwsgrazer

Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen

11-01-2019 - Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in de Versterkte Handhavingsstrategie Mest die ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd opgenomen dat het haar streven is per 1 januari 2021 alle mestaanwendingsapparatuur te voorzien van digitale apparatuur voor verantwoording en monitoring. De daaraan te stellen eisen zijn nu nog niet bekend. Het zou kunnen inhouden dat vanaf 2021 alle mest moet worden uitgereden met AGR-GPS. Ook de bepaling van stikstof en fosfaat met NIR zou in de toekomst als een verplichting kunnen worden opgenomen. LTO vreest de kosten die dat met zich mee gaat brengen.

Nieuwsgrazer

Schouten: Vanaf 2021 alle mest uitrijden met GPS

09-01-2019 - Als het aan minister Schouten ligt, wordt vanaf 2021 alle mest uitgereden met AGR-GPS. Ook de bepaling van stikstof en fosfaat met NIR zou in de toekomst als mogelijke verplichting kunnen worden opgenomen. LTO is ontstemd over het voorstel.

Nieuwsgrazer

Nog meer Uitrijden nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-01-2019 Schouten: Vanaf 2021 alle mest uitrijden met GPS 218 reacties
17-12-2018 Mest uitrijden vergt een gedegen voorbereiding 0 reacties
30-11-2018 Bekijk de Bigfoot bij open dagen Duport 0 reacties
02-11-2018 Een gat in de sneeuw pissen 73 reacties
04-10-2018 Geen hoogtevrees voor ophaalbijdragen mest 0 reacties
13-09-2018 Warboel rond uitrijden van mest op maïs 0 reacties
25-08-2018 Schouten verruimt regels om boeren te steunen 0 reacties
24-08-2018 'Mest uitrijden grotendeels al gebeurd' 0 reacties
24-08-2018 Langere periodes mest uitrijden, vanggewassen en grasland scheuren 0 reacties
23-08-2018 Duidelijkheid voor boeren over droogtemaatregelen 0 reacties
23-08-2018 Mest uitrijden op gras mag tot 30 september 0 reacties
23-08-2018 Effect varkensmest langere graslandbemesting twijfelachtig 0 reacties
16-08-2018 Hoge teeltkosten maken drijfmest populair 0 reacties
09-08-2018 Het uitrijden van mest neemt gestaag toe 11 reacties
08-08-2018 Steenmeel: Onderzoek laat zien dat mestemissie omlaag kan 0 reacties
08-08-2018 Rabobank wil gedupeerde boeren tegemoetkomen 1 reactie
07-08-2018 Gras bemesten na droogte niet noodzakelijk 0 reacties
03-08-2018 Boer mag door droogte langer mest uitrijden 0 reacties
02-08-2018 Droogte houdt aan: boeren mogen langer mest uitrijden 0 reacties
02-08-2018 Nederlandse boer mag langer mest uitrijden 36 reacties
02-08-2018 Uitstel voor mest uitrijden wegens droogte 0 reacties
31-07-2018 LTO wil crisismaatregelen voor boeren en tuinders tegen droogte 11 reacties
25-07-2018 VVD: Versoepel regels bij droogte 0 reacties
23-07-2018 NMV: verleng mestseizoen tot 14 oktober 53 reacties
23-07-2018 'Hoe langer geen regen, hoe spannender' 0 reacties
26-06-2018 Kamer neemt afgeraden motie over bovengronds mest uitrijden toch aan 0 reacties
26-06-2018 Tweede Kamer: langer bovengronds mest uitrijden 0 reacties
21-06-2018 VBBM legt nog eens uit waarom bovengronds mest uitrijden moet mogen 0 reacties
20-06-2018 Het mestbeleid moet anders 0 reacties
20-06-2018 'Drijfmest hoort op en niet in de grond' 0 reacties
20-06-2018 Schouten wil niet aan bovengronds uitrijden van mest 126 reacties
20-06-2018 Kamercommissie ontvangt motie voor bovengronds uitrijden 0 reacties
20-06-2018 Kamercommissie bewerkt voor bovengronds uitrijden 0 reacties
19-06-2018 Schouten wil geen ontheffing bovengronds bemesten 0 reacties
19-06-2018 VBBM wil bovengronds blijven bemesten 0 reacties
07-06-2018 Steun voor bovengronds bemestende kringloopboeren 0 reacties
07-06-2018 Kamerleden steunen verlenging bovengronds uitrijden 5 reacties
24-05-2018 Voorjaarscampagne ten einde, wat nu? 0 reacties
12-05-2018 Maïsland boven gronds bemesten met Fendt 724 en Briri 0 reacties
03-05-2018 Mestmarkt beleeft zwartste voorjaar sinds jaren 0 reacties
26-04-2018 Video: Druk met mest uitrijden op bouwland 0 reacties
18-04-2018 Veldwerkzaamheden kunnen eindelijk losbarsten 0 reacties
16-04-2018 Kunstmestverkoop komt laat van de grond 0 reacties
09-04-2018 Vredo VT 4556 mest uitrijden met Bomech sleepvoetbemester 0 reacties
08-04-2018 Ex-LTO’er: ‘Huidig mestbeleid pakt precies omgekeerd uit dan de bedoeling is’ 107 reacties
04-04-2018 Nederland moet aan de slag met de mestfraude. 16 reacties
04-04-2018 Europese Commissie positief over derogatie 0 reacties
03-04-2018 Veel dierlijke mest op het land gebracht 0 reacties
25-03-2018 Voncken: betere kwaliteit mest door direct scheiden achter het dier 0 reacties
21-03-2018 Drentse loonwerker dag en nacht in de weer met mest 0 reacties
18-03-2018 Opgelet met mest uitrijden. 0 reacties
13-03-2018 Rundveemest uitrijden op Brabantse groenbemester 0 reacties
12-03-2018 Uitrijden van drijfmest gaat rustig door 0 reacties
07-03-2018 PvdD wil uitrijverbod mest van fipronil-bedrijven 0 reacties
07-03-2018 Minder mest uitgereden dan bedacht 0 reacties
07-03-2018 Minder mest uitgereden dan eventueel bedacht 0 reacties
25-02-2018 50 jaar loonbedrijf Houbraken te Bergeijk. 0 reacties
23-02-2018 Bodemmeter bepaalt moment van uitrijden 0 reacties
22-02-2018 Net voor de vorstperiode nog mest uitrijden (video) 24 reacties
21-02-2018 ‘Rijd geen mest uit over bevroren gras’ 0 reacties
16-02-2018 Mest uitrijden the movie kijk luister en geniet . 0 reacties
16-02-2018 Eerste mest weer op grasland uitgereden 30 reacties
16-02-2018 Eerste mest weer uitgereden op grasland 0 reacties
16-02-2018 Put vol, eerste mest op grasland uitgereden 0 reacties
15-02-2018 Natte start in zicht voor uitrijdseizoen gras 0 reacties
08-02-2018 Flinke variatie ammoniakemissie door weer 3 reacties
26-01-2018 Video geeft uitleg bij percelen registreren 0 reacties
26-01-2018 Fraude doet aanzien van boeren geen goed 0 reacties
11-01-2018 Dierlijke mest zorgt voor miljoenen transportkilometers 0 reacties
21-12-2017 Kwaliteitskeurmerk moet mestfraude voorkomen 19 reacties
20-12-2017 Wacht tot bodemtemperatuur op 8 graden zit 0 reacties
20-12-2017 Mest verdunnen met erfwater 0 reacties
25-11-2017 Schuimaarde uitrijden met een Tyler Titan van Bos Agra Service 0 reacties
28-09-2017 ‘Schipholvergoeding voor graan kan omlaag’ 0 reacties
18-09-2017 Bemestingsrobot: mest uitrijden zonder insporing - Fotoreportage | Boerenbusiness.nl 8 reacties
18-09-2017 Bemestingsrobot: mest uitrijden zonder insporing 0 reacties
18-09-2017 Mest uitrijden zonder insporing 0 reacties
28-08-2017 Veenhuis druk bezig met mest uitrijden op graanstoppel 0 reacties
24-08-2017 Onbegrip onder veehouders over mestafzet 0 reacties
15-08-2017 RosierGreidanus importeur van Duitse Holmer Terra Variant 0 reacties
15-08-2017 Nieuwe zelfrijder voor de Nederlandse mestmarkt, de Holmer Terra Variant 0 reacties
03-08-2017 Wisselvallig weer plaagt uitrijden mest 0 reacties
31-07-2017 Uitrijden drijfmest na oogst hoofdteelt 0 reacties
27-07-2017 Weer spelbreker voor uitrijden mest 0 reacties
18-07-2017 Veehouders experimenteren met verdunnen van mest met erfwater 28 reacties
09-07-2017 Hoe heet de uitijder van een Mesttank 24 reacties
12-06-2017 Massey Ferguson 8670 met Veenhuis tridem mest uitrijden in de tarwe 0 reacties
24-05-2017 Opvallend weinig aanbod van rundveedrijfmest 10 reacties
12-05-2017 Rust geheel teruggekeerd op mestmarkt 0 reacties
11-05-2017 Rust geheel teruggekeerd op mestmarkt 0 reacties
04-05-2017 Voorjaarscampagne mest verloopt naar tevredenheid 0 reacties
15-04-2017 Weidevogel oorlog 25 reacties
27-02-2017 Verplichte weidegang: een dom idee 53 reacties
09-02-2017 Heb je van RVO ook een vragenlijst over je kennis en ervaring over de mestregels ontvangen 3 reacties
09-02-2017 Waarom ammoniak steeds meer begint te stinken 9 reacties
06-02-2017 Meerderheid melkveehouders verkiest bovengronds boven injecteren 18 reacties
02-12-2016 Debat Tweede Kamer 3 reacties

Uitrijden video's